Skip to main content

Full text of "Torah Nevi'im u-Khetuvim. Biblia hebraica adjuvantibus professoribus G. Beer [et al.] Edidit Rud. Kittel"

See other formats


ay 


9 £00 S0 Sc (0 Sl 6 
9 Wall 508 4THS AVS a39NVH G 


i 


M3IASNMOG LV 11 
PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY 


BS Bible, O.T. Hebrew. 1906 
Eo 15 Torah Nevi'im u-Khetuvim 
1906a Bequeathed 
to the 
UNIVERSITY OF ToRoNTO LIBRARY 
by 
the late THEOPHILE James MEEK, 
Professor of Oriental Languages, 
University College, 1923-1952, 
and Head of the Department, 
1951-192. 
Digitized by the Internet Archive 
in 2010 with funding from 
University of Toronto 


| 


| 
hittp://www.archive.org/details/torah neviimukheO!1 kitt 
| | 


I 

הרהה נביאים DM‏ 


BIBLIA HEBRAIC, 


ADJUVANTIBUS PROFESSORIBUS 

一 


G. BEER, F. BUHL, G. DALMAN, S. R. DRIVER, M. LÓHR à 
: W. NOWACE, I. W. ROTHSTEIN, V. RYSSEL 


EDIDIT 


RUD. KITTEL 


PROFESSOR LIPSIENSIS 

LIPSIAE 


J. C HINRICHS 
1906 

sm Be. y ere 


AN. ud elt, 

= cm 
ZEE hape m + 

0606 121972 = | 
ו‎ j 
Í Sy 
ze or io 


ido 


xc fai / 
ור" ב‎ = P IUS 

PROLEGOMENA. 


I. Huius editionis Bibliorum Hebraicorum proprium est, 
quod textui masoretico et gravissimae lectiones variae codicum 
Hebraicorum manu scriptorum versionumque veterum et consilia 
ad emendandum textum traditum in notis adduntur. 

Ad verba scriptorum biblicorum ipsorum quam maxime 
restituenda duae viae inveniuntur: aut (a) textum continuum et 
emendatum proponimus, quem quidem, quod ad fidem plus 
minus eruendam attinet, non nisi ad quoddam tempus — paulo 
fere ante versionem veterrimam — persequi possimus; aut (b) 
textu masoretico, sicut traditus est, quasi fundamento editionis 
nitimur et occasione data lectionibus variis vel consiliis ad textum 
emendandum in notis positis interpretamur. Hanc rationem (b) 
partim doctrinae partim utilitatis causa iniimus. Quam metho- 
dum, quamquam ex philologia consideratam interdum aliena et 
parum sibi convenientia gignere editorem non fugit*, tamen usui 
communi servire existimat. Cum ea, quae ad textum emendan- 
dum proposita sunt, inprimis veteribus versionibus nitantur, tex- 
tum temporis, quod supra diximus, restituere in mente habemus. 
Neque vero rationis constantis causa modum anguste coercuimus: 
quoties versionibus adiuvantibus aut sine illis textum originalem 
erui posse spes erat, vestigia persequi non dubitabamus. 

2. In Zexzu masoretico, qui pro fundamento poneretur, 
eligendo dubium erat, novusne textus ratione eclectica secundum 
fidissimos testes restitueretur an exemplar quoddam codicum, qui 
exstant, redderetur. Hanc viam ingrediendam decrevi, cum 
ila methodus sine apparatu amplissimo, quo fontes singularum 
lectionum variarum receptarum demonstrentur, nullius pretii sit. 
Etiam BAER dicere, unde lectiones a se receptae orerentur, 
saepe neglexit. Codicem $, quem egregiis virtutibus praestare 


* cf editoris libellum: Uber die Notwendigkeit und Möglichkeit einer 
neuen Ausgabe der hebräischen Bibel, Leipzig 1902. 


PROLEGOMENA IV 


ceteris nemo negat, supposui. Etiam hunc codicem cum arti 
criticae tum firmis legibus ante propositis subigendum fuisse 
manifestum est; quod maxime opus erat, cum aut in codice 9 
ipso confusa et inaequalia inveniantur aut dissensione inter doctos 
ipsos orta quaeratur, utrum codex sequendus sit necne. 
Quaestiones inprimis a BAER-DELITZSCH, (Liber Genesis 1809 
Praef.) et GINSBURG (Introd. to the . .. Hebr. Bible, 1897, p. 2555s. 
114s) propositae mihi ante oculos obversantur. Haec decrevi: 

a) cum Schkewa sub priore duarum consonantium con- 
sonarum legitur, non est, quod Schewa compositum scribatur. 
Codex 9 suo iure modo Schewa simplex modo (sed rarius) 
compositum scribit. Tantummodo secundum HEIDENHEIM (ben 
Ascher) id quod saepius contrarium est codici 0, si Schewa 
compositum legitur, semper Meteg praecedere opus est. Ergo 
ni333 et Dph, sed רְבְבות‎ et מִקְלָלִים‎ 

b) Opus non est verba ברך ,אכל ,גרש‎ in medio littera רָ‎ 
litterave 3 pro ? vel 2 scribi. Hoc quoque loco habemus, quod 
scribendi rationem codicis 9 obtineamus, in quo utrumque legitur. 
Vide GINSBURG, Introd. 2575s. 

c) Dagesch emphaticum, quo ut formae 32755, יְאָסר‎ יִתָמ"םִע,‎ 
יְעלימוּ‎ , n»yn etc. afficiantur, BAER postulat, argumentis confir- 
matum non est. Confer GINSBURG, l c. 114ss. Hic quoque 
codex H recte scripsit. 

Ea, quae sub b) et c) dicta sunt, probabantur codice illo 
illustri MERZBACHER, quem doctoris A. FREIMANN Francofurten- 
sis beneficio cognovi. Quem opinioni BAERI haud ambigue 
obstare collatione quinquaginta locorum, quam manibus teneo, 
demonstratur. 

d) Item Raphe iterum ac saepius ponere, id quod postulat 
GINSBURG, et accentum alias nisi apud Paschta bis scribere, 
ut solet BAER, una cum codice 0 neglegendum putavi. 

e) Item Chateph Qamez illud omisi, quod a BAER saepe pro 
Qamez chatuph scribitur ita, ut errare haud difficile sit, quodque 
saepius, sed nulla ratione constanti (exempli gratia Gn 14,1. 5 
7172 et "113 cf Gn 3,5. 11; 6,15) etiam in codice $ legitur. 

3. Quam ob rem praeter exceptiones sub 2a et 2e enumeratas 
et sub 4—6 enumerandas textus masoreticus Bibliorum secun- 
dum principem editionem JACOBI BEN CHAJJIM (anni 1524/5) in 
apparatu littera B (Bomberg) significatam exscribi potuit. Bibliis 
enim Hebraicis a GINSBURG secundum f (cf Introd., p. III) editis — 


V PROLEGOMENA 


quorum magnas et varias virtutes gratissimis animis omnes aesti- 
mant — etiam obiter percursis codicem 0 denuo conferendum esse 
apparuit. Quod I. I. KAHAN Lipsiensis suscepit. Ibi tantummodo, 
ubi manifesta menda typographica et alii errores vel permira 
codicis BEN CHAJJIM propria? adesse videbantur, silentio codicem 
9 reliqui. Omnes aliae differentiae in apparatu a me notatae sunt. 
Id incommodum, quod hac ratione inita nonnulli errores mani- 
festi rationis scribendi et accentuum servandi erant, ne apparatus 
rebus vilissimis oneraretur, sarciri et compensari puto eo, quod 
alterum rationis eclecticae — qua BAER et GINSBURG saepe usi 
sunt — inevitabile incommodum quam maxime fugimus, id dico 
quod fundamentum textus restituti aliquid incerti habet. 

4. Quod attinet ad J7Zezzeg scribendum, codex $ saepe in- 
diligenter et ex libidine se gerit. Quae cum ita sint, in omnibus 
partibus textus — in notis ut hac in re omnia congruerent fieri 
non potuit — editor principia a BAER in MERX, Archiv für 
200550504. Erforsch. des AT I, 1867 deposita secutus est. Inter- 
dum — sed raro — insuper Meteg, si certissima testificatione 
nitebatur, receptum est.3 

5. Accentus sequuntur 4%], specialiter B; solum Zakeph 
parvum, quoties non praecedente servo in codice f£ inveniebatur, 
secundum regulam in Zakeph magnum mutabatur vel cum 
accentu antecedente scribebatur (expl. gr. Ex 39,10 .(וימלאודבו‎ 


1 cf exempli gratia in Gn 2—14 0 et GINSB.: 


Gn 2,22 yb a 5,25 מג ... ושמונים‎ IO IL גא וכלנה‎ 
S16 1259 .:. 3 26 חלש 144 מו... ושמנים‎ EE 

הב nimmt‏ 6 ...עצב 29 בי תאבלנה 175 

44 j:mm»...3 65 pies. DUM 19: 5214 2 99 


Mirus quidam error apud GINSBURG invenitur in Jdc 9,33: ויעמד‎ pro .בבקר‎ 

? In his numeranda sunt Chateph Qamez saepius scriptum et crebrae 
lectiones mixtae, id est duarum et possibilium ad impossibilem lectionum 
copulatio: cf 325 (Makk. et accent.) Jdc 9,14; j3m7y» Gn 2,16; גבורדציד‎ 
בנידע'‎ 10221, vel nn»ypm (pro aut nnypn aut nnypnYy) Jde 7,20; ַּדַרְדלעמר‎ Gn 
14,1 (Schewa et Makk); שָרִי‎ 11,31; aw. 13,12. Menda typographica vel 
alii errores sunt, si Dagesch omittitur multis locis: vide np! Gn 11,29. 31. 
NI — 19,2.8. צָאוּ‎ — 19,14 (etiam in nps et fink saepius abest), vel scrip- 
tiones ut: לעינים‎ 2,6 sive Np" 4,17, vel si ab ipsa Masora receditur: 
vide Jdc 11,25 הרב‎ def. contra Masoram in margine inferiore notatam vel 
f. 31 עולה‎ plene contra Al 6,26, necnon IS 3,10 ay (M in marg. 33—). 

3 In libris Gen. usque ad Jos. saepe rei typographicae causa Meteg 
a dextra parte vocalis scriptum est — id quod non prorsus juste se habet 
OT 1521); sed inde a libro Jud. Meteg suo loco legitur ,)ה(‎ sed npa). 


NE 


PROLEGOMENA VI 


Praeterea si sententiae et sensus causa aliquid mutari opus 
esse videbatur, annotabatur. Sed planissime declaratur, ut notae 
quam brevissimae fierent, non omnes accentus comprehensionis 
ad unum accentum mutatum accommodatos esse. Quod lec- 
turis permissum est. Eandem ob causam nonnulla minutiora, 
quae ut mutarentur, sensu comprehensionis et, praesertim in par- 
tibus poeticis (vide Dt 33,17. 28 ac saepius), discriptione stichica 
caesurave postulabatur (ne ea quidem, quae WICKES affert) 
mutata non sunt. Quod si constanti quadam ratione factum 
esset, notae maximopere auctae essent et, si mutationes in notis 
enumeratae non essent, textus perspicuitas exstincta esset. Quae 
cum ita essent, haud facile modum mihi imposui.* 

6. Pericopae textus traditae secundum codicem f$ redditae 
sunt; Ð significat incisiones maiores, quae dicuntur apertae, D 
minores, quae dicuntur clausae. Cum codex $ (sicut multi 
codices) Z/eras illas tantum in Pentateucho, ubique habeat 
pericopas, inde a Josua, ut ultra codicem £ processum esse mon- 
straretur, minores litterae (5 et b) scriptae sunt. Ac quod in 
codice f a Josua saepe ambiguum est, utrum incisiones apertae 
an clausae sint, litterae (non pericopae ipsae) traditionem maso- 
reticam a GINSBURG (cf. eius Introduct. cap. II) in Bibliis Hebraicis 
redditam sequuntur. Tantummodo si codex $ cum GINSBURGIO 
discrepans pericopam habet, littera — sive » sive b — libero 
arbitrio scripta est. Quo modo legentibus brevissime discriptio tra- 
dita aut interpretatio textus illa expressa ante oculos proponitur. 

Haec cum saepe a vero aberret, in nova editione secundum 
nostri temporis scientiam textum dividi opus erat. Quoties 
incisio sive maior sive minor szze litteris D aut D invenitur et 
letteris 5 et D scriptis aut nullum aut minimum spatium inter 
missum est, silentio alia ac masoretica discriptio supposita est 
qua in re non omittendum est codicem $ iterum atque iterum 
exigua spatia relinquere, quae num solum typographiae gratia 
interiecta sint, non semper facile est diiudicare. Quam plerum- 
que causam fuisse existimo. — Poeticos locos traditionis maso- 
articae ratione non habita fuisse dividendos apparet. Paucis 
locis Masoram editoris adiutricem esse nemo nescit. 

7. Quod ad 20/05 attinet, expressis verbis editorem in 

Qere perpetuum eandem ob causam semper et interdum Qe illud,‏ ד 


quod mere orthographicum est (expl. gr. W239, WNI 15 26,5. 7), in notis 
commemorare omisi. 


VII PROLEGOMENA 


animo habuisse negatur, oes varias lectiones omniaque ad 
textum emendandum consilia collizere, id quod apparatum maxi- 
mopere auxisset. Semper versari opus erat in eo, quod vel hoc 
vel illo modo zzszgze vel gravius est. Modum incertum et in 
uniuscuiusque „subiectiva“ opinione positum esse nemo nescit 一 
praeterquam quod interdum spatii ratio erat habenda: si, quorum 
est iudicare, nos medium quoddam recte tenuisse existimabunt, 
id nobis gratissimum et summi erit pretii. 

Locorum alicubi repetitorum (ex. gr. cf. 2R 18ss — Jes 
36ss), si altero loco rectus, altero falsus textus erat, differentiae 
saepe posteriore tantum loco notabantur. Qua ratione quin 
occasione data desisteremus, fieri non poterat. 

Locos recentium librorum citare et nomina doctorum afferre 
omittendum erat. Si quis secum reputabit, hoc opus perfici non 
potuisse, nisi inprimis fines certi et ei angusti tenebantur, is et 
alia, quae postea forte ab editore exstincta sunt quaeque desiderat, 
et hoc, quod vitium videtur esse, excusabit. Hoc loco omnibus 
eis, quorum ex libris usum cepimus, gratias agere nobis liceat. 

8. Labor ita 6/0/20 est, ut consilium totius operis (ab 
editore compositum et a viris, qui in editione paranda eum adiu- 
vabant, probatum) et textum Bibliorum masoreticum totum editor 
praestet. Notae et discriptio textus (poeticorum praesertim loco- 
rum) partim ab editore partim a sociis oriuntur. Toti operi 
eandem formam afferre non semper facile fuisse nemo non 
intelleget. Quoties de forma vel re cum sociis componere opus 
erat, hi semper obvia erant comitate. In libris Exodi et Nume- 
rorum notae communi VICTORIS RYSSEL nuperrime defuncti (cujus 
praematuram mortem omnes lugent) et editoris labori debentur. 

In plagulis legendis maxima adhibebatur cura. Et editor 
unamquamque et socii unamquamque ab ipsis praeparatam 
plagulam bis perlegerunt. Praeterea nulla plagula prelo trade- 
batur, nisi eam viri docti I. 1. KAHAN et Dr. KRAMER, pastor 
Gerichshainensis, necnon Dr. CHAMIZER officinae Drugulinianae 
director, quibus gratias ago maximas, accuratissime perlegerant. 
Nihilosecius imbecilla generis humani natura ne hic illic mendum 
quoddam typographicum restiterit, impedire non potuerit. Lec- 
tori benevolo, qui de erratis et iliis et aliis certiorem me fecerit, 
gratiam habebo. 


Scripsi Lipsiae R. KITTEL, D. 
Id. Mart. 1905. 


PRAEPARAVERUNT 


LIBRUM GENESEOS EDITOR 

LIBRUM LEviric. V. RYSSEL, TURICENSIS 

LIBROS EXOD. ET NUMER. V. RYSSEL ET EDITOR 

LIBROS DEUTER. ET JOSUAE S. R. DRIVER, OXONIENSIS 

LIBROS JUDiC., SAMUEL. I. II., REGUM I. II. EDITOR 

LIBRUM JESAIAE EDITOR 

LIBROS JEREMIAE ET EZECHIEL I. W. ROTHSTEIN, HALENSIS 

LIBRUM DUODECIM PROPHETARUM (OPERA EDITORIS) W. NOWACK, 
ARGENTINUS 

LIBRUM PSALMORUM FR. BUHL, HAVNIENSIS 

LIBROS PROVERBIORUM ET IOB G. BEER, ARGENTINUS 

CANTICUM CANTICORUM G. DALMAN, HIEROSOLYMITANUS 

LiBRUM RUTH ET THRENOS EDITOR 

LIBRUM ECCLESIASTIS S. R. DRIVER 

LIBRUM ESTHER FR. BUHL 

LIBROS DANIELIS, ESRAE ET NEHEMIAE M. LOEHR, VRATISLAVIENSIS 

LIBRUM CHRONICORUM EDITOR 


TABULAM COMPENDIORUM ET SIGLORUM primum in 
pag. VIII—X impressam nunc legas in pag. 1323 et 1324. 


Typis Guilelmi Drugulini Lipsiensis. 


GENESIS. בראשית‎ 


PSD :ywsD את הַשׁמַיִם וְאֶת‎ DON בְּרָא‎ nyysi: 1 
say NOTIN DON my Dn usb Tum i3 inn nm 
NINY +ורְא אֲלתִים‎ TNT הַמָּיִם: ויאמר אֲלהִיִם יְהידאור‎ 
אֲלהים ו לאו‎ pus :on nas הָאָור‎ DA now by" j^ 
5 — אֶחָדוּ‎ bh pamm 27v n9 sp qUno יום‎ 
לָמָוםי:‎ mpra p "men בְּתִוךְּ‎ Yu E WANS 
voy nnno Www הפים‎ pa vmm Pyjyrns לעש אֶלְהִים‎ 
שמים‎ vp אֶלְהִים‎ Np" sqm rp אֲשֶׁר מעל‎ més pa 
mn wp Dv Op? D — rum mm NYOTA 
spe iust ng: agy) אֶחָד‎ opg Dya nnno 
אֶלהִים כּידטוּב:‎ NM Dh הַמַיִם קָרָא‎ mpm yos nua אֶלְהִים‎ 
ny פּרי‎ TE yo עֲשֵׂב מזְרֶיע‎ sU הָאָרֶץ‎ NUR mios "DSL: 
NUS <יותוצא הָאָרֶץ‎ 27mm PRT Tay אֲשֶׁר‎ hinh `p 
Ny ngo? iy שר‎ oe nv וְעֶץ‎ nios $i mna עשב‎ 
"Dy D i'UPPU Dh Spa nm ay ms iae» אֶלְהֶים‎ 
וּבִין הלילה‎ nva pa bia הַשָמִים‎ rv מָארֹת‎ um אֶלְהִים‎ 
למאורת בְּרקיע הַשָׁמַיִם‎ voy וְשָנִים:‎ avos לאתת וּלְמוֹעדִים‎ n 
D DNAT אֶתשָגִי‎ ES ירעש‎ :和 -mA PNIS ND 
notans וְאֶתהַמּאָור הקטן‎ nun אֶתדהַמְאָור 2431 לְמַמְשׁלַת‎ 
הַשָמִים ְהָאִיר‎ rp DON oNN ps וְאֶת הַבִּיבָבִים:‎ nbn 
Cp 1, I sic 3 (3 maj) | 6 ins INN ex 7; cf 6 et 9. 11. 15. 24. 30| 7 dl 
ויהי-כן‎ et ins 31075 DVDN NY cf 4. 10. 12 etc et 6 ad 8|9 * 1 prb impia. ` 
= 6 ouvaywń מקוה המים)6)‎ 1o) | ^ 6 + os מַתַּחַת הַשָמִים‎ men wp 
הַיִבְּשָׁה‎ Nm Bap | זז‎ 1 PY), cf v 12 66 5 268139 | ^ > 6^ | r4 8 


def, sed cf Mas ad v 14. 16 | 16 6 eic àpxdc, 1 ®.‏ א 8 15 | השמים 
Biblia. I‏ 


2 בראשית‎ I,18—2,4 


JAPI pa UND DA (ane) nom) va Ub? iino 
וְיְהַי"בְקָר יום רְבִיעִי | פ‎ mrt iO» DA Ny 
ועוף יעופף על-הָאָרֶץ‎ mn vo שרץ‎ món yw אֲלהִים‎ -NM12o 
ns noun אֶתהַתִּנִּינֶם‎ nios nDe הַשָמִיםי:‎ rv לפנ‎ 
npo» nh למינהָם‎ món Xu) הַחַיּה והָרֹמֲשֵׂת אש%‎ DID 
T) "bN5 DON DR T0 < כִּידמָוב:‎ mus NIS ג לְמִינָהוּ‎ 233 
"vm בָּאָרֶץ: היעב‎ 2 5m mea רבו וּמַלְאָּ אֶת"הַמַּיִם‎ 
mn Ubi אֲלהִים תוצא הָאָרֶץ‎ DM | פ‎ :tn nh pa 
Bio למיג הַיהידכן: ריעש‎ puscimm v5 בְּהַמָה‎ niv 
הָאֲדְמָה‎ to^ nm niv הָאָרֶץ לְמִינָה וְאֶתהַבְּהָמָה‎ nnns 
vobi DN nel DN nbNa126 ִּידטוּב:‎ DOR וירָא‎ ypb 
"ro a וַּבְּהֵמָה‎ Doya ywa ntn nig ivy "ume 
עלִהָאָרֶץ:‎ van DRIN 

Noon‏ אֶלהִים ו DYN Dga T5233 DWI‏ בְּרָא אתו 

:DRN זָבֶר וּנְקְבָה בְּרָא‎ 
Diay לָהֶם‎ ww?) Åy Bnk qur 
Er naa אֶת"הָאָרֶץ וְכִבְשָה וריו‎ woo com we 
הַשׁמַיִםי וּבְכְל"חַיָּה' הָרֹמֲשֶׂת עַל-ִהָאָרֶץ:‎ yam 
אֲשֶׁר‎ y ya YDAN nb wj nan DON ":DNY29 
D^ yy rot אשָרבְּו פרידעץ‎ "hymn pgb "cv 
ID DÉy הָאָרֶץ ּלכָלדעוף‎ nopo :Do num 
pom now? עשָב‎ p bpne ^ nin vb) uw PST 
^u 375 "RD וְהַנַּהדטוב‎ ny אֶלְהִים אֶת-כָּלדאַשָר‎ NAN! 
4 iba o pui mun? פ‎ :We hp 
ma Ma^) ny אֲשֶׁר‎ noob CP'awm nva DOY יכל‎ 
הַשָבִיפִי‎ mons BNToN T2273 עְשָׂה:‎ EN הַשְׁבִיעֵי מַכָּלמְלַאכְתּו‎ 
לעשות:‎ njoN Na EN מִכָּלְמְלַאכְתו‎ BiU 13 "2 אתו‎ vp 
Danana וְהָאָרֶץ‎ Doya תולת‎ now D 


20 ins ,ויהידכן‎ cf 6 et 6 | 21 w למיניהם‎ (cf 69); 1 frt ,למיןהם‎ cf 44 0 
26 * a6 וכדמ'‎ | ^ 1 c 5 הארץ‎ ND || 28 * ins c 63 (cf 26) TATAD | ל‎ 
החיה‎ || 30 ins 只 hy, cf 9,3 (15MSS 6 (ואת‎ | Cp 2,2 258 al שש‎ | 4 * 6 
"BD זה‎ | ^ sic M (71 min); 1 frt DON bN322. 


2,5—23 GENESIS 3 


my nen אֶלהִים' אֶרֶץ וְשָמִים: פוְכָלושִׂיַ‎ nym ney ova 

nob natn ay ya mm‏ יִצְמָח כִּי לא הַמְיר יְהוָה אֲלהִים 
על-הָאָרֶץ 72S? DS DN]‏ אֶת-הָארְמָה: PRID nes Uu‏ 
השקה TY‏ הָאֲדָמָה: nm yv‏ אֶלהִים אֶת"הָאָרֶם "py‏ 
nomm]‏ ויפח TANP‏ נַשָמַת חיים YDI? DNO "o?‏ חִיָה: 
*ויטע nim‏ אֲלהָים DTN DU Dis pb pip‏ אשר S‏ 


zio לַמרְאָה‎ "5073 yr-7» nor] אֶלהים‎ mpm nég 


ave sym טוב‎ nrw הֶַן ועץ‎ una החיים‎ poy Saso? 


RYT? nb NS‏ אֶת"הַגן nn Ty But‏ לְארְבְּעָה רְאשִים: 
יישם wyg‏ פישון NW)‏ הפבב P n‏ הַמוילָה אַשָר-שָם 
ane i3‏ הָארֶץ הַהָוֹא nof at‏ הַבְַָּח jaw‏ השָהַם: "Dys‏ 
"uvm wy‏ גִיחָון הָוּא הַסּוּבֵב אֶת כָּלאָרֶ כּוּש: "nin Dy‏ 
הַשָלִישי חקָל הוּא qonp‏ קדְמָת אשוּר וְהַנָּהֵר הָרְבִיעִי הוּא ie‏ 
mm npeys‏ אֲלהָים אֶת-הָאָרָם sna‏ בְנְְעדֶן לָעָבְדָה ima‏ 
יצו Dm‏ אֶלהים absz oga‏ מִכָל bbg aopa‏ תאכל: 
phar?‏ הדעת מָוּב N? y"‏ תאכל up yq?» DTa ^» "pb‏ 
Nys mon nip‏ יְהוָה אֶלְהִים לאדטוב ny nv]‏ 17125 
PÈN‏ עזֶר 1 nym Apro‏ אֶלהים' מְִהָאדְמָה nbp‏ 
irse nuo oisg Na mun aw Du inen‏ 
וכל אֲשֶׁר "PD Ub) DON S‏ הוּא DSI Nlpweo se‏ 
nov‏ לְכֶל"הַבְּהֵמָה miya mue‏ וּלְכָל "D^ men ren‏ 
TI CH] NYDUN?‏ ייויפל יְהוָה אלהָיםו תרדּמָה עַל-הָאֶרָם ניישן 
nying ny ja inana "a "bo vibes ANS np‏ 
הצע DONT ON nsa) DN? DAT npo ws‏ ייאמ BN]‏ 
DN]‏ הַפֿעם עָצֶם Syyn‏ וּבָשֶׂר מִבְּשָרִי 


INNT TTR VARD כִּי‎ DUN NY AN 


4 * aut יהוה‎ aut אלהים‎ hic et 5. 7—9 etc usque ad 3,23 add redactoris 
esse videtur (6£ saepius ó 0666( || 6 ^ 6 mr (= TYY A émflvonós || 
b qM על‎ | 8 VarGB גן‎ | 9 = 1 prb עץ הַבְּעַת‎ j23 323 | rr os nown| 12 1MS 
ux + מאד‎ | r7 ^? dl vb ym טוב‎ vel 1 fit 337. ,ומעץ אֲשֶׁר בְּתוֹךְ‎ cf 3,3 | 
18 69 נעשה‎ | r9 ^ 36 + "y | ל‎ ins NN (x) || * vb נפש חיה‎ frt add | 
20 * 1c nonn MSS 65081 וְלָאדם (?לא 393( 1 ^ | ּלְכֶל"עוף‎ sive DINI 
מצא)‎ ND) | 22 8 הצלע‎ | 23 * 4.669 MND | * 1MSM Edd .לקחה‎ 


p? 


2,24—3,16 בראשית 4 


pan Cosme) voscns veienm soy‏ בְִּשׁתו 
um‏ לְבְשֶר אֶחָד: 

HVA וְלָא‎ ins] הָאָדָם‎ DANY שְׁגֵיהֶם‎ € wes 
sii nim ny Www ma mm 555 py mp Ünonv 3 
RD עץ‎ "bsp אֲלהִים לא תאכָל‎ AND אֶלהָאֲשֵׁה אף‎ "poses 
qs FYI 501 נאכל:‎ Boy e Unio TYNI om 
nen" 12 win S: 355 לא תאכלו‎ DAON בְּתְוךְהַנֶן אָמַר‎ 
'$ nviow בי ידֶע‎ uen לאדמות‎ TYNT ON vm יויאמַר‎ 
;21 טוב‎ Y* כּאלהים‎ Ù עיניכם וְהָיִיתֶם‎ npe 55 DapoN בְּיום‎ 
"bm Dub תַאַוָה-הָוּא‎ CO טוב הָעֵץ למאפל‎ ^? TÈN TRE 
DERE nby אישה‎ in מפריו ותאכל‎ npn om | yr 
nin עלה‎ ` iwen" nm DATY עיגי שָנִיהֶם ויַדְעוּ כִּי‎ AAY 
ja nno ְהוָה אֲלהָים‎ SDAN ושמ‎ n nn wr" 
עץ‎ qui אֲלהִים‎ njm eb SAYSI DNI וַיִתְחַבָּא‎ nva ny 
MAN JO לו אַיכָה:‎ "DN DININ DON mim wp a 
מִי‎ ox :NanN1 "2 כִּידַעִירֶם‎ NTN) 32 YDY JTD 
ADDN noz Tos אשר‎ pipoy mpy n Dy ל‎ Ty 
Snan הָוא‎ Vp nnpj הָאשָהּ אֲשֶׁר‎ DIS os :Doow 
Sos py מַה-זְּאת‎ nb? DON יְהוָה‎ Ns ואכל:‎ PIT 
יְהוְה אֲלתִיםו אֶלהַנְּחָ‎ ipia DEN הַנְּחש הָשִיאָנִי‎ DUNS 

min nmn p מבָּלדהַבְּהָמָה:‎ nns TS ואת‎ ny "3 

"mn 752 bon 5r», Yn sini 
ובין זרְעָהּ‎ PUPO new) pm pa יואֵיבָה ואָשִׁית‎ 

D ;3Py umw/n nns) ראש‎ qbsp^ Nin 
פואֲלי-הָאֲשָׁה אָמַר‎ 

mua yen appa Caium עצֶבונְך‎ TAN rm 

D by וְהָוּא‎ SAMYA ְאָלאִישׁל‎ 


24 ins c 65961 שנִיהֶם‎ | Cp 3, x 65 + מפרי בלדעץ 5 מִכָּלדעץ 6 2 | הנחש‎ | 
3 ה + :יג‎ | 6 6 Yo38" | 7 ca 15MSS .w(6SEOJ) עָלִי‎ | r4 ^? frt add (dl 
159) | 15 £0 za (£MSS zo) | 16 *1 6 2.65 ואל"‎ | 1 frt TII Qu); 6 סד‎ 
otevaypóv cou = 725377 | € a 12373 | 465 arodrpog Gov, f conversio tua 
= ,תשובתך‎ similiter 3 (cf 2S 17,3); 1 M. 


3,17—4,11 GENESIS 5 


`p N DIYA‏ שְמַעְתָ INAN »ipo‏ ותאכל POTTA‏ אֲשֶׁר צויתיף 
לָאמר לא תאכל "po‏ 

TPA הָאֲדָמָה‎ nns 

njjzsn apra‏ כל וְמי חייף: 

yny nose) T? masa unm PP‏ הַשָׂרָה: 
DI? ?2ND PÈN npn‏ 

PIR TIBA כִּי‎ nDINDON JPY עד‎ 

row, nns "5r"‏ תִּשוּב: 
mus] an‏ שם CO mn YS‏ קוא הָיְתָה byse qp» Bw‏ 
S nw nim‏ וּלְאַשְתּו nina‏ עור D EAS‏ <<ואמַרו 
Dib ny‏ הן EU‏ הָיָה ny» wb TINS?‏ סוב np») yy‏ 
פךישלח ידו na npo‏ מעץ "m 5s) n*nn‏ לָעלֶם: Win2t3‏ 
m pb DON mim‏ | לעבר אֶתדהָאדְמָה s‏ לקח מִשֶם: vy‏ 
npo ^t^? DNN‏ לנךדערל אֶת-הַכְּרָבִים Aw] en? ni‏ 
noBnnen‏ לשמר D :D*nJ yr Tny‏ 

DNA? אֶתדקין‎ comi MAI YR אֶתדחַנָּה‎ ym ospy 4 

Saam אֶתאֶחָיו אֶתדהָבָל‎ nj» "phy קָנָיְתִי אִישׁ אֶתדיהנוָה:‎ 
"Eb pP ויבא‎ DD PDOT הָיָה עבד אֲדָמָה:‎ pb ase רעה‎ 
aO "NS nban הַבִיא גִם-הָוּא‎ zT mmo npo nb 
ny N? now PPOs אֶמַנְחָתו:‎ DIT-ON baim וישע‎ 
1 my ne» gw mpm owns ne ויפל‎ cip ויר לקו(‎ 
nna? DON N? Bx) ^ni? DDOS הלוא‎ tp 1993 ne 
23IT- PR ni Payan וְאַתָּה‎ ipn Sos yas nsn 
AnA vDN oancow pp np ויהי בְּהוֹתָם בּשָדָה‎ * "ms 
"DM "OUT AYI, לָא‎ DNUS TUN אֵי הַבָל‎ Dcos Dm פאר‎ 
אֶלִי מְְִהָאדְמָה:‎ D'DUS SUN "DT ,קול‎ mip מָה‎ "DN DOR 


IF ד‎ IT 


יוְעתָה Deo nns Www‏ אֲשֶׁר nnp? menny nnsp‏ אֶת- 


17 * 1 DN | è cf 821 AS; aliter 650 || 21 1 DTN? | 24 * 6 + aùtòv | 
5 6 + xai éra£ev || Cp 4, 1 69 — DN», 6 dià rod 0600; prps MM את‎ E) 
vel אא‎ (?) | 4 * 3MSSM Edd 3; 1 frt מחלבהן‎ | > 6 aliquoties, £ saepius 
in his vv אלהים‎ vel יהוה אלהים‎ | 7*1 frt NWR cf SV; vb seqq incert; 
cf 6 || > frt add cf 3,16 | 8 sic compl MSS et Edd (interv); ins cum 
463? RYT 71223 (vel frt c CI הַחוּצָה‎ N33) 022); 0 egrediamur foras. 


4,12—5,7 בראשית 6 


72 apan תַעֲבד אֶת-הָאֲרְמָה לְאהתסף‎ 20 a TEAT 
Sta עוני‎ 51 mime קין‎ DNUS wa תִּהְיָה‎ 3 32 
yi nm "Des TIDA TOINI 25 Syp אמי הַיום‎ nu^ הז‎ 4 
כ‎ jb nim לו‎ wevs יְהרְגני:‎ who» cm PNI n 
-29 inw-mmen "n23? m Dp? nym np cp קין שַבְעְתִים‎ 
nop TIPR 2m מִלִפני יְהוָה‎ pp NINS NYA 
בְּנָה עיר‎ ww arag com וַתָּהַר‎ ysn קין‎ yrus 

nb Sp‏ הָעִיר nj»‏ 523 חנוך: ילד לחנוך אֶתדְעִירְד וְעִירְד 
ילד אֶתמְחויאַל b RAT" DN 3o bier‏ ּמִתוּשָאֶל ילר אֶת- 
למ c/o nU eb OTEN‏ שם הָאחַת עה nu^‏ הַשׁנִית 
nw‏ ותלד עָרָה אֶת-יְבָלי הָּא הָיָה אבי ישב impe "oni‏ 
Nu] o3? UON Dy‏ הָיָה Wü» Vahap "AN‏ ועוּנָב: >וְצלֶה 
נםהיא oann Sy‏ קין לפש mns ov neri "annos‏ 
PRODA‏ גְעַמָה: TA TH WNS‏ עָרָה וְצְלָה 

"now aga q92 63 קולי‎ pev 

V^N CP‏ הָרַנְתִּי לְפַצָעִי 2 לְחַבְּרָתִי: 

3o DEER DhDyaU can‏ שָבָעִים וְשְבְעָה: 

DN yTws‏ עוד אֶת-אֲשְׁתּו à m‏ ותִּקְרָא DYNN‏ שת 

Unc‏ אֲלהִים wr 5x) nnn cw yy‏ קין: 
אוּלְשַת נםדהוא ילד"בן ToU-nN NY?‏ אֲנוֹשׁ יאָז הוּחלי Mop»‏ 
בְּשֶם יְהוה: D‏ 

Dy MOT Djs Blow בְּרָא‎ ota DON nyin neo mr 5 

DN אֶתשָמֶם‎ Np DAR TAN OE nap TOP אתו:‎ yy 
15232 "inira "021 שָנָה‎ ASA DYDY DN "m5 08937 Ta 
שְׁמֹנָה‎ nÜ-nN אֶחָרִי הְולִידו‎ müscO wot אֶתדשָמו שת:‎ wp 
yen ÝN BN 52 SMS inm moa m ny NRD 


TF SR 


מאות may von NATS D nbn n IA nj‏ וּמָאֶת 


15 63209 כן‎ jd rh = A s 16 6 ניד‎ vum "i I7 ca 10MSS 8 
DYA; 1 ₪ IAD pro בנו‎ DYD | 18 sic M; 1 omni | 20 * 6 lw { 
^ 1 prb מקנה‎ "UN, cf 6^ et 2Ch 14,14 || 22 = חרש‎ add esse vid, Er 
בל"לטש‎ (vel ? (לטש קיו וחרש‎ |26 = 6 )00106 hAricev DA) 9 (iste coepit) 
= הַחַל‎ nt | Cp 5, 3 * ins ל | בַּן‎ 1 c ca 45MSS (cf 1,26) 933 'bדַּכ.‎ 


5,8—31 GENESIS 7 


Day כָּליוְמִישַת‎ MW וּבְנוות:‎ moa 720 שָנָה‎ nuo וּשְׁמֹנָה‎ 
אֲנוֹשׁ תִּשָעִים‎ m D | inb מאות שׁנָה‎ yen niv Wy 
van pons Tr MSN אָנוש‎ Cms אֶתדקינן:‎ v nd 
Dv» jv inia ma cm "OU niso n3bv^ nv uy 
wpmm o inb n NIND yum Diy UD אָנוש‎ 
אֶת-‎ Te MSN pcm אֶתמְהַלַלְאֶל:‎ wm nv maU 
בָּנִים וּבְנוֹת:‎ 75^ nU מַאִות‎ mbya ajy מהלאַל אַרְבְּעִים‎ 

D nbn שגה‎ NIND וּתְשָע‎ miy Wy p "53! Nas 
TI6 TANN o TP m Dr von $727 ys 
niv DWYN von לי מהללאַל‎ iw ina cia לד‎ 
שְׁתָּים וְשָשִים שָׁנָה‎ Tims D o מַאִות שָׁנָה וַיּמֶת:‎ nbus 
minny tr?m אַחֲרֵי‎ TÅL Aag Có ּמְאֶת שָׁנָה'‎ 
mp Tinara NPYe וּבָנֹת:‎ mua To nav mio fob 
von qün my! D nen שָנָה‎ Aip וששים שָׁנָה וּתְשָע‎ 
SN OSTNY Tn אֶת-מְתוּשְׁלַח: <וִיִתְהַלך‎ qom my וְששִים‎ 
ויהי‎ ing בָּנִים‎ oi nv NIND vov אֶתמְתוּשָלַח‎ Ton 
"enne שָנָה:‎ NID ולש‎ nis וְשְׁשִׁים‎ ven qon 53 
Ns D DON TN npo? iw DONITAN WI 
y TANN wm Tu DWDY my מְתוּשָלַח שבע וּשְמונִים‎ 
mp שב‎ niy וּשמנים‎ mAy Tong הליו‎ on מתוּשָלח‎ 
וְששִים‎ yv nAn כְּלדוְמִי‎ PY? וּבְנְות:‎ nua Toe v 
וּשְׁמֹנִים‎ maU asems D o :nbnn AND yum שָׁנָה‎ 
^upnm nf נְחַלאמר‎ YNY בּן: יקא‎ Tt TY שָׁנָה וּמְאֶת‎ 
Job mee יְהוָה:‎ mw אשר‎ TRISTA Y" papo EA 
Tov nav n&o וחמש‎ niv Em המש‎ nins הליו‎ ans 
DRD Pav^ niy Evav yag, 7027072 יהי‎ ina o3 

I2. 13. 15—17 6 MoAeAenA, prb = מל‎ | 18 ** au om ומאת שנה‎ 
(sic 1MS) et in Ig. 20 legit 785 et 847 annos | 22 ins c 67 nl | 1 
c ca 401155 x al WIN, cf 5. 8. 11. 31 | 25 > 3MSS; w שבע וששים שנה‎ 
et in 26. 27 653 et 720 annos || 28 wx 53 et in 30. 31 600 et 653 annos | 


29 51 c 6 (biuvomrábce fuác) ITI | ל‎ ca 5oMSS 3 ממעשינו‎ | 3:1 
ויהיו‎ cf 3. 


5,32—6,17 בראשית 8 


DU-nN nicpwingU nn vb DiW ys ס‎ iDN mY 
אֶתחֶם וְאֶתדיְפָת:‎ 
הָאדְמָה‎ ay לָרֶב‎ DUNS ona umm: 6 
bb 
nj nabo DW] nrnw יירו בְגֵי"הָאֲלהִים‎ 
spa ON 55 נָשִים.‎ Bn? np 
לְעֹלֶם‎ ByNS Cp AN? Cnjm "es 
מַאֶה וְעֲשְׂרִים שְׁנָה:‎ vOY my cÜS NYD'DIUS 
ya awi אֲשֶׁר‎ T won הָהֵם‎ mue PW הַנָפָלִים הָווּ‎ 
אֲשֶׁר מעולם‎ msan nen npo ue Disa הָאֲלהִים אֲלבְּנוֹת‎ 
5 — הַשָׁם:‎ WNN 
לבו‎ nawpa asb הָאֶדֶם בְּאָרֶץ‎ nr] nan ^2 "jm NS 
SVD בְּאָרֶץ‎ DINZCDN ner nin tra oop רק רֶע‎ 
"5 Syp SDNY DTS יְהוָה אָמְחֶה‎ NY ה‎ 
ORDD כ‎ EDU ועדדעוף‎ boys TIIT Bub TOINI 
Bo anim wya חֶן‎ NS Di עשִיתֶם:‎ 
אֶת"הָאֲלהִים‎ vp הָיָה‎ men pus נח נח איש‎ mynn now 
וְאֶתדוְפֶת:‎ Bon nyny n3 noU n» 2930 imn 
ENTON NT :DDD הָאֲלהִים וַתִּמֶלָא הָאֲרֶץ‎ OB? הְאֶרֶץ‎ nnm] 
D עלדהארץ:‎ SDNY 0272. AYT nnpu n3 אֶתדהָאֶרֶץ‎ 
onn הָאֶרֶץ‎ DNO" sipo בָּא‎ 32-55 Pp. r3» אֶלהים‎ sys 
isy nan 3 DEY PTS מֹשְׁחִיתֶם‎ "3 DR 
nis mesa anb» mao ANR DDI) nammns RYA Mp 
"EN חַמָשִים‎ nans Y TÒS DMSO UU ADR TEID WN 
AASS) ninb קְוֹמָתָהּ פצְהַרותַּעשֵׂה‎ nbN וּשָלשִים‎ nim 
DYA my nna D pn AI? nans NDD תְּכלָנָה מִלְמַעְלָה‎ 
לשתת'‎ pga "hh aaay מָביא‎ 3n CONNU geya 
32 171155 4X MSS "DN |Cp 6, 2? add|| 3 ? 6 ot ur kataucivy (simil EOS); 
X xpivei = M || ל‎ sic 8 et compl MSS et Edd; sed 15MSS8 + 2M .- Edd c 
cod Hillel DW, cf 6 dà tò evar 006ד00‎ odpxac (simil £88O3) | 4 = frt 
add | 3: 5 6 + 6 066 | 6. 7 6 6 066 || ro 141155 «MSS "DW | 13 6 


NN), aT 15; 132 vel ;מַעַל‎ prps קנים קנים 1 14| הַנֶּס מַשָחִיתֶם את"‎ (Philo) 
16 prps AJY; al 3222 ()ועל"אמה.‎ | r7 = add (prps Bi) | b wu mmi 


6,18—7,16 GENESIS 9 


VU 7» הַשְׁמַיִם‎ nnno oin nv iays "oa 
qum IÄN TADIN וּבְאַתָ‎ RN יוְהַקְמְתִי אֶתבְּרִיתִי‎ yy 
por "av 3b2-522 abp :RS TYI JANI 
ib AYA wm napa אִתִּךּ' זָכֶר‎ nuno TATON wun 
wo bao Dv לְמִיגְהוּ‎ now te? למנה מל‎ ARISTID 
ADONI 23N* קח"לֶף מִכָּל"מאֲכְל אשר‎ DANY NNIT? TAN 
DN ms אֲשֶׁר‎ 555 ny לָאֲבָלָהו >ויָעש‎ DODY 习 וְהְיָה‎ TN 
אֲלהִים כֶּן עָשָה:‎ 

Jao? nann^wN qma», בּאאַתָּה‎ ni ym cose 
qxnpn הַבְּהַמָה הטָהוּרְה‎ bD? הַנֶּה:‎ ga "35 pus wu 
וּמְְִהַבְּהַמָה אַשָר לָא טָהֹרָה הָוא‎ YN) U^N שַבְעָה‎ nyas 
שבְעָה שָבְעָה זכר ונקבה:‎ nun myp nys nint שנים איש‎ 
עוד שַבְעָה 238 מִמִטִיר‎ mA% ` 4 YT, Y *b-op yo nvn 
אַשָר‎ bpa bany וּמַחִיתִי‎ nb אַרְבָּעִים יום וְאַרְבָּעִים‎ riy 
וח‎ Mmm אשר-צולו‎ 553 n vy פָּנִי הָאֲדְמָה:‎ by miy 
WA גח‎ amr על-האָרֶץ:‎ nho הָיָה‎ "aem nj MND wwa 
הַפּבְּוּל: ְמְִהַבְּהָמָה‎ "b "geb DannooN YN TIAN PYN) 
וּמְִהַבְּהַמָה אֲשֶׁר אִינָנָה טְהרָה יוּמִןהָעוףי 553" אַשַר-‎ mimen 
nap» "3: nann-owN now "NA miy Dyo רמש על-הָאַדְמָה:‎ 
W המבול‎ "p לבת הַיָמִים‎ "ome INN DON שר צנָה‎ 
הַשְׁנייבְשׁבְעָה-‎ vha ninn, ששמְאות שָׁנָה‎ n3t2 על"ְהָאָרֶץ:‎ 
naw רַבָּהֵי‎ mn Ayah נַבְקְעוּ‎ nia ona vb m$ "br 
וְאַרְבָּעִים‎ DU אַרְבְּעִים‎ vy nuin הַשְׁמַיִם נַפְתָּחוּ < ויהי‎ 
nist T3733 nay וְשַםדוְחֶם‎ n3 s3 0» ntu ּבֶעָצֶם‎ nov, 
nib nmm» At אֶל"התַּבָה:‎ Bpw WaW) ntt נח‎ 
עַל-הָאָרֶץ לְמִיגָהוּ וְכֶלד‎ vn] vay) לָמִינָהּ‎ nnam 
DNY DAZ ON DYON פיויִבָאוּ‎ taa ib יכל‎ wn? nun 
-bap nap "3p חיים: >וְהַבְּאִים‎ my ias 327535 Bà 
Ig * 6 החיה‎ | ? 65 DIY DIY, sic etin 20 | 20 5 x6 Si 0J 
55b: | Cp 7, 1 6 + 6 066, 2MSS 3 אלהים‎ pro י'‎ || 2 63 DIY שנים‎ | 
3a fit add | 6 > 6, cf 617 | 8 ** > 6^ | ל‎ 1 5561 (63) | 9 IMS 


66155629 יהוה‎ | rr aa 6 égbóuy xoi cixdbi || ל‎ > 6 || 13 1 c GSU in | 
14 * < 6 |"? < 6. 


7,17—8,13 בראשית 10 


2307 vc Ta יְהוָה‎ uo אֲלהָים‎ Wn ms בָּאוּ שר‎ Un 
מל‎ Ep nann-nw SSP mAT arva על"הָאָרֶץ‎ co? DSS 
עַל-פּני‎ ninn qom המים 370 מְאָד עַל-הָאָרֶץ‎ yy הָאָרֶץ:‎ 
DARI E1753 352" E] הַמָיִם: פיוְהַמַיִם 132 מְאֶד מָאד‎ 
DAT wn מַלמַעלָה‎ AN עֲשְׂרָה‎ wD DAYTOY nnR ES 
nnam "va vos pc yir :y 327 
"DU 5s 5322 nz השרץ על-הָאָרֶץ וְכָל‎ B E mna 
IDDIA ys בַּחָרְבָה מתוּ:‎ Wy 520 nasa Din רוח‎ 
ועד"עוף הַשְׁמַיִם‎ ÈW עדדְבְּהָמָהּ‎ DSA DOTNZ אשר ועלפּנִי‎ 
mb vy AA nw גח ואשר‎ WU" Pre sem 
iB? על"הָאָרֶץ חמָשים וּמְאֶת‎ 
אֲשֶׁר‎ n'nan"o» nw AoT nw nins Blow "orn 8 
jape הַמָים:‎ isst על-הָאָרֶץ‎ DN אֲלהִים‎ 323 nana אַתּוּ‎ 
ug DYT nus N22" הַשְׁמַיִם‎ naw) nim nyo 
ngos Dyan 办 Pb món וַיחֲסְרָוּ‎ aw 752 מעל הָארֶץ‎ DaT 
על‎ v^? mw הַשְבִיעִי בְּשבְעָהעְשָר‎ vna Dann ים: יוַתָנַח‎ 
הָעַשִירִי בַּעַשִירִי‎ vg וְחָסוֹר ער‎ 623 mémsasyws הָרֵי‎ 
nnb m^ אִרְבָּעִים‎ ypo יי‎ inyn ראשי‎ NY לחרש‎ nya 
NISY NY" SPINY הַתְּבָה אֲשֶׁר עָשָה: זוישלח‎ Pong ni 
IANO שלח אֶת"הַיוֹנָה‎ oZ מעל‎ men NYIT שובי‎ 
ntn nim ולאמְצְאָה‎ TN "5 byn mn pn לראות‎ 
b^ כל הָארֶץ‎ ue? mo^» אֶל"הַתִּבּה‎ Pos WA nnm? 
יָמִים‎ npat/ אֶלְהַמּבָה: טוחל עור‎ vM ANR Nan) nnps T 
Dg? הַיונָה‎ TZN שלח אֶת-הַיוֹנָה מְִהַתַּבָה: ייותְבא‎ not אַחֲרִים‎ 
yon מעל‎ mon spe ni yy m2 ערב וְהגּה עלהְזָות טֶרָף‎ 
נישלח אֶת-הַיּוּנָה וְלא-יִסְפה‎ mun mor np2s עוד‎ ome 
TRS3 בֶּראשון‎ Y nisp nisa ^ שוּבאָלִיו עוד: הי‎ 
ָא‎ nins ויסר גח אֶתדְמַכְסָה‎ yn מעל‎ men cum v 


=< 


17 6 + ,(ארבעים לילה‎ sed vb יום‎ 'N frt ipsa sunt add | Cp 8, 3 aw 
מקץ הַחמ' 1 ,מקץ‎ | 4 6 27, cf 7,11 | 7 * ins c 6 Ban הַקלוּ‎ nis? |? 5 
שב‎ ND), 1 41. | 8 ins יָמִים‎ AYAY n3 Y, cf 10 | ro. 12 1 9D | 13 ins c 
6 לחי נם'‎ cf 7.11. 


ew 


8,14—9,11 GENESIS 1: 


rm וְעָשָרִים‎ npava הַשָנִי‎ YD. הַארְמָה:‎ uecmnn mm 
NS לאמר:‎ yO אֶלהִים‎ aS D PN nt לרש‎ 
rinp-y yos TIYA Yum zov אַתָה‎ non] 
ובַבְּהַמָה וּבְכֶלהֶרְמָש הֶרמָש על"‎ cya מִכְּלבְּטָר‎ NE 
TY NS בְאָרֶץ 3553 )123 על הָאָרֶץ:‎ W TAN הָאָרֶץ הוצא"‎ 
TÉID Por» פבָּלהַחַיָה‎ "DN YU» TN "23 
n) jw מְִהַתַּבָה:‎ wx» כל רומש' עַל-הָאָרֶץ לְמַשְפְּחָתִיהֶם‎ 
Wy When n 2» מִכְּליהַבְּהַמָה הַמָּהרָּה‎ ng nyvóo nain 
T35-ow n הַנִיחח וַאמָר‎ nvrns Aj י*וירת‎ inawea עלת‎ 
nj; הָאָדֶם פי יָצָר לב‎ wapa Dnwupns Ty לא אסף לְקלל‎ 
emer אֶתדכְּלחַי כַּאֲשֶׁר‎ mono Tip מִנּעְרִיו ולאדאסף‎ y 

o) ui רע‎ PNJ 5 עָר‎ 

AnaY יס ְלִילָה. לא‎ zm rp 
פְְּוּ 320 וּמִלְאו‎ Dp? אֶלהִים אֶת"נָח וְאֶת"בְּניו ימר‎ qot 9 

"2-2 על‎ PNT reno» על‎ n Banm ימרכ‎ ran 
up) ma RD YTD הָאדְמָה‎ ton אֲשֶׁר‎ 253 mpy 
ng? nni at? py n2sN? ny na? אֲשֶׁר הוּאדחי‎ boyas 
אֶתדְּמָכֶם‎ IY לא תאכלו:‎ 157 DIP J4 N 
TAS איש‎ TD הָאָרם‎ TOS DYS mm TD UN b»'nt/s3 
DIST UDJDN UN 

IRP o] בָּאָדָם‎ Disg D >שפך‎ 

בִּי 0733 אֶלהִים/ nüy‏ אֶת"הָאֶרָם: 

D mya Na "304 oq ny זוְאַתֶּם‎ 
s 333 "jme b? iny "22m ribs אֶלְהִים‎ TANIS 


DIAN v poro EE dira DAN me‏ מכל לצא 
תבה ?3 PPT mn‏ ייוהַקמֹתֵי אֶתבּרִיתל rop rins‏ 


17? 68 וכל‎ | ^ Q NSI || >> > 6 || ig *1 6 2MSS ₪ al 7053 | > 1 
c 6 הָרֹמַשׂ‎ VOYI וכל"העוף וכל‎ nonzm 2| | 20 6 «à 060 | 21 6 + 6 066 | 
22 1 frt |עד‎ Cp 9, 2 2MSS MSS al 9223, 1 M| 4 דמו‎ prb add) 5 5 
89 1;ואחיו‎ 41 (c 69( |6 6 בַּבֶּם‎ | 7 * 4MSS < Vrs T9001] * 1 YT cf 1,28 | 
ro * 5 al ובבהמה‎ | bb > 6; frt dl. 


10,4 —9,12 בראשית 12 


iua ny? ^an Ty murs aen "po Tip "EI 
ומר אֶלהִּים‎ 
p»wa Mea ES אָוֹת-הַבְּרִית‎ NNI 
עולֶם:‎ n'y Dons אֲשֶׁר‎ Den wpa pw 
בְּרִית‎ nis? וְהָיְתָה‎ ym mn) אֶתקְשְתִּי‎ 
"sa ובין‎ wa 
בַּעָנן:‎ nüpn וְגְרְאַתֶה‎ [NT p» ipa nme 


mn vpo TA וּבִיגֵיכֶם‎ ^ra פיוזָכַרְתִּי אֶתדבָּרִיתִּי אָשר‎ 
[יבְכְל-בְּשְׂרי‎ ngba nne הַמַּיִם ְמַבוּל‎ Ty ולאדיְהיה‎ 
rhy n" לופר‎ TANN pra nts nnn 
"row אשר‎ abpa יה‎ vah oi EN ra 
pon a אֲשֶׁר הקימתי‎ AATNI זָאת‎ Dag DTN nose 
nans היְצָאִים‎ imanpas עליהָאָרֵץְ: | פ‎ UN w 
TSD Daa DN כְגֶען: פישְׁלשָׁה‎ "aw NY) וְחֶם‎ nb) nm שָׁם‎ 
DU^Y DR yet np] איש‎ D3 ome כַל"הָאָרֶץ:‎ nya 
DIY nw pi» "aw Dn wy אֲהָלָה:‎ qua וַיִתְגָּל‎ ati mg 
inn אֶת"הַשׂמְלָה‎ np* בּחוּץ: :=ניקח שם‎ TINTAY? uy vay 
וּפְגֵיהֶם‎ oma nm nw וַיְכסוּ‎ miy 129 עַלשָכֶם שְׁנֵיהֶם‎ 
אֲשֶׁר-‎ nN וידע‎ "5 D) נייקץ‎ sw] לָא‎ omas וְעֲרָוַת‎ nins 
oes לו 133 הקטן:‎ nty 
"10N5326 DS? DS DIR קנ עֲבָד‎ ms 


ru 


baa ns pod‏ שלש | ni DISD‏ וחמשים ane‏ ב 
yn nip‏ מַאוֹת :inbn my mubm nis‏ פ 

0 יוְאֲלָה ne nf oy niea ngyn‏ 7233 לָהֶם בְּנִים אחר 

המבְּוּל: 332 יִפֶת 03 וּמְגוג וּמָדִי 11 וַתבָל "qu‏ וְתִירֶס: וּבָני 


TT: 


DTD vt^ neos qaa snp nem oat vs 


II wu להשחית‎ || 15 ** frt add ||? (MSS) ל(ה)שחית‎ || 18 8 | | 22 6 + 
NS || 23 63 ir? | 26 1 יהוה אֶהָלִי שם‎ 73 | 29 sic 8 (c 0 5 
1653); al ויהי‎ | Cp 1o, 1 ca 45155 DN) | 2? 6-- Euoa, cf 4 | ^ = מושוך‎ 
,(מושך)‎ 6 Mocox || 4 1 DJ], cf 1Ch 17 et pauc MSS «6 ('Póbioy). 


IO,5—I1,3 GENESIS 13 


DTR בְּארְְתֶם איש »1367 לָמַשֶפְּחתֶם‎ DAT NN I NÁS 
TD Na כוּש‎ YI וּכְגֶען:‎ Dp n'ose כוּש‎ DD cias 
אֶת-‎ Tov וּדרָן: *וְכוּש‎ NOU nop] וּבְגֵי‎ S2020) וְסַבְתָּה וְרַעְמָה‎ 
TET לפְּנִי‎ TITR MINIS PRI 033 ND? on NY] T 
מַמְלַכְתּוֹ‎ mUNl ADN יְהוָה:‎ uno T€ NAI 13022 עליכּן יִאֶמַר‎ 
TAN NY* ימְְִהָאָרֶץ הַהָוא‎ pA Na וְכַלְגָה‎ T29) TN בְּבַל‎ 
Tm r2 piny? וְאֶת-כָלַח:‎ TY nonne אֶת-נִינְוָה‎ |a 
יוּמִצְרֹיִם ילד אֶתלוּדִים וְאֶת-ענְמִיםי‎ moa הָעִיר‎ NW | nb ובין‎ 
וְאֶתילְהָבִים ְאֶת-נפְתְּחִיםי: + יוְאֶתפַּתְרְסִיםי ְאֶת-ְכַּסְלְחִיי אֲשֶׁר‎ 
אֶתדציךְן‎ U^ piss D :mha3-nhST DYD DYN ww 
Twy "ya nm "iini DTE וְאֶת"חַת:‎ "pa 
יי וְפֶתהָארְוָדִי וְאָת-הַצְּמָרָי וְאֶת-‎ DETAN) PPI Cans 
הַכְּנֵעֲנִי מִצִּידן‎ 33 vie נָפצוּ מִשְׁפּחִוֹת הַכְּנענִי:‎ Uns nona 
ער-‎ DX) ועמֹרה וְאַרְמָה‎ nb באכה‎ ny mm DON 
ס‎ :n33 onssa לְמִשְׁפְּהֹתֶם לְלְשְׁנֹתֶם‎ Da לשע': אלה‎ 
327 sua DD "DN 1273252; AIN NYDO) ילד‎ mnn 
bey עוּץ‎ mw ums וְאֲרֶם:‎ E 322) TYNI my שם‎ 
עבר‎ rayons אֶת-שלח ושלח לד‎ BA TAPDI :区 nm 
TIN הָאֲרֶץ וְשֵׁם‎ ni» "v2 ^2 35b UNS בָנָים שם‎ QU ל‎ 
וְאֶת-חֲצרֹמַוִת וְאֶת-ירַח:‎ DYNN לד אֶת-אַלְמוָּר‎ Tops יקטן:‎ 
פוְאֶת-עובָֿל וְאֶתאַבִימְאֶל‎ OPTAN) זוְאֶת-הֶדורֶם וְאֶת"אוזל‎ 
ep 3 oND וְאֶת-חֲוִילָה וְאֶת-יוֹבָב‎ INNY INQU-DNY 
Dga Toya! ipa סְפְרָה הֶר‎ n2 ממא‎ Dati yo 
ma מִשָפְּחֶת‎ DN? ims DnSnNa Dp לְמִשְׁפּחֹתָם‎ 
D aD SDN ps2 oa נַפרְדוּ‎ TOD omaa bnt 
DyD23 VY אַחָדִים:‎ D')27 אֶחָת‎ nob 18272 m 1 


JT F 


ES איש‎ TONYS שם:‎ "v "viU בְּאֲרְץ‎ nrpa ws" mp 


5 ins D? ^32 TON, cf 20. 31 | 7 1MSF NYD et שבא‎ xo VarG 71355, 6 
XaAavvn, prps n3» 65 | r3 * גיא‎ DADY, 6 Aweueriew || ל‎ prps p'nbnb | 
4? 08ב‎ |" 6 KAN | se trsp haec vb ante אשר‎ | 1g ° Var 
(cod Jerus + 4MSSF) וצביים‎ | ^ 1 frt בַּלַע‎ (YID, cf 142 || 23 « ומשא‎ (6 
et 1Ch 1,17 Wh prb crrp) | 24 6 + ילדו 256 25 | את-קינן וקינן ילד‎ | 
26 sic 8 et Or; plerique Occ איזל 5 6 27 || חצר"מות‎ | 28 ICh 1,22 x 

3x 1 133 cf v 5. 32.‏ || ספרה Macane) et‏ ^6( ממשא VarG‏ 30 || עיבל 


14 בראשית‎ II,4—25 


mia? nj» nij ow‏ וְנִשְׂרְפָה nno Wm nee?‏ הַלְבָנָה 
nm aS‏ הָיָה w$ uni inag Twv 000b npo‏ 
SO‏ וראשו DAYI‏ וְגעשׂה"לנו שם xy pini]‏ 5 08772 
o3 02 WAN p oS TED TN nib nim s‏ הָאָרָם 
onim cow‏ הן עם mig? nno nn n2? ADS nets mw‏ 
WPN AD‏ מָהֶם כָּל אֲשֶׁר up‏ לעשוּת: TAN TD D]‏ 
ODY np‏ אֲשֶׁר N?‏ יִשְמָעוּ אִישׁ ys snp] net‏ יְהוָה אֹתָם 
ue -by Dy‏ כְל"הָאֲרֶץ nia nmm‏ הָעִיר: פעַל-פן "pU Np‏ 
533 כּידשם DYD PTO nat nim bbs‏ הָפִּיצָם nm‏ עלדפָּנִי 
Do wo»‏ 
סי אֲלָה DÈ NTA‏ שם בְְּמְאֶת שָׁנָה 72 D'D3U TUB WC DN‏ 


cov חי‎ pops D en m): לד‎ nw מַאוֹת‎ yrwi 
miy אַחֲרֵי הולִידָו אֶתעַבָר שלש‎ not ms אֶתדעבָר:‎ wm nav 
yas ס ייוְחִעַבֶר‎ np nu שגה ילד‎ nisD yx 
DNY TT ` MnN זוְיְחִיְעָבֶר‎ HODY N my וּשֶלְשִים‎ 


m D imam n2 wm n n'iND אע‎ nj שלשִים‎ 


5 NE ES D EIP DIR TN שבע ימא‎ 
MASA WINS הויו‎ COD שוג‎ rers אֶתִינְחָור:‎ TI muU 
TY yy shi mys Do PRTA m 
DD TIY AWIYAT Tren אַחֲרֵי‎ TAN אֶתתְרַח:‎ 

Cp rr Ir + hb" שש מאות שנה‎ DU ויהיו כל ימי‎ et simil in v 15. 
I5. 17 etc, cf 5,5 sqq; 6 + solum וימת‎ || 12. 13 wx 135+ 303 = 438; 6 5 
+ 430, sed pro שלח‎ bis legens קינן‎ (cf 10,24) et pergens: xoi &moev K, 
130 Érr x. éYévvnoev T. Zaha x. čZ. K. petà TO yevv. aÙTÒv Tov È, ét] 0 
etc | I4. I5 » 130 + 303 = 433, 6 130 十 0 | 16. 17 wx 134 + 270 = 404, 
6 134+ 370 || 18. Ig אי 21 .20 || 209 + 130 6 ,239 = 109 130 :א‎ 107 
— 239, 6 132 4- 207 || 22. 23 » 130 + 100 = 230, 6 130 + 200 |24. 25 9 
+ 69 = 148, 6 79 4- 129. 


1 12,13 GENESIS 15 


bA nó שִׁבְעִים‎ mom o mp na 70m שָׁנָה‎ 
הוליד‎ mu mé ny אֶתדאִבָרֶם אֶתנְחוֹר וְאֶתהָרֶן: זאָל‎ 
nz npvs DONY הוליד‎ yn וְאֶת"הָרְן‎ yny DSS 
Das np miya nisa מִולדְתוּ‎ yoN2 U2N mà aprop 
ap אִשׁת"נְחוֹ‎ ne^ vip opstyg שם‎ oy) nob wN 
Ux) D שְׂרֵי עְִבָה‎ "Unve יִסְָּה:‎ "aM ַּתהָרֶן אַבִיְמַלְבָּה‎ 
ve וְאֶת‎ ina Pya binay) 3 DSS mà ייויקח‎ 
ny P232 nga מְאָוּר‎ nýs "Ay na אַבְרֶם‎ nyy Uh 
הָמָש שָנִים‎ mim vos in נישָבוּ‎ prts Na gà 
פ‎ ;na m ne» וּמָאתָיִם שָנָה‎ 

nose: 12‏ יְהוָה אָלאֲבְוֶם 

Tas mac aAa IBA IT 

ISB WS אֶלְהָאָרֶץ‎ 

s) me) Y mS JS נָּדול‎ "ne 3ersv 

$2 125221 ^N 有 ?pb 2030 DN 

b‏ מַשָפַּחֶת הָארְמָה: 
DDN ow‏ כּאֲשֶׁר ins qox nim UON o3‏ לוט Dias‏ 3 
von‏ שָנִים וְשְׁבְעִים :TD NYa niv‏ *ויקח ÀS‏ אֶתדשָבי 
אשת וְאֶתלוט WANA‏ ְאתבָּל"רְכוּשֶם "UN‏ רְכְשוּ וְאֶת-הַנָּפֵשׁ 
wm pn Voy ^N‏ לבת אֶרְצָה Na pio‏ אֶרְצָה כְּנֶען: 
Be DAS "rw‏ עד not? npo‏ עד TS‏ מורָה וְהַכְּנענָי אז 
בְּאָרֶץ: AIT NIDY‏ ה nsm PSTN jns P ~N nico‏ 
phys sos meus n này BU 1m‏ מִשָׁם הֶהֶרָה byBb‏ 
לבית-אַל ויט ma TOS‏ :אל meo‏ וְהָעִי màs» neca» mpo‏ 
Nap? nin*‏ בְּשֵׁם יְהוָה: inii re TÉ ožas yp‏ 5 

2y) ve‏ בְּאָרֶץ Ds TA‏ מִצרֹיְמָהּ DY y»:‏ 72272 הָרֶעב 
בְּאָרֶץ: us‏ כַּאֲשֶׁר הַקריב לבא מִצְרָיְמָה ויאמ אל APA e‏ 
NANT‏ יָרַעְתִּי כּי nes‏ יְפַתמַרְאָה את WDM NT nme‏ 
nj UN may Disan‏ וְהֶרְגוּ TONT "DR‏ יחַיוּ: SaNa‏ 


28 6 èv tÅ xópq = PWA | 30 w ילד‎ | 31 lc 9 DNN NM | 
ל‎ cf 28 | 32 xx 145 (fort rectius, cf Act 7,4?) | Cp 12, 3 1 c pauc MSS 
24630 THODA | 6 6 cv לו +630 ץ | (כָמָרם=) עגחשט‎ | rr = .אתי‎ 


16 1 בראשית 16 


אַחְתִי YD nmm TIWI X26" j»5? nN‏ בַּנְלְלְדִּ ויהי 
m NiD3‏ מִצְרָיְמָה WM‏ הַמַּצְרִים Du NY DEM DÜNT-DN‏ 
Us‏ אתה שרי nb»‏ ויהללו ma nes; npm ny ANN‏ 
ַרְעה: seu STO‏ בַּעְבוּרָהּ "pass vmm‏ וחמרים 
ory np-nsingm yin mop mns) ne 区 Bam‏ 
了 vanST mv‏ 31" שָרִי nus‏ אִבָרֶם: *יניקרא פרעה לְאֲבְרָם 
DN‏ מַהזזאת mur‏ לי gnus "3 E pus nob‏ הָוא: 
nb:‏ אִמַרְתָּ "nns‏ הוא ANN npN)‏ ל na nmn TYND‏ 
Nro ras nine oy WN cq np TOYS‏ אתו SN"‏ 
ANN D‏ 
85 יויעל 和 UN nt/w NY, DU3s DN‏ וְלָוט Yoy‏ 
הגֶנְבְּה: יוְאַבְרֶם 722 JAN ID npa nipea "MD‏ לְמַסָעָיו 
n TÉnni ons nU nirmW/N Dhany bera] 2320‏ 
Dm byna‏ הָעִי: +אָלמְקוּם הַמִזְבַּחַ TVN DU APYN‏ 
nya now DU N‏ יְהוָה: Bön‏ ההלף אֶת-אַבְרָם הָיָה 
yoNZ DDN NËJ Moy IDIR PATINY‏ לְשָבֶת Tn"? YE‏ 
By‏ 23 ולא ium nav oo、‏ זוַיְהִידְרִיב pa‏ רעי מִקָנהאַבְרֶם 
qm‏ רעי bírnapo‏ הענ Ww "hem‏ ישב בְּארֶץ: INÄ‏ 
now‏ אָל"לוט qaum ws APW con NQOON‏ ובין רעי ובין רעי 
Ni TAT TiD? PI Nono SODON D'UN DWJN‏ מעלי 
אַם-הַשְׂמָאל וְאֵימַנָה POSTEN)‏ ְאַשמְאֶילֶה: Nigo‏ "לוט DYNN‏ 
ורא ג nim DYI npo 222 mm Y: 757 DN‏ אֶתסְרֹם 
nio yoN2 mp mr‏ בְּאֲכָה iones ebS‏ לוט 
qn 1255 DR‏ ניפע לוט vnm npo‏ איש מעל SUUM‏ 
nv^ post‏ בְּאָרֶץיְּנֶען ולוט יָשב :DT nw an "yz‏ 
יוְאַנָשִי Db‏ רְעִים :TSND nio Dyn)‏ ציויהוה Diass "DN‏ 
MI‏ + הַפַרְדילוֹט. מַעַמו שָׂא נא n'ppn-]o IST Tv‏ אֲשֶׁר-אַתָּה 
DENN PNT ny Cus DE nep n333) n5» ng‏ 
JINA TAY qo ns‏ עדדעולֶם: >וְשמְתי PNR‏ כעפר PNT‏ 
prb add |‏ = 17 | ועב' ושפ' וחמ' ואת' tum‏ ,מקנה 722 מאד + << 16 
Ig 6 + évavriov 000 = TY | Cp 13, 6 1 c = Wl | ro V zz Segor‏ 
"ND prb sunt add || rr prps MTR,‏ מצ' Zoan?), sed vb‏ —( צען cf 19,22; S‏ 
sed cf 11,2.‏ 


1 6 GENESIS 17 


אשר וּאְםיוּכָל איש לַמְנוֹת RS‏ הָאָרְץ נס"זרעך inim‏ זיקוּם 
iw posi inna‏ וּלרְחְבֵּהּ כִּי ל DIRNS : Hna‏ אִבְרֶם 
SD)‏ ויב Sosa‏ מִמְרָא אֲשֶׁר ana‏ ויבְרְשַם b ngo DaT‏ 

-09N T» Tis מַלִךְּשַנְעַר‎ "opp ^b v 4 
722 מַלְחָמָה אֶתְבָּרַעי‎ wy: mm Th "ym ny qon "5-12 
Ja AY שנְאָב' מל אַדְמָה‎ my וְאֶתברְשַע מל‎ mp 
הוּא‎ Di PONY ian 7287735 WINI yA Jop צביים"‎ 
ושְׁלֶשׁ-עֲשְׂרָה‎ aang way njv Y הַמָּלַח: +שְתִּים‎ m 
בָּא כְדָר"לְעֹמֶר וְהַמְלָכִים אֲשֶׁר‎ DU mpy מְרָדוּ 5וּבְארְבּע‎ my 
ANI nga PDPN) אתו ַיכָּ פֶתרְפְאִיםי בְּעַשְתִּרֶת קרנים‎ 
TS שָעִיר עד אִיל‎ nui פֿוְאֶת"הַחֹרִי‎ inp mus DNI 
ויו‎ vip הָוא‎ DDYN TEN ויבאו‎ wn many אֲשֶׁר‎ 
ליצא‎ sun spa הישב‎ “byyy By כָּלשָדָהּ העמלקי‎ NN 
הָוא-‎ y PA צבייםי‎ do אַדְמָהּ‎ Yoon ענה‎ Po מלְ-סְדם‎ 
Ja כְּדר-לְֹמַר‎ nyo הַשַׂדִים:‎ pora "inm 让 RN 1295 TS 


"D? Ma mW שנְעֶר‎ 4-3 jen גוים‎ AK Spn) 2 


ree 


"c "p av^ ְהוּא‎ im TON NU TNN 


ys bsa sann "fosa שכן‎ n "ur; oas an ben 
? Di יושע‎ opas mya בעלי‎ nm "uy Cow) jov 
עָשָר וּשֶלֶש מאות‎ nihU Vea ro ויק אֶת"חֲנִיכָיו‎ "ps nav 
Bere ng T הוּא‎ De? DISP עריבן: יולק‎ n 
אֶת-‎ Àn 237773 ny 20536 :ptpnT? עֲר-חוֹבָה אֲשֶׁר מִשָמָאל‎ 


17 6--Doty-Ty ,באלון 63 8 | ולע‎ cf 12,6. 18,4| Cp 14, x * Vin illo 
tempore = DN DNA | ^ 1 ? אמרפי‎ = Hammurabi || © 65 Gaprax = תעל‎ | 
2 56% BaMa || ל‎ VarG ,שנאב‎ 6^ Zevvaap | 5 ₪ שמאבד‎ | % Q צַבוֹיִם‎ | 
4 16 ג‎ wowa | 5 *16 a6 Bo | ל‎ E Zoitouuew = Dll (Zouz.); 
69691 = ?עזוזים‎ | > Var (Hier) sx (MSS) ana, 6039 בָּהֶם‎ | 61 c 9 
שָרִי 63 7 | בהררי‎ | 8 = cf 21|^ 3 כְלֶם‎ | 10 * 1MS 68 עמ'‎ TPP a ההרה‎ | 

= add | 13 ^ 6S באלון‎ sicut 13,18 | ^ 2 ,ענרם‎ 6 Avvov, S עניר‎ | 
I4 2 6 ax PP); sic frt 6 ipt9unaev (vel? TP); 60 mn, ₪ וזיין‎ = q9? | 
I5 prb crrp, 6 émémeoev. 

Biblia. 2 


18 בראשית‎ I4,17—I5,13 


"joo זיויצא‎ :Dyn-na) Uam ns Diy השיב‎ WP לוט אֶחָיו‎ 
אֶתיְּדָרילְעֹמֶר וְאֶת"הַמְלְכִים‎ Aap שובו‎ Cons inwy? Bu 
DU J29 PR37018 17200 ppp NN TIY אתו אֶדְעַמָק‎ WN 
ויאמר‎ man עֶלְן:‎ No 2 NT ju DD הציא‎ 
ios קְנָה שָׁמָיִם‎ Pop N? DS TR 
ma TOY paws miy אֵל‎ gmg 

$m‏ מעשר DDN MDNs121 D‏ אָלאֲבְרָם "vn‏ הַנֵּפֵשׁ 
vm‏ קחדלך: D 30578 DAN "DNS22‏ הַרְמֹּתִי ayib T‏ 
b‏ עליון mot nap‏ וְאָרֶץ: :*אם-מַחוּט RN-DN1 byi 7g‏ 
Tnys boD‏ ולא תאמר אֲנִי הַעשרתִּי :njaN-nN‏ >בַּלְעָדִי p3‏ 
אשר אֲכְלוּ הַנּעָרִים perm‏ הָאַנְשִים. אֲשֶׁר הָלְכוּ אַתִּי 23U/N Cap‏ 
:Dpen np: no NDS‏ ס 

5 יאַחָרו הְַּבָרִים הָאֲלָה הָיָה דְבַרייְהוָה nea DNS‏ 
לאמר 

SMOD הַרְבֵּה‎ quU 321238 אַברֶם‎ NTAN 

PADI OTY TAT DYT ÖT AIT אדני‎ DDN "oe: 
yx לי לא נָתַתָּה‎ yj mias "Dem אַלִיעזָרי:‎ PPAT הָוּא‎ v 
qu" לֶא‎ "bib oy דְבְריוְהוָה‎ nim אתי:‎ von ma mm 
אתו הַחוּצָה‎ NSPI iqq? הא‎ THAD NY אֲשֶׁר‎ bs 3 זה‎ 
apk bo» »»wrDN mist» bos הַבַּט"נָא הַשַׁמימָה‎ ns 
ups ל‎ atm nya jm — זרעף:‎ mmn לו‎ 308" 
3» nnb nes "Twp TANYI WÉN "mim as YÓN 7ַיאמַר‎ 
אַרַע כִּי‎ nb3 nyv "yw ויאמר‎ inne nsm אֶת-הָארֶץ‎ 
NNI מְשָלְשָת וע מִשְלשַת‎ nby לי‎ mpp YN "DN אִירְשְׁנָה‎ 
pua Bnk n2" אֶתיכְל-אֲלָה‎ Trpo iym 3m שלש‎ 
"y הָעִיט‎ TI לֶא בְתֶר:‎ Bx y? לקכאת‎ NILAR 
53 nomm sib Ub v ur :Dj2N אתֶם‎ 20/5 uen 
לבט‎ "NN: my noD) nbn mY אִימָה‎ nmm DaN-53 
אתָם‎ ur nuper b? לא‎ PR זרעל‎ P Yn ילע‎ 


17 VarG והמלכים‎ | 22 64.8 om יהוה‎ | Cp 15, 1 =. ארבה‎ || 2b prb 
crrp; 1 frt 为 Ti אל‎ NT ומשק ביתי‎ | 61 frt JON?) MS | 7 * 6 6 66 | 
b ex 6סקשא‎ cf 11,28 | 13 6+ koi xaxiicovotv abro[Uc]. 


+1 GENESIS 19 


127908] 228 [p שָנָה: +וְגם אֶתרהַנָּוי אשר יְעַבְדוּ‎ DüND VIW 
בְּשִׂיבָה‎ "an wv תְּבֿוֹא אֶלדאַבְתַיך‎ nnNYs 5n v» Ww 
עון הָאָמרִי עַדְהַנָּה:‎ nbv-5 כִּי‎ ma רְבִיעִי שוב‎ YT טובָה:‎ 
אֲשֶׁר‎ UN T^ ֶעלְטַה הָיָה וְהַגֵּה תַנָּוּר עָשָן‎ nsi הַשָמָש‎ um 
DY2N-DN "nim nmn» win Dhh318 הָאֲלָה:‎ muss pa cà 
"i5 ns 

On qr‏ אֶתהָאָרֶץ הזאת 

snygW "3n wa svo 3 
'Denonw) anny הפדמני:‎ na פאֶת-הַקִינִי וְאֶת-הַקָנוֹי‎ 
וְאֶת-‎ "UPWntms) וְאֶת-הִכְּנענַי‎ ETY וְאֶת-הֲרְפָאִים:‎ 
ס‎ rpm 

6 יוְשָרִי ns nyy‏ לָא ny»‏ לו וְלָהּ nne‏ מִצָרִית וּשְמָהּ 

run‏ נתּאמָר שי אָלאֲבְרם הַגַּה"נָּא om»‏ יְהוָה nn‏ בּאנָא 
אֶלשָפְחָתִי nion TAJN DS‏ וִשְׁמַע אִבָרֶם לקול ngny ip‏ 
sob‏ אֲשֶׁת nin AAT cup NW DANN‏ מקץ mà utr‏ 
ADR jnm WI PW? DS nav‏ ְאָבְרֶם TYN‏ לו ipso‏ 
Syn nm uno sa‏ כִּי nz‏ קל uai nmu‏ 
האר nni "o "Pop eon Suse np‏ שפחת bna‏ 
Ny‏ כִּי הָרְתָה Deva pw)‏ יִשְׁפּט IANI iquat wa "nim‏ 
now‏ אֶלדשָרי "mipm)qwyicmrun npcUP qna Ipay nin‏ 
mam "y‏ מִפְּנָיהָ וימְְאָה qNoD‏ יְהוָה עלדעין "gea men‏ 
Ty pan‏ שוּריי לניאמר DN3 nyb^W vi? nnb ng‏ 738 
תַלְכִי 39b NAI‏ שָרִי גְּברְתּי "ew‏ בּרַחַת: qN2D A? "bM‏ 
nim‏ שוּבִי WAT aR‏ תחת imm‏ ייַיָאמֶר np‏ מַלְא 
"ect Mo) TS TRANS TO nim‏ מַרְב: ייואמָר לָהּ 
nim J870‏ 

?NPDU^ SU DNI בֶּן‎ m) m qn 

Tayy "nym yes 
rg 6928 = ADNA | r7 6 xoi 65גס‎ = t^! | 18 5 6 ó 666 | ^ 1 מִנַּחַל‎ | 
cc frt add || 21 ins c »(6) + וְאֶת"הַחִוִּי‎ | Cp 16, 5 * 6 éx 000 |^ 6 6 066 | 


5 sic M, al ;ובינך < ,וביניך‎ 1 frt ADA | 6 * 2MSS 65 31623 || --נּיהָ 8 ל‎ | 
7 b »6L, prb add | זז‎ al frt NT cf ad Jud 13,5 || ^ IMS .אלהים‎ 


2% 


1-6 בראשית 20 


1575 7» 95a y DO NOS mm Numa 
| reus TINT2S עיפי‎ 
הגס‎ miey Co "wa אֶל‎ DDN הדבר אֵלֶיהָ‎ Ayy spes 
ראָי הגה‎ p? בְּאֵר‎ I2 Np ראִי: +על"כּן‎ DDN "oW "con 
Tn אֲבָרֶם‎ No בְּן‎ mo? "vun TN Ty ובין‎ PT 
m'a UU בְּרְשָמנִים שָנָה‎ DIIS יִשְׁמָעַאל:‎ Du] TWS 
D — :DQ2N? ONPDUUDN VIRA 
-ow nm wn mau ytm שָׁנָה‎ myvna אַבְרֶם‎ uw 17 
vow AN3 DYAN 
תָמִים:‎ mu אַנִיאָל שי התְהלְך לְפָּנִי‎ 
iM UNDA JMN "m T2 r3 uma mn 
אֶלהִים לָאמר:‎ YnN ATI TAPTI Doo ויפל‎ 
:DB המון‎ zw» n'm RN בְרִיתִי‎ mun use 
אַבְרָהֶם‎ qoU rw nons goU-n TY NINS 
TD) DD POTIN "9 
יצאו:‎ qo וּמְלָכִים‎ nw Tana מָאד‎ "M3 3nN "mn 
nox anb qODN ובין זרעך‎ qm בֵּינִי‎ unns זוְהַקמתִי‎ 
Ts + וְבְתַתִּי ל ולזרעל‎ TON: IH לאלהים‎ 35 NIS עולם‎ 
nj» wnyn לחת עולם‎ pi puso? את‎ THD PRINS 
TAN BYN nans nns אֶלהִים אֶלדאַבְרְהֶם‎ ANI לאלְהָים:‎ 
n»wa wa Yiovn QN ÁNA nre inp* b TS qnm 
"P2 nw obp r5? c5 bts "DN PR pev 
יָמִים יִמוֹל‎ nibii iaa wa nva mio mW עִרְלְתְבֶם‎ 
וּמִקְנתְכָּסַף מִכָּל 35373 אֲשׁר‎ mà T$ DDD "2152 n» 
nnum 50» npe gna T^ ot» הַמול‎ 1s לא מזּרעך הוּא:‎ 
PNY JANI MAN T bapyr עולם:‎ nux בַּבְשְרְכֶם‎ "3 
D אֶתדבְּרִיתִי הפר‎ Tera הַהָוֹא‎ Uni וְנִכְרְתָה‎ anos 
אֶת-שָמָהּ שָרִי‎ NqPn-Nb INY "nb DON N bio "DS 
TARY 12 J? Tipp np) BM AAR AIRNE impe שָרָה‎ `P 


13 ê 1 אֶלהִים‎ | ^ ins N) | Cp 17, 1 6 6 066 cov, £ deus | 5 dl c 
11MSS aw | 6 SMSS Ty | 10 = add, 6-- לדרתם‎ cf 9 | זז‎ 2MSS a8? 
|וְהָיְהָה‎ 14 ins c 6 DARII DPI | 16 *= 639 13305... 2) .וברכתיו‎ 


17,17—18,10 GENESIS 2t 


vip-oy אַבְרְהֶם‎ obit sre "neo עַמִים‎ "nob לָניִם‎ nnm 
DPA NIT וְאַם-שָׂרָה‎ Tov מַאָה-שֶׁנָה‎ 13201392 "oiim "pp 
Tape אֶל"הָאֲלְהִים לו יִשְׁמָעָאל יְחִיָה‎ DIAN nicis room nae 
YNN DNP JA יכָרֶת ל‎ 3nUN אֲבְל שָׂרָה‎ Dio N 
אחריו:‎ wiy לבְרִית עולֶם'‎ CnN cow mw וְהַקְמתִּי‎ pp 
אתו וְהַרְבִּיתִי‎ nm שִמַעָתִּיף הִגָּה ובַּרַכְתִּי אתו‎ SNvDU 20 
m «5 ADI TÓP bwvi bru "ND "Nba אתו‎ 
nada nin PL PY? 32 אֶתיְצָחָק אשר תלד‎ mps nmn: 
npys ויעל אָלהים מעל אִבְרְהֶם:‎ in 23b boy "NO 
Bp» njpo-bsi AY ביתו‎ jobs ni 53 spon DATAN 
nz Bxj2 nnpw אִבְרְהֶם 5553 אֶתבְּשָר‎ ma בְּאַנְשִי‎ 0305 
» yt/n) myt/n-j3 nasa DON ins "23 כָּאַשָר‎ nin 
Sina nae my vou 1a NDAs "noy uei "bis 
וישְמָעָאל‎ aas 5:3 הַזָה‎ DT Exp "now i DN 
AI 99A מאת‎ nop nuppi mi v^ ביתו‎ WJNH ro 
B — DN 

"doa "nim VoN Ny 18‏ מִמְרָא Nw‏ ישָב פָּתחהָאֲהָל 
Bs‏ היים: *ויּשָא nt/oU Dim yn Dpp‏ אַנְשִים V Doy)‏ 
ORT DRD ADN? vcr NS‏ וישְתָּחוּ inyw‏ :ניאמר "iW‏ 
siog‏ מְצַאתִי חן sys piya‏ תְעַבֶר מעל NI say‏ 
מעטדמים nav mm‏ וְהַשָענוּ nnne nüpwis ipea nnn‏ 
וסעדוּ provo» miy NS B225‏ עַבַרְתָּם עַל-עבְדְּכֶם i TN‏ 
תעשה DT "nb" DATWS‏ הְאֶהָלֶה "DNA my‏ 
v AÒ nop. END w "inb‏ ועשי n "pin ONY may‏ 
np3 -3 np bros‏ בף "binis jy ite)‏ ויְמֹהָר HDR nizyo‏ 
קח pna adm nien‏ אֲשֶׁר jn*i nt?p‏ לפְִיהֶם "pe"‏ 
עליהם yyn nnm‏ ויאכלו: cDNA JAYR no? ns WU ANI‏ 
nin‏ בָאֶהָל: aN‏ שוב אָשׁוּב 398" 13-n3m nn nya‏ לְשָׂרָה 
8pri— | *? 1 "3 |18 6 lou. 6%‏ * 17| (מ' 3( גמלכי ג 15MSS 4.80J6‏ 16° 
(Nn; 1 M| 19 ins DONY 10 AWIG et 1 6 ca 90185 68 al YYA ||‏ ישי = 
Cp 18, I? 6 6 066 | ^ 6S bput cf 4. 8 |‏ | את +.. ל | a IMS w DW‏ 24 


3 1 אדני‎ et c a : D232y בעינַיכֶם. .תַעבְרוּ..‎ | 5 SMSS 26691 NN) | 
6 add; >6 |g sic M, 1 frt סז | לו‎ = 6S prb + ,למועד הוה‎ cf 14 |^ 68 my. 


20 בראשית‎ I8,11—31 


MPY qpuN‏ שמעת nns‏ הָאֶהָל DISP RN "any‏ וְשָרָה 
mea swa mip)‏ חָדַל "m mig» nvàu5‏ כּנָשִׁים: prsmue‏ 
nawpai mw‏ לאמָר niw *-nma ina "We‏ ואדני זקן: WANN‏ 
npns n3 nob OTN ON nim‏ שָׂרָה | לאמר האף NY bs D3ON‏ 
זֶקְנְתּי: >הַיפְּלָא admin‏ למועדי אֶשוּב DY2 TN‏ חַיָה וּלְשָרֶה 
בן: vhonys‏ שָרָהולַאמָר לֶא DNUS "npn‏ וואמרולא 2" 
DÈNT DU voptó :npny‏ וישקפו עלפּני "hb‏ 
ninm‏ הלך "ps mpm :nnbv5 ne»‏ הַמְכַפָה אֲנִי ab‏ 
אֲשֶׁר Tw aur ^m "b mu. Tm RENE ing E‏ 
כל גויי הָאָרֶץ: jsp? TAYT p‏ אֲשֶׁר יְצוָה Imany) vozcns‏ 
אחריו וְשָמָרוּ niv qu‏ לעשות Am wg ph? BUD nprs‏ 
Diaby‏ אתל mop ATW‏ סנאמָר mim‏ זַעקת" סֶדֶם וְעַמרָה 
DANYA map”‏ כִּי na‏ מְאִד: יְאֶרְדְה-נָּא וְאָרְאֵה הְַַּעקְתָתּ 
Sa‏ אֶלִי No-bN1 ppp‏ אַדְעָה: DINT Bun sv‏ 
non neto po"‏ עו DJRS voe mim web cob‏ 
ANI "DN"‏ תִּסְפָּה yyy PS‏ +אולי יש Dyn‏ צדִּיקֶם 
qni‏ הָעִיר Dyan Wa? npo» SANNI) ADON nS‏ הצדיקם 
אשר בִּקְרְבָּהּ: nb5n25‏ $5 מֶעשְתוכּרּבֶר ps nog» nin‏ עם- 
yos?» DDT Y? non ys pss mm ve)‏ לא DEYI‏ 
מִשְׁפָּט: DPA NSON"ON nm "pev‏ חִמשים צדיקם "yn TNR‏ 
וְנְשָאתִי 525 npe‏ בַּעַבוּרֶם: OTAN qp327‏ ויאמר 83771371 AMONT‏ 
DP DINI jN ON sr‏ וְאָפָר: muon por" Sese‏ הַצדיקם 
non‏ הַתַשְׁתִית בחֲמִשֵׁה ybg‏ ויאמ לא אַשְׁתִית "DN‏ 
Api mom DPIN DU NYOY‏ וד iow anb‏ ויאמר אולי 
DU PNIA‏ אַרְבְּעִים ADNI)‏ לא אֲעֲשֵׂה בַּעַבָוּר הָאַרְבָּעִים: 3e‏ 08 
אַל-נא Qm‏ לאדנל mim‏ אולי oy DiSD*‏ שְׁלשִׁים ולאמָרּ Nb‏ 
אֲעֲשֵׂה DU NXDN-DN‏ שלשִים: Minn cR‏ הואַלְתָי 12 
ro 51 NM = NI; sic a6 | rr 1 prb b MND cf 31,5 | 12b 6‏ 
十 kai 0160006 ||‏ 6 16 | "למ' prb mn‏ 1^ | 660 שד aliter | 14 ê 6 raps‏ 
ew ón | ^ 694-‏ 6 ,ידעתי .ג * 19 | אַתהאשר 61.%זגש ;עַבְדִּי-+-68 17 
cf 21 || * ins frt ‘7 7182 et cf 19,13 || 21 *1 c cod Sev‏ צעקת x‏ * 20 | 753 


680A הכצעקתֶם‎ | 1 prb הבאה‎ | 153 (Dos ?)|22 Tiq soph; lectio origin: 
6וסד00 + 6 24 | ויהזה ... אברהם‎ | 27 ca 20MSS .הוה‎ 


18,32—19,17 GENESIS 23 


Jwa לָא אַשְׁחִית‎ àpN* nop nu pss אל-אַדֹנָי אוּלי‎ 
אולי‎ DATIS וְארַבְּרָה‎ ND m NON הֲעֲשְׂרִים: ויאמָר‎ 
qs myy Twa לָא אשית‎ p עשרה‎ ny paupe" 
rpm? שָב‎ OTAS) כִּלָה 1277 אל-אַבְרְהֵם‎ NP nj" 
mwya בְּעָרֶב וְלָוט יב‎ npo mayan ינבאו ישְׁנֵי‎ 9 
Tan "DNA אָרְצָה:‎ DEN וַיִשְׁתֵּחוּ‎ DANY? np ויראדלוט‎ DD 
ְהִשְׁכּמְתּם‎ SA mm אֲל"בֵּית עַבְדְּכֶם לינ‎ Nj mp MINTSI 
מָאד‎ Da ys13 qus ברחב‎ P א‎ yN לְדִרְכֶּם‎ om 
ויאכלו:‎ TDS וּמצות‎ TAYA S ויעש‎ ER ויבאו‎ M Ton 
ES ) mim yap) DD אַנְשִי‎ mn Van iayy B 
הָאַבָשִים‎ TS אָללוט וַיָאמְרוּ לו‎ gys inypo DVI gp 
Syne | הְוְעִיאָם אֶלִינוּ וְגְדַעָה אמֶם:‎ DPMO Tu NWN 
ON NON אַחֲרָיו: זניאמר‎ "ep now npnen לוט‎ "mDON 
NATDINSSUN אַשַר לאדידעל איש‎ ni "nu X sinis syan 
IADS 987 DWAIN 5ק‎ DDA 292 105 trn אליכם‎ Jan 
הָאֶחָד‎ nae פנאמְרָוּ גשׁהָלְאָה‎ imp x3 ND Days na 
Bí». t^w3 Npn Dub qo yn) nip DU By NS 
אֶת-‎ wea Dn DN ַינַישְלְמוּ הָאַנְשִים‎ inya לִשׁבָּר‎ a מָאד‎ 
nna-wWw/N DÉST sup אַלִיהֶם הַבָּיתָה וְאֶת-הַרָּלָת‎ b 
Yiosesre innen yo הַכּ בַַּנְוָרִים מקטן ְעד-גרוּל וילאו‎ mag 
qs 2») vina qua "inm פה‎ 397p עד‎ bbs DENT 
ny» אֶתהַמְקום‎ "anis בָעָר הוצָא המק כִימַשָחְתִים‎ 
NPY sume? nim וושלחנו‎ njTm wecnw DNS ִּנְְלָה‎ 
Dipenryo ws nbsp W vina לוט וַיְדִבּר יאֶלדחַתְנִיולְקְחִי‎ 
RD Sya POP v wynons nym mt^ nin 
אֶת-‎ np &» לְאמָר‎ mia mpya הַשָחר עָלָה ואִיצוּ‎ Wap 
הָעִיר:‎ qa הַנִּמְצָאת" פְְִּתַסְפָה‎ TPA וְאֶתשְתִי‎ IMAN 
DA שְׁתִּי‎ nas וּביד-אֲשְׁתּוּ‎ Ta פיַיִתְמַהָמָהּ וניחַזיקו הָאַנְשִים‎ 
כְהָוֹצִיאֶם‎ TI לָעִיר:‎ pano aaa ווצאָהוּ‎ voy וְהוָה‎ noena 
31 9—10MSS MM | Cp xo, x °° 1 frt DIN cf 12. 16 || 6 * cod Hill 
אליהם‎ | 5a. MAD | 815872 = TONI (u Seb) | 9 <6 | 12* 1 393 et 
dl inn (37MSS = ל | חתניך 3 ;(בניך‎ GRI | 13 1 לשחתֶם‎ (9 zt per- 
damus illos) | 15 * 1 frt QNT] cf v 1 | ל‎ ins c 6 N3) (Sy). 


19,18—37 בראשית 24 


Tapp pins wands bio» Been WNI הַחוּצָה‎ DDR 
Nabs לוט אַלְהָם‎ ASNS ppap הָהָרָה הַמלְט‎ 30-733 
ity אשר‎ qun oum pyva חן‎ quy Nip פ הַנַּה"נָּא‎ DyUN 
"pre my) B2077 אוּכל‎ N2 Cohn אֶתנַפְשִי‎ nnno Vier 
"yo שַׁמָה וְהָוא‎ o3? na^p PNi הָעִיר‎ Nin Php) הָרָעָה‎ 
7137 YN "prese YDI הָוא וּתְחִי‎ WYD הַלָא‎ DU נָא‎ DDODN 
:Dy לְבַלְתִי הָפְִי אֶתהָעִיר אֲשֶׁר‎ nin tav» Dà qub CONUS 
על-‎ neg ISa c3] לְעְשות‎ IDN Mo CO הַמֶלָט שָׁמָה‎ nne 
UT N2 b PTT NSI Ups inbYs TYDY NOD 12 
"e nim וְאָש מְאֶת‎ nobi ועלדעמרֶה‎ joo» ween nijmys 
"au^ 23 ANI 327722 nN Nj אֶת"הָעָרִים‎ Tys השָמִים'י‎ 
מָלַח:‎ 2^3 "nm vans IYN Bane הַאדְמָה:‎ nio an 
יְהזָה:‎ TNN DY Upon DATS "pa3 ns navy 
Dm על כָּלִ"פְנֵי אָרֶץ 927" וירָא‎ TIEN AT "OB OP mots 
vw-nw Dos בְּשְתַת‎ vr» הכּבְשָן:‎ np? הָאָרֶץ‎ bp Doy 
nap vus Don nu^ אֶלהִים אֶתדאִבְרְהֶם‎ "r3 "Pon 
*ויעל לוט מצוער‎ :טל‎ jna אֶתהָעָרִים אַשֶרדְיְשָב‎ Iga 
mpe 2u^» wra nat/? עמו כִּי יְרָא‎ Moi "nu^ via nv" 
U^R pr DA TIIRI ייוַתָאמָר הַבְּכִירָה‎ pia AYI וא‎ 
Tt אֶת-אַבִיהֵן‎ PRYDS y Daga mms Uy naso M 
בְּשַכְבָה‎ yrs» אֶת-אָבֿיהָ‎ DAM הַבְּכֵירָה‎ Nan) NI nyY2 
"naat-y אֶל"הַצְעֵירָה‎ ATIATI AND ningo וַיְהי‎ * smpipa 
Daga יין נם"הַלַילָה וּבאִי שַכְבִי עמו וּנְחִיָה‎ apta NS אָמָש‎ 
הַצָעִירָה‎ DRM jv, הַהָוּא אֶתזאֲבִיהָן‎ n2 D PRYDS iyw 
DNI "nt^ PALS spa AIYA VIN?) Tp ntm] 
מואָבי הוּא אַבִי"מוֹאָב‎ ToU NYPA JÀ ATIA COD TAND 
17 680 ויאמרו‎ | 18 ? 1 YYY | 22.23 GALV Xnrup (Syrus hex.: Zaapı), 

cf 13,10 || 23 1 IBS? (Seb au, cf 15,17) | 24 ^? add | 25 1 הָאַ)ה(‎ cf v 8 | 
27 ins ]2* | 28 ועל פני כל-הככר 1 י=‎ (4MSS < ;ועל פני כלהארץ הכ'‎ 
cf 63) | 29 6 עמו + 60 30 | יהוה‎ | 31 6 XN | 32 1 6 יִכְל‎ | 


33 51 prb c Seb w NIT (sed cf 24,8; Mesa 3) | ל‎ sic 4, cf 35 | 34 6 
IDIN | 37 6 + ססטסץ)\‎ k 100 0706ח‎ ov = “JND .לאמר‎ 


19,38—20,17 GENESIS 


N 
vi 


עֲר-הַיוֹם: *וְהַצָעִירָה נם"הוא יָלָדָה 2] U^ SPAI‏ בְְְּעַמִי NT‏ 
אבי poyma‏ עדדהַיום: — D‏ 

yet 0‏ מִשֵׁם inns‏ אֶרְצָה wapa 2g z3in‏ וּבין שוּר 
i3 wm‏ <וַיִאמָר אִבְרְהֶם mys-ow‏ אִשָתּו DEN‏ הואי rou‏ 
"à To PDA‏ ויקח Nas13 :ma 网 -RS‏ אֲלהָים PINON‏ 
no*n tna‏ ויאמֶר לו Ap qi‏ על*הָאֲשֵׁה m Pnb%‏ 
ropa‏ בָּעל: TaN‏ לא m cop‏ ניאפר "on "js‏ גיק 
N35 ym‏ הָוֹא אָמרילי אֲחָתִי הוא UNS Uy NVCDINUD»‏ 
הוּא 297003 CEP ppm‏ עָשִיתִי INNT‏ >נִיאמר vUN‏ הָאֶלהִים 
nin‏ אֲנֹכֵי wy n‏ כֵּי בְתֶם-לְבָבְךְּ עָשִׂיתָ זאת geas)‏ 373" 
P 3m‏ מחטודלי "nw aun nivy pus yi TADIN wo‏ 
מות nns món‏ וכל-אשרילד: Dh‏ אביל ky E‏ 
my2Tr52-nN 20» wiano‏ הָאֲלָה NT" DTNA‏ הָאַנְשִים 
opas Np ;TSD‏ לאַבְרְהֶּם o‏ לו Dey no‏ ינ וּמַה- 
"y nNA272 3) Nan‏ ֶעל-מַמְלבְתִּי no nsen‏ מעשים אֲשֶׁר 
לאדיַעשו my‏ עַמָדִי: nb ny TTAN nbDNs1Io‏ רָאִיתָ כִּי 
AYAY c» nins Apr inp upon n'y‏ בק PIN‏ 
mea NON‏ הזה uwym‏ עלדְבר "Dhs Ajaya soUN‏ 
בְתדאָּבִי ANN NP TN NY)‏ וַתְּהֵילֶי לְאֲשָׁה: יהי כּאֹשֶׁר 
הַתְעוּי CAR‏ אֶלהִים vn NUN qon m n5 Dh EE nao‏ 
ON "er‏ כְּלהַמָּקוט אֲשֶׁר "^os no NIJ)‏ י DN‏ הוּא: +ויקח 
pM‏ צָאן DTN WM‏ ּשָֹׁ xvm now jn‏ לו ng‏ 
SUN mp‏ 5וריאמר Dun TA‏ אַרְצִי Tora cea 7p‏ 
שב: 6וּלְשָרֶה אָמר nin‏ נָתַתִּי nos‏ כסף Town màn TAS?‏ 
niv mb?‏ לבלי אֲשֶׁר "aps‏ וְאֶת »5 וְנְבְחַת*: DiTYN boe‏ 
NÒT] DONTON‏ אֲלהִים ISNS‏ וְאֶתאַשְתָּו mm DARANI‏ 
Aupav [Aéfovuca?] | Cp 20, 2 6 十 26,7b (paene verbo tenus) ||‏ + 6 38 
et dl 37‏ 37037" 1 ל || יהוה cf 21.11. 25 | 4 * 14MSS‏ ,עלדאודת א 31c‏ 
1o prps‏ | עשיתִי לִךּ 3 c‏ 91 | וגם היא 68% ‘dittogr) | 5 >2MSS wj;‏ 
+ * || התעה )?630( x‏ * 13 || אמנם DNT D, cf 26,7 (sed ?) || 12 MSS‏ 


לכל 6 * 16 | )16 (ex v‏ אלף כסף ו + 6 14 | 12,1 PAND) cf‏ מולדתי 
H ANI.‏ נֹכָחַת TAY | == prps‏ ?1ל| 4 | 


2,121 בראשית 26 


my? aT» qous mao כּלְרְחֶם‎ cea ny" sp "ys 
o — אִבְרְהֶם‎ nm 

pe ni 1‏ אֶתדשָרָה ON ND‏ ויעש nim‏ לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר 
ESL ia m6 m Jb, 5nnw sm‏ למועד 2T‏ 
אתו אֲלהִים: nj 11555 IDY DÍAS NYP‏ 
:PR nme‏ ימל אִבְרְהָ naby- ja 32 prsvnw‏ יָמִים DUNS‏ 
TD my‏ אֲלהִים: OTASI‏ בְּרְמְאֶת MY‏ 712 לו PES ns‏ 
NAI :3‏ שָׂרהוצחק עֲשֶׂה לִי nvjoN‏ כָּלהַשמָע opns"‏ 
זוַתּאמָר 5" 095 לְאַבְרְהֶם הַינִיקָה i "mo me Da‏ 
לגו = = ונל OPI cn‏ ויעש DNA bt nnvo DIAS‏ 
הִנָמֵל sme :ppyvns‏ שָׂרָה אֶתבְּןהָגֶר הַמִצְרִית mj‏ 
לְאַבְרְהֶם NANO "pns‏ לְאבְרְהֶם nsn TANT CU)‏ וְאָת"בְּנָהּ 
n "3‏ יירש בְְְּהָאָּמָה הַזאת עב"בְּנֶי עִם-יִצְחָק: ייוירע הַרְּבֵר TSD‏ 
בְּעִינִי אִבְרְהֶם NTIN by‏ בְּנָוֹ: "N72‏ אֲלהִים אל-אַבְרְהֶם אַלײירע 
shows win»: Tiv?‏ »9 אֲשֶׁר תאמר TODA YAY nt? TON‏ 
c‏ בְיְצְחָק ^t TATJA Divo ya qo sop‏ אשִימָנוּ 2* 
זרְעך הוּא: spar TAR‏ יקּח"לָחָם p" m nom‏ 
אֶלְהָנֶר nbn‏ עַלשְׁכְמָהּ pni qom DDVA "nmn‏ 2302" 
בְּאֶר שָבַע: 2:5 men‏ מִןְְהַחֲּמַת nnn 2n Tom‏ אחד 
השִיחם: A Sony:‏ לה 1332 הרחק "nea‏ קשת כִּי TN‏ 
אלאֶרְאָה sear 7315 2vm T na‏ אֶתקְלהּ sym‏ 
DOR yp‏ אֶת"קוּל AYM pam‏ מל ries‏ מך 
השָמִים וַיָאמֶר לָהּ "nw wn Jen‏ כִּישְׁמֶע אֲלהִים $ 
קול Trin‏ בַּאֲשֶׁר inox]‏ *יקוּמי. winy Cip‏ וְהחזיקי 
TINY‏ 12 כִּילְגוי IT‏ אַשִימָנוּ: פוִַפְקָח TYN DON‏ 
Nó‏ בְּאַר מַיִם ותלד ותִּמַלָא DYDI mb Aono-ns‏ אֶת-הַנְער: 
DN "noo‏ אֶת-הַנָּעַר ינדל וישָב 3322 nan m‏ קשֶת: 125 次‏ 3 
UON TPD Db cimo‏ אשָׁה b :םיִרעַס PIND‏ 


18 w אלהים‎ | Cp ar, 2 2MSS 6 MWN (ex v 1?) | ל‎ w+? | ^ 6 
,בזקני‎ sed 662 | 9 sic 8, al מצחק‎ ; ins 6 60 אֶתדיְצְחק ]ה‎ | 0 ux 4- את‎ | 13 ox 
639 + 5173 | 14 = 1 עַלדשְכְמָהּ‎ DY TATAN), cf 63 | 15 Vai? nona | 
16 ^ 6 aei xó£ov poMiv | P? 1 c 6 JPI אֶת"קולה‎ [T] NE | 17 23MSS 
2.891 קשת 1 20 || אֶת-‎ (al (רֹמַה‎ n5. 


2, GENESIS 27 


"oD"aN "NUS NYNT ny» Spe‏ ופיכל 信和 区‏ אָלאַבְרָהֶם 
nnscU/W 722 Jey DN "bN?‏ עשה: nhrvs‏ הַשָבְעָה ?* 
באלהים pAs na)‏ לי Ub "z30 "um‏ אֲשֶׁר mey‏ 
עמ תַעַשָה "ier‏ וְעם"הָאָרֶץ ^p vs aN‏ אַבְרְהֶם 
VIAN "23N‏ 5ןהוכח" TIANO DTAS‏ על-אדות màn Na‏ 
“ay D N‏ אבימלף: TDN "ONNSS‏ לָא יָדַעְתִּי מִי עָשָה 
ns ans‏ וְנַם-אַתָּה pna‏ לי yb 区 NP C23 Di)‏ 
בּלְתִי היזם: npwe‏ אַבְרָהֶם una Toa jm "m Ws‏ 
שְׁנֵיהֶם בְּרִית: =וַצב אַבְרְמֶם nta» yayay‏ הַצָאן לְברְּהָן: 
T209 "iUe‏ אֶלאַבְרָהֵם מָה הַנָּה שָבַע TEN nPND "hU22‏ 
:中 3935 nasa‏ וַאמָר »^ אֶתדשָבַע "To npn ngi‏ בּעבוּר 
an CO np *-nn‏ אַת-הַבְּאַר הַזְּאת: יגעליכן קְרָא למֶקום 
הַהָוּא "H3‏ שבע" ` שם Wwy‏ שְׁנִיהֶם: N23 M wm‏ 
"OAIN op yas‏ ופיכל DNY PINON 3v Way‏ 
וטע YNIA AN‏ בע os nym nya DONYA‏ ולם: MANE‏ 
Do DINDA DIY posa DTAS‏ 

nomo nsus s vi 22‏ וְהָאֲלהִים nei‏ אֶתדאִבְרְהָם 
rns Nip HNSI soin PN DTAS UWÜN cDNA‏ אֶת- 
"pv‏ אשֶׁר-אָהַבְּת "rwn posco o5 püsvnN‏ וקעלהו 
novo BU‏ על Digg "DN‏ אֲשֶׁר DDYN "TON SDN‏ אַבְרָהֶם 
yia‏ ויחבש אֶת-חֲמרֹו ויקח U-nN‏ נְעְרָיוֹ אתו pp» nw‏ 133 
ובקע wr‏ עֹלָה ins D'pon-oN = rp"‏ הָאֲלהִים: 
Deas‏ הַשָלִישי נשָא DS‏ אֶתעִיני php DRETS won‏ 
WIS‏ אַבְרְהָם Da 区 tipy‏ פה עיְהָחמור "Pim NT‏ 
גַלְבָה n»‏ וְנִשְׁתַּחֲוָה וְנְשׁוּבָה אלִיכֶם: np‏ אַבְרָהֶם אֶת-עצי 
הלה Tha np 33 pnyv»p Bp‏ אֶת-הָאֵשׁ וְאֶת"הַמַאכֵלַת 
vo‏ שְׁנֵיהֵם "3s SAN VON EE RD pp aosi ym‏ 
vaca cpm‏ וַאמֶר הגה הָאש nin mw mpm)‏ לְעלָה: 
nias MNS‏ אֶלהּים nbn donem‏ לְעלָה 33* 3223 amay‏ 


22 6% + WYW MANI (ex 26,26?) | 25 * x MIM, 1 frt NINI | ל‎ 6 
qpedruy | 29 è 1 c ₪ הַפבשת‎ | * ןהדבל‎ || 30 cf 29° || 32 cf 22 | 33 ux 
העולם‎ | Cp 22, 12MSS 69 + אברהם‎ || 2 * 6 àramnróv sic et 12. 16 | 
b $ לאמר ?1 7 | הָאֲמֹרִי‎ cf 6 >. 


222.4 בראשית 28 


DU j33 הָאֶלְהִים‎ Yon אֶלְהַמקום אֲשֶׁר‎ Nio im 
np" 133 וקל אֶתְצְחָק‎ mypctn TEN piren-nN אַבְרְהֶם‎ 
np» HYNY סושָׁלת אַבְרְהֶם‎ inv VAN אתו על-הַמְבּח‎ 
Diy my ES 'יויקרא אלו‎ JANY אֶת-הַמַאכְלַתי לשָתָט‎ 
IT *יניאמר אל-תשלח‎ sap] Com אְְַהָֹאנרהָם‎ Cos 
אֶלְהִים‎ NOUS יְלַעְתִּי‎ nnrg? npwo וְאלדתְעש לו‎ eins 
ישא אַבְרְתֶם אֶת-‎ 3 AND יר‎ pany natn וְלָא‎ nns 
שם-‎ ba ריל קרא‎ 702 nnn qub ויעלהו‎ dile ne 
sw יְהוָה‎ un היום‎ bw אשר‎ TITI הַהוּא‎ Den 
בי‎ NS אֶל-אַבְרְהֵם שנִית מְִהַשָמָים:‎ nit JNOD NOptrs 
וְלָא‎ nis "ayrns עָשִית‎ wy כִּי יען‎ ninos) nya) 
"DW אַרְבָּה‎ nani jo Tta" grong qur Dom 
אֶת‎ qm וירש‎ my napy וְכחול אֲשֶׁר‎ bn זרֶעך כְּכְוכְכִי‎ 
שְמַעְתָ‎ UN כָּל גויי הָאָרֶץ עקב‎ R יי וְַתְבְּרְכָ‎ Yu שער‎ 
yay wag "gm 22 pt) אֶלבְעָרִיו‎ noa 2t opm 
פ‎ — :y2U NA אִבְרְהֶם‎ 20 

TA n3 "NO לָאבְרְהֶם‎ Ti noNZ הַדְּבָרִים‎ UDN Cte 
TIN NINYI NOR י=אֶת-עוּץ‎ TIY Imb מַלְכָּה נִם-הָוא בָּנִים‎ 
nb-nm WENYI TiDnN1 1 区 ahN122 : ְאֶתקְמוּאֶל אבי אַרֶם':‎ 
מַלְכָּה‎ ny ES שְׁמֹנָה‎ "npavns ילד'‎ 5Sanay23 wn NNI 
דהוא אֶת-‎ cnn רְאוּמָה‎ noe =וּפִילנְשׁו‎ ings CD חור‎ 
p :הָבַעְמתֶאְו וְאֶתתָּחש‎ oniy) nas 

Dub yag שָנָה וְעֲשְׂרִים שָנָה‎ asa שָׂרָה‎ "n my 28 
132 PNA MAD אַרבֶּע קוא‎ nns m nen שָרָה':‎ "nw 
np מַעל פָּנִי‎ DATAN Bp לִבְְתָה:‎ me BD? ויבא אִבְרְהֶם‎ 
Din לי‎ sim מס‎ coh npn לאמֶר:‎ nno דר‎ 


* prps ויקח אבר' את-המא' וישלח ידו‎ cf 12 | rr. 15 5 DWY | 12 w 
6(S ל‎ ES | 13 ^1c ca 40MSS 0 "DN; vel? TIJN || ל‎ sic 8 et 8 
al; 3MSSM 十 Edd נאחז‎ | r4 1 frt DIN? | 16 1 (cf 639) "315: יחיךף‎ | 
21 ** add | 23 ^* add | ^ הוליד‎ | 24 1 frt aw cf 58 | Cp 23, 1 * ins 
שני‎ cf 4728 | ^^ dl c 6 | 2 sic M. 


20 GENESIS 29 


203 dvd שיא אל אה‎ Mes i + 
«npo 422 לָאדיְכְלָה‎ napos איש מַמָנוּ‎ ynbe-ns "3p up 
nns "3705 :Dn^325 PASTY nmt זויקם אַבְרְהֶם‎ JAN 
vy "aot "ibo nbn "ip^ אֶת"נפְשְׁכָם‎ vos bo 
אֲשֶׁר‎ awy aaa noytonw Có sms poop 
וָעַפְרן‎ IAN? nazina לי‎ niam wp npa wo? napa 
nfr^33 à 2 אֶתאִבְרְהֶם‎ "nna joy ניען‎ na qna ישב‎ 
3$ nni AWI שְמְעָנִי‎ INTÉ שער-עירו לאמָר:‎ "Wa 25? 
ine "ap 32 mana AIII "àv? TAD) F? YS mpm 
"nv usa apyg עם"הָאָרֶץ: בָר‎ "op? אֲבְרָהֶם‎ innu 
"bb npn np» n53 שְמְעָנִי‎ 1? nnNCN JR לאמר‎ PWI 
ip לאמרי‎ nya DN עִפְרָון‎ pov iay אֶתדמְתִי‎ maps 
מהדהוא‎ gram wa שְקְלבָּסף‎ nya VIW Piy אֲרֹנֶי שְׁמָעֲנֵי‎ 5 
Vy i אִבְרְהֶם‎ pts impp אִבְרָהֶם‎ yovv map JANY 
עבר‎ np? opt מָאות‎ yz?N בְנַיחֶת‎ SA 027 אֶתהַכָּסָף אשר‎ 
syn in אֲשֶׁר‎ nb2523 אֲשֶׁר‎ Tbv וטו שָדָה‎ :nb 
13:522 אֲשֶׁר‎ mie אֲשֶׁר‎ PE jà-w/N וְהַמַּעְרָה‎ mem 
בְּאִי שער-עירו:‎ bà nn^) wv» napo? 5לְאִבְרְהֶם‎ :map 
TOBAT me nípa os. PUN פיוְאָחֲרִייכן קָבַר אַבְרָהֶם אֶת-שָרָה‎ 
meam mya npe כְּנֶען:‎ yos [n sv] מַמְרָא‎ "ROV 
ס‎ ENDIR מאֶת‎ "op nens nya? שריו‎ 
:293 אֶתאַבְרְהָם‎ qna nim mita sa jpp now 24 
המשל יאשר לו שא‎ Ves ₪ אַבְרָהֶם עב‎ € 


dies uen 235 אֲשֵׁה‎ Ses hel vrbs Tw aga 
הואת‎ PISTO "um אולל לאתאבָה הָאֲשׁה ללכ‎ Tapa bw 
Toy "DN imp DNYSTODN yHNZOON אֶשִיב אֶתבּנָ‎ 2Uns 
4 VarG 261 + "DN | 5/6 1 לאמר: לוּ שמענו‎ (cf 13); 6 לא‎ (cf 11) | 
6 32MSS קברנו‎ | o 1 frt 933; cf 18 | 11 1 ND | 14/15 1 ;לאמר: לו אדני‎ cf 
5/6 | 15 <6 || 17 71185 .ג‎ Sby | 18 21MSS @J לכל‎ || 19 33MSS+רֶׁשֲא‎ | 
Cp 24, 4 ? Seb fere 25MSS w DN73 | ל‎ 69 + DYN. 


24,7—27 בראשית 30 


אִבְרְהֶם השָמָר »3 yan ns TUI‏ שָמָה: "יְהוָה ואֶלְהִי הַשָמִים' 
אֲשֶׁר wn AE NI "pt yoNDA 28 mao go‏ 
"wb -yay‏ לוּרֶע IOD TOY NY! ANII NI-nS ]DN‏ 
DNY5 :nb/D ^335 nw RPM Ti^‏ הלא תאבה nao AUN‏ 
Dp Ting‏ מִשָבְעָתי nw]‏ רק iz-mw‏ לא Di?» iot ağn‏ 
TY, nnn “yns 3n‏ אַבְרְהֶם אדניו you"‏ לו עַל 35" 
DN "1D Db TY 73:3 npe m‏ ילפ 231- 


$e PR's 


312: p אָל"עיר‎ DMa ל אֶלארֶם‎ Dp paca מוּב‎ 


Pe moi‏ לָעִיר ny? 3» ny? n'en DE‏ צאת הַשָאבֶת: 
Dy of‏ אדני :DTYN‏ :הגה cg) CONS‏ עליעין ADP mpo‏ 
WIS‏ הָעִיר וְְאַת לִשְׁאֵב imp‏ יוְהָיֶה "inan‏ אֲשֶׁר אמר QN‏ 
HATA ADN npus TRADD nnt mos TAYN I NDI‏ 
PAPY TW?‏ וּבָהּ אֶדַע BY NASIS DINTO "DD MYY‏ 
"a1 "n‏ וְהַגָּה רבקה יאת me M‏ לְבְתוּאֶל nie‏ אֲשֶׁת 
נְחור "DN‏ אַבְרְהֶם :mpat-»p m»‏ 5יוהגעף nab‏ מַרְאָהּ מָאד 
now‏ וְאִישׁ nyvg Tum nyT N2‏ וַתְּמַלָא pros iym nj»‏ 
הָעֲבָד "8f ANN‏ הַנְמַיאֵינֵי NI‏ מֶעטדמיִם :qu2D‏ צותּאמַר 
ny n Tum AAAI us nne‏ ַתַּשְׁקְהוּ: 23R119‏ לְהַשְׁקְתו 
ADNAN‏ גם לגמליל אֶשָאָב עד Wibnve innt? vn‏ ותֶּער 
INN sit^ "uinsN TP pum npéo-w a3‏ לַכל-ְגְּמָלִיו: 
"DN 1203 nim nos npi vnb no INAYO VANI‏ 
v6 IN‏ כאשֶׁר כל הַגמלי לשות np‏ הָאיש xjpop‏ 
TRY Ypa‏ וּשָגִי צָמִידִים עלְרִיהָ mgr‏ ]270 מִשׁקָכָם: apys‏ 
SITAT DN DTNA‏ ?` חיש DPR TS‏ לָנוּ לָלִין: ONNI‏ 
TS‏ בַתדְבְּתוּאָל jon‏ 57073 אֲשֶׁר ngo»‏ לְנָחָוֹר: VŠS ONDIS‏ 
pan‏ נדְמסְפָּוא n VR nippa wey 2n‏ הָאִישׁ nn‏ 


7 aa cod Sev הָאָרֶץ+6 5 | ^ אשר לקחני מביתי ומארצי‎ ON) | 8 as 
וילך 1 66 סז | תשיב‎ et 1-לָּכמּו)cf‎ SU) | על זז‎ | 14 * Qu. TYIT, הנער ?א‎ | 
b 6 frroiuacoc = ID? | 15 *1 ft no, cf 45 | ל‎ 60 L 129758, cf 45 | 
16 cf 14° | 21 1? משתעָה‎ || 22 ins c x UN על‎ BU" cf 47. 


24,28—48 GENESIS 31 


"pN ma njm un) a chy אֲדֹנָי‎ opa aN) Ton 
SUN m2: np לָבִית‎ mm 353m johvs$ D 
qugow הַחְוּצָה‎ PANTON צירץ לבן‎ oq את וּשמו‎ np privo 
אֶת-‎ AYD inns "by asang) פוַיהָיו כַרְאֵת אֶתהַנָּזֶם‎ 
ARTON ויבא‎ YNT ON אחתו לאפר כְּה"דְבֵּר‎ npa? “NT 
ne» nym qua s "py: mgr עַל-הַגְמַלִים‎ "DP nàm 
הָאִישׁ‎ ESE TY וּמקום‎ màn "n'a וְאֲנֹכֵי‎ pha תעמל‎ 
rm וּמַיִם‎ nnb וּמִסְפוא‎ jn ויתן‎ Sh naay npàn 
לא‎ APNI גישי לְפְנָיוֹ לָאַכֿל‎ SUN אֲשֶׁר‎ DPIN DN Yn 
אִבְרְהֶם‎ "3p +ויאמר‎ :33 NA "2 RnaTDN אכל עד‎ 
וְכָסָף‎ 5p» צאן‎ Yum boy TS אֶתדאַדגי‎ qoa nins DON 
אָשַת אֲדֹנָי‎ yp ְּמָלִים וַחֲמֹרִים: ַתַלָד‎ DADYA Br xim 
SHN "yat אַת"כּל-אֲשְׁרלו‎ im PARNIS לאדנר‎ \ ia 
TNI הַכְּנענֵי שר 238* ישב'‎ Anan לְבָנִי‎ AYN npn-s לאמר‎ 
ab אשה‎ Tng^ "pneto-ow 7n אלא בי‎ 
nim EN ONIO OYN הָאַשָה‎ JONNY אלו‎ SISON "DRY 
DDP) 32" noy JAN טַלאֲכָו‎ rot viso אַשַׁרהַתְהַַכְתּי‎ 
Nian ^» UND Dpin זאו‎ nay mam pret oo oja PN 
nnm וְאָרָא‎ psp 2 וְהָיִיתָ‎ EE m וְאֲם"לָא‎ PIDAN DY 
"7/1 nsi AY JAVON DinaN אַדנִי‎ ON AT וָאמר‎ DPIN 
עלדעין הַמָּיִם יְהָיָה‎ 28) CONS mne Toy אָנכִי הלך‎ WN 
;3 为 מֶעטדמיִם‎ SY pUD ה‎ zw "bw הָעלֵמָה היצָאת לשָאבי‎ 
אֲשֶׁר-‎ TÒNI NY) ZNUN לגמליף‎ n nnt nns S now 
npa) nim à בר אל‎ n?2N nb *2845 T nym mn 
pun TON וָאמר‎ SYM nywn Tym עַלדשַכְמָהּ‎ mq יצאת‎ 
TRYS Tor ni AAY "Nm ny; 835 TYm פותְמַהֵר‎ NJ 
ÁN בַתמִי‎ ŠON) AAN זו רְאַשָאֶל‎ pun conn n» nei 
על-‎ Bàn DYN) לבה‎ fni אֲשֶׁר‎ 15373 5Sana-n3 "DNA 
אֶת-‎ T וְאֶשְתְּחוָה ליהוה‎ "pus וְהַצְמִידִים על-ידִיהָ:‎ nÉN 


27 *1? בִּי‎ Es | 6 Verss YIN cf 48 | 28 cf 14? || agb trsp frt post 
30a | 3r ins c 639 לו‎ | 32 9 R22, 1 8 || 33 * 1 c Qu. DYI (68 DO), 

Di") | ^ 68 Plur | 36 1 c ₪6 nD— cf 212 | 38 6S+D cf 4 |‏ א 
pro his vb v 13b?; 1 M | 44 cf 14*.‏ 6 ?* 43 


20.2 בראשית 32 


** ^ ort 


aci» now ur עשים‎ Divo. nnyye bh ASS DN 
או על-שְׂמאל:‎ ovob mies . "ma ל ְאִם-לא‎ mn 
TUN הבר לא נוכל דר‎ NY) TTP WONN Jn 137 "ילע‎ 
T8720 DN "nnm 395) np T255 MATIIS: אודטוב:‎ yn 
אֶתדִּבְרִיהֶם‎ DI32N "3P כַּאֹשֶׁר שָׁמַע‎ viv inmpm x UNS 
npa 37] וכל‎ apap "20 NIPIS ingré mew nne 
הָוא‎ VAUAY לְאֲחֶיהָ וּלְאֲמָה: >וַיִאכְלו‎ Jna nipbs npa? qnn] 
לאדני:‎ "oU MANI בבּקר‎ snp vem DWN ְהָאַנְשִים‎ 
qon NDS TYP יָמִים ו‎ nans WAT DYA nes AAY ONIS 
שלְחוּני וְאֶלְבָה‎ "sys msn אַל-"תְּאֶחֲרוּ אתי וִיהוָה‎ DON WNS 
ARI YENS אֶתפִּיהָ:‎ DoNUA 2932 NODI UNUS לאדני:‎ 
DN פ5וַיְשלְחָוּ‎ rqoN NDI אֵלֶיהָ הַתַלָכִי עם"הָאִישׁ הַנָה‎ TNI 
פנִבָרְכָּ‎ TINTAY ATIS וְאֶת-עֲבָד‎ ADATAN) ann npa 
n? WoW" אֶת"רְבְקָהי‎ 
לְאַלְפִי רְבְבָה'‎ "wp DN אחתנו‎ 
שער שנאִיף:‎ DN TN ירש‎ 

mnN n3220 וַתִּרְכַבָנָה עִלְהַגְמִָים‎ miM npa יוַתֶּקֶם‎ 
לחַי‎ "Na בָּא מפוא‎ Pnyw נילך:‎ RATAS TVI np VANT 
nip? ngpa mb? pny' NY :230n ראָי וְָוּא יוֹשָׁב בְּאָרֶץ‎ 
"DN ADIN NYMI בְּאִים:‎ D nim NÈ "yp וַישֵׂא‎ y 
TIPTON DDNR165 spin ovp bb ppsvns sym) mv 
אדני‎ sy] הָעֲבָד‎ "DN" בַּשָדָה לקראמנר‎ in AI PANTON 
D^) אֶת‎ pps? "opm *ויספר‎ :ngnm העְעִיף‎ MPM 
npsrnw np "EN nt" הָאֹהֲלָה‎ pos: gyae אשר עָשֶה:‎ 
p — "iN RS PIP Dna" nanwm TN? om 

np 25‏ אַבְרְהֶם np‏ אֲשָׁה ne^‏ קְטוּרָה: mv‏ לו אֶת- 


49 1? אָל-...אָל-‎ | 5o 1 frt וּבִית1‎ cf 28 | 55 * cf 14° | Pins? c 5 Uh 
(cf » et 29,14) | © 15MSS Vers |אחר‎ | 57 cf v 14° | 60 è IMS 65+ 
DDhN | ^ 6 לאלפים ולרבבת 63 רבבת‎ | > 2MSS an DDN || 62 1 3338 Qo. 
במדבר‎ Ga Tfjg épriuov, 5 NNI (מִבְּאַר = מן‎ || 3 dab. 1 frt c 5 לשוּט‎ (vel 
mW? = ambulare?) | 67 aa add (cf ID | ^ 1 prb Y2N .מזת‎ 


25,3—23 GENESIS 3 


W/pns וְאֶתדיִשְׁבָּק וְאֶתדשוּח:‎ moon noo nim pons ner 
:avox m^ אשורֶם‎ ""s qp wm pns) אֶתשְׁבָאי‎ T^ 
*3 כָּלאֲלָה‎ "ny YTAN) Tim p) עיפה*‎ pub wn 
e "en n6: "Dn אַבְרְהֶם אֶת"כּל-אֲשְׁרילְו‎ jn" קטוּרָה:‎ 
372 133 pm מָעַל‎ tibt DIAD ATAS (D) D] 28) אשר‎ 
DRD DW DTAS "^ov "p Y sep pasos nop nh 
אַבְרָהֵם בְּשִיבָה‎ np» yh שָׁנִים:‎ vpn nj וְשְׁבְעִים‎ nas 
NIDAN pr^ אתו‎ NIMI TAYR nost rat ppr טוֹבָה‎ 
אֲשֶׁר‎ "Anp ^ni» per nipa mapan אֶלדמָעָרַת‎ via 
may בְּנֵייחֶת‎ nND Ds Djp^W/N rnm לפנ מִמְרָא:‎ 
אֲלהִים‎ TNI אַבְרָהָם‎ nib חרי‎ vir וְשָרָה אַשָתּוי‎ bras sap 
פ‎ — rwn? rcp PASI 2t 703 PS 

noy‏ תִּלְדֶת oNPDU^‏ בְְּאֲבְרָהֵם אשר "wn nf‏ הַמִּצרָית 
nnbv‏ שָרָה nays iomas?‏ שָמות abya oNPDU^ "aa‏ 
Dph?‏ 3" יְשְמְעָאל NAW) TP) n'ai‏ וּמַבְשָם: +וּמַשָמָע 
ודוּמה וּמַשָא: ini TONS: inp) VADI TIDY wm TIS‏ 
יִשְמָעָא amni nho TONI‏ וּבְטֵירֹתָם שְׁנם-עשֶׂר נְשִיאָם 
:DniaN9‏ ואלה שְׁנֵי חיי TIY ns ow pot‏ וּשָלשִים yat nob‏ 
שְׁנִים ונוע ומת aps TAID "DN"‏ מַחֲוילָה ער-שור אֲשׁר 
לינו cU nasa nin‏ לפנ כלאֶחָיוָפָלּ — פ 


"mve הוליד אֶתוצְחָק:‎ pras nasa prs תִוּלְדֶת‎ rios 

"NS בּתדְּתוּאֵל‎ payas בְּקְחְתּו‎ niv nmyiwc pm 
7232 "rimo pps Ap ל לָאֲשָׁה:‎ NI E NIDN Eos 1250 
SAYS npa] 6m nim לו‎ Ong" הָוֹא‎ my» Cp TEN 


som 38 73 ne jm “ANAN niypa Ban ye 
55 ním "N35 לרש אֶתדיְהוָה:‎ 


Cp 25,3 ° 6 + YPN) | 6 + Paroun xai Nagoen || 4 * 6 l'epop (Jes 
60,6 F'o1po[p]) | P 6 Gepraua (EapaYa =] EXdara) | 5 268 בָּנ1+‎ | 6 
6MSS .w6 al Dp: y2U* | 13 6 Nafben || 15 ? permulti MSS et Edd א‎ 
TIT 6 Xoddav %05805 | P 6 ותימן‎ | € ICh 5,19 Nodab | 17 Var om 
וישפן 60 ^ 18 | וימת‎ | bb = ב' שוּרָה‎ et add? | 21 6 6 066¢ || 22 ins c 3 
תַיה‎ cf 27,46. 

Biblia. 3 


25,24—20,10 בראשית 34 


TDS dm DORI "avs jen גייםי‎ y 


Din mm nDo mo Gomes‏ בְּבְמנָה: xxv‏ הֶראשון 
אַדְמונָי כל SN we ny‏ שמו )272 TN NY n8‏ 
AIDN Tm‏ בעקב nau DP] pns" 2py* ov sop Y‏ 
y vn Dipan Py onk nj‏ איש ירע TY‏ איש me‏ 
עקב ni v^w‏ ישָב אֶהָלִים: DRA Ty^» WYNN pru DIRI‏ 
nans TRAN‏ אַתײיעקב: my» Nan Un app "ye‏ 
y DNI my NT‏ אָלײיעקב הַלְעִימֲני Rj‏ מְִהָאָוֶם הָאָדם 
CODN vy CP nin‏ עלדכן TIPA 3R HNIS! ips ToU-NY)‏ 
gi "238 nan ty NI s? JONY DNI‏ לָמוּת nr nop‏ 
5 בְּכְרָה: גגוַאמֶר יעקב הַשָבְעָה לי yav^ ni»‏ לו נַימְכֵּר אֶת- 
npa‏ ליעקב: וקב yo in‏ לְחֶם וּנְזִיד עְרְשִׁים nu bos‏ 
D :הָרְכְּבַהתֶא WY an qe DR‏ 

us 26‏ רָעֶב w 2» posa‏ הַראשון אשר הָיָה בּימי 
D'hÜ?R Tob TININ PRS 2» DON‏ גררֶה: My‏ אַלִיו 
TIN "NS nm‏ מַצְרָיְמָה 站 Na pY‏ אֲשֵׁר אמר "ON‏ 73 
yos2‏ הזאת RS vs 307? JORS ge» mu]‏ | אֶת-בָּל- 
NSN‏ הָאֵל bpm‏ אֶתְהַשָבְעָה APIA ws‏ לְאִבְרְהֶם ITAN‏ 
casto» ions a‏ השמום ADN‏ ל NSST n‏ 
הָאֶל וְהַתְבְּרְכ aW‏ 72 גויי קָאָרֶץ: עקב "QN ypou-w/N‏ 
3b wp3‏ מִשְׁמַרְתִּי "misa‏ חקותי RA prs at epo‏ 
ÜR‏ אַנְשִי הַמְּקם -bb NT C» NYDCDEN "NS HYNY‏ 
DPT YIS ÍN “AYN‏ עלְרְבְקָה nawa‏ מִרְאֶה הָוא: 
TD PAIN mem méyp By voc ca ums‏ פָּלשְִּים Wwa‏ 
החלון pis pns nim s‏ אֶת npa?‏ אִשְתּו: TAAN Nph9‏ 
JN Ap pro‏ הגה JAYS‏ הוא SANI NY] DEN DON TNI‏ 
NND PHIS "oso uror NANTI ROSS "2 pny vow‏ 
ub ny‏ פֿמֶעט 23V‏ אַחד by pom TAYSAN Byz‏ אָשֶם: 
cf 38,27 | 25 68 Np,‏ תאמים Q Dia || ^ hoc vb frt add | 24 x‏ * 23 


cf 26 | 28 1 prb DDI | 30 6 6/6010 (= זהָאָדם*‎ cf arab 'z247) | Cp 26, 
3. 4 1987 = הָאֶלָה‎ (ax Seb) | 5 26 + אָבִיך‎ | 7 ins c 6 היא‎ 


26,1 1—33 GENESIS 35 


ייויצו qoos‏ אֶת"כְּל"הָעַם Piin DN»‏ בְּאִיש nan‏ וּבְאשְתָּו 
מוֹת יוּמֶת: pn» yny‏ בְּאָרֶץ Ngon NY‏ בַּשָנָה הַהָוא "ND‏ 
wien nv‏ יְהוָה: VAT IP‏ 32233 הלול וְגָדל עד 27272 
iom :TS‏ מִקָנָה-צאן NIDY na mum R nypos‏ אתו 
פלַשְתִים = mAS3n-0315‏ שר aas pu váy ay en‏ 
DRIDI, DAW? MAND UON‏ עֲפָר: ANNS‏ אֲבִימַלֶךְּ PUSUON‏ 
לך amaa qm pps nuo J207 :7ND upa DESI VAD‏ 
o3‏ 2020 שֶם: שב mín NINDI pin‏ אֲשֶׁר Tw‏ 
omas Una‏ אביו "ans mAy Dapon‏ מוֹת אַבְרָהֵם Mp‏ 
jn‏ שמות PESO vene Tag qno sopooN niwa‏ 
nma‏ וַימְצָאוּשָם :Don mo wa‏ ויריבוּ רעי yro và‏ 
per Waray sop mun «5 "bN5 pm‏ כִּי nay vernm‏ 
"R2 nmr‏ אַחָרֶת phe: imet nU ue Toyo 3j‏ 
up T m cmm nÉr^?‏ באר ועט משם 83- 
שָׁבַע: וירא nb\b3 aT ow‏ ההוּא ויאמר 
DON DTS TON "338‏ אַל-תִּירָא "XN IANS‏ 
TANM‏ וְהרבִּיתִי wapa TAN‏ אַבְרְהֶם עַדִי: 

Ryps niw nj pys‏ בְּשֶם nyen nim‏ אֶהָלָה וכְרוּשֵׁם 
עַבְדִייְצְחָק Yo Ans) PA TON Y» TINI :Na‏ 
DDI‏ שׂרדצְבָאוֹ: זנַיָאִמָר אַלהֶם DANI SN Onsa rw prs‏ 
nnwot‏ אתי antem‏ מַאִתְּכֶם: ww vites‏ רָאִינוּ TNI?‏ 
DIY qam u*Pa DDA DN Nj Vim NII qersngm‏ 
y M‏ י=אִס-תַּעֲשֶׂה "NS nPY Éy‏ לָא quz)‏ וְכַאֲשֶׁר 
ye» wey‏ רקדטוב oya qnoi‏ אַתָּה * עה we‏ יְהוָה: 
פוש U^N WIA PÄI sonat ptit toss nint D?‏ 
TINO‏ וַיִשְׁלָחַם oman oba inND 125€ prs‏ ההוא 
ויבאו עַבְדִי T5 ph‏ לו עלדאדות הַבְּאָר אֲשֶׁר חָפָרוּ EROR‏ 
INYA‏ מָיִם: ANR NTp"33‏ שבעהי 3-53 ya) "2 YDY M2‏ 


II 6 כל-עמו‎ | r2 6S al ,שערים‎ 1 M | 13 1? |עבְדִי 269 6 1 18 | וגדל‎ 
I9 6+ גר‎ | 21 6 àrdpac dè lo. ע6פטקטו ע666106‎ cf 17.22 || 22 6£39 IINA? | 
24 6 TIX | 28 dl בינינו‎ cf Vers | 29 << אתה‎ ny 6 xoi vov ou | 32 6 
אטס‎ | 33 *1 WOW; 6 656% = (ה)yQ‎ | ^ 65+ Np | © 6 ópxov. 

3% 


22 בראשית 36 


DN np שָנָה‎ Dyas ey "mu D cnp TI עד‎ 
MDN וְאֶת-בּשְמת בַּת-אִילְן הַחַתִּיי:‎ "ann אֶתיְהוּדִית בַּתדבְּאָרִי"‎ 
D ּלרבְקה:‎ pns? m nme 

DYN win מְרְאֶת‎ "uw Juss! pns poit vs 1 
הַנַּהדנָא‎ "DN הנָנִי:‎ TON וַיֹאמַר‎ Sja Tos DDN 038 133 
IRAD TD T?» NYNÜ DLP מותי:‎ Do AYT ND wp 
"nans יוְעְשָה-לִי מַמְעמִים כַאֲשֶׁר‎ PITy `? Tp) men Rm 
mR בְּמָרֶם אָמָוּת:‎ "V3 qon maya לִי וְאכְלָה‎ nnam 
TS "n3? men Mey von 02 Wy pos" 273 שמעת‎ 
שְׁמַעְתִּי אֶת-‎ nin WNI 7:3 אֶלְיְעקֶב‎ mos appi sàn? 
ועשהלי‎ TY * לאמר: 7הָבִיאֶה‎ TUN מִדַבֵּר אֶלדְעַשו‎ TAg 
v2 לפ מוֹתִי: תה‎ mpm web noy nisi revo 
nf וְקחדלִי‎ INSTT Ni7329 TAR sp AS לַאֲשֶׁר‎ opa VRY 
כאשר אֶהֶב:‎ uw? מטֶעמִים‎ DDN nb]yw) mab cp Un "aU 
מותו:‎ "ip? qon? וְאֲבל בעכר אשר‎ TA? RN3n1 9 
VAN DINI "bi? איש‎ CN הַן עַשו‎ TON DDR TON יעקב‎ AN 
על‎ '"DNam כִּמָתַעְתָּע‎ Ya אָבִי וְהְיִיתִי‎ Um owe חלק:‎ 
yDU YN un 3nb5p "y ss לו‎ MPNO וְלָא בְרְכָה:‎ bbp 
Doppa iow ותש‎ 1AN? an nj ול קחזלי: +יוילף‎ npa 
niang 23) שו בְּנָה‎ "nans לבקה‎ DpnYs (TAY DIY WN 
Sp יוְאֶת ערת‎ nea 722 RINN U3om maa npw WN 
TAT Mis a x T» ayy שר‎ anbras 
הַנָּנִי מִי אַתָּה 32 פיויאמַר יעקב אָל-אָבֿיו‎ NI CaN ַיָאמָר‎ 
H29N! nat Niop "oN DaT עָשִיתִי כאשר‎ TR אָנכִי עשו‎ 
my nro אֶל-בְּנו‎ prs ויאמ‎ :qt/53 3232 vwa "nSD 
ועקש‎ EN v הַאַתָה זה בג‎ ya suom 2 הי‎ Soros 
ידי‎ mm וַיאמָר הקל קול יַעקב‎ snm VIN pnyvoN יעקב‎ 
= 34 5 6 Benp|? 46^ (טפוסטם)‎ 3 = NT )65 = M)|| Cp 27, 2 Vers |ולא‎ 
3 * תליתך גא‎ | * Q TSK ATY? | 5 1 6 6 הַקְטַן-64 6 | (-יה)לאָבְיו‎ | 16 6 

Tà yuuvá (?חלקת)‎ | 18 630 NIN. 


27,23—39 GENESIS 37 


emm nep voN פיקי עשו‎ Up WI]? Teen wys עשו:‎ 
abon לי‎ nin vpis אֲנִי:‎ ONV עשר‎ om np אתה‎ noie 
mem qb wan רישלו ויאכל‎ yaa Jaa למען‎ ia Tao 
רישק-לו‎ Eimer nya pY BiU UON pny* אליו‎ UNDO 
"0:57 S232 7323 אֶתדרִיח‎ my 

sumo ww eme ראה ריח בָּנִי‎ 

von וּמַשְׁמנִי‎ Doya אתל הָאֲלהִים מטל‎ 
^mm 13 27 
לְאָמִים‎ 35 anay my qn 

JAS o3 3b yaY TÄS? הָוָה גְבִיר‎ 

ma Te CUM YN 
יעב‎ i Mn qg vm אָתינעקב‎ Tob Pos לה‎ cU ve 
kyo pya: Tsa sa UÜN cür] VON pisi OB את‎ 
tia Tya אָבִי יכל‎ op) vi? ND Tow? NI Deryn 
"JN "NT TRNA vow pn לָו‎ pete gpI comam בבר‎ 
^b o^ docs ny "TD pm Tama עשוי‎ pu3 בנ‎ 
vix) win DWA "25 52M) לי‎ won STRT אפוא הָוּא‎ 
now npys pryn vis woTTN Uy poyas UD TQ CB 
Na uM SON נםזאָני‎ i203 "2? COND עדימָאָד‎ nj 
שמו יעטקב‎ Nip jen coN Né :qna]a ng npnes TON 
pq npb nm» nam npo ppan פעמים‎ ny uxpem 
JÁ הן‎ Pyy con pom poss 133 לי‎ nosse ויאמר‎ 
snan וְתִירְשׁ‎ jim לו לַעֲבְדִים‎ mn) Tiyong) 32 "hob 
nos nijan T2NCÓN 网? "NS אֲפֿוֹא מָה אֲעֲשֵׂה בְּנִי:‎ 122 
עשו קלו 3: פיריען‎ sen "IN CONT בְּרַכְנֵי‎ CoN yen 
wow NT vON pr" 

spp mpya ּמטל‎ sivo mm PY ove nin 


24 x האתה‎ | 25 6 TPSO, cf 31 | 27 69 4- NoD || 29 * = WIRYA | 
ל‎ 665 PANY, sed cf 37 | 33 * 1 YSN | ל‎ 5 B3) || 34 * ins frt c ao NT? | 
bd 56 | 36 6-28 | 38 6L + xoravvxeévroc dè lo. = PRY nm (cf. Lv 
10,3. Ps 30,13). 


4 --27,40 בראשית 38 


T33 TINNY) Dn no 
NIS מעל‎ $y np כַּאֲשֶׁר תֶּריד‎ num 

py obym:‏ אַתדיעקב as TON 1232 "s n3j3j-o»‏ עֲשֵׂו 
AS bay ` Wi aba‏ וְאֲהַרְנָה np Te DN SPINN‏ 
ATAN‏ שו 733 sap rpm on‏ ליעקב. SANDI pn nj3‏ 
אליו הגה עשו A nnvYo 53275 3b OMINO TÅN‏ שׁמֶע "pa‏ 
mj‏ בְּרַת"לְךּ אֶל"לָבֵן "ns‏ חְרֶנָה: Dp Ye» AA‏ אַחָדִים עד 
TIN non zinc‏ יעד-שוב אַף-אָחִיְּ DN ADP joo‏ אֲשֶׁר" 
nyy‏ לו וְשָלַחְתִּי nb? yo TATA‏ אָשָכָּל B? oyo‏ אֶחָד: 
np n3 "geb "na AYP pr oW npa] NNN‏ אַמ"לקָחַ 

יעקב nana nts‏ כְאֲלָּה "nao‏ הָאָרֶץ np?‏ ?* חַים: 
pm sop: 8‏ אַליעקב q239‏ אתו ims"‏ וַיאמַר לו npn-N5‏ 
אשָה מַבְּנת כְּנֶען: DYp?‏ לך DN my‏ בִּיתָה בְתוּאָל אֲבִי JAN‏ 
TAN "DN ]3? DNAD nt/s iUo p‏ ואל שרי jn TIR‏ 
ויפרך nm qmm‏ לקהל עמִים: F2 DAS n»yxnw FDN‏ 
EN gm‏ לרש "mios DIYS qo yos DW‏ לאַבְרְהֶם: 
pns nous‏ אַתיעקב ?3 DOS T‏ 13728 ב Spina-‏ הָאָרַמִי 
DN man "DN‏ יעקב n.p‏ רא Spem PIS q1279 y‏ 
וְשָלַח אתו f$-nnp? DIS ns‏ מֶשֶם אשָה 15323 אתו ויצו 
wy‏ לָאמֹר TYN TIT‏ מִבְּנֹת כְּנֶען: ypt^v‏ יעקב Day‏ 
ואלמ nx» Yon‏ ארי nga n] 2 Y Ny‏ »12 ביני 
TON prn‏ 29 עשו oNpOU^ ON‏ ויקח אֶתדמְחָלֶת ובַּתְְשְמְעָאל 
TYY n*23 mins novo‏ לו D — cmm?‏ ייא 
yag 2D 2p"‏ »3 חָרָנָה: DU jn Dip93 yàp‏ 4373 
השָמָש ויקח inn pipa 32 vti pies DAT «ap‏ 
23D Boo nim mae‏ אַרְצָה וְראשו מַגִיע AIT) noua‏ ג "op‏ 
אֲלהִים my E‏ בְוֹ: y 23) n$m mms‏ ויאמר nim s‏ 
Oms OY‏ אָביךְּ py" YONI‏ הָאָרֶץ אֲשֶׁר y zt nns‏ 
g TR TIAN 35‏ זרעף none, nm poa or?‏ 


40 6 bnnc Y excutias £ deposueris = תאדר א תריד‎ )= 011822); 65 

BAe = M? | 46 ? sic 41 (p min) | ^^ >6 | Cp 28, 4 ° 1MS 6 4-28 | 

b יהוה .א‎ | 5 Or noU | 6 1 frc nov | o Varo POND, nono; 8 בשמת‎ 
cf 36,3 | 13 6 十 um pogo. 


28,15—29,13 GENESIS 39 


niys qp non naya ga 32332) וְננְבָּה‎ 353 
niin nDNT ON yn2vm Tys o5 TAYA Jay `Y 
פונייקץ‎ E ATW DN אִסְעָשִיתִי‎ SUN עד‎ 和 PS בִּי לֵא‎ 
DAT וְאָנְכִי לא‎ ns opea nim יש‎ jos מִשְׁנָתוֹ ומר‎ Spp" 
DVÍoN ma7DN זה בִּי‎ DN nis וַיאמַר מה-נורָא הַמָּקום‎ NT 
ayyy אֶת-הָאָבְן‎ np? ypàa ועקב‎ oyns הַשָמָים:‎ WY nn 
אֶת-‎ NOV שַׁמְן עלדראשה:‎ pst naso ANR וַיָשֶם‎ TANID 
שַׁםהָעִיר לְרָאשְׁנָה:‎ n5 שַׁם-הַפָּקָים הַהָוּא בִּיתדאֶל וְאוּלֶם‎ 
הזה‎ qum wipe iay DTN IDS לַאמָר‎ Yn עקב‎ Up 
niowa "nic לְלְבְּשׁ‎ 73231 2285 nno אֲשֶׁר 228" הולך וְנָתַוְְלִי‎ 
אַשֶרשַמְתּי‎ DNIT Nm לי לאלהָים:‎ mim וְהָיָה‎ cas max 
:3 עשר אֶעַשָרְנוּ‎ "qnn וכל אֲשֶׁר‎ DON m3m nàsb 
N23) S אֲרְצָה בְנִיקָדָם:‎ 355 von pp sey 29 
וְהַנַּה-שַׁם ששה עָדְרִידצאן רְבְצִים עָלֶיהָ 3" מְהַבְּאָר הַהַוא‎ nia 
הַבְּאָר: יוְנְאָסְפוּדשָמָה כָל"הֶעלָרִם‎ DY הֲעֲדָרִים וְהָאֲבְן לה‎ pA 
אֶת"הָאֲבְן‎ ssim אֶת-הַצָּאן‎ ipn הַבְּאַר‎ P אֶת"הָאֶבְן מַעל‎ 120 
ויאמָרו‎ OAS DAD TIN לָהֶם יעקב‎ "OMS amppoo "N27 "boy 
app nest אֶת"לָבֵן בָּנָחָוֹר‎ DTA nj ANIS אֲנָחָנוּ‎ qan 
"mp n2 TAa m Dun) Ds 站 DT הַשָלים לו‎ Dno WN 
Yun napen ARYA NPN? נָּדול‎ nvn הן עוד‎ DNY הַצָאן:‎ 
לָא נוּכל עד אשר יְאֶסְפוּ כְּל"הֲעלָרִים‎ 和 DNS הַצאן וּלְכוּ רְעוּ:‎ 
ommo umy9 HNSI וְהשְקִינוּ‎ wan cb אֶת"הָאָבן מַעַל‎ 122» 
viwe smi רֹעָה‎ Co miy? CUN וְרָתֵלובָּאֶה עם"הצאן‎ ogy 
'UN וְאֶתדְצָאן לָבֵן‎ TN IN ipn omrns app] כּאַשָר רָאה‎ 
jns peo הַבְּאַר‎ Ce p ונש יעקב 533 אֶתהָאָבֶן‎ UN 
Tbwe gms אֶתדקל1‎ NE omo ייוישק יעקב‎ NAN IN ב‎ 
Um) yum אָבִיהָ הא וְכִי בַדְרְבְקָה הָוּא‎ CUN OO Dad EA 
ivy? r3 Viae qa כשמע לכָן אַת"שמעו עקב‎ S3 uae 
כְּל"הְַּבָרִים‎ nN 32? נוספר‎ "p 2708 mea opua To pamm 
I4 frt add (cf 12,3. 18,18) | 15 6 十 -53 | 21 6 "027 | 22 602 + לִי‎ I 
Cp 29, 1 6--285b;1 4 | 2 1 prb c awa ]א‎ | 3 wA הֶרעִים‎ | 8 6 
DYT | 9 8+ 285 אֲשֶׁר‎ INSTR | 13 6 DU. 


2-02 בראשית 40 


Un Yop W nnw וּבְשָרִי‎ COS? JR ]22 לו‎ WNN הָאֶלָה:‎ 
Dan ATN nn הַכִיאָחָי‎ 30 2o Coss Gm 
DUA DN 12137 שם‎ 1132 ^nt 1329115 מה-ַשְכִּרְתָדְּ:‎ ^? mma 
nb" "Nn-ne" nim ורחל‎ ni? nN? רְחַל: זיוְעִיגִי‎ niepn 
oma mát שבע‎ TiyN ויאמר‎ on יעקב‎ GNS מרְאָה:‎ 
Usb אתָה‎ "nno 3? ADR "bn zo 2b "NY MADRI ב‎ 
Tapa vnm nt yat ona p >וַיְעַבָד‎ DIY nat ns 
אֶת-‎ 32 dps ייואמֶר יעב‎ imp n2nwa DM DPA 
אֶתכְּלַדאַנְשִי‎ ]25 "ps UDON וְאֲבוּאָה‎ "b? כִּי מַלְאוּ‎ "AUN 
nn אֶתלְאָה 13 ויבא‎ np ויעש מִשְׁתָּה: ויהי בָעָרֶב‎ opan 
"in "לאה‎ INDY אֶתזְלְפָה‎ m i5 nva UPON sam TN 
אל -135 מהזזאת‎ 39N nNb NITT) בבקר‎ mus DY 
ויאמַר לָבְן‎ fume ne Jor "mr oma Mon $ ner 
PRU הַצַעִירָה 55 הַבְּכִירָה: ללא‎ nnb pea] 3 nervo 
עוד שבע-‎ "ey TAVA אֲשֶׁר‎ ATNA נם"את"זאת‎ 32 n3à3 NNI 
ium NNI אַחהית: וײעש יעקב 1$ וימלא שָׁבֶע‎ Dub 
DY לרְחֵל בַּתו אֶתבְּלְהָה‎ ]25 az9 לו לְאֲשָׁה:‎ n3 אַתירְחֵל‎ 
T5 nw?b py mci MINN HATOR co ייבא‎ inpet ה‎ 
NAPI nS? nato» AIM SNI שָׁבַע"שְׁנִים אחרות:‎ TY tp 
p IDY SpA בּן‎ "20 ÀN? AN sme om npmrnw 
-03 pa ois DNUb-2 הוה‎ yny- DNAN ia nr עול‎ 
TAY ANAJ 13 DE עול‎ IN שָמָעָון:‎ T0 וַתִּקְרָא‎ TINN 
ToU/-N]p 27v לו שֶלשָה בְנְיֶם‎ nov» AN איש‎ m» הַפָּעַם‎ 
iay nimenw mps הפּעם‎ WNAI jÀ xm TÉ ANS Mh 
ino קראָה שָמו יְהוּדָה תעמ‎ 
וַתָּאמַר‎ ADANA orm sapa spy» jq לא‎ ` bi snm 30 
*ווחרזאף. עקב‎ COM npo PADs) mu vena] ipptow 
:Joa^ob 05 אֲלהִים אֲנֹכֵי אֲשַׁרימָנע‎ nnnn WW m 
= 24 *? frt dl|^ 1 6 5MSS 2.691 לשפחה‎ |26 16MSS xx X — | 27 630 


IDN), 1 73S? | 28 dl c 11MSS 3 (6 pro priore ל1‎ habet J22)|| 30 dl -bl c 
69 | 341 c 9 TNP (p. 


30,3—28 GENESIS 41 


"Di nias) על-"בּרְכֵּי‎ Jom בָּא אַלֶיהָ‎ np?2 "DON nin נַתּאמַר‎ 
TON ויִבָא‎ YNO nnne TINY pan ibo DIN 
jw *33 907) SONDIS ותלד ליב בּן:‎ noa עקב ותַָר‎ 
זוְתָהר עוד‎ :pp ToU קְרְאה‎ a a vejmm בְּקְלִי‎ yov in 
AADI om ANDIS impp? "uU ]2 om nnbt nova Coin 
Nnm senb2 ToU Nopn! AYD "nh cy AIDI DN 
zpy*? nnW jn» AAPP ne?v nw APAI NIO TIPY `D DÀ 
733 ns? AND בּן:‎ 3pp*? ns» nnbt זַלְפָּה‎ TOATI לְאֲשָׁה:‎ 
ליעקב:‎ "3 13 n8? nnb Aso hys אֶתשָמו גַּד:‎ SpA 
אֶת-שָמו אֲשֶׁר:‎ sym nos WEN כִּי‎ "isa לאה‎ ANANS 
DÀN SIn בַּשָדֶה‎ DSTT קְצִירדְחָטִים וַיִמְצֵא‎ oa qw qv 
"bns INP Ë RIA SON Sm voten tos now 
SAT וַתּאמָר‎ 93 NTITDN Da "nnpos אֶתדאישִי‎ JRnP המעט‎ ir 
הַשְׁר‎ iapyn Này TAJ NTT nnn nov Yep 220^ i» 
שכרתיף‎ "39 » Niin אֲלִי‎ Sess VN n8» sèn iwa 
TNI ON אֲלהִים‎ YYA PRIT nova TAY 230^ 33 בְּוּדְאי‎ 
vigte Bow nj nb Nays חֲמִישִׁי:‎ ]3 2pgb ותל‎ en 
לְאֵישִׁי וַתּקרָא שָמו יִשָשכֶר: פנתּהַר עוד לְאֶה‎ nnb אַשְׁרינְתַתִּי‎ 
אֲלהִים את זָבָד טוב‎ P לאה‎ ANAJ py» "we m 
אֶת-שֵׁמו‎ Spm ששָה בָנִים‎ $ wv אִישִי‎ ban הַפַּעם‎ 
DÒN Spr דִינָה:‎ nmpU-nw וַתִּקְרְא‎ na יְלְדֶה‎ sy pour 
P) ּוַתָּהר‎ :mpmrnms nne" DAN וישמע איה‎ DTTA 
לָאמַר‎ np אֶתדשָמָו‎ SPAY PhEYTDN DON "DN ותאמָר‎ je 
רְחֵל אֶת-‎ mj ימי כּאָשר‎ RS לִי‎ nmi me 
esos "ppc וְאֲלְכָה‎ "unbw 19b by יעקב‎ JON יוסף‎ 
אַתָה‎ a nas) qoa gn nar תָי אֲשֶׁר‎ vins ninos 
MANYA NION לָבָן‎ ow "pez עבדתיף:‎ TN NS AYT 
"oy qo3U napi =ויאמר‎ r32033 mpm נחשתִי ניבְרכני‎ qurign 

Cp 30, 8 17MSS w "DJ | סז‎ 6 ins nm זז | ויבא אֵלֶיהָ יעקב‎ 0 83 
גר‎ ; 16 KG 733 (ev tóxn) | 15 * 6 לָאָה‎ S לה לאה‎ | | * 1? nnpo | 16 * ax 

+ הַלילֶה‎ | ^ Seb הַהוּא‎ | 18 Q ישָכָר‎ 1 6 K VYY (= שכר‎ VAN); beñ 


Naft "ov, al 12UU^ (— affert praemium) | 24 63 אלהים‎ sic etiam 27 || 
26 = frt add | 27 6 Th of) cicóbu. 


30,29—31,5 בראשית 42 


וְאֲתָּנָה: פוַאמֶר UON‏ אַתָּה DPT‏ את יאֲשֶׁר DN TATW‏ אֲשֶׁר- 
הָיָה J DIAN Bro 5s» OAN qb‏ לפנ rn‏ לרב Tu‏ 
inb gni nm‏ ְעתָּה מְתִי np na Ppa oet) niyy‏ 
BRUN 3py* ae) JOAN‏ מָאוּמָה תפקה" 3$" 
ing" 3 nin‏ ינד ל 3p be miya pi sca‏ 
fuU ma DPA‏ וְעֲנְתָה"בֵּי in^» DT npo‏ על" 
spy ipsa 75 qup? "iU‏ וְטָלוּא Diy Em mpya‏ 
233 הוּא DON‏ *ויאמֶר לָבֵן B*3 "955 :31 Vm 32 jm‏ 
הַהוּא אֶתדהַתְּיְשִים הֶעְקדִּים niin DPO DN) DRAT‏ 
והַטלָאת o5‏ אַשֶׁרילְבְן בו ayata qm Dayan mno»‏ 
וישָם Typ‏ שׁלְשָׁת pm n2 més‏ יעקב ויעקב רעה אֶת-צאן לב 
man‏ הריקחל יעקב bpn‏ לִבְגָה לח v‏ וֶערְמוֹן ניפצל 13 
meno ni» nose‏ הַלָּבֵן אֲשֶׁר על"המקלות: 338 Had‏ 
WAN‏ אל jàn jvw moa ninpa DYTA‏ הַצָאן Anyo‏ 
n2»‏ הצאן nien‏ בְּבאָן tom mnt‏ הצאן אָל-הַמַקְלָֹת 
Dp Diy jam Jom‏ וּמֲלָאִים: "ולשכ mp7‏ יעקב 
ni^ ^35 sa DTD "pp ow Nsa "às qm‏ לו עְרָרִים 
nnt Nb tib‏ עלי-צאן לבן: Avwpon wen Bm-533 mme‏ 
nS‏ יעקב אֶת-הַמַקְלוֹת ww5‏ הַצַּאן DYT‏ לְיִחֲמַנָּה opes‏ 
>וּבְהעטיףי הצאן N?‏ יָשִים DWT B» DDYN "ND‏ לְיְעַקֶב: 
(NY Yom IRD "ND VANT jube‏ רבות וּשָפְּחוּת nia»)‏ 
mob‏ וחמרים: 

npo ÒN? ia TN yoU^v 31‏ יעקב אֶת כְּלאֲשֶׁר 
לְאָבִינוּ וּמַאֲשֶׁר ais‏ עָשָה אֶת 7321753 mM :n3n‏ יעקב 
biana top WAS nàm po usce‏ שלְשֵׁום: y ipm pes‏ 
יעקב שוּב אֶל-אָרֶץ אבותיף 90 zy noUv rer mne pz‏ 
PP‏ הַשָדָה אָל"צאנו: MA? "NN‏ ראה 23^ אֶת- 
"ON Po JUIN "ub‏ כַּתְמֵל DÜ/OU‏ ואלהי אֲבִּי הָיָה n‏ 
etiam 6 71) |‏ ;עבר הָסַר 9 ?^ 32 | dl‏ 31 | לרגלי 1 ? 30 | עַבדְתִי-+5 29 
av. D33; 1 aj‏ 46 | הַנּקְדִּים b-b dl c 6 || 33 = postea, cf Ex 13,14 || 35 1 frt‏ 


39 frt add || 40 sa add | ל‎ Seb “DY | 411 בכלזעת ל‎ cf GES et 10 | 42 sic 
MSS 人 maj) | > 2MSS « Y | Cp 31, 2. 5 a. DYN. 


31,6—29 GENESIS 43 


'3 nn עָבַרְתִּי אֶת-אַבִיכָן: זוְאבִיכֶן‎ Y127223 בִּי‎ OT ninw 
עַמָדִי:‎ Fahy, אֶלהים?‎ TND mb mer "tons abam 
וְאִמ"כָּה‎ Dp) JSST-53 n Tib mp òp) יאמר‎ yogs 
וצל אֲלהִיםי‎ DIY ַא‎ 3M Tiv my Dp יאמר‎ 
NIN] הצאן וְאֲשֵׂא עיני‎ nm Apay "m PDN TpANY 
וּבְְדִּים:‎ nup) nupy עלדהצאן‎ Dog Bvnvs nmm nena 
"DN 5335 ואמר‎ apr? nona DONI WD n Spyr 
op D עלהצאן‎ nv Aapa ANP TIY שָאנָא‎ 
A הָאֶל'‎ pues sony qj An ng cm» ym 
mp nh» גָדֶר‎ D CP nym אַשָר'‎ naso by nnt אֲשֶׁר‎ "ON 
DN? רָחֵל‎ Pare TAD P צא מְִהָאָרֶץ הזאת וְשוּב‎ 
DRAI sigs אָבִינוּ:‎ maa nima) pon up לו העוד‎ TONM 
01/7755 "9:5 IBPT AYTO לו 3^ 3055 יכל‎ warm) 
לָנוּ הא וּלְבנינוּ וְעַתָּה »2 אֲשֶׁר אָמֶר‎ WAND אֲלהִיםי‎ un SUN 
אֶתדבְּנָיוי וְאֶת-נְשָׁיו‎ NES 2pp npn עשה:‎ TON אֲלהָים'‎ 
t3 ְאֶת"ְּלרְכְשׁ אֲשֶׁר‎ vipo-os-nw inus ַל-הַגמלִים:‎ 
TN VON PINON לְבָוא‎ DON 1393 Vo קִנְנוֹ אשר‎ 站 Pb 
"DN D 2330 TNY-DN "no 323 ולב‎ :和 233 
3-5y AN 12 dny an 23yve spass Ws DDA 
ויעבר‎ n^ fuso» AY: mpr :NT oma הָנִּיד לו כִּי‎ 
vu nia 1225 יבד‎ ey» אֶתדפָּנָיו הר‎ ren wn 
שְבְעַת‎ qq "ins spa עמו‎ Umen npe pp DO 
הַארמִי בחֲלֶם‎ ]227oN אֲלהָים‎ Naves בְּהֵר הַגִּלְעַד:‎ Tn pa DY 

:办 -了 עס"יעקב מטוב‎ sane 3? ipfa לו‎ Spes non 
אֶת"‎ ypn q22 "ja INTON ypn ויעקב‎ PINY q32 =וישג‎ 
אֶתלְבָבי‎ 233m מָה עָשִיתָ‎ 2p? j22 wipes אֶחַיו' בְֶּר הנִּלְעָד:‎ 
"DR 2532 m2? ANIM n927 :1yp אֶתבְּנתִי כּשָבְיְוּת‎ Mum 
וְלָא‎ D gna DWA לי ואשלחך בְּשְמְחָה‎ ATNA 
vn פ*יש-לָאֵל‎ nyy הַסְבְּלְת‎ nn» לנשק לְבְנִי וְלִבְנְתִי‎ AYD 


7*1 fet 6 < Som cf qr | ba יהוה‎ | | 9 5 ux ל || יהוה‎ ca 5oMSS ₪ 
3זן אביכן‎ * ins c 6897 3 TYN ל | הַנַרְאָה‎ 6 (èv) שח6ד שד‎ cf 28,11. 17 ss | 
€ 1c 5MSS 2468? YOR) | 15 Vers 232 | 16 = הוהי‎ | * 5 יהוה‎ | 17 56 
trsp בניו‎ et זפ || נשיו‎ <6 || 25 * 1 frt הַמַצֶפָּה‎ VJA cf 49 | * 1 DAN. 


31,30—48 בראשית 44 


לעשות עַמְכֶסי רֶע והי אביפם" אַמְשׁואָמַר "bw‏ לאמר הַשָמַר 
7m y?‏ עקב מטוב yy‏ פִוְעַתָּה "poi"s n»ón Tm‏ 
נְבְסָפְתָּה ONTOS n233 np? qas m‏ : ינין יעקב "ON‏ 
p‏ ִּי zum "ns 3 "DNO‏ ו ד מַעמֵי: D$3?‏ אֲשֶׁר 
ITENS‏ עקב כִּי יחל om ka x simos Pang‏ 
לאֶה "nU OINA‏ הָאַמָהְתי וְלָא Nx NYO‏ מַאֲהָל M2 nN5‏ בְּאֲהָל 
sp‏ : רמל nn‏ אֶת-הַתִּרְפִים o3 23 cobn]‏ ותִּשֶב עליהם 
ומשש לב INYO No1 SIRTDAN‏ 5 תאמָר IDy TADY‏ 
ביני pci‏ לא אוכל mu) Tre Tipa yb‏ לי ותפש 
וְלָא NS‏ אֶתדהַתִּרְפִים: %ויחר לְיעקב 33 1223 ויען יעקב 
DN]‏ ללבן מה-פְּשׁעִי nb‏ חַטָּאתִי 2^ npoy‏ אחרי: DYYNI‏ 
v» bang‏ מה-מַצָאת מל cb Jap‏ כה 3 אַחֵי TINY‏ 
iey 51138 :33307 v3 Tom‏ שָׁנָה TOY DIN‏ רחליף וְענִּיךְּ לא 
vov‏ ואילי TINY‏ לא sóc‏ פמְרַפָהּ לְארְהַבַאתִי "33s TÖN‏ 
אַחַטַנָה ^n233 nit/pan "f‏ יום nta wwe imo 'n2333‏ 
m mna np aw DON‏ שְׁנָתִי מעיני: TY noy emi‏ 
a ima‏ רעשה שָׁנָה בִּשְׁתֵּי TÅ‏ שש d‏ 
np? 9 5 my PoY mes DIN‏ רקס "nn ons "ante‏ 
יניע D‏ רְאֶה אֶלהִים וַיוכח אֶמָש: 5 ויען לָבְן Ub"‏ אֶליעקב 
mam visa nian‏ 23 וְהַצָאן צאני וְכָל אֲשַׁר-אַתָּה ראָה NY?‏ 
ni'ys-np "fast‏ לאה niv‏ או x nir TA WN vrai‏ 
us na nnm‏ וְאְתָּה' :qym wa ow) mum‏ 5>ויקח xp‏ 
ps‏ וירימה מצבה: DINO br DNSN146‏ לקטו x‏ ויקחוּ 
Da‏ וועשו"גל DONY‏ שם עלְהַגָּל: 47 ip‏ 12 יגר שָׂהַדוּתָא 
ויעקב p‏ לו גלעד: ji bienes‏ הנל הזה עד wa‏ וּבינך היום 
xai‏ +6 31 | ולמה c x6 JAY | ^ 1 c IMS 6 T | 30 6A‏ 1 ? 20 

ndvra Tà éud. 32 Kai eimev..loxuf | 323 6X מה לך‎ | 8 bn— | 33 “ins 
UBI, cf 44MSS (al MSS hic et 35 (ויחבש‎ 6 | °° frt add|| 36 cod Jericho, 
ca 70MSS (MSS)! Vers 7153|44 * 40MSS &9(MSS)! '3) || ins frt yl 


53, vel pro והיה לעד‎ 1 (cf 6) אלהים עד‎ DN 390 U^N PN TIT || 46 1 6 
6 Op | 47. 48 sic 8 c Or; al 3753. 


31:49—32,15 GENESIS 45 


ToU-NYD [277p‏ נַלְעַד: ADAT‏ אֲשֶׁר yos‏ יְהוָה' בינ 
"o rui‏ נִסָּתֶר U^N‏ מרעהוּ: DpP"ON! “APN TÜPIUDNSO‏ 
OZ)‏ 32729 אִין איש nio op?‏ אַלקים rsen "ia Tp‏ ויאמָר 
naso nàm nin nua dps: 12?‏ אֲשֶׁר vy‏ ביגי וינד 
nm bany’ EM nee ID-DON) "i‏ ְאֶת-הַמצּבָה "man‏ 
לרעה: vies‏ אַבְרָהֶם וַאֹלהָי נְחוֹר "DAN vow ua "BU‏ 


zm aratra à omm ni Dö p iiie לחי‎ 


i32 וַילְך וישב‎ nnns Tw vou "2 וינשק‎ pä לב‎ 
Ss מלאכי אֲלהִים:‎ yap TÉ E Spy pR? 
זה ויקרא שַׁםיהַמָקָוֹם הַהוּא‎ DON מחנה‎ cM] כַּאֲשֶׁר‎ ipm 
5 — ima 

TU? אֶרְצָה שָעִיר‎ VIN yog vip? D'N?D יעקב‎ DUM 
עב‎ "DN כָּה‎ Wr? תְאמְרוּן לאדנֶי‎ n3 לאמר‎ BD וצו‎ inu 
la שור וחמור‎ C509 ער-עְתָּה:‎ Uns) wn pens יעקב‎ 
ing "yv לאדני למצא-חן‎ unb ATON] וְשָפָּחָה‎ 39) 
INNI Tn: AI אלדַעֲשָׂו‎ PAYON INA bs PION D yban 
אֶת"הָעֶם‎ no cu To cp NIIS risp איש‎ MISDYINY 
לִשְׁנֵי מְחנות: פיאמַר‎ medinm וְאֶת-הַאֵאן וְאֶת-הַבְּקָר‎ TRNCOUN 
ÜNÜSZ וְהָיָה הַמַּחֲנָה‎ Wm) אֶל-הַמַּחֲנָה הָאַחַת‎ CEP NDYO 
nim pps "as YÖNI אֲבְרָתֶם‎ ^2N אֲלהֵי‎ Spr sero לפָּלִימָה:‎ 
2n "np ume now gnis ju? הָאמַר אל שוב‎ 
YN b ES yrs np לשני‎ D תה הזה וְעתָה‎ 
TANSY עֲל"בְּנִים:‎ DN "33 אתו פְִּיְבָוא‎ "OO NT CUP TD 
אֲשֶׁר לֶא"‎ oia אֶתזרְעִף כְּחּל‎ "nt עמך‎ Des היטב‎ DOÓN 
Jy» nm TI Nano nj שם בּלַיְלָה ההוּא‎ joy מַרָב:‎ pe" 
DAs) מָאתָיִם‎ Dm וּתְנְשֶים עָשָרִים‎ DDN DMPS oy 
49 ? =. --בָה 8 50 | 066 6 6 ^| והמצבה‎ | 52 >? add, cf 6 (qui om °°) A || 


53 * 4x6 al BBW) | °° add; 2MSS 6 om | Cp 32, 2 8 hic incipit cp 
32 | 6 1 6 2MSS x Vers [צא[‎ | 8 <6** || g 1 6 ₪ NI. 


32,16—33,4 בראשית 46 


Da אַרְבָּעִים‎ nib שָלשִים‎ mp nmpup Dayi sey 
Hm עַדֶר‎ ove s עשְׂרָה:‎ nw oey mahs mier 
eU pm ou pa ורְוח תִּשִימוּ‎ sino v3» yr un לבדו‎ 
^b יצו אֶת-הָרָאשׁון לאמר. ִּי ינש עשו אֶחִי שאל לאמר‎ 
nnb app 3375 nos mun Ds וּלְמִי‎ qon ns ADX 
אֶת-‎ Di נםהָוּא אַחֲרֵינוּ <ניצו‎ nn שָׁלוּחָה לאדני לעשו‎ NYI 
לאמר‎ cn "YN m baT DNN Di אֶתהַשָלִישי.‎ pi הַשָנִּי‎ 
ni ni בְּמַצְאכֶם אתו: ייוְאַמַרְתֶּם‎ Wy py nuo oa 


«iT^ 


"jab nans Anaa פְנָיו‎ TIRIN "Nc? wn עקב‎ uv 
vis הַמִנְחָה‎ YAY sys UD אולי‎ DID ואַחרי"כן אֶרְאֶה‎ 
snea בַּלַילָה"הַהֲוּא‎ 12 Nm 

TARDY וְאֶת-שְתִּי‎ "Uu אֶתדשְתִּי‎ np הוּא‎ TbS IDN 
"DN וַיַעַברֶם‎ nip ;P3 מעבר‎ ns ניעבר‎ vus עָשָר‎ TINY) 
why איש‎ pos 113» יעקב‎ "names OYN NY "ar" הַנָחֵל‎ 
Tr"? vpn 1917523 yn לו‎ p Nb *5 N5926 עד עלות הַשְׁתַר:‎ 
לא‎ 5p wma noy ^» שַׁלְחֲנִי‎ NY ְּהַאָבְקו עְמוֹ:‎ xor 
ip Nm מה"שמֶך‎ Tbs "oreet שלח כִּי אַמיברְתָני:‎ 
"DP כִּי אַסדיִשְׂרָאֵל כְּיִשְׂרִיתָ‎ 3DU יעקב יָאָמַר עוד‎ No crée 
TAY NITTI ONU apr ONt/^30 AN) וְעַדְאָנָשִים‎ DON 
שם‎ 3py* sn: אתו שֶם:‎ T תִּשָאֶל לשמי‎ nr ne» "DN 
נפשׁי:‎ m Diaby כִּיחרָאִיתִי אֶלְהִים ָּנִים‎ S8535 הַמקום‎ 
ay yos m ORIJEN "2p Y2 הַשָמָש‎ DT? 
Ti naby אֲשֶׁר‎ nta TINY עַל"פן לאדואכל: בְגי-יִשְׁרָאֵל‎ 
ְּנִיד הַנֶּטָה:‎ xy T1723 $1)» ng nenow 

nisa yas Yyy עשו בָּא‎ nam Rom vy יעקב‎ wey 33 
הַשָפְחות:‎ "nu^ ops אִיש ויָחֶץ אֶתהַיְִָים עַלְלְאֶה וְעַליְרְחַל‎ 
Enn iT) אֶתדהַשָפְּחְוּת וְאֶתילְדִיהָן ראשנָה וְאֶתדלְאָה‎ ogg 
וַיִשְתַּחוּ אַרְצָה‎ mns? "P אֶחְרנים: יוְהָוּא‎ APTN TYNNI 
pan לקראתו‎ cy yum פְּעָמִים ער-נִשְׁתּוּ עַד-אָחְיו:‎ yy 
16 1 ? בניהן‎ || 18 sic 8 (ben Naft); al יפּנְשך‎ et יפנשך‎ (ben Ascher) | 
IQ 6 67601006 = שלְחָהּ‎ NYT | 21 2.6691 בָּא+‎ | 23 1 c ww Seb NY! 


cf 14. 22 | 24 ins c IMS aw. Vers -53 | 30 630 + פננאל 9 31 | לי‎ || 
Cp 33, 2 1? Dnm cf 65. 


335—348 GENESIS 47 


ויפל עַל-צַוָּארַו ADR‏ וּבְבְּ: וַישָא אֶתְעִינִיו NY‏ אֶת-הַנָּשִים 
J2 D?NCD NI DINN)‏ ויאמר pyys DT‏ אֲלהִים 
אֶתְעַבְּּ: juam‏ הַשְׁפְחִוֹת qmm na‏ ותִּשְׁתּחֲן: ותש 
mnt ye na? s‏ ומר נגש יוסף mna opm‏ 9555" 
TD 35 D‏ הנה אש vy grano TD ap‏ אדני: 
ione‏ עשו של 2 3p "m Ts‏ אֲשָׁר"לְָ ONIO‏ יעקב RN‏ 
nnpo TIY jn o nsso NJON‏ מִנְחָתִי מִידִי "DW IN‏ 
Dum DNTON Pl ns» TiD‏ **קח-נא אֶת-בְּרְכְתִי אֲשֶׁר הִבָאת 
DON ‘oo 3?‏ 55" יש-לידכל amen‏ ויקח: "ose‏ נַסְעָה 
ww ví ONIS cmo nj TM‏ ידע nó bn‏ 
DT DART ey nop pam jam‏ אֶחָד wp‏ כל הַצָּאן: + 39" 
נָא TIS? "b? "TN‏ וני אֶתְנֹהֲלָה o1 "BN?‏ הַמְלָאבָה אַשָרִילְפָני 
(3M‏ הַילָדִים עד אַשַׁראֲכָא אֶלדְאַדנִי שָעִירָה: uy‏ עשו 
3D? NITLDSN‏ מִדְהָעַם NUN‏ אִתִּי ויאמָר SDI NYAS nin?‏ 
אַדני: DT IWAS‏ הַקוּא עשו Too?‏ שׂעירָה: זיויעקב yp)‏ 
סְכַתָה 1133 ma‏ ּלְמִקנָּהוּ nào nyy‏ עליבן pippnm Nap‏ 
o imp‏ ם ‏ *יןיבא יעקב BÓ‏ עיר wi» posa WW nor‏ 
mos pen N22‏ ויחן mun npon-ns ipe :svez ASS‏ 
אשר נְטָהשֶׁם TD Wn‏ בְּנַו"חֲמוֹר 38" שָׁכָם nNO3‏ קשִיטֶה: 
D ONT YON ow M; NY "T1312 Db/- yo‏ 

mya msh ליעקב‎ mm שר‎ nna Jv יותצא‎ 4 
ADR np PNI נְשִיא‎ uns בְּרְחְמָר‎ Dos AAN NYY הָאָרֶץ:‎ 
-nN נַפְשו בְּדִינָה בתדיעקב וַיְאָהב‎ PATR Syr TÅR 2203 
abash vas אֶל-חֲמִוֹר‎ ohy pN siwa הַנּעך 3275 עלדלב‎ 
אֶתּדִּינָה‎ Rab כִּי‎ yt לְאֲשַׁה: 5ויעקב‎ niim קחדלי אֶתהַיִלְדָּה‎ 
ער-באָם: ויצא‎ 3py vns בַּשָדָה‎ mapang wg vam 483 
yen INA אתו: 2317 יעקב‎ uv RIIN DIYAN חמור‎ 
biens ny לה‎ SP TRD DI? om meg ותבו‎ DPY 
€ DRN לשְׁכֵּב אֶת-בתדיעקב וְכַן לָא יַעֲשָׂה: וידבֵּר חֲמוֹר‎ 
a Q TISI, 1 6 א‎ MINIS | sic 48 | 1 a; 6 + áupórepot | IT גוג‎ Vers 
ds |13 ax Vers וְּפַקְתִים‎ | 148 --1-- |18 6 eic EoAnu (cf SU), x שלום‎ ; 1 


ויקרא voy‏ אל 9 ויקרא אלהי יש = 66 ?| מַצַבָה. לה prps‏ * 20| בְּשָלם fit‏ 
pro nm?‏ וחריש ג 5 | 24,14 FAN | 3 cf‏ = זט Cp 34, 2 6 uer‏ | ?31^ 


48 בראשית‎ 34,9 一 29 


VANAT IPN? לו‎ ADR Ni תִּנוּ‎ D3n23 WI pY "33 Da 
תַּשְׁבוּ‎ saye לְכֶם:‎ pa אֹתָנוּ בְּנְתִיכֶם 132725 וְאֶת-בְּנתִינוּ‎ 
Bab wo er img Wm וּסְחָרוּהָ‎ iav לַפְנֵיכֶם‎ nun jum 
AN "bw TIANA UN! בְּעִיִיכֶם‎ NYAR D'UNCONY TIYIN 
וּתְנוּלִי‎ "ow mon כאֲשֶׁר‎ iny) "hoi מָהַר‎ RD Cop iyme 
וְאֶת-חֲמָוֹר‎ nyny 29753 yw לָאֲשֶׁה:‎ "sins 
TANI DnS TT בְּמָרְמָהיודַבְּרוּ אֲשֶׁר מַמָּא אֶת‎ YON 
לָאִיש אַשָר-‎ nsns An nin nm לָא 55:3 לעשות‎ Dow 
DIA DN nob ni nMIICTNSS (25 הָוא‎ TD Duy לו‎ 

pà DANY 3n: myb S iso 39‏ ְאֶת"בְּנְתֵיכֶם 
נקחדלנו 3325 אִתְּכֶם IN ovn ND-DN1 :RS ovb Nm‏ 
np mr‏ אֶתבְּתָּנוּ wy» omma ptus mim‏ חמור 
ּבְעִינִי שְכֶם בְִּחָמָור: Jówin "DNO‏ לעשות" הְַּבֶר כִּי חָפֶץ 


בּבתזיעקב וְהָוּא 7322 NIY :TON mea 9p‏ חֲמָוֹר וּשְכֶם 
133 אָל"שער עירם DV INTON DANI‏ לָאמֶָר: TOSI DYN‏ 
שלמים mZN vno" P 32 uns ož‏ וְקָאָרֶץ "ham nin‏ 
n na» DT‏ אֶתבְּנֹתָם נקחדלנו n3 rns m‏ להם: 
PNTS-TS22‏ יאתו לו הָאֲנְשִׁים "HN ny? n ÅN nav‏ 
"Una‏ גו כּזְֶר "w^‏ הם byy b»ypi onipo bb)‏ 
Dini‏ הלוא WY sODN W DU? MNI TN Dp n»‏ 
אֶלחַמור וְאֶלשְכֶם $3 giaa‏ שער Ty‏ ויפלו siia n5y op‏ 
שער prp‏ ּויְהִי ביום השָלישי aU amp mw» DT‏ 732 
עקב שָמָעון ולוי ADT‏ אִישׁ חרבו ויבאו עַלְהָעִיר 3m nea‏ 
marba‏ >יוְאֶתדְחָמור וְאֶתדשְכֶם 3 np" xxr wp‏ אֶת- 
NY" Da 岁 mao mm"‏ 3327" יעקב "a‏ עַל-הַחֲללִיםי s"‏ 
NAD ES M‏ אַחותֶם: יאנס וָאֶת"בְּקָבָם וְמֶּתדחַמְרִיהֶם 
וְאֶת WN) TyTN‏ בּשָדָה Doro nwY supe‏ וְאֶת- 
Beo»‏ וְאֶתדנְשִיהֶם "שָבוּ ^na sa‏ כָּל"אֲשֶׁר Pma‏ 
כַּאֲשֶׁר אֲנַחְנוּ +5 cf2414|131 c 5Sהמרמב 312 | r5‏ ל | 6<* 2ז| אִתְּנוּ ופ 
| מִקְנֵיהֶם mult MSS a»‏ 23 | הם' אתנו ^337 65 DHAJ cf 22 | 21 1 c‏ 
ft‏ 1 ^ | ובני 65 "os | 27 è 1MS‏ ?1 25 | אֶתבְּשֵׁר DNY‏ = 6 *> 24 
an(62)$ nS RII 337 (2MSS‏ 6 1 == 29 | וְאֶת" 63 DOH | 28 4MSS‏ 
?בעיר וּבַבִּית 6% om NI) | È 1 frt 6 S Y3;‏ 


34,30—35,17 GENESIS 49 


Py No‏ אֶל-שמְעון וְאֶלדלול עְכַרְתּם אֹתִי לְהַבְאֵישְׁנִי בְּישֵׁב 
הָאָרֶץ 32123 22 ma um‏ מִסְפַר 3508231 Soy‏ 350 
וְנְשְמַדְתֶּי ‘3N‏ וּבֵיתִי: "my "nion TANJI‏ אֶת-אַחותנוּ? 5 

"nv עלה בית-אָל וְשָבדשָם‎ mp 3pyow DON ox: 35 
QNM ?TS עשו‎ vaD qma TN INVI Syb nim nU 
אֶת-אֲלהֵי ^ 233 אֲשֶׁר‎ nóJ jov כְּל-אֲשֶׁר‎ ow DEM ועקב‎ 
לה ביתזאָל‎ Tp Ooa vno inen) DNA 
מ‎ "jy m צרתי‎ ana ns Im לָאֵל‎ nào וְאֶעֶשֶה-שָם‎ 
אֲשֶׁר‎ n Fn sm En joe A וְאֶת"הַגְזָמִים אֲשֶׁר‎ 
miro uw וַיְהָיוחַתַּת אֲלהִים עַלדְהֶעָרִים‎ yas עַםשָכֶםי:‎ 
in ys WN * nr אַחֲרֵי בָּנִי יעקב: ויבא יעקב‎ ÒN וְלָא‎ 
מִזְבַּתַ ויקרא‎ ar ]2Y DY ES REM NY] הָוא בּית-אַל‎ 
הָאֲלהִים 17323 מִפָּנִי אחיו:‎ YOg שֵׁם בל‎ `a AA E T 
הָאלן‎ nnn bym ay nnno "opm מיגקת רבְלָה‎ jj noA 
TP 3py-5w אֲלהִים‎ wi D impp PS CoU Np 
וַיאמָר"לָ אֶלְהֶים‎ DDR וַיְבָרְך‎ DS peo qaa 

yov APYN? zpy* oU 

עוד CO ípp‏ אַסיִשְׂרָאֵל ny»‏ שָמֶךְ 
NOD‏ אֶתדשָמו יִשְׂרָאֵל: AN‏ לו אֶלהים 

joo nv mw onpi "n וּרְבַה‎ m Cut ow Y 

וּמְלָכִים מַחֲלָציְּ יִצָאּ: 
ייוְאֶתהָאָרֶץ nins? PINA mao ni) w/m‏ 

DN TS EY‏ אֶת"הָאָרֶץ: 
TWA ops‏ אֲלהָים sims TYN DPED‏ + יצב 133b app‏ 
niea‏ אִשׁרדְכֵּר mor py" qo 29r qp" jas na3b "ns‏ 
wipes sper‏ יעקב אֶתשֵׁם הַמָקוּם ins 033 Ayy‏ שָם אֲלהָים 
בּיתדאֶל | | mao ios‏ אֶלי וַיְהַידעוד כִּבְרַת-הָאָרֶץ לְבָוֹא 
NA AATA ADRII nc ipea pna orm Tp npo‏ 
3r?sic MSS (! maj) | ^» 5 yl | Cp 35, 3 6% TBII) | 4 6 十 kai‏ 
9 * 7 | עיר áàmuüAeoev ₪076 606 Tfl; orjuepov 6006 || 6 IMSG + n2‏ 
cf 17,1 | ^? dl | ra 5 AYIYI | 13 = frt add‏ זז | TNI?‏ 639 ^ | אל om‏ 


cf 14 || 16 6 huc trsp v 21. . 
Biblia. 4 


35,18—36,11 בראשית 50 


D AYDI nya vius בּן:‎ TD STADS Inn n 
^n nene PANI tow TAI "ola s NPI מַתָה‎ 
על-‎ naso 3pz* <ויצב‎ :npo ma NO anias quy pm 
o ושְרְאֶל‎ yp: ONIY קבְרַת"רְחֵל‎ naxo NY) קִבְרְתָהּ‎ 
הַהָוא‎ yeu Di" jua vm "ymo מַהָלאֶה‎ TIN 
p^ — DNIE נישמע‎ DAN WID Anba-nw Jiya JN 72 
לְאֶה 123 יעלב רְאוּבְן‎ 35 y Du pa won 
HAYN רְחַל יוסף‎ uie oam ub, nM «y you 
TN? nnbw n5: 2$6 ORDI m רהל‎ nnb An 3235 
יעקב‎ 25327 ;DON ]52 יעקב אֲשֶׁר לד לו‎ *3 Db QN 
Di-w-wW/N ian הָארְבֶּע הָוא‎ Crop מַמְרָא‎ TÀN אֶלדיעַחָק‎ 
שָנָה:‎ DbY מִאֶת שָנָה‎ PIS הָי ימי‎ PIS") DR AS 
יָמִים וק אתו‎ yat ]pr TADI nox Do pny יינע‎ 
5 | maa עשו ויַעקב‎ 
niaaa vyny np? Wye invo תלת שו הוּא‎ nywy 36 
piezs-na njy-na וְאֶת-אֲהָלִיבָמָה‎ "na בּת"אִילון‎ mins pa 
Wy? mp Ton נְבָיוֹת:‎ NWN בְּתיִשְמְעָאל‎ NPIN MT 
אֶת-רעוּאל: וְאֶהָלִיבָמָהּ יַלָדָה אַתדיעִיש‎ ngo וּבְשְמַת‎ owns 
532 PWA Yen אֲשֶׁר‎ y v3 אלה‎ mp ְאֶתדועָלֶם‎ 
ima ל וְאֶתיכַל"נפְשׁוֹת‎ many אֶתנָשִיו וְאֶת-בְּנָיו‎ CD» ויקח‎ 
WI PN שר רכש‎ tipo Pw ADTI PNRI ְאֶת"מִמְנָהּ‎ 
nyo 2 רְכוּשָם‎ mgoa :TDN עקב‎ apa אֶלאָרֶץ‎ qom 
288 מקניהם:‎ "geb DAR NRY? ATD ps nior חדו לא‎ 
Dg שו אי‎ nh nowy ony הא‎ yy שעיר‎ cna py 
AW Tb" בְּנֵיעֲשו‎ DUDU now o שקיר:‎ a2 
Ian pow גי‎ ns עשו:‎ nUN רעואל' בְּרְבָשְמַת‎ by nAg 


18 1 7122 cf 19 | 19 8MSS P358 | 20 6923 + Tt | 22 aasic M (c ac- 
cent dupl); 1 ל | אביו...ישראָל:‎ sic 41 (interv); 6+ IYA YTI || 23 cf ad 
3918 | 24 1 6 IMS 265 ובני‎ | 26 1 6 5-7MSS 3 Y? | 27 * prps 
כְּנען +63 ^ | קריתה ארבע‎ PI | 28 חַי-+6‎ WY | Cp 36, 2 *1 6 8 
התרי גל | ב‎ cf 20 | 3 a מחלת‎ (cf 28,9); item in 4. 10. 13. 17 | slcQ 
ax Vers, v 18, ICh 1,35 al WY) | 6 ins c 5 TYY (6 כנען‎ YND) | 
IO ê 3MSS 68% ל | ואלה‎ Vers 'ym. 


36,12—35 GENESIS 51 


Wr לָאֲלִיפז‎ VOTE AD DIANY > וּקנז:‎ DAYI "by אומָרי‎ 
va Ays עשו:‎ nUN עָרָה‎ ua noB אֶתְעַמְלָק‎ DN? Ton 
"EP UN בָשְמַת‎ ua vn אֶלָה‎ nys nb! mp רעוּאל נחת‎ 
Xm Cy אֲשֶׁת‎ pyzy"na אֶהָלִיבָמָה תענה‎ "à2 vn now 
DIDIN DONIS וְאֶתדיְעָלָם וְאֶתקֶרח:‎ "U^y"nw לָעַשָו‎ 
Dy אלוף אומר אֶלף‎ jm*m bs בנידעשו 3" אָלִיפַז בְּכור עשו‎ 
אֲליפַז‎ DON אֶלֶה‎ pony nos גַעְתָּם‎ EU קרח‎ PON T6 "ap ON 
nn) E רְעוּאֵל בְְַּעַשו‎ 2 TORY בְּנֵי עֲרָה:‎ DN אָדום‎ yos2 
אָדום‎ Na רעזאַל‎ DDN TON ni Nos "bU wow mo nos 
WP DU/N DIIN 3 ואלה‎ nr nys בַשָמַת‎ 3 nÑ 
nnm אֲהֲליבְמָה‎ "Esos nbw mp MN nby» אלו‎ vy" אלוּף‎ 
D ם יהוּא אֶדְוםי-‎ nob now Y D2N!9 EY אֲשֶׁת‎ 
na npa ושבל‎ wt yo "U^ "ia ^2 להי‎ 
cw joe Uy ur con אלופי‎ ns ודיש‎ um Deme 
בי שובל‎ "ipis לוֹטַן תּמָנֶע:‎ mini nv בְִילוּמָן חי‎ wmv 
TAYA TANI POISI TANYA IONIN) "SU וְעֵיבָל‎ NOID על‎ 
pyas? בְּרְעתו אֶת-הַחֲמֹרִים‎ na193 ANNY Ni אֲשֶׁר‎ TY NT 
בּתדענה: >וְאֶלָה 533 דישןף‎ TADON דשן‎ I9 אָבָיו: 5וְאֶלָה‎ 
ועקן":‎ m a "58723 nb וּכְרֶן:‎ mm EAS "bn 
SN אַלוף לוטֶן‎ "ann DÒN וארן: אלה‎ pr 5ּאֶלָה בֶנִיְִישן‎ 
דישן‎ bs us ייאלוף דשן אלוף‎ i? nos quay שובל אלוף‎ 
פ‎ — DYE PR TaS החרִי‎ "RVS DON 
a 7297729 לפָגי‎ D'N PINa הַמִּלָכִים שר מָלְכוּ‎ Deis 

DRS דּנָהָבָה:‎ Try nu בְְּבְּעָר‎ y?a DTA qoot ִשְׂרָאָל:‎ 
ימל‎ aa niv מִבְּצָרָה:‎ mapa 23^ vina "o yon 
TW vnm וימֶלף‎ oyn nores הַתִימָנִי:‎ pga חָשָם‎ TAND 
II ? 6A ws v I5 GAL (ICh 1,36) = M || ^ 6 Zugap, ICh 1,36 41 צפי‎ || 
14 cf v 2% | P cf v5 || 16 ^? >m | 18 *? >6 | Ig ^? GFF 00701 eiow 

| 5673 | ורישן 6 * ז2 | ישָב 6 ל | ואלה 2.6% Eb. | 20 è 2MSS‏ וסוט 


22 VarG והומם‎ K; 1 c 6 = M | 23 * GA ,עלון = צשגש]‎ 6 = 4 | ^ 6 
Xug/av),1Ch 1 ,40 55-00 || e a ] c 4MSS xx Vers ICh 1,40 ו איה‎ b 3 DAT 


Zovukau (pr —yav?) | ל‎ 1 Chi ,42 M יעקן‎ | 301 ?c6 זב | לְאַלְפִיהֶם‎ ** 2MSS 
615563 בי‘‎ | 34 63 DYN. 


4 


36,36—37.13 בראשית 2 


ness Ta‏ אֶתדְמְדיָן mwa‏ מוֹאָב Pny ty né‏ ומת 
nope vina qo TNI‏ מִמַּשָרְקֶה: VAA q20^ nob NANT‏ 
qoo" ARY n rwn nane ANY‏ תַחְתָיו 3»? 2130" 
aY‏ פוַימָת qan opa‏ בְִּעַכְבור "ann qoo)‏ הדרי TY nb‏ 
IYN no^ "wy‏ מְהִיטַבְאֶל ^D "na Tiva‏ זָהָב: 
now iso‏ שמות DANBY Wr "bw‏ לַמְקְמֹתָם בִּשְמַתֶם אלוּף 
aon‏ אלוף לוה אלוף יתת: noon spine‏ אלוף אלה אלוף HIPP‏ 
Syros‏ קגז אלוף ONID "e 133p no qon‏ אלוּף ITON EY?‏ 
אלוּפִי אָדום לְמְשבְתֶם' b DES "AN y wv DAT psa‏ 


2v 37‏ יעקב psi‏ מְגּרֵי UZN‏ בְּאָרֶץ p‏ אֲלָּהותִּלְחֹת 
יעב יוסף Av miyya‏ הָיָה רעה אֶת-אָחָיוֹ בְּפאן וְהוּא 
npe cams wi‏ וְאֶת-בְּנִי VON U^ ng‏ ויבא יוסף DnzTnWN‏ 
IIN PEE OTIN DN nr)‏ אֶתדיוסף Cypri? niab‏ 

ATINS 37N TÁNTO TON NTI פּסִים:‎ nin? הוּא לו וְעַשָה לו‎ 
יוסף‎ coms i5 "nas אתו ולא יכל‎ wobm AVÈN ODD 
אַלִיהֶם שמְעוּוָא‎ DNS16 אתר:‎ N3b "ויוספוּ עוד‎ TON ויד‎ nén 
Tina Ben מַאַלְמִים‎ wniw ni ADDON Y nmm nnn 
אַלְמְתִיכֶם‎ Apion nn nasrun אַלְמְתי‎ npp nàm men 
"DA wy תמל‎ doen לו אֶחָיו‎ vios ותשתחוין לאלְמָתִי:‎ 
IITON vnbbn-by עול שָנָא אתו‎ ep 33 Lo op 
"non n o TIN? אתו‎ na עוד חלום אַחַר‎ tb 
לי:‎ mpya Dots ivy ואחד‎ mim השמש‎ nam עור‎ Ben 
obna np לו‎ Nw "às Tri וְאֶלדאֶחָיר‎ UONCON "EDO 
3 PnP TÉN JANI ON נְבוא‎ Ni27 noon אשר‎ mm 
x5 SnI CDU וְאֲבָיו‎ UDN אֶרְצָה: יוִיקנְאוּדבָו‎ 
ישראל אָלדיוסף‎ "DNI :Da 区 3 ATIN INSAS לרְעות‎ ToS 


DIT לו‎ DNI אֲלֵיהָם‎ ILYN) לכה‎ niwa רעים‎ JN הלוא‎ 

35 * 6 ברד‎ i h frt crrp; 6 ₪ו6000]‎ (= DAY 0 | 39 ? 0 5 MSS 
הדד‎ 6P Apob (pro Adad) | ^ 6 פער‎ || © 1 fit 663 עולה 6 40 | בן‎ | 42 6 
Mazap, Ch 6^ Maßoap | 43 * 6L = M || ^ 6 Zaguew(v), S = M; ins frt 
(cf 6) 153 ADN | > ww לְמַשָפְחותֶם‎ | dd frt add | Cp 37, 2 Vers ואלה‎ | 
3 Wy, 1 frt nUy|4*1c5MSS 6 v33 | * 1 לו‎ 22215 ^ dl c 6| 
9 ins c 6 3 VINY | 1o = dl c 6 | r2 sic Ñ. 


37 6 GENESIS 53 


atm וְאֶתדשָלָום הַצֹאן‎ Pis pose ns nia NT לו‎ DN 
nm איש‎ NUNSDUSS שְכָמָה:‎ Na [ran poro iov "3 
mcn PNI sepana האִישׁ לאמֶר‎ ONY בּשָרָה‎ nh 
WPI ANT wo :DY DO לי אִיפָה‎ TD מְבקּשׁ‎ "NN 
ויִמְצְאָם‎ vá יוסף אחר‎ 2*3 apg 223 nio vr `a nio 
אתו‎ bann אֲלֵיהֶם‎ 2p וּבְמָרֶם‎ pn בְּדתֶן: וראו אֹתוֹ‎ 
בָּא:‎ nba בעל החלמות.‎ nin DINIY איש‎ Vie להַמִיתו:‎ 
ny) mn as] הרות‎ TN ונשלכהוּ‎ nim ִ<ְעתָה ולכ‎ 
ny vium 138 מהדיְהָיוּ חֲלְמֹתָיו: וישמָע‎ IŠ MSN 

TDN אל‎ own nos "DN £Ubl vol לא‎ "DN 
אַל-תִּשְׁלְחובו למען‎ T AT אשר‎ A way הַשָלִיכוּ אתו‎ 
TINON np NIN s Ys INON ven ota JNN bs 
moy WN הַפַסִּים‎ ninz-ns "njim3-nw: אֶתדיוסף‎ wwa 
ds (pmo ys 4 Um nan אֹתוֹ‎ vm אש‎ 


ERU 


imos Tn man "s A wol Db biene. Ka 
וְכְסִינוּ אֶת-‎ DANT נהַרג‎ ^2 siio TEN DN יְהוּדָה‎ Ns 
393 כּידאֶחִינוּ‎ inns im מו 13527 32251 לישְמְעָאלִים‎ 
ויעלו‎ ivo" unb río Diy inopes rp Spb ָא‎ 
"pa בְּעָשָרִים‎ masyay npTons vbt "no אַתדיוסף‎ 
RTR nan) NATTY jaw au אֶתדיוסף מִצְרְיְמָה:‎ inan 
*jN) ניאמר הילד אִינָּנוּ‎ PENCON wayo nnan yop i23 
pp שְׂעיר‎ Nene אֶתְכְּתְנָת יוסף‎ pus INISIN DN 
הַפַּסִים וְיִבִיאוֹ אֶל-‎ n3n]2-nN Ys: :Dga אֶת"הַכְּתּנָת‎ vae" 
NOON הָוא‎ 322 ninan Nj 3D NYO NNI ys אָבִיהָם‎ 
אֲכְלְתהו טרה טרף יוסף:‎ ny mn ia nis 388 FPI 
Day 11375v pan , vna שק‎ Dp viov וקרע יעקב‎ 
ַיֹאמָר‎ Danao } וימאן‎ smb רַבִּים: 5יקמףי 53( וְכל-בְּנתי‎ 
פְהַמדָנִים 1325 אתו‎ nay אתו‎ Jai TONY DaN 3a-ON TINO 


5 פרעה שר הַטַּבָּחִים:‎ DD לפוטי‎ DND ON 

17] c = DAYBY | 21 1 f+ יְהוּדָה‎ cf 26 | 23 一 >6 | 27 1 c 6S 

cuvrixenoay = WIRY ||? 6+8) | 36 1 frt‏ 6 * 35 | היא + 2x63‏ 33 | ובש 
cf 28 et Vers.‏ וְהַמִדְיָנִים 


54 בראשית‎ 38,I 一 23 


nya TY 8‏ הַהוא Ty‏ יְהוּדָה bM "DN DD‏ עדדאיש 
עִדלָמִי YOU‏ חִירָה: DYNI‏ יְהוּדָה Y9U^ 3032 VANTO‏ שוּע 
N23 g‏ אֲלָיהָ: AR‏ ותלד 13 YNY Nip‏ ער: ome‏ 
Ton? Ty‏ בן NPI‏ אֶתשָמָו אונֶן: pens‏ עד Tom‏ ּן NPA‏ 
אֶתשְׁמוֹ nma DA "rg noU‏ אתו: פויקָח DN mmm‏ 
DY oup "b^ Tja wb‏ ער בְּכור nym wya2yi nm‏ 
juo i APM IENS ipm now‏ בָּא ADR Da" TUN NNN‏ 
eTO? Yap np)‏ יע אונן 9 לא לו nyn‏ הנע ním‏ אָם- 
"m NANDY wa‏ וְשתִת nyos‏ לְבַלְתִּי YNI inso yoprjni‏ 
nym wy‏ אֲשֶׁר HRD nb» TYY‏ יוַיָאִמָר wan? APT‏ כַּלָתו 
שבי Pisma DUDON‏ עדדינְדּל ia noU‏ »^ אָמר פְֶּיְמוּת "Dà‏ 
qomi vDND NY]‏ תָּמַר וַתַּשֵׁב ma‏ אֲבִיהָ לירב 
nom DANI‏ בַּת-שוּע אִשִׁתיְהוּדָה yabi 5v nm nni‏ 
צאנו הוא nii No "n5 cw innen vox Y nm‏ 
von‏ עלה n nnion‏ צאנו: +וַתָּסַר "na‏ ַלְמָנוּתָהּ מַעָלִיה 
miy nnba àgm "vnm QUEE DIM‏ אֲשֶׁר nnm roy‏ 
ANNI "2‏ 57372 שָלָה nini NYll‏ לו INPS YNO‏ הוה 
zatmm‏ לזונה ` UZMP nne?‏ פוט "ips THAN DON‏ 
NT‏ אָבָוא TÖN‏ בי לא ילע nolo‏ הו RNAI‏ מה תתל 
ִּי wm pNy^m TUN '538 t SS Nian‏ וַתּאמַר 
Duy JAMN‏ עד pov‏ ימר jen nb‏ אשר irns‏ 
qon qne JONN WNAI‏ שר N20 n7] qa‏ אַלֶיהָ "B?‏ 
non JA DRAVO £2‏ צָעִיפָה TYR‏ וַתִלְבָּש 132 אלְמְנוּתָה: 
nayo‏ יְהוּדָה Pa mem "uen‏ רַעֲהוּ pPI nnp» "bpm‏ 
TO‏ הָאשָה וְלָא ONUS INID‏ אֶת-אַנְשׁי APO‏ לאמר TN‏ 
הקשה הָוא' בָעינַיִםי mg nm ADIN vus maoy‏ 
<<וְשָׁב NYI RITON‏ לָא מְצָאתֶיהָ VN Di‏ הַמָקום yas‏ 
m5-npn ADT "5e ip nma nmm‏ פַּן mu‏ לבוז 
cf 4. 5 | 5 * 6 Enw =‏ ,ותקרא c 12MSS wg]‏ 1 3 | אֶל" ?11 ,38 Cp‏ 
sm | > al loc 34328(2); x 713122 cf 1Ch 4,22 || Ir prps‏ 6 6 1* | ?שלנן 
*3U et QתI cf Lv 22,13 (sed cf Jes 47,9) | 12 ? 177 | 14 * 16 a DINAN‏ 


b 6 Awav | I5 GW) + xai oüx éréyvw צמד00‎ || 16 1 c 6 (hv ó5óv) "DN | 
17 S+ | 21°] c ₪68 Dמה‎ | ל‎ x NT | > cf v 14" 


38,24—39,12 GENESIS 55 


ma‏ שָלַחְתִּי NP nns nin Cana‏ מְצָאתָהּ: ויהי ו כְּמַשָלֶש 
Jn" P‏ ליהוּדָה לאמר "Dn An‏ לת ma mao‏ 
Costs map‏ יְהוּדֶה הְוצִיאֶוּה mem z‏ קוא מוּצָאת "nv SAT‏ 
ATON‏ לאפר לאִישי Discs‏ לו אָנְכִי ADNA) ma‏ הַכֶּרנָא 
nonno "Sb‏ ְהַפְּתִילִים" 1pNM mpm nne imos mAT‏ 
jn np‏ »15 לְאנְתַתֶיהָ לשלה בְנִי prs»‏ עוד לְרַעתָּהּ: 
mm» NYA qme‏ וְהַגָּה :njo23 DANN‏ ויהי Tum "nva‏ 
ov "bpm men npm‏ שָנִי לאמר s» n‏ ראשנה: IDY129‏ 
jun) Th "mU‏ ְצָא חיר noecno edo‏ על רֶץ ym‏ 
eU‏ פָרֶץ: *וְאחר WÜN NY‏ אֲשֶׁר wp cota Trop‏ שָמו 
D ram‏ 
wn npn 39‏ מַצְרָיְמָה iaw mjm‏ סְרִיס nf35‏ שר 
הַמַבְּחִים אִיש "AD yo‏ ` הַישׁמַעאלִים אֲשֶׁר הוֹרְדָהוּ שָׁמָה: "we‏ 
Dym‏ אַתדיוסף ויהי איש Viv novo‏ בְּבִית "UN‏ הַמִצְרִי: sa‏ 
nw nym "o Dja‏ וכל אֲשְׁרהָוּא nb»‏ יְהוָה "T3 mos‏ 
pe NIDN‏ בְּעִינָיו mW‏ אתו rupem‏ על-בּיתו Tort E‏ 
sT qm‏ ויהי Thn wo‏ אתו 1533 וְעַל Qs»‏ יש-לו 
"yen mcns nym pum‏ 5533 יוסף àm nz vim‏ 553- 
אשר ושלו maa‏ וּבשָרָה: ויב YND Spr v3 egada‏ 
אתו מָאוּמָה 9" אִב"הַלָחֶם NIN‏ אוכל "rry‏ יוסף יְפַה"תָאַר 
יפה vw? | b | yya‏ אחר Daya‏ הָאלָּה Nm)‏ אָשֶת- 
TETN VON‏ אָלדיוסף toD‏ שׁכָבָה APAONE sey‏ 
אֶלאֶשָת TUN‏ הן אַדנִי לאידע nap "m‏ )02 אֲשְׁרײישׁל 
ָתֵן uywe nn‏ גדל ^o qur o ys naa‏ מָאוּמָה 
AD npy) 7 TY IPSAS WNA JINON "p‏ הואת 
NOT‏ לאלקים: maT Vive‏ אָלדיוסף DID‏ וְלָאשָמָע 
mena Now inpr nene TAY 22075 D'ON‏ הַנּה ויִבָא nnn‏ 
לעשות מְלַאכְתָּו DAY‏ איש nU main "UiND‏ בַּבָּיִת: ינַתִּתְפְּשָהוּ 


sS Dy mp3 123 3i "bv nj»t/ "bN5 17233‏ הַחְוּצָה: 

241 לָאיש ות 1 25 | כמשלשֶת‎ | > Ife onem anh cf 18 | 29°1 
כַּחָשִיבו‎ seu frt DWI 152 (cf 19,15) || * 3MSS 46387 ותקרא‎ | 30 cf zoP | 
Cp 39, 4 ins c 3MSS (6389?) VËN cf 5 | 8 מאומה בְבִיתא1 א‎ cf 6 et 
6; etiam 39 בביתו‎ || 12 5MSS om NSM. 


39,13—40,11 בראשית 56 


aw? הַחוּצה: +ינתקרא‎ DN mp2 vua 2e ראותה‎ mus 
בָּא‎ 39 pm? "Qap לאמר רְאוּ הִבִיא כָנוּ איש‎ Bn) NDS min 
"rip כְשָמָעו כִי"הֲרִימָתִי‎ LS בְּקָול נָדול:‎ NPY "bp zat ON 
B^ 123 TAANE הַחוּצָה:‎ "Nx Da "ÓYN 1723 23323 NOD] 
N3 "iso mST אלו כְַּּבָרִים‎ SINT HION YN ער"בְּוּא‎ 
"52 יהי‎ sa pn? 52 nNan-cW/N הָעַבְרִי‎ TWI אלי‎ 
אַלניו‎ PDY פיויהי‎ inpia 035 byy 1p3 3 spe קולי‎ 
* עֲשׂה‎ nim Dj» לאמר‎ VO mos CN YAUN oT TN 
הַפֹּהַר‎ mady yin יוסף אתו‎ "iN %ויקח‎ ses ויחר‎ quy 
"gv rupes mag n^n אֲסוּרִים‎ qoem oynay nob 
Herma Ub "ya cun gy en vos וט‎ nbTone Sym 
ma כְּ"הָאֲסום אֲשֶׁר‎ nM בְּידדיוסף.‎ Onbnoma c] qwe 
בָּיִת-‎ ipsa הָוּא הָיָה עשָה:‎ DU עשִים‎ UNO» הַפְהַר וְאֶת‎ 
וַאַשְׁר"הְוּא‎ AS בְּיְדו בּאֲשֵׁר יְהוָה‎ DpWDOnN ראָה‎ nan 
p — myo nym ney 
Daaa mpya wen חר הַרְּבָרָים הָאֵלָה‎ vi 40 
על‎ TDR t פרעה עַל‎ "spur NSA 20? DTN? TANTI 
שר‎ ma אמֶם בְּמַשָמַר‎ A שֶׂר הַפַּשֶקים וְעַל שר הָאוֹפִים:‎ 
שַר‎ "pb*i4 שם:‎ "ON הַסְּהַר מֶקום אֲשֶׁר יוסף‎ maby הַטַבְּחִים‎ 
יָמִים בְּמשמָר: יחלמ‎ T אתם‎ NWA DAN הַטַבְּחִים אתיוסף‎ 
npuen אִישׁ חלמו בְּלִילֶה אֶחָד אִישׁ כְּפַתְרְון חלמו‎ DI nén 
Sg aon map myos Ws miyo inb jv nM 
זעפים: לנישְׁאַל אֶתדסְרִיסִי‎ nig) DÁN NYyM "p33 יוסף‎ DTN 
Dy? פָּנִיכֶם‎ rw לאמָר‎ Yos ma "DU ins אֲשֶׁר‎ n$?b 
Dow 859 אין אתו‎ "nbi bn mn YÓN NIS :DT 
לי: פניספר שִׂר-הַמַשְׁכִים‎ NIBO פתרנִים‎ EN ייסף הלוא‎ 
not 1532119 Tubo 13 nm לו בחלומי‎ oes ליוסף‎ IONS 
:Da33 TOYS vun ES nnby Amb; שְׂרִיגִם וְהָוא‎ 


bi»‏ פרעה DATT nps T3‏ ְאֲשְׂחֵט DIJON Bnk‏ פַּרְעֹה 
cf 12 Mss) [‏ ל | B ioMSS EY | 15 * (SA TA cf 12 (1 ‘a‏ 
---ירם Q‏ האסורים << 22 | cf 13 (4MSS) | 20 K "DN, 1 6 Q "YON‏ 18 
| כְמַפְרַחַת ro * 1712352 cf 6; al‏ | פָּתְרֹנֶם 6 8 | 9/3" cf 20 | Cp 40, 3 1 t‏ 
frt F3) (collect) vel ? 5n.‏ 1 ^ 


40,12—41,10 GENESIS 57 


Av Sn ny >ינִיָאמֶר לו יוסף‎ inte עליכּף‎ DTN ANI 
פרְעֹה אֶת-‎ Ni יָמִים‎ nyay Tyan הֶם:‎ DUO? DU/OU הַשָרְנִים‎ 
הראשון‎ baya 站 3 ADDI DON 和 3 JPY que 
"Intp 3? ייב‎ NS jnN PTDS מִשְׁקָהוּ: +פי‎ nc אֲשֶׁר‎ 
ss mano אֶל-פַּרָעֹה וְהְוצַאתָנִי‎ SYST TD "UD? N3 
^? מָאוּמָה‎ "mUy-N מאָרֶץ הָעְבְרִים ונסדפה‎ nai) 2317975 
שַררְהָאפִים 2^ טוב פְּתָר ויאמ‎ NI | :€022 "OR שָמוּ‎ 
2p21:77 שָלשָה סלי חֹרִי עלדראשי:‎ nim בּחלומי‎ is אלדיוסף‎ 
מִוְְהַסַּל‎ BDM מְאַכָל פרעה מעשׂה אפה וְהָעוף אֹכָל‎ 525 Worm 
שְׁלְשֶׁת‎ non שלשֶת‎ uns יוסף :0" ה‎ ws מַעל ראשי:‎ 
Töin אַתראשף‎ nib Nü^ הַם: פִבְּעֲרושְׁלְשַׁת יָמִים‎ DD 
היו בּם‎ Thye TEINS Suo וכל‎ yy? sn" nom] 
-nw Ni אֶתפרְעה ויעש מִשְׁתָּה לְכָלעבָדָיו‎ mien nh השָלִישי‎ 
עבָדָיו: זוישֵׁב‎ Tini וְאֶתרְאש שר הָאפִים‎ DAYAT רָאשׁושׂר‎ 
עליּף פַרְעׂה: יוְאֶת שׂר-‎ "n JR pror אֶת-שר הַמַשָקִים‎ 
יוסף: וְלְאדזְכֶר שׂר-הַמִשְׁקִים אֶת-‎ DID "n5 "ric Tbn coin 
5 nat rp" 
עמד על-הַיְאָר:‎ nim חלם‎ nyyes mb» emat ppa vs 1 
ppm בָּשָר‎ niea nino nib" nre yat עלת‎ iro nam 
mp? עלָות אַחֲרֵיהֶן מןְהַיאר‎ nmns nme yay nime sns2 
יותאכלנָה‎ ii הַפָּרות עַלשָפַת‎ 5SS מַראַהוְרַקָות בְּשָר ותּעמֹדְנָה‎ 
הַמִרְאָה‎ nb* את שָבַע הַפְּרוּת‎ can Dip הַמִרְאֶה‎ np» nmen 
maU yayina mas nomm ְהַבְּרִיאֶת וייקץ פּרְעָה: 5ויישן‎ 
mp: Diay yat Ame inge) neta בְּקְנָה אֶחָד‎ nig 
,את‎ np הַשַבְּלִים‎ Ayay אַחָרִיהֶן:‎ mnes וּשְדוּפָת קָדִים‎ 
"s חַלום:‎ nàm nos הַבְּרִיאִוֹת וְהמלאות נייקץ‎ Dhawan שבע‎ 
-bo-nw a" OTH sop" rg רוחו‎ opani 323 
אותם' לְפרְעָה:‎ NETAY לָהֶם אֶתדחַלמוי‎ nina חֲכְמַיהָ ויספַר‎ 
הַיום:‎ TOTO "QN אֶתדפרעה לאמר אֶת-חֲטָאֵי‎ Diyan שׂר‎ 33789 


ppo‏ קצף yn "ISP 5v‏ אי mà "tos‏ שר eiae‏ אי 

141 ft JN | 1o dl c 2MSS ¥ (gloss) | Cp 41, 3. 4 lec pauc MSS << mp 
cf 19. 20. 27 | 526 | 8 * ₪ אותו 6 16 * | חלמיו‎ cf 15 | g 1c ₪ אֶל‎ | 
IO *[ c aw DIN | ל‎ cf 40,3. 


58 בראשית‎ 41I,11—32 


onm‏ שר הָאֹפִים: ייוַנַחַלְמָה חֲלָום בְּלְיְלָה אֶחָד NS‏ וְהָוּא איש 
PNY‏ חלמו piae "^ 39 "oy "wa wu nv na‏ 
נָספֶּרילו. וַיִפְתֶרלָנוּ יאֶת-חֲלְמֹתָינוּ איש wna‏ פְּתָר: "ms‏ 
כּאֲשֶׁר j| na‏ הָיָה אֹתִי הַשִׁיבעַל"כֹּנֵי :non DNI‏ 
Tb‏ פּרְעה sop"‏ אֶתדיוסף non ioa i37] ^ny"wm‏ 
WNS PDN NIM nibni‏ פרֶעה nbn nbn JOTON‏ 
DN Db‏ אתו NI‏ שָמַעָתִי n» pin yovm "Bb y‏ אתו: 
pis‏ יוסף אֶתְפּרְעֶה לאמר iow pOT‏ יהי אֶתשלוּם iiy‏ 
nne "amas‏ אַלדיוסף "pb vin Bona‏ עַלשָפַת הַיְאֶר: יוְהגָּה 
3&5 עלות nv» yay‏ בְּרִיאִות בָּשָר MD nb*‏ וַתִּרְעִינָה 
nne yav nínyo ong?‏ אֲחֲרוּת עלות yronw‏ דלות n'y‏ 
nupt TRO UND‏ בְּשֶר לְא"רָאִיתִי njn»‏ בְּכֶלאָרֶץ :p*b Doy‏ 
nu?5smye‏ הַפָּרוֹת nipon‏ וְהָרָעִוֹת NI VAY nw‏ הְרָאשנוֹת 
njN3nvs inieuan‏ אֶלקרְבָּנָה וְלָא נודע MIP N‏ 
TN‏ רע כַּאֲשֶׁר NWT PONI nonna‏ בּחֲלמִי YAYINI‏ 
no» nav‏ בְּקָנָה Uns‏ מְלְאֶת וְטֹבוֹת: yay ums‏ שְבָּלִים 
"nib nip NIY‏ קָדִים jy53n124 :DR ninoy‏ הַשְָׁלִים 
obav y2t/ nw nbn‏ הטבות וָאמר Tub Dm DOY HN‏ 
לִי: "Ns‏ יוסף אֶל mn n$5-‏ פרעה אֶחָד "s DN NY]‏ 
TM ny DONI‏ לְפַרְעֶה: בע ns‏ הטבת nin Bx yat‏ 
abawa yv‏ הַטבֿת yay‏ שָנִים nin‏ חֲלָוֹם "DW‏ הוּא: יוְשָבַע 
nma‏ הָרקות Tv ny‏ אַחֲרִיהַן yas‏ שָנִים הַנָּה וְשָבַע 
"meos "nip bhay‏ הַקָּדִים Nys ip] "uU yov cvm‏ 
ciun‏ אֲשֶׁר nen ny DONI "s ny*b-5N "m2‏ אֶת- 
nne npe‏ שבע 5m) Yay ms Du‏ בְּכלאָרֶץ invo‏ 
2p? us yat apio‏ אַחֲרֵיהֵן nat‏ כָּלהשָבָע בְּאָרֶץ מִצרָיִם 
ne»‏ הָרְעָב אֶתיהָאָרֶץ: Paten Is‏ בְּאָרֶץ Wy web‏ 
הַהוּא INA NT 72273 ]2^7 TN‏ *יוְעַל nona nium‏ אֶלדפרעה 
פעמים Diba oya 3338 pyp‏ וּמְמַהֶר הָאֲלהִים "mec‏ 
b 1 239 | 16 6 (iveu‏ | יאהו 69 * 14 | פרעה 一 <669( | 13 ins frt‏ 

T. ad x = Ty? אֵל לא‎ "953 | r9 ca 40MSS ודקות‎ || 22 ins frt (cf 693 


et v 5) MIY IR) | 23 ? 2639 | ^ 1 c 13MSS ax al "WA || > ca 45MSS ax. 
€ ||--הֶן‎ 26 1 c 6 n^n cf 27 | 27 * 1 c a$ NIPTI | ? cf 23° (3MSS). 


41,33—54 GENESIS 59 


invo וְישִיתָהוּ עלאָרֶץ‎ nom) pa פרְעה איש‎ s ADDYS 
này אֶת-אָרֶץ‎ "Uem עַל-הָאָרֶ‎ DTP pes פרעה‎ ygs 
הטבות הַבְּאֶת‎ mya אֶת-כָּלאכָל‎ 站 3PY135 הַשְׂבֶע:‎ ww yaya 
פוְהָיה‎ meu aua אָכָל‎ npw-T nnn וְיִצְבְּרוּדְבֶר‎ nbwa 
מִצרָיִם‎ yoN2 unn הֶרְעָב אֲשֶׁר‎ oU ג‎ bap A ָאֲכָל לפקדון‎ 
wa np הַדְּבַר בְּעִיגִי‎ neus הָאֶרֶץ בַּרְעַב:‎ mosse 
my) איש אשר‎ ni» NYAI פַּרְעָה אֶלעבְדָיו‎ NNS mM 
INN אֲלהָים‎ rwn vns פרעה אלדיוסף‎ "N39 :站 DON 
עבת ועלפיף‎ mun DRN4o TiD nam NAYS NNAS 
אָלדיוסף‎ ny ose :9 9-38 Nen pn v5 pg 
על 55 -אָרֶץ מִצְרָיִם: =ולסר פַּרְעַׂה אֶת-טבַּעְת‎ ins "nj wn 
T» Dig vina אתו‎ vg" יוסף‎ vor nni TD fn מעל‎ 
הַמַשׁנָה אֲשָׁר"לו ניקראו‎ n33152 עליצוּאךו: 2236 אתו‎ 20 
פּרְעָה אֶל-‎ PN מצְרִים:‎ PWT אתו על‎ I TAS vob? 
PINTI ATAY INY איש‎ DAYN? TIID פרְעה‎ "o יוסף‎ 
אֶת"אָסְנֹת‎ i70 פּטֶגְח‎ napy שםדיוסף‎ nob מצְרִָם: פּניקְרָא‎ 
מִצְרָיִםי:‎ yuscor npn sYv אן לָאשָה‎ me yos בַּת"פּוֹטִי‎ 

Nyo מלַמצרָים‎ mY 3355 Tiv nis AE npe 
לת עש הָאֲרֶץ בְּשָבַע‎ imn rw יוסף 555« פרעה ויעבר‎ 
שר‎ miye אֶתרְכּליאָכָל ושָבע‎ pápne mnp yayo we 
TDP שֶהַהְהָעִיר אֲשֶׁר‎ 7238 epa 22i] מצְרים‎ posa nm 
21772 עד‎ "Mb הַרְבֵּה‎ mn יוסף 3" כְּחָוֹל‎ 23e בְּתוּכָהּ:‎ m 
Tat sin m3 Dja b ל‎ apso ibo לַסְפַּר כִּייאִין‎ 
פהן און: *ויִקְרָא יוסף‎ yob Yana nios 3- mj» הרעב אַשר‎ 
mas ns אֲלהִים אֶת-כָּלדְעַמָלִי‎ s הַבְּכוֹר מנשה‎ DNY 
I3 אֲלהָים‎ "uisa"? Due Np WI שם‎ Dy Do 
בְּאָרֶץ מצְרִים:‎ nin הַשְׂבַע אשר‎ "us yov ַתִכְלִינָה‎ = | i 3p 
2p] "gn ^p^ "ON לְבוֹא כַּאֲשֵׁר‎ yy YA yov apynys 
34 * (63) Uy | ל‎ 1 ft 6 6 wm] | 35 ins 332 cf 48 | 40 1 ? :שק‎ 

6 00600060: 3 YDY | 42 w IM רביד‎ | 43 3MSS ax(6)8 NY" | 
45 *? »6,1 frt DNY D (sed cf y 81,6) | 47 6 apdYuora = NID? | 


7 | )12 6( יָלְדוּ 26 5o‏ | הַשנים אשר הָיָה הָשָבָע )53 c a6 (cf‏ 1 ** 48 
הָיוּ 19MSS << al‏ 53 | נֶשָני 


41,55—42,19 בראשית 60 


ְּכֶלהָאַרְצות yowco2m‏ מִצְרִים' הָיָה ;Dn‏ 5וַתְרְעב כַּל-אֲרֶץ 
prs" DISA‏ הָעַם אֶלפַרְעָה BYwn-525 nob "DN "onb‏ 125 
אָלײיוֿף n2 SDN SN‏ תעשוּ: 239156 n‏ על 53 ua‏ הָאָרֶץ 
וִיפַתַּח יוסף ns‏ בָּלאָשָר 53" avw pin Dyn "3p‏ 
pino npe "ht^ npso wa PIRTI :nb TONO‏ 
הָרְעֵב בְּבֶל"הָאָרֶץ: 

np» יעקב לִבְנָיו‎ n" כִּי ישׁ-שָׁבֶר בְּמַצְרָים‎ zpy* wy 42 
יְש-שָׁבָר בְּמִצְרִים רְדוּשָמָה‎ "o הגה שָׁמַעְתִּי‎ NNI ONYAN 
"0/5 rry?» אחי-יוסף‎ ITLI mp3 וְלָא‎ mna "nto ְשְׁבְרוּלְנוּ‎ 
כִי‎ TDNCDN apy יוסף לאהשָלֶח‎ "DN pouan imb ֶּר‎ 
הַבְּאִים‎ TiNa "ato ובאו 33" יִשְרָאֵל‎ TS gpr אָמַר‎ 
השַלִיט עַל-הָאָרֶץ הא‎ NY) nO TS כָּנֶען:‎ PNI הָיָה הָרָעֵב‎ 
אֶרְצָה:‎ DEN INVA הָאָרֶץ ויבאו אחי יוסף‎ np7225 water 
קשות‎ DDN PT אֶלִיהֶם‎ AUI mo יוסף אֶתאֶחָיו‎ NIY 
SPIRAR? ja» מַאָרֶץ‎ TIONI DANI PNO BDON ONN 
mAg nw יוסף‎ DPI mI M) nm) אֶתדאֶחִיו‎ np? nen 
לראָות אֶתְעָרָות‎ os ma אֲלֵהֶם‎ WN np? Don WY 
וֹעבְדֵיךְּ בָּאוּ לְשְׁבָּריאֲכֵל:‎ ON לא‎ vow TANTO ONNI הָאָרֶץ‎ 
מְרַגָלִים:‎ TI אַנֹחְנוּ לְאדהָיוּ‎ D'02 "OD יבָּלְנוּ בְּנִי אִישדאֶחָד‎ 
DU vios הָאֶרֶץ בָּאתֶם לראות:‎ mip לא‎ DON MONIZ 
TRT nàm כּנען‎ ra "Im t^w 93 uro ems ^y Sy 
אִלהֶם יוסף הוּאיאֲשֶׁר‎ "DN YU £333: וְהָאֶחָד‎ DÜD אֶתדאָבִינוּ‎ 
-DN פרעה‎ *'n un2n DN: אַתֶּם:‎ Doyan לאמר‎ D228 "nm 
"ns הַנָה: שלחו מִכֶּם‎ bpr אֶחִיכֶם‎ NT237DN כִּי‎ nio NYA 
DINN האָמַת‎ n5" 3nam TON DANI אֶתזאַחֵיכָם‎ npn 
אֶלמִשָמָר‎ nna "pis ;DRS tos פרעה כִי‎ "n וְאס-לא‎ 
הַשָלִישִי זְאת עשו‎ Dna יוסף‎ DIN pys יָמִים:‎ nov 
nN 35 אחיכם‎ DAN D37 DNI) ND "N DÖNTS DT 


54 55+ 1,לא‎ 4| 56 * ins c w "3 vel 1 (cf 63) 93 RinSN-53 | ^ 1 
q337* cf < | 57 1 c 6 הָאֲרָצוֹת‎ | Cp 42, 1 1 frt (cf 6£) MINA | 2 ° 
<6 || 6 uikpa 000010 = מְעט אכָל‎ | 3 ca 501155 9 בְּמֶצִ'‎ | 9. 12 6 «à 
ixvn; X TÀ kpurrd | סז‎ 463 om \ || xx << אנחנו‎ || 13 ê 1 ל | עבדיך‎ <6 | 
I4 ins 133] cf 41,28 | 16 8 הָ'‎ | 19 << TSI. 


האצי 


42,20—38 GENESIS 61 


-DWYo :Da רעכון‎ taU הָבִיאוּ‎ 397 hne) מִשֶמרְכֶם‎ mai 
janey wen N» דבְרֵיכָם‎ uos CN wenn אַחִיכָם הקטן‎ 
עַלאֲחִינוֹ אֲשֶׁר רְאִינוּ‎ SITINI DDYN 928 TANTIN VaN זאמו‎ 
"gn שְׁמָעְנוּ על" בַּאָה אֲלִינּ‎ N»y אַלִינ'‎ IR WD S 
אַל-‎ nbN5iDawN RDS לאמר הלוא‎ DÁR jw pte in 
"T N? Bnys הגה נַדְרָש:‎ Oy i) שׁמַעְתָּם‎ N^ TAI NONA 
וישָב‎ j3n ויפב מִַעְלִיהֶם‎ :nnya שמע יוסף כִּי הַמָלִיץ‎ 72 
אתו לְעינִיהָם:‎ DNN ֶת-שַׁמְעון‎ DAND ng" DNS 27» Bnbw 
אֶל -שקו‎ vas BED? אֶתִבּלִיהֶם בָּר וּלְהָשֵׁיב‎ ARDD וצו יוסף‎ 
^s אֶתשָבְרֶם‎ WÜTVS £p nnb ויעשל‎ P צַדֶה‎ nn? nn 
spo nnb peons TS ויח‎ mya ולו‎ DO 
5וִיִאמַר‎ NATAAN אֶת-כַּסְפו וְהַנַּהדהָוּא בְּפִי‎ NT poaa לחמרו‎ 
Timm n3» NY" בְאַמְתַּחְתִּי‎ "un nn "bos אֶלאֶחָיו הוּשבי‎ 
mb DDR לאמר מה-נאת עֲשֵׂה‎ SINTON אִישׁ‎ 

npn» לו את‎ TUAM או איקב אֲבִֵיהֶם אֶרְצָה כְּנֶעַן‎ MX3s129 
MAR qn RS DONT UN הָאִישׁ‎ csi mbsb ONR 
אֲנָחֲנוּ לא הָיִינוּ מְרַנָלִים:‎ Doa UON "DNI: אֶת"הָאָרֶץ:‎ DANA 
ntn bpm uw אֲבָינוּ הָאָחָד‎ 3 DUNCODON יישָנִיםיְעָשָר‎ 
DNJI PIST IS אֶלִינוּ הָאִישׁ‎ "NUS 1922 PONI אֶת-אֲבָינוּ‎ 
n»n WYNN AN הַנִּיחוּ‎ MYI nns nns כָנִים‎ 7? yi 
Bip וְאֲדְעָה כִּי לָא‎ ON ien וְהָבִיאוּ אֶתאַחִיכֶם‎ ES vip 
mon אֶתאַחִיכֶם אֶתִּן לָכֶם וְאֶתהָאֲרֶץ‎ ops כָנִים‎ ^2 DBN 
וראו‎ pea pry וְהַנהדאיש‎ nimpe מָרִיקִים‎ na vis: 
2py ÒT PNIS ויירָאוּ:‎ DTI DD אֶת"צְרֹרָות כַּסְפֵּיהֶם‎ 

ipn אֵינָנוּ וְאֶתדבְּנְיָמָן‎ Tyne NS יוסף‎ tnost nk אַבִיהַּם‎ 
333 לאמר אֶתדשָנִי‎ Tayy JIN) c3 ini הָי‎ vy 
TM DIN NI 小 -93 אתל‎ mon TÝN IN אמלא‎ nón 

oU) tnb wun nà vÀ Door "i ימר לאײרד‎ 
To apen omin ajaa אֲשֶׁר‎ ia אָסון‎ ww 
שְׁאָוּלָה:‎ 

* prb add | 2x * ₪. MASA | ^ 2.686 עלינו‎ || 25 ° 1 frt לְמַלֵּא‎ | 1 


ins c 6 WDA cf 40,3]‏ 30 || הא + cf SU | 28 ^ 69 4-5 ? | ^ a6‏ א לזק 
ins c 6693 VIW cf 19 | 34 1 c 639 "DN.‏ 33 | אחים אנחנו 463 32 


43,1—21 בראשית 62 


HE 


-DYD n ה אֲבִיהֶם שבו‎ NA אַשַר הַבִיאוּ ממצרים‎ 
לאמר לא-‎ VAST בָּנוּ‎ wn הָעַד‎ DNO nom vos ANI DEN 
אֶת-ֶחִינוּ אֲתָנוּ‎ rbv FØYD inn אַחִיכָם‎ "noa ip wn 
VŠT TM N? DbUD פוְאַםאִינְךְ‎ R 32 muta ny 
יִשְרָאֵל‎ ADNI ;DRN DDIN "n?2 "ip WUNI IIN אָמַר‎ 
אַח: זוִיאמָרוּ שָׁאָוֹל שָׁאַל-‎ D22 לָאִישׁ הַעוד‎ Ton5 o לְמָה הַרְעַתֶם‎ 
-Ti ns n» חַי הישׁ‎ onas לאמר העוד‎ ÁTD p PANĂ 
הורידו אֶתאַחִיכֶם:‎ sb '3 Yn rm nsa הַדְּבְרִים‎ *e-bp 5 
22) TRI "bs WAT nnbv và wp TAT יאר‎ 
"PD SAPN 2389 נם-אַתָּה נס"טפנו:‎ PANTO mi Moy epa 
-22 3? וְחְטָאתִי‎ Tip? וְהצִגְתִיו‎ TAS TONAT תְּבַקשָנוּ ם"לא‎ 
IRID זָה‎ vat TRY לולא הִתְמַהְמַהְנוּ‎ Cp imp] 

mb עשו קחו‎ NNT NTDN113-DN אַבִיהֶם‎ Du Dow Dn 
נֹכָאת‎ wis וְהורִידוּ לְאִישׁ מִנְחָה מֶעט צְרֵי וּמֶעט‎ obba PRI 
וְאֶת-הַכָּסָף‎ n2T3 cnp novo np» ;DTP ָּטָנִים‎ v» 
"DNYS3 :NY] nien אוּלי‎ DoTa תִּשִיבוּ‎ B»nhnoN 52 הַמוּשָב‎ 
לָכֶם רְחֲמִים‎ y 1 DNY וקוּמוּ שוּבוּ אֶל -הָאִישׁ:‎ 3nP אַחִיכֶם‎ 
"UN? האיש וְשְׁלַח לכם אֶת-אַחִיכֶם אַחָרי וְאֶתדבְּנְמִין ואַני‎ p 
"ŽD אֶתהַמַּנְחָה הַזּאת‎ DWNT ps | psp "nost 
לגי‎ an miso yv ויקמל‎ pui) Dp לקחו‎ no? 
לַאֲשֶׁר עַל-בֵּיתוֹ הָבָא‎ CN יוסף אֶתָםֿיאֶתיבּנְְמִין‎ NNE ייסף:‎ 
DUNT XN" "DN פֶבַח וְהָכֵן כִּי‎ nb: אֶת-הָאֲנְשִים הַבָּתָה‎ 
אֶתְהָאַנְשִים‎ VANT NAN יוסף‎ ips WN בַּצָהָריִם: זיויעש הְאִיש‎ 
על"‎ vibe) יוסף‎ ma כִּי הִוּבְאוֹ‎ DMENT לייאו‎ inp? nma 
מוּבָאִים לְהַתְגְל‎ DON "nna nno הַשָב‎ no3n 3 
וְאֶת-חֲמרינו: פנש‎ T nk nnp^ öy Sayn ip 
TaN ima nnb vos Yan יוסף‎ ma על‎ "s VANT אֶל‎ 
RS 38372 vim :bs nati nbnna uc T? אדני‎ "n 


Cp 43,8 SADAN || rr Q ND) | 12 Var6 המושָב‎ | 13 7MSS wS 333 || 
x4 * 6] 20 ל | ,ל‎ 6 TINI cf 42,19 | 15 ca 25MSS 站 -一 | 16 9 אתם‎ 
ואתדב'‎ | 18 6 aukopayriaa = לאתרברבא& ?להתרגָל‎ = YNT. 


43,22—44,7 GENESIS 63 


web» כַסָף-אִישׁׂ בְּפִי אִמְתַּחָתּוּ‎ nim אֶת-אַמְתְּחֹתֵינוּ‎ ANADI 
228-7302 ==וְכָסָף אחר הוֹרָדָנוּ בְידנוּ‎ sima בְּמַשְׁתָלְ ונֵשֵׁב אתו‎ 
EM n3 nov 3וּאַמַר‎ ADONAN 33803 מישם‎ xy לא‎ 
בְּאמִתְּחְתִיכֶם‎ Jiayn n25 jh ואלהי אַבִיכֶם‎ DSN wo» 
VANT אֶתדשמְעָן בא‎ n DD^óN NTI "ÓM ְּפבֶם בָּא‎ 
NIBDA JAN DIA sU DR "p nina DUUGNDODN 
VoU a יוסף בַּצַהָרָיִם‎ sia אֶתהַמִנְחָה‎ Dinz לַחֲמֹרֵיהֵם:‎ 
אֶת-הַמַּנְחָה‎ Y יוסף הַבַּיתָה ויביאו‎ N35 יְאכְלוּ לָחֶם:‎ Dyp 
ms bn הַבַּיְתֶהי וַשְׁתַּחֲווּלוּ' אֲרְצָה: רשאל‎ DNAN 
אִבִיכֶם הזָקן אֲשֶׁר אַמַרְתָּם הַעודָנוּ חִי: 25ויאמרו‎ DY 区 可 "N93 
עיניו‎ NUS enn sypm ^p TY wa y» piov 
Wy jbp DDIN ny ויאמָר‎ iasa dny poyang NO 
ya יוסף‎ "noue soa qum ויאמר אֶלהים‎ CON אמַרְתָּם‎ 
ייוירחץ‎ neu JaN הַחָדְרָה‎ NaN nipa ויבקש‎ wüNOON "Om 
nn T2? t eye :bp amb ow pERI NY" "Ww 


jan vie ems miyah הָוא‎ "o nni — 
RBoyo impo U^N הָאַנָשִים‎ vpn DWI וְהַצְעִיר‎ 222 
bm n?» niyan pya אַלָהֶם 25 מִשְׂאֶת‎ Da nsa משָאת‎ 
וצו אֶת-אֲשֵׁר על-‎ 4 rip וישְׁכֵּרְוּ‎ ntn יָדְות‎ 
ns woo" אֶת-אַמְתְּחַת הָאֲנְשִׁים 53 כּאֲשֶׁר‎ Sp ֵּיתו לאמר‎ 
Bn "pan rai Haayy nanas C52 וְשִים כְּסָהדאִיש‎ 
i33 ויעש 272" יוסף אשר‎ T3 np» הקטן וְאֶת‎ nnno `a 
Syang ww? más וְחִמְרִיהֶם:‎ nen וְהָאֲנְשִׁים שלְחוּ‎ YN "pam 
אַחֲרֵי הָאַנָשִים‎ nm mp לאֲשֶׁר עבתו‎ ibs np ipo לא‎ 
NOTS טובה:‎ nnn np nno» nb DON 有 DDN1 ְהשַנְתם‎ 
aniy אֲשֶׁר‎ oni pl Un» נחש‎ NY בו‎ S398 אֲשֶׁר ישְתָּה‎ ni 
neo אָלִיו‎ nbNAY7 imos אֶתהַדְּבָרִים‎ naow unm Diem 
suas 335 מַעשוֹת‎ TW הלילה‎ TONI m" iss QT 


23 2MSS 6 אבן)תיכם‎ | 24 ** <6 | 25 1? c 6 יכל‎ | 26° frt al | 

TNI WN ||‏ הָאִיש הַהוּא 7MSS 69 ins D'BN | 28 * 26 + DDN?‏ ל 

^ Q nne | 30 65 על‎ | 1 frt למצרים‎ || 34 65 3NU" | Cp 44, 5 ins >6 
(cf SV) no»n yrns לִי‎ nn23 ne. 


31--44,8 בראשית 64 


P סארץ‎ TA DYI אִמתָּחֹתִינוּ‎ "b ND שר‎ n3 17 
TLP IDS או זְהָב יאשר ומא‎ os אדניף‎ Ua Dy n 
כְבְרִיכֶם‎ nnp-nà WNL לֵאדֹנֵי לְעַבָרִים:‎ noD iyo nb 
TD p von DAS) TOP את יְהִיְהלִי‎ NS אֲשֶׁר‎ NUI 
WEDI אִישׁ אַמְתַּחְתְוֹ:‎ nnb" TYY PARNY איש‎ vn 

apy nnnoNsi ruin Ryan nv» qepm הַחִל‎ mr 
שְׂמֲלתָם ויעמס אִישׁ על-חֲמרו וישבוּ הָעִירָה: + ויבא‎ opus 
Hy VPY Chen ny TY וְהוּא‎ nón nma jo IRT 
יְרַעְתָּם‎ shg אֲשֶׁר עַשִיתֶם‎ nis יוסף מַה"הַמַּעֲשָׂה‎ Bg5 sss 
מה-נאמר לאדני‎ TAT ":oNSY 6 אֲשֶׁר כָּמָנִי:‎ VAR Uns כִּינַחֶש‎ 
עַבְדִים‎ win TIY אַתדעון‎ Ryo DADNT וּמַה"נַצְטְּק‎ 2:75 
חֲלִילָה לִי‎ "DNA TA AI NYDN mi ND) לאדני‎ 
723b ny «yj fra נִמְצָא הַנְבִיעַ‎ wm מעשות זְאת הָאִישׁ‎ 
mmm ty *וַעש‎ D DDIIN לשָלום‎ by DNSN1 
gps "mW אדני‎ asa 527 עב‎ Niczm Sag יאמל בִּי‎ 
הַיִשילְכֶם‎ PN? TINY שאל‎ IN כְפרְעָה:‎ T P TIWI 
קטן‎ DPT Te jor אָב אודאָח: ואמ אֶלאַדני ישגר אָב‎ 
TIVO יי וַתאמָר‎ HIIS DANT IANO ויוְתֶר הָוּא לְבַבִּ‎ nb MONY 
SPAT ODNO EN asy: moy P» ְאֲשִׂימָה‎ "os הורְדָהוּ‎ 
אמלא‎ ipao נ=ותאמָר‎ inp) אֶתאֲכָיו‎ 2mm TS לעב‎ 
ויהי כִּי עֲלִינּ‎ ie לא תְסְפוּן לְרְאות‎ DDAN אַחִיכֶם הַקָּטן‎ TY 
nae aav 5וַיאמָר אָבִינוע‎ ITN "Oc NN 177331 CÓN TIPON 
ÀN wen אֶחִינוּ‎ B^ n? b» לֶא‎ nbN3126 -אֲכָל:‎ bro לָנוּ‎ 
AN הַקָּטֹן אִינְנוּ‎ Sms הָאִישׁ‎ OB ילא נוּכָל לראות‎ TM 
S ems Dav ^» DAIT DRN WON Cw qp coi 
טֶרָף טךף ולא רָאִיתְיו עדהנָה:‎ TN DÓNDCAND ODND Nee 
אֶתשִיבְתִי‎ BnTWO Des vp us מַעם‎ anyo npnpove 
o XN pimp אָבִי‎ q12P ON 722 TAYYO TRY nro 
Ym nev WIT כִּידאִין‎ DNP יוְהָיה‎ yD קשוּרֶה‎ 19N 


8 1 c ₪46 הַכסף‎ cf 43,21. 22 | ro Varc NYT כַּן‎ | 12 =° 1? 23 5n 
ויאמרוּ ?1 ** 16 | וְכַלָּה בקי‎ | ^ ₪. Vers TOY || 9 2.6 DONT) | 24 5 
a$ al אבינו 630 30 | אבינו 63 27 | אבינו‎ | 31 ins c 65 al IAN. 


44;32 一 45,I9 GENESIS 65 


ni DN Tw‏ עב puoi Da‏ שְׁאָלָה: ^23" JI‏ ערב אֶת- 
win‏ מָעַם "àN‏ לאמָר TÓN NAN NUN‏ וְחְטָאתִי ?28" 53- 
הַימִים: nàirys‏ יִשָב-נא "ap win nnn JTI‏ לאדני bys yim‏ 
TND YTY‏ אָעלה DNUN JR DN yw cim siyo‏ 
בְרֶע אֲשֶׁר DAINCDN NS?‏ 45 לאיל יוסף לְהַתָאֲפּק 
vÓp Basin 525‏ ויקרא הוציאוּ Syn U^w-52‏ וְלֵאדעֲמַד איש 
אתו בְּהַתְודּע יוסף אֶל-אָחָיו: <ויתן אֶתדקלו 723 ov‏ מַצרַיִםי 
ma "you‏ פַּרְעָה: ומר "p?‏ לוחל N‏ יוסף הַעוֹד אָבִי 
חי TON ovs‏ לַענָוֹת אתו כִּי :T3ÀD vui‏ צואמַר יוסף 
TINON‏ שונא os‏ ינשו nins np NAN "ON S‏ אֲשֶׁרמְכרְתָּם 
אֹתִי מִצרָיְמָה: by aay‏ ִתָּעַצְבוּ ajya byy‏ כִּידמְכַרְתֶּם 
"nk‏ הַנָּה 5* לְמַחיָה DON "nb‏ לְפָּנִיכֶם: Wy mat ni726‏ 
yw 23‏ ועוד más ven‏ אֲשֶׁר אִיְחָרִיש וְקְצִיר: זוישלְחֶני 
n3 DP n2*355 BwioN‏ ְׁאֲרִית n»? nn? rosa‏ לפֿליטה 
TADIS meu‏ לאזאֲתם שְׁלחְתּם אתל הַנָּה ` "bem DONT‏ 
לאב לְפרְעֹה rs‏ לְכְל"בֵּיתוּ ּמשל TROJ‏ מִצרָיִם: fa‏ 
לו Dy amos Sayd‏ כָה pb aòn ya "oW‏ אֲלהִים 
n] DA? Th?‏ אֲלֵי אַל"תּעמֹד: qui ma naue‏ וְהָיִתָ 
קרוב (^W‏ אַתָּה HONO) qum qoe) "gua wm gum‏ 
Unn Ttc DU Sn "nosoms‏ שָנִים vs zy]‏ אַתָּה 
By nan :9278722 nna‏ ראות PANI DIN "inp?‏ 872" 
"xen‏ אַלִיכֶם: ‏ וְהַגַּדְתֶם 5 "à‏ אֶתדכָּלדכְּבודִי nw) noa‏ כָּלד 
אֲשֵׁר רְאִיתֶם וּמַהַרְתָּם וְהְורדְתָּם "yop baya inn “INNY‏ 
NI gan vmi 10:32‏ בְבָה INSO‏ 5וינשק T2 TIND‏ 
DT2Y‏ וְאַחֲרֵי כן 1321 ma yòy) Spons SAN TIN‏ פּרְעה 
לאמר בָּאוּ YIN‏ יוסף וייטב wi‏ פרְעֹה וּבְָעִינִי MANZ i22‏ 
פּרְעה אלדיוסף wo? NT TINON CN‏ טענ niyyz-nw‏ 55 
באו אֲרְצָה 39932 N35! DDAN Agg STEPS‏ אלי niw‏ 
nop‏ אֶת-טוּב DD pg‏ וָאֲכְלוּ אֶת"חֲלֶב הָאָרֶץ: ADI DEVO‏ 


32 אא‎ DIN | Cp 452 ^] ימצרים‎ 53 (6 mdvrec oi AiYurrtoD | ^ 1 c 8 
DIAN | 3 <6 || 7 1c ₪5 al TAMY || 10 * 6 Teseu Apoioc | ^ 8 na | 
19 16 69 DNN ms. 

Biblia. 5 


3+ בראשית 6 


PE DNT‏ קחוּלְכֶם מַאָרְץ ni?» Disa‏ לְטַפְּכֶם וְלִנְשִיכֶם וּנְשָׂאתָם 
אֶת-אַבִיכָם DIDON nàyyyo :DRN3‏ עַלְכְּלִיכֶם 25-2 v»:‏ 
מִצְרַיִם 03b‏ הְוּא: ילויעשׂודכן 3 ישרְאֶל p"‏ 272 יוסף nib»‏ 
cB by‏ פרְעָה meon wiso n) D99922 mm ns mn im‏ 
ront‏ לימ inj‏ שלש vios oot nbn WAT np NIND‏ 
שלח ÀN‏ עָשָרָה חמרים no £I Dya‏ וְעַשָר ráns‏ 
TT T2Nb Ty tnb 33 nNUY‏ + וישלח אֶתדאֶחָיו וילכו 
ַיאמַר DAON‏ אל a mm‏ 5 ויעלו Ebo‏ ויבאו ji» y7N‏ 
איקב אבִיהם: ודו לו לאמר TY‏ יוֹסֶף חי NITI‏ משל 
P‏ מִצְרָיִם 15 135 כִּי rose‏ לָהֶם: vos 3T‏ אֶת 
21792" יוסף אֲשֶׁר 423 DON‏ ורא אֶת-הֶענְלוֹת np? POY S‏ 
לשָאת אתו AAL‏ רְוּח 3PY‏ אַבִיהֶם: ויאמ ssp‏ 23 עוד- 
יוסף 33^ חי TN‏ וְאֶרְאָנו בְּמָרֶם אֲמוּת: 
yp"! 46‏ יִשְׂרְאֵל ְכָלאָשֶָרטו sn‏ בְּאֵרָה שָבַע nam‏ זְבָחִים 

ANN הלילה‎ ARDA היראל‎ "N02 pr יו‎ YN? 
we TN Ds אשימףּ שם:‎ s 73 nob מרדה‎ ATA 
ויקם‎ 5 poy by TD me^ ויוסף‎ noy“ נם‎ JIN '238 np Wn 
אֶתעקָב אֲבִים וְאֶת"מפָ‎ ooa Wi מִבְּאַר שָבַע‎ app 
לְשׂאת אֹתוֹ: ויחו אֶת-‎ ny3e אֶשֶָר-שָלַח‎ niaya ְאֶתנְשִיהֶם‎ 
maA 2n wi PS3 וְאֶתרְכוּשָם אשר רכשו‎ nup 
Ya nii "ii אתו‎ 133 vum tiy mW wur?» יעקב‎ 
bN tnn nov TOS D :הָמיָרְצַמ הַבִיא אתו‎ vur?s 
חכו‎ j238? "339 יעקב רְאובן:‎ "53 vum הַבְאִים מִצְרְיְמָה עקב‎ 
yon "ur paN wo שמעון‎ "iav soo) Dam לוא‎ 
xav וּמְרְרִי:‎ nüp לוי גרשון‎ comes immanem WU On 
pi» בְּאָרֶץ‎ p ער‎ nem nmn pu meth ואונן‎ cy יְהוּרָה‎ 
an "mes תולע‎ "vt omus ia jn בְנִיפָרֶץ‎ vnm 
22 >6 | 23 ^? 6 01000006 áprouc שד‎ marpi 60100, 5 NbN (=|) pro 
לחם‎ || 25 14MSS w Seb TY || Cp 46, 2 1 frt c 6 במראֶת‎ | 5 6 luong; 
$3hA—4t |g ca 60MSS = om ! | ro * Nu 26,12. 1Ch 4,24 ]מל‎ | >Nu 


Ch; ft dl (= (וצחר‎ | © x וצהר‎ Nu Ch my | zr ca 6o MSS וקהת‎ | 
12 (6) bin! | 13 * cf 30,18 || 5 ICh 7,1 TIN3Ð3 || 1 cou NuCh sw 

46,14—47,1 GENESIS 67 


DITS pos) TIR quar coms quee‏ יאָלָהובְּנֵי nS?‏ אֲשֶׁר 
mo‏ ליעקב DÓN a3‏ וְאֶת i2 ny‏ כְּלגְפָש vea‏ וּבְנוּתָיו 
שלשים וְשַלֶש: 3386 CUP "UExN) "aub camp qb» 7j‏ נארודיי 
PONNI‏ 32317 אֲשֶׁר "mn nib‏ ישוי nnns min ny»‏ 
93 בְרִיעָה nB»r 3 Diis ONODI 3n‏ אֲשַׁרינְתֵן 132 ללאָה 
Jm ina‏ אֶתאֶלֶה ליעלב שש nts 9m "33:9 wD) muy‏ 
עקב יוסף eua‏ יור ליוה בְּאָרֶץ Jb- nis QN óna‏ 
nios‏ בּתדפּוֹטִי yos‏ פהן DÜODCDN jM‏ וְאֶתאֲפְרָיִם: wr‏ 
s DAYN 23 723 aA‏ ונעמן "em DDN WNI y’‏ 
TN]‏ אלה v3‏ רְחל אֲשֶׁר TP‏ ליעקב UD bs‏ אַרְבְּעָה EY‏ 
Taz‏ חָשִים': TON. 25 DYA ag T INIT "»n53 3A‏ 
3 בִלְתָה אַשַרנְתן לבו לרחל py» TONNY m ini‏ 53- 
נפש שִבְעָה: 2326" PN3D 区 9 站‏ ליעקב DT ws nov‏ 
cx‏ גָשִי בְנִייַעַקֶב uiv nA mut wab‏ יוסף אֲשֶׁר- 
דילו בְמַצְרַיִם nsn pee m2 Un31-53 "bye wD)‏ מִצְרִימָה 
שְבְעִים: ‏ ס nbv nánvnsv?‏ לְפָנִיו אלדיוסף Tn‏ 
^W3n nU S‏ אַרְצָה nbN129 ys‏ יוסף by T3270‏ 
לקראת-יִשְׂרְאַל TÖN NTI JA VON‏ ויפל עַלדצוָּארִיו -by IA‏ 
nDWON pw v TANTI Tp DINIS‏ הפָעם DiN RS‏ 
num‏ שה w3 PMN y Sn YN e cin‏ 
DWAIN? ON‏ רָעֵי צאן INTP‏ מִקְנָה DRI mas] wn‏ וְכֶלד 
DD? UN‏ הַביאוּ: Tis‏ כִידוקְרָא now npe c3?‏ מה"מַעֲשֵׂיכָם: 
צוְאֲמרְתּם apaya nn$w uvwyib quar vg npe UN‏ 
Dy‏ בעבוּר תַּשְׁבוּ בְּאָרֶץ גּשׁן y^? moyo napin^os‏ 
sort 47 | Nw‏ יוסף m‏ לְפרְעֹה "N^‏ אָבִי ְאחי DINS‏ 
TW |‏ טא % | ואצבעון 5 > || ושוני 4MSS x. al‏ ^ | צפון Nu‏ 6 5 16 
>Nu 26,44 || ^ 1 prb T^! || 20 6 addit prolem Man et Ephr, cf Nu‏ * 17 
Nu 26,38 nbi) DDW DIN) ||‏ 6 1 ל | "m‏ בְנֵי yo3‏ --6 * 21 | 26,345 
1Ch 85 YIN | 22 1 c 201155 &9(5MSS) an al mo | 23 ? Seb Varo‏ € 
Acou = DWN, Nu 26,42 DW | 24 1Ch 7,13 ^ ox DPA | 27 a cf‏ 6 ^ || ובן 
pl) |^ 6 èvvéa (pr éxvd) |* 6 75 |28 * 6 niורָּקַהְל‎ aS nis» |‏ ג (6MSS‏ 35,26 
eic yy Pauecon || © peo sing || 29 ef‏ (?להורות =( bb 6 kað Hpuwy réAw‏ 


28 | 31 <6 | 34 * 6 +Apaßia || ל‎ 24155 (897?) al .רעי‎ 
- 


47,2—18 בראשית 68 


DPI‏ וְכָלאֲשֶׁר לָהֶם "Ni‏ מאָרֶץ :U3 PWI DI) WI‏ *ומקצה 
nons np? YDN‏ אֲנָשִׁים Das‏ ?5" פרְעָה: יווּאמר "AN npe‏ 
IN‏ מה-ַּעשֵׂיכָם wo"‏ אֶלפרְעה רעה' צאן עַבְרִיך גם-אֲנַחְנוּ 
גם"אֲבוֹתֵינוּ: +ויאמְרְוּ אֶל"פַּרְעֹה PWI cup‏ בָּאנוּ PROD‏ מִרְעָה 
לצאן nn» pa» jN2 W 72279 TIW Wy‏ יִשְׁבנָא 
US PNI? TIH‏ ויאמ פרְעה אַלדיוסף TUN! ON DN?‏ 
Tap? DOSO PNS DON UNI‏ הוא 2003 הָאָרֶץ הושב אֶת- 
TISTON) TA‏ שב PRI‏ שן DIL ny uci‏ אַנְשיחַול 
cnet‏ שָרִי מקנה על-אַשְׁרלִי: ובא יוסף אַתזיעקב yiş‏ 
un» Yir‏ פרעה Tun"‏ יעקב אֶתפַרְעָה: TYB ANIS‏ 
איקב nb»‏ ימי שני חייף: AN‏ עקב אֶלְפַרְעה *3U b‏ 
nU nw myy "mo‏ מֶעט wu M» ir Diy‏ חי Sa‏ 
השיגו אֶתדיָמִי שָגִל "pna CAN "n‏ מִנְוּרִיהֶם: 2py* qure‏ אֶת- 
פַּרְעָה ויצא "50b‏ פרעה: ייויושב יוסף viNTDN‏ וְאֶתדאֶחָווֹ 
Duns n0? ym‏ בְּאָרֶץ misa‏ 25703 הָאָרֶץ opa Na‏ 
כּאַשָר DD TS‏ :525217 יוסף אֶתדאָבִיו DW] TÜIN-DN]‏ 53- 
"men oy nnb TON ma‏ 

BY אֶרֶץ‎ n UND הַרְעַב‎ 72270 DUNTO 553 אין‎ eno 
N33 Apon byny יוסף‎ TAR מִפְּנָי הרְעב:‎ pi» "wm 
יוסף‎ san שְבְרִים‎ nnow/N וּבְאֶרֶץ כְּנען בּשָבֶר‎ Bye) 
ivi» מַאָרֵץ מַצְרַים וּמאֶרֶץ‎ non nh i5 פרְעָה:‎ AMA APITA 
T133 mp3 ng» on5 s 137 לאמר‎ ADDN ויבאו כְלמִצְרֹיִם‎ 
בְמַקֲנִיכֶם‎ zx nimm npo "37 יוסף‎ NIIE כָָףְ‎ DDN P 
no^ ÀJ? yv אָלדיוספ.‎ B וַיבִיאוּ אֶתדמַקְנֵיהֶם‎ :np3 DAYTON 
הַבְּקֶר וּבַחֲמֹרִים וינהלם‎ PAP הצָאן‎ opos mui un 
הַהָוא: *יותתם הַשָנָה ההוא ויבאו‎ maya Diapo àn? 
pin OPON "a "wp "roy wo לו‎ nov ליו בּשָנָה השנית‎ 
LMY "593 הַבְּהַמָה יאֶלְאדנִי לָא נַשָאַר 355 אֲדֹנֵי‎ npe 
Cp 47, 2 ins c = BY | 3 ? 6 al OT "DN || cf 46,34° (ca 4oMSS) | 
5 huc trsp c 6 6b et postea ins c 6 1223 מִצְרִים אֶלדיוסף יעקב‎ om 
אֶלדיוסֶף לאמר‎ TYB AN מִצרַיִם‎ "775 ny NS (5b. 68 »6hsh) | 126 


xarà 000 (3?) | 13 au Nom (cf 19,11) Ø èžéMmev (2m ?) | 15. 16 «6 
הַכסף‎ | 16 ins c w6 al np | 18 ? exc N3. 


4 GENESIS 69 


unpwenm unico TY? ni neo minem‏ קנה-אתנוּ 
וְאֶת-אַרְמָתֲנוּ mnia‏ ְנְהָיה mur hb ums‏ לְפַרְעה -in1‏ 
npm mà) n mpi yet‏ לא תָשָם: Dny nb? ye‏ 
nes‏ מַצָרַיִם BUND 925972 nbus‏ אִישׁ שָדהוּ omy pi^»‏ 
myb mw Xm i‏ ייוְאֶת-הָעָם "arn‏ אתו לְערִים npo‏ 
supo ovo:‏ רק NDIS‏ הַכְּהֲנִים לא np‏ »5 חק 
NNO Dim‏ פַּרְעֹה וְאָכְלוּ OPTAN‏ אֲשֶׁר qni‏ לָהֶם פרעה עלדפן 
לא מָכָרֵוּ oanys‏ ויאמָר יוסף jn n$77oN‏ קנִיתי אֶתְכֶם 
Dy y$ ovn nr D2nbN-nN) DT‏ אֶת"הָאֲדְמָה: 
Ayne‏ בַּתְּבוּאת" nna‏ חֲמִישִׁית לְפרְעָה yzun‏ הילת ap‏ 
PDD DN n2n33 "ses toos nen ys LED‏ 
Nya umma) TAN 25‏ בְּעִינִי MON‏ וְהָיִינוּ mI‏ לְפַרְעָה: 
tiny‏ אֹתָהּ יוסף pho‏ עַר-הַיּום D" NOTNO nín‏ לפרעה 
pj vans‏ אדמת הַכְּהֲנִים לְבנם לא הַיְתָה לְפרעה: 

ven בָהּ‎ wnet wi poss nuo ps2 ישראל‎ nume 
n m yat יעקב בְּפָרֶץ מִצְרִים‎ mes ס‎ DD 31m 
UQU no myyyn Diy yay ומידיעקב. שגי חייר‎ cm 
NDS לו‎ NM יְמִייַשְרְאֶל לָמוּת ויִקְרָא ולְבְנו ליוסף‎ 11 Pa129 
"bn "BP mey יִרְכִי‎ nnn g syo Tiya חַן‎ NS 
Eh. snp *n32t/ve ;DYb3 "oypn NION DDN1 
"DNA 3: PRIP ְּקְבַרְתֶםי ויאמר 238 ֹאֲעְשֵׂה‎ "mp nep 
פ‎ inbbn UNT על‎ ow" nt^ לו‎ yaue הַשׁבְעָה לי‎ 

Ts nun ליוסף‎ HANI > TS הַדְּבְרִים‎ MnN uns 48 
Su :DSSN-nN1 אֶת-שְׁני 133 עמ אֶת-מְנשׁה‎ ng» nbn 
3c" b&b pnm אליף‎ N2 ne" y» ליעלב 15853 הגה‎ 
yu "a שרי נרְאָה-אֵלי‎ ON יעקב ` אלדיוסף‎ NIS על-הַמָּטָה:‎ 
Tan? ym qwe E +ויָאמָר אֶלי‎ DDN quU ְנֶען‎ 
עלֶם:‎ DUSEN T'ODN לְוְרֶעךְּ‎ RN אֶת-הָאָרֶץ‎ CAD» לְקְהֶל עמִים‎ 


19 6+ iva oreipwuev | 21 1 c ₪6)9( D 1290 אתו‎ "P2372 | 24 ^ 1 ּמַהַתּ'‎ 
vel (cf 6) ת'‎ | bb add )<6( | 26 = 1 c 6 לפרעה‎ vens | 28 1 6 4MSS w Seb 
wm | 30 * ? | --תִי‎ cf 50,5 | Pb 21MSS T3723, Var8 YYY | 31 6 
(cf Hbr 11,21) £3 ne, 1 M | Cp 48, * ? 19N% | ויבא אֶל" + 6 ל‎ 
Spy | 2 1? .יאמ‎ 22. 


48,5—20 בראשית 70 


TYY niv‏ הַנּוּלָדִים Diya psi $p‏ עד-בּאֵי TON‏ מִצְרַיְמָה 
nus DSS m»‏ כְּרְאוּבן וְשְׁמְעוּן יְהָיוּ-לִי: "וּמולדְתּך -vN‏ 
DIN pm‏ ל oy Wo‏ שם אֲחֵיהֶם wOp‏ בְּנחֲלָתֶם: IST‏ 
Ti»3 qu DE 六 Sa ob 人 y nnb 2 w23‏ כּבְרַתאָרֶץ 
DDODN N35‏ וְאֶקְבּרָהָ T BU‏ אֶפְרֶת" הָוא m3‏ לָחָם: s738‏ 
INN ow‏ יוסף IONI HNTD SDN"‏ יוסף tiyg‏ 33* 
n‏ אֲשֶׁר n3 DÖN ng‏ ויאמר קְחם"נָא :D2728) N‏ פיועיני 
ְִׂרָאֵל ipio x22‏ לא וכל nis?‏ יש אתֶם TÖN‏ וישק n?‏ 
MON DN? pamm‏ יִשְׂרָאֵל אָלדיוסף wibb Nb qub nRY‏ 
nàm]‏ הָרְאָה "D‏ אֶלְהִים NSTI YNY DD‏ יוסף Dyb ONN‏ 
TA‏ וישְתחוּ vEND‏ אֶרְצָה: npys‏ יוסף אַת"שנִיהֶ אֶתדאָפְרִים 
ימינ מַשְמַאל Sint‏ וְאֶתמְנשָׁה בשָמאלד POD‏ יראל và‏ 
Dv TON‏ יִשְרָאֵל ngA fany‏ עלירָאש wy; Day‏ 
YoNDU-DNY "yn‏ עליְרָאש nio‏ של nya "o win‏ 
T5 :3‏ אֶתיוּסֶף ניאמָר 

PASY DIN up? Day הַתְהַלְכוּ‎ ON Diya 

sg mene» יִדועַמ‎ AN הָרֹעַה‎ DONI 

*י המלְמֶּף הַגאֶל אתי מִכְּלרֶע J‏ אֶתהַנּעָרִים 

POS" os nay DU CÓU בְהֶם‎ Np" 

Hs] aya zum 
בְּעִינָיו‎ yy DMP UNT OD ipt VIN MRAD 7וַירָא יוסף‎ 
inan YNY DYAN מַעַל‎ DN TOI? viso enm 
על-‎ gib הַבְּכַר שִים‎ ni^3 "QN לאדכן‎ TINON יוסף‎ NNS 
נםדהוּא יְהָיְהלְעַם‎ urT בְנִי‎ AT às" TIN wu ראשו:‎ 
"Non nv wn wen הקטן ינל‎ YIN יִגְדָּל ְאולם‎ NITO) 
הַהוּא לאמר‎ ona Dagne הַגּוים:‎ 

"qnan 32‏ יִשְׂרָאֵל לאמר 
qi"‏ אָלהים MPY‏ וְכַמְנשָׁה' 


7 * 26 + ארם‎ | P 46 + אפרתה .. 5 | אָמךְ‎ | 8 6 4- T2 | זז‎ Q ראות‎ | 
I2 IMS 265 וישתחָוּ‎ 6 -- avrg | r3 ins c 63% DDN cf סז‎ | 14 26 +T 
cf 17 || 15 16 6 (cf t) DDN ₪ dl ADY | | 16 a בָּכֶם 6 6 1* 20 | המלך‎ | 
b 68 al יברף‎ vel TIAM | 20 € 1? TAIN. 


48,21—49,13 GENESIS 71 


n3] מְנֹשָׁה: ייויִאמָר יִשְׂרָאֵל אֶלדיוסף‎ cob? DSS ne 
אַבְתִיכֶם:‎ PNN Dinw Dym nier אֶלְהִים‎ nun nb CONS 
"own TO "nnpo על-אַחיך אֲשֶׁר‎ "DN DY ל‎ "n hme 
4 MYPA חרב‎ 
WPN ngay 2pg* wap 9 
הַיָמִים:‎ DN DIY NIPS DN 097 TTAN הַאֶסְפ‎ 
עקב וְשמָעוּ אֶליִשְׂרָאֵל אַבִיכֶם:‎ "oa WAY wap? 
כּחִי וְרַאשִית אונָי‎ nn 52 mw 
שְאֶת וְיְתָר עֶז‎ wm 
TON "22UD כִּי עָלִית‎ Ands D "nme 
Do o עָלָהי‎ ym "moon אַז‎ 
POTD חְמָם‎ vr DS jn *שמעון‎ 
ATA TRANS Donpa נַפְשִי‎ NIDN DDA’ 
איש וּבְרְצנָם עקרוּ-שור:‎ wy] DDN CO 
כִּי עֶז וְעֲבָרָתֶם כִּי קְָׁתָה‎ BBN TS7 
פ‎ :לֶאְרְשוְּב‎ Dye DPI אחלקם‎ 
ודד בְּערֵף איבי‎ UN PT יְהוּדָה אַתָה‎ 
"DIN 3 3? Day 
ny בְּנֵי‎ gea יְהוּדָה‎ AN wi 
יקימנוּ:‎ n Nub TS3 ְּּע רָבֶץ‎ 
^23 ran ppht TW bab mpi 
עמִים:‎ mp i ילהי‎ NDD עד‎ 
אַתנו‎ 3 S m'y ji? Da 
ino maim 1/235 ia ba3 
D מחלב:‎ Dy- EL ipm יחַכְִילִי‎ 
יִשְׁכְּן וְהוּא לחוף אָנִית‎ mu sin ETE 
22 * 6 Zua || bb EB בצלותי ובבעותי‎ (cf Jos 24,12), 1 M | Cp 49, 2 
? dl || 3 1 שאָה‎ (vel NNW?) || 4 * 46 (é£0Bpicac) al I | ^ 1 frt c $ n 
> prps “OON Ç) | + 0 noy; prps 77722 יצוּעי‎ | 5 = dub; 6 כלו‎ 
'D n, frt = חַמַס מִכְרתִיהֶם‎ 53 cf (6 èt 0100000 = = éEaipéoeuc?) £ consum- 
maverunt iniquitatem adinventionis suae (al: propositi sui) | 6 * xx. 6? 
יחר)‎ pro) יחד‎ || ^ 6 frata = 122 | 8 56? | ,שיל 0 ^ | דגליו * סז‎ ca 


4oMSS ax al NW, 1 prb c 6MSSO al (§ &rókevrox) £L (cuz reposita sunt) 
שָלה‎ sive 19U, cf 693 דדיל(י)ה הי(א)‎ | > 6S9 MPA, 1 M | זז‎ = 103. 


49,14—29 בראשית 2 


5 — grow nmm 
הַמִשָפַּתַים:‎ rayas mu חֲמָר‎ "avv 
TOYI ` טוב וְאֶתהְאֶרֶץ‎ 0» Dni N 155 
B. :דבעיסמל‎ m" וט שְׁבֶמלֹ לסל‎ 
ONTE Y כָּאחַד‎ CP m Ri 
mEnE ev Typs Um pns 
הנש עקבידסוּס ויפל 1223 אֶחור:‎ 
קוּיתִי יְהנָה: ם‎ angues 
ם‎ :בקע‎ T וְהוּא‎ ms "$m oue 
b — row ge והוא‎ Cen? nist UND 
D .— apys הגקן‎ noU ילהי‎ "enr 
עלי-שׁוּר:‎ ng na עלידעין‎ noB j3 פרת יוסף‎ jie 
:DYSm ova vio 3 mes 
"RC SEM Wyp **ותשב בְאִיתְן‎ 
יִשְׂרָאֶל:‎ TS ny? עקב ימשם‎ vos "UD 
Jom וְאַת" שדי‎ ust Tiy מל‎ 
"רִבָצַת תָחַת'‎ DR בְּרְכָת‎ opo Eb n2 
וְרָחֵם:‎ ex n» 
ער‎ Mn עַלִבְּרְכֶת‎ nup qus nps 
now nbzi NNA 
Bo "DN Un TPPA לראש יוסף‎ ' Tn 
עד‎ osse 233 "Y" זָאָב‎ pays 
bby por ולערב‎ 
Bias np? ims nw ayy שׁנִם‎ owe "oat לאל‎ 
ANI DAIN פניצן‎ ONR qn2 Ta אשר‎ U^N DIMN T 
TUN אֶל-אֲבֹתָי אָל-הַמְּעָרָה‎ "DN "op "PUN ARNI אֲנִי‎ DOON 


I3 ca I0MSS Seb 44638079 עדד‎ | r4 ^ cf 30,18 | ® w D3, 1 M | 
19/20 1 c 630 ËN :D2pY | 20 « שמן‎ | 21 ^ 1 prb c 6 (oréAexoc) TYY | 
b 1 prb (cf 6) 8 | 2217]3 || 23 1 3333, vel c 6 al 313? | 24 7 1 
יש'‎ ny^ ngo (fl ex רעה 28 יש'‎ ne, cf 6 rod 066ד0ח‎ cov), vel frt DWH 
U^ Wy cf 6 (6 6סטאטודטא‎ lop.) 5 (DWH) 69 (et rSam 41??) | 25 *1 6 
3MSS 63 וְאֶל‎ | bblfrt NIAY, sed cf Dt 33,13 | 26 *1 c 6 (ópéuv povi- 
uwv) עד‎ MD et ins frt על-‎ ante תאות‎ | * Dt 33,16 תָּבוֹאנָה*‎ | 28 5 


2.63 om ,אשר‎ 1 prb איש איש‎ | 29 1 frt "iy. 

49,30— 50,17 GENESIS 73 


בְּשָדָה DRIED DuUz CUN niens nann er‏ אַשָרְעלפָּני 
NODD‏ בְּאָרֶץ Wi‏ אשר nip‏ אַבְרָהֶם niony‏ מַאֶת DEP‏ 
"nna‏ לְאַחְזּתְקְבֶר: ייּשְׁמָּה vínp‏ אֶתאַבְרְקֶם hw)‏ שָׂרָה iN‏ 


nap net‏ אֶת-יִצְחָק "nap net nys npa? ns‏ אֶתדְלְאֶה: 
iN myenm mien mper‏ מַאַת Sieg :nn^33‏ יעקב : ns‏ 
SONY TANN‏ רגליו yum 站 区 的 DDN‏ ויאַסף ITAPON‏ 
0 ירפל npn‏ עלדפגי sp sme ipu voy qan vas‏ אֶת- 
"UID‏ אֶתהֶרְפְאים "bip vaNTDN Dno‏ הָרְפָאִים אֶתִשְׂרָאֵל: 
וימְלָאוּלוֹ אַרְבָּעִים יום 2^ 12 יִמְלְאוּ ימי m"bann‏ 333 אתו 
DY‏ שַבְעִים inh‏ צוַעבְרוּ יָמִי בְכִיתו ודַבּר יוסף maby‏ פרְעָה 
לָאמָר NION‏ מָצֵאתִי חַן בְּעִינִיכֶם רַּבְּרונָאי ONNA‏ פרְעה bns‏ 
orav cies‏ לאמר הגה אָנכי מה opa‏ כּביתִי לי בְאָרֶץ 
net wi»‏ תִקְבְּרְנִי וְעַתָּה "INTDN ARSY NITUOEN‏ וְאֲשְּׁבָה: 
"Nea‏ פרְעָהי עלה וּקְבֶר TATO‏ כאשר הַשְִּׁיְֲ: זנועל "p^‏ 
VAN Goes voscns ap?‏ כָּלְעַבְרִי פרעה זקני ביתו wp! oy‏ 
ma 2235 :DOP‏ יוסף nay mmi vn‏ רק DNS1 bbb‏ 
yusi np cpm‏ גִּשֵׁן: פויעַל עמו 22770 Vw pyan‏ 
הַמַחַנָה 732 c7D‏ פיויבאו ער-גְרְן rn *€ari UN cÓNZ‏ 
UND 7232515 TADA DEBT‏ ויעש DIY DAN TasNp‏ יָמִים; 
oss‏ יושב הָאָרֶץ rin‏ אֶתהָאָבָל -bay TONS TNT JDA‏ 
np 22‏ לְמְצְרָיִם עלדפן Dia as Apy sap‏ אֲשֶׁר בְּעַבָר 
jme‏ ?יויעשו Taa‏ לד 2[ כּאַשָר INDAN :DY‏ אתו 122 TYS‏ 
nap pi‏ אתו me nayb3‏ הַמַכְפָלָה אשר קָנָה אַבְרָהֶם "DN‏ 
"nna rer ns NNN Tn‏ על 327" מִמְרָא: 2554 "p^‏ 
AUD‏ הָוּא UÜN)‏ וְכְל"הֲעֹלִים 门 3P "UN" UINTDN S3pb YN‏ 
TINTAN‏ 

NA ADDN S5‏ אֲבֵיהָם ÄN‏ 35 יִשְׂטַמַנוּ יוסף וְהָשֵׁב 
nW 5 3v‏ כָּלְהֶרְעָה E NUN‏ אתו: > ויצון "pro‏ לָאמָר 


37-23 ד 


imin eb Dy TON‏ לָאמָר: Npa‏ ליוסף Mi MÍN‏ גא 


30 一 add | Cp 50, 4 6+ epi éuod = "by || 5 = 4 מזת!‎ "35D || 5 as. 
SII כַּאֲשֶׁר‎ | 6 6A +x lwong | ro 1 הַנָחָל‎ | rr * 3 iU | 6 6 
név6o; = אָבָל‎ | cf 10 | 13 = cf 49,30|14 ™ <6 | 16 8 YU, sed cf 18. 


50,18—26 בראשית 74 


"2v PUR: Ni שא‎ nmm T5253 nr"? וחַטָּאתֶם‎ 5 yu 


nnn אלה סה הליהקו כ‎ "os Hac d 3 um io 
לְטבָה למען‎ natn אֶלְהִים‎ ny? Oy unat/n DÄNY אָנִי:‎ DON 
אֲנֹכִי אַכַלְכָּל‎ STAIN ANPI עֲםירָב:‎ ninm ni DT3 ֲשֶׂה‎ 
ys על לְבָּם:‎ AT אוֹתָם‎ nm DYNN) אֶתְכֶם‎ 
זי חפה מאָה ו שָנִים: ורא‎ TI vas mai Nw] nia al 
D3nN qe 3» cm nb "EN vis" ri יוסף‎ uox יוסף:‎ 
ְאבְרָהֶם‎ DAYI "הָאָרֶץ אֲשֶׁר‎ ON הוּאת‎ PNT אֶתְכֶם‎ norm 
JD TD THN? יִשְׂרָאֵל‎ NY יוישְׁבֶּע יוסף‎ cnp pnyv 
INDA יוסף‎ NAIS snb אֶת-עַצְמְתִי‎ nnorm DINN DIIN 
בָּאֲרָון בְּמִצְרָים:‎ nét אתו‎ 3mm וְעֲשֶׂר שָנִים‎ 


20 גא‎ Vers ל | בָּנִים 2.5693 * 23 | וְהָאלהים‎ sic 1 (B maj) | © = ^2 | 
24 וְהָא' :א‎ | 25 14MSS w. Vers + DR | 26 1 c w DY. 


ואלה שמות EXODUS.‏ 


1 יְאֲכָה voa Bos‏ יִשְׂרָאֵל הַבְּאִים 2py* nw np sb‏ איש 
Don‏ בָּאוּ: *רְאוּבֵן Yo PORY‏ וִיהוּדָה: DÉP‏ זְבוּלן D^ END‏ 
m n5»‏ וְאֲשֶׁר: פויהי vaba‏ אי mbar z2py"Ty‏ נַפָש 
ויוסף הָיָה בְמַצְרָיִם: naa‏ יוסף Wn 751 TANOD)‏ הַהוּא: 
PD‏ ישְרְאֶל 08 ^00 33 32390 Nob JRA TRAA APY‏ הָאָרֶץ 
אתם: — פ 

"ON אַתדיוסף:‎ PTN עלמְצְרָים אֲשֶׁר‎ wg npws 
1? npsnna nante sapo DSP) 2n יְשְׂרָאֵל‎ 22 DD הַגָּה‎ WAVIN 
ונופף גם"הוּא על-שנאִינוּ‎ Aagba masipana וְהָיָה‎ nie 
indy למען‎ DOn שָרִי‎ vor wb מְְִהָאֶרֶץ:‎ ny 337053 
מסְכּנותי לפרעה אֶתפַתֶם ְאֶתרְעַמְסַס':‎ wy ְְּבְלְתֶם ויבן‎ 
ישְרְאֶל:‎ 3 usb wn yy p» 73T 13 אתו‎ x33? WNI 
DZ"r-ns Yu» :aa יִשְׂרָאֵל‎ any מִצְרָיִם‎ suyo 
כָּלדעבְדָתֶם‎ nw ma וּבְכְלדעבֹדָה‎ miss "phai בעבדה קָשֵׁה‎ 
למילדת‎ n" מלף‎ "DNA TDR Dna WN 
MANE וְשם הַשָנִית פוּעַה:‎ miy Ansa אֲשֶׁר שם‎ nva 
SAN qno הוא‎ ]37DN על-הָאֲבְנִיִם‎ umso אֶתהֶעבְרְיוֹת‎ ix 
עַשוּ כַּאֲשֶׁר‎ Nb הַמִילֹת אֶתהָאֲלהִים‎ INDAN? imm הָוא‎ nz 
ANOR prs DAS pena no en הכר אליהן‎ 
אֶתהיְלָדִים:‎ enm min "an 误区 rub לָהֵן‎ 03 nj». 
72 הָעָברִית‎ neushn כִּי לא שי‎ nbe- אֶל‎ ATODI TANAY? 
אֲלהָים‎ ovv iow אלהן הַמִַלָדַת‎ Nin my3 הַנָּה‎ mm 
Cp 1, 1 6 om | | 3 cf Gn 30,18 | 5 6 Um ,ש'‎ cf Gn 46,27 | 7 prps 


cf 12 | IO 1 c ₪ Vers 338]pD | rr *1 frt NIDIA | ^ 6+ xoi Qv‏ ,ויפרצו 
i ecorty 'HMov tóg || 16 1 prb Da (al D27217) | 19 1 frt NPN.‏ 


76 שמות‎ I,21—2,18 


"DN הַמִיִלְלֶת‎ sTo מְאִד: ויהי‎ (yrs mpg £238 לְמִיִלְדֶת‎ 
1-755 פרעה לכל" דעמו לאמר‎ wwe cima nnb ויעש‎ DONI 
פ‎ :mnn nano TERS mien b 
Tom YSI יותָּהַר‎ MENITAN np לוי‎ mao ינל אִיש‎ 2 
Hoo ירחִים: ולא‎ nv miasa אתו יטב הוא‎ NÝM 13 
p/m na "bna וַתַּחֲמֵרָה‎ Nb nin ותּקְח"לו‎ inasa עול‎ 
מרחק‎ inns Sany ien על-שְׂפַּת‎ qoa אֶתדְהַילָד וַתָּשֵׁׂם‎ 33 
Zw» Yr בּת-פרעה לרחץ על‎ TAI sb מה-יעְשֵׂה‎ nj 
"DN nom mns Tina אֶת-הַתָּבָה‎ sym nn Irby n» 
mph ernan "bnonw vanum AAPM IRM ANAY 
-na-oN inns "NnY הַעְבָרִים זָה:‎ uso ותאמָר‎ voy oD 
אֶת-‎ 72 pm nar ya npio nt/N ל‎ "nwopY פרעה האלך‎ 
אֶת-אָם‎ Np nor JA לכי‎ nvw-ni ASANDI son 
5 והיגקהוּ‎ ÀI Tm DN "a לה בַּת"פַרְעֹה‎ ANAI ox 


CIE 


7230 53e PPNM הילד‎ YSI npn TUN Js own 
`) וַתאֲמָר‎ nÜn i wm mb וַתִּבְאָהוּ לָבת"פַרְעֿה 1 לה‎ 
iyn 7n" הָהַם‎ Dan מְשִיתְהוּ:‎ mb» 
AN TIN "b אִיש‎ NTI בְּסְבְלתֶם‎ NTI YÉN-N NY" 
ויִטְמְנָהוּ‎ SATAY qn U^ כִּי אין‎ ROS וכה‎ n 18217 STE 
10863 D*w3 Day שְׁנִי"אֲנְשִׁים‎ n3ny השני‎ nva NY cna 
p Bpb^ לְאִישׁי שר‎ jog o רעף: ייויאמֶר‎ nan ng? yU3? 
משָה ויאמר‎ Ny" SDDS "ning אמר כּאשר‎ nnw הַלְהָרְגֵנִי‎ 
ויבקש להרג‎ nis נודע הַרְּבָר: 5וישמע פרעה אֶת-הַדְּבֶר‎ 9Y 
-by ms papasa פרעה וישב‎ "usb משָה‎ nou אֶתדמשֶה‎ 
"DN וַתמלאנה‎ nom "Nam 1133 6וּלְבהן מדין שבע‎ san 
AYO Dp*s לְהַשקות צאן אֲבִיהָן: 3827377 הרעים ויגרשוּם‎ DATY 
DID וַ*אמָר‎ TIN ONTON nN3nys אֶתדצאנם:‎ DYI ַיוּשַׁעְן‎ 

21 6(AZ)EJ ויעשו‎ (= 3 f pl) | 22 ins c 6691 DIY? | Cp 2, 2. 3 
63^ plur | 4 1 asm) | 6 ** frt dl; 6 6 | ^ 6-- 223/8568 | 6 
eoe: הי לכי =) הילכי 389 3 ,הליך גג‎ [cf ND Gn 47,23) ex tibi), id 6? 
(Barnpnoov + pot) | ^ 1 RIA | 14 * <6 | ^ 6sJub+bibnN | > 6 ei 


ourwc ןָכָהָ‎ | 15 5 qon | 16 6 + ו00ט0צ000ו0ח וטא‎ Td mpófara T. 
mdTpóc düT. [ 17 65+ לָהָן‎ 5, cf 19. 


2,19—3,11 EXODUS "Y 


IOTI N2 AVID‏ פוותאמרן איש Viso‏ הצִיכָנוּ DYT TA‏ וְַס"ּלָה 
ָלָה לנוּ Ag ngo TNI TRIR VWN NTN pu‏ 10312 
אֶתִיהָאִישׁ קְרְאֶן T»‏ 225 לָחֶם: nun PI‏ לָשָבֶת ARTON‏ 
qn‏ אֶתצִפֹּרָה ina‏ לָמֹשָׁה: Tons‏ בּן DYN YNY "Nap‏ »* 
cÓN‏ € הָיִיתִי בְּאָרֶץ נְכְרְיָּה: mn DAD mes‏ 
b" 325 Dip DO‏ 03803 בְנישְרְאֶל מן"הָעֲבדָה WA PIMI‏ 
שועְתֶם אֶל-הָאֲלהִים מְִהָעַבדָה: וישְׁמַע אֲלהִים DDpNi-ns‏ 
3m‏ אֶלהִים VAST DN‏ אֶתאַבְרְהֶם יאֶת-יִצְחֲק וְאָתיעקב: ורא 
SNY DON‏ ישְרְאֶל D PDN yn‏ 
ne 3‏ הָיָה רעה TD qn» nh ^n qns‏ וַינְהָג אֶת- 
הצאן "DN‏ הַמַּדְבָּר Na‏ אֶל-הֵר הָאֲלהִים' JAD spi inan‏ 
Yos TYT‏ בלבת'אֶשׁ Tino‏ הסְגָה ורא jen nem‏ בער vA‏ 
ww nem‏ אֶכָּל': ANIS‏ מֹשָׁה DNO) NITRY‏ אֶת-הַפַּרְאָה 
ry na na‏ לְאזיַבֶער הַסָּנָה: STU‏ יְהוָה כִּי "D‏ לרְאָוֹת 
ויקרא אֲליו אֲלהִים YNN nt nt/5 àbN" nien Tino‏ 1333 
n syn "ow‏ של yim "yb dy‏ 3" 0 שר 
PY "nos ms‏ ואלהי vis awn "no" EM‏ ` ורא 
מהַבִּיט אֲלהָאֲלהִים: ויאמ יְהוה רְאֶה רְאֲיתִי CEP OPTDN‏ אֲשֶׁר 
ְּמצְרִָם וְאֶתצַעַקְתֶם שׁמַעְתִּי vi33 web‏ כ aR any "nyT‏ 
אָד puro inyana muse vocum?‏ ההוא Pss‏ 
t'a zen na] yUNCON nàn nate‏ אֶלְמְקום Anaya»‏ 
nem "sm‏ וְהַחוּי sou‏ פוְעַתָּה nin‏ צעקת own‏ 
mien ON DNA‏ ` את-הַלָחַץ אֲשֶׁר מִצְרַיִם mr‏ אֹתָם: nne‏ 
nov n3‏ אֶלפַּרְעָה NYIT)‏ אַתדעמי בנידישׂראַל מִמִצְרָים: 
DD YN‏ אֶל -הָאֲלהִים ^D‏ 238 2* אלד אֶל NYIN `D) aya‏ 


rg 693 INS l 22 * 6 + IM) | * ו‎ TO (2MSS) Seb NYPA) | 


=g? 


7 fS בו‎ | 8 11MSS ant SS ;הַח'‎ id 17 | ro 5MSS 68 (aMSS) 
מ‎ so. 


3,12—4,7 שמות 78 


SIITA‏ יִשְׂרָאֵל מִמַּצְרָיִם: Jenn JB» myo "se‏ הָאוֹת 
Jyp: TATY "238 ^2‏ ד אֶתהָעָם מִמִצְרִים תִּעַבְדוּן \ אֶת"הָאֲלהִים 
על "oM - inm um‏ משה אֲל-הָאֲלהִים nàn‏ אַנכִי R3‏ 

ÖN nib mew] Sep SIJON‏ אִבְותִיבֶם nov‏ אליכם 
DNNN‏ מהדשָמו np‏ אמר אלהם: Evo "DM!‏ אֶלמשָה 
אֶהְיָה אשר n2 "DNM TN‏ תאמר PEL‏ יִשׂרָאֵל "not mus‏ 
mis Tb iges | imp‏ אלה כָּה תאמ א"כ 
יעב m dins "not‏ -שׁמַי apy,‏ וזה 21 9: Bes qoe!‏ 
mm DON RnDN1 b&b" SPINN‏ אהי אִבְתִיכֶם נִרְאָה SN‏ 
DOW‏ אִבְרְהֶם pni"‏ ויעקב לאמר D3DN "npe "pb‏ וְאֶתדְהָעַשוּי 
Dab‏ ְּמצרִים: NARI‏ אעלה אֶתְכֶם מַענִי מצרים ET‏ 339222 
HP? wot‏ ובאת Mon Anw‏ \ ושראל אל no Tob‏ ַאַמרתםי 
wy my) Eva VN AT Ww‏ וְעַתָּה TH MÍ-n35‏ 
ny uns ES np apan "3353 Bb ne^‏ $ 
1o DNN wp‏ מִצְרַיִם n5‏ ולא T3‏ חזקה: י<ושָׁלְַתִי אֶת- 
mem m‏ אֶתדמַצָרַיִם 553 EV‏ אשר d33p3 TUYN‏ ואחרידכן 
ישלח v Ayn neo wya necem grow ADY DANN‏ 
תלכוּן sen N?‏ ריקם: nnb ADIYA ntfs TINY‏ בֵּיתָהּ 
921752705 )20 ימלת nee‏ עַל-בְּנִיכֶם וְעַלִבְּנְתִיכֶם וְנַצַלְתָּם 
אֶתמַצְרָיִם: 4 ngo pm:‏ ויאמָר ADANIN | jm‏ לי 
opa WAYA wb‏ בִּי ואמ רו לְא"נרְאָה TON‏ יְהוָהי: TIN ANI‏ 
qT3 mb nim‏ ניאמַר be ny vov Saig À ineo)‏ 
any "yb ne oj wm EU:‏ הוה אלמה hop‏ 


Eos E SYN] עוד‎ % Tüm iM קב:‎ y" ואלהי‎ 2m 
הָשֵׁב‎ NÀY] He מִצְרְעתל‎ T nàm "NYTS בְּחִיקו‎ Tp ויבא‎ 

12 אלדמשה לאמר-64‎ DN (6L mm eto); $4 Yos | r3 3 א'‎ mm | 
14 ca 4055 גג‎ ^IO | 16 (6? ויצחק‎ | 18 ^ 23155 69 nuo) | ^^ 6 
לַאלְהֵינוּ‎ | x9 1c 69 לא‎ DN | Cp 4, 1 6-- 1i 00 006 6% | 2 Qn 
מַהיוָה‎ || 6 * 6MSS w6 + מַחַיקוֹ‎ (ex 7) | ^ <6. 


| 


1 


675 RES 
4,8—25 EXODUS 79 


naw-nim) מחיקו‎ Asm doro Tn 20m ףקיַחלֶא‎ jT 
הָאֶת הָראשון‎ ^p» יִשְׁמְעוּ‎ No 72 DON NUN AS Y 
הָאתות‎ "Uo B2 aee NDS הָאֶת הָאַחֲחן: פוְהָיָה‎ 2p? DONT 
myI nist מִמִימִי היאר‎ Dnpo opo WAY wo noRm 
משה‎ "Nie בַיִבָּשֶת:‎ nj» win מןךהיאר‎ npn אֲשֶׁר‎ Boom 
משָלֶשם‎ Di 5 nn n3 piy más ל איש‎ SYN ^2 ATi 
זי ואמַר‎ DOSN Dub T29 ִּי כְבד"פָּה‎ TIW JA NA D 
או חרש או פקח‎ DON ceno או‎ Bo np n b vos mpm 
TYNT עס-פיך‎ mus» לך‎ nnpyes mm או עור הלא אֲנֹכֵי‎ 
בְּיִד"תִּשְׁלָת: + וַיְחַר-‎ NYTI2U 38 ^2 2089115 תּדַבֵּרו‎ wis 
x372 "ny הלו‎ TEN fy הלא‎ AN nba אף יְהוה‎ 
S וְשְׂמַח‎ sy JANSY NY הַגַּההוּא‎ Doy CRY בָר‎ 
"Dy TÉCDP וְאָנְכִי אֲהְיָה‎ v3 אֶתדהַדִּבְרִים‎ noU tis פיוְדִבַּרְתָ‎ 
DYTIN y» Ni 3T116 פיהו וְהָורִיתִי אֶתְכֶם אֶת אֲשֶׁר תעשון:‎ 
לו לאלהים: זוּוְאֶת-הַמַּטֵה‎ mun INNY nào enum הוּא‎ nm 
B אֶתהָאתֶת:‎ "nbn אשר‎ qr npn oni 
וְאָשוּבָה‎ NÀ וַיאִמָר לו אֶלְכָה‎ nh nb àv משה‎ qs >< 
למשה‎ Ty וְאָרְאֵה הַעוּדֶם חַיים וַאמַר‎ DASOS NY 
72 שב מִצְרָיִם"‎ $ p3 יְהוָה אֶלמשָהּ‎ UON A Y. 
אֶתאַשָתו‎ nta אֶת-נפשָךףּ: = ויקח‎ Dyp -הָאַנְשִׁיםי‎ bp inb 
משָה‎ np: Da nyN 2t על-החמרי‎ B3» וְאֶת-בָּנִיוי.‎ 
לשוּב‎ Jaza אל זמשה‎ ÀT AN SpA DIONI אֶתמטה‎ 
פרְעָה‎ `D? כָלהַמֹפְתִי אַשֶָרְשָמְתִי 3 וַעַשיתֶם‎ na "wo 
n5 אֶלְפּרְעָה‎ POSYON Tb 区 Nb אלבו‎ pns um 
vise" siens שלח‎ TÜN DNY ONJ DI 93 nm oo 
51222 prng הרג‎ ay Dun pov? jon 
n'es ותקח‎ 5 von tipa "nim ינשהו‎ qoa Ty mma 


9 x 3! | זז‎ prps DOB | 13 6 (mpoxeipicoi] buvduevov (= TI) Mov | 
I4 ב 6 15 || ו6+69‎ | 17 ? 6+ rv orpageicav eic čp | ^ Seb FA | 
18 * 1MS 299 TY | ^ 6 +2,23 ויהי...מצרים‎ || 19 * 7MSS + 2151 Seb 
Au TANID | ^»6 | 20? 1 333 | * 6 plur | 23 6 tòv Aaév uov, cf 5,1 | 
24 * 5+ WD | ^ 66 יהוה‎ IRID )6* .סז‎ 


4,26—5,14 שמות 80 


moTjnn » ותּאמָר‎ voi? yim) nj3 אֶתעָרְלֶת‎ AM צר‎ 
B למולת*:‎ Do7 אָמָרָה 'חתן‎ ^N 15D pus. :ob אַתָּהי‎ 

qon הַמִדְבָּרָה‎ nt NOD $ אלדאהרן‎ Mm "bM 
את כָּל-‎ fum משה‎ R בְּהֶר הָאֶלהִים יונשק-לר:‎ vue" 
nto 2:329 Pms אֲשֶׁר‎ NT וְאַת‎ TOU דּבְרִי יְהוָה אֲשֶׁר‎ 
אַת כָּלד‎ pns יִשְׂרָאֵל: וידר‎ c3 RTN וספ‎ INY 
נאָמְן‎ oya "ap? nh] Uo יְהוָה אֶלדמשה‎ ves ama 
DSS ושְרְאל וְכֵי‎ com nim ppop WAY cyn 
ויקדוּ וישתחוו:‎ 

5 יוְאַהַר wa‏ מֹשֵׁה nby5-oN TANI Dus‏ כְּהדאָמַר Am‏ 
hv ose" YN‏ אֶת-עמֵי mW‏ לי בַּמַדְבָּר: *וַאמַר פּרעה מִי 
יְהוָה אֲשֶׁר b s YDYN‏ ותושרל לָא ym‏ א 


us wipe‏ או Div 0 oe e ym‏ » משה 
WPA IN‏ אֶתְהָעַם מִמַעֲשֵיו »12 לְִבְלְתִיכֶם: WN‏ פרעה 
nn» mar]‏ עם NT‏ וְהַשְׁבַּתָּם DnN‏ מִפַבְלְתֶם: וצו -ny3B‏ 
nex‏ הַהוּאי אֶת-הַנְּנְשִׂים TENN nba‏ לאמר: Nor‏ | תְאספון 
jan nib‏ לָעֶם ?122 mi Db» biana mix‏ ילכו וקששו n2‏ 
תָּבֵן: וְאֶת"מַתִכֹּנת mía‏ אֲשֶׁר Bn‏ עשים wen Dot Siom‏ 
niv‏ לא תִנְרְעוּ מִמָנוּ jj» nà Dayo‏ הם צעקים לאמר 
mAn n3»‏ לאלהינו: 72229 הֶעבֹדָה על-הָאַנְשִׁים ויעשוּדבָה 
py wv‏ יניאו ְנָשִי wip Byn‏ ומר אֶל- 
N? DYA‏ »7 אֶמֶר פרעה PN‏ נתן YIP 35» hw" :jan n2?‏ 
ONYON WND an Do?‏ כִּי DI DN‏ מִעִבְדַתָכָם דָּבָר: Pp‏ 
הָעַם בְּבֶלאָרֶץ DA‏ לקשש קש :jano‏ ייְהַנְנְשִים TEN? DN‏ 
De D3 12‏ בְּיֹוֹ EN‏ בְּהָנת הַתָּבָך: Vp? 15s‏ 
YAN) | ^ € jn] (frt id S^U [esf] et A [éxu]) || © € plur | 26 hic‏ 63 * 25 

vs <65 | * 6 dót, AZO óm | ^^ 6 [ut 255 (pro על מולת 1 למולת‎ 
(?בני‎ | 27 6 plur סטסגףגגא)‎ || 28 * 6 «à phuara || ^ S-- לעשות‎ | ax 6 
וישמחו‎ | Cp 5, 5 « Dy | 6>6 | 7 1 PODIA | 8 13MSS 608 (8MSS) 


npn id 17 | g 1 c 268 ,ישעו‎ cf 9b | ro 6 (karéorevdov) SS cf 13 | 
I3 ins c x Vers לָכֶם‎ JÐ). 


5,15—6,12 EXODUS 81 


v3‏ יִשְׂרָאֵל אַשֶרדשָמו עֲלֵהֶם נְנְשי פרְעָה abs?‏ מדוע לא כלִיתֶם 
Lo js n»pn‏ שלֶשם biomo‏ נם-החם: Mb wis‏ 
va‏ יִשְרָאֵל PIW n» nbn nb po nyag psy‏ 
panos‏ אין Ti? ]no‏ וּלְבגִים אְמְרִים לָנוּ Dp TUE unm iy‏ 
וְחְטָאת sup‏ זינַיָאמֶר m") ons jzc»y DAY DDS DON‏ 
ADDYS ing? nnam n35‏ 2 ברו IIN? jan‏ לָכֶם jon‏ 
לְבָנִים תַּתּנוּ: ÉPI‏ שֶמְרִי בְגִייִשְׂרָאֵל DNR‏ בְּרֶע לאמר WYNN?‏ 
iyip*v riva DT Dgo‏ אֶתמשָה mas! Hasap‏ 
NNA DRSS3 ONY?‏ פִּרְעָה: DD nim NY. DDN‏ 
BD‏ אֲשֶׁר vga DATAY DYST‏ רעה וּבְעיגי nno Wis»‏ 
omi y‏ לְהָרְגְנּ: 2v‏ משה אֶלְיְהוָה ויאמר npo jy‏ 
הַרַעֹתָה ny nào nis my?‏ שָלַחְתָּנִי: יוּמַפֶּז "DNA‏ אֶל-פַּרְעֹׂה aab‏ 
yw ota‏ לָעַם Aym woe: 6 gero nw POSTNO ox nm‏ 
אֶלדמשה nn»‏ תִרְאָּה אֲשֶׁר tib» npm T3? npo TUYN‏ 
npm T$‏ ינרְשֵׁם D yb‏ 

DON Tv‏ אֶלמשה ON TON "bNM‏ יְהוָה: NÄNN‏ אֶל- 
אִבְרְהָם SPIONI PISTON‏ יבאל שריי nim at^‏ לא ^nrTi‏ 
a? pons Dgo nno nòs XmanS "npn oiv igo‏ אֶת 
Qs‏ מִנְרִיהֶם אַשָרְנָרוּ בָהּ Apong "PU CoNIDMS‏ 3 
Sp‏ אשר mya‏ מִעַבְדִים nn‏ 29" אֶתבְּרִיתִי: 6פן "bN‏ 
ְבְנִידיַשְרְאֶל «jm coN‏ וְהְוצַאתִי mis no»o ADAN bns‏ 
osm‏ אֶתְבֶם מַעבְדָתֵם "pos‏ אֶתְכֶם rTy3‏ נְטוּיה וּבַשְׁפָטִים 
iex‏ לחת ony‏ לי E mam Dho‏ לאלהים וְידַעְתֶּם 72 
CON‏ יְהוָה אֶלְהִיכֶם המוצִיא אָתְכָם מַתָּהַת imme nia‏ וְהַבאתִי 
DNN‏ אֶל-הָאָרֶץ אשר נָשָאתִי nn? ny‏ אתה prs? omas?‏ 
nni 3py5‏ אתָהּ לָכֶם מוֹרָשַׁה AN‏ יְהוה: aT‏ משה q2‏ אֶל- 
בּנִי יראל "seo nÜm-oN ot s‏ רוח inp nire‏ 5 
יוַידבָר nym‏ אֶלדמשה Nar pN‏ דַבַּר v2 nine by‏ מִצְרָיִם 
nov)‏ אֶתיבְּגרשְָׂאֵל susp‏ ובר משה web‏ יְהָה "bo‏ 


14 = <6 | 16 1 35y5 וְחָטָאתָ‎ (x TAY לאלהָינוּ 6 17 | (ְחַמָּאת‎ | ax 6 
TTÀ3 || 22 53MSS w Vers na» | Cp 6, 3 ** 6 06066 iv עשד00‎ cf ad 
Gn 17,1 ||? prps וִבְשמִי‎ | 5 MSJ Vers הודעתי‎ ; 14 | 5 6L &bpaxo d 6 6 125. 

Biblia. 


6,13—7,2 שמות 2 


הַן בְּנִייִשְׂרָאֵל לאשְׁמְעוּ PAI ÓN‏ יִשָמְעָנִי פרעה וַאֲנִי ערל 
שְׂפָתָיִם: 5 ums‏ יְהוָה אֶלדמשָה ואלדאהרן DY‏ 33-58 
יִשְׂרְאֵל ְאֶלפַרְעָה 355 מִצרָיִם להוציא אֶת"בְּנִייִשְׂרְאֵל PIND‏ 
D DR‏ 

Ds‏ רְאשי בית-אֲבתָם בְּנֵי רְאוּפן 53» יְִׂרָאֵל qan‏ ופלוא 
TS‏ 023" אֶלֶה מִשָפְּחֶת רְאוּבן: וּבָנִי שמְעון ימואל וְיָמין ואד 
ra‏ וצחר וְשָאוּל bs miii‏ מִשְפְּחֶת epu‏ ֿוְאֲלָה 
TAY, Sasa nro‏ גרשון me ngo‏ וּשָנִי "n‏ לוי yap‏ 
NSO DYDY‏ שָנָה: 3317" גרשון 325* :enhnetoo "PU‏ 218 
mam ism my» nap‏ וְעזִיאֵל nip n M^‏ שלש וּשָלשים 
ns‏ שָׁנָה: 399 מְרָרִי "no‏ ּמוּשי TON‏ מִשְפָּחָת vbn‏ לְתְלְֹתֶם: 
ins Tany boy npo‏ לו op nio‏ לו אֶת-אהְֲן Di‏ 
משה' yap nior "n un‏ וּשלשים וּמְאֶת omvr ina‏ יַצָהָר 
son n3) mp‏ =וּבְנִי ענּיאֶל Dpto WDY JAYI ONU^D‏ 
pus‏ אֶתאָלִישָבַע loyer n2‏ את נחשון 0m ms? o‏ לו 
INNY‏ וְאֶתאַבִיהוּא ava NANTI YATS‏ קרח "BN‏ 
now now am nipow]‏ מִשְׁפּחָת הַקּרְחִי: 5וְאַלְעְזֶר "npe ONTI‏ 
לו מִבְּנוֹת פוּטיאֵל לו To Ton mN?‏ אֶתפִינְחָס "NY n»‏ 
אבות :nphbt/D» Don‏ 5 הָוּא Tn‏ ומשה אֲשֶׁר AIM DN‏ לָהֶם 
הוציאו annon‏ יִשְׂרָאֵל מאָרֶץ מִצְרִָם PONRI‏ ז*הַם DATAT‏ 
Diago TPB‏ לְהוֹצִיא man Ow oli nN‏ הוּא 
משה as‏ 

vami D יְהוָה אֶלמשַׁה בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם:‎ uns DT ויהי‎ 
מַצֹיִם אֶת‎ qn אֶלפרְעה‎ às יְהוָה‎ "UN אֶלמשָה לאמר‎ nim 
ערל‎ ` MN הַן‎ nym משה לפני‎ woes TON לבר‎ us WN -53 
אָל"משָה‎ ym ישמע אלי פרְעָה: פ ? יוַאמָר‎ pÉY Yep 
TAS? HPU DM TIS Duns nbus? DDN Tuan) DW 
I3 666| ,אל בני ישראל‎ cf r1. 12 et 7,1—4 | 16—24 prb crrp |16. 18 
ca Jerich קהת‎ || 20 ? 605 fliam patrui (cfLv 20,20, vel lacuna ante \NTT?) | 
ל‎ IMS 265 DDMDN וְאֶתמַרְיִם‎ (S sine DAN), cf Nu 26,59 || 5 6B 500, 
GAL & | 23 26MSS 6036 (6MSS) ואת‎ || 24 =< ADIY, cf ICh 6,8.22; 9,19 | 


25 $'3B (cf M ad Nu 25,11) | 26 è 5 753 | ^ 6 civ &uvdpa aarov | 
27 7MSS Seb 268 מצרים‎ PND. 


7,3—21 EXODUS 83 


TU אליפרְעה‎ Uem nS PINI VIS כָּליְאשר‎ nw cin 
אַת-‎ Deam npe Dny nep usns HPNA OWAN 
MADY פרעה‎ B2? yet ND מִצְרָיִם:‎ PRIDDIS "pnis 
Sb אֶתעַמִי בְגִיִשְׂרָאֵל‎ NSS CONUS, DPA TN 
"nns בְּנְטֹתִי‎ nim iN"? Dio yy נדֹלִים:‎ Depia DN 
Das >ויעש משה‎ ;Dai על-מִצְרִָם וְהָוֹצָאתִי אֶת"בְּניײיִשְׂרָאֶל‎ 
Dos nis bya עָשׂוּ: זוּמַשָהּ‎ 13 Dn nym nys UMP 
MONS — B אֶלדפַרְעָה:‎ mmm וּשׁמֹנִים שָנָה‎ vov 
לאמר‎ Aba DPN "iT לאמָר: פכִי‎ nns אֶל"משָה ואל‎ nim 
mpb TYT; JPNN np PINNI DYYNI NDD 5D35 תּנוּ‎ 
צנְהי‎ ANa אֶלדפרעה ויעשו כן‎ AN משה‎ NINO inb "m N 
anb nm vu ולפי‎ np 55 אֶתדמַטָהו‎ ras T min 
חַרְטְמִּי‎ nirni in לְמִכַשָפִיס‎ Dp? n$35-53 NNI 
yos" לְתַנִּינֶם‎ wm wb איש‎ yp 12 mona n" 
כאשר‎ DDN YoY לב פרפה וְלָא‎ prp :aneoon xw neo 
D mmy 

12/5 gn noU? פּרְעָה מאָן‎ 25 Tap אלדמשָה‎ nm ipie 
היאר‎ nay- ת ראת על‎ D233| TDAI יצא‎ 75 "pia אֶלפּרְעה‎ 
sek "2703 xum תעמ‎ E לאמר‎ PUN שלחני‎ aayy 
nin ְהוָה‎ "ow co Yin nya ְהוָה‎ "bw n3 עֲד"כָּה:‎ DPOY-N? 
לָדָם:‎ paN Diva עלדהמים אֲשֶׁר‎ nawy מִכָּה ובַַּּמָה‎ "AN 
DA nino מַצְרַיִם‎ wn UNS nun אֲשַׁר"בִּיאָר‎ nayns 
Jea np ISOS "bw אֶל חמשה‎ nim פּוַיאמָר‎ D מְִהַיְאֶר:‎ 
עלי"יאֲרִיהֶם וְעַל-אַנְמַיהֵם‎ ona oy Dna ayy qme 
mya mse pgba ay yn orom aroa mpag ועל‎ 
nea mm nim mrsa Tine ובָאֲבְנים: ייויעשו-כן משה‎ 
-333 "gar upon פרְעה‎ ny? nien אֶתהמים אֲשֶׁר‎ TY 
TRY) D'NZUY Dn ayy אַשֶׁרבּאָר 0: יוְהַדְנָה‎ n'en 


Cp 7, 2 ins c 6 ON | 4 = בְּמַשָפְטִים‎ cf 66 | 5 6 4-72 | 9 * 5 5715] 
Plc אא‎ vm (6S mm) | ro 634 DDIN | זז‎ <65 | 15 w+ הוא‎ || 19 * 6 
על‎ | * 1 c 211155 2656)112155( על‎ id 1 

6* 


7,22—8,12 שמות 84 


nint/? mia 322782‏ מום Ban m iv]‏ בְּבֶלאֲרֶץ מצרִים: 
凶 ys122‏ \-13 חַרְמְמֵּי pum aya ns‏ לב-פרְעה וְלא-שְׁמע 
ND DAON‏ דַּבֵּר יְהוָה: 3ויפן פְּפֶה ImaN. Na‏ ולאדשת 
לבו גם Dga vene nar‏ סְבִיבֶת nint Da "en‏ | 2 
N?‏ ^2 לשתת מִמֵימַי "QnN E^? nya) Noptyss iiem‏ הַכוֹת- 
NS nym‏ פ 

"DN n5 vÓN אֶלפְרְעָה וְאָמַרְתָּ‎ Na יְהוָה אָלדמשה‎ DNS126 
5s nm notio TAS ]NO-DNYZ אֶתְעמִי ויעבדְנָי:‎ noU nim 
ND צפרְדעים על‎ SN בַּצַפַרְדְּעִים: *וְשְׁרֶץ‎ goa 55-ns 533 
Traa וּבְעַמךְ"‎ qu mas nes byy eea בְּבִיתַדִי 'ובחדר‎ 
הַצְפַרְדְעִים:‎ Xo cue -5333 Jaya n23v9 PINYA 
-by s 3553 FTN נְטָה‎ aggok "bN אֶלדמשָה‎ ym apy 8 
CA והעל אֶת"הִצפרדְּעים‎ 44 ov RE על‎ nmi 
"הרעי‎ im tmo € w וש‎ ino Pins 
-ow הַעְתָּירוּ‎ ps Duos nun? n$35 Nip על-אָרֶץ מַצָרָיִם:‎ 
map nbz-nw apys Corps cupo Diasa apy nim 
ל‎ TAYS NYY iby 8207 משה לפרעה‎ DN ליהוה:‎ 
ia pY "nai "eo לְהַכְרִית הִצְפרְדְעִים‎ joro ולעבליך‎ 
כְּיהוָה‎ Dic yin למ‎ ` TIP ops "no? IBNS les 
שה אֶל הוה‎ pt nre עֶס‎ Tm ne m טאָה‎ 
npb P פויעש יְהוָה‎ mp? אֲשֶׁר"שֵׁם‎ DT UY Y] 
yasuo immo הִצְפרְדּעִים מְִהַבְּתִים מןְהַחֲצְרֶת‎ inen 
הָרְוְחָה‎ ADI? פרעה‎ SO וַתִּבְאֵשׁ הָאָרֶץ:‎ moon חָמָרֶם‎ DON 
b — וְהוָה:‎ o3 אלהם כּאשר‎ yov וְלָא‎ tions ְהַכְֵּ‎ 

qm) *אתדמטף"‎ nb3 jAnscow s יְהוָה אָלדמשה‎ woNMS 
27 1 $9 | 27sqq 6 ubique 3 | 28 * «x6 plur | 5-b $523 וּבְחָדֶרְף‎ |51 
6 6 953 | 29 = 6 TAY יר‎ 8 q5y75223 | Cp 8, * 65+ TD | 
bb <6 || 5 ? 6 + Tyr | 5 6 -תִּיכֶם‎ | ec >S | 6 = 6 &XXoc mv 
xupiou || 7 6 Do 一 cf 5; 65% + גּמְִהַחֲצַּרת‎ cfo | 8 = 1 O2? 


(6 פלהאסר‎ | 9 33MSS 69S6(8MSS) JAY | זז‎ «e "22:3 | 12 sa 6 
75:223 ,אַתהידֶך‎ cf 1. 13. 

8,13—27 EXODUS 85 


אֶתעפַר NZD‏ וְהָיָה 0322 בְּבֶלאָרֶץ מִצְרָיִם: 3*ויעשודכף וט 
TS Dum‏ בְמַפָּהוּ qn‏ אֶתזעפר הָאָרֶץ DJS3 oja "nz‏ 
Cer» npoím‏ הָארֶץ הָיָה TM‏ בְּכֶלאָרֶץ מַצְרָם: +יניעשו- 
mpaya ?3‏ בְּלְטִיהֶם לָהוֹצִיא אֶת-הַכָּנִים וְלָא יָכְלוּ bajag Wim‏ 
m2‏ וּבבְּהַמָה: NY] DON Y2NN n$»e- by i Bonn vis‏ 
pm‏ לב-פרעה וְלָא-שְׁמַע niox‏ כּאשָר דַּבָּר יְהוָה: D‏ 
ייאמ nib vob hen] Aa carm ninos ným‏ 
הגה" יוצא "br nU nim We n2 TÄS DON no" Bn‏ ויעבְדְנָי: 
noU JPNN ^27‏ אֶתדְעמִי 3330 משָלִים 32 ובעבדיף qbrz2i‏ 
"qn2m‏ אֶת"הָעֲרֶב וּמִלָאוּ בְּתֵּי BY‏ אֶת-הָעָב ונס' DEW‏ 
my DYS‏ : וְהַפָּלִית ביום הַהוּא אֶת-אֲרֶץ wi‏ אַשָר Sep‏ 
עמד oz nr‏ הַיותשָם עָרֶב aya nim usc? yin pa?‏ 
הָאֲרֶץ: paier pam "Dot‏ עמף מַך לְמָחֵר WT‏ "הָאֶת eng‏ 
jb AT wytve- |‏ ניבא* -baay TI mm n5 nma à» 2yp‏ 
web qw "nnn DRA y‏ הב nie wy‏ ל nez‏ 
sak‏ ימר Dy‏ 3721 לַאלְתֵיבֶם E N? nÜb N22 iE ids‏ 


pm בק‎ "iue 3 By mm nan ons gom Sw 
אָנכִי יוצא‎ nàn nÜD "bes הַעָתִּירוּ בַּעֲדָי:‎ nb% vore 
מעבדיו וּמעמוי‎ npe avs ninvow "ym JA 
ime naj אֶתדהָעַם‎ noU Moz zi פרְעהּ‎ priy pinga 
ume pm זיניעש‎ ninas A NPP מעם‎ nb ינמא‎ 


12 ^ 6 D23 | 13 ^? dl c 6 (prps 12 נועש‎ [2MSS 5] | הַכֶּנֶם 6 16 ל‎ | 
6 Seb 4MSS 3 ,וכל‎ 65% 5531 | %%<67 | 14 ? 63+ 3 | P1 6 w ה‎ 
cf 13 | 16 ? + ,הוּא‎ cf 7,15 | ^ 6-- 32352 | 17 ^ 6 D2^n— (3 בְבֵיתְךְּ‎ 
cf 8,5 | ל‎ 6 xai 66 || 18 1 frt `N, cf 6 || 19 *1 frt [nob =] פִּלְאֶת‎ id 
tionem, cf 639 et 9,4; 11,7 || b-b 68 rodro | 20 * 387 NI 6 plur |*1c 
4 בכל‎ | % 1 6 363 nnm | 21 10MSS w Nw? | 22 ** 6 ABoBoAn- 
(יהוה אמר =( ^ אמר ?1 23 | 000600ף0‎ cf 6 | 24 56 + B3 (6 十 oov | 
25 ** 6 àmó God (pro 719182)..00v..000; 28MSS 269536 '2yD3; id 27] 
b 6 noh | 26 6 .הָאֲלהִים‎ 


8,23—9,18 שמות 6 


משה ויסר 3pm‏ מפּרְעה מִעַבְדָיו aya‏ לֶא נִשָאַר אֶחָד: 7230128 
nis DvB3 Di -RN ny‏ ולא rbv‏ אֶתדהָעַם: 5 


= 


AT "pem 9‏ אֶל bw Na n‏ דפרעה ves nn"‏ כְּהאָמַר 
unm Toy‏ מחזיק בּם: "b ipo m nim D‏ 
misa‏ בַּפוּסִים 0p23 DSa B'wbna‏ וּבְצָאן דָּבֶר" 723 מְאִד: 
panim Dbpnya‏ קנה יִשְׂרָאֵל Dasa mapa pmi‏ ולא Dh‏ 
ayas sua owe 3 535‏ יְהנָה מועד v59 "so‏ יעשה 
no^ ninan ns ayrns nim by :Sa nin ym nm‏ 
nbrWo ow mapan DA npo 为‏ אֶחָדו 7 rots‏ 
פְּעה nm‏ לא-מת wo mapan‏ עַר-אָחָד 3321 לב ne‏ 
וְלָא iDyT-DN noU‏ — פ 

ma מְלָא חָפְנֵיכָם‎ B»? np ואָל-אַהַרן‎ ntn by Pm E 
T8722 על‎ piy? nume פרְעֹׂהי:‎ vv? noun משה‎ pm ya 
-5223^ anp ayay ne pyb nonam על‎ DUNT על‎ mane 
p3r n$35 הַכְּבְשָׁן ויעמדוּ' לפני‎ marny אֶרֶץ מַצְרִים: פיויקחוּ"‎ 
וּבַבְּהֲמָה:‎ Dya פרח'‎ NIVAN שחין‎ vn משָה הַשְׁמֵימָה‎ in 
piya mana מש 350 הַשְׁחִן‎ 355 sby5 née nm לכלו‎ 
yay ולא‎ nie -NY יְהוָה‎ pmi onio 553 pon 
D — אָלזמשה:‎ nym og WNP DON 

np wb» xwnao Opis pya יְהוָה אֶלמֹשַׁה‎ cos 
1322 אֲלהֵי הָעַבְרִים שלח אֶתְעמִי‎ Dum כְהדאָמָר‎ TS ATN 
You jab המגפתי אֶל‎ bany שלח‎ ^N 4כְיובַּפּעם הַזאת‎ 
"EDU ADY DS PTDI Ub? DW? תלע‎ tuyI TEID 
וְאֶת-עמך 7333 וַתִּכְּחָד מְְִהָאָרֶץ: 6 וְאוּלֶם‎ JAIN ואך‎ "jns 
"DU 5b woo ISDN JANW w3ra בעבוּר זאת הָעָמַרְתִּיך‎ 
Spa "3m nov לְבַלְתִי‎ v3 bbinn TT HRID 


Cp 9, 1 ca 3MSS 265 AD, cf 7,26|| 2 cf 7,27 || 3 *1 frt ל | מַכָּה‎ prps 
23713 | 4 ^? 6 xai mapaboEdou eri | ל‎ S ze unum [sc. animal] quidem, 
ut 7| 7 ^^ 6 ibv dé 9. 611] 8 6 + עַבְדָיו‎ DY, cf 7,10 | g aa 65 B ka 
zumorum multorum) | ^ 6+3 0127221 DTS3 | ro ^ GBL ויקח‎ | 5 56 | > 
Te || זז‎ 2MSS Vers "5 YNY | 147^ 6 * ועמף‎ ? 22 cf 10,1 || 15 6 m 
שסשד‎ (cf TaTdEw [=u 17128) ?] et exrpignon ]= 23] | 16 6 evbeiEwuat ev oot. 


9,19—10,2 EXODUS 87 


hug» Disa כָמֹהוּ‎ muro אֲשֶׁר‎ UNO 722 723 050 ny 
qo כָּלאֲשֶׁר‎ DN pens הָעוֹ‎ rbv nirye וְֶער-עַתָּה:‎ IONI 
nmán how? Nb» nia NY SN nonam ONT mus 
פרְעה‎ "vb nim MTNS הַירָא‎ snb) un עֲלֵהָם‎ TY 
-ON 135 לאדשם‎ "st: iED3T ON אֶת-עבְדָיו וְאֶת"מִקְנָהוּ‎ Dun 
פ =ואמָר‎ ama אַת-עבְרָיו וְאֶתדמִקְנָהוּ‎ ipm יְהוָה‎ om 
Peta T3) ויקי‎ miyos gng nbi אלמה‎ nim 
PORA PRP עַל"הָאֶדֶם וְעַל"הַבְּהֵמָה ועל כּלדעשָב הַשָׂרָהי‎ ena 
"genmi Tja עַל-הַשְׁמים הוה נְתַן קלת‎ iyang וט משָה‎ 
vA T3 מַצְרָיִם: ויהי‎ rwy TM יְהוָה‎ wena אש אֶרְצָה‎ 
yos 553 à מה‎ mW מָאד אֲשֶׁר‎ T» Tun Tua מַתִלקָחַת‎ 
53 את‎ nio בְּכֶל"ארֶץ‎ Tian qs 10b n מאַז‎ "ciun 
Tin nan וְעַד"ִבְּהמָה וְאֶת 29753 הַשָרָה‎ COND אֲשֶׁר בַּשָרֶה‎ 
יִשְׂרָאֶל‎ "o2 אַשֶרשם‎ QU puN2 רק‎ uat הַשָרָה‎ yy pnm 
פרעה ויקְרְא לְמֹשֵׁה וְלְאַהַרן ואמַר‎ nove i73 לא הָיָה‎ 
IDAPT הֶרְשָעִים:‎ "br? הציק ואני‎ AIT חטַאתִי הַפָּעַם‎ "OTON 
אֶתְכֶם וְלָא‎ TOYS) "3 PN קלת‎ nup ï) Dive 
אֶת-‎ BDN אֶתהָעִי‎ DNS3 משָה‎ TON N2 TY neon 
'" תדע‎ pa? וְהַבְּרָילָא יְהָיֶה-עוֹד‎ pow nmepn אֶליְהוָה‎ "e 
nim web תִּירְאוּן‎ mb ילַעְתִּי בִּי‎ qur nnsys הָאָרֶץ:‎ nyme 
nnt sm] DİY ntn nn mem mpya! אֲלהִים:‎ 
משה‎ NYI הַנָּה:‎ TDN ou» לא‎ DORIT) nenne D 
Tm npn wm ny כַּפיו‎ b^ אֶתהָעִיר‎ ADD DVA 
rpm Ty nean or nie NT :TS TAND וּמָמַר‎ 
שָלַח‎ No ויסף לחטא 7227 25 הוּא ועבָדָיו: 5 ניחַזק לב פַּרְעֹה‎ 
פ‎ inn דּבֵּר יְהוָה‎ sa ישרְאֶל‎ "urns 

yos 10‏ יְהוָה אֶלדמשַה nives Na‏ כְּיאֲכי 1225" אֶת- 
şpon vios Pip Tw "nhk ^nt wa TIY any 125‏ 
c an ora? | 20. 21 ?* >6 | 22 * <6, cf 25 | °° 6 YW |‏ 181 
2MSS 6 Dna‏ ל || T? || b sic 8, l frt "onm | 24 + 6 -- fj 56 xdAota‏ 6 * 23 
nepi 6400, cf 8,4 | P 6 + xoi müp 1‏ + 6 * 28 | ?הָיָה בָּהּ 6 = | PWI)‏ מ') 


29 6+ ,וְהַמָּמֵר‎ cf 34 | 30 <6 | 35 6 ,למשה‎ 6L אָלמשה‎ | Cp 10, 1 ** 6 
iva &fic 6698 | ל‎ 1 6 6369 D3— || 2 = 602227221 בְנִיכֶם‎ NNI MBDA. 


88 mov 10,3—17 


בְּאֲזְגֵי 33 UDr]g»3‏ אֶת אֲשֶׁר הַתְעַלַלְתִּי osaa‏ וְאֶת-אֶתתִי 
vog‏ בס inim? ws DRIT)‏ ויבא nun‏ ואהרן ^v‏ 
לת PES‏ שלח eI br‏ בי vins E nns "y DN‏ 
a‏ מביאי Das Ws‏ בבל now‏ אֶת-עין PS7‏ וְלָא 7g"‏ 
nie‏ אֶת-הָאָרֶץ ANNY‏ הפְלטָה' TT 53» NYY‏ 
jw‏ אֶת-כֶּליהָעֶץ הצמח n2?‏ מְִהַשָרֶה: וּמָלְאוּ "na qa‏ 
"na uro.‏ כְל"מִצְרִים אֲשֶׁר gys?‏ אֲבתִי VAN may)‏ 
מיום DR‏ עַל-הָאֲרְמָה עד spy Dyo My" jen nun nvn‏ 
ive]‏ עַבְרִי פרְעה vON‏ עַדדמְתִי יִהְיָה ni‏ 159 לְמוקש שלח 
ny 0nN cuz DETTY‏ אַלְהִיהֶם yin coe]‏ כי IN‏ 
מַצְרָים: *ויושב אֶתמשָה וְאֶת-אַהרֹן "wo" nboB-oN‏ אִלָהֶם ?12 
עִבְדוּ אֶתְְהוָה אֲלְהֵיבֶם "bl D‏ הַהְלָכִים: nt/b ANI‏ 33933 
ובזקנינו נלך בְּבְגִינּ sitim‏ בְּצֹאְנוּ nime» 323 Mp3‏ 
לנוּ: DON MANO‏ יְהִי כֵן Qps» baby Am‏ אשלח אֶתְכֶם 
וְאַתדטַפְּכֶם רְאוּ כִּי DA T 1 VI ;Da 73) nr‏ 
"nv‏ אֶתוְהוָה כִּי AP DB DN "Uo" DARID DAS ADR‏ 
mpe‏ ם — njm N‏ אֶלדמשָה nb3‏ $7 עלדְאָרֶץ 
BUND‏ בָּאַרְבָּהי וְיָעַל עַלדאֶרֶץ מִצְרָיִם )"928 2br-52-ns‏ הָאֲרֶץ 
rs TNYT UN» ny?‏ יוט משה אֶת"מַטה עַלדאָרֶץ 
מִצְרִים m xm njmy‏ קדים בְּאֲרֶץ הו nobn-5») NII‏ 
pan‏ הָיָה וְרוּחַ הַקְדִים נְשָׂא אֶת-הָאַרְבָּה: byny‏ הָארְבָּה by‏ 
n3 miya y33772‏ 553 גבל מִצְרָיִם 722 mA DID 7ND‏ 
wb? ATUS p‏ וְאַחֲרָיו לא :mm‏ יניכס אֶתדעין Pw»‏ 
qunm‏ הָאָרֶץ היאבל bons‏ זעשב ybz 92752 hw yos‏ אשר 
הוֹתִיר הַבְּרָד וְלֹא-נוּתַר 2353 בְּעַץ וּבְעַשָב pago "uem‏ 
o9 ts nun» xp» n$5 ww imo‏ חטאתִי 
ni‏ אֶלְהַיֶם NI NY DAY :Da51‏ חַטָאתִי qN‏ הַפַּעם וְהַעְתִּירוּ 
cf 918 | * 63 237222 |‏ ,כָּעַת +6 * | 7,27 cf‏ ,מְמָאַן 1* 4 | לענות frt‏ 1 3 

5 = 6 nav Tò mrepiocóv Tc fic, ab S residua eius [quod]| 7 >6° | 9 36MSS 
Vers 33 | ְהָבִיא אַך 1* 12 | --רשו 5 * | 322 22 37231 6 == זז‎ cf 4 


)689 ארי‎ NDD) | bb 96 PYN 2722 NYY; 52MSS 8 ואת כל‎ | 13 6% X1, 
cf 4 et 923 | 15 6 WR), cf Gn 611 | 17 * 265 iN. 


10,18—11,6 EXODUS 89 


Dya NSLS :nys אֶת"הַמּנֶת‎ "pa vo "p" Dow oM nyT? 
NE"? "RD pin Evm aym וַיַעְתָר אֶל"יְהוָה: 9 ויהפך‎ npe 


723 "DN אַרְבָּה‎ SYI לָא‎ PE nov וִַתְקָעֲהוּ‎ ISTNY 
vins וְלָא שלח‎ nyw אֶתלֶב‎ ny" מִצרִָם: ימוק‎ ui 
Bo De 
- qun wn mono Ty nei אֶלדמשָה‎ njm ייאמ‎ 
"m עַל-הַשְׁמָיִם‎ yny משה‎ mue squnm vb mo yos 
"DN בְּכֶלאָרֶץ מִצְרָים שֶלָשֶת יָמִים: לְאדְרְאוּ אִישׁ‎ TAAN 
שְלָשֶת יָמִים וּלְכָלבְּנן יִשְׂרָאֵל הָיָה‎ "anni איש‎ pN?) TS 
פַרְעה אָל-משָׁהי וַיאמָר לְכוּ עִבְדָוּ אֶת-‎ ipa בְּמוֹשְׁבֹתֶם:‎ "iN 


Wps‏ יל npi wh "2 TDB "utn N? WAP‏ ?723 אֶת- 
nym‏ אֲלהָינּ amas]‏ דע מהדנעבל niany‏ ער-באַנוּ שְׁמָּה: 
pin‏ יְהוָה אֶת"לב npe‏ וְלָא new‏ לָשלָחֶם: TDD phys‏ 
לד מַעְלֵי cip mis ADAIN qo ntn‏ כ "gb sni boa‏ תָּמְוּת: 
פ<ויאמָר משה כן Bp — TAP n) TY JPNN? Due‏ 
1 יוַיאמָר יְהוָה אֶּלדמשָה עוד NaN ON yii‏ עַלדפרעה וְעַל- 
miya‏ אחרי-פן" va Uo air "n?U. nyo nany "ot^‏ 


WP אִישומאַת‎ A) DyD cona N מִזָה:‎ DNY 
Wrnw nym geo וכלי דָהָב':‎ spaces "ny? מאת‎ mum 
miso "o2 מָאר‎ ay משָה‎ UWOID) "UND ָעַם בְּעִינן‎ 
np nb DN" — D — iym wyaY niyecuuy בְּעִינן‎ 
15175» npis מִצְרִים:‎ ina ייצָא‎ "óN nion nsns nym אָמָר‎ 
nüpwn 223 הַישָב עַלכַּסְאו עד‎ ny מִבְּבור‎ Évwb yos 
233 neu npyy יְכָל 3 בְּהֵמָה וְהֲיְתָה‎ n'y] DM אֲשֶׁר‎ 


17 ? »6| 18 ca 14MSS 68 + משָה‎ | 21 = S JANI qum, 6 JAn בְּמוּש‎ 
TDYI? | 22 6--60ca (ex Dt 4,11; 5,19) | 24 * 2MSS )(69 4- YN) | 
ל‎ IMS 63 + אָלְהִיכֶם‎ | > 65 321?, cf Gn 50,8 | 25 211155 33 3| 29 <6| 
Cp rr 1 a 18MSS 68 ל | ואחרידכן‎ S NYAN et MPY | = 5 N3 0393 
D25?? כלה)‎ 6 oiv mavti) | 2 aa >GB (cf 322) | ^ 1MS 6 + nip, cf 
3,22; 1235 | 3 ** = ADN (9 IDY; 14 | P ₪6 + וְהַשָאִילוּם‎ cf 1236 | 
> 8MSS 6 192 | 156 | 5 = 6 752 ועדדבכור‎ | 6 == 3MSS 3 בְּמָצָרָיִם‎ 


2,15 זז שמות 90 


אָרֶץ מִצְרָיִםי אֲשֶׁר כְּמהוּ' לָא nn‏ וְכְמַהוּ' לא תסף: זוּלְכְלוּבָּנִי 
ִשְׂרָאֵל לא ym‏ ->35 לשנו למאִיש fs p» WA? nbni7w]‏ 
pa nim nop"‏ מַצרַיִם וּבִין יְשְרְאֶל: AS no 39732752 T‏ 
Oanei‏ לאמר jm qiue Dy o» Ans Ny‏ 
אֲצא ויצא מְעפַרְעָה D :Na‏ פואמֶר יְהוָה אֲל-מֹשַׁה 
לאדישמע אֲלֵיכַם n5‏ לְמֶען רְבוֹת ^ni»‏ בְּאָרֶץ מַצְרָיִם: myn‏ 
WY now‏ אֶתכּל DODAT-‏ הָאֲלָה לפני פרְעָה pum)‏ יְהוָה אֶת- 
nis 2p‏ ְלָאשָלַח אֶת-בְּניִשְׂרְאֵל D ywy‏ 

12 יויּאמַר יְהוָה אֶל er INON nwa‏ מִצְרָיִם לָאמָר: 
UNS D2b n vna‏ חָרְשִים ראשון הוא vn Db‏ הַשָנָה: 
b3- 38 Tiu‏ "עדת Sexe‏ לאמר "区‏ לחדש nmm‏ ויקחו m‏ 
איש ma nv nay mab nt‏ +וְאַם-יְמֶעט nh P"‏ מַשָה 
npo‏ יהוא DVA‏ הקרב Vrbs‏ בְּמִכְסָת nt/53‏ אִיש T‏ 1528 
תֶּכְסוּ עַל-הַשָה: ישה mon‏ )72 בְְִּשָנָה n» nvn‏ מְהַכְּבַשִים 
Tm anpa DT‏ לְכֶם לְמִשְׁמָרֶת עד אַרְבְּעָה עָשָר n^‏ 
nia vn‏ וְשַחַטוּ אתו 5 קהל עדתיִשְׂרָאֵל DIWA v3‏ לקח 
apran o») nna nyoy unn sy‏ על nun‏ אֲשֶׁר- 
vows‏ אתו בָּהֶם: PERSE‏ אֶת-הַבְּשָר TEN ni no?2‏ ש יוּמצות 
על ATDIN "Te‏ אַל-תַּאכְל ib‏ נא 3 mea byan 5 多‏ כִּי 
אָדצָלִידאָש ראשו TET OY‏ ועלדקרבו: 10 wp ITIN NDN‏ עד" 
UNI apaw web unm pa‏ תִּשָרְפוּ ייוְכָכָה Yon‏ אתו 
מָתְנֵיכֶם mn‏ געליכםי Divo‏ ומקְלְכֶם םי tno]‏ אתו 
piana‏ פַּסַח הָוּא ליהיה: < am aba so" Sa pay‏ 
magawi oa Disa psa 502» uvm‏ ּבְכֶלאֶלְהִי 
s DBY niyy DND‏ יְהוָה: nó» ny: Ays‏ לאת על 
הַבָּתִּים אֲשֶׁר nU ons‏ וְרְאִיתִי minns‏ וּפַסמְתִּי TN Do2‏ 
nv : h33 n33‏ בְּהַכֹּתִי בְּאֶרֶץ Hye iso‏ הַיום E25 mu‏ 
nnum ipi‏ אתו mnn pow npn nin nyre ip‏ 
5 שְבְעַת יָמִים מצוֹת תאכלו : t3‏ הראשון תִּשָבִּיתוּ uv‏ 


6 ל‎ Seb = 21520) | 7 16 <6 YTA | Cp 12, 3 521155 68 בָּנִי ישָ'‎ Gd 
6.47(| 4 6 ^^ 1320 הַכִּשָבִים. 5 || אתו‎ | 6 c£ 3 | 8 ^^ prps עלדמצות ומר‎ I 
IO 6-F-46b|rr* 6S 3| P 2x 693 plur | r4 6 "7222 | 157? 65 bis. 

12,16—31 EXODUS 9I 


ona ההוא מִשְׂרָאֵל‎ vein וְנַכְרְתָה‎ yon כִּיכְיאבָל‎ Da 
5וּבַיָּום הֶראשון מִקְרָא"קדְשׁי וּביום‎ spawn הֶראשן עדזיום‎ 
7& בָּהֶם‎ NENN? לָכֶם כְּל"מְלָאכָה‎ mm הַשָבִיעִי מִקְרָאקְדֶש‎ 
זיוּשְמַרְתֶּם אֶת-‎ :ng? ny: Ta? Nw] wD? "omae UU 
מִצְרִָם‎ UND no nma D הוצאתי‎ nin n^n bsa פֿי‎ Aan 
עוּלם: יבאש בְּארבְּעָה‎ npn ny ny) וּשׁמַרְתָּם אֶתדהַיּום‎ 
v rr UNI DT מצַת עד‎ DONA M Pu rv EY 
nsenb EE I'? בְּבָתֵּיכֶם‎ NYD לא‎ Nb m nyayo בְּעָרֶב:‎ 
-b320 וּבְאֶזֶרַח הָאָרֶץ‎ v3 b&b הַהָוא מענת‎ U/53n nimm 
פ‎ myy DINA מִוֹשְׁבַתֵיכָם‎ 9:3 von לֶא‎ nonn 

n2? Tp 30m DON WAN ow" „propo משה‎ xp 
ובל‎ AN ANY nÉnpoe הַפַּסַח:‎ sene קינס‎ INS 
oma nien ְאֶל-שְתי‎ APAT ON אַשֶרדבַּסַף" וְהַנַּעְתָּם‎ cu 
"2pvs תִצְאָוּ איש מִפַּתַח"בֵּיתוֹ עַר"בְקָר‎ N? DÓNY "pz UN 
ay opY pyano Burns ISN ANANS m3» A 
EDAIN Na5 nien ln Nb nnin"y Aim noD nman 
mys DYT TI F -pn5 nim "mns npe ima 
וְּמַרְתּם אֶת-‎ og NS nob ny gm אֶל"הָאָרֶץ אֲשֶׁר‎ swaps 
DNI הָעֲבֹדָה‎ n& כִּידוְאמְרוּ אֲלִיכָם בְּנֵיכֶם‎ Denys הַזְּאת:‎ maga 
732 "ni-o» nog הוּא לִיהוה אֲשֶׁר‎ nob-na3: DANI לָכֶם:‎ 
DY sg" וְאֶת-בְּתִּינוּ הָצִיל‎ Duns 15:23 n2 Bec 
תדמשה‎ nym ms CEN owe" *33 ויעשו‎ 1255 :mnne^t 
-53 nan fw noun Soana o ay has 
yiya v2 הַישֵׁב על ְּסָאוֹ עד‎ hys "2b Boso ps2 522 
y] n6 פרעה‎ np בְּהַמָה:‎ 022 52) waa maa אשָר‎ 
mÀ pop Sei. bur npys "nm Disa E rA 
yop "nsn nos n ולאה‎ ntn» yp מַת:‎ EUN אֲשֶׁר‎ 
אֶת-יְהוָהי‎ vuv m 5e" Viv» ops CP UD ÓNS 
16 ** 6 wp Np הר‎ DIO; 14MSS a» DPR | ל‎ 6 TYY) | 17 6 
msn, 6+ מַהֲרוֹּ $ 21 | בְּנִיסְן 697 18 | הוּאת‎ | 22 ** 5 nn DT? | 
"ל‎ biis | 28 18MSS gJ 'N"nN! | 30 * <6 | ל‎ 1MS 37 yya, 


IMS 6 信心 -533 | 3raIMS 693 + פַּרְעָה‎ | P לכו ן 6 * | אָלִיהֶם+63‎ 
i 6 + .אֲלהֵיכֶם‎ 


92 moz 12,32-- 3 


ְּדבְְכֶם: Dyo‏ נסיבְּקרכֶם "np‏ יאשר דַַּּרְתָםי וְלְכוּ 
ּבְרְכְתָּם onw? "n2? oby Ey PIAL DNR‏ מן"הָאָרֶץ 
TAN `‏ 3322 מַתִים: +וַישָא הָעַם אֶת-בְּצקוֹ DD^oNUD rpm mb‏ 
crop nyw‏ על -שכמם: | 35 ובגידישראל "ey‏ 31 משה Sow"‏ 
Dison‏ לי"כסַף E‏ 377 ושׂמלת: yrns D ninm‏ הָעַם 
"ava‏ מִצָרָיִם post‏ ינעל ORANY‏ פ נש 
nnso DRAY oou‏ כְּשֶשמאות "9l jw‏ הַנְבְרִים »72 
מטף: nb» 23 Pys‏ אִתֶּם MD 722 TIPA pm jy)‏ 
יאפ nib my Man ww "bs p$an-ns‏ כִּי לא von‏ 
Nb Dison qt‏ יכל ys nmm JAANI?‏ לָהֶם: 
yino‏ בָּנִי xa^ bs 8s"‏ בְמַצְרָיְםי שְׁלשִׁיםי yIW) niy‏ 
nuo‏ שָנָה: ve‏ מקץ שלשיםי Vi nav mo yat njv‏ 
"nin nvn Dyha‏ יִצְאָוּ niasa‏ יְהוָה מַאֶרֶץ מִצְרִים; 4" 
שְׁמֵרִים הו cutn njmó‏ מְאֶרֶץ מִצְרִים nime imm noenuwg‏ 
imn owe" 327525 "nb?‏ — 5 

3217275» noaa npn nWT Dini nt/e- אל‎ AIT NIIA 
b» TN וכלת אתו‎ 5p2-nipo "t^w -עֲבָד‎ PE 1 לאוְאכל‎ 
לְאהתוציא‎ 22N אֶחָד‎ Maa46 :入 לאדיאכָל‎ Tob בו תושָב‎ 
יִשְׂרָאֶל‎ Nga NINAN? Dp) nywn מִןְהַבְּשָר‎ MATIA 
-22 1 Wen AIT? flop וְעֲשֶׂה‎ n8 TAYS אֹתוּ:‎ vv. 
sia לעשתו וְהָיָה כְּאֶזְרָח הָאָרֶץ )739-22 לא-נאכל‎ 20p* n ָכָר‎ 
253 oye ing»ina wn w^ Dae nwm nns פּתוֹרָה‎ 
uv wr D ner אֶתמשָה וְאֶת-אַהֲרְן‎ nim ms ַאֲשֶׁר‎ ow 
עַל-‎ moo yop "woo anS nym sn n nw Dya 
פ‎ — IDDN25 

3 וידר יְהוָה אֶל-מֹשָׁה לְאמָר: <קש-לי 0152755 פטַר -b3‏ 
moss ohne "23 Bm)‏ וּבַבְּהַמָה "v‏ הוּא: 

N35‏ מֹשָׁה nbz7oN‏ זֶכור אֶת-הַָּם 3373 אֲשֶׁר nns‏ מִמִצָרֹיִם 
+ )6^5( * 40 |גַרשוּם 32 63 397° | 3+ 69962 6MSS‏ 38 | 6» = 32 
W) (cf Gn 124;‏ + 6 © || (מצרים DDINI | * 6 '2:]y22 PWA (6 post‏ 
(in‏ ליל 26 * 42 | 6< ut 4o || bb‏ ,וחמש 6 ?41 | )479 ;25,26 ;21,5 


fine v 41!) | ^ 6 + nf]? (S bis NIT ?שָמֶר‎ | 43 13MSS 5 TN-ONY | 
44 6+h;l A | 47 cf 3 | 48 10MSS ww Vers DIAN | 51 $ 722. 


1 0 EXODUS 93 


PAT 239 Mo no DANY יְהוָה‎ Syn יד‎ pria עַבְדִים‎ man 
אֶל-‎ "nim כִידוְבְיאָךָ‎ ny וְצְאִים בְּחְדֶש הָטָבִיבי:‎ nns +היום‎ 
Tiag yata אֲשֶׁר‎ "Omm yn אָרֶץ הַכְנענִי והחתי' וְהָאֲמֹרִי‎ 
v1 אֶתהָעַבדֶה הַזָּאת‎ mur) וּדְבָש‎ 3m ona pus y? nno 
imp :FT v "Paus Bra Ngo נ‎ OONA mb הַזָּה: 6שָבְעת"‎ 
לד‎ IT NOY yàg ְלאי-ירְאָה לף‎ mw שבְעַת‎ p Dipy 
np warz הַהָוּא לאמר‎ DT2 5 nunmy בלבל‎ a 
imer rco» לף לאות‎ Ayr :moyeb "ova לי‎ iym nb 
הוצאַף‎ nj) vac» Tea nym mim man למען‎ viv pa 
move AWA, מִמַצָרָם: פוְשְׁמרְתִי אֶת"החְקָה הַזָּאת‎ nym 
כאשר‎ ivxengusow yn gente nins D p 
nre "nme? nara :3? AN "pas 3?" vata 
ops הַזכרֶיםי לִיהוה:‎ qo mms אשר‎ nona uve 
DN "23 וכל‎ pw mpn בְשָׂה וְאֲם"לָא‎ min חמר'‎ PWA 
nes מהזאת‎ vios? NND 332 JRA niny« תִפְהָה:‎ quaa 
^9 עֲבָדִים: הי‎ min מִמִצְרִים'‎ nm uewí יד‎ pina TIN 
525 Diya yN2 12752 mim פרעה לְשַלְחָנוּ ויתוג‎ npn 
הַזְכָלים‎ Bm »o275» ליהוה‎ mát Ss 275v 0573 322703 DJS 
TOY pa nby naT'-5y אֲפְָּה וְהָיָה לאות‎ 2 -53-531 
D | מִמַצְרָים‎ nym uw in לד‎ pun cA 
אֶרֶץ‎ qx, DDN פרעה אֶתדהָעָם וְלָא"נְחָם‎ "nova um 
nni» oyy Dni] Diog pop הָוּא‎ p Co DAY?p 
Taaa Ty מַלְחָמָה וְשָׁבוּ מִצְרָיְמָה: ויפב אֲלהָיםואֶת-הֶעם‎ 
אֶת-‎ ne np" 9 מִצְרָיִם:‎ yoNO על בְנוהיִשׂראַל‎ mum "b 
"be לאמר‎ SNYE rns riva vayn 3 Toy עַצְמָות יזסף‎ 
wp ions no וְהַעַלִיתֶם אֶתדעצִמֹתִי‎ n3ns DON pe" 


Cp 13, 5 * 5 60 quos | ^ 3MSS ax om | | 5 w+ (id 
3) WIT Gd 6, invers) | 6 è GBL mpg | ^ 63 DNA | 7 * cf 6° 
b prps NY G) | 7MSS 69 לא‎ | 158 | * 6 v0? | 8 = 16cm המועד‎ | 
10 ° 6 plur | * 569 | זז‎ * 2MSS au6-L- TON | bb 6 לַאֲבוֹתִיְּ‎ | 12 * S+ 
5/123? | ^ 6+ הַוְכָרִים‎ | > 6 5» | 3 prps רְחֶם‎ (S) || * prps YRA, cf 6 | 
12b vb וכל...יהיה לך‎ . add | 13 * 5+ זָכֶר‎ 123, cf 12 | ^ 63+ רְחֶם‎ (S 
plur) | > 5 TRIA | r4 * 6 "ns? | מ' 6 ל‎ PWD | 15 6-- 122753 | 6 6 
INSIT 17 6 | novis? | 18 w ,וחמישים‎ id 6 0. 


8 1 שמות 94 


nó? nias הלף‎ mimi בִּקְצָה הַמִדְבָּר:‎ DÁN om nen 
n32? Dp? "NO? אש‎ mera nov TI לנְחֹתֶם‎ Dy mop 
vb? new הָאֵשׁ‎ wer, DT yn nep VANN? sme יומס‎ 
D הָעַם:‎ 
Yat יִשְׂרָאֵל‎ ahy אֶלדמשָה לַאמֹר: ידב‎ mim "aTws 4 
T3 JŠS bra לְפָנִי‎ ma pm oum ra החירת‎ 5 355 3m 
"20 六 Sa Dp 833 DE uv פרְעה‎ "iDNY על-היִם:‎ nn 
TIN אַחֲרֵיהֵם‎ ^7») APD DNY וְחִזּקְתִי‎ + man noy 
355 LE poem nim 472m vm vn DE abba 
ויאמָרן‎ DDN yam) ns 33 Jami מִצרֹיִם »^ בְרַחי הָעַם‎ 
SITAN "Nó מִעְבְדְנוּ:‎ bw ns Dbw- wey מהדןאת‎ 
me וכל רָכֶב‎ i 353 שש-מַאָוֹת‎ np ser np וְאֶתדעֲמוֹ‎ 
"em mb 355 ADD אֶתלב‎ mim pis rbi ov TA 
Dosa DTT ישְרְאֶל יצְאִים 73 רָמָה:‎ PFS ow 23 Ww 
TAD -סוס )22 פַּרְעֹה‎ -53 pino» man BnüN sve nins 
732 ַישְׂאוּ‎ yn nibo 22H a לפני‎ "nun by im 
PISI מָאד‎ SNT Diu מִצְרִים נפע‎ nn) אֶת-עינֵיהָם‎ bits 
Disa המשה ַמִבְּלִי אִיְ"קָבְרִים‎ oN ien: ITON בנודיִשְׂראַל‎ 
לָנוּ לְהְוֹצִיאֲנוּ מִמַצרָיִם:‎ mer מה-זאת‎ aTa mob snp 
uoo 5m בְמִצרַיִם לאמר‎ qus x3 às הְַּבָר‎ nrNone 
saa טוב 3320 »73 אֶתמַצְרַיִם מִמִתָנוּ‎ ^? D'Y DN TIWN 
nim הַתְיִצְּבוּ וּרְאו אֶת-ישוּעת‎ ISTA- by B Byn- o משה‎ Dus 
ph לא‎ niu אֶתדמְצְרִים‎ nn "EN כִּי‎ min SH TYIN 
5 תִּחַרשוּן:‎ DAN) n3% nno nima עוד ער דעולם:‎ zn 
apona dy דּבּר‎ by prxm-nb אֶלדמשה‎ AIT ONTIS 
TE עלדהים וּבְקעהוּ‎ ITN אֶתמטֶף וּנְטָה‎ DW TÁNE Yp 
mise anys nb הנְגֵי‎ s7 בִּבְּשָׁה:‎ ma qua net ua 
וּבְפֶרְשָיו:‎ a n וְאִכְּבְדָה בְּפרְעֹה‎ DIUDN wN 
וּבְפרְשִיו:‎ 12233 n$353 "73273 njm o מַצְרַיִם‎ wy 


21 = <6 | 22 6 DYT 53 | Cp 14, 2 6 מצרות‎ (cf Nu 33,7 Eripwe6 = 
Ed—?; 33,8 nnn =Eוpש8(‎ | 3 «BE ^ v5 יהוה לְמשֶה +3 4 | ?לעמו‎ ess 
52€) ל | ברח‎ 2MSS 6 " בָּנִי‎ | 1? "M cí2 | ro IMS א‎ DYDI | 12 65 + 
הַזֶה‎ | 13 Seb 6MSS w כַּאֲשֶׁר‎ | r5 S-- avos myn ויצעק‎ | 17 63 ny. 


I4,19—15,2 EXODUS 95 


פיניסע BNIoND qN?D‏ הַהלף ?35^ מחנה יִשְׂרָאֵל qom‏ מאָחֲרֵיהֶם 
DB 为 Jya mer yón‏ וַיעמד OOND‏ ל ויבא nanpipa‏ 
pa DY‏ מַחֲנָה NN "m/m | DR "bier‏ אֶתהַלְיְלָהי 
וְלָאדקָרֵב PE nrw ni‏ הַלִיְלָה: eye‏ משָה Finy‏ עַלדְהַיָם Tw‏ 
יְהוָה ואֶת-הַיִם בְּרוּחַ Db nim 22 mp Dp‏ אֶת-הַיִם nN?‏ 
WPI‏ הַמָיִם: Dam naa on Tina Dna ND‏ ?5 
חוֹמָה מִימִינֶם וּמִשמאלֶם: e Tes‏ מִצְרִים וַיִבָאוּ ois‏ בָּל סוס 
פרְעה 1297 TA‏ אלו NYNA my imm‏ הבקר nu^:‏ 
AT‏ אֶל"מַחֲגָה apa munp nw ogi jar) UN maya nisa‏ 
Dis‏ את אפן מִרְכְּבְתִיו DSA "wo" aa vanam‏ אָנוּסָה 
מפּני יִשְׂרָאֵל ?^ ng? nno3 nim‏ בְּמַצְרָיִם:: פ "NS‏ יְהוָה 
אֶלמשָה- nel‏ תד y‏ "הַיִם Dòn xav"‏ עַלדְמִצֶרִים uror‏ 
Bue ipsom‏ משָה Tr-ns‏ על -הַים ap‏ הַיִם niab‏ קר 
moa ow vno‏ לקרְאתו נינער יְהיָה אֶת-מַצְרַיִם Tina‏ הַיִם: 
xps‏ הַמַיִם i29‏ אֶתדהָרְכֶב ְאֶת-הַפּרְשִׁים לבל nb ^D‏ 
הַבּאִים noa ASYN D3 DNS‏ עראחָד: wave‏ יראל 
s‏ בַיִבְּשָה qna‏ הַיִם mem‏ לָהֶם nbn‏ מִימִינָם וּמִשָמאלם: 
ושע ona nim‏ הַהָוּא Tb oup" ns‏ מַצְרָיִם sy]‏ א DNOS‏ 
אֶתמִצְרַיִם nawy np‏ הַיִם: זצוַירְא יִשׂראל noun TINY‏ אֲשֶׁר 
עָשָה יְהוָה בְּמְצְריִם ST‏ הָעַם אֶתיְהוָה wis‏ בּיהוה nn»‏ 
im‏ פ 

nimh יִשְׂרָאֵל אֶתהַשִירָה הַוּאת‎ cum Zub יָשִיר‎ ws 5 
"iN? PNI 

' רְמָה ביָם:‎ "ash Du nib כִּינְאָה‎ AT TAY 
לְישוּעָה‎ "erm mi iym uy 

rupe Cow אֲלהֵי‎ nbsp m] 


I9 6--xai (= B3?) | 20 ? 6 4- ?וּעמד‎ | 5 a. ,החשך‎ quod 1 TNI! (pro 
והחשך‎ pyn: 6 mobs qun, cf 10,22; X qunm nn»; 5+ כְּלהַלֵילָה‎ | 9*6 
הל' 5) וועבר הל‎ mp ;(?ויאר‎ SHONE 325; 209.8 prps ואר‎ qun m 
^m 1372 | 25 * 468 ויאָסר‎ (EI ,ונסר‎ quod 1 (??ואסר‎ || ^ Seb a MONY | 
261 וִיכַפּוֹ... עלמ' 6 ;פרְעה וּמֵ'‎ | 28 63 557 n8Y? | Cp 15, Ta 63€ נְשִירָה‎ | 
b (sh IIN? (VE eguum ef ascensorem) | 2° 1 c 31155 Nn; 6 וְסתְרָתִי‎ 
(b FIND), cf Dt 32,38 | ^ 1 ?יהוה‎ | = 8 339 | 5 prps 3137! (cf 55 


15,3—23 שמות 6 


UU nyw מַלְחְמָה‎ v^W nyms 
sppma wis שָלשִיו‎ nios mean em npe מרְכָבַת‎ 
Hayaa noia v וְכַסְיְמוּ‎ nbnns 
אויב:‎ paya nyn qnot בּפֶח.‎ AS nim gp 
ips יְאכְלָמוּ‎ quom תְּשלח‎ qp conn JIN zov 
Dm כְמוֹ"גָד‎ 1233 DA wp CPÉN mps 
בְּלֶבדיָם:‎ NRAN NDR 
MDI אחלק שְׁלֵל תִכְלְאָמו‎ DPN pus DIN TWO 
to חַרְבִּי‎ PS 
צללו כּעוֹפֿרֶת בְּמַים אַדִּירִים:‎ m כַּסָמו‎ qm neve 
רשי‎ JS מִי כַּמֹכָה‎ nim DONA Impp 
ארץ:‎ bobo Sr ibis עְשַהדפָּלָא:‎ Ton נורא‎ 
קךשף:‎ TON 373 "nbn DONI sn» wena nm 
פּלְשַת:‎ "ac^ TIN יל‎ RT wot 
מוֹאָב יְאחַזָּמו רָעַד‎ vs אָדום‎ DDN Sna TRIS 
die TRES כְנֶען:‎ "av^ 55 vy 
EN מו‎ xvm oua ופחד‎ ADDN עליהם‎ hnic 


^ 


ערדיעבָר nim 3e»‏ ערזיעבר TD‏ קנית: 


^ 


nim n»yb לְשְבְתִּךָ‎ vob inom וְתִטֲעֲמוֹ בְּהַר‎ ian 
לעלם וְעַד:‎ PUTS ipu up ^w v po 
עֲלהָם אֶת-‎ nym arn nia "eem miu סוס פַרְעֹה‎ ioco 
פ‎ o Do qua nelson wet com מִי הים‎ 
ותּצַאן כל"‎ mI nhoons TS müns níeain מִריִם‎ Apa 
מרִים‎ ng par וּבְמְחלֶת:‎ mena nv mw wn 
b ביס‎ np) S29 DU ni nij^? Dymo שירו‎ 


1929 מיםדסוף וִַצְאוּ אָל-מִדְבֵּרשּׁר‎ Osten משה‎ pev 
Y: Moy מָיִם: יובאו מְרְתָה‎ NYAN "ToS DONNY Y 


4 ? dl? (mtr cs) | ל‎ S VV et addit WY init v 5 (?) | 6 65 plur (S 
SEM) | 7 6 DHP | 9° 6 sine suff: NON? et תוריש‎ (Umm)? | 8 
בקדשים 65% ל | ר‎ (S pany | 13 * 6 yy? | P 61 DYI | 16 * 1 
,כל‎ cf Nu 14,19; Ps 79,11 | ? 6 199?, cf 13 | 17 * 861155 d | ל-ל‎ 3 


X 


TTI pn? | 21 6 TPJ et 239)?, cf 1 | 22 ₪6 INFI )6 .. (006ד00‎ 


113 EXODUS 97 


Wpvs sms ADYNY aor nn מְרִים‎ "o nob B nay? 
Aym "mei nimvow מַהינשְׁתָּה יניצק‎ Ssp עלדמשה‎ yn 
ii שַם לו‎ n n'en ene DATIN Toa yè 
- "pn^ po siii ANNM nsp va "em 
D יְהנָה ראָי‎ os pO? DyN Bra nobts nonien 
"anm תּמְרִים‎ n'ya עיגת מַיִם‎ mY DAY וְשָׁם‎ npow wan 
עַל-הַמָּיִם:‎ nt 
ויבאו כְּל"עֲרַת בְּנִיהושָרְאל אָל-מִדְַּריסִין‎ DSS ipo 6 
הַשנִי לְצֵאתָם‎ vano bv "by nyana yo בִּיזְאֵילִם ובין‎ Wy 
PIND) nyay sena מצרים: <וילינו כָּלדְעדֶת‎ poso 
amna ume AoD bi `a tow בַּמַּדְבֵּר: ואמ‎ 
כִּי-‎ yab^ zn "סיר הַבְּשָר בְּאָכְלנוּ‎ by iav np TN 
D הזה בַּרְעַב:‎ bap הַזֶה לְהָמִית אֶתדְכָּל‎ 3707-58 IAN הוֹצֵאתָם‎ 
si" oW ם‎ n bb Tb» od TODON ְהוָה‎ "DN 
^s by nit cm אַשְׁרײיבִיא‎ TN wom "vun nhi ams 
x וום: ימר מֹשָׁה וְאֶהַרן אל -3-53 ושְרְאֶל‎ imm לסו‎ 
מאָרֶץ מִצְרָיִם: זובקר וּרְאִיתֶם אֶת-‎ D2ns הוֹציא‎ nim ^? וְידעְתֶּם‎ 
xn כי‎ nb xm np אֶת"תְלגתִיכֶם‎ wovr nim 7123 
(op "yon OANYS a im vbt לשבע‎ d 
משָה אלדאהרן‎ SN umor "2 n»n לאדעלינו‎ nb ^um 
:Da"nibn אֶת‎ YAY ^» ym 55 3p D 3 | ÀD DN "EN 
53 אֶלדְהַמַדְבָּר‎ S35 bytas -ערת‎ byoy Tum un viso 
rob אֶלמשָה‎ nym פ יבר‎ aa נִרְאֶה‎ nm Ti33 
ddwy na לאמר‎ bbw יִשְׂרָאֵל רַּבֵּר‎ 33 和 bn "nv 
:av TIT IN וִידַעְתָּם כִּי‎ onb- wem pim -也 3 DONA 
nay nnn pim אֶת-הֲמְחֲנָה‎ Dam "wn הָי בְעֲרְב תעל‎ 


23 68 NTI שם הַמֶקום‎ | 25 * ₪68 + TD || ל‎ 1 8 6 68 xo 
27 xt] וּבָאַ(לִים‎ | Cp 16, 20 ,וילינוּ א לונ‎ cf 7 ב'66|‎ n», cfr | 
7 ** frt add | P (au?) onl); id 8 | © Q wn, K BON, cf 2 || 8 * prps 


D3153, 607 | b 6 עֲלֵינוּ‎ 5 cf. 7 | 13 * 6 aw | b Q cod Hill vola. 
Biblia. 7 


16,14—34 שמות 98 


xn עַל"פּני‎ ním לְמַחֲנָה: +יוַתָּעַל שַכְבָת הַמָּל‎ D 5én 
TON bgaa SUMUS PN דָּקי כַּכְּפַר על‎ DDN” pI 
DAübN AUD MON מַה"ְהָוּא‎ WT Nb» NV n VON ON איש‎ 
ns "DN 3333 זה‎ TPE n2 nym i3 אֲשֶׁר‎ mn» NY] 
DSt "bbb לת‎ "by vow n איש‎ wb לְקטוּ‎ nim 
הַמַרְבָּה‎ wbpow יְשְרְאֶל‎ 93] 37 yy "npn HINI אִיש לאַשר‎ 
"DI Nb וְהַמַמְעִיט‎ nien API בְעֹמֶר וְלָא‎ Tb וְהַמַמֶעִיט:‎ 
3355 איש אלדיותר‎ mm^ משה‎ NNS איש לְפִיְאָכָלי לקטו:‎ 
ער-בֿקָר‎ 35b DAN MAN וְלא-שמָעו אֶלמשָה‎ ips ער‎ 
"p3a משה: יינילְקְטוּ אתו‎ npo» ASR תוּלָעִים נַיִבְאָש‎ nom 
הששי‎ DROI DRI הַשָמָש‎ DIY "OON "e? יאיש‎ "pii 
VT) Tp לָאָחָד ויבאו כְּל"נְשִׂיאֵי‎ "ibn שני‎ nit BD wp? 
שַבַתְקְרֶש‎ yat nim o37 הָוּא אֲשֶׁר‎ DAN WN לָמשָה:‎ 
ANI o2 וְאֶת אִשֶר-תְּבַשָלוּ‎ BN אַשָר-תאפוּ‎ DN מֶחָר‎ nyvo 
אתו עד-הַבּקֶר‎ mnia עַד"הַבְּקָר:‎ mau n» הַנִּיחוּ‎ xen. 
nm YNI HTN? הַבְאִיש וְרמָה‎ NY משה‎ nys כּאַשר‎ 
TINTE היום לָא תִמְצְאָהוּ‎ mmo n^n nays nin 1598 
והל‎ Hamm לא‎ nas "pas ora תלטהו‎ DD ששָת‎ 
mjm bMS D DNYD So ללקט‎ npz-]o sw at nva 
Ame» we מִצְוֹתֵי וְתורתִי:‎ "bU5 nsa Dac -משה‎ by 
m cn הַשָשִי‎ nva n נתן‎ Nw] ]$7 by הַשַבָּת‎ n» ini 
Maryse הַשָבִיעִי‎ nva PI איש‎ NS DAJA VANNJA 
בית-יִשְׂרָאֵל אֶת-שְׁמוֹ מֵן וְהוּא כְּזָרַע‎ g: Opay בַּיום‎ np] 
אֲשֶׁר‎ àayn ny משָה‎ AN2 waa Nay לבן וְטַעמוֹ‎ 3 
"DN wee Donn motas "sib "$7 "bts nim nw 
מאָרֶץ‎ Dany הציא‎ na193 DNY אֲשֶׁר האָבְלְתִי‎ onn 
mpy) nh א‎ nas np Pow nn ois immo 
TENDS יס‎ mpya? nim se אתו‎ ram p PINON 
I4 ^? >Ø || °° crrp, cf 6 (Woei kópiov Aeuxóv, ex 31) 8 (= pn ne» 
(1132; frt dl | 21? <659 | ^^ <65 | 23 3MSS 6^FS + משה‎ || 31 ca 12MSS 
6333 | 32 * 6 NIH || ^ 6 19H (vel (מָן‎ ? || == 6 DAN אַכַלְתֶּם‎ | 36 


)= |בְּהוצִיא ^ (יהוה‎ 33 * 6--221 | * 6% plur | 34 ins D33232 Jg ית‎ 
jo w2y7 .מלא‎ 


16,35—17,16 EXODUS 99 


33155 אָלדמשה ניְנִּיחַהוּ אֶהַרֶן 359" הְעַדֶת לְמִשְׁמָרֶת:‎ nim ms 
nap ros שָנָה עד-בּאָם‎ DPIN jary DN bg 
MEY WIE כְּנֶען:‎ pus "yp ער"בּאָם‎ LET אתהַמְן‎ 
D הָוּא:‎ DENDO 

wo 17‏ כַּל"ענֹת בּנַייִשְׂרָאֵל מִמַּדְבּריפִין לְמסְעיהָם עַל"פּי 
3m nim‏ בַּרְפִידִים rnv nhu Da ra‏ וירב bp‏ עמשה 
n Bm "NY nnt DA EN HONY‏ מה-תְּרִיבוּן "ny‏ 
potan‏ אֶתיְהוָה: ויצְמָא שם méb DYI‏ וילן הָעַם nooy‏ 
rns ch moy Disan vA A nob "NA‏ וְאֶת- 
:NDSA Spb‏ צויצֶעק Avo‏ אֶליְהוָה. לאמר TYIN nb‏ לֶעם nm‏ 
TY‏ מֶעט וּסְקְלְנִי: ntn by njm ANis‏ עבר לפני np) c?‏ 
bet "pi qns‏ 5 אֲשֶׁר men‏ בו jT3 np "&wrns‏ 
:n»om‏ 3116 עמ mam i-a des-by ID 党 T355‏ בצוּר NS‏ 
mp web‏ וְשַתֶה הָעַם ויעש j»‏ משה לְעִינִי זקני יְשְרְאֶל: Ayy‏ 
שם icr by; nz ngo ohan‏ ְִרָאל 5 nne‏ אֶת-יְהוָה 
לאמר Do yD yi nim Uu‏ 

nno" pony Mans‏ עמהיִשְׂרָאֵל בִּרְפִידֶם: פויאמַר משָה אֶלד 
PDN bn PO‏ ו "by 33 ^oi "ib "ber mni NYY‏ 
nbaim UNS‏ וּמַטָה DONT‏ בְּידִי: Urt‏ יְהוֹשַׁע "s‏ אמר"לו 
משָה OW "ys Aves [5L "npo‏ רעל ראש הַנֵּבְעָה: nas‏ 
wÜN2‏ יָרִים משה nmm so ow" 723 TP‏ עמלק: 
וידי Avo‏ כְּבָדִים vnnn wey jason‏ וישֶׁב ÀIN Toy‏ 
m vT3 355 ow‏ אֶחָד nim‏ אֶחָד ויהי יָדָיו אָמוּנָה ער"בּא 
הַשָמָש: ou vtm vens‏ וְאֶתדעמו mus‏ 5 

ysa bt "563 IM NNI אֶלדמשה כּתב‎ nim "bs 
122455 הַשְׁמָיִםּ‎ nnno poor "ernw Dno כְּיִמְחָה‎ rum 
WANILE ppm TOU) ניקרא‎ naro משָה‎ 

D — Ub pora nio nonon niv Do 

Cp 17, 1 = lc 6 NAWY by» | 2 2173A (21MSS .ג‎ Vers) || ל‎ 1 32MSS 
265561 "73 | 3 60367 RN, 3353 , Apo |5 6 ne5mlg*6sq2| ל‎ 6+ 
buvaroucs || © trsp , ad "n? | 6 וְהִנֵּה אנכי‎ | ro * 5 fap N33) || < 5 
656.א‎ [12M SS] WIN) || זז‎ GSTI YT | 12 prps n1722 | 16 8 et Or יה‎ D3; 


1 MEI (=M NB2), cf 6 (kpupaiq= MRI) 630 (ND3); prps יה‎ D3 vel D3* על‎ NY). 
g* 


100 שמות‎ I8,I 一 I9 


mey כְּלאֲשַׁר‎ AN חתן משָה‎ jw כהַן‎ Tum יוישְׁמע‎ 8 
יְהוָה אֶתְשָרְאֶל מִמַצְרָיִם:‎ wi" dep P RAP אֲלהִים לְמֹשַׁה‎ 
DNY שְׁלוּחִיהְ:‎ "ns משה‎ ns mY משה‎ inn mm np 
522 站 Na הָיִיתִי‎ R^ TÓN 7 t: "DNA אַשַר שם‎ 11323 7 
אָל-הַמְר שר‎ mess חתן משה ר אשת‎ m ויבא‎ 
Na Tuv qnn "iN nün-»w 30836 הר הָאֶלהִים:‎ DU mh NS 
w^ inn את‎ nts SY עַמָהּ:‎ 232 DE אלד שת‎ 
bw" ; DN על‎ eMn לפרלה‎ aT nty AA את‎ inn: 
Tim ^uo ויצלם יְהוָהי:‎ TH כְּלהַתְּלאָה אֲשֶׁר מִצָאָתַם‎ NN 
:3 TD bog יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר‎ ny N naand by 
TA MD Tb "oonw אֲשֶׁר הַצִיל‎ njn qua ייאל ותו‎ 
"yn TRY Popo nnno Dyn wn יאֲשֶׁר‎ nus 
<יויקחי‎ POTY I כִּי 333 אשר‎ DIgg po nym 9137? 
SPY pins משה עלָהי וּזְבְחִים לאלקים ויבא‎ qnn vuv 
הָאֲלהִים:‎ ab? nte ושְרְאל לְאָכְללָחֶם עם-חתן‎ 
הָעָם עלדמשָה‎ TYY Dyn"nw bb nt/o 2t minpp mmy 
אֶת כְּל-אַשְׁר"הוּא עשָה‎ "nn jn Ny עַד"ְהָעָרֶב:‎ pur] 
אַתָּה‎ pio nj? n'y nnw אֲשֶׁר‎ ni מָההַדְּבֵר‎ WN ny? 
nt/b oss WT מְִבְּקֶר‎ qp 233 097) TI? יישב‎ 
"N32 DD? TORE :DNTON הָעָם לדָרֶשׁ‎ "ON NT dinh? 
רַעֲהוּ וְהְודַעְתֶּי" אֶתְחְקִי הָאָלהִים‎ pm») אִישׁ‎ pa CDOBUA אלי‎ 
"DN WS חתן משה אליו לאדטוב הַרְּבַר‎ newer וְאֶתדתְּורְתִיו:‎ 
ממ‎ T2279 TP אשר‎ nn oyga תבל גם-אתה‎ bays עשה:‎ 
ויהי‎ TUM diii yay לְא-תוּבָל עשׂהוּ ]| פעַתָּה‎ O72 


T 


Cp 18, 6 63 NN, cf Gn 48,2 | 7 55 8I, 6*7* --אָם‎ | 8 6 + 
DA Tv np TD, 6 9 | g^ 6 TY | Seb 63 now | 63+ T 
פרעה‎ | xo ^ 6 onk?, 6L iby | ^^ <6 | > 3 iby | rr ins frt v rob (sine 
"WR || 12 * SC ויקרב‎ (prps) || 5 Vrs plur || >> א‎ *3153, cf 17,5 || 3 5 
ועד ג‎ | 14 = 6 Twv ||? 223155 5 ועד‎ | 16 *1 6 6 3N23 GaS 382) | 
b 636 ,לְהֶם-+‎ cf 20. 


18,20—19,10 EXODUS IOI 


הַדִּבָרִים אֶלהָאֶלְהִים: mpnm-ns nnns nave‏ וְאֶת-הַתורֶת 
n nn» nyTim‏ את קורד na az‏ וְאֶתהַמַעֲשַׂה QN‏ יעשון: 
uam nowy pi‏ שרי EN‏ שריי מאות שרי "Y man‏ 
עשָרְת': Bvg-nN wb ve‏ בְּכֶלעַת וְחָיָה 2311722 הגד wD‏ 
Toga box TËS‏ יִשְׁפַּטוּהֵם Sb‏ מעליד DN23 :RS Woo‏ 
אֶתדהְַּבָר הַנָּה qu nen‏ ל אֶלמים nin nyg-5» Bii "br DPN‏ 
M2" topia-oy‏ בְשָלום: n yay‏ לקול W 5s tr^ nh‏ 
ARTS ipw‏ משה D'UN) bn p bigordan Sra‏ 
Ub oyyy‏ אַלְפִים שָרִי מאות שָרִי חָמָשִים וְשָרִי emer‏ 
ob vs‏ אֶת"הָעַם בְכֶלעת אֶתהַרְּבַר PND jen‏ אֲלַמֹשָׁה 
כל még ep cam‏ קם: זיוישלח anions ny‏ ול לו 
D NWO‏ 

D*3 מאָרֶץ מִצְרָיִם‎ Ta nwyo השָלישי‎ wha: 9 
סיני וינו‎ vam ויבאו‎ mta woye nro a הַזָּה בָּאוּ‎ 
אֶלהָאָלהִיםי‎ ngp nets הָהָר‎ T יִשְׂרָאֶל‎ og unen 
Ta 3py* ma? לאמר כָּה תאמר‎ a יְהוָה'‎ ves NI 
אֶתְכֶם‎ NÜNY "m'y אֲשֶׁר עָשִיתִי‎ DIN יְשרְאֶל: צּאַתָּם‎ "325 
Ya! Wen YDYN nn nby DINN NINI DY 区 עַלי"בְּנָפִי‎ 
^3 Us mávpbpn ApG לי‎ nnm RNg DDD 
mau now קדוש‎ un muss מִמְלָכֶת‎ con 5וְאַתָּם‎ :NT 
nt^ npn "pr sp" ntn זויבא‎ : iy saby mmn אֲשְׁרי‎ 
יְהוָה: ויענוּ כָל-הָעַם‎ TS "Us "b&n nm ם את‎ aiD 
אֶתדְּבְרֵי‎ nun b בעשהי‎ nym TUN ויאמרן כל‎ urn 
zp2 Tow Na "SS màn זמשה‎ by nim psy impos Dy 
ויגד‎ npy? wow) gr yer "o272 הָעָם‎ ypu^ הַעָנֶן בעבוּר‎ 
Dyg 5 אֶלְדיְהנָה: פינִיאמָר יְהנָה אֶלדמשָה‎ nya "ans noa 
Tò 63D" 323 | 20 ca 20MSS 463 + אֲשֶׁר‎ | 21 * ins c 6 2 || * 5 
an 603 ,ושרי‎ id 25 | © 6AFL + ושוטרים‎ | 2 689J HPY) |23 Seb 3 | 24 65+ 
לו‎ | 25 au. (pro) add, ex Dt 1,9—18 | 26 8 ישפומו‎ | Cp 10,2 ° >6 | 6 
NICO, 62 3שי * | הָהֶר‎ DONI, 6+ אלהים‎ | > 6 meu? | 4 * 5 


73 | b 3 ovs | 5 6 3070Y, cf Dt 7,6 || 6 3 5 ו|כהנים‎ | b. >6S? | 8 6-rxai 
akoua6heea cf 24,7 || 10 ^? 6 kataßàç biaudprupat TW Aad, ex v 2I. 


15 שמות 102 


nv? ma voy? שמְלְתֶם:‎ wa) "np n^n catu 
Npp עלדהר‎ aya wy? יְהוָה‎ Tw השָלשי‎ Da הַשָלִישִי‎ 
גּנְנָעַ‎ tji לאמר הָשָמְרָוּ לָכֶם עלות'‎ map וְהַגְבַּלְתָ אֶת-הָעֲםי‎ 
Bop" בו יד סקול‎ yino יוּמַת:‎ ni» בָּהֵר‎ Pap SpA 
npn "2357 D mh N? U^NCDN TIPOS TIN Dni 
1025" nbz-nw t^p" Dyno בָהָר: יירד משה מְִהְהֶר‎ SE 
הָי נְכנִים לְשָלְשָת יָמִים אלדְתַגָשו‎ ovg שְמְלְתֶם: ויאמ אֶל‎ 
ויהי ` קלת וּבְרְקִים‎ Wis nua הַשְׁלִישׁי‎ Da yé אָלאֲשָׁה:‎ 
vys nyg-» T "kb PI שפר‎ bp nw 322 13 
moa הָאֲלהִיִם‎ nip? DIN משה‎ NST3U :njnba 
TU אֲשֶׁר‎ "5b $3 rro ys Sg mnnnai umm 
:TSD IID mam הַכַּבְשָן‎ qr» uv oy יְהוָהי בְּאֵשׁ‎ voy 
יעננר‎ DÖNT יִדַבָּר‎ nyna ND py קול הַשְׁפַר | הולף‎ ` MI9 
npn יְהוָה‎ won הָהָר‎ WYNTON p יְהוָה עלדהֶר‎ Ts12o בקול:‎ 
Dy3 אֶל-משָה רָד הָעַד‎ ny b ine by" "n ANTON 
הַכְּהֲנִים הַגַנָּשִים‎ By? רָב:‎ wo bb» nib פּיְהַרְסוּ אֶלדיְהוָה‎ 
nis Avo יְהוָה': =ואמַר‎ Dn פך'יפרץ‎ won אֶלְדְיְהוָהי‎ 
5233 לאמר‎ 333 nn'wn לעלת אֲל-הָר סִינְיכִּיאַתָה‎ nj לאדיוכל‎ 
"n nns noy Ys nym Sn DDNS124 rint אֶת-הָהַר‎ 
snappe PDY לעלת‎ DINN p$m munsm 7by 

D GOTON AN5) אֶלהָעַם‎ "mb ws 

Bw 0: 20‏ את כל Pos? IND n'y‏ ס 


pis Sogn - up - הכב אֶלְהִים אחרים‎ 


mA בַּאָרֶץ מִתָּחַת ואשר‎ ws win Doya אשר‎ Aian 


n nnno‏ 5לא mony‏ לָהֶם וְלָא תִעָבְדֶ `g "o‏ יְהוָה 

I2 * רָהָה‎ | בְּמוּש 56 * 3ז | מַעֲלוֹת 1 ל‎ | * 6 fre וְהַיבְלִים‎ nYotpn בְּמוּש‎ 
1227 | 17 6% PD הַר‎ | 18 * 6AEL הָאֶלהִים‎ | ^ 1 c 9MSS 6 הָעַם‎ || 21 6 
DONI | a2** <6* (6L שז‎ 66( | bb 6 ngo PR? [= PPN, cf 5 
25,10] (vel 1 ámoAéon, cf 24), $ יפר בהם‎ (vel 1 נקטל‎ ut 24) | * 6^ mañ- 
006 (pro xüpioc)? | 23 6 DNI | 24 * IMS S-- DN | ^ 6 האלהים‎ | 
c-c cf 22| 25 IMS )61?( מְִהָהֶר-+‎ | Cp 20, 1 6€ MT | 4 = 3 2752 |^ prps 
755; dl frt וכל-תמונה‎ (vel 1 תמוּנתדכל‎ cf Dt 4,16. 25( | 5 cf Dt 5,9*. 


205 EXODUS IO3 


mw2r5r על-שלשים‎ nui v DON פקר עון‎ Nip bw אֲלתֶיךְ‎ 
זלא‎ D מִצָוֹתֶי:‎ "Yos לאְלפִים לאֶהָבי‎ DÀ nejys soto 
אֶשָר-‎ ns nim np לֵא‎ *5 nm IY אֶתשַׁם-יְהוָה‎ En 
nto sp הַשְׁבַּת‎ ony 325 D m ישא אֶתדשָמו‎ 
DID. הַשָבִיעִי‎ Tyre כָּל מְלַאכְתִּ:‎ mir) Jiya B 
Xnosm FW JA JAN לאִתְעַשָה הל כל"מִלָאלָה‎ TH 
אֶת-‎ njm שָשָתדְיָמִים עֲשָׂה‎ au pinya אֹשֶׁר‎ mW apona 
avs בַּיִם‎ nmm הַשָׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ אֶת-הַיִם וְאֶת"כּל-אֲשְׁריבָּם‎ 
Pang 7227 D p הַשַבָּת‎ nv-nw nym qa iy 
yn TIS TON DINT על‎ TL pow ire אתא‎ 
D DANIS DSS ס‎ ANS D rq 

"mm cbnn x» ס‎ mpy עד‎ qol IRNS 
UN 523 "rop Ty nee Trop? "ael NAS "nn N? 
פ‎ ny 

日 ?站 -73118‏ ראִים PINY‏ וְאֶתהַלַפֵידִם Aw)‏ קול הַשַפָר 
"mtm‏ עָשָן :pm vernm 5syim DPI "m‏ 9 ויאמָרג ES‏ 
A nnacon nb‏ וְנִשְׁתֲּעָה uTUoN)‏ עמָנוּ anna DON‏ 
Tere‏ משָה YA s ñy DN‏ פִּי לבעבול nib)‏ אֶתְכָם בא 
eme oyy‏ ומשל 2 ves D p yh "bus‏ 
Am‏ לשה n2‏ תאמר אֶל-בְּנִי ישְרְאֶל ona‏ רְאִיתֶם 3" Us‏ 
לא תעשו a y nnam S ngon 5 ADIS nayg? «p:‏ 
"zn bn‏ ְאָתיבְּקָרל" tpo1-523‏ אֲשֶׁר CUIUS‏ 
TANN qos Niay ^DU-DN‏ פוְאַ-מִזְבֵּח Sen DIN‏ 
ro * 6MSS 6 DPY | * 63-- 13 || *76MSS 387 'y1 | >); a '3, 6‏ 
cf Dt 5,14 | 11 25MSS as. Vrs NN] | 12° 6+‏ ()שוךף TAOTI DI ibm‏ 
ex Dt 810 | 13506 5%‏ 67008 %6ד-64 ל | 5,16 cf Dt‏ ,יטב 95 Pon‏ 
invers: vs 14, I5, 13; Philo invers: vs 14, 13, 15 | 16 Vrs Zeszmonzum (=‏ 
sic 8 tanquam zu» praeceptum; mlt MSS hic habent interv ]‏ 17 || (?עדוּת 
cf Dt 5,18|? ca 4MSS 6 + TIU, cf Dt 5,18|5 6+‏ ,אשת et‏ בית trsp‏ 6 ? 
otre mavróc kmivouc abro0; 1 M || 18 ^ 6 sing||? 1 c 69 iN), cf 20]‏ 


* »65| 19 <6 | 21 6 ע06\ף610‎ || 23 »6^9; 63+ n25 (pro nios ?)| 24 * 6 plur] 
bb gJ '203 35 | = prps VIMA שָׁם+6 5 | )3( מָקוֹם א'‎ 1 > 6 NIINI. 


- 20,26—21,23 שמות 104 


לְאדתִבְנָה אֶתְהֶן mp‏ כִּי חַרְבְּךָ :*n55nm gov" nein‏ =וְלא- 
noon‏ במעלת על yam‏ אֲשֶׁר B :npy nrw "nino‏ 
Bog: 21‏ הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תְּשִים לְפְניהָם "zm‏ תַקְנָה »73 
"ay‏ שש שָׁנִים T 15337DN3 eran DTO NS npa TAD‏ 
TUN bya DN N3* 1533‏ הוא "Jp? DINTO iy DA nem‏ 
noa S moa fom new d?‏ הָאשָה mnn nue‏ לאדנִיהָ' 
NYm‏ וצא "DNTNY Dell‏ יאמר הָעָבָד אֲהַבְתִּי "iTN-nN‏ אֶת- 
Cons) CoU‏ לא WATE SUDD NIS‏ אֲדֹנָיוֹ אֶלְהָאָלהִים 
ְהנִּישו אֶל"הַרָּלֶת או אֶל-הַמְּזּזָה ורצע yiya 和 TS vos‏ 
o n5 nm‏ ם nany U^NcCODUCOY‏ לְאָמָה לָא ND‏ 
TIS wy3 nPTDnNS DÝ nNN2‏ אֲשֶׁר mim mu ai‏ 
לֶעם 32 לאדימשל DYDI nim" DE DNY9 :13717323 n5‏ 
np NISTOR" invento nan‏ שארה nip) ARD‏ לא 
yI‏ ייוְאַם"שְׁלֶש-אַלָה N?‏ יעשה DID nsn m2‏ אין כָּסְּ D‏ 
ייבה איש no noy‏ יוּמֶת: TIS NP Wus‏ וְהָאֲלהִים TAS‏ 
ל 区‏ אש INDA D mY ow‏ איש על- 
DW? wm‏ בְעְרְמָהי Apa oya‏ תִּקחֲנוּ naps D na?‏ 
JANI TAY‏ מות יוּמֶת: D‏ :)233 אִישי וּמְכָרָו nüib TA NSA‏ 
mw D enD nip NY TON opos D :npv‏ 
אַנְשִים וְהַכְּהדאִיש NES Vins‏ או ANI‏ וְלָא יָמוּת bb‏ 
ְמַשְבָּב: Doy‏ וְהַתְהַלְךּ PD‏ על ngen npa) nwy‏ רק 
ÀD D SNBTDONPOY qm Dat‏ איש "DW TW ny‏ 
אַמָתו בַּשָבָטי וּמַת tn nnn‏ "נְקם ap‏ ם": : DT DR TN?!‏ או DAN‏ 
x EN pop D iNY EDO C? ny N) bp"‏ 
TAN‏ הָרָה ויְצְאוּ "sj‏ וְלָא pos ny‏ עֶנוש יַעְנֹשׁ כּאֲשֶׁר 
voy ni^‏ בעל הָאֲשָׁה וְנָתַן nnn ny» POYON" E‏ 


25 aprmpsbimaG) cfDtz7, 5. Jos8,31 et S || ^ S לתו‎ wy, לגה‎ wor] 
26 * 6 n»n? | * = YN | Cp 21, 2 ° 6549F | ^ S JAND? | 4 * 5 
65 BN | ₪ 65 --נָיו‎ | 7 6 ai dodho; 1 M | 1 ft לו‎ (cf 9), vel 61 prb לא‎ 
(K6FOAZS ,לא‎ 615506560/600%0 15) et 1 FYT | 10 143155 ax Vers DN) | 
I4 6+ xoi karagury | 16 trsp c 6 post 17 || ê 66 ִשְׂרָאֵל-+‎ 335; 1 4 | 
18 ? 65 + |ג< °° | שנים‎ 19 = 6 xai tà iarpeia (= DRD032), st Nay 
NE^? | 20 * < IMS < | Pb ww מות יומת‎ | 22 = cf 18° || ^^» 6(S)singl 
> 1 frt בַּנְפָלִים‎ (S (כָּפִ'‎ 


21,24—22,6 EXODUS 105 


213 יד‎ nnn שן .יִד‎ nnn עין שן‎ nnn pya נָפָשׁו‎ NOA wp) 
npn han פצע‎ nnn ysa nhe nnn ms :533 nnn 
וְשְׁחֲתָהּ‎ INAN PINYIN איש אֶתדעין עַבְבָּו‎ DM OY D חַבּוּדָה:‎ 
ופיל‎ Wo זיואַס"שן עבמ ארשן‎ Spy nnn Y "weno 
פ‎ — raw nnn pou "weno 

nito‏ שור U^NCDN‏ או "pp DD) DÜN-nN‏ יסְקָל השור 
NOY‏ 228 אֶת-בְּשָרו oy‏ הַשוּר ny np)‏ שור njj‏ הא zana‏ 
שלשם וְהוּעד בְּבְעָלִיר וְלָא יִשְמִרְנוּ mom‏ איש THU] TYN TN‏ 
bip:‏ וְנְיְבְּעָלִיו p 1n vor NYD IDN inpw‏ 153 
n) pes mop MAN "os‏ אובת Dy‏ כַּשְׁפט my]‏ 
ny‏ לוֹ: צאםיעָבָד וגח השור npw is‏ בְּסףשָלשִים שְׁקָלִים 
vio qm‏ וְהשור opp‏ םא v^Nnnsv2y3‏ בור או mD‏ 
איש A‏ וְלָא IDD‏ וְנָפל-שְׁמָּה שור או חֲמוֹר: byas‏ הבור 
Dy ppa niw‏ לִבְעֲלָיו nem)‏ יְהְיַהדלֶו | anys D‏ שור- 
איש אֶתשור Spang wm m VATN vio Dj wy]‏ 
vous "wit‏ של ישׁלם שור nnn‏ הַשור D oer nen‏ 

ביל Uc‏ שור או שה abs‏ או 55 neon‏ בְקָר 
bn nnnm DA‏ וְאַרְבֶּע צאן nnno": 99 mem nnn‏ 
nb) nim cnim N3ÉS‏ אין לו דָּמִים: IDN?‏ הַשָמָש vov‏ 
Tb n'y‏ *שלם ישלם' "ooi D peros‏ בּננבתוֹ: ּאָם"הַמְצ 
iD 53335 793 NY‏ עֲד"חֲמָוֹר np»‏ חיים D :DPU^ may‏ 
nb PAP ^24‏ אוּדכָרֶם nins Bot‏ וּבֶער "TN nga‏ 
מיטב NSn 35 D :םֶלָשָי 53D E vut‏ אש "NS‏ 
jos Bp‏ יש npn tw‏ א mem‏ שלם DSW‏ הַמבְעֶר אֶת- 
הַבְּעַרָה: jmo^36 D‏ איש אֶלְדְרְעָהוּ np»‏ אִוֹכָלִים לְשָמר 2333 
trsp post 18.19 | 26. 27 6 suff plur | 29 6 3HY |30 * 5‏ 23—25 
יכרה DN! | ^ 4MSS Seb 553 | 32 8 NJ | 33 * GAO Aarouron [pro‏ 605 
+6 ° 36 | או DRI; 1M | = HTDI‏ 8 * | צאט -- 69% ,בר 
cf 29 | 37 trsp hunc vs post 22,3 vel‏ יִשְׁמְדְגוּ 6 ?|| )29 (cf‏ והוּעד בְּבְעַלִיו 
Cp 22, 2 è 6—10MSS 68 DN) (bis) | ^^ 6 avra-‏ 33" 63 41155 * ||22,28 
noy‏ ישָלַם Yr‏ + 6אא 5 | יבעיר x.‏ ל | 23^ 68 א mo0aveirai | 4 * 2MSS‏ 


6. (יבעה‎ "yz כָּליהַשָרָה‎ nw) nhwinno | 93 3 2i5; 1 M | 4. 5 frt crrp; 
prps in 4a TIYA (vel '2 UN?) הַבְּערָה‎ TWA | 6 pauc MSS a» Vers 2]. 


22,7—28 שמות 106 


233 My? זְאֲטילָא‎ :D'3U/ n2U^ הננב‎ NY DN הָאִיש‎ map 
anm naNpba ידו‎ noU Sb- DN אֶל -הָאֲלהִיםי‎ num בעל‎ Sip 
-b5-y náby oy על-שור עלי-המור עלי"שׂה‎ yy- Jamb bys 
דְּבַר-שְׁנֵיהֶם אֲשֶׁר‎ S זה עד הָאֲלהִּים‎ N אֲשֶׁר יאמר‎ TTS 
TYTON איש‎ inya שָנִים לרעהוּ: ס‎ no^ DAON ירְשׁיען‎ 
"fS Payg לשָמֶר הומת‎ maD חמור או-שור אודשה‎ 
rbv sb- DN Dina pa mun nim nyay ראָה:‎ DN UU 
sayy 23 וְאַםדנֶגֶב‎ nbw NbY Tor npo רעהוּ‎ hoNbb3 ידו‎ 
D mA לא‎ nn יעד‎ nsa noe mense Opa ישלֶם‎ 
Jv Yer" "ya "np^tN 30/33 ^p? ובאל איש מעַם‎ 
D — אַםדְשְׂכָיר הוא בָּא בַּשָכָך:‎ DIVA Nb Tp TOY DNI ישלם:‎ 
וְשָכֶב עִמָהּ מָהֶר‎ nta No 5יוְכִידְיָפַתָּה איש בְּתוּגָה אֲשֶׁר‎ 
ושקלי‎ npa Te nnn? DON INON ִמְהָבָנָה לו לְאַשָׁה: >יאם "מא‎ 
"ny א8ּכָּל-שבָב‎ urnn ְּמְהַר הַבְּתוּלֶת: | ס זמְכַשפָה לא‎ 
i29 'בִּלְתִּי לִיהוה‎ oym מָוֹת יוּמָת: ס פיזבח לָאָלהִיםי‎ nona 
הָיִיתֶם בְּאָרֶץ מַצְרָיִם:‎ DL לְא"תוֹגָה וְלָא תִלְחַצָנוּ‎ uve 
PPY-DN כִּי‎ "D nibn י=אס-ענָּה‎ squrn לֶא‎ sunm יבָּלאלְמֶגָה‎ 
D3DN אפי וְהָרַנְתִּי‎ man123 צעקתו":‎ ypUN rbU EN יצע‎ 
"בסו תה‎ DNA D :mph וּבְנֵיכֶם‎ mpos וְָוּ נָשִׁיכָם‎ 2yma 
voy לְא'דתשִימוּן‎ ny» לְא"תִהְיָה לו‎ Y» אֶתהֶעָנִי‎ SAVY 
לו:‎ DDAA השָמָש‎ NITY 32 תַּחֲבֹּל שלמת‎ bam D825 בשי‎ 
=3 iun 32 nea לֶערו‎ Woo הוא‎ "i2 ANDI NIJ פיי‎ 
NPI "pn לָא‎ DION ס‎ row וְשָמעְתִי ייחו‎ UN צעק‎ 
תתל‎ TAP voa PSN No "quem ANYS RN N? TAVI 


7 a 12MSS au Vers BN) | * 6+ pawl], cf סג‎ | 8 a ro—24MSS 63 5y] 
* x IYW || 9 ? pauc MSS a Vers `D) || Pb 65 nh וְנְשָבָּר או‎ )6" 23333, 
ex 11) || ** frt dl (dittogz) | 12 = 69 הַט'‎ Y; 1 4 | 13 * 6LS+ ְּהֵמָה‎ cf 9 
(U quidquid horum) | ^ 6+ NW) או‎ (cfg); 14 || 16 * 111155 a» Vers וָאם‎ | 
b 6 -- עד‎ marpíi| 17 6 (plur) STOJ masc (RW?) | 18 6 DONAA? | 19 a GAL 
DIN אחרים) לא'‎ frt exc propter D'Y) || ל-ל‎ »4» || 20—23 prb crrp || 20 et 
22 636 plur | 22 ? 6S plur suff | ל‎ 65 plur | 24 * 6 (excl ^*F*) «i àbeAoi 
(GAaFa + 600( | * Seb 3 N5 || * 63 sing | 26 Q 1niD3 | 28 ** 6 6 
éAwvog kai Anvod, id 861009 


22,29—23,18 EXODUS IO7 


ca עם'"אמד‎ TD שַבְעַת‎ NS guo 7 多 3 329 
apy "nea לי וּבְשֶר‎ pum VPS הַשָמִינִי תִּתַּנוּדלִי:‎ 
D — לֶא תאכלו 2525" תַּשְלְכוּן אתו:‎ 

3 ילא UD‏ שמע שָוָא nio pèro 4T nÜnOoN‏ ער 
חָמַס: mnes‏ אַחְרִידְרבִּים לרעת: וְלאִתַעְגָה Pgb‏ לְנְטָת 
c2 RS‏ לְהַטׂת": לי לא o ADA‏ ` תִפְגָע שור 
JPX‏ או Un w7 nmyh yn‏ לו: ס פִיתְרְאֵה Tib‏ 
soU‏ רבֶץ ame pom o nnn‏ ל zw‏ תְּעוְבי D y‏ 
לא sav NS vayo nen‏ זמִדִברי-שָקר pM ps pun‏ 
ci^ IA‏ לָאזאַצְדִיק' רְשָע: "DU‏ לָא npn‏ כִּי השחד VN‏ 
"n2 nee "mWpe‏ צדיקים: uy‏ לא תִלְחֶץ ànyT DW)‏ אֶת- 
ve)‏ הַגּר posa DR Duo‏ מִצְרָם: 

סַוְשֵׁשׁ שָנִים תּזרֶע אֶתאַרְצךְ ANNAAS DIONI‏ יי וְהַשָבִיעַת 
men mn bon mim qBr^ SIN i»: nne "abotn‏ 
ןתשה 30525 np: esp‏ יָמִים ntn‏ מעשיף Dn‏ 
:an JADNA "rj" Tim ymy mi 25 natn wan‏ 
nawn DDN DN TN PEE‏ וְשֵׁם DON‏ אֲחֲרִים לָא ám‏ 
לאל saroy yet‏ 

ny3U byn הַמַּצוּת‎ ans בַּשָנָה:‎ o תִּחְג‎ món vov 
"ny i172 NT v למועל‎ qnws Us תאכל" מצות‎ È יָמִים‎ 
עשי אֲשֶׁר‎ "wem הקציר‎ xmv ipu ub yo? neo 
אֶתהמעשיף מן-‎ JAPSI בְּצַאת הַשָנָה‎ 5oND om muUa yum 
IN coBUoN iTo UY mya פְּעָמִים‎ vU הַשָדָה:‎ 
pay "sri-3on yov-sos nares Por names PAT 
28/9 Pb prps n5..335; 1 4 | 2g * $53, 6 + ולחמרף‎ (5rozbYtov) | 5 6 
6חט‎ | © Seb 550155 a» Vers ‘Qi | 30 * »Vers; 14 | ל‎ << || Cp 23, 
2 %3 prps (cf 6) מַשָפֶּט‎ NBT? macros nens | * 1 2X (part) || * dl frt, 
vel ins bem | 3°1 o9 | ל‎ ins v 6 | 5 1 5 YA עור‎ cf 63 = תָשָא‎ NU; 
€ PYN ef deonerabis || 6 prps TIN (639 PIN), cf 3^ [ly * 6 "To | 
bb prps PISI ND cf 6 | 8 * 12MSS x Vers ;דְּבָרִים 6€ ^ | עינִי כ‎ ET 
זז‎ è 6 תשָמט‎ ? | 8MSS ax Vers 1 || 12 * 6 ina? | ^ 65 mà? | 13 * Seb 
6 552 (prps 555) | לא ו‎ TIM (Seb 62MSS 4463 (ולא‎ | © 6x3) 
צשטט‎ || 14 639€ plur | 15 56 plur | b S plur | * 1 prb תְרְאוּ‎ (Vers pass: 6 
DIN, SNY) | 16 5 plur || 17 1 prb MNT et NN Qu), cf 15 || b 63 יהוה‎ 

THON | 18 ° 6 (excl 6*( + 34,243 || ל‎ prps הַפָּסַח‎ 3D, cf 34,25. 


2,224 שמות 108 


E E" ₪2 

Ig nne‏ שלח vip? "oO‏ לשמרךף qu‏ ולהַכיאַף אֶל- 
OPAT‏ אֶשָר SNI‏ י=הַשָׁמָר viso‏ וּשְׁמַע Yopa‏ אלְתמָרי 2( 
כִּי לָא "noyt/po Niy*‏ כי DOYA Y'DU-DN "5 rayoceU‏ 
"ba‏ וְעָשִיתָ ל ms nn MIN maTN OÜÁN‏ אֶת- 
צרריף: qNuD $*55 ENS qo‏ אָלדהָאָמרי Anm‏ וְהַפֶרְזִי 
eum "uns "iem‏ וְהַכְחַדְתִּירף: ו=לא-תִשְׁתְּחֲוִה לַאֹלְהֵיהָם 
nero? MYYN sy niv sy‏ כִּי Un "3t^ no3n òy‏ 
מַצבְתִיהֶם: *qgono-ns TAN DAN nym ns DATI‏ וְאֶת- 
מימיף D ape nonp DN‏ לא mun‏ מִשבּלָה my!‏ 
INWA‏ אֶת"מַסְפַר To‏ אֲמַלָא: 

ona san אֶת"כְּל"הָעָם אֲשֶׁר‎ ^nism) T3255 DUNS זלאֶת-אֵימָתִי‎ 
255 אֶת-הַצַרְעָה‎ "now ערף:‎ TON Tr b3-nw nna 
אגרשנו‎ Nb29 "Topo וְאֶתדהַחְתִּי‎ IYI HNS אֶתהַחוִּי‎ ni» 
חית‎ TH na) nào הָאָרֶץ‎ Tanp DDN DU queo 
"nw nen) iem עד אֲשֶׁר‎ quo uyg מְעַט‎ Dyas הַשָרֶה:‎ 
פְּלִשְׁתִּים 31501" עד-‎ nr jin אֶת-נּבְלֶף‎ CDU: iyw 
"N7232 ruso "ntn יְשָבִי הָאָרֶץ‎ ^nN DoTa ANO 0532 
sebr-s qy)N2 330^ גלָאי‎ imi EAE ny? nn 
5 ipio? 3? "TT DAN DN תעב‎ wa לי‎ qn 

24 ואל -משָה אָמַר עלה אלדיְהוָה ADS‏ ואַהרן 272 וַאַבִיהוּאי 
annan ow py muU‏ מַרְחֶק: viv‏ משה d»35‏ 
om mibg‏ לא ינשו n$m‏ לֶא יעלו מו nüÜ/D NDIS‏ ויספר 
D: ns) nim 52 nw Dp‏ -הַמִשְׁפָטִים w^‏ כָּלַ"הָעַם קול 
ntn n2" ivy. nim ATW DID HON "m‏ 


20 ? 60 *3— (cf 23); 1M | 5 6s הָאָרֶץ‎ | > 6--oo | 21319) | 
5 6 פָּנִי‎ (cf Hi 13,8); 1 | 22 6+ 19,5. 6 (sine בקלי 6 * | (ועתה‎ | * 6S 十 
9? | 23 * 6 WII | * 572155 a» Vers וְה'‎ || *6s(0)€ DA— | 24 6 DIN; 
prps ANINA , . תהרס‎ | 25 ° 6 sing | 6 69 2221] * 6-52 | 28 * «GB 
noon, GALS *m—; 6-- הָאָמרִי‎ | * 62MSS 60 שַם 636 30 .29 | ואת‎ -- | 
3I * ca 16MSS 801155 + --תִּים 69 ^ | כל‎ | 33 * 63 Nb | ^ s ולא‎ | 
ce 4686 WD `P (pro (?פ 3 , סזסס 6 :כי‎ | Cp 24, I * ..+ אלעזר‎ 
--חָווּ 6 * | ואיתמר‎ | 2 * 6 DIONI | 5 6 nay. 


24,5—25,9 EXODUS | 109 


uw nnn nam qm wa nst nim aTh ns‏ וּשָתִּים 
mto nişo my‏ עשר "oat‏ יִשְׂרָאֵל: שלח WINY‏ 3 
ִשְׂרָאֵל ולעלו עלת DTay vam‏ שׁלָמִים nymó‏ פָרִים: npnó‏ 
מֹשַׁה avo» par Di cwm nsa nw D$ "n‏ זויקה 
man seb‏ ויקְרָא "yi‏ קָעַם NM‏ כָּל אַשֶרדדִּבָר nj nym‏ 
AYD np oU‏ אֶת-הֶַּם ויזרק um nma "DN oyy by‏ 
הַבְּרִית אֲשֶׁר obey nym no»‏ על כְּל-הַרְּבָרִים הָאֲלָה: 
ntn by»‏ ואהרן i3‏ אַבִיהוּא "apro cya‏ יִשְׂרָאַל: פי ויראו 
ON DN‏ יִשְׂרָאֵל Tion n335 ARID? D nnnm‏ וּכְעַצַם 
Sys ow ineo Doy‏ 3 ישרְאֶל לֶא rov‏ ידו nw‏ אֶת- 
הָאֲלהִים D mp oem‏ *ִוַיאמַר ním‏ אֶל המשה ES ny‏ 
ON Tóm ATAT 282 nnons 3? nins omm my;‏ 
"in?‏ להְורֹתָם: יוַיקָם משה "wo vemm‏ יויעל משהי -by‏ 
הר הָאֲלהִים: ואל "you "DN Dp‏ בְזה עד IN‏ 
ova Dipy ^m ys nim D'UN‏ דְּבָרָים a‏ אלהם: על 
משהי 375" prs o2‏ אֶת"הָהָר: On v Aya NE‏ 
v2 yo‏ הָעֲנֶן np mu» DnUU‏ אֶלדמשָה "Daun on‏ 
njm 7/22 "AU :pypm uno‏ כַּאֵשׁ אבָלֶת v‏ 7 לעיני 
ְּנִי יְִׂרָאֵל: NDIS‏ משה Tina‏ הֶענן נן ועל m To‏ משָהּ 
22 אַרְבָּעִים D?‏ וְאַרְבָּעִים ;na‏ פ 

TOON nym m: 25‏ לאמר: 332 9 אֶלדבְּנִי יִשְׂרָאֵל וְיְקָחוּ= 
לי nso npmn‏ כָּלאִיש אֲשֶׁר wv‏ לבו Snan tpm‏ 
ואת Ay nbman‏ תִּקְחוּ מַאִתֶּם 277 nban inn npa)‏ 
וְאַרְנּמן תולעת שָנִי ns iy vt^‏ אִילם noy D'D?ND‏ 
DYA‏ ועצי שטים: *שמן לִמָאֶר Daya‏ לשמן הַמִשְׁחָה nbp‏ 
imeem‏ זיאְַנישְֵׂםי "pwbo "ow‏ לֲָפָד yy nuno‏ לי 
מש ;Daina "niat‏ 72529 אֲשֶׁר אי מִרְאֶה man nw "jns‏ 
jen‏ וְאֶת D rn 33) v52753 nin‏ 
MONY; 14 || 12 x6 TYAN; trsp frt:‏ ₪ זז || DIJN | 5 Seb n2U‏ 26 4 
| ישו 6 5 | 6< * 14 | (מ' ויהושע Ay» (MS‏ 6 6 1 13 | אשר כת' והת' והמ' 
Cp 25, 2 6 p3 | vs 6 262^, cf 558 |‏ | יהוה-64 16 | 6EY‏ 15 
cf 23 etc | ^ 6 xai ao-‏ ועשה 6 416 3 | M‏ 1 ;הַטובות $ 5^ | »6L‏ ** 7 
TYY | ^ x6 +73 | 510 63]2 | %16 6 n'yn.‏ לי 555 6 ? 6hoohat || g‏ 


IIO שמות‎ 25,10—30 


Jàm) sn אַמַּתַיִם וְחַצֵי אֶרְכו וְאַמָה‎ DBY YY אַרְון'‎ ap o 
תפנ‎ yu mao אתו זָהָב טהור‎ mess קְמָתוֹ:‎ rm) new 
TADI zi nyay bas לו‎ npyty sap ag ליו זר‎ peu 
"by niay ne^ niya 和 py n$ze "nt^ vnbyb YNN על‎ 
DNAT :37 DRN MAYI OU Sy בי‎ TY לעו השנית:‎ 
אֶת-הָאָרן בָּהֶם: יבְּמבְּעת‎ Db ne ngos by בַּטַבְת‎ DATAY 
הָעַלַת‎ nw STOS pnjvs nipo nue לא‎ mua wm fn 
"2 "i nos טְהָור‎ inp mea DWYT yo IDS שר‎ 
ngin aypa am maj» Du myyye sum wm) new 
וּכְרוּב-‎ nio Aspa "nw קָצוֹת הַכַּפְרֶת: פיעשׂה כְּרוּב‎ avo nis 
ְִהַכַּפָרֶת תעשו אֶת-הַכְּרְבִים על"שָגי קצותיו:‎ no SRO TY 
non D B5322 הַכַּרְבִים פַרְשִי כְנָפֿיִם לְמַעלָה. סְכְכִים‎ aye 
PDY: הַכְּרְבִיִם:‎ ws wm man אֶל‎ ISDN איש‎ omy 
אֲשֶׁר‎ NIY inn ËT וְאֶל‎ novbon HSTY אֶתהַכּפָרֶת‎ 
ian myB2s מעל‎ $n DaN Bv ל‎ "n os RS 
אֶל-‎ SDN את" כְּלאֲשֶׁר אצוה‎ noy] הַכְּרְבִים אֲשֶׁר על-ארון‎ "aU 
JT 

TANI רְחָבּו‎ mas) i08 Dines שטיםי‎ "Yr noU miays 
Dp וְעָשִית לָו זֶר זָהָב‎ Uno זָהָב‎ Yn asy spp `S) 
סָבִיב:‎ inuop5 3nT mir) סָבִיב‎ neb מִסְגרֶת‎ y» פיוְעָשִׂיתָ‎ 
yIW by n$aenns ונתת‎ Ag npa Yan פֿוְעֲשֶׂיתָ לוי‎ 
הַטַבְּעָת לָבְתּים‎ wn nào לעפת‎ mn yz wi הַפָּאת אֲשֶׁר‎ 
pex) DBY ww» DIITS PEPYS snow nw np? Diab 
וְכַפּתָיו‎ ý% Pepy אֶתהַשְׁלְחָן:‎ Dg siya) "cnp אתֶם‎ 
אֹתָם: וְנָתתָ‎ ayya טָהוֹר‎ an a Ta אשר‎ "cepa "וקשותִיר‎ 
פ‎ ITON up? ne Dn? yTy 


IO 516 6 n'UyY | טס)קטדקסגן + 6 ל‎ | 11 6MSS 5 לו‎ (ex 30,3) | 
15 1? מַהֶן‎ | 18 6 kai 066ף0וח6‎ | rg 1 c cod Hill+ ca 10MSS 39 
TEYA | 22 * 6 nyT3y 1 | ;ואת 2455 ל‎ 6 75221 | 23 6 xpuoñv (om 
GÀFL) xpuotou xa8apoó (6L -+ kai EUAwv שח‎ | 24 75 <65% | 26? »6] 
b 3 py) | = 68+ אַרְבֵּע‎ (et 5 29 מעל לָ' 53 | טַבְּעַת‎ | 27 6 nnn» 
(6חט)‎ | 28 a 上 6 十 kaeap | ^ S NYI | 29 aa ויתשקו ומנקיתיו‎ = 37,16 | 
ל‎ 23MSS w. Di]. 


28 EXODUS III 


"ip nav myaen nen nt/po טָהָוֹר‎ 2m noo nep» 
TISO DNJ Dip ntt מִמַנָה יְהְיוּ:‎ Tp TIa Tyuy 
הַשָנִי:‎ aga mao up AYOVA הָאֶתָד‎ Apa mae שלשה וקני‎ 
גְבְעִים‎ nov f) "22 Iyya napa ּשֶלשָה ָבָעִים מִשְׁקָדִים‎ 
הַקָּנִים הַיצְאִים‎ nyw js me כַּפְתַר‎ "NJ Dop2 opyo 
UTI yap אִרְבְּעָה גְבְעִים מִשְׁקָדִים‎ pAs memo 
maon pn ay nnn 3h23 385 mápn "3v Ann 5וְכַפַּתר‎ 
memo DYNY mien d 7350 הַקָנִים‎ NYNA "52 
mb ínp nns ntpo nj» Nn neo bsp: oyp" 
cap ry וְהַאִיר'‎ mitem Uem) אֶת"נרְתֵיהָ שְבְעָה‎ meyws 
nz זָהָב טָהָוֹר‎ 2: inb 2n manne %וּמלְקָחָיהָ‎ :条 
אַשָריאתָה‎ ODIAR TYN nae הָאֲכָה‎ D'ez8752 DN ANR 
ס‎ nua mw 

10208 nva שש מָשׁנֶר‎ ny ey n»n יוְאֶת-הַמִּשְבֵן‎ 6 
nsa הַרִיעַה‎ TN ;DRN מעשה חשב תִּעַשָה‎ Dyp jy nyon 
הָאֶחַת מִדֵּה‎ nr" mu nÉs2 אַרְבֶּע‎ 3n3 TBsa וְעֲשְׂרִים‎ nib 
יאֲשֵׁה אֶל"אַחתֶהי‎ nian "nn הַיִריעת‎ gags אַחַת לְכָלְהַיְרִיעֶת:‎ 
על‎ nsn nio» אֶלאֲֹתָה: יְעְשִית‎ nt nan יריעת‎ vom 
nya nea וְכָן תְּעֲשָׂה‎ mana nspo niyo היריעה‎ net 
הָאֶחָת‎ nr"v3 Ayya לְלָאת‎ pyan: הַשָנִית:‎ manea הַקָּיצוֹנָה‎ 
הַשָנִית‎ mana אַשר‎ nbus nxpi AWYA hr meom 
אֶלאַחתָהּ: 5וְעַשִית חַמָשִים קרי זָהָב‎ TYN n&b5n Anapo 
itn nu Dop ANNS y DUN אֶתהַיְרִיעת‎ nm 
לְאֶהָל על-הַמִשְׁבֵן עשתי-‎ này nb"v ADY אֶחַד:‎ 
TONI DWY ארי הורִיעָה הָאַמַת‎ :DR ne»n וְרִיעַת‎ mey 
my nyy nis n ngaa nr"ng mbsa yz? ורחב‎ 


31 ê ca IgoMSS 6561 ni?n | ^ 6 3pm | >> 6 'B121'3 et sine suff | 
32 6 sine suff | 34 6 -- "OZ, 0322 | 35 ° 6 TéGdapec, om vsay| כַּן + 6 ל‎ 
a 33 | * G+v 34aba || 37 * 26 והעלית"‎ S וְהַאִירֹתָ‎ | * ₪6 NT), cf Nu 

,2 | ** 6 èk rod évóc עשחשססקח‎ || 38 6 ‘Db my) | 39 ^? >6; Seb 3MSS 
i Yn, 4MSS wS DN) (= M 37,24) | 40 * ca 20MSS (6?) n3; 6 
sine suff | ^? S utin 9 | Cp 26, 3 = אחת אל אחת‎ (= M 36,10 sqq 


22) | 5 >62. 


112 שמות‎ |: 26,9—28 


3? וְאֶתשש היְרִיעַת‎ Ta הוריעת‎ wanny Suam inp 
חמשים‎ mipyo הָאֶהָל:‎ ub אֶתהוְרִיעָה השָשִית אֶלמָוּל‎ Pob 
nR וַחֲמִשִׁים‎ mana הַקִיצנָה'‎ niya הורִיעָה‎ net? לְלָאַת על‎ 
חְמָשִים‎ nbn) קרסי‎ nerys הַיְרִיעָה הַחֹבָרָתי' השנִית:‎ nev על‎ 
nive אֶחָד:‎ mm אֶתיהֲאֲהֵל‎ nm בַּלְלְאת‎ È אַתהַקְּרְסִים‎ neam 
quen hs by nion nbi» np" "n Dim n'ya "n 
mp num הַאֶהָל‎ ny TRA qa ub מִזֶה וְהָאמָה‎ DNTPS 
nob לְאהָל‎ ADA לְכַפֹּתו: +וְעָשִיתָ‎ nib nb pyan 5v 
mpUPYS מִלְמַעלֶה: פ‎ menn n TDIA DOINA DN 
הַקרֶשׁ‎ TR 5יעֲשֶׂר אַמוֹתי‎ :DT D'OU yY jou אֶת-הַקְּרְשִׁים‎ 
JÉN ÙD ידות‎ mp DNO Un m TÒNI "wm DN 
DNDyys Hawan קרשי‎ 555 nen 12 3 אָל-אַחֹתָה‎ TUN 35b 
תִימָנָה": פווְאַרְבְּעִים‎ 232^ NADI אֶתהַפָרְשִים מש ִָָים קרש‎ 
区 PIT 有 mij שָנִי‎ vpn עֲשְׂרִים‎ nnm nera IPITS 
T "np? op] VPO DIN vue VÅT RY men 
י=וְארְבְּעים‎ ap DWY py NND? הַמִּשְבֵן השנִית‎ yoyove 
nnn DT Ur הָאֶחָד‎ Un nnn mÀq אִדְנִיהֶם 552 שני‎ 
*30/323 קרשים:‎ net תַעַשָה‎ n י הַמִשָבֶּן‎ ns: הָאֶחָדי:‎ vpn 
Abt Bosh "mw בּירכתים:‎ Ue nbspeb ntryn DYD 
Dat * num 13 nns DY2OD-N עלי-ראשו‎ "Evan wm vmm 
ntt 55 pm Dep 5וְהָיוּ שְׁמֹנָה‎ sym nbspon לשני‎ 
nnn mimm e הָאֲחָדי‎ Up nnn mim 5 אַרָנִים‎ "by 
non mer עצי‎ nm nerve "NS vn 
צלע-הַמשְֵׁן‎ ip בַרִיחַם‎ nome :NT RDT YON po 
ing. Eno? jon צלע‎ Cup» בְריהם‎ nyom השנית‎ 
sypia מְִהַקְצָה‎ mise הַקְרְשִים‎ Tina הַתִּיכְן‎ moys 


IO ? 6 cf àvà heoov | ,הַקִיצונְָה בח' 1 ל‎ cf4 || rr 6 tàs 560066 | 
12 <5, 6? AMDI, cf 12b | 13 6 + «àv déppewv || 15 <6 | 16 6+ omoes | 
17 6 יי‎ (sed 19 sqq uépn!) | 18 * 5MSS ₪ E, id 19. 20 nec- 
non 36,23 sqq || °° 6 rpéc Boppáv (36,23 ' 233) | 19 ^^ 6 "yos simil 19b 
(bg>6B). 21. 25 | 21 °° >6 | 231? למקצעת‎ cf 24 || 24 * 8MSS aux I) | P 6 
DANN | >1 אָל-‎ cf 36,29; 6 èk || % 6 mowjcec | 25 6-66 àugpórepo. 
Td ep 60109 | 26 1 NIYI, cf 27; 25,12; 36,31 sq; 37,3. 


26,29—27,11 EXODUS II3 


nsn mÜ^pnonwy»‏ :30 וְאֶתדטַבְּעְתִיהֶם תְּעַשָה :25 בְּתִּים 
men zm‏ אֶתהַבְּרִיחֶם absyda? pyan ny nbp am‏ 
אֲשֶׁר iw moon np myyt D mp PPN‏ 
ותולעת. "A‏ ושש w/o‏ מִעשָה חשב nnn mats nn ne‏ 
אתה AY Appas by‏ שְׁטִים now 3d: meso‏ 377 עלאִרְבָעָה 
TADIN :ba |‏ אֶתיהַפַּרכָת apy nsam roy nnm‏ 
DN n2520 man‏ אךון nim mI‏ הַפֶּרכֶת vr rib‏ 
DYDI vr‏ ונְתַתָ אֶתהַכּפְרַת על vp noy ys‏ 
nz^gb vi inven-ns nowys DYTI‏ וְאֶת-הַמְנְרָהּ n2‏ 
השמו על צלע הַמִּשָבֶּן תִימָנָה ow‏ תִּתֶן על-צלע dI‏ 
NS) nban ^n] nnb? Ipo rey‏ ותולעת aU‏ ושש 
מִשָזֶר neyo‏ רקם: Ayon Top? müyys‏ עמודי masi Dey‏ 
אתֶם 221 וְוֵיהֶם 331 ויצקת לָהֶם D :ngn VTS nyan‏ 
my 27‏ אֶתדהַמַזְבָּחי עצי שטים qu nòs Don‏ וְחָמֵשׁ 
אַמוֹת meye snop nias voy naa am ru m‏ 
TAP‏ על אַרְבֶּע pun wo viu‏ קרְנֹתָיו pres‏ אתו נְחֲשֶׁת: 
וְעָשִית פירתיוי רשוי "yw‏ וּמזְרָקְתָיו וּמזְלְנֹתָיו apana‏ 
voro‏ תַעַשָה p'epvw immo‏ לו מְִבַּר nt/n3 ny ntzp‏ 
miyy‏ עַלהֶרְשָת אַרְבּע טַבְּעַת yao "oy ntfi‏ קְצוּתָיו: TADIS‏ 
neg? nayan 3572 nnn nj‏ וְהִיתָה הֶרְשַת עָד חְעִי aran‏ 
mips‏ בַדִּיםי mes Dev r^ a naya?‏ אתֶם נְחְשַת: זוְהוּבָא' 
p ims HD‏ תעשת INIT "Pu dn‏ את n‏ ב 
nis ér23) NND iste "Nn DM npo D Pop‏ 
Sm mj^p‏ ישש niyo‏ מאַה DNBO TY Aasa‏ הָאֶחָת: AVY‏ 
עְשְׂרִים וְאֲדְנֵיהֶם ֲשְׂרִים arm - ntn)‏ וחשַקִיהָם By: ip?‏ 


30 * 6 NYI? | ל‎ 8 PONTI? | 3: Seb 6MSS 65 תִּ'‎ | 32 65 n | 
33 ^ 6 קעלזְהַקְרְשִׁים‎ | 34 6 AJARI | 35 w T] | 36 ~ <6 | 37 68 i] 
Cp 27, I 6 13115 (cf 30,1) | 2 וש‎ | 3 ? 6 oxepdvnv và 6voiactnpiu | 
ל‎ »6; S ad officium eius (= לְשָרת1‎ "| * 6 x. שסףדחטגטא .ד‎ 00100 || 6 
sing || * 5 6חט 6 ? 4 | וכל‎ | 4b et 5b 1 frt invers (6 in 4b. 5 מכבר‎ pro 
2272 et ל | ?--תִי 8 וְהָבַאתָ 726 | 6*5< ל |6<* | (הרשת‎ <652 | 8*- 3 


JANI | *1 סד | | 6< ^^ 9 | ^ תִּ'‎ * 6 aùtûv, cf 3811 || ל‎ 68 v. 
Biblia. 8 


278 שמות 114 


NND?‏ צְפון" PTN‏ קְלָעִים 7T ga‏ וֶעמְּדו עֲשְִׂים וְאַדְנִיהֶם 
עֲשְׂרִים nv] w ntf‏ וחשקיהֶם 8: "sna nme‏ לִפָאַת- 
5ם קְלָעִים nas muon‏ עמְדִיהֶם oom niy‏ עִשָרָה: 3m‏ 
nu neo inn‏ מזְרחָהי Vome rp muon‏ עָרָה TB‏ 
קְלָעִים nny s nut noces nnpo‏ שְׁלשָה: miya Anp‏ 
חמש nay nov nns Dy?p ey‏ שָלשָה: וּלְשַׁער 
fios no»m "nes Dy TRY $n‏ ותולעת שְׁגִי שש VAA‏ 
'מעשה amuy "p^‏ ַרבְּעָה וְאֲדְגֵיהֶם אַרְבְּעָה: "nby-53:7‏ הָחָצר 
מַאָה TÉN‏ חב os von nppt bns pb‏ שש 
nma to‏ נְחְשָת: 502219 כְּלִי pyan‏ ^293 עַבְדְתו וְכָלהיתֲדֹתָיו 
TÉNY D utn nn "nsm-523‏ תְּצוָּה ו אֶתבָּנִי 
bgt‏ ויקחו qi ny py Ts‏ כָּתִית rbin NS‏ נַר תָּמִיד: 
5DNaaa‏ מועד pin‏ לַפכֶת אֲשֶׁר על-הֲעֲרת יערף אתו אהרן 
"wm‏ מַעַרֶב Spa»‏ לפנ Sa nyo ni^ Boy ngn nim‏ 
D sowie‏ 

iaa "AN viz-mw) ghy DuwcnN Phs הקרב‎ TANSY 28 
2 "BIN mos וַאֲבִיהָוּא‎ 3]3 pus יִשְׂרָאֵל לְכְהַנו'"לִי‎ v2 
nBNY INDD um TUN jns vp 03 וְעָשִיתָ‎ d 
viU וְעַשוּ‎ npan nj אֶל- -פלחכמ-לב אשר מלאתין'‎ am 
TDYI qm הַבְּנדִים אֲשֶׁר יעשו‎ nbi לכהנודליג‎ opo nas 
לאַהרן‎ vona y "3o npa perm nihi ojos 
ְאֶת-‎ boni xiyrnw np לכהנרלי: וה‎ vast Ow 
55ְעָשָוּ אֶת-‎ D ּשְׁשַה-תֶאְו‎ oum הָארְנָמָן וְאַתדתוקעת‎ 
חשבי:‎ ntzyp wt וש‎ "3t תולעת‎ 1038 noon an הָאפָד‎ 
ings וְתַשָב‎ rani קצומָיו‎ "auo onm חֹבְרֹת‎ nbns שְתִי‎ 
זז‎ 6 mpóc ל | צמדשו(מח6‎ <6 || * ins c 6 MANA cf ₪. || 13 ^? 6 mp. 
vérov || 14 6+ Tò yog; id 15 | 15 G+ mAN (cf 14) | 16 * 6 4- 10 yos || 
5-פ‎ 6 rf) modig (cf 26,36) rod pagidevrod | 17 6S [18 * 6 NYH (frt 1) | 
P הָמָאָּב‎ | 19 > 1c 6 כל‎ (Seb 93); 4.2 ועשית את‎ | bb x, ndvra. rà 
éppaAeia x. oí סח‎ | 20 6 iva kántor || Cp 28, 1 ê <6 | *" 5 
J225; id 3 243, 4 65 | 2. 3 6 וזאסזט‎ | 3 * 1MS aw DIN [|^ 6 oùs | ° 6 
eic tò צסוץ6‎ | 4 ?? 6 c artic || 5 25MSS "DN || 6 *? 56; 331155 26 תו"‎ | 

b 6 + ,09זגואוסח‎ 1 4 || 7 1 6 6 "127 (cf 39,4). 


28,9—28 EXODUS IIS 


vy תולעת‎ q308) זָהָב תִּכְלֶת‎ ny» suo כְּמַעְשֵׂהוּ‎ voy UN 
עליהָם שמת‎ nnn» Drb/^32N ^pU-ns לקח‎ "wp ישש‎ 
וְאֶתשוֹת הַשׁשָׁה‎ NINI own על‎ nübwb יראל ששָׁה‎ aa 
mne jaw Pon meyan ionian MYI על-הָאָבְן‎ DMT 
niya naon owe הָאֲבְנִים *עַל-שְׁמַת בְּנֵי‎ "nns ADDA nnn 
הָאֲפֹד‎ nbns על‎ DJINI "DÜ-DN Épp :DRN DWA an 
עַל-‎ nm 35? אֶתשָמותַם'‎ Vw ישרְאל וְנְשָא‎ 335 122! 328 
שרשרת‎ yvan זָהָב:‎ ngaya י5וְעָשִית‎ D HP TANI תי‎ 
אֶת-שַרְשָרֶת‎ nnn» nar nt/zp DDN meya מִנְבָּלָתִי‎ wa 
מעשה‎ DDYN wn méyys הָעַבַתֶת על הַמשְבְּתי; ס‎ 
ושש‎ "gt ותולעת‎ 19) nan anf apy "bs nyoyo "an 
sam) nun ns nr wwe nys ye תְעשָה אתו:‎ WD 
hpa טוּרי אָדֶם‎ ay Dype אָבְן ארְבְּעָה‎ nspa בו‎ DN 
509 :Bom veo 753 השני‎ mens הָאֶחָד:‎ men npim 

A הַרְבִיעִי תּרְשִׁישׁ‎ enye וְאַחֲלְמָה:‎ iv m^ הַשְׁלֵישׁי‎ 
עֿל-שְׁמָת‎ mon וְהָאַבָנִים‎ anion Wn 3m avo nau 
עַל-שמו‎ v^w Bn'n "mns ֲל"שׁמֹתָם‎ my mnt owe 32 
מעשה‎ nop "החש ישרשת‎ neyye eag עשׂר‎ yv Ion 
ADI 3p טַבְּעוֹת‎ ^nt טָהוּרוייץוְעָשִׂיתָ על-הַחשָן‎ inp nay 
nRa n-ns này qno myp auo» mbaen *nv^ns 
5וְאֶת שְׁתֵּי קצות שְׁתִּי‎ guns אֶלקצות‎ nyaen עלדשְתִּי‎ am 
ES bN] bn» nnn NAYAN "nu-»y Inn nha» 
n'isp עלדשָנִי‎ DNS not 357 טבְּעוֹת‎ "nt DUPyvs m מוּל‎ 
"nU Ropy sura TIN 33y "ts spev התשן‎ 
bows לטה‎ TS NN על-שְׁתִּי‎ DAN וְנַתְתָּה‎ $m mazo 
אֶת-החשן‎ OTY הָאֶפוד:‎ b bvn inana לְעמַת‎ vis 
על-חֲשֶׁב הָאֲפוֹד‎ nib nb5n bna ` TIENI Db3p-ow vann 


9 6 + הָאַבָנִים‎ || ro 6 óvóuara || rr/r2 =% <6 || זז‎ 8 NISIN; cf 20 || 
I2 P 6 xà òv. .ד‎ viðv lop.|| > 6+ nepi abrdv |14 ? 6 karapeptruéva ev üv- 
eeaty | ^ <6 | © 6+vb nonn | 15 è cf 6 | * 1 הָאָפד‎ (u) | 17 ?? 6 orixog 
M0uv €orai; S-rjrzma | 20 ^ S i )6 1 מ'‎ bis) | ? 6 Dio | 2r 6 
èk | 221c 6 nixa [ה]שרשרות‎ | 23-28 6 (abbrev) post 29 || 24 1 
על‎ (2:6); cf 39,17. 
8* 


22444 שמות 116 


nives‏ הַחשָן מַעֵל Dos NYI TONT‏ אֶת"שְׁמוֹת בְּנִיײיִשְׂרָאֵל 
בְּחְשן bawan‏ עַללְבָּו 1N23‏ אֶלְהַקְדֶש ?1321 לִפְנִיהיְהוָה תָּמִיד: 
Bn‏ אֶלחָשָן הַמִּשְׁפַּט אֶת-הָאוּרִים Y mónn-nw)‏ עלב 
אהרן D9 won‏ יְהוָה וְנְשָא Dus‏ אֶתמַשָפַט byna‏ על- 
לב np web‏ תָמִידוּ "pns pyp D‏ הָאפוּד 
ְּלִיל mune nban‏ פִידראשו Dİş tə àm nb; ina‏ 
מעשה ארג br‏ תַחְרָאי inum‏ לא DYP y‏ על"שולירי 
רמנל תִּבְלֶת jo‏ ותולעת "it‏ על map si‏ ופעמני Am‏ 
cana‏ סִָיב: פמ 321 ורמון פמ art‏ ורמון על-שולי yen‏ 
סָבִיב: וְהָיָה על-אַהֲרְן now‏ וְנַשְׁמַע קולו בְּבאו WIPT‏ לפנ 
nyv‏ וּבְצָאתו וְלָא cim)‏ — ם | murus‏ צִיץ Une Agp‏ 
nobis ymz tup oih "mne "y nnne‏ אתו עַלִפְתִיל 
ma nbn‏ עַל-הַמִּצְגָפַת אֶלמוּל ne3encuB‏ יְהְיָה: וְהָיָה על- 
מַצַח אהרן וְנְלָא Vins‏ אֶת-עון min‏ אשר יקדישו 3)' bio‏ 
Din»‏ קְדְשִיהֶם וְהָיָה עַל-מִצְחוֹ Tn‏ לְרְצוֹן mn‏ לפני 
nnan Bst um‏ שש וְעָשִית Db3D‏ שש 
nt? D338)‏ מעשה רקם: YPY‏ אהרן p'vpY áp» nyA‏ 
"nn?‏ אַבְנְטִים NYIA AWII‏ לָהֶם T?‏ וּלְתַפְאָרֶת: DYA‏ 
"DN DN»! DÁR AMAM AS NINY) TAŞ 站 SnS DD‏ 
DD? nigpye 7372) DRN DYIP) DN‏ 1370320 לְכַסּת בְּשֶׂר 
nyw‏ מִמֶּתְגִים וְעַד"ירכָיִם יְהָיוּ: Puro‏ עלדאַהרן וְעַלבְנִיו בְּבאָםו 
אָלאָהָל מועד אַו בְנַשְתָּם wa nnt» Datang‏ וְלָאוְשְאָוּ Tp‏ 
npn wey‏ עולם לו D ms vum‏ | 
na niv: 29‏ אַשרדְתַעשָה "np? `? 1737 DDN "U3p» nno‏ 
"DN p‏ בְִּבְקֶר omy :np"on DY D?w‏ מצות nany‏ מצתי 
pata noa‏ ורקיקי men n?b joya Dny nis‏ תָעַשָה אתָם: 
ANIS ANIYE‏ עלסל bpa DRN na]pn "DN‏ וְאֶת-הַכֶּר וְאֶת XU‏ 
DYINCDNM IDDN‏ וְאֶת"ְּנוֹ פקריב nnp^w‏ אֶהָל מועד Dr‏ 


29 »6 | 30 על‎ || 31 6 mob'ipn (= b'yמ‎ [v 4; 29,5]? vel = חשן‎ [257; 
39,9]?) | 32 °° 6 .ד‎ ovuBoMv guvupacuévny | 33 ? 6 + kdrueev (ko 一 ) | 
b (5 十 ww» Uv; cf 39,24 | 39 a 6 ,(הַתשׁבֵּץ‎ cf 28,4 | b 6 plur | 
40 ** <6 | Cp 29,1 * 6° Wipe; 8 Tw? | *1 לקח‎ | 2 = >6. 


2:33 EXODUS II7 


jns-ns nU320) DRATT nnpgs :epa ONN‏ אֶת"הַכְּתּנֶת 
"TEN ovni DN‏ וְאֶתדהָאַפד וְאֶת-הַחְשְׁן pes‏ לו "av m3‏ הָאֲפר: 
npiybn not‏ על"ראשו nno‏ אֶתגְזֶר הַקְדֶש על-הַמַצְנָפַת: 
ְלְקְתְתָ אֶת-שְׁמְן np3sM nnn‏ על"ראשו וּמַשַחְתָּ אתוֹ: -DNY‏ 
vy‏ תּקְרִיב וְהַלְבַּשְתָּם Aupy napa‏ אתָם jm pas vias‏ 
pvam‏ לְהֶם ngno 1372 Dn» nnm Db‏ עולם nNbb‏ 7- 
Da0pnmye jtm N‏ אֶת-הַפַֿר on ayab‏ מועד Mns "3p‏ 
DEUYDN vus‏ עַלזְרְאש pony Bn‏ אֶתדהַפֶר 355 nym‏ 
5n nne‏ מועד: navem Tyr nnn "n n ANPR?‏ 


TP23N2‏ תכלה mi‏ תִּשְׁפֹּף IDIN‏ הַמַזְבָּחַ: קח אֶתזכָל- 
3ona‏ הַמְכַסָּה אֶתדהַקָּרְב וְאֶת nU DN 3237Y ÀA‏ הַבְּלית 
mepn ues "Us none‏ הַמִזְבְּחָה: bn WINNY‏ וְאֶת- 
WPNNI Ty‏ תשרף UNS‏ מחִיץ "DNYS :NT DSS DIDPb‏ 
npn "nNZ ^w‏ וְסְמָכוּ אַהֲרָוֹן וּבָנָיו DTT‏ על-ְרְאש הָאֲיְל: 
Dens‏ 'אֶתדהָילי "DW" APPA‏ וְזֶרקְת namoy‏ סָבִיב: 
iz nin‏ תְּנַתֵּחַ לנְתְחָיו nsnm‏ קרבו nnj vi»‏ 'על"נְתָחָיו 
ועלדראשו': pepas‏ אֶתכָלהָאַיל apima‏ עלה mio "NY]‏ 
nyTb ns nur) "m‏ הָוּא: Jp) "av DNT DN npo‏ 
TYN‏ וּבָנָיו אֶתיְדִיהֶם עֲל"רָאשׁ DNI‏ יוְשָחַטַתָּ nnpe STN‏ 
和 2 nimm ioa‏ אזן mins v33 ps Pb AN‏ 
Do qv) mig ÒT an‏ הַימָנִית' amnas pon‏ 
עַלהַמזְבָתַ :xup‏ ייוְלְקְחֶת DYr]o‏ אשר עַלדהַמִדְבה pyn‏ 
mum AÓmven‏ על-אהרן cni») voir) vir‏ 32" אתו 
vp‏ הוא 7533055233 וּבַגְדֵי בָנָיו sara US‏ מן i ow‏ 
וְהָאֵלְיהי וְאֶתהַחְלָביהַמְכַסָּה אֶתהַקֶרֶב וְאֶת insi 3a27 my‏ 
"UN bhang) noon "nt‏ עליהן n‏ שוק nen‏ »* אילי 


pers‏ הְוּא: 33723” 17[ nns qoU nno Tm nns‏ ורקיק 


5 *»63 | * 1 frt ;בּחשב'‎ 6L DNI הַחשן‎ | 9 = dl C6) | xo * 6 
,לְפָתַח‎ ... + nne mm | ל‎ 6 plur | > 64 1 || 12 6 -4-Aomóv )6* om av) 
I6 * 6 aùtòv; id 20 | ל‎ 6 tò oiua, S 1535? | 17 ^ 6-r65am | ^^ 6 
על-ר'‎ n'nnin? 6BabAF ^"pw (= góv?) 37 5y | 18 *<6 | ^ 855 636 "Y| 
20? 630) + הַימָנִית‎ 6 vb nonn || Pb $ plur | 20b: 6 post 21 | 22? »6; 
mm אֶתדהָאַלְיָה‎ | 5 <6 || 23 一 xai &prov 2/0 65 &Xaíov. 


29,24—42 שמות 118 


DON "53 הכל על‎ nov הַמַצות אֲשֶׁר לפני יְהוָה:‎ 56D אֶחָד‎ 
אתֶם‎ A iym לְפָנִי‎ neun אתֶם'‎ ADIT 22 "52 by 
שה‎ nim 55 nmm» nb וְהַקְטרְתִי הַמְבּחָה על-הֶעלְהי‎ nro 
nsum fios? הַמְַּאִים אֲשֶׁר‎ SS ninn"nw nnpovs ליהָה:‎ NIT 
mmi ns KYI? TE לד‎ mp nym v2» neun n 
הַמִלְאִים‎ Oe now: שוק הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הונף וְאַשָר‎ ANY TANAN 
לחְק"עולָם‎ SE pas פיוְהָיָה‎ ms "UND מאשר לאהרן‎ 
מְאֶת בּנִי-יִשְׂרָאֵל‎ mam וּתְרוּמָה‎ wi יִשְׂרָאֵל כִּי תְרוּמָה‎ i3 AND 
ליהוה: 13212 הַקְדָש אֲשֶׁר‎ "ene שלמיהםי‎ am 
DY3U/3» ing" nw n3-Nbo5s 32 "no אחריו‎ 1225 ms Yan 
ny» מועד‎ DIRON Na אֲשֶׁר‎ ab הַכֹּהָן תַּחְתָּיו‎ mp3» DA 
קָדְשׁ‎ opa SPINY Poya npn הַמִלאִים‎ OW nsYs pA 
nnB 5p3 WN ְאֶתהַלְחֶם‎ SI WINN D ל אהרן‎ 
אֲשֶׁר 53" בְּהֶם ְמַלָא אֶתיָדֶם לקש‎ BDN Voss מועד:‎ br 
"^ הַמַלְאִים‎ "bao +וְאִדיוְתַר‎ inn vpo לאדיאכל‎ 3n אֹתָם‎ 
הוּא:‎ UT b353 No אֶתדהַנותָרּ בָּאָש‎ neo pam ער‎ nn» 
יָמִים‎ nya non Ds 555 2$ 1235 לְאֲהַרְן‎ méyys 
על-‎ nom miea יָדֶם: 95:136 חַטַּאת תּעשֵׂה ליום‎ sbon 
תפ‎ D^ nyats "opo אתו‎ pny voy q223 הַמִזְבָּח‎ 
y357-9 mp tp nima nwn "n nup) nirenooy 
p: nara 

niyvs‏ אֲשֶׁר ngyn‏ עַל-הַמִזְבָּח כַּבָשִים 13/733 DU‏ ליום 
PTAR‏ פאֶתההַבָּבֶשׂ nen ju t23n AN) "p33 YYA TINI‏ 
pa‏ הֶערְבָּיִם: qo a yn mn? poa Zo nté Duro‏ 
waa? | Dos nu‏ הָאֶחָדי: ייוְאַת vals‏ השני pA n»n‏ 
הֶערְבָּיִם niim pin a‏ תַּעֲשָׂהלָּ nts nf? mo»‏ 
Ton neve inge‏ לְרֹרָתֵיכֶם nne‏ אָהָל"מוֹעֶר "ab?‏ יְהוָה אֲשֶׁר 


24 6^ abro)c, 65 abroig (6UEO] abd) | 25 * מִדְהָאיל-+8‎ m7 | 
b-b 6 \ח6‎ tò צסוקמדטסוסט0‎ Tfjg צשד 6 ? 28 | 606שדטסאס\6‎ cwtnpiuv .ד‎ 
viðv lop. (GAL צשד‎ cur.) | ^ 63 sine suff | 20 <6 | 33 64+ ח6‎ 00100 || 
36 ^ x DI B»? | 38? 6 + DD, cf Nu 28,3 | ^ 6 תָמִיד‎ TYR (cf 42) | 
4I aw | 


20,43— 30,16 EXODUS II9 


ועדי "To TAY DI?‏ אליף שם': AWITA‏ שָׁמָה' 029" יִשְׂרָאֶל 
"wap‏ בַּכְברִי: "nup‏ אֶתדאֶהָל מועד וְאֶת-הַפִּזְבֵּחַ וְאֶת-אַהֲרְן 
vp vorne‏ לכהן r6‏ >וְשָבַנְתִּי Sa Tina‏ יִשְׂרָאֵל nm‏ 
לָהֵם לאלהים: CON CP WT‏ יְהוָה אֲלְהֵיהָם oni NYIT "s‏ 
מִאֶרֶץ מִצְרַיִם 3205 בתוכםי inn ON mpm EN‏ 5 

TAN? אתו:‎ nen עצי שטים‎ nop po nat meyy 90 
קרנתיו:‎ we "nop mnow) ny rx jam] וְאַמַה‎ d$0 
וְאֶתקרְנְתָיו‎ cup וְאֶתקירְתָיו‎ ang מָהוֹר‎ z231 אתו‎ APY 
תעשׂה"לָוּמַתָּחַת‎ a2] nban n^ apo ag) זר‎ Dey 
Da? mna? nim "us wor מָעשָה‎ voves nw על‎ Ty? 
DRN ma owy "sp DUINDCDN לְשָאת אתו בְּהַמָּה: יוְעָשִית‎ 
"pb ny על-ארן‎ s njien אתו לפנ‎ DADIS נְהָב‎ 
voy הטיר‎ ino E YIN על-הֶעלתי אֲשר‎ "ww n» 
Haye nins בְּהֵיטֵיבָוֹ‎ apa "pai סמִיםי‎ Mbp qas 
לפני‎ Ton mi nivop: הֶערְבַּיִם‎ ya אֶת-הַגַּרֶת‎ pns לוּבְהָעַלת‎ 
395 npie וְעֹלָה‎ nm np voy לְרֹרְתֵיכָם: פלא-תעלוי‎ nym 
DD mya nns vinos. אֶהַרן‎ DYO עליו:‎ "on לא‎ 
קדש"קדשים‎ pin Yop 0B "na nos? n»n nNBn 
הא ליהוה: פ‎ 

28733 ANTAN Nin "312 לָאמֹר:‎ nyay nim ame 
ny» -DDN oper איש 53" נַפְשָׁו ליהוָה‎ nj Tp 
מחצית‎ mips apa" 53 punys :DRN 1p93 n Da 
תְּרוּמָה‎ 5p mwnb השקל‎ ny עָשָרִים‎ vpn opua השקל‎ 
im nbvp) ny) m'y 125 n'ipsn-»y לוהה: 23:4 העבר‎ 
לא יִמְעִיט מִמְחֲצִית השקל‎ um niv so Typs יְהוָה:‎ nena 
NPIN 六 站 pr ;Dawntya3-by "8:5 njm אֶתדתּרוּמַת‎ Am 


42 ° 6 YHN? | ל‎ 1 6 6 T | > 6 èkeî(ðev) || 5 <6 || 43 aa x. Tdžopor 
éxet | ^ 63 AYTDI) || 45 6 xoi וטעססמסמ\אוח)‎ || 46 = cf 45 || * 6 וטא‎ 6% 
civar abTÓv || Cp 30, I—IO: א‎ post 26,35 | 4 1 c ca 7MSS wsVers )הָי‎ || 
6 ** > 271155 x6; 1 prb 41 | ל‎ ca 85155 "51 || * cf 20,42* || % cf 29, 42° || 
7 * 6 oóv6erov צ6דח6\‎ || ^ 6 euuidce er 00100; id 8 (6P 一 aetc) | 8 6 
DD—; id 10 | 9 * 6 690006 || ^ 60066ח6‎ || 10 * 6 + mepi 00100 || ^^ <6 || 

2 ** <6. 


30,17—38 שמות 120 


הַכַּפְרִים מַאֶת 03 יִשׂרָאֵל nna‏ אתו עלדעבדת אֶהָל מועד וְהָיָהּ 
mor ONES a‏ לפנ nim‏ 525" עַל-נִפְשְתִיֶם: D‏ 

DYR 523 נְחֲשֶׁת‎ w rey ys nis nw npm TY? 
מִיִם:‎ not nn nain pai מועד‎ daya אתו‎ nno n3my 
-oN כבבאָם‎ eoo msn אֶת-יְדֵיהֶם‎ 3385 vim us "sme 
p^ Bimn-w מועד יְרְחַצוּדמים ולא יָמָתוּ א בְנשְׁתָּם‎ DDN 
nim np Nov Eom יְדֵיהֶם‎ wmv: ליהוה:‎ DN Opa 
B לרְרְתַם:‎ wur -עולם ל‎ pn nn? 

וידר mpm‏ אָל"משה לָאמֶר: nsys‏ קחזלף' mpiya‏ ראש 
wan WT‏ מַאוֹת DPAP)‏ מִחֲצִיתוּ חִמָשִים וּמָאתָיִם "napi‏ 
Deb/on Da‏ וּמָאתָיִם: nip‏ חמש מַאוֹת בְּשָקל הקְרש וְשמְן 
qnomm]‏ 5וְעָשִית אתו jew‏ מִשְׁמַת"קדֶשׁ nnpw» np)‏ מעשה 
qe np‏ משֶמְתקִרֶש יִהְיָהו nnt/pwó‏ בו אֶת-אָהָל מועד וְאֶת 
ארון הָעָדֶת: jnovnonsYe‏ וְאֶתכֶּלדכַּלִיו" eny) nens)‏ 
m2‏ ואֶת nao‏ הַקָּטֹרֶת: fוְאֶת-מִזְבֵּח‏ הֶעלָה וְאֶת-כָּלכְּלְי. וְאֶת- 
הכר DJA 7210-59 mp t^p "n DB Dyp :3-nSY‏ 
Dp nt/on NYINYI) ISTNY it‏ אֹתָם 1739 לִי: יפוְאֶל- 
22 יִשְׂרָאֵל OND tin‏ שמ מִשְׁחַתקדֶשׁ n num‏ ליל ien‏ 
*על-בְּשר AIDAN JON N? BTN‏ לֶא תעשו UTD Vb‏ הוא 
:Da9 mT vp‏ איש אֲשֶׁר np?‏ כָּמֹהוּ jn wen‏ מִמָנוּ qr»‏ 
0D :ויָמעמ mon‏ וַאמָר nim‏ אלל "משָה J np‏ סמִים 
peys nm 7223 72 ng 35 méo nim Bebe‏ 
PN nep ADN‏ מעשה ip ES rmn npn‏ וְשָחִקְת מִמָנָהּ 
PX‏ וְנָתַתָּה nito‏ לפנו "nea nu‏ מועד wv‏ אוער Tb go‏ 
APITI? in» mun mp vp‏ אֲשֶׁר TÈID‏ בּמַתְבְּנְתָהּ לא 
תעשו mp 3» mun t^ n25‏ 5 איש mgb 722 TEDN‏ 
D — "erp nnn‏ 


Ig ° 6 sing || ^ 6 + darn; id 21 || 21 ** <6 (6? ins 20a) || 23 * 8 TNAX | 

b »6 | 27 aa 6% post 28a; GAL om את"השלחן‎ | ^ 7MSS + כָּל"‎ | 

* 6 -- vb nonn || 28 一 >6B || זב‎ * 6 + dA(e)uua (= (?טסוטג?‎ | * 1 522 (6) | 

32 6 + ópiv éavroic | 34 6 ססקטטפ‎ (=D n3z5n?; frt D dl || 35 6 čpyov 
&riov | 36 6 cf 6 | 37 ^^ 6 MBP; S WYA א'‎ pm. 


31,1—32,1 EXODUS 121 


"ac 1‏ יְהוָה אלדמשה INP bs?‏ קְרָאתִי Dto‏ בְצַלְאֶל 
yj‏ בחור no?‏ יְהוּדָה: וָאַמלָּא אתו T)‏ אֲלהָים בְּחָכְמָה 
"nnam‏ וּבְדַעַת וּבְכָלימָלָאכָה: צלַחְשְׂבֹי xpa nyy? "nano‏ 
DY? yp nto NN? jas ntnavs ny nos‏ 
amano bpa‏ ואי AW hn) an‏ אתי אֶהָלִימָּב Tope‏ 
nn) 32"D30-23 zm rna‏ חָכְמָה וְעָשוּ ays ns‏ 
gn"‏ זאָת ואֲהֵל PD‏ ְאֶתהָארן niy5‏ וְאֶת-הַכַּּרֶת אשר voy‏ 
ns‏ לכל הָאֲהָל: TÖNN ]nowa-nsYs‏ ְאֶת-הַמּנֹרָה nywn‏ 
לליה ְאֶת namonw :mepo nor‏ הֶעלָה byny‏ 
02" וְאֶתהַכַּיור וְאֶת-כַּנֶּו Umen 733 nsye‏ "וְאֶתבְּנְדִי הַקְדֶשי 
לאהרן nr) A7‏ 702 לְכהן: p nsu‏ הַמִּשְׁחָה וְאֶת- 
Deon mp‏ לש »52 b — np pw‏ 

ÅN‏ יְהוָה אֶלדמשָה mbsb‏ וְאַתֶּה דַּבֵּר ady‏ יִשְׂרָאֵל 
לאמר אך nans‏ תִּשָמְרו ` אות wav‏ וּבֵינֵיכֶם n»n?‏ 
ny‏ כִּי אני nym‏ מְקּשְכֶם: +יוּשְמַרְתֶּם Ulp? niyy‏ 
הָואי ano t»‏ מוֹת יוּמֶת כִּי כְּל"הֶעשֵׂה בָהּ מְלָאכָה nmn‏ 
WDT‏ הַהָוא רב pop nEys By nets inpr‏ גבם 
הַשְבִיעִי nime vp pau nav‏ כָּלהָעשָה omna masba‏ הַשַבָּת 
nip‏ יוּמַת: os 22 pyys‏ אֶת"הַשְׁבֵּת לעשות n3Un-ns‏ 
ma mm^‏ עולם: iav‏ וּבִין בָּנִי NIN bS‏ הָואילְעֹלִם כִּי- 
nyy‏ יָמִים nep‏ יְהוֶה אֶת"הַשָׁמָים וְאֶת-הָאָרֶץ וּבִיום ayn‏ 
D :U52i na‏ 

TU no aU סיני‎ w03 ias uae inba) nübooN gy 
אֶלְהִים:‎ Vasa man? 13$ np» 

sym 32‏ הָעָם vri?‏ משה yn »np "ngo ny‏ על" 
"usse DAZ‏ אֵלָיוֹ קוּועְשָהלָנוּ אָלהִים אֲשֶׁר 29 na weis?‏ 


Cp 31, 2 aT חורי‎ | 3 * 20MSS 69 3| * 1 6 6553 | 4 * 4AMSS M] 
b 6 xai apyirekrovicat | 5 6 十 vb nonn || 5 = 5 kal tà Mi8ouprixd, om 
למלאת‎ | 6 ** 6 aùtòv xoi tòv | 8 ^ 6 -- xai tà Ouoaothpia || ל‎ 5 
ESE) + כָּל‎ | 8. 9 = <6 | ro è ca 81155 Vers ;הַשָרַת‎ 1 M | ^5 <6 | 
5 >6| 3 לִי-+-63‎ | 12 a IT) | 13 3 sine suff | 14 * 65 + xupiov | ל‎ 5 
5 מַעמָיהָ‎ | 15 69 rowmoeig, 3 plur | 17 6 -- év épot. 


32,2—18 שמות 122 


זָהומֹשַׁה הָאִישׁ אשר הֶעלְנרּ mb e)‏ לָא wrm‏ מָה"הָיָה 
DDN "oy: T.‏ אהרן A VTS3 as xix Dn ipu‏ 
n»àa‏ וּבְנְתִיכֶם ANY RE PMR ros weagi‏ הַזְּהֶב 
אֲשֶׁר OTINI‏ וַּבִיאוּ atu ON‏ ורקח mpb‏ יור אתו 53" 


מארץ ג T DSD‏ בא אה 22b nx ER‏ ויקרא אהרן יאר 


- 47 * :יש 


Le "mb np n‏ ממחרת ויעלו עלת וַיִגָּשוּ שָלָמִים 


47077 33: 23 | 


«b Yi von "us ipn "Us jer nne ` לדה‎ 
enam inne non by ni wy OAS אֲשֶׁר‎ Uo 
הוא:‎ 6 nm nin ראיתו אֶתהָעַם‎ nto zt nm 
חל‎ "i22 ד‎ gms TYYNI Down n3 pcm) 5 nmn nnyyo 
Seb חוכהו‎ TIY ּול‎ n» oro TW im בע ֲשֶׁר‎ 
וּלְכֹלֹתֶם‎ "mina מִצְרַיִם לאמר בְּרְעָה הְוצִיאֶם 3325 אֶתֶם"‎ vo 
Sps repo TYYDOY Dnm שוּב מחרון אַפּֿךְּ‎ np 2 מעל‎ 
m 12 Bn PYY) אֲשֶׁר‎ Tx oos pos אַבְרְהֶם‎ 
ES nsín Piso» אֶתזוֹרְעֲכֶם כְּכְוֹכְבָי הַשְׁמָיִם‎ Da DON 
אשר‎ njyr or יְהוָה‎ DUA impr? 123) nort? ns MDY 
פ‎ — ib»? דִּבָּר לעשות‎ 

nuo gs‏ מִוְְהָהֶר nfi? Tf3 np nno v^‏ כָּתָבִים 
מִשָׁנ עַבְרִיהֶם nn ny nis‏ כְּתְבִים: הלת מעשׂה DON‏ 
nen‏ וְהַמּכְתָּב מִכְתּב AON‏ הוּא nun‏ עַלהַלְחֶת: YDYNT‏ 
vum‏ תחקול TÈNON "NM nya DY‏ קול מַלְחָמָה :nne3‏ 
ימר אין קול ra mai nr‏ קול nen n»‏ קול ענות 
(cf 1 7,159) |‏ ויצק אתו vni‏ ?41 | 356 | ממצרים 6 1 ,32 Cp‏ 
(Dt‏ מַהַך 7115 -- 6 b 6 xoi eimev|| 5 8 NYY 1 4 | 6 6 sing | 7 * 3 invers;‏ 
»6P |‏ > | 6< ל | --תֶם 6 id i1 | B^ 1MS‏ ;ממצרים 3 ל | א S‏ ,)12 ,9 
(cf Dt 9,29) |‏ ובזרענף ה)נטויה 463 >> | 6E DN‏ ^ | *6< * זז | 6< 9 vs‏ 
frt 32122 (cf Dt 928) | 13 * 6 3pY*21l‏ 51 | 6< ל | S negue‏ ,6דסחןגן 6 * I2‏ 
Aaóv 00700 | 15 6 YTA‏ .ד וססףוסחוק6ח b 6 eirag || 6B auroic | 14 ^? 6B‏ 
| (?) (בַּתְרוּעָה =( (sed cf 34,29) || 17 Q 123 (6€ kpatovrwv; 3 sing); prps 1y?3‏ 
MIY, V cantantium; 1? DYNA NII.‏ יין 667 X = M (kakWwoews),‏ ,עונות 3 18 


32,19—33,1 EXODUS 123 


"nion אֶתהָעָגָל‎ NY" אֶל-הַמַּחֲנָה‎ 3p שמע: יי וַיְהי כּאֲשֶׁר‎ IY 
הָהָר‎ nnn אתֶם‎ "vm TRSTINY "vea qe משה‎ nm 
"a prys עד‎ "pen va nom אֶת-הָלַנְל אשר עשר‎ nj 
אַלאַהרן‎ Dub יִשְׂרָאֵל: :ויאמַר‎ uang וישק‎ mens uev 
nbNs122 inb) myyn voy DNIT n» הָעַם‎ 3? ney- nb 
אֶתדהָעֶם ?7 ברע הְוּא':‎ DYT AAS אַרני‎ TN 5s Tas 
x nbi" weg um אֲשׁר‎ ms 35- n $ TANZ 


feq 


mm MN se באש‎ Rts "einn vmm 3m v 
"my רן‎ PUN nrc» הָוּא*‎ Pu אֶתהָעַם כִּי‎ DUD N 
"os ליהוָה‎ *p "BN ninan PU AUD "by בְּקְמִיהֶם:ּ‎ 
Sn "ros hn、 399773 nib MANI ;9 252 TON DDN 
wyn ninpa "wt? משער‎ sa iav לוכ‎ yr ימו‎ 
וְאִיש אֶתקְרֹבו: 5 וַיַעָשוּ ביני‎ AYTAY VORT UDNCDNCUAN 
TANI אִישׁ:‎ PON ni/273 הַהוּא‎ DR Dyno משה ויפל‎ "72 
nn?) הַיום לִיהוה 2^ איש 023 וּבְאֲחָיו‎ "T ason משה‎ 
ES משָה‎ "DN npa Ayo בַּרְבָה:‎ o o 
NÝT NİN ET rima משה‎ pmo חַמַאתְכָם:‎ v2 אַכַפְרָה‎ 
SOOS ANYI I VON Er עשי‎ n nwen nm nya 
nim 033 inan» אֹשֶׁר‎ pop Nj "ana חַטַּאתָםי וְאִםדאין‎ 
אֶת-‎ nmi >וְעַתָה‎ DDD SN "NoD אֶל -משה מִי אֲשֶׁר‎ 
"Ja neo Tu» T2 "bra may אל יאַשְׁרידפַרְתּי‎ npn 
אֶת-‎ wb אֶתדהָעַם על אֲשֶׁר‎ nym עלָהָם חַטָאתֶם: יגת‎ "npe 
b yw nby הנל אשר‎ 
וְהָעֶם אֲשֶׁר‎ nnw nio nes אֶלדמשָה לף‎ nym aT 33 


I9 * 6 ATAY | P א‎ ITY; 0 68 NTA | 20 è S e Zimavit eum | ^ S 
et dispersit eius pulverem | 22 ** 6 tò ópunua (MIY?) T. Aaod oTov; 
au. (pro (ברע‎ YONA (cf 25) | 23 GBE 3:8 | 25 aa S peccaverunt (sibi); || ^ 60 
sine 5; prps novo. ,לשמצו :א‎ cf 6230; 1 prb M || 27 ** <65 | 29 1 
מִלַאתֶם‎ cf 6 | ל‎ 13MSS 83 DIT | > >63 | % 63 sine | | *>6 | 6 
2x "E28 | 31 63 + שא + 687 * 32 |יהוה (אלהים)‎ |^ 6^ kahe | 34 * IMS 8 
+ הַמָּקם‎ | 1 TYD? (cf 23,20; 33,2) | 35 SC שבדו‎ 


33,2—17 שמות 124 


Popp nias? שר נשׁבְַּתִּי‎ peos DRA y*ND העלית‎ 


ER isis "EN? En‏ . ל is d‏ וְגְרִשְׁתֵּיי 


"Moy rein nm yx אֶת-הַרְּבֵר‎ Sh yon n EN 
-yardy ""bN המשה‎ by njm ps by DP איש‎ anb 
וְעַתָה‎ + quat JIP? n'es "DN עסיקְשַה"ערף רָגע‎ nns L3 
בְגִיײישְׂרָאֵל‎ IE sypnÜyN no nis) TAR quy הוֹרָר‎ 
ym ne pr DN 

"Ja pm nina paiya) וקח אֶתיהָאהָלי‎ nun 
אֶל-אֲהָל‎ RS nim gwpan לו אֶהָל מועד וְהָנָה‎ os ninen 
יקומ‎ bako% כְּצַאתי משָהּ‎ nigy :naneb yano מועד' אשר‎ 
משה ער-בּאו‎ "ons וְהַבִּיטוּ‎ vns nnb בב אִישׁ‎ Dbm 
nn» "br, jyg To» Tr nón משָה‎ Na» nim» ionis 
nnb "bb prn אֶת-עַמוּד‎ Byg755 aspe הֶאֶהָל 37" עִם"משֶה:‎ 
אֶל-‎ nim 3m: nbn TDD ^w Ynnt E75 Dp 5DND 
ninsm-ow St^ yos איש‎ "27 "NP Dipy n5 AYD 
D OINI Tino van n REDE vem ּמִשרתו‎ 

"DN‏ משה אֶלדְיְהוָה וְאָה nÉN‏ אמַר אלו הַעַל אֶתדהָעַם 
nin‏ וְאַתָּה לָא הִוּדַעְתַּנֵי ns‏ אַשֶׁר-תִּשׁלַת TAT AAS TANI OY‏ 
בְשֶם Dsn‏ חן nip NDS TADY rjv‏ חן Tiva‏ 
wem‏ נָא uos) TS‏ לְמֶען אָמְצַאיחְן "oni TIONI‏ 
inan "Un JAY‏ +ויאמר um‏ ילכו VON TONS rqo ODM‏ 
yTvinb2i6 i30 yndy cmoon qus l'ADN‏ אַפוא 73 
qr) WAN Gui Jm nN3D‏ הלוא qn253‏ עַמָנוּ 139533 '"N‏ 
qr‏ מִכָּל"הָעָם אֲשֶׁר על פני 日 mygg‏ זוַאמַר יְהוָה by‏ 


Cp 33, 1 5 ל | מַלְאָּכִי 6* 2 | מָמִּ'‎ 16 GALS WA | * <65 | + 5 
axSEOMSS [ה'‎ || *"*" 5 ax Vers TW; G+ kai l'eprecatov | 3 6 xai 
eicdtw 6 | 4 ^? <6 (e 6?) | 5 ** <6 | ^ 6 |אדעף‎ | 7 * 63 Tons | 5»6] 
c »6 | 8 * 6 ל | 0ד00606ח6/06‎ 6 = 353)? || r2 6 04 ndvtac; id 17 || 
I3 ** 69 צ6זט060‎ (= TÐ, cf 14) + yvwotûg; 1? 3 1227D8, cf 18 | שמ 6 ל‎ 

ce — NN | > 6 xoi tva וְאָדַע=פשץ‎ |14 = 8 32 "322?, cf v 19 6| 15 393 
--333y | 16 63 .הָעמִּים‎ 


9, 3 EXODUS 125 


iya חן‎ RS ntt? nns הנה אשר‎ gN DÀ p» nU 
DWA Iy N L :TS3-nS 83 082 oss בָּשַם:‎ 398 
וְחְַתִי אֶת-אֲשֶׁר‎ que? njm "m וְקָרָאתִי‎ Tie» Sai 
Sany ART אֶתדאַשַר ארחם: ומר לא תוּכל‎ "nen חן‎ 
DINAN D'pp הַנֵּה‎ nim ANY וָחָי:‎ DIS uses ` 
וְשָנְתִי‎ "un moa ToU Ul» בַּעבַר‎ Apy STY 
לא‎ p gany וְהַסָרֹתִי אֶתיכַּפֵי וְרָאִיתָ‎ :may To "52 
5 NT 

4 יוַיָאמָר nn 区 357205 nib7ow Am‏ 2228 כְרָאשנִיםי 
nsns ninoy saana‏ אָשָר הי עַל-הַלְחֹת הָרָאשנִים 
אֲשֶׁר H nw mna‏ בר row 3p33 DON‏ סִיני n23i)‏ 
"Y NJOI nu *‏ ואיש לאדועלה bv‏ וְנם-אִישׁ NTON‏ 
127522 םהַצָּאן pam‏ אַל-ירְעוּ Ow obw‏ הַהָוּא: Eur‏ 
nib‏ אֲבָנִים n3v^ mis]?‏ משׁהי ijo Ws Sys E‏ 
כּאשר my‏ יְהוָה אתו fea npn‏ שָנִי np5‏ אַבָנִים: Aym Ty‏ 
mm DYI NY np ior om qa‏ יעבר Sys-oyinym‏ 
ויקרא nimimm‏ אל D'UN DW Dmm sum‏ וְרְבדחֶסָד וְאָמַת: 
זבצרי ipn‏ לאַלפים נשא Dy"‏ ופשע wem‏ ונקה לא nov‏ פקד' 
pw‏ אָבות עַלבָּנִים וֶעַל"בְּגי mia‏ עַל-שְׁלֵשִׁים וְעַל"רְבֵּעִים: 5וַיִמַהֶר 
משה nne ny"N "pu‏ פַיאמָר Aos‏ מָצָאתִי Jya qn‏ 
miuus Ie "JUN‏ בּי עם"קשה-ערף הוא ARY‏ לעוננג' 
n] N“ o eina "iners‏ 3938 כרָתיבּרִית 733i‏ 53- 
ROD) nts 35v‏ אשר "Ny DTN rw INTIND‏ 
Pa TANTAN tyá-‏ אֶתמַעַשָה AT‏ כִּידנורָא הוּא *N "s‏ 
bus rq» nb/y‏ את אֲשֶׁר אֲנֹכִי otn 3o‏ 33 גרש 
byang hio‏ וְהְַּנענֵי DPDT "n "hem mns)‏ 
monte 3p Uu‏ בְּרִית לֶיושָב הָאֶרֶץ אשר TA N3 "DN‏ 
mme‏ למוקש nna2seonw) nmm Bnhzyoons ^" :1P3‏ 
Cp 34, 1 * 6 - xai‏ | בְּשָמִי 6 ל | I8 cf 13° | rg *= 6 "1222 OYN‏ 
]265 © || < ל || משַָה + * 4 | S B—‏ ל || &vdBnei rpoc he 66 tò ópoc‏ 
sic st) maj); 6 *333 | b 6 bis: dikaiogtvnv..kai 6\606 || = 8‏ 7 | 65< 6 


y TINYN | 9 * <6 | ל‎ 5 Vers plur || ro ל | 6< * זז | | ל6+3‎ 6 -- xoi 
l'eprecaiov | I3 * ins D§?. 


34,142 שמות 126 


"vnm PYR‏ תִכְרתוּף: c»‏ לא "ns 5w5 mnnvn‏ כִּי 
N3p AT‏ שמו אל NOD‏ הוּא: יתרת pw] m n"‏ 
"nsnm‏ אֲלְהֵיהֶם nam‏ לְאלְהַיהָם "nan TOJNI 25 an)‏ 
Eak‏ מִבְּנְתָיו "Teu un "nis‏ אַחֲרִי ` -ng MY iow‏ 
naD ONT DTN S TIF‏ לא NSS TODD‏ 
הַמַּצוֹת תַּשְׁמ nhay‏ יָמִים תאכל מצות אֲשֶׁר צוּיתך לְמוּעד w‏ 
הָאָבִיב »^ v2‏ הָאָבִיב RNS‏ מַמַּצְרָיִם: 6575319 nm)‏ לִי -22Y‏ 

"irm "Apo‏ 55 שור bb int‏ חמור TA‏ בְשָה וְאֲמ"לָא 
men yai "23 tos 4n» men‏ לאיראו sop wb‏ 
nite‏ יָמִים nez Tiya‏ הַשְבְיעִי natn‏ בַחָרִיש וּקּצָיר naya‏ 
Aray apye‏ תִעַשָה לי men yp "wea‏ וְחַג' הָאסִיף תְּקוּפַת 
הַשָנָה: ישָלֶש פְעָמִים בּשָבָה DIISI we-nw TPIS nv‏ 
dili "namyn nus Nw UIN pH am VN‏ וְלָא- 


or les 


Seir‏ ד m‏ סופ 
pose‏ יְהוָה אֲל-מֹשַׁה 377302 אֶתהַדְּבְרִים הָאֶלָה פֿי iB-5y‏ 
הַרְּבְרִים my3 3nN n0? bs‏ וְאֶת-יִשְׂרָאַל: "Dv Db mes‏ 
myitWM nim‏ יום וְאַרְבָּעִים Do m nn ns‏ וּמַיִם לא שָׁתָה 
by in23‏ הַלָחַת n we um my mas un ns‏ 
משָה AWI nb es "bo wn‏ בְּיִדמֹשַׁה "nro Ta‏ 
P YP yis nuo‏ עור STIO nas qal We‏ אהרן וְכָל- 
ài‏ יִשְׂרָאֵל אֶתדמשָה np nim‏ עור "js‏ וַיירְאִוּ ios no‏ 
nw DNIT) DIN vos vm nbn DJON Np‏ 1 
משה UNI ÀN ci" be" Pra bp w RONNI OTON‏ 


I3 ל‎ 16 IMS 8 אֲשְׁרֵיהֶם‎ | > 6+ vb nonn (ex Dt 7,5) | 14 sic 41 ר)‎ maj) | 
I5 6 + mpóc 606 ; 1 A | 16 * 63 -- E325 = Taa וְנָתַתָּה‎ | * 63 
TPI et אָלְהַיהֶם‎ | == 6 330) 18 30MSS wSeb WNI | 19 ** <6 |? 1c 60g 
RI (n. TIN) | 20 * prps וערכתז‎ (6 cuv aaoetc) (?) | 155סק ל‎ 0 
115587 bo] | =° Vers ut 23,159 | זב‎ 6360 py (cf YN Gn 822) | 22° 6 
ל | לִי‎ 6 "323 (6AL .א‎ éopthy) | 23 1 TINY cf 23,15. 17 | 24 * 6 C27, 
1MS גְדוּלִים‎ 3, a DDT לָראת 1 ל | ג'‎ cf 23|| 25 * 6% זְבְחַי‎ guataaudruv 
(euutah 一 ) pou || חלב חנ‘ 23,18 ל-ל‎ | 29 aa 656% ro0 6006 | ל‎ <6 | 30 65 "3p. 


34,33—35,21 EXODUS 127 


mim wn‏ אִתּוּ OPD "n3‏ יכל משָה 330" gv ops‏ עַל"פּנָיו 
nt Ninus moD‏ לפנ Pm‏ ק לְדבּר TD) AN‏ אֶתדהַמַסְוָה עַד- 
INNY‏ וְיְצָא ns oio 53-5 AAT)‏ אֲשֶׁר וַצנָה: פוְרָאָּ 732 
n nbn PERIN wot‏ "עור nin im "nun wb‏ אֶת- 

D SDN 3» עַד "או‎ vipby 2 MDAT 


D?N D2 משה אַת"כָּל"עדֶת בְּנייִשְׂרָאֵל וַאמָר‎ bapan 5 
תַעָשָה מלאכה‎ Ew nit :DR : לעשׂת‎ nim my EN הַדְּבָרִים‎ 
myI by ליהוה‎ inay nY wp n» nym הַשָבִיעִי‎ nem 
פ‎ rnay ִשְׁבְתֵיכֶם‎ 223 UN velimus יוּמָת:‎ TOND בו‎ 

"bn‏ מֹשַׁה NIIN‏ בְּנויִשׂרָאֵל לאמר *"àgn my‏ אֲשֶׁר- 
nim Ap DANO ups :iubNb mim nys‏ בל 3 לגו 
יבִיאֵהָ mpm nov ns‏ זָהֶב וָבַסָף inn‏ וכלת iom‏ 
תולעת xU‏ ושש mnn ny mb DN ny iy‏ 
ועצי שטים: DYD Nb purs‏ לשמן nhan‏ ומרת 
35-D3n-5o1n d TÍbND DND 33N) EN DADI‏ 
ND Da‏ וַיעשוּ inm ms AES DW‏ וּאֶתהַמשְְ אַתדאָהֲלו 
וְאֶתמִכְסָהוּ אַתקְרְסִיוּ וְאֶתדקְרְשָיו. TAR sime‏ וְאֶת- 
MIANN) PRI DR: 12 1'YTN‏ אַתהַכַּפְרַת וְאֶת NIIP‏ הַמַּחְָ ציאֶת- 
הַשׁלחָן TINNY‏ וְאֶת-כָּל Top-‏ יוְאֶת rnb‏ הַפָּנִיםי: +וְאֶתמְנרַת 
הַמַּאָור TONNY‏ יוְאֶת-נְרֹתֵיהִי ְאֶת שמן PAND‏ פיוְאֶתמַזְבַּח 
mp nw niv Yo ASY iny Aven‏ הַפַמִים' וְאֶת- 
nna» nnan 55‏ הַמּשְׁבֵן: n816‏ מִזְבַּח AWAIT S228- nS nbn‏ 
DIANY ds‏ תָי אֶתדהַכִּיר HINN‏ זי את קלעי 
הַחְצַר qoo NÝI TIIS vÓer-nN‏ שער DDYN sns‏ 
nb‏ וְאֶתיִתְדֶת הָחָצַר וְאֶתמִיתְרִיהֶם: no^ TPN‏ 
Uns va‏ הַקְדֶש "os‏ הַכֹּהֵן וְאֶת"בְּנְדֵי 722 לכהן: JN‏ 
Cress cric i‏ מַלְפָּנִי :int/D‏ :ובאו כָּלאִישׁ אַשׁרינְשְׂאָו 
לבו ול nig wa‏ רוּחו אתו הַבִיאוּ אֶתְתְּרוּמַת nim‏ ְמַלְאכֶת 


35 *? »6 | b-b 5 TDI et 1Y | Cp 35, 2 יעשה ;א‎ | 3 6 + éri xópioc | 
5 = יביא‎ | 8 hic vs in 6 post 17 (cf 25,6) || rr nonn MSS NN); sic etiam 
in 128. 16—19 | 13 ** <6 | 14 sa »4»6 (ex 39,37?) || bb <6 | 15 *6 
(cf 37,25—28) || ^ 6 post 19 | 17 3MSS a 7] mby. 


35,22—36,4 שמות 128 


on‏ מועד וּלְכָלעבֹדָתוֹ וּלְבְנְדִי הַקְדֶש: ויבאו הָאֲנְשִׁים על- 
mean‏ 25273155 הַבִיאוּ ELEM nn‏ ְטַבַּעַת' 3m DLE im‏ 
ְכָל"איש שר הניף ag naun‏ לִיהוָה: Myoy7W/N t^i boys‏ 
pins] non TAN‏ ותולעת שָנִי UA‏ וְעִּים וערת DAA DA‏ 
nana mb» swean menn nm‏ »595 וּנְחשָת wein‏ אֶת 
תִּרוּמַת TAN Nip) UN D: njm‏ עצי now‏ לְכָל-מְלָאכֶת הֶעבֹרָה 
הַבִיאוּ: wa mec non mxs‏ מַטוֶה אֶת-הַתַּלת 
וְאֶת-הָאַרְנָּמְן אֶת-תולעת "a‏ וְאֶת"הַשְׁשׁ: 6רְכָלהַגָשִים UN‏ 
נְשָא 127 אֹתֲנָה בְּחָכְמָה WO‏ אֶת"הֲעְזּים: זוְהַנִשְׂאָם DM Weiz‏ 
אַבְנִי nw mna‏ אַבָנִי הַמַלְאים. senos TiBN9‏ יוְאֶת-הַבּשֵׁם 
Ys PINY‏ ולשמן הַמִּשְׁחָה DADI mubpoy‏ 29 כל-אִישׁ 
jay ÖNN B35 273 N nin‏ לְכֶלְהַמֶּלָאכָה אֲשֶׁר mm nys‏ 
לעשׂות T2‏ זמשה "n‏ בניישָרְאל nim‏ ליהיָה: 5 

SNOSI DYA קָרָא יְהוָה‎ NY ogen ^w "D "DNO 
בְּחֲכְמָה‎ DON אתו רְוּחַ‎ SERE לְמטה יְהוּדָה:‎ wma "ww 
3773 לעשת'‎ natn "atn NODT 552 וּבְדָעַת‎ njanà 
עץ לעשות‎ nuno למלאת‎ ja ּבכָּסף וּבַנֶּחְשָת: ייוּבְחַרְשַת‎ 
"2 בְכְל"מְלַאכַת מַחֲשְׁבַת: +וּלְהוּרֶת נְתַן 1203 הוּא וְאָהָלִיאֵב‎ 
insons לעשות‎ 35-nbon DÁM Nns HTO TAPIN 
ובשש וָארְג‎ AI וחשב ורקם בַתְְּלָת 1530823 בְּתולעת'‎ v 
מַחַשָבֶת: 86 יוְעְשָׂה בְצַלְאֶל וְאֶהָלִיאָב‎ "aum עשי כָּלִימְלָאכָה‎ 
ny? nana חָכְמַה וּתְבוּנָה‎ ním Uy S 35-097 ְכָלו אִישׁ‎ 
יְהוֹה:‎ PASS p הלש‎ nya» לעשת אֶתיכָּל-מְלָאכֶת‎ 

Nn‏ משה DERE‏ האלעה vaN Da D‏ חַכם"לב 
אֲשֶׁר vs 133 nbn nym jn‏ אֲשֶׁר Tet")‏ לבו ny‏ אלד 
ANN niyo TONOJ‏ ויחו RS nt 55b‏ כּל"הַתְּרוּמֲ אֲשֶׁר 
הַבֵיאוּ בָּנִי יִשְׂרָאֵל naNbbb‏ עבנת Un‏ לעשת à nni nn‏ 
nap T» vow‏ בַּבְּקֶר 523 DAT yd‏ הֶעשִׂים ns‏ 
3MSS 26 + by (2MSS 6 yn‏ ;טבעת 2 c 6 INDY | ^ 4MSS‏ 1 ? 22 
5MSS x. -551 |‏ 29 || ואת 84MSS‏ 25 | כְּלִי da ca 6MSS‏ || )753 17155 > 
3r 10MSS Vers 中 | 32 *1 6 6 SW (cf 31,4) | * sMSS 9 ^1 | 33 zx‏ 


Cp 36, 1 6387‏ | וב' 03 64MSS "לָכְּב || * 39MSS‏ * 35 || )?1( מַחֲשָׁבוֹת 
et fecit; 1A.‏ 


36,5—24 . EXODUS 129: 


JaN עשים:‎ TATTY APN אִיש-אָיש‎ pn כָּלמְלָאכֶת‎ 
-UN הָעבֹדָה לְמֶלָאכָה‎ wb Nay הָעַם‎ mn לאר‎ nta 
לאמ‎ inea אתָהּ: ריצו משָה ניעבירוּ קול‎ nexo nym nw 
nya יפלא‎ vpn מְלָאכָה לַתְרוּמַת‎ Tips אל‎ TËR] אִישׁ‎ 
ank my» לבל הלאה‎ m הָיְתָה‎ no»ny web 
o "mnm 

ry" ey הַמלָאבָה' אֶת"הַמשׁבֵּן‎ yya כָלחָכי"לב‎ wns 
nty חשב‎ ntyp mas "iV תולעת‎ [jw] שש מִשׁנֶך וּתְבֵלֶת‎ 
אַרְבֶּע‎ Xm» nasa שְׁמֹנה וְעֲשְׂרִים‎ nisa היריעה‎ que אֹתָם:‎ 
אֶתחֲמַשׁ‎ lame ings b» nns הָאֶחָת מִדָּה‎ nr TÒNA 
וירעש‎ NÅNN אַחַת‎ sàn וחמש ית‎ DONN nns הירעת‎ 
hp 1 בַּחִבָרֶת‎ ngpo nisa היריעָה‎ nt? על‎ nos ni? 
עָשָהּ‎ nk numm: sumam nyanea הַיְרִיעָה הַקֵיצוֹנָה‎ neta 
nnb הַיְרִיעָה אֲשֶׁר‎ TSP3 ny לְלָאת‎ myom הָאֶחֶת‎ nr 
קרסי‎ muon vr NÅNN nns nion Anapo הַשָנִית‎ 
המש‎ "^ mew Pisos DN NÝT "am an] 
“nyy לְאֶהָל עַלְהַמִשָבֶּן‎ Dip *יויעש יָרִיעֶת‎ D —— fu 
הַוְרִיעַה הָאַחַּת שָלשים בָּאַמָּה‎ qus עָשָה אֹתָם:‎ ny"y my 
לְעִשְׁתִּי עָשָרָה‎ nós n3o הָאֶחֶת‎ ny" nn amn אמות‎ YIN 
3 nim וְאֶת-שָש‎ E יַיְחַבר אָת"חֲמַשׁ הַיְרִיעת‎ inge 
Dyan הַיְרִיעָה הַקָּיצֹנָה בַּמַחְבָּרֶת‎ nee oy לעש לְלְאֶת חֲמָשִׁים‎ 
הַשְׁנִית: ריעש קרסי‎ nyns הַיְרִיעָה‎ never ny nk?» 
מִכְסָהּ לָאהָל‎ Uy אֶחַד:‎ mm DIRITAN חַמָשִים לְחַבָּר‎ ntn 
D מַלְמַעְלֶה:‎ Dya ny» וּמִכְסָה‎ DONA DN ny 
TH nis ייעָשָר‎ inp שטִים‎ "Sy ote ורעש אֶתהַקְרְשִׁים‎ 20 
לקרש‎ n mu הָאֶחָד:‎ Un an הָאֵמָּה‎ sm new vpn 
ריעש‎ natn לכל קרשי‎ ne E אַחַת אֶלדאֶחַת‎ niby הָאֶחָד‎ 
תּימָנָה: =ואַרְבְּעִים‎ t קְרְשִׁיםי לפאַת‎ muy pun אֶתהַקְרְשִים‎ 
vPI אַדָנִים‎ v Dyp עָשָרִים‎ nnn nb ADIIT 


5 »(6)88J | 6 = 55? | 7 6 חַכְמִי 60 * 8 | וְהוּתִירוּ‎ || ^ 6 abhinc 
usque ad finem libri saepe invers, partim om nonn vb vel vs || xo. 12. 13. 


22 cf ad 26,3 || 23 * cf 26,18 || ל‎ cf 26,18. 
Biblia. 9 


9 --36,25 שמות 130 


ipm ^nt? הָאֶחָד‎ vApn-nnm DT "u^ vim "nue הָאֶחָד‎ 
עָשָה עָשָרִים קְִרְשִים:‎ yos NNa? הַמִּשְׁבֵן השָנִית‎ yoshws 
"UD TENA הקרשׁ‎ nnn DJIN Plz וְאַרְבָּעִים אִדְנִיהֶם כָּסָף‎ 6 
ששה‎ ner ne^ הַמִשְבֶּן‎ YA) NNI vpr nnn mi 
"129 הַמִּשָכָּן בַּיִרְכַתְיִם:‎ NYPD? קָרְשִׁים עְשָׂה‎ ys iu" 
הַאֶחַת‎ nya תַמִים אֶל'"ראשו‎ ims mm מַלְמַטָּהּ‎ Boutin 
שְׁמֹנָה קָרָשִׁים וְאֲרְנֵיהֶם‎ ITR לשני הַמִקְצעֶת:‎ ni^ nty 1 2 
הקרש‎ nnn DiW oU Du] שג‎ Du "by nut yoà 
Yo "^p? nion שטים‎ wp mea ירעש‎ UND 
השנית‎ yanya לְקרְשׁי‎ nna nome :inpwg quen 
many Ups inp nna? לָקְרְשִי הַמּשְׁכָן‎ na nyom 
מְְִהַקְצָה אָלהַקְצָה: + וְאֶתהַקָּרְשִׁים‎ mn Tina Bab Daz 
אֶת-הַבְּרִיחֶם‎ n" בָּתּים לבְּרִיחֶם‎ A nur וְאֶתמַבְּעֹתֶם‎ anm 153 
s ותולעת‎ 158 n5»n nj3en-nw Dy זָהָב:‎ 
Apps ריעש לָה‎ imu» Ap ny מעשה חשב‎ Uo vv 
AR אַרְבְּעָה‎ DJ? זָהֵב ויק‎ Doy) 30] By" Dey ay 
Ut "3t ותולעת‎ 15308 npn הָאֹהָל‎ nne? IPR ריעש‎ :nps 
ngy| DNS Dun רקם: *וְאֶתְעמוּדָיו‎ neyo Wb 
B nym nbn Dm) זָהֵב‎ opm רָאשִיהֶם‎ 
TANI 197 "s/) MAAS D'DU "NP ThNDTDN יויָעַש בְּצַלְאל‎ 7 
Ppa nas win znp wey" NAR "wm nes) vin sm) 
אַרְבֶּע‎ ^y 20] מִבְּעָת‎ bas לו‎ py" :map ויעש 5 זר זָהָב‎ 
satin 237v טבְעת על"ַלְעוֹ הָאֶחָת וּשְתִּי טבְּעֹת‎ "mu ַעֲמֹתָיו‎ 
nbae2 B'an-ns NDI זָהָב:‎ DD ניצף‎ DY עי‎ T +ויעש‎ 
Ny m? vr" אֶת-הָאָרְן:‎ ns "NT Tes p 
זויָעש שני כְרָבִים‎ aam וְחָצִי‎ mAN] אֲרְכָּהּ‎ wn מָהָוֹר אַמָתַיִם‎ 
מקה‎ "DN "רוב‎ inean D'sp משני‎ DAN nyy מִקְשָׁה‎ 20 
pu אֶת-הַכָּרְבִים‎ myy mesmo nya npe TINDI nio 
סְכְכִים בְּכַגְפֵיהֶם‎ Toyib má» Ò הַכְּרְבִים‎ TS19 nsp 


29 *1 ויהיו‎ (sic prb Seb); id 3o || ל‎ 1 c 49MSS 2306 הָיוּ‎ | © 26,24 Al 
על‎ | 32 48MSS w€] + Y9 | 35 33MSS DNN; 1 4 | Cp 37, 8 Q ISP 
(K (קצווּתו‎ 


2-3 EXODUS 131 


עַל"הַכַּפּרָת וּפֲנֵיהָם איש MTY TDNCON‏ הָי 9B‏ הַכְּרבִים: ‏ פ 
סו רַיְעַש TYTY‏ עצי DBY‏ אַמָּתַיִם פֶרְכּוּ וְאַמַּה TANI ám]‏ 
ín p sm‏ :יויצף uno 2m TN‏ ויעש ap agp b‏ 
ירעש ל nab nupa‏ סָבִיב ויעש iWon ànrm‏ סָבִיב: 
pss‏ לו אַרִבָּע inn 3m nyay‏ אֶת-הַטַבְּעת על ymw‏ הַפָּאת 
אשר sons YIS‏ ולְעָמת nava wa mionn‏ בַּתִּים Dia‏ 
לְשָאת ADYT‏ 5 יעש אֶתְהַבּדִּים עצי nv mv‏ אֹתָם ag‏ 
לשָׂאת Gari aa‏ 6 ולעש יאֶת-הַכּלִיםו אֲשֶׁר על-הַשְׁלמְ אֶת- 
קְעַרתיו וְאֶת-ְכַּפּתָיו DNY‏ מִנקִיתָיו ְאֶתהַקְשָתי אשר 加 3 TR)‏ 
mwy cm‏ 5 | זיניעש אֶתהַמְּנֹרָה )29 jb‏ מקְשָה 
my neo moy TIRa yas dpt nam recon ny‏ 
mip mygvys‏ יְצָאִים pea‏ שָלשָהיקני Apo npa‏ הָאֶתָד 
וּשֶלשָה nas mo wp‏ הַשָנִי: opa ntfow:9‏ מִשָקדִים mapa‏ 
Dba nyoy Dn) aapa RS‏ מִשְָׁנִים "he» "pN mp?‏ 
m‏ בּן mys mpane perpe Desa npn nyw?‏ 
Dya‏ מְשָקְדִים pmp Tha‏ ייוְכַפְתּר תַּחַתּ Dip SU‏ 
nón‏ וְכַפְתּר nib Dp YY nnn‏ וְכַפֶתר ynna‏ הַקָּנִים 
mpi mgpa npn DU? nio‏ >כּפְתְרִיהֶם nypa nip:‏ 
nyaU imp'wnw tres mmp p nns nypa mp2 wn‏ 
TRD‏ וּמַחְתֹּתֶיהָ viny ap "$e snp m‏ עָשָה npM‏ 
ואת 93702 | פ — 5ויעש naang‏ הקְטָרֶת עֲצִי DBY‏ 
אַמָּה im DN] DY‏ רָבוּע וְאִמְתִים Tu up pp‏ קרְנְתָיו: 
פויצף אתו זָהָב טָהוֹר ang‏ וְאֶּתקירְתָיו סָבָיב וְאֶתקרְנְתָיו 
וַיעֲשׂלָו זר זָהָב Dap‏ זוּשְׁתֵּי nday‏ )20 עֲשָׂה"לָווּמִתָּחַת T0»‏ 
"nt ov‏ צַלְעַתָיו על שָנִי ta‏ לָבְתִּים Dia‏ לָשׂאת אתו בָּהֶם: 
Dyzs‏ אֶת-הַבִַּּים עצי DRN nx" met‏ זְהָב: 9 ויעש אֶת-שמן 
הַמִּשָחָה t^p‏ וְאֶת"קְמָרָת p :חקר nep wb men‏ 
8 יויעש mob x» nov nawvns‏ חָמַשׁ אמות אַרְכּו UD‏ 
inm mew‏ רְבוּעַ rr‏ אמות sinop‏ ?ויעש vip‏ על yas‏ 
vis‏ מִמָנוּ vg‏ קרְנתִיו ניצף אתו נְחְשֵׁת: Urs‏ אֶת-כָּל sha‏ 
cf ad 25,29 | 21 ca 12MSS SY‏ ל | 25,29 > frt WY), cf 25,26 | 16 aa‏ 1 13 
om 6 | Cp 38, 1 > 41155 au.‏ 25—28 | כַּכָּר 46155 24 | TPATTIJA‏ 
o*‏ 


38,4—25. | שמות 132 


nima‏ אֶתדהַסַּירֶת וְאֶת-הַיָעִים npynen-ns‏ אָת-הַמִּזְלְנָת וְאֶתד 
myy veh; nnnen‏ נְחְשַת: +ויעש Aaa‏ מִכְבֵּר מעשָה nt‏ 
yis nyay ym p$ns msn nono 12272 nnn nt/n‏ 
oa nna neni 42205 nyp‏ >ויעש Danny‏ עצי 
שְׁמִים inym) DRN mi‏ זויבא DDN‏ בּטַבָעַת nys oy‏ 
nima‏ לְשָאת DR in‏ נְבוּב np npo‏ אתו: D‏ *ויעש DN‏ 
הכר ns) ntfi‏ 02 נְחֲשֶׁת ARO‏ הַצְבְאת אֲשֶׁר nnb way‏ 
on‏ מועדו D‏ *ויעש אֶתדהַחְצֶר MDN NINYI?‏ לעי 
cuna‏ שש opave :naNa mso cjUD‏ עָשָרִים וְאַרְנֵיהֶם 
ntm ny‏ 8 הַעַמוּדִים וחשקיהם pa‏ ייולפְאַת ngo [by‏ 
opm ni83‏ עָשָרִים nr WN)‏ עָשָרִים nym‏ וְוי הָעַמוּדִים 
ADA oT pym‏ : ייוְלְפְּאַתיָם קלעים DTP mosi non‏ 
עֲשָׂרָה וְאַדְנִיהָם Ww me»‏ הַעַמָדִים ELE sp» nmpwm‏ 
nop‏ מִזְרָחָה Dyan‏ אַמָּה: יקְלָעִים E mas meyva‏ 
mmi nov nino» nnn‏ שָלשָה: nnm miya nios‏ 
מה לער nov mar ngs noe» von Db sp‏ 
OTIT)‏ שְׁלשָׁה: Uma epp‏ סָבִיב שש ip‏ וְהָאדְנִים 
ְעַמָדִים "ww Dun.‏ הָעמוּדים "Bx, np3 "mpm‏ רָאשִיהֶם 
ַּסָף וְהַם EIE ign wer 5» 55$ mpemo‏ שער "sn;‏ 
מעשה רקם jw non‏ ותולעת uy‏ ושש WD‏ וְעַשָרִים 
qo TION‏ וְקומָה yop ny nibs von 3n^3‏ הָחָצַר: Breve‏ 
אַרבְעָה cmn‏ אְַבְּעָה "esi np$ nm nym‏ רָאשֵׁיהֶם 
וחשקיהָם כָּסָף: b :ntn)zap wno queo nnno»)‏ 
אלה pa A nip aya pyan b‏ על nto `a‏ 
mw T2 cin iy‏ בְּךְאַהרן הכהן: "yw Me‏ 2" 
nep» Yn‏ יְהוּדָה עָשָה ns‏ כָּל-אַשָרְצִגָּה יְהוָה אֶתדמשה: SANYS‏ 
אֶהָלַיאָב | בֵּןדאַחִיסְמַךָ vn qmm "bb‏ וחשב jm EE npo‏ 
וּבְתולְעַת הַשָנִי SWYN Ayb D wyn‏ לַמִלָאבָּה 553 
OT vpn NIN‏ הַתְּנּפָה yt‏ וְעָשָרִים 22 וּשְבַּע מַאָוֹת 
nap "pe 3125 VPD opua opp mov‏ מְאֶת 2" 


© 3 87MSS 56 ואת‎ || 5 cf 37,13 || 9. IT 6 èp’ éxaróv | 12 9MSS au 
TON | 17 ** 16 = DIDY. 


38,26—39,14 EXODUS 133 


ypaes iwp opua ops וְשַבָעִים‎ ntm מַאוֹת‎ yàg Bow 
i0 PETOT הָעבַר‎ 535 vapa bpv השקל‎ nemo לַגִלְנּלֶת‎ 
nisa וחמש‎ méow Dio אלל‎ Sb 区区? TOVI Ay עֲשְׂבִים‎ 
ni לת את ארי הַקדָש‎ npn "22 מְאֵת‎ ver וחמשים:‎ 
TPNTCDNYS ipw? "22 73273 nND? D'ÓTN הַפְרְכֶת מְאֶת‎ TS 
רְאשיהֶם‎ nb? DPen? my nzy וְשבְעִים‎ nyom הַמַּאוֹת‎ yaw 
yz הַתְנוּפָה שַבְעִים 022 וְאַלְפַיִם‎ NYI :nn pum 
nz» וְאֶת‎ "P5 or nnb Mns mà vy שקל:‎ D'ND 
"DNT3S :naven EE ns AN nt/ràs הַנְּחשָת וְאֶתדמְכְבָּר‎ 
ven DE ni SR שער‎ omenw Dip 3 JIS 
סְכִיב:‎ wn וְאֶת-כֶּלדוִתְדֶת‎ 

noto Tb ay vin תולעת‎ joism naana 9 
DN nim nm w/w2 Duns, הַקְדֶש אֲשֶׁר‎ "xus ויעשוּ‎ vp 
ותולעת שָנִי‎ 0i mban פ *ויעש אֶתִהָאפֶד זָהָב‎ yD 
Tina לעשות‎ inns pip ipy nany pD UD vt 
הַשָש מעשׂה‎ Tina was תולעת‎ Tina Asa Tuna nas 
YAN apis ian nisp ydy nan toy nbna« חשב:‎ 
ותולעת שָנִי‎ puo) noon 38] intro הוּא‎ wo vp אשר‎ 
אֶתמשָה: וִיעָשוּ אֶתדאַבָנִי‎ nim ms שר‎ B UU 
sa חוּתֶם עַל-שָמָות‎ "mme מִפִתָּחֹת‎ xm nsat/ nies השהם‎ 
יראל‎ 33 my uas הָאַפֹֿד‎ nbn» על‎ DAN ישְרְאֶל: זרישם‎ 
ny יוש אֶתדהַחָשָן‎ D וְהנָה אֶת"משָה:‎ ms LS. 
ipo VUA cat ותוקעת‎ AS n?2n 20] "bw חשב כְּמְעַשָה‎ 
כָּפוּל:‎ Tam] nom אֶרְכָוּ‎ nor הָיָה $62 עָשוּ אֶתהַחְשָן‎ may 
הַטוּר הָאֶחָד:‎ npis 5 DT טלאוו אַרבְּעָה טוּרֵי אָבְן טוּר‎ 
ia mu^ וְהַטוּר השלִישִי.‎ ism naD 3 הַשָנִי‎ wem 
nspa nap npv/ cat ttn "i23 Sem ingen 
Day nj בְּמַלְאתָם: > וְהָאַבְנִים על-שָמת בְּנייִשְׂרָאֵל‎ 20] 
ibat "iy nat? איש על-שָמו‎ Bnh "mne על-שְׁמֹתָם‎ miyy 
Cp 39, 1--31 6 post 368 | 1 9 --UVA (ins?) | 21c IMS 9 plus; 


id 3. 7. 8. 22 | 3 1 [קצצו‎ a (cf 2) | 4 cf 37,8 | 6 21155 9 ויעש‎ | 7. 8 cf2| 
8 *16 <. “DNI | 9 Sau. 


134 nov 39,15—37 


qno» Wys‏ שַרְשָרֶת נבְלֶת מעשה עַבֶת 3n‏ טהור 6 ויעשו 
nyay "pe^ aj nsawo "nv‏ זָהָב Spn‏ אֶת-שְׁתֵּי הַטַבְּעַת 
nyaya nyoy Nun niin *nt/ s3mYr quina np "au-by‏ 
על-קְצות החשן: 5 וְאֶת "nU‏ קצות xn) nhirg ne‏ על-שְתִי 
DNF nbn3-5y Din", navan‏ אֶל דמוּל :v35‏ 9 ויעשוּ Mm‏ 
טַבְּעַת זָהּב שימ ov‏ -שני ihptr-oy na n'sp‏ אֲשֶׁר SRON‏ 
הָאָפַד ma‏ ויעש nt‏ מַבְּעַת nbn» Mwp-by Dim mp‏ 
Abbo JbN7‏ מִמוּל ino nay vis‏ מֿעל לְחַשָב הָאֲפָר: 
Dpr‏ אֶתהַחשָן מַטַבְּעַתִי nbn onaa JÓNI Db3t-5N‏ 
לְהִית amy‏ הָאָפֹד nie‏ החשָן מעל TDS‏ כָּאַשָר mw‏ יְהנָה. 
YONN‏ פ "Me‏ אֶתדְמָעיל הְאֶפָדי מעשה ארג bbs‏ 
YATDI NODA‏ בְּתוֹכוֹ 'b3‏ תַחְרָא DP “ab nbt‏ לא 
יקרע: + ויעשו על-שולי bun‏ רמוני Tnm nba‏ ותולעת 
uU‏ מִשוָּר: 5ניעשו פעמני Xn wo am‏ אֶת-הַפַּעַמנִּים Tin‏ 
הָרְמֹנים על רשולי pina Dni SyaT‏ הָרְמֹנִים: >פעמן ורמן 
פעמן ורמן על -שולי yb‏ סָבִיב -DN nim nm ww» niy?‏ 
yw | 5 | mw‏ אֶתַכְתְגת שש nep‏ ארְג לאה 
AYY viam‏ הַמִּצנְפֶת שש וְאֶת"פּאֲרָי הַמִגְבְּעֶת שש וְאֶתמְכְנְסִי 
can‏ שש fy‏ וְאֶתהָאבְנְטי שש "iUo‏ וּתְכלָת' וְאִרְנּמָן 
ותולעת שָנִי מעשה רקם כַּאֲשֶׁר nim nm»‏ אֶתדמשָה: — D‏ 
mns iny vy "522 nb 2m ep PSTN 19930‏ 
nnn‏ קרש ליהוה: nn n»n ons voy yn‏ עַלְהַמַצְגְפָת 
nym ny No noppen‏ אַתחמשָה: — D‏ | 

pya niay 5353s‏ אֶהָל מועד ויעשו a‏ יִשְׂרָאֵל יכל 
nim nys YS‏ אֶת-משָה jat/bn-nN ND D PDY i»‏ 
אֶלדמשֶה אֶת-הָאֲהֵל ְאֶתכָּל TU Trop voz-‏ בְּרִיחָו br,‏ 
IN‏ צאֶת"מַכְשׂה DAON Bow ny‏ וְאֶתדמַכְסָה nD‏ 
ns Dyan‏ פְּרְכֶת SAs :RD‏ הָעַדֶת wany)‏ וְאֶת 


הַבַּפרֶת: 35 אֶת-הַשׁלְחְן mn NNI TËS-‏ הַפָּנִים: 37 אֶתְהַמֶנְרָה 
b >maJMSS | 24 1 c ca 5 T vU‏ | 2 60 ?22 | עבתת ux‏ 17 
6MSS 259 A | 32 ** 1MS 7‏ ל | (vel 41 VYD) | 29 è 6 plur‏ משור 
| על sMSS‏ * | וב' 5 MNI | ** > 4MSS 9 | 33 * Q YQ": IMS‏ 
16MSS 4.MSS NN}; simil saepius in 36—41 | 36 > 41155 Y.‏ 35 


28 EXODUS 135 


no) TARY nánen‏ הִמַערְכָה וְאֶתדכָּלבָּלֶיהָ ns‏ שָמָן הַמָאור: 
naro hwys‏ הזְהָב jov hw)‏ הַמִשְׁחָה n% Deon mp nw‏ 
nns TOH‏ הָאֶהָל: nans‏ הַנְּחשֶת AUn3 w2307ns‏ אֲשֶׁר- 
לו Y3n-ns vo3-55-niy TS‏ וְאֶת-כַּנֶו: "nn Dop Paso‏ 
TINNY) NY‏ וְאֶתדהַמֶסֶךּ web‏ הֶחָצַר "vens‏ 
bako jpg niay 3-53 nsa zm‏ מועד: "ninse‏ 
הַשָרָד ŠPI Uu va m^‏ לאהרן n Ww) pan‏ 32" 
nym DN bos "nz‏ אֶתמשָה 12 עָשו 3 ns b‏ 
ws BD‏ משה nim TONAT DNN‏ עשר TAN‏ אֲשֶׁר 
my‏ יְהוָה 13 שו DRN Tum‏ משָה: — פ 
0 ינבר יְהוָה TYDDYN‏ לָאמֶר: <בְּיוֹם-הַחֲדֵשׁ הָראשון TNA‏ 
n'en wm‏ אֶת-מִשְׁכֵ ES‏ מועד: DU DARY‏ אֶת ארון הַעְַוּתי 
ANITY PIPINS TNT D n50)‏ אֶתהשָלְמַן DW)‏ אֶת- 
hNam 2p‏ אֶת-הַמְנרה וְהעלית אֶתנְרְתֶיהָ: nany nánys‏ 
mi» inn‏ לפני not» ny PN‏ אֶתדמְסְך Haya nnes‏ 
na nw TADY‏ הָעלָה לפני Ub nns‏ אֶהַלדמועד: nn?‏ 
crib ona Ann‏ וּבִין nni nares‏ שָם מָיִם: nous‏ 
gos Any cu nnns‏ שער הֶחְצר: DYAN inpow‏ 
np iN Pn YATS nne nien‏ אתָוֹ וְאֶת- 
APYN "p nw uem‏ אֶתמִזְבֵּח 6 ְאֶתכָּל כָליו 


ns Meum hys בַמָיִם:‎ bak DSIN חל מועד‎ nnb 
Tny y וְכְהֶן לי:‎ inN nv ini nnt va "7:23 
APY כּאֲשֶׁר‎ DAN myyn n DR הלכשה‎ IPA 
עוּלם‎ nan39 nnntp tn לְהִית‎ nnw 5 1372) אֶתאֲבִיהָם‎ 

.. impe b 
vw אתו בֶּן עָשָה: ס‎ mim nys >יויעש משה יכֿכל אֲשֶׁר‎ 
np ven np vnb TINA הַשָנִית‎ naa הראשון‎ vna 
אֶת-בְּרִיחָיו‎ oN TENN bp vins inm משָה אֶת-הַמִּשְכְן‎ 


38 <6 | Cp 40, 3 * ins ? ונתת אתדהפרכת עלהארון‎ | * a. הכפרת‎ 1 
4 | vs 7 et 8b <6 | vs rr >6 | 16 = 693 WNI, IMS WRJ. 


9-8 .| שמות 136 


npan7nw DYS אֶת-הָאֹהָל על-הַמִשְׁכְן‎ WD 和 RS ויקם‎ 
Dj^ve D imya יְהוָה‎ ms Na מִלְמַעֲלה‎ vov הָאָהָל‎ 
"DN hs על-הָאָרְן‎ DATA ten ËS IWON gm 
ny nip jawan [ STR N2^Y?! מַלְמַעָלֶה:‎ Twv nan 
יְהוָה אֶת-‎ ms Www» nva על ארון‎ Jp 3553 nj 
1/en TY. על‎ TP <ויתן אֶת-הַשְׁלְתְך בְּאֲהֵל‎ D :השמ‎ 
כַּאֲשֶׁר‎ nym Ps pnb qw עְלָיו‎ qus לפַרְכֶת:‎ yu njby 
n2i בְּאֲהֵל מועד‎ parny Dite אֶתמשָה: ס‎ nim nw 
כַּאֲשֶׁר‎ mim 5» nu הַמִשָבֶּן גֶנְבָּה: 5ניעל‎ qv. הַשְׁלְחָן על‎ 
מועד‎ opa 293) NOTAN וַישָם‎ D :השמתַא יְהוָה‎ ms 
יְהוָה אֶת-‎ ms סמִים כאשר‎ nubp עְלָיו‎ epus Npp web 
mba nam Ave eto nnen jpp-ns oys D yD 
אֶתְהַעלֶה וְאֶת-הַמַנְחַה'‎ vy אֶהָל"מועד על‎ "sU nnb nË 
מועד‎ bakta אֶתדְהַכִּיר‎ Bb D ions mim n» בְּאַשָר‎ 
Tem nya ib Sry לָרְחְצָה:‎ mus new ניתן‎ naman pen 
מועד וּבְְרְבְתֶם‎ »nkooN $225 ATATA) DnTUDND Yun 
אֶת-‎ DpY9 D אֶתימֹשָׁה:‎ Dy DES Wa SD nagany 
"sna שער‎ qpo-nw ויתן‎ napaa auo? סְבִיב‎ "inn 

יכל משָה NTN‏ פ niens JIVI DDM‏ מועד 
Nob nj" Tap‏ אֶתהַמִּשְׁכָן: DYN‏ מֹשָׁה Ni2?‏ אָל-אָהָל 
מועד 120/75 vov‏ הַעָנְן nim Ti221‏ מָלָא ATTN‏ וּבְהַעֲלָוֹת 
wp jivan orb hymn‏ 3 ישראל בְּכָל מַסְעִיהֶם: Nb-DN137‏ 
py noy»‏ ְלָא יִסְעוּ עדדיום "bra‏ 33:5 עֲנֵן יְהוָה על- 
a nb» mun vs nbn von‏ לעיני be arbo‏ 7-523 
מַסְעִיהָם: 


vs 20b <6 || 29 * < 7MSS (63) | °° <6 | 31 = 1 ₪ אהרן‎ )5 
TWIN ;מ'‎ o. 313: מִ' מ' אהרן וב'‎ yr") | 33 pauc MSS «69 "ng | 
37 IMS 693 לא‎ | 38 > 2MSS 6. 


LEVITICUS. ויקרא‎ 


«$1: מועד לאמר:‎ 5nko TAN gm "amm אלדמשה‎ ep 1 

IION‏ יִשְׂרָאֵל mp bab 2p? msn Dow now)‏ לִיהוָה 
"מְִהַבְּהַמָה" מְְִהַבְּקֶר וּמְִהַצאן DN3 login pn‏ -עלה 
iip‏ מִרְהַבְּקֶר 31 xp men‏ אֶל-פַּתח bgg‏ מועד Iy‏ 
אתו 13972 355 fh qoo imm‏ על nm nm UN‏ 4 
mpm E "pan jac mw SAE moy 522‏ וְהקריבו :9 mns‏ 
DNN DT‏ וְזֶרְקוּ Dip Diweny DINN‏ אַשַׁר"פַּתַח bak‏ 
מועד: הפיט ni TYTNN‏ אתָהּ i un Dn‏ 
pandy v*w ion pos‏ וְעֲרְכוּ my‏ על-הָאֲשׁ: Sa n‏ 

munis DN minsn IS‏ אַתהָרָאֹשׁ by YATAN)‏ הָעצִים 
אֲשֶׁר Pot yp 和 1P19 ipamay N UST Y‏ בּמַיִם 
וְהקטִיר הַכֹּהָן 555709 הַמִזְבּחָה nus no»‏ רִיחַ-נִיחוֹחַ לִיהוָה: p‏ 
jy INSTT‏ מ mati‏ או ppm]‏ לעלה 21 

ua n'en‏ ייוְשָמָט אתו על njbg Dayan TY,‏ 35* הזה 
DR dnas JY PBA UNT DNY un ink‏ עה E*yy‏ 
אֲשֶׁר YATDI‏ אֲשֶׁר pns ins‏ וְהַכְּרְעִים PT‏ בּמָיִם 
וְהַקְרִיב nov npiren "bpm Üsm-nN ia‏ הוא p] TEN‏ 
mw Do cnp? nno‏ מְִהָעוף nime 120? nib‏ 
והקכיב מךהתרים wine‏ הינה uso sys uana‏ 


Cp r, I sic 41 (N min: non 1 [יקר‎ ut Nu 23,4. 16) || 2 ** trsp post |קרבן‎ 
b 1 6 2.63 הִרְבְּנִיבֶם‎ | 5 6 plur; id 11 | 6° ₪6 plur || 7 1 prb c 5MSS 
23689(3MSS)8 DITIT (ut 5. 8) | 8 16 7MSS 2.68 DN] || 9 * 6 (cf V) 
IST (cf 136) || ל‎ ins c 6MSS 46361 NIT ut 13. 17 | סז‎ 6 +43 | 11 dsl 
I2 * w6 plur || Pb trsp post DnN || = 6 plur | 13 cf 9*. 


1,16—3,2 ויקרא 138 


pops DATAT‏ אַתדראשו וְהַקְטִיר הַמַזְבְּחָה oy 157 noi)‏ קיר 
:naren‏ + וְהַסִיר Am OSN FNN Tem np$j2 wen‏ 
nop‏ אֶלמְקום yeth ny‏ אתו 15323 לא בל וְהקטיר 
אֹתָוּ הַכֹּהֵן הַמִזְבַּחָה עַלהָעַצִים אֲשֶׁר WNI‏ עלה הוּא DEN‏ 
D :הָוהיִל mn nm‏ 

tao noe nimó מִנְחָהּ‎ aap mpoo vois 2 
אבי אהרן‎ nsany ems TY nn pe 2€» px 
anya על‎ nouo An*on "op Mon BUD pon הַכְּהֲנִים‎ 
impo pm m nb אֶתדאִזְכָּרְתָהּ הַמִּזְבַּחָה‎ inan ְהַקָטִיר‎ 
b ipm wp DYR t^p NIA TONS niano AY 

Àa nin n?b "in nbND TDD JIP zopn ^‏ בְּלוּלָת 
pya menu nsa ppm pua‏ ס ווְאִס"מַנְחָה DODbn- P‏ 
nob IR‏ בְּלילָה nps» DAB ADR NINAS mnn ngo aya‏ 
pY D'Y‏ מִנְחָה הָוא: NIOV D‏ מִרְחָשֶת Tob RIR‏ 
same eya pya‏ אֶתהַמְּנְחָה אשר n89 ny»‏ ליהוָה 
navim‏ אֶלדְהַפּהן וְהַגִישָׁה avr :navenoow‏ הפקן "nan"‏ 
navem opm niy37nN‏ אֲשֵׁה AABI impro nia no‏ 
"UND Dyp Up "22 Tw» amaTI‏ יְהוָה: 
ייכְּלהַמּנְחָה אשר תַּקָרִיבוּ nimh‏ לא תַעְשֵׂה von‏ »* כְל-שׂאר 
ליבש yp inyvo DN 1355 vrépn-só‏ ראשית ipn‏ 
nnN‏ ליהוָה DAYAT IN]‏ לאדיעלו npn inm T‏ גחה 
רנ mro ya Tni vpn "NY. D Tc spa‏ 
"2p DÁN‏ באש NDIA ns z2"jpm o» Ui‏ בְּכְָּּ ADIS‏ 
ay‏ שַׁמַן nj» Toy noU‏ מִגְחָה הָוא: 5 וְהֲקָמיר הַכֹּהַן אֶת- 
אַזְכַּרְתָהּ minw neun‏ על ָּל anya‏ אֶשָה ליהוה: B‏ 

Spyros מקריב‎ NT paco bs nip DY יוְאָםזְבַח‎ 3 
Yap vy or IT qoot יְהיָה:‎ obo UD תָּמִים‎ TIPON 
על-‎ myrns הַכְהֲנִים‎ Dus 2 sn אֲהֶל מועד‎ nng YÉnt^ 
I6 16 $ (cf 6x09) --תו‎ (1 frt (וְאֶתדנ'‎ | 17 14MSS 6389 (2MSS)079 


frt DIAD, cf‏ 1 6 | מַמַנָּה Cp 2, 1 6 -- NY] 71735, cf 6. 15 || 2 2x6‏ | ולא 
xx 3MSS 687 DPA.‏ | וְהַקְרִיבָהּ prps‏ 8 | 63 


6 LEVITICUS 139 


EE hw EE ODI‏ אֲשֶׁר Ass pnr‏ שָתִי 
irren rfo»n‏ אֲשֶׁר עלהן אֲשֶׁר עַלהַכַּסָלִים ְאֶת-הַיתָרָתּ על- 
7322 על-הבְלָוֹת npiwn T'nN"2 TD w*bpzis yos‏ 
na‏ אֲשֶר DyPTCOP‏ אֲשֶׁר עלְהָאָש' Din) Dl nWs‏ 
ipne‏ פ | *וָאמהָאן nir? oz‏ שַׁלְמִים לִיהנָה זְכָר 
D7087 sua" meon napi s‏ הוּאדמקרִיב pay oen‏ 
DN‏ ?35* יְהוָה: TRPI‏ אֶת-יְדוֹ enu 132p UNT OP‏ אתו 355* 
אֶהָל מועד וזרקו בְּנִי Tornw TY‏ עַל"ְהַמַזְבְּח mpy n‏ 
na:‏ הַשָלְמִים "mos ao ÄITI ne‏ תְמִימָה לְעְמַת הַעְצָה 
Sohn nive‏ הַמְכַסָּה אֶת"הַקָּרֵב Jir- 53 AN)‏ אֲשֶׁר -by‏ 
ipn‏ וְאֶת "UN 3n nbn Y‏ עלהן אֲשֶׁר DDr" by‏ 
m2 Tyepm:s mapp nen» Tir by MATNI‏ 
mye on payen‏ ליהוָה: ym urpuom D‏ 
3359 יְהוָה: 915 TS‏ עלדראשו Doy‏ אתו 355" 5nk‏ מועד 
ipTAN Tusci‏ על D natem‏ וְהַקְרִיב iiap iip‏ 
DUN‏ ליהוה אֶתהַחַלֶב הַמְכַסָּה אֶתדהַקְרְב וְאֶת כְּל-הַחֲלֶב אֲשֶׁר 
DTN) nian DU nay impr‏ אֲשֶׁר vip‏ אֲשֶׁר -by‏ 
הַבְּסָלִים וְאֶת-הַיתַרת sin»‏ על-הַכְּלְיֶת suyo‏ >וְהַקְטִירֶם 
nnb ngama pron‏ אֶשָהּ npn mym? Xn D" n‏ 
nonno py‏ 552 מוְּבְתִיכם br, arro‏ לא b HA‏ 
4 יוַדַבֵּר יְהיָה אֶל-מֹשָׁה bsi‏ יבר aby‏ יִשְׂרָאֵל לאמר 

Somna vpj‏ בִשְׁנָנָה 220 nim niyo‏ אֲשֶׁר לָא תַעֲשֵינָה וְעָשֶה 
nDND‏ מַהִנָּה: יאם"הפהן הַמָשִיח DPT mpg NAYS? NOI‏ על 
inson‏ אֲשֶׁר N'an* insyn? nyre npn "pa" "e NOn‏ אֶת- 
nne-w 3n‏ אֶהָלדמועד 57 qap nym‏ אֶת-יְדוֹ sn visor‏ 
bnt‏ אֶתהַפָר 5" a np mm‏ הַמְשִיחִי "en m‏ וְהַבִיא 
אתו אֶלאֶהָל מוער: 5315 הַכֹּהֵן אֶתדאֶצְבְּעו n3172 nim) DJ3‏ 


Cp 3, 5 * ins? c 6 3150; id 8. 13 (6) | עִל-ְהַמִזְבָּחַ + 6 ל‎ WN, ut 

- 12 | 7 9MSS 33 | 8 cf 5* | 9 ^ 6 ' (id 7,3) ut 825. Ex 29,22 | 

b 33MSS ago] “NN [ I3 cf 5* | 16 ins c 6 mmo ut 5 etc | Cp 4, 5 6 
十 TS Nb WN. 


47—24 ויקרא 140 


שבע any nim 55 B'eys‏ פֶּרְכֶת ypa‏ זוְבְתַן הַכֹּהַן מן- 
Been nep nav nhé ny‏ לִפָּנִי nim‏ אֲשֶׁר baka‏ מועד 
ְאֶת וכָּלָם 355 יִשְׁפּךְּ br nna-wW/N D)? nao ordy‏ 
מועד: omo mm:‏ 5" הַחַטָאת dhrn po nw‏ הַמְכַפָּה 
LE WN in "bs d‏ וְאַתיהִיתרת ה «y‏ 
nban‏ יְסִירנָה: nj wga‏ משור nar‏ הַשְׁלְמִים וְהַקְטִירֶם 
vim‏ על nay‏ הֶעלָה: יי וְאֶתדעָור הַפָּר ` 多 3-53-nN1‏ על"ראשו 
וְעַל "רעיו Yn Toy‏ = וְהוצֿוא אֶתכּלדהָפָר nns PADDY‏ 
tow Ono Dpp hy‏ הוּשן DM gi)‏ עלְעצִים V3‏ על- 
D$ | B m quan qb‏ כְּלדעדת יִשְׂרָאֵליִשְׁגוּ וְגֶעלֶם 
033 מְעִינִי הַקְהָל וְעָשוּ אַחַת nim nadan‏ אֲשֶׁר לאִתִעָשִינָה 
nNÉnn ym DUNS‏ אשר "B báo pm Toy br‏ 
153713" ְחַטאת ְהַבִיאוּ אתו nb‏ אֶהָל מועד: PT oops‏ 
oen v oy DPTOS IPI‏ לפנ büv TIT‏ אֶתַפֶר לג 
cpm‏ > וְהַבִיא הפהן PRTA "en mnn men‏ מועד: 2m‏ 
Ya nw njm ws» bapa yay "nim nyr]o W38 p27‏ 
im ofans inser‏ על"קרְנָת "nien‏ אֲשֶׁר "/N rim "ab?‏ 
ona‏ מועַד וְאֶת nino,‏ וְשֶפף אֶל"וסוד nng-W/N ny nao‏ 
5n‏ מועד: nw 1350752 NNI‏ מִמָנוּ nigy :nnavan Yopn‏ 
-部‏ כּאַשַר Ay‏ ְפַר הַחַטָּאת 2] יַעַשָהדלֶו )52 jj» noy‏ 
Door‏ לָהֶם: wives‏ אֶת"הפֶר אֶלמַחוּץ mie» ninp$‏ אתו 
שר שָרף OOOD :NY) ODRO DNDD PANY "52 DN‏ 
ANS .‏ נְשִיא יְחְטָא וְעֶשָה Asapa nns‏ יְהוה nig‏ אֲשֶׁר 
לאִתְעְשַינָה CN yrin meo DYNI naja‏ חַטָּאתו אֲשֶׁר NOD‏ 
na‏ וְהַבִיא zy ns‏ שׂעִיר nap yy‏ תָּמִים: + וְסְמֶך TT‏ עליְרָאש. 
השָעִיר "enu‏ אתו mim 355 nbvg-nw '"bent^-w/N npe‏ 
Seb DN | 8 ca 25MSS 6Eo(4MSS)EJ "DN | 12 ° 6 plur |‏ 7 
1MS 69 NNJN; cf 16 (2MSS 80‏ ל | (ut 3. 23 etc)‏ תָּמִים- 6 * I4‏ 
[2MSS] | 15 63 sb; 1 M | 16 cf 14* | 17 * 3MSS + DT (cf 6);‏ 
nep na |‏ הַפַמִּים 6 * | 1MS 25 -- Up | 18 * 26 + ID‏ ^ | 4 1 


21 6 plur (cf 12) | 23 6 וְנוּדְעָה‎ Gd 28) | 24 * 6 plur, id 29. 33 | Plc 6 
Yon; id 33. 


425 一 56 LEVITICUS 141 


NNA‏ הָוּא: npyvs‏ הַכֹּהַן JÄI) bassi hNOnns DID‏ עלדקרנת 
n»n na"‏ וְאֶתדְּמוֹ na] Tipo TEYA‏ הֶעלָה: 26 T ns‏ 
ep in‏ הַמִזְבְּחָה כַּחָלֶב ni;‏ הַשְׁלמִים ums wp ub»‏ 
TpNeDD‏ ונסלח ל פ | nia NYA NIS YPO‏ 
מעם הָאָרֶץ ngi nis aneva‏ יְהוָה אֲשֶׁר לאִתְעָשִינָה וְאָשֶם: 
או הודעי INNY TÖN‏ אֲשֶׁר "wen‏ וְהַבִיא "ap‏ שָעִירַת עזִּים 
SANON OY IR noon‏ אֲשֶר חָטָא: 450329 Tr-nN‏ על ראש 
tipo nNÉnn-ns DIY nsenn‏ העלה: npovs‏ הַכֹּהַן Ab‏ 
בְּפְצְבּעו וְנָתַן עליקרגת nat‏ הֶעכָה TID" AS TBU^ "arte‏ 
nm nbi "niv in "OMM‏ ליהוה 50" um vov‏ ונסְלָח 
ל: D‏ ואבש nen nap) nwpno oy wur‏ יְביאנָה: 
frons JODY‏ על ראש הַחַטָאת וְשָחטי ANN‏ לְחַטָאת nes‏ 
אֲשֶׁר יִשָחַטל TDN‏ 1 34 וללח mb yan‏ הַחַטַּאת בְּאֶצְבָּעו וְנְתַן 
Th‏ מִזְבַּח Fakie TIONDN Tt ARTN nn‏ 
וְאֶת"כְּל"חֲלְבֵהּ TO‏ כַּאֲשֶׁר nam Syan bp "pv‏ הַשְׁלָמִיםֿ 
והקפיר nien "Bn nsn‏ על אשי יְהנָה וְכַפָּר pnm ver‏ 
עַלְחַטָאתו sÓnnoc»v53:5 פ :$ TD) NOTTS‏ 
"bU‏ קול NT] TN‏ עד אֵוֹ רָאָה EN ym Cw‏ "לוא יניד sp‏ 
ונז we‏ ָפָש Rob "37722 Din "W/s‏ או noy nn npa‏ 
או D2232‏ בְּהַמָה טְמַאֶה או 9233 NY) ibn Dop3Y NOD yot/‏ 
NDD‏ וְאָשַם': או בִי b‏ בְּמְמְאֶת D"N‏ לכל Ayon‏ אֲשֶׁר soD‏ 
inb yc xum) BÅD bby31 na‏ או Uni‏ כִּי NDI Pasn‏ 
בשָפְתִים Doy ian,‏ לכל אֲשֶׁר nvava D7NZ NYD‏ וְנָעֲלִם 
ממנו וְהוּאדידע DYNI‏ לחת TOND nns5 DYN mms TOND‏ 
NOD CN mnn]‏ עֲלֵיהְ: ams‏ אֶתאַָמו ליהה על inwen‏ 
אֲשֶׁר nàpi NÓN‏ מִוְְהַצָאן nav‏ אודשָעִירֶת cy‏ לְחַטָאת )52 
ins 6 41155 6 723 | 27 3MSS 26 nYsm7532 (ut 2. 13. E | 28 ** cf‏ 25 
ut 14; id 6 (vel F3 ut 23) || ce 6 'h'3 ut 32 | 29 ° cf‏ עְלֶיהָ + ל | 23 
WAN ut =: 33: 2 (simil 2MSS) | 31 1 c 69 et 55‏ ישָחַטוּ P 65 + "DN‏ | ?24 
cf 24° | P Tut 24 || 34 6 TOYI ni! | 35 * ₪ 03;‏ * 33 | (יסיר (ux‏ יוּסַר 


1 46 | os | Cp 5, 2 5 6MSS = יָדַע 1 > | 6< ^^ | כִּי‎ utv 3. 4 | 5 + 
PN; ins frt c 6 (et 4,14) .אֶתדחַטָאתו‎ 


5,7—24 ויקרא 12 


TS יָדוּ הִי שָה וְהַבִיא‎ aN טאָםלא‎ | sínNDDD 1727 oy 
DNAD? "DN TD? 有 站 שְׁתֵּי תרָים אודשני‎ NOn אַשָמו אשר‎ 
DNAD? אֶת-אֲשֶׁר‎ DYPT) אֶלההפּהן‎ DRN NTS לְעֹלָה:‎ nw 
DID יַבְדִיל: פוְהזָה‎ Mo) BW ADD אַתהראשו‎ poe רְאשונָה‎ 
napa Tip" ^N יִמָצָה‎ DT agyam) nien "por הַחַטָאת‎ 
הכקן‎ vey wb2 Daya nb יעשה‎ MATAYO חַמָּאת הוּא:‎ 
*יוְאם-לא תְשִיג יָדו לְשָתִי‎ D cio מַחַטָאתו אַשֶָרדְחֶטָא וְנסְלַח‎ 
ֲשׂירֶת‎ Nm אשר‎ apns וְהַבִּיא‎ AJDNA תרים א לְשָני‎ 
四 ליה לְבֹנה‎ tsm pi עָלֵיהָ‎ DÈAN לְחַטָאת‎ nob DNI 
Top fb nisbiynea yop אלדהפה|‎ ASIU INI NNT 
5313 הָוא:‎ DNBD הַמִוְבּחָה על אשי יְהוָה‎ TYPT אֶתאְכְרְתָהּ‎ 
וְהִיתָה‎ Y? noii מאַלָּה‎ DOSA NATTYS ipNDD Sy הַֹּהֵן‎ YOP 
D — np» qe 

njm 274‏ אֶלדמשה לָאמֹר: wanna WDS‏ מעל וְחֲטָאָה 
Es niwva‏ יְהוָה וְהָבִיאּ אֶת-אַשְׁמו ליהוה win non ow‏ 
wa‏ קסה"שקלים wp pYA‏ לאֶשֶם: NOn tw nyy‏ |" 
öy "p^ int^onns nt^ vpa‏ וְנָתַן 03m 125 TN‏ 
DUNT DNA voy D?‏ וְנְסְלַח DIDNT DÐ m‏ כִּי 


7 


wont DEAE‏ ול mon‏ מִרְהַעאן nuo JWA‏ אֶל- 
הפקן pan Wy $p)‏ על Tni‏ אַשֶר-שָגְג T2031 YTN? NY‏ 
לו nym wmv D mme DUN DN NY] DUN!9‏ 
oya‏ קיו ארבתְשֵיָת * א בנזל א שק "POR"‏ 
VAY ni WI TANS NYIN?‏ עלדשקר על-אַחת 535 אֲשֶׁר- 
ny‏ הָאָרֶם לחטא inn‏ יוְהָיָה Bw somo‏ וְהָשִיב אֶת- 
nnn‏ אֲשֶׁר DYDIS UN dr‏ אֲשֶׁר ]Üpbn-nN !N PYY‏ אשר 
Tn pen‏ או אֶתדהָאַבְדָה אֲשֶׁר מְצָא: p paws 4p i‏ 
Dos puo‏ אתו בּראשו "op "p^ "nom‏ לְאַשָר הוּא לו 

6 26 (ut 4 4,25) לו‎ TYDI NYTTAN על-ח'‎ || 7 1 frt חַטָאתוֹ‎ | 8 6+ 


GBF (et 42; 5,1. 15 etc) W |‏ 7116 17 | יצק ₪6 N39 | r1‏ 2 9 | הפהָן 
mVers sing (NYAM) ut 16 ).‏ 531155 6 51 | 37+ ₪6 ל | 6< ° 24 


5,25—6,19 LEVITICUS 143 


weno תָּמִים‎ ^w npo was אַשְׁמָתָוֹ: 5נְאֶת-אַשָמִו‎ na siam 
nop nim nb הבהן‎ voy וְכַפָר‎ HOTON DYN 323 
פ‎ t3 DUNS ng ys o» TIN» לו‎ 

nyay nim TM 6‏ לאמָר; | "E‏ ו אתדאַהרן WANN)‏ לָאמר 
זְאת Tn‏ הֶעלָה הָוא הָעלֶה Abb; nam» mp Sy‏ 
r2 "pin namen vw pin‏ פוְלָבֵשׁ 7D32Di "3 "$5 yan‏ 
yan 53‏ על-בְּשְׂרו וְהַרִים VTN‏ אֲשֶׁר תאכל YNT‏ אֶת-הֶעלָה 
Dna wab) Dhany bwD maan ET 15 nam‏ 
אַחֲרִים וְהוּצִיא nina PDN ENS‏ אֶל npo‏ טַהְוֹר: 
5וְהָאָש עַלהַמְַבחַ ipw)‏ לָא mr qna Toy bl nion‏ 
בבר yea‏ וע ליה "aon mé Top nÜbg‏ הַשׁלְִים: 
אש תָּמִיד תוקד namen»‏ לָא תִכְבָּה: + ם | זְזְאת" תות 
הַמַּנְתָה losa nns "pr‏ | לפנ nim‏ אֲל-פּני oaan‏ יוְהָרִים 
sopa Én‏ מִסלַת ÀN) nite nnien‏ כָּל nj‏ אֲשֶׁר עַל- 
maY mp ny np mo naren vepm npjen‏ 
מִמּנָה nga vos DN ems‏ תַּאֲכֵל oppa‏ קדש wsna‏ אֶהָל- 
מועד יְאכְלְוּהְ Up "W&p nnN n? cp?n yon ADYA Ne‏ 
קְְשִים הוא DNATA‏ וְבָאֶשָם: nw 23 Épp‏ יְאכְלָנָה "Pm‏ 
עוֹלָם con‏ מַאֲשִׁי DO iU noa YW 5» njm‏ 
vía Qs ja» ns ENS. "neo nym wm‏ אֲשֶׁר- 
nto Bv nim ep‏ אתו Ton np nbb newz ner‏ 
מְחַצִיתָהּ pia‏ וּמַחֲצִיתָהּ בְּעֲרֶב: >עלמַחָבַת nen pya‏ מִרְבָּכָת 
nmm DIa DAS nnjo wen TANAM‏ לִיהוָה: Aans‏ 
ntm? vain venam mun‏ אֹתָהּ PR ^93 nim? oyp‏ 
יוְכָלימִנְחַת pa‏ כְּלִיל nx‏ לא "rm — b D‏ 
יְהוָה אֶלדמשה לָאמֹר: "i3:‏ אַלדאַהַרן וְאֶל-בְּניו לאמר nim NNI‏ 
Aseng enyn ngg enn vw oppa nsona‏ לפנ nim‏ 
קָדֶשׁ :NT DYI‏ פיהפהן הַמְחַטָא ADN‏ יְאכְלָנָה U^p DRAR‏ 


25 *? <6 (cf 15) | Cp 6, 2 sic M; w (מוקדה = א 1( הַמ'‎ | 3 * 897 
"15 6 di 14 | ל‎ 7MSS Wm (ut 16 6,4) | 7 a 1MS 69 זאת‎ ||P au npa, 
7,5 etc | EIMS 5 כ בוה שה‎ NE 3MSS 269 יהוה‎ WND | 
13 6 "02 | 14 1 c 3 TIADA (cf 2,6). 


6,20—7,19 ויקרא 144 


תַּאֲכַל onR "sna‏ מועד: 05:5 אשׁרײיגע בִּבְשָרָהּ vip‏ ואשר ינה 
מִדְּמָהּ EE‏ אֲשֶׁר Dipp3 PORA "y nr‏ קָדְשׁ: Uno»‏ 
אֲשֶׁר תִּבְשַלבָּו pb nova Ah VODY *3U^‏ וְשְׁטּף בַּמִים: 
"urbe‏ בּכְּהָנִים bs"‏ אֹתָהּ DUUAD vp‏ הֶוא: DNOS‏ 
אשל יוב bpas noyo‏ מועד OSD Nb ^pa cob‏ בְּאֶש 
mun‏ — פ 

DYT Up DUNS nain ns: 7‏ הָוּא: nippz‏ אשר יְשְׁחֲטוּ 
DN‏ ההעלה ישְחַטוּ אֶתהָאֲשָׁם וְאֶתדְּמָו pom‏ על-הַמּזְבֵּח סָבִיב: 


^D TIT 


bsg any aaa wp m 53 ns‏ ואֶתהַחֶלֶב הַמְכַפָּה אֶת- 
Posen‏ וְאֶת שְׁתִּי nian‏ וְאֶת"הַחֲלְב אֲשֶׁר עליהן -by "iN‏ 
oboa‏ ְאֶתהַיתַרְת על Tiar‏ עלהַכָּלִית inve‏ פוְהַקָטַיר 
jn»s DNN‏ הַמַזְבַּחָה DUN npe mAs‏ הוּא: r5‏ בַּכְּהָנִים 
opaa IDN"‏ קדוש bòns‏ קרש DUNS ANDDP! INIT DTD‏ 
תּוֹרָה quen no? nDN‏ אשר DPA A inm Y» 12D‏ 
noy-ns‏ אִיש wy‏ הֲעֹלָה אֲשֶׁר הַקריב 153025 יִהְיה: 713275219 
אשר תַּאֲפָה n nnb» nma ntritA TÍN‏ הַמִקְרִיב 
wn v nn‏ יוְכָלִ"מִנְחָה pas 327525 nam jetz nib‏ 
nun‏ איש DYNI‏ — פ 

יייוְזְאת תּוֹרַת may‏ הַשְׁלָמִים אשר 3" לְיִהוָה: DR‏ עַל- 
Amin‏ יקריבָנ ' וְהַקָרִיבועל-זבח ha nnn‏ מַצוֹת pya iba‏ 
nobi pya cnt nisa "ppm‏ מִרְבָּכֶת nom‏ בְּלולָתי aya‏ 
pAr onb Porrbyis‏ יקָרִיב naby say‏ תודת ama m)‏ 
מו Jm‏ מקב nj? npn‏ לפהן Dn pota‏ הַשלְמִים 
לו ap DT "OU ncim na suus inym‏ יְאֲכָל Do‏ 
330 עַדדְבְּקֶר: 00370816 ואו Da ap n3 n332‏ הַקְרִיבוֹ אֶתד 
dna:‏ 22 וּמְמָּחָרֶת "nins ib 55 wyim‏ מִבְּשָר n3:‏ 
ine UN bbs E Dia‏ וְאָם Piby nawan bayi o»‏ 
Spaban nva‏ לא AIT‏ הַמְקְרִיב אתו לא asm‏ לו 5wb‏ יִהְיָה 
web nh Ub3m‏ עונָהּ תִּשָא: Apya yi UN "Pans‏ 
Cp 7, 1 8= n‏ | בוא ux voy | a D22^ (vel Da) ut 6) | 23 a».‏ ? 20 
cf‏ ,ואת כל החלב אשר על הקרב + 46 ^ | 39 6 NN),‏ 6 *3 | זז cfad‏ 


33.9: 48 etc | 8 x יקריבו‎ (6 sing) | 9 1 c 6 'D3 ₪. prb ut M et (הַמחבת‎ | 
II ê 8 hic incipit cp 7 || v x6 יקריבג‎ || 12 ** »6 | 14 6 13—. 


7,20—8,3 LEVIITCUS I45 


wain nya יאכל‎ way וְהַבָּשָר‎ nu^ בְּאָש‎ owe לַא‎ , 
Toy inyon nino הַשְׁלָמִים אֲשֶׁר‎ nam Pi אשָר"תאכל‎ 

nsoo2 sbp-522 yin^? nj IPAYA NJI הַנָפֵשׁ‎ nmn 
nario bos ,או בְּכֶלשָקֶץ טַמָא‎ ISOD אָוֹובְּבְהֵמָה‎ DI 
AYD aun הַגָּפָש‎ nnn mmo הַשְׁלמִים אֲשֶׁר‎ 

Te‏ יְהוָה אלדמשה. iN "3123 ENS.‏ יִשְׂרָאֵל לאמר 
350-53 שור "723v‏ לא תאכלו: 35n124‏ גבל n530 3m‏ 
ַעָשָה לְכָלמְלאכָה ואֲכֵל לא xh [57] "325 OND‏ מן- 
"p QÜN nna)‏ מִמנָה bak] Ub nmn nio TYN‏ 
By53v5 TAYN‏ לא D» nat 553 Yon‏ לעוף ְלִבְּהַמָה: 
יכפש אַשָר"תאכל nm» SE‏ הַנַּפֹשׁ הַהָוֹא :mbrb‏ פ 

ny Tys‏ אֶלדמשה. לאמר: 92729 bw SION‏ לָאמַר 
n3» n jmwens Nu nio Meo? ninm pen‏ 
שְׁלָמָיו: ודי תְּבֵיאִינָה nw‏ אשי Dim‏ אֶתהַחָלֶב amoy‏ 
DAD‏ אַתי TITI‏ לס neun "ink‏ לפָנִי ְהוָה: ייוְהַקְטִיר הפהן 
nang‏ הַמִזְבְּחָה וְהָיָהּ nin‏ לאהרן DAI pij ANI? ja‏ 
unn‏ תְרוּמָה yb‏ מִזּבְחַי שלמיכם: הַמַקְרִיב אֶתדּם Masa‏ 
וְאֶת"הַחָלְב fy ab‏ לי nn‏ שוק :njeb voy‏ 592 אֶת"חֲזֹה 
הַתְּנוּפָה וְאֶת שק הַתְּרוּמָה ape?‏ מאַת בְּנִשְׂרָאֵל "ao‏ 
שלְמִיהֶם obw pr? viam qnss Dus? Dn jw)‏ מאַת 93 
ִשְׂרָאֵל: 5זְאת מְשָחַת "ND via nnt Tnm‏ 
ner DAN DYI B*a nmm‏ ליהוָה: %אאשר ni nn» nim nis‏ 
בּיום DAN mtb‏ מַאַת 3" יְשְרְאֶל npn‏ עולם לרְרתם:" DT‏ 
myna‏ לעלה nien "hia‏ וְלאֲשֵׁם ְלַמלּאִים לבח הַשָלְמִים: 
mim nys ws‏ אֶתמשָה 03 סֵינָי בְּיוִם צוּתו yay‏ יִשְרָאֵל 
nime DIOS DN nyp?‏ בְּמֲדְבֵּר סִינָי: D‏ 

nym wmm 8‏ אל-משה לאמר: DJnscms np?‏ וְאֶתדבְּנָיו אתו 
eins) nove joy nw) DAT ÀM‏ הַחַטָּאת Aw‏ שגי 
הָאִילִים NN)‏ סל mg» nwy :ndsen‏ הַקְקָל nnay‏ אֶהָל 
7MSS 300 PW (ex 52?) || 25 E >6 | Pca‏ 21 | הבשר I9 <69%, w‏ 
ITA ^ 38! | 30 * 3355 VEO‏ 6 ** 29 | יקריבו 289 180155 


(6MSS)€J מ | ואת‎ »» MDN | 34 4MSS 6€ D2— (ex 32) | 36 Seb 8 


NJ; id 38 6 | 37 23MSS 268 (£08MSS) o | 38 cf 36. 
Biblia. IO 


8,4—24 ויקרא 146 


nna-»w mn אתו וַתּקָהֵל‎ nym צנה‎ WN מועד: +וײעש משה‎ 
am הַדְּבָר אשְׁר"צנָּה‎ n] DuEDCON משה‎ cpi אֶהָל מועד:‎ 
בִּמָיִם:‎ DDM נירחץ‎ vein Dune nw משֶה‎ pE לעשוּת:‎ 
ובש אתו אֶת-הַמְּעִיל‎ 632N2 עָלָיו אֶת-הַכָּנֶת וַיִחְנָּר אתו‎ uy] 
ra לו‎ bMS הָאָפד‎ As אתו‎ D ליו אֶת"הָאֲפָר‎ zv 
אֶתהָאוּרִים וְאֶתהַתְּמִּים:‎ was | inm w/nn"nw Oy Dips 
vip bigboy NDÍŞAT OY Db על"ראשו‎ nbiybDonN Div 
npeyo אֶת"משָה:‎ nym mg גְזֶר הַקְדֶשׁ כּאשר‎ dpa צִיץ‎ nw 
TON OP nl jat/on-nw nyar הַמִּשְׁמָה‎ peny Aya 
אֶת-‎ nÜp שבע פְּעַמִים‎ nawin-ov wo vas אתם':‎ Up 
Two phys DYDY 132708) וְאֶתדהַבִּיִר‎ 155-55-niY naman 
משָה אֶת-‎ ans np אתו‎ nto" PIS על ראש‎ AYANT 
niya n? vam vias אֹתָם‎ cnm nin? npo" DN 2 
החטאת ויסמך אהרן‎ "B nw vins אֶתדמשה:‎ nyT nis WN 
משה אֶת-‎ np nt^ הַחַמָּאת:‎ 75 UNT OY nó" DN Y 
paang וַיִחַטָא‎ asya Dap nima על"קרנות‎ yv Bun 
6וניקח‎ iy 1525 ww/p» nipan Toby px: Dinny) 
n» RYNNY 3237 NN AW -הַקָּרְב‎ by אֲשֶׁר‎ Sonn- אתכָּל.‎ 
משָה הַמְִּבַּחָה: זיוְאֶת-הַפָּר ְאֶתזערו וְאֶת-‎ Op אֶת-חַלבֹֿהָן‎ 
יְהנָה אֶת-‎ cms Www למחנה‎ puro בְּאֵשׁ‎ nap בְּשְרו וְאֶת"פּרְשׁו‎ 
OPT וגיו‎ DYM pp, הָענָה‎ "w n משה: קרב‎ 
על-הַמזְבָּ סְבִיב:‎ nyrnw משָה‎ pir פינישחָט‎ iow עלדְרָאש‎ 
אֶת-הֶראש וְאֶת-הַנַּתְחִים‎ nb 3p לִנְתְחָיו‎ npa NSN Y 
מֹשֵׁה‎ apn בַּמַיִם‎ ym וְאֶת"הַפָּדָרו י=וְאֶת"הַקָּרֶב וְאֶתהַכְּרְעַיִם‎ 
mimo הוּא‎ ne הָוּא לְרִיחדנִיחתּ‎ np אֶת"כְּל"הָאַיל הַמִּזְבַחָה‎ 
הַמַלְאִים‎ ow הַשָנִי‎ BNIN À I אתדמשה:‎ nim ns בַּאֲשֶׁר‎ 
nN agys gT ty DmTons Yam nus jalalaba] 
rip IN aI mpm משה מדְמו ניתן על-תגוךְאזאהרְן‎ 
òye nya jh ns Ny p ivan vorn an 
mon ymo») mian By pucr) mets day poy 
Cp 8, 8 (6) "oy | ro sa >6 (post v 11!) || ° 4MSS 6 אתו‎ || 14 prps 
ויסמכו‎ (ut 18) || 16 א‎ y 220, id 25. 


8,25—9,6 LEVITICUS 147 


apn nées ;329 napano pannus יולק משָה‎ map 
הַכְּבַר‎ myy As) Apoc» וְאֶת"ְהָאַלְיָה וְאֶת-כֶּלהְהַחִלָב אֲשֶׁר‎ 
màn 0D שוק הַיָמין:‎ nm ְאֶת-חֲלבְהֵ‎ n*sn YNNI 
אַחַת‎ iow on nom Ans nso non np? mim אֲשְׁרולְפני‎ 
אֶת-הַפֹּל‎ ws שוק הימין:‎ or, עַל-הֲחֲלָבִים‎ bp "DN Pp 
nphys יְהוָה:‎ wb» npn Dn 5j 723 52 byy DON "E "53 על‎ 
B אֹתָם מל כַּּיהֶם וַיקְטַר הַמִּזֵּחָה ַל-הֶעֹלָה מלְאִים‎ nto 
vium אֶתהַחְזָה‎ Au npe לִיהוָה:‎ ww nt nm m 
ms בְּאַשַר‎ po הַמַלְאִים לפשה הָיָה‎ ow njm 355 neun 
על-‎ "s By] nive משָמן‎ nn npo אֶת"משָה:‎ nim 
"DW" vga Univ) "irj y wbicós עליאַהרן‎ wi Burn 
RN T2232 NINS) וְאֶתדבְּנָיו‎ TRANNY Towns Up 
b nna Swang bya vii zu DISON משָה‎ "DN: 
N2 הַמלְאִים‎ DA WN אתו וְאֶת-הַלַּחֶם‎ NA וְשָׁם‎ "rub 
UNI בַּבְּשָר וּבלָחֶם‎ yum svo ovum Iw לאמר‎ my 
nsn on עד‎ mu nyay תִצְאוּ‎ No מועד‎ DET ANDANI enn 
ona ny 0/8234 אֶתדיְדְכֶם:‎ NOD m^ בִּי שְבְעַת‎ Daso ימי‎ 
vn מוֹעַר‎ D ANDIS 09y "225 לעשת.‎ mim ms nm 
wen Nb אֶת"מִשְׁמֵרַת יְהוָה‎ nno וללה שָבְעַת יָמִים‎ non 
nm nw Disi DM, 923 DIR DPE DMI 1275 
D myoma 
owe "prey vaa TIN? nt/b הַשְׁמִינֵי קָרָא‎ nea 0m: 9 
n'en TW? ow nen? "paa 233 JAP DONON nS 
rrt? wp וְאֶל"בְני יִשְרְאֶל תְּדבָּר לַאמָר‎ :nym vb? cpm] 
ow לֶעלָה: צוְשׁוֹר‎ neon mwa לְתַמַּאת 2321 וְכְבֶש‎ Buy 
כִּי הַייִם יְהוָה‎ uva nia nm nim לִשְׁלָמִים לובה לפני‎ 
"río 5n אלפנ‎ nnm nw את אשר‎ Wins :Dao N 
הַרְּבר‎ n.p משה‎ "NM לפנ ְהוָה:‎ ITAD niv iy 


25 *1 c < DN | ל‎ cf 16| 26 6 DB (ex 31) | 30 * 743155 7 
(et &916MSS) על‎ ut Ex 29,21 || bb <6%5* | > 52155 wxGBab38EJ (et EO6MSS) 
קדש + 216 * 31 | ואת‎ DIPY (ex Ex 29,31) || ל‎ 1 6 6389 "n" ut 35; 
10,13 | 33 51155 63 DDT | Cp 9, 1 ™ dl fit | 3 6 "àpr (ut 1) | 1 
ns (f6). 

*ס1 


9,7—10,3 ויקרא 148 


"oy משָה‎ ANI יְהוָה:‎ Tín» DDAN MOSS PPP וְהוָה‎ msc" 
וכפר בעדף‎ qA Jasen ועשה‎ Direntow znp אהרן‎ 
יְהוה:‎ ms כַּאֲשֶׁר‎ n2 052) הָעֶם‎ qmyens וּבְעַד הָעָם ועשה‎ 
:no nsenn DYNN אֶלְהַמִזְבָּח וַישְׁתְט‎ Was cy 
על-‎ i na Yy323N "ose Sox אֶתהַדֶּם‎ jy a ope 
Tun mise IS TRYIN וְאֶת"הַדָּם וְצק‎ nayan nip 
הַמִזְבּחָה כּאֲשֶׁר‎ "Op nsnm aaa וְאֶת-הַיתֲרָת‎ n 
y UN "nb אֶתמשֶה: ייוְאֶתהַבְּשָר וְאֶתהָעוור‎ nyT Dy 
DYTDN wow וַיָמְצאוּ 52 אהרן‎ nbbn-ns ent למחגה:‎ 
TODOS ליו‎ won סְבִיב: יי וְאֶתהָלָה‎ narno npn 
DPI אֶת-הַקָרֶב‎ Pop aan וַיִקְטֶר‎ ANNY) 
ויקח אֶתשָעִיר‎ npn aP nw nons הַמִּזְבחֶה:‎ ngay ויקטר‎ 
ראשו וקרב אֶת-‎ ROT, וִשְׁחְמֲהוּ‎ cp? DN ANODI 
mya זיניקרב אֶת-הַמִּגְחָה ויְמלָא כפו‎ epyan וַיַעֲשֶׂהָ‎ nobn 
אֶת-הָשור וְאֶת-‎ vyan הַבְּקֶר:‎ nov עַל-הַמִזֶבָּח מִלְבַד‎ cp? 
vÓN אַהַרֶן אֶתהַרֶּם‎ Cia Ws) ny הַשְׁלָמִים אֲשֶׁר‎ n3 ^2 
סָבִיב: ו וְאֶת"הַחֲלְבִים מְְִהַשור האל‎ nim pw 
D"30nn-nN -=ושימוי‎ isa omm nom APIA) mmn 
וְאֶת שוּק‎ nino nay? payen Dana עֲליהָחְָת ויקטר'‎ 
צוהימשׁה:‎ NS יְהוָה‎ 5 npn EN הניף‎ ren 
nsenga מַעַשֶת‎ Ty) n23", DIS 和 NS s ישא‎ 
מועד וַיצאוּ‎ bris ON וְהַשָלָמִים: ויבא משה ואהרן‎ mm 
955 ÈN N3D^4 :Dp7703-5N njm-7122 NT Dy" DN ויבָרֵכָוּ‎ 
òy ST אֶת-הֲעֹלָה וְאֶתיהַחֲלְבִים‎ piso» ותאכל‎ nim 
וינו וַיפְלוּ עַלדפָּנִיהֶם:‎ 

ina wm inno איש‎ NITÉNI 25 יויקחוּ בְנִי-אַהַרן‎ 10 
אֲשֶׁר לָא‎ mp UN Sym cab? ויקריבו‎ nep TA tts v 
yp? wb DDIN SINMI יְהוָה‎ IDD UN N3DY SDDN n» 
וְהנה ולאמר‎ SATAN יְהוָה: ו=אמָר משה אַלדאָהַרן הוּא‎ 
7 6 3*3 (cf 16,17( |15 65 plur| 20 ? 65גא‎ Dj? 6 plur| 21 5 


x63 + "DN יהוה‎ ut 10; 89 etc (vel 733) | 22 QT | Cp ro, I »6^ 
Toy. 


11-20 LEVITICUS I49 


7228 Dy7]702 וְעַל-פּני‎ vips pa 

Ti ONY 3 A מֹשָׁה אֶלמִישָאָ וְאֶל‎ NY אַהַרְן:‎ nm 
אֶל-‎ YTT אַלְהָּם קרבו שָאָוּ אֶתאַחִיכֶם מַאֶת‎ ANI HAIS 
כּאֲשֶׁר‎ mana PDN וַיִשְׂאָם בְּכְתָּנְתֶם‎ I למחֲנה:‎ vio 
vi3icbm Nos אלדאהין וּלְאֶלְעָזֶר‎ ntn "5NM6 מֹשָׁה:‎ "23 
Tuv. ועל‎ nan M» ipbn"N5 אֶלִתּפְרָעוּ וּבְגְדִיכַם‎ n» UN) 
יְהוָה:‎ mg אֶתְהַשָרִפָּה אֲשֶׁר‎ v bs map bpm np" 
ni" nnu po^» wn 3n אֹהֶל מועד לָא‎ Anpa 
ס‎ inya nca oa 

ASINAN "$t qwe meN? אַל-אַהֲרְן‎ mim cames 
ODOT? Dey npn nen מוֹעֲריוְלָא‎ SIRIN DINA TAN TIM 
הַטָּהְור: ייוּלְהוּרֶת‎ pa soya paiga וּבין‎ vapa pa wianie 
r2 יְהָה אַלִיהֶם‎ a3 אֲשֶׁר‎ menn DN יִשְׂרָאֵל‎ YANN 
ְאָל-‎ mos 58 מֹשָׁה אֶל -אָהֲרן‎ "iT 5 iuo 
nim הַנוֹתָרָת מָאשי‎ mienny inp הַגִיתְרִים‎ SIRNAS 
"DN הָוא: יואֲכַלְתָּם‎ DER WID כִּי‎ DAPAT NN NISO אִכְלְוּהָ‎ 
TS ps יְהוָה‎ ES הוא‎ Oan apn קדוש כִּי‎ npo 
טָהּוֹר‎ opaa inm הַתְּנוּפָה וְאַת ישוק הַתְּרוּמָה‎ nn ציוְאֶת‎ 
"pot "ia sm) app 3pn^? qw TIO TID nis 
הַפְּנוּפָה על אֶשִי הַחֲלְבִים‎ nm יִשְׂרָאֵל: ישוק הַתְּרּמֿה‎ v3 
לְחקדעולם‎ + qna לבנ‎ 25 mum לפָּנִי יְהוָה‎ neun mui wi 
v3 t/77 nNbnn יְהוָה: 5 וְאֶת ושְׂעיר‎ ms כּאַשָר‎ 
DWI Dow שרף ויקצף על-אֶלְעָזֶר ְעַלדאִיתָמָר בְּנ‎ nim nt 
vip p ijr DIPOI זימזוע לְאדִאכלְתֶם אֶת"הַַטָאת‎ pN 
DT 383? MPI PUTNS לָשׂאת‎ D3? וָאתָהּונְתֵן‎ NY) maps 
DS DIB VPIS ATAY NITN יְהוָה: 5יהן‎ Vn? 
הן‎ nt/o-»w gs T ims NS אֹתָהּ בַּקְדֶש‎ NA 
'D וַתִּקְרַאנָה‎ nim «55 ְאֶת-עְלְתָם‎ nnsen-ns הַקרִיבוּ‎ DY 
mya ypt^vo יְהוָה:‎ ya ae DI וְאָכלְתִי חַטָאת‎ 72N 
D ּווָניִעְּב יטב‎ 


4 53 אָלִיצָפָן‎ (ut Nu 3,30) | 9 6+ הַמִּוְַּחָה‎ DIIM סז | או‎ 463 71] 
18 )60(367 *D" (ut 8,31) | r9 sic M; 1? .ה"‎ 


11,1—25 ויקרא 150 


pasg ayab nim "aT 1‏ לאמר אֲלהָם: mAT‏ אֶל- 
32 יִשְׂרָאֵל לאמר : DNI‏ החַיָּה 322m "W/N‏ מִכַּלהַבְּהֵמַה -by "s‏ 
oZ‏ כל מַפרְסֶת nos‏ ושעת שָסעי nbna‏ מעלת' no‏ 
בּבְּהַמָה FnN‏ תאכלו: À AINN TN‏ לא Tan Symb ÖNN‏ וּמִמַפֶרְסִי 
"pun‏ אֶתמַגָמָל nÜvpco‏ נה הוּא NDb DDN Ww ADDI‏ 
הא jet mns IDR?‏ כי"מעלה AP‏ הוא npe!‏ לא Np DID!‏ 
הוּא לָכֶם: וְאֶתהָארְגָבֶת T NASI‏ הוא TDI‏ לָא no"‏ 
TINAY‏ הָוא :D29‏ לוְאֶתדהַחֲזִיר Dan‏ פַרְסָה הוּא ושסע jo)‏ 
פרְסָה וְהַוּא m»‏ לאיר NYT NOY‏ לְכֶם: byp205‏ לָא DNN‏ 
anbaan‏ לָא WAN‏ טְמָאִים nr n8 D39 nj‏ תּאכְלוּ 
bon‏ אֲשֶׁר mpa‏ כָּל »357 סְנַפִּיר וְקשָקְשָת m3 ma»‏ 
ponam‏ אֹתָם תאכלו: וכל אֲשֶׁר אין-לו Tap‏ וקשקשָת E"‏ 
mnis‏ מל שרץ mnn vj 5» mén‏ אֲשֶׁר mea‏ שקץ הַם 
:Da9‏ יוןשקץ btan n22 wm‏ לא תאכלו ְאֶתגְבְְתֶם HSPA‏ 
ייל שר PRY Mpa NEREP TD PR‏ הָוּא npo‏ 
pum ANTONIS‏ שה לא אלו "DN Mam nw n TRE‏ 


vinim ] ְאַ"הַתּחְמֲט ה‎ nien ni ְאֶת‎ 16 D ערב‎ 
וְאֶת-הַתִּנְשָמַת‎ 5 INNY TPTY ְמִיגְהוּ: לו וְאֶת-הַכּוס‎ 
הַחֲסִירָה יהָאַנְפָה לְמִינָהּ וְאֶת-‎ ANYO וְאֶתְהֶרְחֶם:‎ APINN) 
שקץ‎ yw nn הָעוף‎ yu 5920 וְאֶת-הֶעמַלת:‎ ne» 
ל-אַרבּע‎ "enn הָעוף‎ yu San Yon nns ייא‎ :Da9 NY] 
אֶת-אָלָה‎ PTO na o2 vx oven BY אַשְׁרילָאי‎ 
וְאֶת-הַחַרְגל‎ Y? וְאֶת-הַסּלֶעם‎ sinb אֶת"הָאַרבָּה‎ DONA Bb 
pn yIW HAYS למיגהו: 3 כל שרץ הָעוף‎ zinm-nw לְמִינהוּ‎ 
Nob ODAJA DIDP pen NON D ID? NY) PRY 
EIWIT בְּנָָיו' וְטָמָא‎ DAD מִנְּלָתָםי‎ NITY DYW 

Cp 11, 1 dl c 6 | 3 * 9MSS ₪63 -F DU (ut Dt 146) | ל‎ 16 639 'b: | 
4 ins frt yo | 7 a (id Dt 14,8) 1132 | 9 IMS 4463 DN) | ro 65+ 
DAI (ut 9) | 12 13MSS 5 וכל‎ | I3 wx תאכלוּ‎ | 15 43MSS x (6)9307 (et 
(155א698‎ NN); v 15 >64B | 6 26 HID | r9 ins frt ^N] | 20 3MSS 


2.6881 וכל‎ | 21 *1c Q ax לו‎ | ca 5oMSS = בָּהֶם‎ 3 4MSS (wz2MSS) 6 
כל‎ | 25 * 41155 3 "DN | * + DOY PIN. 


1 46 LEVITICUS ISI 


5לְבְלהַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הוא np]bo‏ פַרְסָה manyi yoy‏ שסעת 
niyw mam‏ מעלה "DTA pmb n»5 nn c'NDb‏ יִטְמָא: 195127 
הולך i523 vb2-5y‏ הַהלְכָת על-אַרְבּע טְמַאִים ny‏ לָכֶם 53- 
הנגע ND" anba‏ עֲדהָעֲרֵב: 5 וְהַנַשָא אֶתנְבְלְתֶם 022 1733 
bb nv» D :Dponbn DNAD IWIT NOY]‏ הַטַמָא pwa‏ 
a PTO "aa‏ וְהָעַכְבָּר )237 n»n) APNI emos‏ 
nso2‏ וְהַחְמָט וְהַתִּנְשָמַת: אלה הַטְּמַאִים לְכֶם בכְל-הַשְׁרֶץ 
nna yn‏ בְּמַתֶם ND‏ עַר-הָערְב: כל אַשְׁריפּל vor‏ 
מַתָּםובְּמֹתם Nob"‏ מַבָּלִבְּלידְעֶַץ WYN 733 N‏ או pU‏ כָּל s-‏ 
me3 nna noob TEPS‏ יוּבָא NDO)‏ עד-הָעֲרֵב וְטָהֵר 
35753-5335 אַשָרדופל WN o5 tym nb‏ בְּתוכָו NADY‏ 
aman ini‏ צּמְכָּלהָאכֵל bb N‏ אֲשֶׁר nb voy NID‏ 
יטמא apu»‏ אֲשֶׁר ba 552 ni^‏ יטְמָא: bai iss‏ 
Rob W5yinn5z3n‏ תַּנָיר וְכֵירָיִם ng mob ph‏ וּטמַאִים wo‏ 
לכם: qu‏ מעין «via‏ מקוהדמים nm‏ 75" ונגע INDD Dnba3a‏ 
2337* יפל מִגּבְְתַם rom YS y yry by‏ טָהוֹר הָוּא: éוְכֵי‏ 
NOD "wy cnni DI yu» i Daria'‏ הוּא 1039 D‏ 09" 
nonan Aw‏ אֲשֶׁר ההיא HODNO n»‏ הנגע "noxia‏ יִטְמָא עד- 
הָעֲרָב: יוְהָאכָל TA 022 aAa‏ וְטָמָא £P‏ וְהַנּשָא 
Pop WITTY NDO) 7723022 FANNY‏ הַשרֶץ 
PINTOY‏ שקץ NYT‏ לֶא ְאָבָל: 5942 2n‏ על-גָחוֹן' qam‏ 
עלדאַרבַּע pwa pwno? nó» 30275 "p‏ עַל-הָאָרֶץ לא 
תָאכְלוּם PETO DDYN Npuncwe inp PRY?‏ 
youm‏ וְלָא nja soen‏ וְנִטְמְתֶם בָּם ym vs c4‏ אֲלְהֵיכֶם 
U np ^» mp np" ADYA‏ אָנִי spon Nol‏ אֶת- 
ַפְשְׂתֵיכֶם בְּכֶלהַשָרֶץ הרמש על-הָאָרֶץּ nim sees‏ הַמַּעלָה 
D") pub Dans‏ לְהְיֶת Dp?‏ לאלהֶים anm‏ קדשים Up»‏ 
NNA DNBS 0 iv‏ הַבְּהַמָה וְהָעוף וכל ninn tpi‏ הָרֹמֲשֶׂת 


ww. 


31 6 7535 | 32 2 NID | 35 2463 3A | Es 65 מעירמים‎ | 37 dl frt 
(dittogr?)| qo 1MS 6+ בַּמַיִם‎ ym. cf 25 (6AF etiam ad 402)|| 42 * 5 
63 ל | וכל‎ sic 4 | © >IMS 93 (03 ןכל‎ | 43 Q = וְנְטְמַאתֶם‎ 


11,47—13,11 ויקרא 152 


Ta spyn pa הַשרְצֶת עַל-הָאָרֶץ: זלְהַבְדיל‎ vbi os» nba 
b —:5own הַחַיּה אשר לא‎ ja nos ובין הַחַיָּה‎ aen 

2 :»21 יְהוָה אלדמשה Cer "^N 3572 EN‏ לאמר 
PUN‏ כִּי ma D p ny2U nob "3! nw vin‏ ָּוֹתָהּ 
rota DI NDOA‏ יול "t/a‏ ערלו +ושלשים יום וּׁלָשׁת 
me»‏ תִּשָב "ba‏ טָהָרָה VINN? wpa‏ וְאֶלהַמִקְדָּש Nin N?‏ 
"bt nonc‏ מָהָרָּ napis‏ תלד np maU INOW)‏ 
וששים Br‏ וְשָשת יָמִים "bro atn‏ מְהָרָה: פוּבַמְלָאת "jg "bti‏ 
j25‏ 18 לָבַת nya $23 win‏ לְעֹלָה njT-]ai‏ אודְתֶר לְחַטָּאת 
TORN‏ אָהָל"מוּער אֶל nem‏ זוְהקריבו 3359 יְהוָה "y B2)‏ 
"peo "mae‏ דָּמֶיהָ זָאת תורת הַילָדֶת 315" אף impio‏ וְאָםדלא 
ya QU Ww Dony npn Bg s ÀT Nyon‏ ינה pb "m‏ 
:myw gen Dy 82) nn? DW‏ | פ 

ma niye mbs? posg) אֲל"מֹשָׁה‎ nim ams 3 
y13» nywa וְהָנָה‎ nyja או‎ Andong שְאֶת‎ pawa 
TRIS הַכְהֲנִים:‎ WIA TAN AAS Cy צְרָעַת וְהוּבָא אֶל-אַהֲרְן הַכֹּהֵן‎ 
vin בנע 357 ?12 וּמרְאה‎ "PY בְּעָורדהַבְּשֶר‎ yiintmw unen 
"DNY אתו:‎ SaD) צְרָעַת הָוּא וְרְאָהוּ הפהן‎ yi) Vn מַעָור‎ phy 
nybes אִיְְִמַרְאֶהָ מִן-הָעור‎ por) Doa לָבָנָה הוא בְּעוֹר‎ Ana 
שָבְעַת יָמִים: 5וְרְאָהוי הפהן‎ yijn"ns הַכֹּהֶן‎ 1000122 757785 
בְּעור‎ yin nt/5-so iva 7b» $n nin) הַשָבִיעִי‎ nva 
הַשְׁבִיעִי‎ ma אתו‎ gua nsum שָנִית:‎ DN ny» wn Tom 
המהן‎ nam wa ְלְאיִפְשֶה הנגע‎ yiii כָּהָה‎ nam שנית‎ 
nnbonn n»n הפשה‎ DNY מִסְפַּתַת הוא 0227 בְּנָדָיו וְטְהַר:‎ 
menos md וְנְרְאֶה‎ ry pan אל‎ TRY "ns wa 
ny"s הַמִסְפַּחַת בָּעֲוֹר וְטְמָאו הַכְּהָן‎ nnus nàm sn ANTS 
HaT וְהוּבָא‎ oa תְהָנָה‎ p nyi yx D ואוָה‎ 
וּמְחָיֶת‎ 122 "wt? nap שְׂאַת"לְבָנָה בְּעוּר וְהַיֹא‎ aT הַכֹּהַן‎ ns 
הכהן‎ isay) בְּשׂוּ‎ wya הוא‎ noun חי בַּשָאֶת: ייצֶרעַת‎ wya 


Cp 12, 2 60360 yn | 5 2MSS 69 973 (ut 4) | 7 * IMS 630 
+ הַכֹּהַן‎ (ut 8) | ^ 6 FTIA) (c£ 13,6) | © 2MSS 2 3| 8 ° 1115 w$ invers | 
Cp 13, 3 5 TY}; id 5. 17. 36 | 4 Or MWY (20זט)‎ | 5 * 3 | ^ 1332 
(ut 37. 55) | 6 18MSS 26 לא‎ (ut 5) | g 1 c 2668 23) (ut 18. 29 etc). 


1 3 LEVITICUS I53 


NDD Co wip NO‏ הָוּא: nonem MADONI‏ הַצְרַעת בְּעוֹר 
nnez)‏ הַצְְעַת wy nM‏ הנע מראשו vow‏ לְכָלִ"מַרְאָה 
hrsn nne? nàm sa I8 nen wv‏ אֶתכֶּלבְּשָרו nt‏ 
אֶתהַנָּנַע »$9 53 לָבֵן DO‏ הוּא: +וּבְיום הרְאות bia‏ ' 
NE?‏ יְאָה. "END yea‏ הַחִי "pun BAD‏ הַחִי NDS‏ 
NT‏ צֶרְעַת הָוּא: NIS‏ כי cw‏ הַבְּשָר החי וְנְהְפַּךְּ ?132 N25‏ אֶל- 
nme‏ וְרְאָהוּ n3 isn‏ 3223 הַננע ?132 וְטְהֶר הַכֹּהֵן אֶת- 
yi‏ טָהָוֹר TEE nm gas פ NT‏ שְׁחִין 
nte Prya eros fav wem‏ לה א nya‏ לבנה DOJO‏ 
ns‏ אֶל-הַכֹּהַן: ייוְרְאָה הפהן nàm‏ 285 שָפָל מִןהָעור וּשָעָרָהּ 
Tae» 132 327‏ הַכֹּהֶן עצבת Ng‏ בּשתין פֶּרָחָה: ORIA‏ 
nm‏ הַכּהַן niyN nose 35 ub AFrTN mum‏ מִוְֶהָעור 
Yyuom ng» Nm‏ הַכְהֶן שְבְעַת v2 nbn YONI iD‏ 
NADI‏ הכקן אתו iyu E ZÉDB-ONYS :NYD yii‏ לא 
n2os "nés‏ הַשְׁחִין הָוֹא nn» hot)‏ — ם 4או i‏ 
nbi nya‏ מַכְוַת-אָש nya nien mno nDwn‏ לְבָנָה 
אַרַמִדָּמַת או 0325: nm yin ADN DNYVS‏ נֶהֶפַּ $b "Pb‏ 
nyaa‏ וּמִרְאֶהּ עמק woga‏ צְרַעת הוא saD) nm mpa‏ 
אתו הַכֹּהַן NYI yi)‏ הוא: 5 וְאָ יִרְאָנָּה nuam jg‏ אִיןְבַּבָּהָרְת 
שער 20 TIDS nobt^‏ מִוְְהָעור וְהָוא qnn Tyibnings‏ שְבְעַת 
יָמִים: ND ja AWN nt/s-mN uva ona 'n» YN‏ 
הפהן אתו NYY yii‏ הָוא: *וְאִדְתַּחְתִּיגָּ תַעַמד הַבַּהָּרַת -Nb‏ 
men nst nia Nu ya nyp‏ הָוֹא apo yin iwi)‏ 
mae‏ קוא פ איש או yii 12 mm^» nts‏ בְּרָאשׁ 
א ב nive‏ הַפן phy nio mam) Daang‏ מִרְהָעור »2 
שער Tn wb P any‏ הַפהן DVIS NY! pni‏ הֶרָאש Jy "N‏ 
הוּא: jn ns»‏ אָת-ננע n3m pnàin‏ אַיןדמראֲהוּ pb»‏ ]" 
הָעור fv wey‏ אין 12 wo‏ הַכְהן ny3t pan YANAY‏ יָמִים: 
<וְרָאָה isa‏ אֶתדהַנָע mra‏ הַשְבִיעִי וְהַנָּהּ pnàn nt/s-N5‏ ולא- 
הָיָה ב wt‏ צָהֵב nibns wm pby yw pnin mew‏ 


II <6 (D?) | 17 cf 3 | 18 dl c 4MSS Vers et 24 Cu om 1772) | 26 6 
ANT | 31 6 353 ut 30; 1 M || 32 » PRII (ut 34) | 33 sic M. 


15 ויקרא 154 


PRATAN)‏ לָא 6pm noy‏ הכּהן po» nyat PATAY‏ שׁנִית: 
וְרְאָה ARa pnán"ns Jen‏ הַשָבִיעִי וְהַנָּה PDJ 7 区 9-Nb‏ בְּעור 
"nb, mrs por 333^N yA‏ אתו ire 73733 022) 0n‏ 
כ וְאם pnàn nun" nya-‏ בָּעָור אחרי MS 36 Una‏ הכהן n3)‏ 
pao "ya PNT ne‏ הפהן NDD 09 "WU?‏ הוּא: ואד 
ppan saa 人 -TS DW yt pni "bp "ya‏ טְהָוֹר NY)‏ 
open NID)‏ ס munt» DÜWCN ČANI‏ בְעוריבְּשׂבָם nya‏ 
nga‏ לְבָנֶת: nime‏ הפהן niga nana DYW ram)‏ ?733 
pni‏ הָוּא m‏ בָּעָור טָהָוֹר הוּא: D‏ ואיש כִּי יִמָרֶט ראשו 
קרח הוּא טְהוֹר הוּא: יי וְאַם boo" DiR NNDO‏ ראשו Da‏ הָוּא 
טָהָוֹר הוּא: DYS D3b74 ]35 yii NDA f ADI MTO‏ 
nnb‏ הוא ב paua‏ או TNI HAT‏ אתו -ngt nam 0a‏ 
Pun‏ לְבְנָה "mmy nyis‏ א "nnaia‏ כְּמַרְאָה צְרַעַת עור 
בְּשָׂר: 4 אִישׁדצְרָוּעַ NIT NDD NIT‏ טמא 2n NAD‏ ראשו 
1922 5וְהַצָרוּעַ Tun 1133 yiin SIAN‏ ַרְמִים וראשל TS‏ 
yt pi‏ -שָפָם יַעְמָה וְטְמָאיטָמָא יִקְרָא: 6 בלמ yan EA‏ 12 

D — Qvo njnpb יָשַב מחוץ‎ TIJ NY) NPY NoD 
פִּשְתִּים:‎ 332 M "D$ 7233 גנע צְרָעַת‎ "2 mac» "my 
NINJA לַפִשְׁתִים וְלַצָמֶר אָוֹ בְעוֹר או‎ 292 M בַשְתִי‎ as 
אוד‎ "nua או בָעור‎ 22 DüDTN יְִקְרְק יפ‎ yin nymye rtp 
TSN אֶתהפהן:‎ nay; הוּא‎ NYI yip או בְכלכְלידעור‎ nba 
אֶת"הַגָגַע‎ INTS שְׁבֶעת יָמִים:‎ yim "(rion אֶת-הַגָנַע‎ a 
או בעור‎ IPIN או-בַשָתִי‎ 7333 »3n n5? הַשְׁבִיעֵי‎ m3 
הוּא:‎ NDD yis nNDO הָעוֹר לִמִלָאבָה צְרַעַת‎ Dry m לכל‎ 
DAI בּאָמָ או‎ DPIN SONATS TN iS nonse 
הוא‎ AWAD NVD VAT Ja TANW או אֶת-כְּליְכְלִי הָעור‎ 
הַנָנע 7332 או‎ NYDN? amy יִרְאָה הכהן‎ ÄSS cmm בְּאָש‎ 
אֶת אֲשֶׁר-‎ 35522 a7 AY בְּכֶלדכָּלִידעור:‎ TN 2392 nya 
חרי הבס‎ Tin 5וְרְאָה‎ av שְבְעַתיָמִים‎ Tyapm y3àn 12 
הוּא‎ ND לאדפְשֶׂה‎ yim אֶתדעַינוֹ‎ yaan bz nim yiin-ns 


36 cf 3 | 37 cf 5 | 48 8 בְשָתִי‎ | 50 nonn MSS 63 4 j127; id 54 | 
51 wu NIDY; id 52; 14,44 | 52 <6%5; cf 51 | 54 cf so. 


13,56—14,14 LEVITICUS 155 


nw? וְאַם‎ sapaa א‎ ampa הוא‎ nnns wenn בְּאָש‎ 
TN Toàn] אתו וְקָרֶע אתו‎ o227 "ams הַנֿנע‎ ng» am הכה‎ 
או-‎ TAA T$ פוְאִם-תִּרָאָה‎ impro או‎ "Duo iy מִוְהָעוֹר‎ 
DN DAWA UNI NY פּרָחַת‎ q$752-533 או‎ Ws "nva 
העור אֲשֶׁר‎ bot IÉ AYN 2330358 :y333 1270/8 
np35-ya3 תורת‎ nsi59 ipe mot הַגָגע וְכָבּם‎ np וְסֶר‎ o32n 
qye או‎ 2090 dà הַשָתִי‎ 3 733 
p — NoD? TN nup? 
yes mnn nr לָאמָר:‎ nuno יְהוָה‎ aT 4 
ANT "ne הכהן אֶלמְחוּץ‎ Rs" וְהוּבָא אָל-הַכֹּהַן:‎ inus nea 


hp pun Aye irvuemo npssn-yi) NES nim הכהן‎ 
ipw) תולעת‎ ot^ n Y nty e ntn למטהר שְתִצפרִים‎ 
אֶלדְכְּלִייחָרֶש עלדמום חיִים:‎ np; VAST הכהן וְשָחָט‎ avs 
הַתולָעַת‎ YYY) NNI וְאֶת-עץ‎ nn np הַתַיָּה‎ sangs 
עַל‎ ONPI "ban B2 nnn SESTO וְאַת‎ DÁIN ְאֶתהָאזֶב וְטֶבּל‎ 
Ti) mppp yat! מְִהַצְרָעַת‎ wneen על‎ niny הַחַיִם‎ chen 
wins הַמְּטהֵר‎ bat הַשָׂרָה:‎ aay mnn אֶת-הַצְפֵר‎ nov 
אֶלְהַמַחְגֶה‎ Nis "DN) וְמָהַר‎ Dea ynyp אֶתכָּלשָעָרוּ‎ non 
-DN Di ביום הַשָבִיעִי‎ Ày יָמִים:‎ nya? Yon? pone וְישֵׁב‎ 
D22^ וְאֶת"כּלשְׂעָרו‎ viv n3i wy pps אֶתדראשו‎ Dpto? 
Digo pe) Da אֶתדבְּשָרָו‎ yn raang 032: 
DAR בַּתשְׁנָתָהּ‎ nnN 7 网 331 ea DPI יח‎ Soy 
בְּלּלָה בשׁמַן ולג אֶחָד שָׁמֵן: * וְהָעָמִיד‎ AMID nbp nj" ּשלשָה‎ 
bak nne nim Y? nn) 9e הָאִיש‎ D AOD 17 
וְהַקָרִיב אֹתָוֹ לְאֶשָם וְאֶתלְג‎ NO הַכֹּהֵן אֶת"הַכָּבֶשׂ‎ My2 מועד:‎ 
nippi אֶתהַכָּבֶשׂ‎ "enis iT לפנ‎ TAA DNN num הַשָׁמן‎ 
nwen$ `S vapa בְּמְקום‎ TNN) אֲשֶׁר יִשְׁחֲטי אֶתהַחַטָאת‎ 
BN DID ism npoyu :NT QUTD קרש‎ yis הָאָשֶם' הוּא‎ 


Tt 


ipw m הוסנית ויב‎ peso qw Too הפקן‎ jon 


59 s. 37 | Cp r4, 4 w63 plur; id 5. 13 bis. 41. 42. 45. 49 (ux) | 
5 64 | 6 6MSS 3 DN) | 7 6 וְטָהַר‎ ut 8.9 | סז‎ 6 + 7132733. | 13 = cf 
4 | > IMS 2)60( DNI | 14 >4MSS au. 


156 ויקרא‎ I4,15—36 


in» n2 p3" otim 325 yn הַיְמָנִית: 5 וְלְקַח‎ 3932 1270 
אֲשֶׁר עַל-‎ ot n-]o היִמָנִית‎ WIS הַבֹּהֵן‎ 53b: 16 הַשְׂמָאלִית:‎ 
לפנ יְהוָה:‎ DOPP שבע‎ tassa OYTO nim הַשְמָאלָית‎ 182 
הַמִטַהר‎ jM qnc» in» gw Saby DN הַשׁמָן‎ "Cw 
הָאָשֶם:‎ DT op nov 232 הַימָנֹית וְעַלדִבְּהֶן‎ 7? yr וְעַל‎ nien 
352) הַכֹּהַן ית עַל-ראש הַמִטַהֶר‎ on על‎ "rs jaya Aas 
לפ יְהוֶה: ייְעָשָה הכהן אֶתְהָחטָאת )383 עלי‎ pan wy 
"DN אֶתְהָעלָה: ייוְהָעָקָה הפקן‎ BnU^ ואחר‎ Shoe "sepa 
הַכֹּהֶןוְטָהֵר: ס *יוְאִם-‎ Toy וְאֶת"הַמִּנְחָה הַמִּזְבֵּחָה וְכַפָּר‎ nova 
3830 לְתְנוּפָה‎ DN TN 多 33 Po Ao im ואין‎ "d ל‎ 
תרים‎ "nue "not E) Tm בּשׁמֵן‎ 5x53 TAN לת‎ ipp wy 
עלה:‎ "nm nsn "DN mw ידו‎ ven יוה אֲשֶׁר‎ 33 UN 
"ron nnb- אל‎ vmm Tob הַשָמִינִי‎ ona וְהָבִיא אֹתָם‎ 
והגיף‎ potro SN) oes bany pen niv יְהיָה:‎ we 
np» By; ְהוָה: וש אֶת"ָּבֶשׂ‎ we» neun qun DRN 
Waaa mpm "gen uno» הַאשָׁם וְנָתֵן‎ nuo הפּהן‎ 
עלדכף‎ qnan ps* וּמן"השמֶן‎ inven וְעַלִבְּן רנלו‎ nien dm 
שר‎ RAT n'invi WIN jn2n ny)" הַכֹּהָן הַשָמָאלִית:‎ 
ARTIA הכהן‎ AS יְהוָה:‎ "35? Cove yat! עַליכַּפו הַשְׂמָאלִית‎ 
movi m paa המטהר הוְמָנִית‎ js piny 1527p אֲשֶׁר‎ 
jot/n"]o הָאֶשֶם: פוְהַנּּתֶר‎ ny עַל-מָקָום‎ nsn 130 qom 
iMm ape "by "B2? "nben עַל-רָאש‎ qm quan עַליכָּף‎ WY 
הַיונָה מָאשר תשיג וָדו:‎ "aeos מִןְ"הַתּרִים‎ Wyn yyy 
עֹנָה על-‎ DNDTDA) DNDD TDNDUDN T oag nies: 
iayy יְהוָה: את תורת‎ op? על הַמִטַהֶר‎ jn» הַמִנְחָה וְכַפּר‎ 
p — nya TEON? DN גנע צְרְעַת‎ 
VON ON אֶל"מֹשָׁה וְאָל-אַהֲרְן לאמר: 23" תְבֹאוּ‎ nim names 
אֶרֶץ‎ maa nyis yii mna nminso אני נתן לָכֶם‎ WN wis 
נרְאֶה לִי‎ yis לָאמָר‎ 122 Tim mán 5וּבָא ג אַשׁר"לו‎ DONIN 
"DN nis)? הפהן‎ SD nyba mán-ns 3393 וְצִוֶה ַכֹּהֵן‎ % :maa 


17 653 + מָקוֹם‎ (ex 28) | 22 * 6 WINI | ? a TINY | 24 »1MS 26 | 
31 = dl c 6S. 


14,37—15,2 LEVITICUS 157 


TS nw» jn3n Wa qa ואחר‎ mai WNI וְלָא ומְמָא‎ yoin 
הבית שָקְעָרוּרת‎ nypa Do nàm עוְרָאָה אֶתהַגְגֶע‎ imus 
הפהן מן-‎ syys וּמרְאִיהָן שָׁפֵל מִוְהַקִיר:‎ nisu ורקרקת אוֹ‎ 
ays imp) np» manny wpm mag nn 学 man 
Dy man npa ya) פּשׂה‎ nam nio הַשְבִיעִי‎ nva jan 
אֶל-‎ jnnw vm) yx qna אֶת"הָאֲכָנִים אֲשֶׁר‎ 33m) pen 
סָבִיב‎ (2D Crxp טְמַא: יצוְאֶתהַבַּיִת‎ Dip"? לָעִיר‎ pnn 
INDY לָעִיר אֶלמָקום‎ PIDO "iom וְשֶפְּכוּ אֶתדהָעַפָר אֲשֶׁר‎ 
fip אַחֶר‎ ap) אחרות וְהַבִיאוּ אֶלְתָּחַת הָאֲבָנִים‎ DDN ולח‎ 
"DN rm "ns mia mp $n DYDNIA אֶתדהַבָּיִת:‎ ne 
ואַחרִי השוח: וּבָא הכהן‎ manns 'nypn TUN) DUSND 
sab maa מַמְאֶרֶת קוא‎ nr mai yin nya nm nv 
man arp וְאֶת‎ URYCDN] YO2NCDN MATAN הוּא: גת‎ 
v5 mán-w וְהַבָּא‎ > :NDD Dipy אֶלמַחוּץ לָעִיר‎ R*ytmy 
"yrs o omáa zm CDU NAD אתו‎ meon 
הפהן וְרָאֶה וְהַגָּה‎ NÉ» NaTDN14 opang יְכַבָּס‎ mia וְהָאכָל‎ 
qay jnzn Wn) manns nbn "ans m$àa run לְאפָשָה‎ 
צפְרִים ועץ‎ "nU MATTY Nen פ*וְכָקָה‎ yi NS `S màn 
אֶת-הַצְפֵּר הָאֶחַת אֶלְדְכָּלִיחָרְש‎ Drs. תולעת וְאָזֶב:‎ "uv "ON 
חיים: ולקה אַתזעץ"הָאָרָז *וְאֶת"הָאֲוֹב וְאֶת וּשָנִי‎ mo-5y 
הַשְׁחוּמַה‎ sex Bui DAN ובל‎ "wn הַצְפֵּר‎ ÄN) npn " 
marny sems mapp yay mandy ng onon men 
ba a וּבֶעץ הָאָרִז‎ mon sí) החיים‎ DAD בְּדַם הַצְפֿוֹר‎ 
פָּנִי הַשָׂדָה‎ by yb PDD הַחִיָה‎ PINY nyss הַתולְעַת:‎ 
Prin) ב‎ mnn ny וְכַפַּר על-הַבַּיִת וְטָהֵר: ס‎ 
D = תורת. הַצרַעַת:‎ nN) "a ms הַטמָא‎ pe 

"ow ux :i"bND RTN) nyay nim any 15 
NDb i24 מִבְּשָרוּ‎ "5: A איש כִּי‎ ^N DDN "nnb ִשְׂרָאֵל‎ 
36 א‎ NY | qr cf 4 |? 1 6 38 הַקְצַעוּ‎ | 42 Lc 55 dii | 
43 * = ‘NN | Plc Vers (cf 41) WYP || 44 cf 1351 | 45 *" 3% 


plur; cf 4 | 49 cf 4 | 51 * 6 שנִי הַתּ' וְאֶתדהָאָ'‎ ns | ^ 6)6( |(אתו) אתָהּ‎ 
56 sic 8 | 57 SMSS 68 '^ | Cp 15, 2 * 6 sing | 5 6)8?( 3t. 


15,3—25 ויקרא 158 


DATIN אֶתדזובן‎ mira 7 记 人 3 טְמָאָתוֹ‎ mim nN13 INIT 
375 voy 22U^ אֲשֶׁר‎ E הוא:‎ inyon iW בְּשָרוּ‎ 
iot yr ואיש אֲשֶׁר‎ 5 :NDO* Tov at^ "5317521 יִטְמָא‎ 
והישב על-הַכְלֵי אֲשֶׁר-‎ > :1 Sop) Mea YT VA 2? 
pay PITY בּמַיִם וְטָמָא‎ Dy» voe O2) 2jn véy ישב‎ 
Pp we» וְטְמָא‎ hb pnm) via ba3 ְּבְשֶר הזב‎ 
"0219 בַּמַיִם וְטְמָא ער-הָעֲרָב‎ poy Una 522) "nei inm 
Ty אֲשֶׁר‎ 952 pig :Npb* 230 אֲשֶׁר "22 עָלִיו‎ 22007 
D'b3 yr Ta Dao? DIN וטְמָא ער-הָעֲרֶב וְהַושָא‎ "inn 
DYI AYY? "Tw הַזָּב‎ Try וטמא עַד-הָעָרְב:ּ ייוכל אשר‎ 
אֲשֶׁר-‎ U^ Urbs ורחץ בַּמָיִם וְטַמֵַא עַד-הָערְב:‎ vna "32 
ap ae ps mpa nou יכֶלְלִיעֵץ‎ "ou" הנב‎ ys 
TS ymo "uui oaa Ung? mb» לו שַבְעַת‎ seb tnn 
תרים או שָנִי‎ ay וקחדלו‎ iow melts snb חיים‎ npa 
:2n-w nina מועד‎ ?nk אֶל-פָּתַח‎ njm «seid יונָה‎ wa 
הפקן‎ ver "bz no» חַמָאת וְהָאֶחָד‎ nw הַכהן‎ RN יוְעָשָה‎ 
YNY wgo NSN U^NySS D | aW nym we? 
19-523 13375217 בַּמַיִם אֶתדכֶּלבְּשָרו וְטָמָא עד-הָעֲרֶב:‎ ynm 
ואֲשֶׁה‎ :209 n7» ND בַּמַיִם‎ 022 yw ny vov Tt 
Tj» "NDD! DSa So שְׁכְבת-ורע‎ nn איש‎ 33v^ "UN 
" בַּבְשְרָה‎ natns mp napmnCP פוְאֲשָׁה‎ פ‎ — :myn 
יִמְמָא עד-הָעָרָב: וכל‎ n3 וְכֶלהנגע‎ npa יָמִים תּהָיָה‎ npa 
iN Ty וְכָל אַשָררְתָּשָב‎ Nob? nna WP DDYN WY 
PITY וְטֶמָא‎ mb yn vua oz בְּמַשְכָּבָהּ‎ Vay" 
Dea yr» "uj Daa עָלָו‎ zÜ/n-w/N "ooa י“וְכָל"הַנּנַע‎ 
NTN "cnp על-הַמִשְׁכָב הוא או‎ DAJ imn וְטָמָא‎ 
איש‎ 330^ 350 nNY^ IPT NoD wR voy" nav 
יָמִים !33/5755 אֲשֶׁר-‎ nya? וְטְמָא‎ vOP ADP "rm TAR 
D זוב דָּמָהּ‎ Sa nüNys | D —— :NDbS Yo 200^ 

3 (5 + 133112 nva DJ בְּשָרוּ או‎ apb טָמַא הוא‎ | 4 6MSS 3 וכל‎ | 
8 ww D32* (ut 5 etc); id 11 | r1? 4MSS x 1; 1 4 | b cf 8 | r2 ** 5 


69 YJ | ^ וְטָהַר-+-6‎ | r4 6361 DN'27Y? | 15 246 ואחד‎ | 18 1 c 63228; 
id 24 (cf 33) || 19 59MSS 6007 (et &97MSS) "93 | 24 * cf 18 | ^ mam. 


מו לש a.‏ 


1 2 LEVITICUS 159 


aias זוב‎ Ap app» mico עַת-נדְּתָהּ או‎ Noa mah 
עליו‎ 32t/n אֲשֶׁר‎ Sát noie טְמַאָה הָוא:‎ mun nmm ִּימִי‎ 
vy אֲשֶׁר תשֵׁב‎ Spb» ninm nn 332 ni" gba 
733 וְכַבָּס‎ Npb* "n3 tmp impu ngo» nym Db 
"2 mb מזובָהּ‎ msys ערהָעָרָב:‎ No) mes Poy 
תרים‎ "nw תִקַּח"לָהּ‎ Daya DRI spon וְאחר‎ mp שבְעַת‎ 
אֶהָל מועד:‎ nnay piany DIMN aym nu "33 "oU או‎ 
Top b» עה‎ mggng) nsen הַפהן אֶתְהָאֶחָד‎ neyye 
baean opin מִזּוב טִמְאֶתָהּיּ‎ nim cip? הַכֹּהַן‎ 
:Daina אשָר‎ SPONY Nb DANDO3 inb "T anyon 
ְטַמְאֶה-‎ YITNA sso NYA win 3i NA יאת‎ 
ולאיש אשר‎ napi "gp אֶת-זובו‎ 3pm nya AYS בָה:‎ 
פ‎ nyayo 220^ 
בִּקְְבְתֶם‎ YN "03 "at מות‎ wn nt/noow יְהוָה‎ amm 16 
DIN JISTY Say n? os mým "3s snp amo 
UN n527 ab ngap man אֶלהַקדֶשׁ‎ hy וְאַליְבָא‎ 
"as Ma^ DNI23 עַלדהַבַּרֶת:‎ TNN Jipa ^2, D^ sbn עֲל-הָאָרן‎ 
vp sinmn»4 לעלה:‎ NN] nwenb "paa wea WPI 
72 וּבְמִצְנְפֶת‎ m 33 עלבְּשָרוּ ּבְאַבְגְט‎ n jopa b 
AT n&pw inva 人 区 -on DA poy an בּרייקָדֶשׁ‎ nas" 
לעלה:‎ "DN לְחטַאת ואיל‎ nU Mew np: יִשְׂרָאֵל‎ a2 
"ma crm וְכְפֶּר בַּעֲדוֹ‎ ES הַחַטָּאת אֲשֶׁר‎ ANN HIN opm 
אֶהָל‎ nns nim "5 BnN TANTI אֶת-שָנִי הַשְׂעירֶם‎ npo 
imo "DN on nb הַשָעִירֶם‎ t by "IN v3 מועד:‎ 
vy ny אֶת-הַשָעִיר אֲשֶׁר‎ ]ns Dp לעואזל:‎ TY וגורל‎ 
o^ "by חַטָאת: ייוְהַשָעִיר אש עָלֶה‎ ev np oon 
לעזאזל‎ 1D nowo "oy "22 nim לפנ‎ "np לעזְאזל‎ 
52) הַחַטַּאת אֲשֶׁר -לו‎ nanny Qs הַמַּרְבָּרֶה: + וְהקרִיב‎ 
-NOn npo הַחַטַּאת אַשְׁרלו:‎ vany וְשְׁחְֶט‎ ima וּבְעַד‎ TWA 


26 5MSS 6367 (et £92MSS) וכל‎ || 27 * 2MSS 6 כָּלד‎ | * 5 
6 ;בָּהּ‎ 1 4 | 31 1 c 60 וְהוְהרְתֶּם‎ | Cp 16, x 603897 + y UN | 4 * 6 
23 E 65 4-753 | o = dl ?. 


160 ויקרא‎ I6,13— 30 


nobp wien וּמְלָא‎ nj pb Daten orb vScom nnne 
אֶתהַקְטׂרֶת עַל-הָאֶשׁ‎ pas nyp? mao קה וְהַבִיא‎ DD 
עַל-הָעדוּת וְלָא‎ wg By MPI piri) nym uo 
nep ny» ady ipzxs2 nyn הַפֶר‎ om וְלְקֶח‎ + imu 
"DN wv YANNA n] DAPSY nn mmn "55 
neu n» AIDON אֶתדדְּמו‎ iam ny? אֲשֶׁר‎ nsenn שָעִיר‎ 
*b mincy אתו‎ n»n 3n np "UY QNS אֶתדָּמו‎ 
וּמִפַּשְעִיהָם לכל"‎ bgi 3 מִטָּמָאת‎ v הַכַּפרֶת: 52116 על‎ 
"b טְמָאתֶם:‎ TINA DÀN לאל מועד השכן‎ Ay 12» onsen 
B2) בַּקְדֶש עִד-צַאתו‎ 322b 423 מועד‎ bm nav DN 
אָלהַמזְבּח אֲשֶׁר‎ NINIS iw" 5np-»3 וּבְעַד‎ Va עד וּבְעַד‎ 
על-‎ ini הַשָעִיר‎ nu^ Cen nuo npe Yop וְכַפּר‎ mimus 
פְּעָמִים‎ yat) WIJNIA n»n] voy nim סָבִיב:‎ naja mp 
אֶתהַקְדֶש וְאֶת-‎ "52D ס<וְבָלְה‎ ie *j3 קרשו מִטְמְאֶת‎ Tat 
Has p וְהַקרִיב אֶתדְהַשָעיר הָחִי:‎ nime מוֹעד‎ on 
p? אֶתזכְלהעונת‎ v5y על ראש הַשָעִי הח וְהַתְודּה‎ Vp אֶת-שְתִּי‎ 
ל על"ראש הַשָעִיר‎ DAN וְנְתַן‎ ansen? Dm vUE- ִשְׂרָאֵל וְאֶתדכָּל‎ 
אֶת"ְלעוֹנתָם‎ Np wp י=וְנָשָא‎ ITAN py VANTA ושלח‎ 
אֶלהאָהָל‎ JAIS ושלח אֶתיהַשְׂעִיר בַּמַּדְבָרו יוּבָא‎ TN אֶלאָרֶץ‎ 
amyn vp אֲשֶׁר לָבֵשׁ בְּבאֵֹ‎ sàn "ur DYD מועד‎ 
Ni opang וְלָבֵשׁ‎ UU oppa Daa אֶת"גְּשְׂרוּ‎ piya oy 
DWYS oya וּבֶער‎ awa $82) Pn וְעָשָה אֶתעְלָתוֹ וְאֶתעלֶת‎ 
D32* וְהַמְשְלָח אֶתדהַשָעִיר לעזָאזֹל‎ :הָחּבְזִּמַה‎ ep nsenn חֲלֶב‎ 
Pw imanay אל‎ Ni וְאַחֲרִייכֵן‎ Da אֶתבְּשָרו‎ ym 32 
3525 Bor NW וְאֶת ושָעִיר הֶחַטָאת אֲשֶׁר הוּבא‎ nwóns פר‎ 
DINI אֶת-לְרֹתֶם‎ va DW Tno PIDDE NYD vba 
אֶתבְּשְרו בַּמָיִם‎ pop TR O22? DDR ְאֶת-פרָשָם: * וְהשרְף‎ 
oy npn? לָכֶם‎ "nmn אֶלההמחנה:‎ NID jn 
N נפְשְתִיכֶם‎ NN wrn הַשָבִיעִי בְּעְשׂוֹר לחרש‎ va 
oby 352^ הזה‎ DI הַנָר בְּתְוֹכָכָם:‎ "my my seyn לא‎ 


21 Q YT? | 24 21155 (1MS ut 6) 6+ בִּיתו‎ YJ (cf 17) | 29 ins c 69 
?ואת‎ 


16,31—17,13 LEVITICUS 11 


pnay nàt/s son יְהוָה‎ w2» לְטַהֶר אֶתְכֶם 920 חַטָאתִיכֶם‎ 
אֲשֶׁר-‎ pg ^52 עולם:‎ ngn היא ל וְעִָּיתֶם אֶת"גפִשְׂתִיכֶם‎ 
pany וְלָבֶשׁ‎ v38 nnn er siny RODY אתו ואשר‎ Pre" 
מועד וְאֶת-‎ SINANI va אֶתמִקְדּש‎ 352353 ipa v "3 733 
nsü-nn me = Dy-53-5y1 הַכְהֲנִִם‎ 5in e nare 
בַּשָנָה‎ nns rs Sgt" עולם לכפֿר. עלבנ‎ nBn? D 
יְהוָה אֶתדמשָה: — פ‎ ny ריעש פאשר‎ 
וְאֶלדבִָּיו וְאֶל‎ NON בר‎ DN. nto by np m 7 
הַצְּבֶר אַשֶרדצוָּה יְהוָה לאמָר:‎ nmn DTN ואָמַרְתּ‎ ok 33702 
IBJ אודעז‎ Syys ישמט שור‎ bs bis mae איש איש‎ 
הָבִיאי‎ N53 למחנה: יוְאֶלפַתַח אֲהָל מועל‎ vano tp QN או‎ 
ny לָאֶישׁ הַהוּא‎ ém יְהנָה בָּם‎ xt ` BT Pin zw pn 
3 5למען אֲשֶׁר יְבִיאו‎ 1" Mo הַהָוּא‎ v^wI non JAY 
nwum הַשָׂדָהּ‎ wey Ent on "Us Bmnarnw 558b" 
שלְמִים ליהוָה‎ 3 xn pm מוער אל‎ nA DDN mimo 
מוער‎ bpk nna nim על-ֿזְבח‎ &yrnw poen pons אותֶם:‎ 
עול אֶת-זְבְחֵיהֶם‎ maps לִיהוה:‎ nta לָרִיחַ‎ 39a וְהִקְטִיר‎ 
עולֶם תּהְיְהזְאת לָהֵם‎ npn אַחֲרֵיהֶם‎ ct o] אֲשֶׁר‎ n novio 
mp Do "mao אִיש איש‎ SONA E לְדְרֹתָם:‎ 
bag nny mamis עלָה‎ momay Da רנר‎ 
וְנַכְרֶת הָאִיש הַהָוּא מַעמַּיו:‎ AITO dns לעשות‎ AD מועָד לָא‎ 
בְּתוכֶם' אֲשֶׁר יאל‎ n יִשְׂרָאֵל וּמִוְְהַגָּר‎ ^ map איש‎ voie 
Dp ARR וְהַכְרַתִּי‎ myrns בַנָפָש הָאבָלֶת‎ db ADI) DT 
nian by bs vnni s) הוא‎ oia ian Ul SDU עַמָהּ:‎ 
אֲמַרְתִּי‎ 127 by DJ) Up3a NY] DTIP D» nb: על"‎ 3225 
לא-‎ opna un umm לאְתָאכָל-‎ ab Ubi bs bip" sab 
אֲשֶׁר‎ "ria 3n wn bgo אִיש מִבְּנֵיי‎ U^NY3 ְאכָל דּם:‎ 
32 * 6 BD | ^ 6 plur | 33 6MSS Or» על‎ || Cp 17, 3 ^ 1MS 6'339; 


id 8. סו‎ | ^ 6--D221n2 un] ATIY? (cf 8; 1629); 1 M | 4 * 6 + 
nonn vb || " a ly ut 9 etc | 6 6 Dr סָבִיב‎ nam | 8 è cf 3 || 25 


69361 D22—; id סז‎ (TJ = M). 13 | * 246 TYY (ut 9) | ro * cf 3* || cf 89 | 
> »2MSS YS | זז‎ 6 ib (ut 14) | 13 ° gMSS aJ MAD (cf 3) | ^r MS 
6035€ DII— (ut 12); 1 M. 

Biblia. II 


18,21 —17,14 ויקרא 162 


v2 v») ATAN qbU^ 25^ או-עוף אשר‎ mn Tw m$ 
“723 nm b&b" 3 הוּא וָאמַר‎ “5933 103 bir Ubi 
um oo- 52 רמו הוא‎ abp t/23 "2 INN בְּשֵׂר לא‎ 
DTA בְּאֲורַח 2" וְכַבֶּס‎ nos צווכֶל"גפֶשׁ אֲשֶׁר תאכל בלה‎ 
2 TYD DAD לא‎ RS16 Y) DPY וְמָמָא‎ DAI yy] 
5 IY NOD ירחץ‎ 
PYAYI 2870" אֶלדמשָה לאמר: דר אֶלִבְּגִי‎ nym sam 5 
DOAIA אֲשֶׁר‎ DY PS TYLA אֶלְהיכֶם:‎ DU CON DDON 
"BU אֶתְכֶם‎ N'àD לא תעשו וּכְמַעַשָה אֶרְץכָּנַען אֲשֶׁר אגי‎ 23 
pron WYN אֶת-מִשְׁפְּמֵי‎ sobn לא‎ nmpPDIN לא תַעלו‎ 
"DN Wnpn-nw יְהוָה אַלְהִיכֶם: 5וּשְמרְתּם‎ AN בָּהֶם‎ n255 תִשְׁמְרו‎ 
D :הָוהְי‎ Nona m UNA DD nts אֲשֶׁר‎ "BUD 
D :njmusmy MARPA " -שְאֶר בְּשָרו‎ b5- ow איש איש‎ 
mnm TN wo NY qox nbin r JAN nn T2N moy; 
MP ס‎ :NY 28 DYY "bin לא‎ TAYR nYw5 D 
לא‎ yan או מולְדֶת‎ mà "nj JÖNNI או‎ PSNI JAMY 
nY maD לא‎ iana או‎ PNY ס‎ PRY nein 
TAN nya iy nysa nYyU ס‎ my gy 7» 
S? אַחְותדאָבִיךף‎ MP עְרְוְתָהּ:: ס‎ nen N? היא‎ qms 
7$ npin N? JANDY NYS קוא: ס‎ TN NYT 
N? INANON 2AN אַחִיאֲביךְּ לָא‎ DYWUS D קוא:‎ JAN NY 
אֲשֶׁת בג הוא‎ nbn S? gne» MW קוא ס‎ ga PP 
TIS ANY n»in N? TINYN NIW ס‎ ADY noun NP 
אֶתדבַּתדבְּנָהּ וְאֶת"בַּת"בְּתּהּ‎ non " AND nt/s nrw הוא:‎ 
nnhnw-w DWNYS הָוא:‎ DB nn Jost TAYY ז לנלות‎ npn לא‎ 
"bg : na my nnvy לנלות‎ y nen לא‎ 
עמיתף‎ AYNIY INY nex טָמְאֶתָהּ לָא תקרב‎ NIA ntfs 
ז*וּמוּרֶעךְּ לְאְתַתֶן להעבירי‎ TIDY ys 3na2U nre 


I4 ° dl frt c 69 || ל‎ x6 1228 | Cp 18,3 6 nizy | g^ cf 11^| ^ 15MSS 5 
--תָהּ‎ || ro ins frt 3 5722 | r1 ^ nonn codd (teste R. Elia Karaeo) 65 + non לא‎ | 
ל‎ 1? 6 Vers מוּלָדֶת‎ | 12 3MSS 693 + ;כִּי‎ id 14 | 13 >6MSS au | 14 * 5 
45936666 89 9MSS) ל | ואל‎ cf 12 | 71 c 6 et v 125 TINY (vel TINY) | 21? x 
(לעבד = להעביד‎ ut 6; SAZO (cf 23 (לרבעה‎ 222 ex ללְהַבְעיר‎ 1A. 


18,22— 19,14 LEVITICUS 163 


o»nn No ean‏ אֶת-שֵׁם Tuo‏ אֲנִי יְהוָה: s5 Tny‏ תַשָכָּב 
מִשְבְּבִי שה תועבה הָוא: "s^ JP% inso nonis‏ 
| בה וְאֲשָׁה לא"תעמ oan "yb npa ub‏ הואי: 
+=אַל"תְּטַמְאִ B7 NODI 71287222 "2 2079A‏ אשרזאגי DU‏ 
מִפְּנִיכֶם: 5ַתִמְמָא "pen yoSO‏ עוֹנָהּ עָלָיהָ Np‏ הָאָרֶץ אֶת- 
immer?‏ 6וּשְמַרְתֶּם PINY DAS‏ וְאֶתמַשָפְִּי וְלָא תעשו 2p‏ 
news naruns‏ הָאֶזְרֶח DIYAT "227 inepta un yin‏ 
הָאֵל עָשוּ אַנְשִׁי"הָאָרֵץ אשר DDI?‏ נִתִּטְמָא הָאָרֶץ: NOTNI‏ 
הָאֶרֶץ nosova DonN‏ אתָהּ "s‏ קאֶה" MINN‏ אֲשֶׁר לְפָּנִיכֶם: 
בי nis MND‏ מל TONT nva‏ וְנְכְרְתָוּ הַנְּפָשות 
nya‏ מִקָּרֶב עַמָםו ovas‏ אֶת-מִשְׁמַרְתִּי לְבְלתּי עשות 
nüpno‏ הַתְּועַבַת Ww/N‏ נעשו TIT AN nia wen N?) pius‏ 
אֶלְהִיכֶם: — פ 

^33 יבר אַליכַֿל"ערת‎ nos? אֶל-משה‎ nym Ty 19 
ODON nim כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי‎ wn mp Do PIANI ישראל‎ 
DDOS nim אַני‎ Ton Annan) Wn DINT TAN VANS 
nim אֲנִי‎ n» לא תעשו‎ niop ONI DONTON Men-os 
coup nin? obw nor nam ces EDDY 
עדזיום הַשָלִישִי‎ anian וּמִמָחָרֶת‎ 22s? Dan37 anas snam 
לא‎ NYT zm הַשְׁלִישׁי‎ n^ bow bo DNY ישָרִף:‎ UNA 
Ubi] nmi חלל‎ nim HTD Nt qp ISINI T 
nbon מַעַמָיהָ: פוּבֶקְצְרְכֶם אֶתקְצִיר אַרְצְכֶם לא‎ ND 
b תְלקט: 352316 לא תְעוּלל‎ Nd ITSP ep לקצר‎ yu NNa 
ODON יְהוָה‎ uw ns ולגר תעוב‎ oy? BPN N? JO 
ייוְלְאדתַשָבְעוּ‎ HIMANI וְלָאדתְכַחֲשּׁ וְלְאִתְשַקְרוּ איש‎ IDA Non 
"DN אֲנִי יְהוָה: 3לאתַעשק‎ FON אֶתדשם‎ Boom בְשָמִי לשקר‎ 
4:לאזתקלל‎ spay qns TY nby vns DRN וְלָא‎ : m 
יְהוָה:‎ AS TINA nm bsn in N5 עור‎ ub vn 


21 * 1 19095 vel למ'‎ (cf 6 ápyovr) | 23 * prps TYIN? | ל‎ 14MSS ,היא‎ 
14MSS Edd הוא‎ || 26 >3MSS 24698 | 27 Seb w TINI | 28 ^ 1? IND. | 
b 686 plur (ut 24) | 30 Seb [73 | Cp 10, 2 <6 (5MSS om כל עדת‎ | 


8 65 10281 (cf 17,14( | 12 6 plur | 13 40MSS 9667 (et 69 16MSS) N9). 
rns 


19,15—36 ויקרא 164 


5ילארְתַעשוּי Nino W» Dyan OY‏ פָנִידֶל וְלָא wb AN‏ דול 
"pera ^2 TZON! imb? YDYN PINA‏ לא' Doy byn‏ 
qr)‏ אַנִי TINNY NINNI :njT‏ 33353 הוכח DA‏ אֶת- 
voy Nwn-NÓ JAY‏ חַטָא: ANY WNN npn-No:s‏ עמך 
;nm CON TiD WY ninm‏ פיאֶת-חִקְתֵי תִּשָמרןּ 
youre gih Diba rune nona‏ כּלאִים béo v‏ 
שעטנז iT nom NP‏ סג וְאָיש שנב yorna»U hens‏ 
גת לה "man mpa‏ לא mnt :nt/an p no"‏ אֶת- 
אֲַשְׁמוֹ ליהוה NNa‏ אֶהָל מועד אִיל vy lp5ve :nt/N‏ הַפּהַן 
nim *35 DUNT ow i‏ על-חַטָאתוּ אֲשֶׁר חטא nb5b31‏ 15 מַחַטָאתָו 
AE "3n 2y5 D NDOT ON‏ וּנְטַעְתֶּם pro‏ 
מאַפֿל DANY Y nno‏ שלש np nob nvr miy‏ לא 
nbuy nvme DENS‏ יִהְיָה DD "o5 tp EE‏ 
insn n25 motis ynys 3o»Nn nü^bnn naves‏ אָנִי 
DDN nim‏ —— 5:לא :otyn Moyw/ninNo'nyr-v DINN‏ 
*N527‏ תַקָּפוּ DDYN NND‏ ולא תַשְׁמִיתֵי pT NND NY‏ 5וְשָרֶט 
nan niea inn N? vbi‏ קעקע לא onn‏ בָּבֶם אֲנִי יְהוהי: 
פאַל-תְּחלְל npn JANY‏ וְלָא"תִזְנָה p‏ ּמְלְאָה TWO‏ 
אה <אֶת-שַבְתתִי תִשְׁמֹרּ וּמִקדשי ON NDA‏ יְהוָה: ONSE‏ 
AIRY DA‏ וְאֶלְהַידְּענִים Dna nob? w/pan-ow‏ אֲנִי יְהוָה 
ina oW‏ 503 שֵׂיבָה mg mpn‏ פָּנִי TSA ANN ]pr‏ אַני 
OWN D mp:‏ אהד גֶר boves‏ לא תונו "nk‏ 


noy Pa 5s IND rna proa בלה‎ DRY 
D3nN אני יְהוָה אֲלְהֵיכֶם אַשָר-הוצַאתִי‎ Da? יִהְיָה‎ p PR 


15 ^a RYN | ^7MSS 3 לא‎ | 16 * 66MSS 26036 TAYA | * 5 
»(8MSS)8&O(13MSS) Nb] | 17 4MSS ,לא‎ a b | rg 3MSS 65+ | (6 
qeu | סג‎ * 1 frt TB | * 4-15] > = ימת‎ | 23 1 prb ערל‎ | 24 * d , | 

b א‎ DOON | 5 x ION? | 26 * 6 DY; cf Ez 18,6. 12. 15; 229 | ^ 2MSS 
25 Nb] | 27 * IMS ua is | 5 63 plur | © 68 DJIP? | 28 6MSS 6 
(id 32. 37(8 (32 אָלְהַיכֶם-ב (--הי‎ | 33 269807 DIAR | 36 »6. 


19,37—20,18 LEVITICUS 165 


Cnproos-ns omes | D —— Dub yoND‏ וְאֶתכָּל- 
bayn‏ וַַשִיתֶם אֹתָם אַנִי יְהוָה: — פ 
"Tw 20‏ יְהוָה TADON‏ לָאמֶר: <וְאֶלְדְבָּנָי יִשְׂרָאֵל תאמ 
איש איש 335" ישׂראל boa DID‏ אֲשֶׁר Tue qm‏ 
np" nib "yb‏ עם pi ysg‏ בָאֲבֶן: IAN AN13‏ אַתפָּנִי 
בְּאִיש הַהוּא וְהכְרַתִּי אתו 2ypp‏ עמ 3" m3 uo‏ למל wa‏ 
DYNN bonos poty Reb‏ קְדְשי: DNY‏ הַעָלֶם יַעֲלִימוֹ DP‏ 
הָאָרֶץ PANTO Bmuw-nw‏ הַהוּא T inna‏ = למ *n»25‏ 
הָמִית UN VAS SDN‏ אֶתדפָּנִי VASA‏ הַהוּא SAI ATDAN‏ 
אתו ְאֶתובָּל YAS Dyin-‏ לזנותי אַחֲרִי "qon‏ מִקָרֶב עַמֶם: 
nien WY wain‏ אֶלהָאָבת "ny DDT by)‏ אַחֲרֵיהֵם 
nnn‏ אֶתפָּנִי NAT WD‏ וְהַכְרְתִּי "In‏ קרב TAYINA rbv‏ 
וְהָיִיתֶם קדשים 3" אֲנִי ina vw nym‏ לוּשְָמַרְתֶּם "Dpn-ns‏ 
mmy‏ אתֶם nym "UN‏ מִקְדּשָכֶם: יאיש איש אֲשֶׁר יקלל -ny‏ 
tol TON ni n'b Yon vos‏ קלל cta vy‏ איש שר 
DUNTDN AS‏ "איש "DN DN ASD "RUN‏ רְעָהוּ מותדיוּמַת' 
nsi‏ וְהַנֹאֲפָת: VASP‏ אֲשֶׁר יִשְׁכֵּב אֶת-אֲשֶׁת nYw Tiy‏ אֲבָיו 
D23‏ מְותיוּמְתְוּ Vasy ;Da DID DIO‏ אֲשֶׁר Xov‏ אֶת-כַּלְתו 
מות now"‏ שְׁנִיהֶם "UN VARTS :Da DTT YY ban‏ ^220 אֶת- 
TYS PYN 32]‏ תועבה mw WY‏ מָוֹת יוּמַתוּ דְּמֵיהֶם ;Da‏ 
וְאִיש np UN‏ אֶת-אֲשֵׁה ואֶת-אֲמַה NT D‏ בָּאָש DW‏ אתל 
nns‏ שריה nb‏ בְּתוכְכֶם: vays‏ אֲשֶׁר ngna2 IY M‏ 
מוֹת msys won noc») np"‏ אֲשֶׁר zxyn‏ אֲליכָל- 
nya nena‏ אֹתָהּ nin‏ אֶתַהָאשָה וְאֶתהַבְּהמָה ip n'b‏ 
דְּמֵיהֶם :Da‏ ז וְאִיש npvo/N‏ אֶת-אַחתו בּתאֲבָיו אודבַתדאמו 
nm‏ אֶתדעַרְנְתָהּ svn‏ תִרְאֶה אֶתְעָרְוָתוּ bn‏ הוא וְנִכְרְתוּ לְעָינִי 
bu nh inh ny nor "3‏ ישָא: ואיש "DN 23m‏ 


Cp 2 20, 2 ° IMS ax pose S b] te 6) d» mu id 3. 4. 5 Bà ₪ | 
3 62 | 4cf2 | 5 * ₪ INQ; id 6 | ל‎ cf 2 | 6* cf 5 | ל‎ Seb ₪ FNN || 
> us ROY | 7 > 2226; 1 M (cf 11,44) || 4MSS 6 + WT, || ro ^? dl (dittogr) | 
ל‎ 8MSS 6038J ‘NI | ^ 1c 60S plur | זז‎ 65 sing || 16 1 RN (cf 15,18) | 
17 )6(09 plur || 18 25MSS 67 (et 69 8MSS) ואת‎ 


20,100 ויקרא 166 


JAN "אַחָות‎ np: inpr yp anu unen mue "ps 
"nos oy Nb" Nem nm m my תתו‎ st wis 
עְרִירִים‎ n5 "DN DX נָּה הָוא‎ UDN DÜNTDN np: אשר‎ Vay 
mer: "UD 55- וְאֶת‎ ^npn- b5- nN nnt iym 
nay TAY DIDY N'2 אֶתְכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנֹי‎ NNN?) DDN 
"DN "2 מִפְּנֵיכֶם‎ nown ssns הגוי‎ npna ibn sby img 
תִּיִרְשוּ אֶתדאַדְמְתֶם‎ Bns bs5 "DRyM בָּם:‎ PRRI wey Ab&-bs 
nim וּדְבָש אֵנִי‎ n nar אֶרֶץ‎ DD nt: 532 niins "wm 
nan2mra nÉbsamys מִוֶהָעַמִים:‎ nans Aposan- אֲשֶׁר‎ rivi 
"DN SPANN טהר‎ spen ובין- הָעוף‎ ENS הַטַהרֶה‎ 
UN אֲשֶׁר תּרְמְשׂ הָאדְמָה‎ Sp וּבְעוף‎ nomin ַפְשְׁתִיכם‎ 
MEM CON לי קדשים כִּי קדוש*‎ annys INDD n»? n»n 


7B MSTS איש‎ = = Db nI מִדְהָעַמִים‎ monw בבל‎ 
דְּמֵיהֶם‎ onk aT TS ודּעני מָות יוּמָתוּ‎ £^ nna num 
ha בָם:‎ 


1 ינַיָאמָר יְהוָה אֶלדמשה "bs‏ אֶלדְהַכְּהָנִים בְּני אהרן ואמרת 
DIN‏ לנפש NOTNO‏ בֶּעמיו: 32"' TNUS-EN‏ הקרב TON‏ לאמ 
inns emos Snad TE ao‏ הַבְּתוּלָה naTpn‏ אֶלִיו 
אֲשֶׁר nns‏ לאוש nb‏ יטַמָא: %א inno "sy bya sanS‏ 
ITSS‏ קָרְחָה בָּראשָם Djpr nw»!‏ לא b»‏ ּבַּבְשָרֶם לא 
wen"‏ שָרְטֶת: Nm DYRS‏ לאלְהִיהֶם om A:‏ שם אֲלְהֵיהֶם 
32 אֶתאשִי יְהוָה on OTÒN nno‏ מִקְרִיבֶם "p wn»‏ לאֲשָׁה 
נה vp" snp No TYND nt nn ide: Nb oom‏ 
ny UN vri .3 J- DT‏ מקִדּשָבם: Ano‏ איש כהן 2^ תֵתָל 
ny‏ אֶתדאָבִיהָ uen vs nb5no NNI‏ — ס janye‏ 
TÉN ah‏ אשרדיוּצק על-ראשו ‏ שמן הַמִּשְׁתָה וּמְלָא Tmns‏ 


Ig ? 2MSS wd 'y || °° 46 invers | 20 °° >6 || 23 IMS 2695607 plur 
(cf 18,28) | 25 1 c 63 NOU? || 26 * << | ^ 6 + אלהיכם‎ (cf 1928) | Cp ar, 
I w6 T5y2; id 4. 14. 15 | 2 463 invers || 4 = 1 frt 593 12y25 (cf 93) | 
5 1 c ax Vers sicut Q יקרחו‎ | 6 (x) Vers קדושִים‎ || 7 1 frt Dp, cf 13s | 1 
6 5 Dp (ut 23) | 9 גא‎ NIINI? (cf 20,55). 


21,11—22,10 LEVITICUS 167 


way‏ אֶתדהַבְּנָדִים אָתיראשו לָא y]p‏ וּבְגְדָיוו :n35* Nb‏ ייוְעַל 
np nij/23-55‏ לא Ma?‏ לָאָּבִיו ּלאֲמו ND‏ יְטַמָא: <יוּמְִהַמַקְֶּש 
sis s‏ ולא חל אֶת nntp pw n5 ON tob‏ אֶלהִיו 
y Wy‏ יְהוָה: NAYS‏ אֲשָׁה naa‏ יקח: ייאַלְמגָה AYAN‏ 
nom‏ זנָה" np No now-ns‏ כִּי np: "orb TANTON‏ אֲשָׁה: 
a CAE‏ זרעו בְּעַמָיו D risp TIT NO‏ 176 
bg nym‏ המשה לאמר: 337 ON? HISD‏ איש מִנּרֶעך לְדְרִתֶּם 
vm a‏ בו מום לא וקרב לקיב pow ne‏ יפי Uy,‏ 
T270/N‏ מוּם לָא ^23 vA‏ עור DYDD TN Òa TN‏ או שרע או 
איש TWAN‏ בו UU!‏ ]51 א aito DT TRE‏ אודדק "NO‏ 
s anya 722m‏ 302 או "M no^‏ מרוח" rqUN‏ :*כָּלדאִיש אַשָר- 
5 מוּם Nb visn pas Poin‏ ינש ְהַקְרִיבי nym NTAN‏ מוּם 
vios opb ny à‏ לא nrbe Men v/3*‏ אֶלְהַיו cA WPO‏ 
DTD‏ יאכל: א EET‏ לֶא N5 payar = NĀ)‏ 
mw» Um‏ בו Sm soy‏ אֶתמִקְדְּשי כִּי אֲנִי aypa nyT‏ 
nib 204‏ אל -אַהרן wady)‏ ְאֶלכּלדבָּני D DR‏ 
nim any 22‏ אֶל-משָה לאמר: viij] VN ow ”3a32‏ 
iun‏ מקדשי בידישְרְאֶל "wp nU-ns oom Nb‏ אֲשֶׁר nr‏ 
מקדשים 4 AS‏ יְהוָה: "ERE DDN "NS‏ כְּלאִישׁו pr Us‏ 
מכֶל-זרְעכָם אֶל-הַקְְשִׁים אֲשֶׁר Sgen WAI‏ ליהוה Ingon‏ 
DR nn VYY‏ הקוא מִלפָנֵי mpm ws‏ יאיש איש yy‏ 
אַהרך וְהָוּא DWR Dl C DNUS‏ לֵא יאכל oy‏ אֲשֶׁר יְמָהָר DAD)‏ 
U53-NDb7»93‏ או איש AD NE‏ שַׁכְבַתזָרַע: פאו-אִיש 
אֲשֶׁר pgba yà*‏ אֲשֶׁר DTNA iN -Ng‏ אֲשֶׁר יְטְמָאדלו 225 
HANDY‏ גפש אֲשֶׁר Jiya‏ וְטְמְאָה PIT‏ וְלָא b»‏ ?7 
ToS UTYDN "» Depa‏ בַּמִים: NI‏ הַשָמָש Ansi "nb‏ 
יכל EN "3 DEAT ID‏ הוּא: np nous‏ לא יאל לְטִמָאֶה- 
AN na‏ יְהוָה: won wy wb soy SAYDS viv‏ וּמַתוּ 
בו כִּי יְחַלְלָהוּ nym ow‏ מְקדּשָם: rove‏ לאדיאכל Ub‏ תושב 


rr 16 68 Ub) ut Nu 66 | 14 5 »69 tl | ל‎ cfr | 15 cC | rg ux 
V^339 | 18 > 1MS 69 | 20 è (60) בְּעֲינָיו‎ | ^1 mmo | 21 *? a יניש‎ | 
Cp 22, 3 2MSS GY 1 | 4 3MSS הַכּהַן-64‎ | 8 a plur. 


168 Np" 223 


כקָן וְשָכִיר לאזנאכל ÉD pup Up) TAMOD ql" itp‏ הוּא 
וְאכל nn Una PY qa‏ יְאכְלָ HOT‏ <יּבתדפהן כִּי U^N? nn‏ 
זר הָוא nonna‏ הַקְדְשִים לָא תאכל: "»jns-n215‏ תְהְיָה אִלְמֶנָה 
numos‏ וְזֶרַע onza pipia PN may ni^ 55 ps‏ אָבֶיה 
תּאכָל "p" njata vp IIND VANIA ra DNN? gol‏ 
qna v?r inven‏ לכהָן אֶתדהַקְדֶש: פיוְלָא va AS vm‏ 
ִשְׂרָאֶל אֶת אַשֶׁרײיְרִימוּ לִיהוָה: 5 וְהשִיאוּ אוּתֶם ענְן E982 TRYN‏ 
אֶתדקְרְשִיהֶם כִּי אֲנִי nim‏ מִקדְּשָׁם: 

ow? Tjay insg ATS לאמר:‎ nO יְהוָה‎ TU 
SATA יִשְׂרָאֵל‎ "màn אִיש איש‎ DOTON DIONI be SEEE 
לכלנְִיהְם וּלכלגְבותֶם אֲשׁר-‎ Dp אֲשֶׁר יקריב‎ "sna 
לִיהָה לְעלָה: 22239979 תָּמִים ;3" בּבְּקֶר בּכְּשָבִים וּבָעְדִים:‎ amp 
BARY לָכֶם:‎ nw לְרְצוֹן‎ N272 לֵא תַקָרִיבוּ‎ DW יכל אַשְׁר"בְו‎ 
INSI או‎ pA לפָּלָאנְדָר או לנְְבָה‎ numo -שלְמִים‎ nar 3p 
או שָבוּר אִו-חָרָוּץ‎ À לא יְהָיְהבָּו:‎ awada Dy nwn men 
"N? וְאַשָה‎ npo DN pns nb? או 333 או‎ PORIN 
נְדְבָהּ‎ DHP vue nt qy inyvo naan by oma unn 
לא‎ nip py) וְָתוּת‎ PYA yy לא‎ II תְעֲשָׂה אתו‎ 
DPN לא‎ "2372 Ts YN לא‎ DOWA לִיהוה‎ ADYA 
"y לא‎ D$ mo Da DR "» מִכְּליאֶלָה‎ DIN DNY 
לָכָם: ס‎ 

72v ^2 לָאמֶר: שור 242271 אודעז‎ nt/D7oN יְהוָה‎ "aT 
ny? ny. nen הַשָמִינִי‎ nv EN nnm יָמִים‎ nya mm 
אֶחָד:‎ na WYN לִיהוה: 5וְשור אודשָה אתו וְאֶת-בְּנוּ לֵא‎ nuN 
הַהוּא‎ n*zs snim nox זְבח-תּוֹדָה ליהוה‎ many 
ייושְמַרְתָ‎ —— inyn us עדדבְקר‎ uoo nunt) và 
Pp nyny תְחַלְלוּ‎ N»ye rnm יאֲנִי‎ DRN וְעִשִיתֶם‎ Hiyo 
Bons יהַמוצִיא‎ DAVA TIT UN RW voa TAR AYT) 
פ‎ mpm לֵאלהִים אֲנִי‎ n35 nna nb מַאָרֶץ‎ 
II 16 26860 --רִי‎ | 3 16MSS 23 ו‎ I8 ? 6 ho | b 6 מִבְּנַי‎ | 5 5 
699 + הַנֶר‎ | 23 » plur | 24 ° 0 ל | מִ'‎ 7MSS 6 + אֶלֶה‎ (ex 22) | 


28 1MS wwGF ושה‎ | 29 51155 263 (ut 19,5) Snnatn | 30 1MS 3 ולא‎ | 
31 »»»6 || 32 心 DU» (cf 21,8). 


23,1—21 LEVITICUS 169 


now יִשְׂרָאֵל‎ ahg Sie אָלדמשה לָאמָר:‎ nim יוידבּר‎ 23 
m אלה‎ Up אַשֶרתִּקְרְאוּ אתֶם מִקְרְאִי‎ nim "rt DON 
nat הַשָבִיעִי‎ nium תִעָשָה מלְאכָהּ‎ Bw» nyy מועדִי:‎ 
523 nyro הוא‎ nay לא תעשו‎ TaN5b-53 מַקְרָא"קדֶשׁ‎ "e 
פ‎ — mpn 

DONA‏ מוֹעֲדֵי nim‏ מִקְרְאִי DRN XPRESS vp‏ בְּמוֹעדֶם: 
Unis‏ הָראשון בְּארבְּעָה sm? nop mam pa vun» Ep‏ 
nüfonaw‏ עְשֶׁר יום nsn an ns wn»‏ ליהוָה שַבְעַת mo^‏ 
NBA‏ תאכלוּ: Bv37‏ הָרָאשׁוּן מִקְרָאקדֶש n2» nwm‏ כְּל"מְלָאכֶת 
Wo ny‏ תַעַשוּ וְהַקְרַבְתָּם אֶשָה nya m» nva ny‏ 
mir naNpb-53 WPNP wawa‏ לא "on‏ 
3799" יְהוָה אֶל-מֹשָׁה לאמָר: 3310" DAN nb Se *3375N‏ 
Nana‏ אֶל nnwp Db I» NS oW pur‏ אֶתזקְצירָהּ 
DN "bb-ns nnsam‏ קְצִירְבֶס nuns ay‏ אֶתהֶעָמֶר 
usus niea mme nox nim *355‏ הַכֹּהֵן: ana ni"trve‏ 
maya npn t3 YNN nap"‏ לעלה inna ngo‏ 
nob miiy às‏ בָּלוּלָה בשָמַן nmm mmo mgs‏ וְנְסְכְּהּ 
qua nam‏ ייוְלְחָ 5p)‏ רמל לא Òs Yan‏ היום 
nin‏ עד הַבִיאַכֶם אֶתקְרְבּן ni Bby ngn DDN‏ 553 
D natio‏ פוּסְפַרְתָּם B5 niya nno B»‏ הַבִיאַכֶם 
WINY‏ הַתְּנוּפָה yat/‏ שַבְּתות nb*on‏ תִּהָיִינָה: יעד moneo‏ 
nt eor NS ninaua aun‏ וְהַקָרבְתּם nno‏ חֲדְשָׁה לִיהוה: 
7ימִמושְׁבֹתִיכֶם בִיאוּילָחֶם miyy VA DAY nen‏ סלת nin‏ 
yon‏ תַּאֲפִינָה בְּכּוּרִים לִיהוה: nnam‏ עַלהַלְחֶם שָבְעַת DY‏ 
njV v2 AD‏ וּפר nire Bob vr o nw TO psa‏ 
וּמִנְחָתֶם וְנַסְכֵּיהֶם אשה רִיחַנִיחָח לִיהוָה: DPY aey‏ 
nsn? IN‏ 305 כְבְשִים בְּני שָנָה לְזָבַח שְׁלָמִיםי: name‏ 1127 
Da337 nn? By DAR‏ תְּנוּפָה 355" nim‏ על-שני Up npa‏ 
nio DT‏ לפהן: י<וּקְרָאתָם בְּעַצֶם ו הַיִם nin‏ מקראדלדש DNM‏ 


Cp 23, 3 6 AHN (» ישה‎ | 5 15MSS 26%)69 41155( + יזם‎ | 
8 1115 2603 '33 | 13 cod Muga (Q) << 1203) | 17 2693691 + NN | 
18 25 + תְּמִימֶם‎ (ut 18a) | ig ^ 6 WY) | ל‎ 6 十 nonn vb (ex 20( | 20 心 
6 ;הַכִּי‎ 1 4 (dl frt'3 דש‎ by) | 21 6 קדש‎ cf Ex 12,16. 


23,22—42 ויקרא 170 


obb‏ כְּלמְלָאכֶת may‏ לָא תְעַשוּ Dm» npn‏ בְּכֶלמְושָבְתִיבֶם 
Dyp? ibn‏ אֶתקְצִיר אַרְצְכֶם TPP: JW NND nnb‏ 
ולקט קצירף NO;‏ תַלסט "up?‏ 3853 תַּעֲוֹב DAR‏ אֲנִי :D TON TIT‏ 
וידר TADON nym‏ לאמר: 93724 bez Sis‏ 
WA "bb‏ הַשָבִיעִי H2! pav bb num v yA‏ 
mn‏ מִקְרְאקְדֶש: יכְל"מְלָאכֶת n nj‏ תעשו TS DIRT‏ 
aT :FT‏ יְהוָה TDN‏ לאמָר: A qo‏ 
Dayn Pun‏ הוה ם mea‏ הוא מִקְרְאיקדְשׁ c3b mm‏ 
וְענִיתֶם אֶת-נפְשְתִיכֶם וְהַקְרְבְתֶּם N? ANTS :nimó nt/N‏ 
תעשו בְּעָצֶם Di o nà ota‏ כִּפָּרִים הוּא E‏ ְלִיבֶם. T‏ 
DON nmm‏ 229" כל čin‏ אֲשֶׁר nib DYA nivn-Nb‏ 
nnn‏ מַעמֵיהָ: : vpi‏ אשר APYN‏ כְּל"מְלְאכָה בְּעָצֶם p^‏ 
"sm am‏ אֶת-הַנּפֵשׁ הַהָוא מִקָּרֵב עַמָה: : יּכְלמְלָאכָה לא 
תעשו npn‏ עולֶם ִדִרְתַיכַם 552 pinay naws onay‏ הוּא 
iyi Eno nrUna D» nins nno» n3»‏ מַעָרֶב My‏ 
by nim 3135 :Donav xnatin‏ דמשה לאמר: 92734 
ON? ow Sbg‏ בַּחֲמֲשָׁה vn on "bv‏ הַשָבִיעִי sn nin‏ 
nyay ni»en‏ יָמִים nv: mme‏ הֶראשון מִקְרְא-קְדֶש 53- 
מְלָאכֶת npn nj ny‏ שׁבְעֶת mo‏ קריב new a‏ ליהוה nva‏ 
mes DERA‏ לא תעש met Ns‏ הוה "WW‏ 
תִּקְרְאוּ אתֶם מִקְרְאִי vp‏ לְהַקְרִיב nýs‏ לִיהוה no»‏ וּמַנְחָה nar‏ 
nnay 727555 sana Dia mob‏ יְהוָה Jab‏ מִתִּנְותִיכֶם 
immo nn YN DST 3am b2111752 325‏ 
Ayana qN39‏ עָשָר יום לחדש הַשְבִיעִי בְּאֶסְפְכֶם אֶתדתְּבוּאֶת הַאָרֶץ 
minns "nn‏ שבְעת na no»‏ הראשון שִׁבָּתוֹן "yum nas‏ 
nva D$? Dhnpove inay‏ הָראשון nien nb» n yy "jb‏ 
ועגף này"?‏ וערבי-נחל וּשָמַחְתֶּם nim "ap?‏ אֶלְהֵיכֶם Dyat/‏ 
onya sme»‏ אתו nime p‏ שַבְעַת npn mya mo?‏ עוּלָם 
v3 n»n‏ הַשָבִיעִי wn‏ אֹתוּ: nyat/ atn n»034‏ יָמִים 


29 63€ sing | 31 6MSS )9(8 וכל‎ || 32 »1MS 69 || 36 5MSS «603 
'23|| 41 ^? <6 (homoeot). 


243 LEVITICUS 17I 


niei» DT wm jsp? בַּסָּכָת:‎ at^ בְּיִשְרְאל‎ ANST 
יְהוָה‎ "UN מַצְרָיִם‎ yND DIN בְּהֶוצִיאִי‎ bstn sany הוּשַבְתִּי‎ 
p = BRYN row ְהוָה‎ mns nÜb ace = אֶלְהִיכָּ‎ 

4 ינידבר יְהוָה אֶלדמשָה לְאמָר: <צו "ains‏ יִשְׂרָאֵל וְיְקָחוּ 
qp TN‏ זית T‏ כָּתִית לְמַאָור norme‏ גר nbn‏ 3מחוּץ לְפַרֹבֶת 
E n^y]‏ מועד יערך אתו ny" w55 "paw iw qs‏ 
:Dawnqnb row ngn "ín‏ צעל qs ninen muen‏ אֶתהַגְּרת 
לפנ יְהוָה תָּמִידו — פ nb 中 npP515‏ וְאָפִיתָ DNY AAN‏ 
nonn ny miyy E nn TOY‏ הָאֶחֶת: nn apis not35‏ 
מֶערָכוֹת שש n3jren‏ על noun‏ הַטָהַר לפני ְהוָה: ADIY‏ על- 
'"nzwen‏ לבנה Bn?» nnwn "n2!‏ לְְכְּּה EE mm TN‏ 
uw Tiwn pnr niya‏ לְפָנִי benna nND Ton nym‏ 
vp mpos woo "iln Doo Apre OIW na‏ $ קרש 
DN‏ הא לָו מאשי יְהוָה D — RDPI‏ 

NTa NS‏ ה Tn2 "yn VaN NIT) nó"‏ 3 יִשְׂרָאֵל 
qa ninea Sp‏ היִשְׂרְאֲלִית וְאִיש noypi‏ :טקב ij‏ האשה 
הַיִשׂראֲלִית אֶתדהַשֶם È‏ ויקלל ביא אתו אֶלדמשה וְשֵׁם TON‏ שלמִית 
NATN‏ לְמטַּהידְן: yy mane‏ לרש m‏ על D inim‏ 
nam‏ יְהוָה אֶל"משה לָאמֶר: +הוצא אַתהַמקלל Paco‏ 
ning‏ ְְמְכוּ כָליהַשְמְעִים opang‏ עליראשו apg)‏ אתו 3" 
הָעֲרָה: Car wys‏ יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לאמָר איש אִיש כְּייִקְלָל VON‏ 
risen NYI)‏ וקב הוה מות יוּמָת B2?‏ "?12753 כל mm‏ 
mia 32‏ בְּנְקְב שם יוּמַת: v^RYU‏ כִּי DI DbY na‏ מוֹת 
יוּמָת: sD nnn UD: nipbe^ npn vii napys‏ פוְאִיש 
ות IDOYA Duo‏ פאר nyp: qo ny‏ ל "SP nnn "auo‏ 
pe nns py‏ שן nns‏ שן כאשר -יתן מוּם Ha D pnma‏ 
nena aov‏ וְשלְמֶנָּהי inp" DI n0‏ == מִשְׁפֿט TT Ins‏ 237 
DUNS €‏ יְְיָה DN Dim ONCO‏ בר משָה Cw‏ 
Cp 24, 3 13MSS 6 +P | 4 26 PATTY | 7 * 861 plur | ^ 6+‏ 
שם mm‏ 1 זז || xai dÀa | 8 ^? >4MSS 6$;14 | g Seb N'I | ro = t^‏ 
(ut 16a et 16b 6); id 16b || 16 cf 11 || 17 6-- xai àmo0dvg; id 18. 21 ||‏ 


18 »3MSS 69 (ut 21)| 21 ^? <6 || ל‎ ins c 6 (et 17) nib | 22 1 £8— (ut Nu 
15,16). 


24,23—25,22 ויקרא 172 


בנ יִשְׂרָאֵל ויוצִיאוּ panay bapang‏ לַמַחֲנָה וַךְגְמָוּ אתו 
Èy own Ta‏ כַּאֲשֶׁר nys‏ יְהוָה אֶתדמשָה: — פ 
wn now Ayr 337» 25‏ סִינִי xir 9572 BNS‏ 
ִשְׂרָאֵל now)‏ אלְהָם כ rus isin‏ אשר nb iN‏ 
ְָבְתָה spo nat PNT‏ ישש mu vv iy ym Bav‏ 
nat ni"awn nyav insano ns ADOYI 3572 bn‏ שבְּתון 
qr num? nau yos? nv»‏ לָא 'hNS ibn MP gen yn‏ 
N? ITIP MRP‏ תקצור NIY nau oan N? FTIN AWN‏ 
mm‏ לָאָרֶץ: ֿוְהָיְתָה שבת הָאֲרֶץ 222 12285 ?3 3noN») TIWA‏ 
ITa‏ ולתושבף הַגְּרִים T3083 UN mmo jnb7a597 :jy‏ 
nnay yay ~- pp D DN nnn» man‏ 
yay myu yay miy‏ פְּעָמִים Diya nhat yat ^b qo wy‏ 
תּשע וְאַרְבָּעִים שָׁנָה: יוְהַעַבַרְתָּ שופר תְּרוּעָה bau v/7n3‏ בַּעָשור 
vvarn nn Bv vq‏ שופָר בְּכֶליארְצְכֶם: NN DAYI‏ 
nav‏ הַחְמָשִים שָׁנָה וּקָרָאתָם "yp‏ בְּאֲרֶץ Datos‏ ובל הַוא 
nàb nun‏ וְשַבְתֶּם inpaya M VAN] IAIN S VAN,‏ תָשָבוּ: 
A‏ הוא nae‏ הַחַמָשִים שָנָהי תִּהְיָה win No n3‏ וְלא Pp‏ 
אֶתסְפִיֶיהַ ול man‏ אֶת"נזִיהְ: יי יובל וא nb mn wp‏ 
מְִהַשָדָה moUi: ADPT WINN‏ הַיוּבָל הזת ËA‏ 
yay? APAA Vien pl RN AN VAN‏ או IPA Tb nip‏ 
אַל-תּונוּ אִישׁ NNA njpn SDI ns DY PARS YTY‏ 
עֲמִיתָךְּ בְּמִסְפַר NANY‏ 17770 291976 הַשָגִים תַּרְבָּה 
npo DYAN Diy vn vn ipo‏ בִּי SY] nian "BpD‏ 
SABOTAS anys Ra‏ וְאֶתמַשָפָּמי שמ DRN meri‏ 
vy Dna"‏ לבטח: yat ambs n3 Pu nive‏ 
TONN "3320 Toy neg? Dnat"‏ מַהנּאכל. nya‏ הַשְבִיעֶת הן 


4T 3 7 


nva‏ וְעָשֶתי התה ללש sime myyn‏ את השגה 


Cp 25, 5 * 63 את‎ | Pax YDD ut 11 | = 11MSS (92)8 2 | rr 77 dl 
frt, cf 12 | I4 «603 sing | r7 >7MSS 6 || 20 49MSS 693 אתינוּ‎ -- | 
21? 1? c = TIU] | P 6 ANYI. 


ל 


25,23—45 LEVITICUS 173 


At יהַשָנָה הַתְּשִיעת‎ 说: מןְהַתְּבוּאָה‎ npo2m nicus 
לַצְמַתָת 72 הָאֲרֶץ‎ AAN לֵא‎ yosms תְאכְלִי יָשַן:‎ AAA 
nn TONI DNN עַמָּדִי: 55324 אֶרֶץ‎ DRN וְתְושָבִים‎ ma^ 
aen us וּבא‎ inmsa וּמֲכַר‎ TN Tu he D yos 
mI לו אל‎ nym nm ` t^ Ry אֶחָיו:‎ "abb ns וָנָאֵל‎ TÝN 
אֶת"הֶעדף‎ Swm מִמְכָּרו‎ wn ny? PONI a וּמְצָא‎ T 
הָשיב‎ SW לאְמִצְאָה ידו‎ DR128 HNITIN? וְשֵׁב‎ i25 לאש אֲשֶׁר‎ 
3p ביל‎ My הבל‎ ToU אתו ער‎ npn Ta looo ny b 
app פְאִיש כִּיימְכֶּר בִּיתחמושב* עיר חומָה‎ D —— SDN? 


Voss‏ עַרתּם Myr nj‏ יָמִים DN» DNA mun‏ לְאיִנָאָל 


עד"מָלְאת 3 min D Apan n‏ אַשָרדבְּעִיר Set‏ חֹמָה 
iD nap? nDo‏ דְרתָיו לא "ns :0383 NYY‏ הַחְצִָים אֲשֶׁר 
dip non DDPS‏ על השרה הָאָרֶץ יחשב Pow:‏ תִּהְיְהלו וּבִיבָל 
imb MIA nby row) DDN vy coa nbn SYP? um‏ 
NPIN TI) MATIPA wy nno 让 WNI‏ בבל כ 
y Ua‏ הלוים v3 na DIMDN "n‏ יִשְׂרָאֵל: DOS‏ מִנְרֶש 
עֲרֵיהֵם לָא NIN "oy‏ עולֶם הוּאי לָהֶם': D‏ 7055 
np) ves Tn Dept TUM Tu»‏ בו ^w‏ וְתוֹשֵׁב :和 "nm‏ 
JAND TPR-DN36‏ נשך וְתַרְבֵית וְיְרָאתָ SB TEN Y TIND‏ 
זאֶת"כּסְפּף "ÍN3S i528 ume mmm quai D unu‏ 
Jm‏ אֶלְהִיכֶם אַשֶר-הוצָאתִי אֶתְכֶם מאֲרֶץ מַצְרָיִם nn?‏ לָכָם אֶת- 
IAY TPs pag D TONG n25 nb pi» yos‏ 
TYD JDN‏ 2 עבת Toa Tap‏ כתושב nh‏ ?38 
omn natu‏ יעב Aya Rims egay‏ הוּא AUT pp vic‏ 
im^ "DN NIINI ANDY‏ >כִידִעַבְדִי הַם אַשַר"הוצאתי 
DDN‏ מַאֶרֶץ מִצְרָיִם לא nay maaa NID‏ >לְאִתִרְָּה ב TA‏ 
qnos TI SP DNN‏ אֲשֶׁר יהיו ל מַאֶת Din‏ אֲשֶׁר 
Dya oyna À niis iAy] "ay PA nno Din‏ 


25 111155 263 ְכי‎ | 29 ° 8 :学 一 | ל‎ >6; 1 4 | 30 QuxVers 12; 179 | 
3I ax plur | 33 è ins c 9 לא‎ | Pan N'I | 34 * Seb NYJ | ל‎ 5 
&9(3MSS) D3} | 35 * 69 23; 22 mi גר‎ (vel שָכִיר‎ pr ,גר‎ cf 40) || ל‎ 5 
26 + TNX | 36 1 וָחִי‎ (ut 35) vel וחי‎ | 37 < 23 (ut 36( 


14 dao Bp 3 


neb ז לבניכם אֶחרִיכֶם‎ DÁN ב‎ nme n» um 
לא-‎ TÄNA U^N EIE DDSA תִּעַבָדוּ‎ ng לעלם‎ nins 
Tq» J iyin םס = זיְכִי תשיג יך גר‎ Ra 
*+אחרי‎ sy מִשְׁפַּחַת‎ "py? או‎ qr DVA לגר‎ "02 e» TUN 
אַו ברו‎ Tín es ARN TONA CUN TOAD TA Cim 
59833) Tr ADPTR WAN mU NYI WPI WYN 
站 399 noa וְהְיה‎ oa nay oy לו‎ otn עַסדקְנהו מִשָׁנת‎ Sume 
לְפִיהֶן‎ maya nia? עִמָּוֹ: יאֲם"עִוד‎ nm כּימָי שָכִיר‎ miy בְִּסְפֶּר‎ 
בַּשָנִים עד-שָנת‎ wv מִכָָּף מִקנְתוֹ: *וְאָימְעָט‎ Tow) יָשִיב‎ 
mya nav Yob2s שָׁנָיו ^2 אֶת-נָאֲלְָֹ:‎ "52 i-um) zn 
8x" nw bi" Nb-DS154 לעיניף:‎ T7353 ITT Mo Ye» nwm 
עמ‎ vat wg היל‎ mpra 

Iaa 2 95‏ עַבָדִים עבְדֵי הם אשר-הוצאתי אוֹתָם מאָרֶץ 
מִצָרָיִם mim «s‏ אֶלְהִיכֶם: 26 ילא-תעשו לָכֶם אֲלִילִם ALA opes‏ 
pros‏ לָכֶם )139 màtb‏ לָא nn‏ בְּאַרְצְכֶם לְהִשְׁתַּחוֹת mov‏ 
כ שני any njm‏ *אֶת-שַבְּתְתִי wpa vm‏ תִירָאוּ אֲנָי 
יְהוָה: ‏ פ 

DPO‏ תַּלָכוּוְאֶת"מִצְוֹתֵי viet‏ וְעַשִיתֶם אתָם: יונְתַתִּי 
mn» opa nova‏ הָאָרֶץ yr ne»‏ הַשָדָה qm‏ פריו: às‏ 
n5‏ דוש Tigy‏ וּבְצִיר yang e‏ ְאכַלְתֶם yab Bono‏ 
ְשְׁבְתּם "nnns Briann noa?‏ שָלום yosa2‏ וּשְׁכַבְתָּם "m‏ 
זוּרְרַפְתּם c» Fe DX TW-DN‏ לחרב: Avon oan Ts‏ 
nND‏ וּמַאֶה מִכָּם רְבְבָה יִרְדְפוּ DDI‏ אִיְבִיכֶם yb r»u55‏ 
menm] cios 3i‏ אֶתְכֶם וְהַרְבֵּיתִי אֶתְכֶם "DN "nb'pm‏ 
בְּרִיתִי w^ OPOINT :Dan‏ נושן UID usn Y‏ תוציאו: 
"nn‏ מִשְׁכְּנִי בְּתוכְכֶם וְלֶאִתַנְעַל obama Dans "w23‏ 
בְּתְוכְכֶם c» "am‏ לאלהים וְאַתָּם Sow‏ לעם: AN‏ יְהוָה 


47 10MSS 4638 9 (4MSS) ni vel או ת'‎ (1 frt 'n1)| Cp 26, 1 >2MSS 65 | 
9 cod Hill DRN ; 1 M. 


26,14—35 LEVITICUS 175 


par לָהֶם‎ nap אֲשֶׁר הוצאתִי אֶתְכֶם מַאֶרֶץ מִצְרַיִם‎ DIVO 
קומָמָיוּת: 5 + ואםדלא‎ nans JONI Dy nbb וְאֲשְׁבּר‎ 
תַּמְאָסוּ‎ "npna-oNt5 הָאֲלָה:‎ nisan- 53 NN תעשו‎ Nb1 ל‎ wovn 
DERE עשׂות‎ "noz D2tU/23 D "DBUD-hN DNY 
n»*by וְהַפְקְדְתִּי‎ 35 nMrnbpN לְהַפְרְכם אֶתדבְּרִיתִי: >אִףדְאָנִי‎ 
Un) עינים וּמְדִיבָת‎ nbn אֶתהַשַחְפֶת וְאֶת-הַקְלֹּחַת‎ Ana 
Dn533 n3 35 ADIT :D» rk 3n53N1 זרְעכָם‎ pb envoi 
-Ne אֶתְכֶםּ‎ ATN] nn62) now? 592 Th maa לגי‎ 
עַלְחַטָאתִיכֶם:‎ yay עַר-אֲלָה לָא תַשָמָעוּ לִי וַיִסַפְתִּי לָיִסָרָה אֶתְכֶם‎ 
וְאֶת-אַרצְכֶם‎ bia עִזְּכֶם וְנָתַתִּי אֶתשְמִיכֶם‎ piNi-nN פיוְשָבְרְתִּי‎ 
yn TSD DY guru n»n» py» onyo n3» 
לשְמָע לי‎ san oy "b op irae moe jp הָאָרץ לא‎ 
mnns 0323 "notnm: :n»nWens yat nio וְיִספְתִּי עֲלֵיכָם‎ 
D3nN וְהַמְעִיטָה‎ DAJNAS וְהַכְרִיתָה‎ DonS no»e^ jun 
Eaa עַמִי‎ nn»m תִוְסְרְוּ לי‎ N5 nbi DN125 דּרְכֵיכֶם:‎ wv 
על-‎ yat So וְהַכֵּיתִי אֶתְכֶם‎ "pa DAY "NUN bms 
anon n'rnp nop avi חַטַאתִיכֶם: 5וְהַבָאתִי עליכָם‎ 
yaya ;NT וְנְתִּתֶּם‎ n22153 333 ְשְלַחְתִּי‎ n2" by 
אֶחָר וְהָשִיבוּ‎ DA Bono עָשָר נָשִים‎ sew pmen לכ‎ 
nyo — ם‎ — nygen וְלָא‎ onyomi לחְמְכֶם בְּמִשְקל‎ 
בּחֲמתקָרי‎ nog» 5וְהָלַכְתִּי‎ DPA PY לִי והַלכְתָּם‎ WYN לא‎ 
עַלדחַטְאתִיכֶם: פ=ואַכלְתָּם בְּשָר בְּנֵיכֶם‎ yat NON אֶתְכֶם‎ "nne 
תאכלו: פוְהִשִׁמדְתִּי אֶת"בְּמְתֵיכָם וְהַכְרַתִּי אֶת-‎ p»n33 wm 
נַפְשִי אֶתְכֶם:‎ nov rv) "by אֶת-פַנרִיכם‎ ^nnj חַמָנִיבֶם‎ 
DN S אֶתימִקְשׁיכֶם‎ etam ning אֶתעָרִיכֶם‎ ny! 
DADE עָלֶיהָ‎ enu אֶתהָאָרֶץ‎ "ON nbw onm moa 
nnm ay Da ve בגוים‎ my D3nN133 הַישְׁבִים בָּהּ‎ 
nw הָאָרֶץ‎ nyyus es inan wm וְעֲרֵיכָם‎ noob iw 
הָארֶץ‎ natn אָז‎ ny posa ops) nsn "b בל‎ Dna 
לא-שָבְתָה‎ NUN ns natn nau pops impnati^ns nyin 
15 5MSS YS DN | 17 6 3sbT/|20 19MSS ux 68 (4MSS) NWT (ut 4) | 
30 prps ‘IB | 31 533155 3 D2U*pD | 34 1? c ₪ DIIT. 


26,36—27,8 ויקרא 176 


MÈ וְהַבַאתִי‎ oja בְּשבְּתְתִיכֶם בְּשָבְתְּכֶם עָלֶיהָ: >וְהַנִּשְאָּרִים‎ 
מִנְסת"חָרֶב‎ p) 45 moy קול‎ DAR nn Oma בְּארְצַת‎ Daa53 
RA rs כָּמִפָּנִידְחָרֶב ורדף‎ MINIVAN YU רדף:‎ rM Yon 
וְאֲכְלָה אֶתְכֶם‎ DMAA ְאבַדְתָם‎ iat לפנ‎ nen לָכֶם‎ man 
וְאָף‎ eom בְּאֲרְצֵת‎ njiya jp 为 "Do DYT 39 DDR אָרֶץ‎ 
DNS ְאֶת-עון‎ Byw-nN IDIWO HPR DAS ONIN njwa 
בְּקְרִי: ז4ּאַף-אַנֵי אל‎ v ON וְאֵף‎ a ovt "UN בְּמַעַלם‎ 
23» Baz» yis "Cie בְּאָרֶץ אִיְבִיהֶם‎ DAR NNIT) ~pa DAY 
יאֶתדבְּרִיתֶר יעקוב ואף אֶתבְּריתַר‎ mone :DR WW 
PONZYG r$? PAT אָזְכָּר‎ DDN “manS aÀ) pos" 
אֶת-‎ "wv nm mob אֶתשבְּתתֶיהָ בְּהְשְׁמָּה‎ pin mob IND 
:Dt/b3 novi "Dpr-ns DD בְּמִשְׁפַּטֵי‎ qw qm עוֹגם‎ 
E*noyisin Eon נם-זאת" בְּהְיוּתֶם בְּפָרֶץ אֲיְבֵיהֵם‎ ns 
nons POTON nj" אֲנִי‎ ^2 DRN לְכַלְתֶּם 505" בְּרִיתִי‎ 
מִצרַיִם לעיני‎ po רְאשנִים אֲשֵׁר הוצְאתִי-אתֶם‎ na nm 
pna יְהוָה: אלה‎ CN לאלהים‎ m n n" 
"n3 בנ יִשְרָאָל‎ quw in nim qni S ְהַמשָפּטִים וְהתורת‎ 
בְִּדדמשָה: | פ‎ yo 

PYAYI יִשְׂרָאֵל‎ ahy אֶלדמשָה לְאמֶר: <דּבַּר‎ nym na 7 
35:31 320r יפלא 72 בְּעְֶכְּךָ נְפְשת ליהוה: פוְהָיָה‎ S איש‎ náow 
spy owon qz nun my וְעַד בְּוְשְׁשִׁים‎ nis מִבָּן עָשָרִים‎ 
py שֶלשִים‎ 20v num NY] וְאֲ"נְקְבָה‎ :tp bota "p? 
"sv gw omm nib וְעַד בְּרְעָשָרִים‎ Diy מִבְּרְחְמָש‎ này 
vana m שקלים: פֿוְאָם ןרדש‎ ner napi mopy myy 
ni?t 320? TIR »pg DRY nyan וְהָיָה רכ הַזְכֶר‎ Djy 
3P nn ros ÀD) nov muU DNY כָּסָף:‎ nop 
JIWA עשרה שְקָלִים: "םדמ הוּא‎ napi» 5py "ey nwon 
הכר‎ T Xem על"פי אשר‎ gren אתו‎ TWD) 访 30 לגי‎ moym 


39 cod Muga (Q) ca 87MSS Edd 262045 DDIN | 4r = I ₪ 
IN | 42 ^? prps Na | 43 » NSIN (ut 34) | 44 ° 1 ft nw 
(ut 27) | ל‎ 5 D3—; 1 M | Cp 27, 2 prps NP (cf 22,21) | 7 2MSS 
ax עַשָרֶת‎ (ex 5). 


27,9—29 LEVITICUS 177 


jp nio «ap אֲשֶׁר‎ noni D HaT wW 
וְלָא-‎ Abm Nbro syp nyTó "appo ym ליהוה כל אֲשֶׁר‎ 
n5733 ATR יָמִיר‎ ATTON) 27502 אודרע‎ ya zb "pi ָמִיר‎ 
אֲשֶׁר לָא-‎ nob כְּלִ"בְּהֵמָה‎ NY והָיָה"הָוּא וּתְמְוּרְתו יתָיְה"קְדָשׁ:‎ 
nsn web אֶתהַבְּהַמָה‎ Term nive inp מִמַּנָה‎ sp 
im p oye qs רֶע‎ rw oce ys אִתָהּ‎ n»n orm 
ואיש‎ ap חַמִישְתו‎ npn TUR יוְאָם-גָאֵל‎ 
y) Tm טוב‎ pa gio wem ליהןה‎ tp any יש‎ 
אֶתבִּיתו‎ OND אתו הַכֹּהָן 12 יָקוּם: 5 וְאםדהַמקדִּיש‎ T$ כּאשָר‎ 
SATIN moe 1DS116 לו:‎ nv voy 277p» חֲמִישִׁית‎ ne 
שערים‎ Son yL PN pb 33y mu nm איש‎ Up" 
ip ככ‎ vr? vy א"משת היבל‎ pa Spy n'en 
atoy וחשַב"לו הַֹּהֵן אֶת"הַכְָּף‎ map יקְדִיש‎ 22^] UDNTENYS 
38» פיוְאִם"גָאֵל‎ apa VLN היבֶל‎ n3 עד‎ n'nàün השָנִים‎ 
לו:‎ mpi vor zo)? חְמָשִית‎ noy אתו‎ epon nN 
"Mo UN LAN? אֶת-הַשְׂדָה‎ DOTON) אֶתְהַשָרָה‎ INN NDTDNYO 
nina mo» ליִהוָה‎ vip עד ייְהָיָה הַשָׂרָה בְּצַאתָוֹ בִיבַל‎ OND 
TAPD אֶתשָדֶה מַקְנְתוּ אֲשֶׁר לֵא‎ Sye = SUgDN mAN jme 
NIY T? 2i NDIA לִיהוה: ייוְחשבלָו הפהן את‎ tp nans 
3a" nouas ליהוָה:‎ vp wn ב‎ IPA הבל וְנתֵן‎ 
לאַשְׁר"לו אנת הְאֶרֶץ: 5וְכָל"‎ TmND לאשר קְנָהוּ‎ min zw 

vpn pya nym qw‏ עָשָרִים num na‏ הַשְׁתָל: 
UN Wags‏ יְבְכֶר VOIN? nona AYT‏ איש אתו "DN‏ 
שור אָדשָה ליחה הוא: DN127‏ 533" הַטַּמַאָה mD‏ 722 
voy inyon np"‏ וְאָמלָא »5 ny» je i22 uM‏ 
Bum ON‏ איש OA Tays ban nme‏ וּבְהָמָהּ TPO‏ 
time‏ לא wem DRET DYP ow Mov vo‏ ליהנָה: »^55 

ing" יִפָּדָה מָוּת‎ M? מְִהָאְדֶם‎ com אשר‎ o 


9 * 14MSS 29 Jp; id זז‎ (2MSS) | b Seb IMS (ux 2MSS) 6389 
TID | זז‎ cf 9 | ra 83 (in) T99) WNI) | 17 :5MSS 63 אם‎ | 
22 IMS wS + איש‎ || 23 1 TINY (ut saepius in hoc cap) || 25 »2MSS ax || 
26 w + m. 

Biblia. I2 


27,30—34 ויקרא 178 


וְבָלמעֲשֵׂר הָאָרֶץ rt‏ הָאָרֶץ njvo pia cobo‏ הוּא קרש 
ny‏ וְאָם-נָאֵל buy‏ איש NEVON‏ חַמשִיתו יסף o "uy‏ 
מַעְשָר pa‏ וְצאן 25 nnn dorm‏ הַשְׁבְט v nym "Nrym‏ 
ליהוה: NS yr -pa "pm Moss‏ יְמִירָנוּ וְאִם"הָמַר s‏ 
וְהָיָההָוּא וּתֲמוּרְתָוֹ vpn‏ לא nson nos Te‏ אֲשֶׁר 
nim nys‏ תמשה nnp wn byin SIDN‏ 


30 231155 260361 (et 69 2MSS) "Dx 


NUMERI. 12 30] 321 


Ty 1‏ יְהנָה baka wo 0212 nüb-oow‏ מועד בְּאֶתָל 

"NU לאמָר:‎ n" מַאֶרֶץ‎ EDS הַשָנִית‎ nova ya vus 
32093 אֲבֹתָם‎ mao nnne binya np אֶת-ראש‎ 
N23 Ny» nbyy AJY עֲשְׂרִים‎ i353 :nrojos vr שמותי‎ 
יְהְיוּ אִישׁ‎ DODANY ES nns לְצְבְאתֶם‎ DDN SpA Du 
DÈNT nins AONI איש ראש לְבִית-אֲבֹתיו הוּא:‎ neo U^N 
byny 已 btyo בְְּשְׁדֵיאור:‎ SAN לראוּבן‎ DAN N s 
Li SNIN "bts עינה‎ Tema Dm רריש‎ 
rS ITON yabr נמליאל בךְפלהצור:‎ pom TP 
"pos 73514 :1327]2 לְאֶשָר פַנְעֵיאֵל‎ yir SPIN 他 = 
"wb mm "Np הָלֲאּוS‎ 17713 yrs nbi sey] 
DN ym משה‎ npyy הֵם:‎ 5wy^ "bow VN) מטות' אֲבוֹתָם‎ 
Iya ip Ted n&ys tis p אֲשֶׁר‎ "b DYNI 
שָמות‎ "5003 DDAN על-מִשְׁפְֹּתֵם לבית‎ "bn ajy לחרש‎ 
אתחמשה‎ nym nys WND orab ְמַעְלֶה‎ my noy jo 
bit 32 בְנִיְרְאוּבֶן‎ TY Do np "2703 ויפקדמי‎ 
-b3 nbo אֲבֹתָם 35053 שַׁמוֹת‎ ma? Dnhatybp "ann 


Cp 1, 2.*.3 sing, | " Son. [ 5 65 | d prps שמת‎ | * <9, id 18 | 

a ax(uXT)S sing || P 6 + תּפקדום‎ | 4 prps "UN | 8 cf Gn 30,18 | 9 w6 
חילן‎ (S D), id 27 || ro 3 STB, id 2,20 | r2 Q(MSS) שבי‎ "by. | 14 83 
"b id 4 2,14 | 15 3 YDIN | 16 = 05 wp, 6 SP, cf 26,9 || ^ prps 
+ moo, cf S (0 (?וּבית‎ | 17 prps NPAC) | 8 a 6 nya n2? | טס ל‎ 
DPP? (GAL ut 19)| 19a trsp frt post r9b || 19 * 69 PIMAN; 1 frt DPY 
20 * 3 et 6 4n5, id in 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. F 40. 42 || S: S 
nb 个 53 (id 8 22). 

12* 


180 במדבר‎ I,21—43 


nbn» ייִפְּקְדִיהֶם‎ INY כָּל יצא‎ novo] DU מִבּן עְשָרִים‎ n3] 
"3302 B מאות:‎ WAM now DIW) DU רְאוּבְן‎ 
בְּמַסְפַּר שָמות‎ vip לַמִשִׁפַֹּתֵם לבית אֲבֹתָם‎ ont שמעון‎ 
כָּל לצא צבא:‎ noyb Au Dwy iin 2155 nos 
D NINY וּשָלֶש‎ SON DPO VYN yov ְקדֵיהֶם למטה‎ 
e שמות‎ vapaa onas ma^ גד תּלְתֶם למשְִּׁהתֶם‎ 9992 
nOn גד‎ nbD? 5*פִקְדֵיהֶם‎ :N3y פָּל יֹצָא‎ Do») ToU עָשָרִים‎ 
nnum mpm 35:6 פ‎ DYAM nib וְשָש‎ nos Bio] 
ry ayy moy מִבָּן‎ nbg naona onas m$ לִמִשְַּׁחֹתָם‎ 
שש‎ nos D'y2U אַרבְּעָה‎ nmm למטה.‎ OTIRA? INAY NY" 55 
onay לַמִשִׁפַּחֹתָם לבית‎ aR Jb M33928 פ‎ NIND 
manb Di] 19529 צְבָא:‎ NY* "s nbyby 7130 ot?y מִבֶן‎ nby בְּמַסְפַּר‎ 
poa "33539 D מאות:‎ yN) now DPA np b^ 
שָׁנָה‎ wey jàb שמת‎ vapa אַבתֶם‎ ma למַשְפַּחְתֶם‎ nne 
now mom npa 1:31 MBO? Da ipe? כל יצא צְבָא:‎ rop) 
anhy? ony Dip amo יזסף‎ unes D מַאִוֹת:‎ yan 
:NQS וָמַעְלָה 22 יצא‎ nt שמת מִבֶּן עָשְרִים‎ aapa onay ma» 
Vm» D וחמש מַאָוֹת:‎ nos ארְבְּעים‎ DIPY DbD? פקדֵיהֶם‎ 
מִבֶּן עֲשְׂרִים‎ niby napaa anas ma» לְמִשִׁתְּחֹתָם‎ anthina nyan 
וּשׁלשֵׁים‎ DIY מַנַשָה‎ no: DI"pB35 צָבָא:‎ Nx 55 noy at 
mao לְמַשָפַּחתֶם‎ ud 1253 33536 פ‎ IDNA אלף‎ 
צָבָא:‎ MY 5» n*»b) Juv עָשָרִים‎ jo שמת‎ "epo DDIN 

:D'ND VIW now DYA nbn DI nb? DO pes‏ פ 
DNT J} aps‏ לְמִשְׁפּחֹתֶם appa opas ma?‏ שמת jap‏ 
AY cy‏ וְמַעְלָה כָּל יצא צְבָא: DY ]] nbD? DITTpb39‏ 
onim Wy "i256 D NIND YAVA nos DWY‏ לְמִשְׁפָֹּתָם 
ma»‏ אֲבֹתָם בְּמַסְפַר nby‏ מִבֶן עָשָרִים שָׁנָה וְמַעְלָה כָּל NY*‏ צְבָא: 

D מַאִוֹת:‎ YAm לְמַטָה אֲשֶׁר אֶחָד וְאַרְבְּעִים אֶלֶף‎ oppa” 
אַבְתֶם בְּמַסְפַּר שָמַת מִבְּן‎ ma למַשָפְּחתֶם‎ Eno nbi בי‎ 
TYY "on nep DI pb43 NIY יצא‎ o5 וְמַעְלָה‎ ayy moy 


22 dl 6 17MSS 6561 ORÐ ut 21 etc) | 24 63 4- 20% (3 invers); 
id 26. 28 etc | 28. 29 cf ad 8 || 42 10MSS 469 (et $ cf 22 etc) '25. 


1,44—2,12 NUMERI 11 


nyo pp vw הפְּקְדִים‎ TIN“ פ‎ inigo VIW now Dyo 
לָבִיתזאֲבֹתָיר‎ TATEAN עָשֵׂר אִיש‎ DIY וּנְשִיאִי יִשְׂרָאֵל‎ umm 
מִבְּן עָשָרִים שָׁנָה‎ "opas ma? בְגִיײִשְׂרָאֵל‎ npp os NI 
novy בְּיִשׂראֵל: יהיל כל הַפְֶּדִיםי‎ N3y ליצא‎ A 
neo» nbn וְחַמָשִים:‎ NIND וחמש‎ MAN TAYA ox 
naby ny "149 | בּתופָּםוּ — פ‎ wen לא‎ anay 
Jina sgn לא‎ EIS "pen Nb פאָךְ אֶת"מַטַה לו‎ :bs 
-b3 ועל‎ ny אֶת-הַלוִים לימש‎ "pen TANPO יִשְׂרָאֵל:‎ 32 
nm 15-55 ] אֶת-הַמִּשְׁכְן‎ wb" noá 区 -YN-53 byy 3o 
mn יורִידוּ אתו‎ pwan ypas: iy ayab Dp) mw 
בְּנִי‎ ums הַקָּרֵב יוּמֶת:‎ wm mv יקימו אתו‎ pyan Ana 
am Dons לְצבָאֹתָם:‎ bi על‎ PANI ִשׂרָאֵל איש על-מַתֲנְהוּ‎ 
iu^ ow 3 ny וְלאדיְהַיָה קצף על‎ nm 125 3p 
555 pe 3 מיעשר‎ 4 Yn 200 movo-ns nbn 

"by 12 אֶתמשָה‎ nym my אֲשֶׁר‎ 
Tovrov אֶלדמשה וְאָל-אַהֲרְן לָאמָר: <אִיש‎ sjm aTe 2 


ו "ו 
a‏ 


DR יִשְׂרָאל 738 סיב‎ o3 wr ohay ma» בְאתת‎ 
וְנְשיא‎ opas? יְהוּדָה‎ nànp 233 nmm nep. Bonms sm 
D'y3U^ npi"N OTIRDI avt immer a PA nim 39 
30^ 335 יִשֶשְכָר וְנְשִיא‎ ni vo» מַאֲוֹת: יוְהַחנִים‎ WY nb 
yIW) "bw אַרְבְּעָה וְחַמָשִים‎ Tip ובאו‎ iy p 
TN2338 choa MS fu 25 וְנְשִיא‎ jar 7מטהי‎ inigo 
למחגה‎ mpanao וְאַרְבֶע מַאֲוֹת:‎ now שְׁבְעָה וְחְמָשִים‎ Tip 
nna וְאַרְבּע-מַאוֹת‎ DDIN TNA וּשְׁמֹנִים אֶלֶף‎ n nio יְהוּדָה‎ 
DnNay5 תִּימָנָה‎ NT nnb 59 ס‎ — €yp רְאשנָה‎ 
nut ייוּצְבְאָו וּפֶקְדִיו‎ INTA לְבָנִי רְאוּבֵן אֶלִיצוּר‎ ity 
שְׁמָעון וְנְשִיא‎ nb vor nymngmys וַחֲמֵשׁ מַאִוֹת:‎ now ְאַרְבָּעִים‎ 


44 ^ 6+ לְמַמָה‎ "DN TADY; ins לְמַ' אָי‎ | ^ 1 c 2MSS w6 |--תֶם‎ 
45 = 46 DDR235 ut 52 | 46 = <6 | 47 1MS 6 ִשְׂרָאֵל‎ 93 TINA ut 2,53| 
50 prps ב1‎ (ut 63) | 52 x. TT | 53 GBabAF 4- 73355 (cf 2,2) | Cp 2, 2 3 0 
4 cf 13] 5 cf 1,8 | 6 1 DIRAI ut 4. 13 ;וס‎ id. 8. 1] 7° 5MSS a$ (ut 
14. 22. 29) 'D3 (6 [id 20] ut 5. 12) | ^ cf 1,9 || 8 cf 6 | xo 65 's | זז‎ cf 6. 


2,133 במדבף : 182 


nyUn DAPP יוּצִבָאוֹ‎ DASR שְׁמְעוּן שְׁכָמיאֵל‎ "27 
DYS 7j +יוּמטָה גד וְנָשִׂיא לִבְגִי‎ inisa UU nos Dom 
MIND UU mos AYIN nen OTIP INS NYT 
Ebr Y 528 מָאֵת‎ Jas) mann? םיִדָקְפַהלְּכיé‎ oya 
לוְנֶסע‎ D YP לְצַבְאתֶם וּשׁנָיִם‎ DYA וְאִרְבַּעַדמַאֶות‎ nos 
יָחֲנוּ 12 יִסָעוּ אִישׁ‎ A nine Tini הלוים‎ nn מועד‎ 5n 
ne^ ansas? אָפְרָיִם‎ mnn b318 D ETT Tv 
amip וְנָשִׂיא לְבָנִי אֶפְרִים אֲלִישְׁמֶע בְְְּעַמִיהוּד: פווּצְבָאָוֹ‎ 
TAID 325 מִנְשֵׁה וְנְשִיא‎ neo Yopyo iso וחֲמַש‎ ap אַרְבָּעִים‎ 
:DNDNIDA SON שנים וּשָלשִים‎ DIRA water gA byb 
וּצְבְאָו וּפְקְדֵיהֶָם‎ irm אֲבִידָן בֶּן‎ j5023 Y yx וְנְשִיא‎ 12323 162322 
CN nimbo מַאֲוֹת: ציכָּל-הַפְקְדִים‎ VII AN DLA neon 
D yg DY nnkas TND ושְׁמנתאַלְפִים.‎ PON NND 
"B לבגי לן אַחִיעְָר‎ ier; לְבְאתֶם‎ myby D rone Says 
NISD YAVA row DPY MIY OTAI וּצְבָאֵוֹ‎ ngay 
וְנְשִיא 3 אֲשֶׁר פַּנְעיאֵל בְְּכְרֶן:‎ wg מה‎ "ep זיוְהַחנִים‎ 
ODDI TADI וחמש מְאות:‎ AIN וְאִרְבָּעִים‎ TIY וּפְקְדֵיהֵם‎ 2325 
Dpov וּפְקְדֵיהֶם‎ INDY sv וְנְשִיא ְבָני תל אַחִירָע‎ 
EUIS nso דֶן‎ nino יכּלְהַפֶקדִים‎ imp yr] PS nom 
5 לגְליהָם:‎ YP) לָאַחֲרֹנָה‎ NIND ve^ now וְחֲמֹשִׁים‎ TIYA 
המחנ לצבָאם‎ "Pb onay MA? bgaa "pe now 
וחמש מאָוֹת וַחֲמַשִׁים: 3ּוְהַלְוִים‎ DAIS וּשְׁלְשֶׁת‎ AON ששדמאות‎ 
אֶתחמשה:‎ nym mw כּאַשָר‎ DNTS 3 yar לא הֶתְפָּקְדוּ‎ 
àmh "um 12 אֶתמשָה‎ nim SS E ויעשו 33 יִשְרְאֶל‎ + 
פ‎ — mpag איש לְמִשָפַּחתָיו לבת‎ WOJ 19) 
"n3 אֶת"מֹשַׁה‎ nym "wn mra npe pow nj? Ry 3 
CNN וְאֲבִיהוּא‎ cI0::0520 TS mU יוְאֶלָה‎ DPO 
הַמְּשְחִים אַשָרדמלא'‎ mnes Dus vw BU ness AN) 
7I2 8 2 vb, sed cf fil ad 1,5 | 13 et Ig pauc MSS a (id 4. 15 etc) --ד'1‎ 
(ut 6. 8. 11); 1 l| 14 109MSS 4 "1 ut 1,114|17 6 "319 cf 13] 20 cf 1,19] 
25 cf 12 et 1,12 | 33 6 D21n ut 1,47 | 34 * 658 55, 6^ YNI )6 om 


6 5 |ִּבָּר? 1 pro 25)| Cp 3,1 diè‏ בְּמַחָנַהוּ S invers (et‏ * יל | (ויעשו- -משה 
frt c 63 3875:‏ 1 ל | וְאַ' "NT2N ut 1Ch8,3|| 3 a 21MSS (urMS)EJ (et E0gMSS)‏ 


3,4—26 NUMERI 183 


nó v Bajpna "mim wb? וְאֲבִיהָוּאי‎ 27» non spa? em 
וְאִיתָמֶָר‎ ny? ניכתן‎ ge wow בְּמדְבֵּר סיני וּבָנִים‎ Am לפָנִי‎ 
ps? אֶלדמשָה‎ nyT "aT D :םָהיִבֲא‎ DON otov 
וְשׁרְתְוּ אתו:‎ mea mus אתו לְפָּגִי‎ nubym p") many הקרב‎ 
לפני אֲהֵל מועד‎ niv» זוְשָמָרוּ אֶתדמְשְמַרְתו וְאֶתמַשָרַת‎ 
-hNY מוֹעַר‎ bn ibabang *ושמרו‎ YAT אֶתדעבדת‎ ES 
phbp-nw Anny gyan nany 7225 oyaa npo 
-hNyo הַמָּה לול מַאֶת" 33 יִשְׂרָאֵל:‎ nn) nin לְאֶהַרְֶן וּלְבָנָיו‎ 
פ‎ — :npv הַקָּרֵב‎ wm אֶתכְּהֶנָּתֶם‎ bt pen WANY) qns 
אֶתהַלוִיּם‎ np nn fra לאמר:‎ TADON njm mu 

wm יִשְׂרָאֲלי‎ "330 nm» "eb 122753 nnn יִשְׂרָאל‎ \33 Timo 
oio yos 35273 57 Da 34152752 35 "213 ien "2 
לי יְהַיוּ אֲנִי‎ apaa DJSD OAW 352-52 "2 tipa 
לאמר:‎ ro "aT: nÜDOw Am יבר‎ | m — mpm 
vma "ar^? onaya? pps ma» לוי‎ "amu "pes 
Umy WUNP DyT CROP משָה‎ DRN pets ioin וָמַעְלָה‎ 
MAY TRYS ios גרְשון וּקְהָת'‎ apaya vanas TRTI? 
לְמִשֶפְּחתֶם עמָרֶם‎ nap 33119 בְניגְרְשון לְמִשְׁפְּחֹתָם ?32 וְשְמָעִי:‎ 
TON YAD brp לְמִשְׁפַחֹתֵם‎ "Me aano seem yan wi" 
מִשְׁפַחַת הַלְבָני וּמִשְׁפַּחַת‎ pia :לג‎ :na ma "ba nawo הם‎ 
"3r55 5003 "hp pb? "iUa nawn m הַשָמָעִי אלה‎ 
וחמש מַאֲוֹת: ימָשָפָּחֶת‎ DDYN שָבְעַת‎ DTPA nove vr 
npo Uy שיא ביתדאָבי‎ tn 33m 120073 "D ^at" 
וְהָאֶהָלי‎ qnm מועד‎ E Ta וְמַשְמָרֶת‎ Pogona 
nnb ְאֶת"מָסַךְ‎ "Sm? אֶהֶל מועד: 6רקלעי‎ nne TÖM מִכְסַהוּ'‎ 
לכל‎ "mo AN) סְבִיב‎ nium byy awan by s Š 


3 5 JDI | 4? ₪ 2 | ^ dlc IMS 9 | 6 6 DNN? || 8 = frt add, 
cf Y | 9 ^ 12MSS 26 לִי‎ ut 8,16; 1 4 || ^ 3 TIAÐ (ut 12; 8,16); 1 6 | 
I2?lc ל‎ axV(ET4MSS) *323 ut 41s. 45 || ^ 6 HIT arb (cf 
46ss) | 15 6P DIPÐA; cf 1,19 || 16 1 c ₪ (cf 6) 33 | 17* 6 l'ebouv; 
id 21. 23. 24 || ^ 6 ק'‎ || x9 53MSS ' || 20 »21MSS || 21 cf 17 || 22 * 
3 'P3 | ל‎ dic 39 || 23 6 323? | 24 ° 6 + ל | מִשְתַּחַת‎ 6% Aan (lA. ?( 
3 אֶלִיאָב‎ | 25 ** 6 bN, 3 הַמִּ' וִירִיעֹתָיו‎ | ^ 3MSS 693 וּמִ'‎ | 26 = 6 
הַמִיתָרִים‎ ns זו (016א)‎ = NNI pr .(מז"‎ 


3,27—46 במדבר 184 


"yu וּמִשְׁפַָּת‎ yer] nne nop»? ₪ | עֲבָדָתוֹ:‎ 
nag npaya nn DN "ONSE netos וּמַשָפַּחת הַחָבְרֹנֵי‎ 
מַאוֹת‎ "vp Bow שָמנַת‎ noyp) מִבְְְּחָדֶש‎ "2152 3 昌 DB 为 328 
19e Ty. על‎ wm napa nbbwps הַקְדֶש:‎ nus "ot 
row" 1a NUM וּנְשִיא בית-אָב לְמַשָפְּחַת הַקָּהָתִי‎ IDA 
אֲשֶׁר‎ vpn 523 nharem menm inowm he nno: 
qos son wt ibas sangay 555 TPRI) npa ww^ 
"neos הקדש:‎ nouo "uot ipe הכקן‎ paw a 
Dne niya nn now vcn nppuo מַשָפּחַת הַמַחָלִי‎ 
וּמָאתָיִם:‎ DDIN NYY noy מִבְּןְחַדֶש‎ "123 "E002 B pets 
TX על‎ pasa צוּריאֶל‎ "hb ביתזאָב לְמִשְׁפְּחַת‎ rus 
pwan wp בְּנִי מִרְרל‎ Ày וּפְקַדּת‎ myby um הַמּשְׁבֵן‎ 
סָבִיב‎ unn urs "gar 551 152-7553 yg Ta וּברִיחָיו‎ 
Mab nop. gren ^5 וּמַיתְרֵיהֵם: אוְהַחֹנִים‎ ann Bm 
המלש‎ naya DY vj "posing ֶהָל"מועד מזְרְחָה‎ 
aw Dha apap יוּמַת:‎ pI um יִשְׂרָאל‎ sua לְמִשְמָרֶת‎ 
v3] "sr? לְמַשָפְּחְתֶם‎ ny" משָה וְאֶהַרֶן עַלדפי‎ Ups 
יְהנָה אֶל-משָה‎ DN D TUN nr mv וְמַעְלֶה‎ 
Pob יִשׂרָאֵל מִבְְְּתָדֶש וְמָעְלֶה וְשָא אֶת‎ 25 321 121753 p? 
533 "er? nnn nim לי אי‎ nnns inp :npbu 
יִשְׂרָאֵל:‎ "o3 namaa i37? nnn הַלָוִים‎ nona Da ישְרְאֶל‎ 
יִשְׂרָאֵל:‎ 333 WRR אתו‎ nim my כַּאֲשׁר‎ no pee 
ampa? nove) מִבְְְּחָדֶש‎ nb בְּמַסְפַּר‎ 2r כְליבְּכור‎ me 
ובר‎ D DNA ְשְׁבָעִים‎ ne» nos aep nv 
*333 כְּלבְּכור‎ nnn אֶת"הֵלוֹים‎ np4s E. nUn-»w npn 
ys nns vow pena nnn nne nens sí 
-y DDI DINAT וְהַשְׁבְעִים‎ nüown "we ANYS ְהוָה:‎ 
28 ? praem c IMS 39 פֶּקְדִיהֶם‎ ut 22. 34 | 1 frt שלש‎ | 319-4 
132) וְהַכָיוֹר‎ (cf Ex 39,395); prps "BH NJN ut 4,5 || prps לכל‎ | © 6 
DD— (id 36 6) | 3216 63 (cf 692 by פקיר‎ | 35 28 OMAN | 38 * 
'B'DN (6 om 'p הַמִ'‎ 25) | * 11MSS Edd a 'B | © 5155 ₪ --רי‎ | 9 a 


c (punct!) 11MSS w$ | 40 65 plur; id 45 | 45 cf40 || 46 ? ₪ פדוי‎ 
(= 5 vel פְּדנִּי‎ ?( id 48s; 1 ₪. 


3,47—4,14 NUMERI 185 


Dy nyan nyon בְּנִי יִשְׂרָאֵל: יוְלְקְחְתּ‎ oaa nien 
"pn nnnjvs py ma ny npn P bpa לת‎ 
onian np» ns משָה‎ npo בָּהֶם:‎ mem דרי‎ "i tow 
np? "wi va בכר‎ ngos ibp "woe by DETI מאת‎ 
הַפְרֶש: יינין‎ opt/2 A) וּשְלֶש מאָות‎ PU חֲמִשָׁה‎ ADIT 
ny כּאֲשֶׁר‎ nyw A^» waa Dye? màn sernw nt 
D — inUbonN יְהוָה‎ 
נְשא אֶת-ראש‎ AN? אֶלמשׁה ייאָל-אַהֲרְף‎ nim 3200: 4 
אֲבֹתָם: 1353 שלשים'‎ ma לְמִשְׁפּחֹתָם‎ "b 3 Tinp náp 3 
לעשות מְלָאכָה‎ Này» "abs nau "won ועד‎ n5 ay 
:DR t^p מועד‎ baga NIRSA עבת‎ NT4 מוער:‎ ONNI 
1371521 3927 n335 nw vim הַמַּחֲנָה‎ pba i323 פוּבָא אַהֲרֵן‎ 
baba- 733 עור תַּחֲשִׁי וּפֶרְשָוּ'‎ `D voy "n הָעָדֶת:‎ Ds ns 
יִפְרְשו* 733 תכל‎ mien דועלו שׁלחְן‎ m3 "e nbynbt nbon 
np nw nipinun-ns| וְאֶת"הַכַּּת‎ naypD-nN E un 
bi תולעת‎ 723 Dior sigues inym vor Tenn rn^ 7017 
nb3n וְשָׂמוּ אֶת"בַָּּיו: קתו בד‎ vnn בְּמְכְסָה עור‎ T 
ְאֶת-מַחְתֹּתֶיהָ‎ TIRONS וְכְסוּ אֶתדמְנֹרַת הַמָאור ואֶתגְרְתֶיהָ‎ 
וְאֶת-‎ ADN ne :n33 aö- V^ "UN nios *53-53 DW 
a nami pyyn עַלהַמוט:‎ unn nA עור‎ TDD DY 23753 
DINN Jt Unn אתו בְּמִכְסָה עור‎ 152 nb3n 73 רשו‎ 
35x 3n» va n3 אֹשֶר‎ nua Barbany Snpoyis 
UY: ג -הַמוֹט:‎ n» תִּבָלֶת )102 אותֶם בְּמַכְסָה עור תָּחֵשׁ‎ 
v5s-bs-nw vob +וְנְתְנּ‎ :ON 73 vy אֶתדהַמִזְבָּחִי וּפֶרְשוּ‎ 
אֶת-הַמַחְתּת אֶתי-הַמְזְלְנת וְאֶתדהַיּעִים‎ nia יְשָׁרְתִוּ עליו‎ ON 
'Db vnm עור‎ pa vÓp ugs ְאֶת-הַמזרְקת בל לי הַמִזבָּ‎ 


46 ל‎ 23 plur; id so | 49 1 c ₪ et 5100 הַפְּדוּים‎ | 50 6389+ bp | 
5I sic 8; aQ ,הַפְּדוּיִם‎ cf 49: 6 + הָעַדְפִים‎ NYY (ex 49( | Cp 4, 1 = >10MSS, 
ut 21 (dl 7)|3 * 6BFL וְעשָרִים‎ WAN (ex 8,24); id 23. 3055 ||" 1 c cod Sev ux 
הַבָּא‎ ut 23. 30 etc | 4 6*7 十 nonn vb (ex 2) | 6 * 6 5axivewov (= noD); 
id 8. ro. 14 || ל‎ ins c 20155 71 Toy I 5+ ֲלָיו‎ | <6 | 9 <6 | 
I3 ** ^ אֶתדהַמַוְרְקְת (?) עַלְהַמִוְבָּחַ‎ n3) (cf 14) | 14 * 77MSS 2689) את‎ | 
.וכ 8 ל‎ 


4,15—32 במדבר 186 


בָּיו': 55וְכְלָה אַהַרְדוֹבְנָיו n525‏ אֶתדהַקְדֶש וְאֶת-כָּלכְּלִי הַקְדֶש 
yb33‏ הַמַּחֲנָה וְאחְרִידכן 23 "pr. WINDY erp Dnp^33‏ 
Dbw anp)‏ מַשָא byka npp^oa‏ מועד: ופקת לער יכ 
qus‏ הפּהן pY‏ הַמָאור nni» men NBM‏ הַתָּמִיד jp‏ 
הַמִּשְׁחָה פְקְדֹּת כְּלהַמשְׁכְן וְכֶל-אַשָרדבּו b moss wpa‏ 
HINON nya mm aan‏ לָאמָר: JANS‏ אֶת- 
שְׁבְט niet‏ הַקָהְתִי Tino‏ הַלָום: פוְזָאתיועֲשׂ לְהַם im‏ וְלָא 
wn‏ בְנְשְׁתָּם תקד הַקָּדְשִׁים DAIN A ws Yum nos‏ 
אִישׁ VAN‏ על-עבְדָתו וְאֲלידמַשָׂאָוֹ: לאיבא לראָות "DN y522‏ 
nym xm bD —— nnb vu‏ אֶל-משָה לאמָר: NE?‏ 
onas ma» omo pus oa UNYDN‏ לְמִשְׁפְּחֹתָם ג<מִבְן 
שׁלשִׁיםי moy niv‏ ערי "pem mY mubm]a‏ אוֹתָם NaD-73‏ 
Này Nay5‏ לֶעבָד n‏ בְּאֲהֵל מוֹעַד: +יזאת עבת naan‏ 
vy‏ לעבר ps "md‏ אַתדירִיעָת jayan‏ ְאֶת-אָהֵל 
מועד מִכְסָהוּ וּמִּכְסָה nbypon TN Unna‏ וְאֶת"מֶסך nns‏ 
Sn‏ מועד: "énn Pop Ass‏ יְאֶתמְְְּ תח is "nsn "wv‏ 
nDirentoyv paventoy‏ סְבִיבי Aa‏ מֵיתְרֵיהֶם וְאֶתכְְּכְלִי עבְדְתֶם 
ni‏ כָּל-אַשָר יְעַשָה "nno‏ וְעַבדוּ: =עַל"פִּי Aas‏ וּבָנָיו nn‏ כָּל- 
עבדת bn*y appa nnja» 535 oi- b vun wa‏ 
tayna‏ אֶת בְּלַדמַשָאֶם: יאת niya nin»‏ בְּגֵי SYI‏ 
5n‏ מועד D qnan as" "nw T RET‏ 
"ones‏ מְרָרִי לְמַשְׁפְּחֹתֶם לְבִיתאֲבֹתָם "pem‏ אתַם: :1250 "iot‏ 
שָׁנָה "N39? Ran?» Düpem nau Deana W nope.‏ עבר 
אַתעברת bn‏ מועד: NYYD ANII‏ מַשַמֶם 225 ְעַבְדְתַם בְּאֲהֵל 
מועד קרשי הַמִּשְּׁן וּבְרִיחָיוּ TTE,‏ וְאַדְנְיויי *וְעַמוּדִי הַחָצַר 
3"55 וְאֲרְגֵיהֲםי onay» baby Dinos bib nire bnnn‏ 


I4 ^46 + אֶלְמָכְסָה-‎ DRR 323) 1327n8) ולקחו 732 אַרְנְמָן )302 אֶת-הַכְּיור‎ 
על-הַפּוּט‎ un WMA עור‎ (frt add) | 15 493 משאי‎ (plur) | 16 prps oos 
INTY (cf 6) | 19 ^ 6MSS 26 NN? | * 351155 (Vers) "ON | ee 26; 1 frt 
c 26MSS an (et 69140155 Edd) ועל‎ | 22 cf 3,17; id 24 et in vs sqq | 
23° cf 3| ל‎ 32MSS 261 Tp] (ut M 30. 3555) | 25 a "I2 || 26 sa (bis) <6 || 
b >S, 6 לכָּהֶם‎ | 27 a 6 sing j? lc 6 בְּשָמַת‎ ut 32 | 28 >3MSS 6 || 20. 30 6 
plur (cf 27(| 30 ° cf 3 || ^ 3 N23 N27? (ut 23) | 31 6+vb nonn | 32° $ 
十 vb nonn | * 63 ^1 | = 63 וכל‎ 


4,33—5,4 NUMERI 187: 


וּבְשְמָת ‘aing vipen‏ מִשְמְרֶת מַשָאֶם: יזָאת niay‏ מִשְׁפָּחת 
"no 3‏ לכָל"עַבְדָתָם בְּאָהָל מועד DARTIR ToS a‏ הפהן: 
opes‏ משה raS noy wem pn‏ הִקָּהָתִי לְמִשְׁפְֹּתָם 
mam‏ אֲבֹתָם: qanos‏ שֶלשִיםי שָׁנָה W) noy)‏ בְְְּחַמָשִים ng‏ 
Na32 NIT-‏ לֶעבדָה" ona‏ מועד: הָי OTIR‏ לָמַשָפְּחתֶם 
BON‏ שבל nwon DD‏ זּאֲלָה פְקוִּי מִשָפְּחָת Aypa‏ כּלד 
הָעַבָד ba‏ מועד אֲשֶׁר cec Ñas) Aya ups‏ יְהוָה T3‏ 
pps D ito‏ 53 גרשון לְמִשְׁפְּחוֹתָם ma‏ אֲבֹתָם: 
מב שלשיםי שָׁנָה "P n2v53‏ ְּחָמָשִים Nix Ramba my‏ 
לעבה" bna‏ מועד: onas ma bphevbb Diipa Pone‏ 
niso VUA mios‏ וּשָלשים: Ahay "npb noe‏ 33" גרשון 
295755 בְּאֲהֵל מועד אֲשֶׁר pb‏ משה mam‏ 5- יְהוָהי: 
“Ppp‏ מַשָפָּחֶת a nnb Mp sa‏ אַבְתֶם: 13045 DADY‏ 
AY‏ וְמַעָלָה וְעַד Dya‏ שגה כל Nix Nan-‏ לְעַבדָה ora‏ 
מועד: annevcb ampe me‏ שׁלְשׁת DBOR‏ וּמָאתָיִם: TORAS‏ 
"npb‏ מִשָפְּחָת 3 מְרָרָי אֲשֶׁר njm aby Tus nv Tp?‏ 
בְּיִדימשָׁה: >בּל"הַפּקלִים spe àvw‏ משה וְאַהֲרְן "iios‏ 
jana mnays n2» nnhevoo nmn ba‏ שָלשִים Av‏ 
ְמַעְלָה וְעד sy Nano "OU Dyana‏ עבדתי עַברָה ועבדת 
sọn‏ בְּאֲתֵל מועד: npe vows‏ שמנת DDN‏ וחמש nis»‏ 
:Nb 区‏ על" pa njm‏ אוֹתֶם "nÜb- T‏ איש איש -by‏ 
TAY‏ וְעל-מַשׂאו Dow pippi‏ יְהוָה D ONY‏ 
"am 5‏ יְהוָה אֶל-משה לאמָר: צו SANN‏ יִשְרָאל aia‏ 
DPT "2p EDID NOD o5 ayp) S minani‏ 
mwn‏ אָל-מַחִוּץ E DYN Tonb5‏ יטמָאוּ "UID-DN‏ 
אשר NS‏ שכן D»‏ +ויעשודכן 5* ִשְׂרָאֵל DAIN sov‏ אֶל- 


32 51 c IMS 24681 אתכָּלד‎ (6 nNY) | 35 * cf 3; id in vs sqq | ^ 6 
?ל‘‎ | 36 565 5 38] v | 38 9MSS 68 ל‎ | 39 * cf 3 | ^ cf 35° || 
41 ins frt c 2MSS 687 nh "3 | 46 cf 38 | 47 一 6 1335? 3--N235. 
(cf 23. 30 et 2MSS) | 49 * prps פֶּקְדוּ‎ || °° trsp post " Drby ut 37. 45 || 
> di? (vel 1 PMY, cf 6 [et $]) | %1 6 Seb IMS 69387 VËNI | * prps 
T3 | Cp 5, 3 ? 25MSS d (et £99MSS) Ty] || ^ »693 | * 3 n2—? |. 
4$ B= 


188 2353 5,5—21 


pano‏ למחנה כּאֲשֶׁר 3233 Dum‏ אָלדמשה »1 עָשוּ 03 יִשְׂרָאֵל: 

b? לאמר: דבל אלב‎ nrc npn ם | יבר‎ 
מַעֵל בּיהוָה‎ opm» Digg כִּי יעשוּ מִכְּלחטָאת‎ DÜNCIN D^W 
DYT ioy WN הַהָוא: זוְהַתְווּ אֶתחַטָּאתֶם‎ WDT TRÝNI 
s) אֲשֵׁם‎ WN וְנָתן‎ vor אֶתדאַשָמו 3 יסף‎ 
yr הַמוּשָב‎ DUNT "UON DUNT לְאִיש גּאַל לְהָשִׁיבי‎ DATDNSS 
EL TÉAD "mop הַכַּפָרִים אֲשֶׁר יְכפֶּרבָּו‎ ^W 735b 1725 
YÜPD-DN VANO יְהְיָה:‎ "b a amps קדשי בנידישָראל‎ 
MTI = פ‎ = mb להן‎ nv אשי‎ m ל‎ 
איש אִיש‎ DIN DIONI יִשְׂרָאֵל‎ aby 33112 אֶלדמשָה לָאמָר:‎ 
anay SDN איש‎ 23 byn 12 וּמֶעלָה‎ Ays mayns 
אִין בַּהּ וְהָוא לֶא‎ W INADI sm TD) אִישָהּ‎ YD By 
TARDI NY) TntN-nN Nip NIPT voy "àpis ִתְפָשָה:‎ 
INRY אֶת-אֲשְׁתּוּ וְהָיא לֶא‎ NAP DNAp-m vor PTN 
"gy MPS אֶל-הַכהן| וְהַבִיא‎ 各 多 SS הָאִישׁ‎ Num 
nis wop yeso vot? vÓy שְערִים לאדיצק‎ nop ne"wn nyvy 
nn וְהַקְרִיב‎ > sw nosmo qat הוא' מִגְחָת‎ Pio nnao s 
-523 קְדשִים"‎ mb הַכֹּהֵן‎ npo :npgm 55 miym qn 
-bs n3 juan np va ypypa DT וּמַןדהֲעְפֿר אֲשֶׁר‎ eun 
אֶתירָאשׁ‎ P053 ÁT D? AYNIY ven הַמָיִם: 5וְהָעַמִיד‎ 
TA MY; nkop מִנחֶת‎ PAPI npjb עלדכּפַיהָ את‎ ]nj nn 
"ON אתָהּ הפהן‎ niyay Pongan מי הַמְּרִיםי‎ vm qnan 
nnn nwoo mot? NDS1 JAN אמלא /220 איש‎ MYNTIN 
nnn mot?» DAY הָאַלָּה:‎ DINAT "pen p אישך הנקי‎ 
אֶתדשָכְבָתּו מַבַּלְעדִי אישךף:‎ JA איש‎ jh אישך »^ נְטְמָאת‎ 
TÈN isa האלה וְאָמַר‎ nyawa אֶתהָאָשָהּ‎ qn piyay 


Jang יְהנָה‎ nÀ? 3192 TNA לְאֲלָה וְלְשְבְעָה‎ qnis nym y» 

6 >6; 1 41 | 7 ins ? DRY וְהָשִיב' 83| | או‎ et ,בְּראשו‎ cf 7 | ל‎ ins c 63 
TNT (vel dl (ליהוה‎ | 9 * ins c 1MS 6 ליהוה‎ (65) xot) | ל‎ dl frt | ro aa di 
fit c Y; nonn MSS לא‎ (3 rm 15 ל | (ואיש קדשו]‎ 14MSS Edd w83 ואיש‎ | 
I3 1 FAN, cf Gn 34,2 | 14 prps עבר‎ ÍN (cf 30) | 15 = 8 קרבנה אלדהכ'‎ | 
b Seb היא‎ | 17 * 1 frt )6-+ (צפם‎ D | ? 3 הַמַוְבָּחַ‎ || 18 a prps 6 6% me 
הַמְאָרִים‎ (vel DNAT?) | P prps dl (?); [Spro הַמָאֲרִים :מַי"הַמָי הַמְא'‎ "971 Ben :[ | 
I9 ? cf 15 | ל‎ 18. 


5,22—6,10 NUMERI 189 


Tin? הָאֶלָה‎ mngon Dòn >וּבָאוּ‎ :ay וְאֶת"בֵּמֲנֵךְ‎ no53 
וֹאָמַן: 209123 אֶת-‎ S וְאָמָרָה הָאשָה‎ T LO 153 anias 
"DN Apyma אלמי הַמָרִים:‎ "Do "553 ua TONI rs 
יהַמַארְרִים לְמָרִים:‎ DAT בָהּ‎ NI DNI MAT תמי‎ nw 
אֶת-הַמִּנְחָהּ‎ num הַקְנְאֶת‎ nnjo nw TYNT Tb jns npbvs 
Amaemqo qim pòp אֶליהמזבח:‎ spi וְהמָרִיב‎ nj? "ae 
אֶת-הָאֲשֵׁה אֶת"הַמָיִם:‎ nmP "DN הַמִזְבְּחָה‎ mpm אֶתאַבּרְתָה‎ 
APNI מָעל‎ open! אֶנְמְמְאָה‎ AMM DATAY יוְהַשקָהּ‎ 
ny?" nb» niea וְצַבְתָה‎ "nis יהַמְאֲרְרִים‎ mw n2 wi 
TONT ANOYI Mb-DN128 spp "aya nw nysa nnm 
אֲשֶׁר‎ nMopn NYA nNv9 | :yyp mni וּמָהֹרָה הָוא וְנִקְתָה‎ 
עָלִיו‎ "yn אִישָהּ וְנְטְמָאָה: יאו איש אֲשֶׂר‎ DOA DW'N תּשְׂמָה‎ 
וְעַשֶה‎ TIT wb? אֶתְהָאשָה‎ TAYT TDUNCDN NIP) INIP רוח‎ 
TAST TY הָאִיש‎ npe הַזָּאת:‎ uuo. nw pen A? 
5 — ADYNY תִּשָא‎ NÄT 

now יִשְׂרָאֵל‎ ON 333 ON? יְהוָה אֶל-משה‎ wm 6 
ליהוה:‎ eab Th» TD iib "op "3 DÜNTN V^ DTN 
לא יִשְׁתָה וְכְלמִשְׁרָתי‎ "o8 pom pv Pob "eb ושכר‎ qnos 
Ti "b לחים וִיבָשִׁים לא יאכל: יכל‎ DAM nt^ N? עֲנָבִים‎ 
abas לָא יאכל:‎ arr מַחַרְצנִּים‎ pia pio ntes אַשָר‎ 5250 
אַשְׁרײיניר‎ bbs ער-מלאת‎ ANTO לאדיְעַבָר‎ wn נזָרוֹ‎ m 
ליהוָה‎ mia שֶׂער ראשו: "הימי‎ y 53 nim vp Aymó 
ולאַחתו לאדיטמא‎ dyb זלָאֲבָיו ולאמ‎ iem Nb np Ubi by 
Up pom עליראשָוי = = כָּל‎ Wi גר‎ P nba nob 
Ta v? web anD בְּפַתַע‎ "op nb MAY inymo wan 
"Mov ינִלָחֲנוּ: פיוּבִיום‎ wav "nea מָהָרָתוֹ‎ n3 ראשו‎ n2 
22 =| niayp | * 1 6 6 9535 | 23 cf 18; 60+ המאררים‎ | 24. 27 = 6 
et $ sim ac 18 | 27 aa <69; 14 | P1c ₪ nm | ** cf 24 | % S "po? | 
28 cod Jerich TYPI («x ?אשת 6 30 | [א' 29 | (וְנְזֶרַע‎ | Cp 621 
NID ut Lv 27,2 | ^^ 6 9 מיין-+6 * 3 | ל לְהוּיר‎ | * = NYYD (sucum 
fermentatum); 1 ff || 18—21 6 6/6006 et 6910466 (= WD et eùòxń 
(= T) promiscue pro 113 et 3; sim 6CYtdzety et ceŭxeoða pro TI et 


di‏ * 9 | עְלִיו-+6 * 7 | >3MSS 6 |^ < |66 sry (prps 9N)‏ * 5 | הָוּר 
v 21?‏ 89|5 6 


6,11—7,2 במדבר 190 


ny Riv‏ תרים או nk nne-ow jnsn"oN nj? oa oU‏ מועד: 
nyp‏ הפהן "DN‏ לָחטָאת וְאֶחָד "iv nel) n?v»‏ מַאֲשֶׁר חְמָא 
עַלְהַנָפָש Up‏ אֶתדראשו nva‏ הַהָוּא: *יוְהַזּירי Yny AT?‏ 
Th‏ וְהַבִיא imya v22‏ לְאֶשֶם mum‏ הֶרְאשנים Ye‏ כִּי 
"Nob‏ נזְרי: aña vis NNA ns‏ מלאת ^^ נְזֶרו as‏ 
אתו אֶל 5n nna-‏ מועד: bis nime "orna" DI‏ 
"iN DAN Vut‏ לעלה anna nns mÈ)‏ תְּמִימָה 
לְחַטַּאת mon yE‏ לְשְלמִים: סל מצות nb Pn rb‏ 
Ýa‏ ורקיקי nsa‏ מְשָחִים Dno pya‏ וְגַסְכִּיהֶם: 5 וְהַקְרִיב 
ner nyw wb? qnaa‏ אֶתדחַטָאתו IMODI‏ לווְאֶת-הָאַיִל 
nar nt»"‏ שְׁלָמִים ליהוה על סל AYYY nen‏ הַכֹּהֵן innio--ns‏ 
byk nne wn nbovs sperm‏ מועד אֶתירָאשׁ npoY mo‏ 
wey‏ רָאש jnjY TD‏ עַלִהָאש אִשְׁריתָּחַת nar‏ הַשְׁלְמִים: 
nppyve‏ הכהן אֶת"הַזְרֶע nova‏ מִוְְהָאִיל "o Ans no non‏ 
הפל roin) RN Clin aat jn "DN aga p‏ אֶת- 
itta‏ = וְהַנִיף I DAIN‏ תְּנוּפָה wb»‏ יְהוָה wp‏ הוא 22" 72 
DWAT mm‏ וְעַל pu‏ הַתְּרוּמָה ju "has nat^ ny‏ 
ns‏ תּוֹרת dan‏ אֲשֶׁר ודרי Tio» nyro 527p‏ 7325 אֲשֶׁר- 
voce? ponen‏ אשָר יר בִּן ng‏ על תורת B — Typ‏ 
mim uam‏ אֶל-מֹשָׁה לְאמֶר: 3a323‏ אַלדאהרן wahy‏ לאמר 
n5‏ תְבָרְכוּ an‏ יִשְׂרָאֶל D | inp MON‏ 
b — neu nias‏ 
vs‏ יְהוָהופָּניו o :ym qs‏ 
ישא יְהוָהופָּנָיו qos‏ וְיָשֶם לד o niu‏ 

O :D2328 "s יִשְרָאֵל‎ uir יזוְשָׂמִוּ אֶת-שמי‎ 

7 יהי npn nÜn nó» Bra‏ אֶת-הַמּשְׁכֵן ntÜb‏ אתו 
vpn‏ אתו taby‏ וְאֶת-הַמְַבַת pnt wos-5a-nw‏ 
קרש wb. Save inn‏ יִשְׂרָאֵל Dj anas ma iS‏ 
NOY | r3. 14 ? prps‏ ראש 9 I2 ? 65 frt = 51 WN; 14 | 16 6 > v‏ 
trsp TN post W33 ||‏ % | אתו 1 = || (אתו Na | ^ 1 132378. (6 0016 pro‏ 
5 ל* | ליהוה +6 * TNT | 2x‏ (הוא cf 4 || 20 = ins ? c 5 (6 pr‏ 18—21 


Edd tn}, cf 4 || 23 1 frt YY (vel YBN?) | 27 6 post 23 | 27 * 9 NY? 
= 6 + nm | Cp 7, 2° prps [יקרבו‎ | ^ 6 4- 9obexa (ex 3). 


> NUMERI IQI 


ph naynay welt הם הֶעָמְדִים עִלְהַפְקְדִים:‎ nien wv 
עַלשָנִי הַנִשְׂאִים שור‎ n» pa עשָר‎ t^ às TOY nim 
be nace ny "xe jean E אותֶם‎ ape "ow? 
אותֶם אֶל-‎ nnno אֶהָל מועד‎ ngar-ns וְהָיוּ לעבדי‎ DANA קח‎ 
y pamm קח משָה אֶתהֶענְלֹת.‎ :na "52 איש‎ Divan 
33? ]n3 "pan nra DW? הענְלוּת‎ "ntn IDOT ON onix 
inj "pan שמנת‎ Ày) ואת אַרְבֶּע הַעַנְלת‎ oniy '53 גרשון‎ 
DIR wi» הפהן:‎ PSR אִיתְמֶר‎ Ta DATY כ‎ no wo 
יְשָאוּּ יי ַיִקְרִיבוּ הַנִשְׂאִים‎ anaa ano» XDI כִּי"עבדת‎ yn No 
הַבָּשׂיאֶם אֶת-קְרְבְּנָם‎ D אתו‎ nt/s Da nitan "nain את‎ 
jns ליום נָשִיא‎ TEN Nba יְהוָה אֶלדמשָה‎ Ns inam "35 
vme D maen ngo njpyonw ליום וקריבל‎ 
יְהוּדָה:‎ npo 3mer ]2 נשון‎ RINY הראשון‎ ona DaT 
755 mw py Boot וּמַאָה ה‎ ob אֶחַת‎ pimp 123p: 
בשמן‎ Tha nob roo ו‎ Tot vpn opus שְבְעִים שקל‎ 
בר‎ TN יפר‎ inp nob ap) my DN לְמנחָה: ייכּף‎ 
לְחַטַּאת:‎ "DN לֶעלָה: ֿישְׁעַיר"עְנים‎ inav-]a כַּבֶשׂ-אֶחָדי‎ TIY אל‎ 
כְּבָשִים‎ non עַתּוּדִים‎ iyan Diny שָנִים‎ pa הַשְׁלמִים ו‎ nai 
השָנִי‎ Beas D נתשון בְְְּעַמִינָדָב:‎ q23p n; ngon T0733 
"NWP INY נשיא* יִשְׂשכָרי: ִיהֲקָרב‎ pta D הַקְרִיב‎ 
שַבְעִים שקל‎ no» אֶחָד‎ py 加 Pb "ND DY אַחַת‎ np 
7220 לְמַנְחָה:‎ iota בְּלּלָה‎ nob בְּשְׁתֶל הקְרֶש שְׁניהָםו מְלְאִים‎ 
"DN ow Pa) Éy :יפר‎ imp nw» 5m my nns 
nass אֶחָד לְחַטָאת:‎ Diyez לְעלָה:‎ s^] כַּבֶשׂ-אֶחָד‎ 
nya כִּבְשִים‎ nt/nn DYTRY Ayon now Bav pa הַשְׁלמִים‎ 
הַשָלִישִי שיא‎ bf3z4 B cuv" ְתַנְאֶל‎ mpm nen 
nyy קערת"כּף אהת‎ "aves bna nw לבג זבוּלן‎ 
OTY Vp opua opt אֶחָד כָּסָף שַבְעִים‎ paro ARYA Dies 
3 Seb ₪. DIY | 5 $--D3? | 7 6MSS 6% NN) | ro == 69 לה‎ ut 11 | 
I2 ins c 63 NW) | 13 6 "p" 3D ut 19 | 15 * 6** וְאַ'‎ | ^ <65 (id 6^ 
45. 51. 57. 63) | 16 IMS 2.698 Wi; id 22. 28 etc | 17 * 6 aaudhetc (= 


De? cf 88); id 23 etc | ל‎ 68B*'8} | r8 * 65+ מַטָה‎ | P cf Gn 30,18 | 
22 cf 16 | 24 ** 8 TONY (ut 12) 9 39971 (ut 19); id 30 etc. 


` 


7,26—54 במדבר 192 


nN2b 30r m9? nns 3226 לְמִנְחָה:‎ wa nova nob Won 
בְִּשְׁנָתוֹ לעלה:‎ myI אֶחָד‎ ^W אֶחָד בְִּבְּקֶר‎ 0857 mp 
DNS Buy בָּקֶר‎ Enn nay inen אֶחָד‎ DMyTYpÜes 
אֲליאֵב‎ I? n numen maya כְּבָשִׂים‎ non nn ayon 
בי ראובן אליצוּבְָּדִיָוּר:‎ SN פ בי הֶרְבִיעי‎ ioa 
"p? "n paro "opu AND DY NÄS AINW 1I! 
joa בְּללָה‎ nob mob שָנִיהֶם‎ VII opp opu meat 
"jaja TÉN "ess inep noo 20] עֲשָׂרָה‎ DDN nas לְמַגְחָה:‎ 
שָעִירעְִים אֶחָד לְחַמָּאת:‎ > ingp IY TINDI אֶחָד‎ DN 
Dp חֲמִשָׁה‎ DIY nbn c»w NY "pa הַשְלָמִים‎ nass 
Dh25 פ‎ myw PP זָה‎ onven בְּנו"שְׁנָה‎ 
קערת-‎ IPI POPI שלְמִיאָל‎ WOY 33 הַחֲמִישֵׁי נָשׂיא‎ 
PRY שבְעִים‎ nb» "nw poro מִשְׁתְלָהּ‎ Ab שָלשִים‎ NÅN ָּסָף‎ 
735 לְמִנְחָה:‎ DWI noa nob שְׁנֵיהָמומְלָאִים‎ Upon puis 
"E23 אֶחָד‎ ^N A WIN עֲשָׂרָה ?20 מְלְאָה קְטְרֶת: יפר‎ nDN 
הַשלָמִים‎ nA לְעלָה: י+שָׂעִיר"עִנים אֶחָד לָחַטָאת:‎ IY TIN 
nyon noua mb» nyon DIY nt/or DDS שָנִם‎ pr 
7 y2» חששי גְשִיא‎ Pe פ‎ DRAPS זה קרב שלְמִיאָל‎ 
ה מַשָקְלֶה‎ ASA שָׁלשִׁים‎ NAS nos-nyp IPE WTA DON 
nob שנִיהֶס מְלְאִים‎ vpn שקל בְּשָקֶל‎ neat! np אֶחָד‎ py" 
יפר‎ nep מִלאָה‎ 20] TP DDN mae inab? joya nova 
לֶעלָה: > שָעִיריְעזּים‎ Tnas-]s rcbus CUN ^W IIA CN 
עַתְּדִים‎ non cow AY opa הַשְׁלָמִים‎ nya אֶחָד לְחְטָאת:‎ 

nyaa mU'2» myo‏ חֲמִשֵׁה זה furia ARY 120p‏ פ 
DPs‏ הַשָׁבֵיעֵי בְשִיא 25" D'ODN‏ אֶלִישָמָע בְִּעַמִיהוּד: HIP‏ 
קערתיכָּסָה DYDY NÄS‏ וּמַאֶה maU np$ Wy pars opto‏ 
שקל nob mWobDinguU vpn 5pua‏ בְּלוּלָה בשׁמַן לְמַנְחָה: 
nns n2‏ עְשָרָה PIA TÉN 385 mop "NoD am‏ איל IY‏ 
כַּבֶשׂ-אֶחָד בֶּןשָנְתו לעלה: DN Mp mb:‏ לְחַטַּאת: :לבח 
É*3t/ "3 Eon‏ אִילֶם an» nvon‏ חֲמִשָׁה Dwa‏ 736-33 
n'en‏ זה OTADA VRY IP‏ פ Wp aiT bere‏ 

28. 34. 40. 46. 52 cf 16 || 30 cf 24|42. 47 16 6$ 'Y^, cf 1,14|| 54 cf 1,10. 


7,55—83 NUMERI 193 


Dya שמת‎ npp-nep 3327955 ania גִמְלִיאל‎ ntfab "329 
OAY VIRI opus RY שַבְעִים‎ nos אֶחָל‎ paro מִשקְלָהּ‎ ASA 
nN2D 2p בְּלוּלָה בִשַׁמָן לְמְִחָה: 5255 אחת עָשָרָה‎ nob mRoD 
ings? בְּרְשָגְתִי‎ "mW Pa? אֶחָד‎ ^W קְטָרֶת: זר אֶחָד בְַּבְּקֶר‎ 
D7W BuU pz הַשְׁנָמִים‎ naas inen? p שָעיריְעזִים‎ 
זה קרגן גְמָלִיאָל‎ neon 站 13 mas חֲמִשָׁה‎ Diy Den 
"2 Tas jp32 937 הַתְּשִיעִי ְשִיא‎ OTa פ‎ :רּוָצהַהְפְְְּב‎ 
JD pra מִשְקְלָהּ‎ fios את שלשים‎ noa"nyp "בו‎ septa 
joa n3 n?b müominmat vpn opta שָקל‎ DYW nos 
"jz"]2 "f קִטְרֶת: 5פּר‎ ny2 20) עַשָרָה‎ nns 539 לְמַגְחָה:‎ 
לְחַטָּאת:‎ "ns לֶעלָה: >שְעִירעזּים‎ A כַּבֶש-אָחָר‎ "DN OY 
Dwa nin עַתְּרִים‎ Ayan DN ÖY בָּקֶר‎ Eben nas 
"Ner בְְּגְּדְעַנִי: = 5 >בּיום‎ TAS קְרְבן‎ n חֲמִשֵׁה‎ n2 
nÜsN noz-myp KIPE בּןדעמישרִּי:‎ AWTS 和 ux mt 
vpn pya »pu שַבְעִים‎ nb "ns py Apun "INDY שׁלשִׁים‎ 
זָהָב‎ y? כּף את‎ inna pya nivea nob DODID 
"au^ כְּבֶשׂ-אֶחָד‎ CEN ^N "zs יפר אֶחָד‎ inmep nob 
הַשָלָמִים בְּקֶר שָניִם‎ naria לְעַלָה: פלשעירדענים אֶחָד לְחַטָאת:‎ 
imp np nwen mya כְּבָשִׂים‎ nÜbn suns ayan rb" 
אֲשֶׁר‎ "25 iip יום‎ Rb Bw בְּןךֶעמֵישרֶי: פ‎ PUN 
Sion BNDY שלשים‎ DN קעַרְתִבּסֶף‎ 3P T פּגְעִיאָל ב‎ 
nob DRDD vpn opu py שבְעִים‎ aob "mW pato 
B75 קטרְת:‎ TN àm TOY NIN 5274 בְּלוּלָה בשׁמַן לְמנְחֶַה:"‎ 
py pers inovb Wow TPID "ON אל‎ bra Ty 
DIY Don nw שָנַיִם‎ ps הַשָלָמִים‎ n77 NAN? אֶחָד‎ 

mb'25 n'en‏ בְּנשָׁנָה jap n ntfon‏ פַּגְעיאָל yT‏ פ 
Soy mp Bars‏ יום wi‏ 325 נַפְתָּלִי אַחִירֶע בְְּעִינְן: 5539979 
קערַת-כָּסָף nns‏ שלשים api my pom bpw "ND‏ שְבָעִים 
mass pya nb» nob SIS vpn opus PY‏ 
DN ^w "Pega TÉN qe imp "Nb am my DTN 5350‏ 
כּבְשדאֶחָד iot]‏ לעלֶה: ישָעִירדְעָנִּים אֶחָד לְחַטָּאת: nass‏ 


54 cf 1,10 | 58. 64. 70. 76. 82 cf 16 | 66. 71 cf 1,12 | 69 תָמִים--*6‎ 
Biblia. 13 


7,84—8,11 במדבר 194 


"ua m'a» עִתָּרִים חֲמִשָׁה‎ ayan DA Duy apa הַשְלָמִים‎ 
DAMAI יזְאתוחֲנְכַּת‎ D אחִירֶע בְְְּעינן:‎ 230p שָׁנָה חֲמִשֵׁה זה‎ 
miy שְׁתִּים‎ 5p? הַמֶשַח אתו מַאֶת גְשִׂיאֵיייִשְׂרָאֶל קערת‎ eva 
DAM שְׁתִּים עָשְרֶה: >שָלשים‎ 20 nipa Uy cU Ap poe 
n^» mes 53 mpy ppan cya) aob Ans] npa 
שְׁתֵּים-עֲשְׂרָה‎ 2n וְאַרְבַּע-מַאִוֹת בִּשְׁקָל הַקְדֶש: ות‎ DDN 
niay mhp "pn pya nsn navy מְלְאֶת קטרְת יעֲשָׂבָה‎ 
"Dub D»w nis yp nnt) novo עָשָרִים וּמַאָה: לכְּלהַבְּקֶר‎ 
שָנִים‎ Duy שָנִים עָשָר וּמַנְחָתָםי וּשָעִירִי‎ mya כְּבָשִים‎ bv 
עֲשְׂרִים וְאַרְבְּעָה פּרִים‎ E napa אבל‎ seno y 
חֲנְכֶּת‎ DN] שָשִים‎ maya כַּבְשִים‎ oyy עַתָּדִים‎ Erw DN 
Syin אֶלהאָהָל‎ nto Naso אתו:‎ nuez wm nima 
-by yg Rubin מעל‎ vÓN "seb אתו וושמע אֶת-הַפֿוּלי‎ um 
D אליו:‎ "27^ mayen ww nao nmivg TN 

wmm 8‏ יְהוָה אל DN) ady 9 332 DN ntn‏ אליו 
Jonova‏ אֶתהַגָת אלמל us‏ הַמֶנורֶה יָאֶירוּ שְבְעַת הַנָּרוֹת: 
l2 vr‏ אהרן אֶלדמול ny NS To n»n mien wb‏ 
nym‏ אֶת"משה: nav à nüpo nun ntyb nn‏ ערי- 
"nme‏ מִקְשָה קוא" כַּמַרְאָה אֲשֶׁר הָרְאֵה יְהוָהּ nby 2 nnns‏ 
אֶתדהַמֶנרָה: 5 nya by njm 2T‏ לאמָר: 5קח אֶת- 
àn? ntrop-noy :DRN me byen 33 Tino n3‏ לטהם 
SADID 53 " "B npo maem‏ סלת nova‏ כשמן וּפַר- 
nazopnto INNATO > ipn "pz"]a ^a‏ אֶת-הַלָוִים 55 אֶהָל מועד 
ְהקְהַלְת דכל o3 mum‏ יִשְׂרָאֵל: nazwpnye‏ אֶתהַלְוְיָם x5‏ 
nym‏ וְסְמְכוּ "DN AIN pum :on-oy DTTUDN bya‏ 
nj" web ARDUR nnn‏ מאֶת Y we oa‏ עבר אֶתדעברת 
.מש »6PFL (6^ pida apy.‏ ° 86 | 6< 85 | (בְשִיאִי om‏ 6) בְנֵי +6 84 
| 3ששים 6--x. oi omovbai aóràv | 88 aa 65 post‏ 87 | (ע' ע' ut 84 pro‏ 
Cp 8, 4 * 16MSS wg) (et‏ | 13212 ^ | ?קול mm‏ 6 * 89 | תָמִימַם-- 6 5 
| אָמָד +68 * 8 | P 16 a (cf 69 Jm» | > 6 nos?‏ | ועד &^7MSS)‏ 


ins frt ny? | © 8 十 vb nonn (cf7,3) | * 6 "ny בֶן‎ | :1 8 
תִּקְרִיב‎ 


3 NUMERI 195 


DN הַפְּרִיםי וַעַשָהל‎ UN אֶתדוְדִיהֶם על‎ 1350 BMenyes inym 
ההלווםי: וְהַעַמַרְתּ‎ ov "225 nim Abb וְאֶתדהַאֶחָד‎ nsn TÒNI 
לִיהוָהי:‎ npun אתָם‎ nem vga ולפי‎ DIS seb אֶת"הלויםי‎ 
הלוים: 5 וְאַחרידכן‎ no וְהַיו‎ oen o3 *יוְהַבְּלְת אֶת"הַלְויִם מתוך‎ 
ans nb3m אֹתָם‎ nue) מועד‎ Sakeng 7325 Don GNI 
ann D sa yino הַמָּה לי‎ num n'inai 59:6 PADIA 
"37 לי:‎ oNN "npo פלי 25" ִשְׂרָאֵל‎ 353 oih mies 
3152753 "»5 וּבַבְּהָמָה בִּיוֹם‎ nma יִשְרָאל‎ 23 ait. "2 
-53 nnn mmn psy אתֶם לי:‎ "nep Disa pwa 
via pas mans Don-nN TIAI ONW aa "i23 
5255 מועד‎ ona Bez לעבר אֶת-עבנת‎ Sw בָּנִי‎ Jinn 
oyinga nt/33 nj ZEE 23 n$m ולא‎ bw" על-בְּנו‎ 
ללוים‎ LS E nu» n myn "ye pT אֶל‎ 
owe 3 nn» vr אֶתמשָהּ ללויםי‎ nym myy 555 
לפנ‎ npn DNN jy 3 בַּגְדִיהָם‎ 3022» cn wenn: 
33v mn NI jns >< לטהרם:‎ nas moy 52^ njm 
nim n DAT 1702 555) n8 ^ s399 מועד‎ ok ÈDTAN 
אֶל-‎ amaan D om 0b? 1 nin» אֶתדמשָהּ‎ 
וְמֿעֲלָה‎ A וְעָשָרִים‎ von jan =זאתי אֲשֶׁר ללוים‎ rios משה‎ 
at^ niv muon ]zovs מועד:‎ bn בעברת'‎ Niy Nayo’ NID 
בְּאֲהֵל מועד‎ DANTAS עוד: 5וְשָרַת‎ m sy TI saso 
בְּמִשָמַרתֶם: = פ‎ DMG כַּכָה תַּעשֵׂה‎ T3» m nj mv "b^ 
לְצַאתֶם‎ miya mua nóna nuno mpm יבר‎ 9 

"DN NT Ua Da מאָרֶץ‎ 
nawy pa הזה"‎ vha בְּארְבְּעָה עְשָׂר-ום‎ eiD הַפָּסַח‎ 


12? 3 singul | ל‎ 6BAF iy | >> 6 עֲלֵיהֶם‎ | x3 * יהוה+6‎ 325 (6L 
-Fxal) | ? ca 28MSS 6697 my 95 | 14 <6 | 15 * ins c 6 עבדת‎ | 
b BAF י הוה‎ mg (quod addunt 6LS) || 16 ** 1 6 ax (cf 3) "bb 1322753 
DE | 155א16 16 ל‎ )( *323 | 19 ê 6 bis (ut 16) | ^ 6 Us (^F 十 
TOv ví. lop.) || 20 ? 9S plur; 18 | 55 dl frt || © dl frt || 22 prps ny (cf 
20a) | 24 * ins c 39 MYAT | 5 6 לעבדת‎ | 25 = 6 YTN | 26 »6? 
(6 dd. avr.) | Cp 9, 2 *16 95 יעשו‎ (6+ einòv) | P aw Y1— ; id 3 (hic etiam 
6^) 7. 13 || 3 * 6 .ד‎ npwrov (sc unvóc). 

IS 


196 32753 9,4—21 


WYA‏ אתו בְּמֶעדו seya ayawan Snpra‏ אתו: 
TM‏ משה 33758 ow‏ לכשת הַפָּסַח: vts‏ אֶתְהַפֶּסַחי 
PÉN‏ בְּארְבְּעָהּ nr Py‏ לחרש *yp aaa mawa Pr‏ פכל 
אֲשֶׁר PM nus‏ תמשה כ ן עשי 3)* ise‏ ויהי PON‏ 
אֲשֶׁר הָנֵוּ טְמָאִים לְנַפָש DINN DiS‏ לעשׂתדהַפסח NY nv‏ 
קרבו web‏ משה Da [YN e^)‏ הַהוא: mui‏ הָאֲנָשִים 
הָהַמָּה COTON DIN‏ טְמָאִים no? DIN VDI?‏ גע DPI wea?‏ 
אֶתקָרְבְּן יְהוָה בְּמְעַדו" "ia Tina‏ יִשְׂרָאֵל: ANS‏ אֵלָהֶם משה 
mW D :2 nym mwvnb IDDYN vp‏ יְהוָה אלדמשָה 
INDD nv"? t^s ^N "Nb ow iN Wn EN.‏ 
לנַפָש Th SS‏ רחקהי imo nob ner pin PN n3»‏ 
"an vohis‏ בְּארבְּעָה -by "DW Wr mpwa pa nv "iy‏ 
DMND‏ וּמָרֹרִים יָאכְלְהוּ: DYY1 opi MAN TYYNI‏ לא 
ִשְׁבְּרוּבוֹ npm b33‏ הַפָּסַח יָעשוּ אֹתוֹ: D^NIYS‏ אַשָרהוּא vA‏ 
w nno ^T‏ לעשות TAN NY U/5in nni non‏ 

n nim yov?‏ הקְרִיב Nb" iWon "rpba‏ הָאִישׁ הַהָוּא: 
mons viv‏ וְעַשֶה פסה npn» nim‏ הַפָּסח MbBU/53‏ 

npn ner 13‏ אַחַת PW noms u^ n35 mm‏ ס 
m "n? DYBT iim np» jubn-ns 'DNp] DNS‏ 
wm cmm‏ על qvem‏ כְּמרְאַה"אֶשׁ TN ny > pas‏ 
"p" n»n‏ יוּמַרְאַהאָש לְיְלֶה: הוול י הַעֲלָוֹת הַעָנְן | on Syp‏ 
וְאַחֲרִייכֵן יִסְעָוּ Dipan bs Sa‏ אשר ovn DYDY‏ שם 
bw va um‏ עליפ oM coa N^ m‏ ולפי יְהוָה 
יחנו "Óv52‏ אֲשֶׁר nyn jpv^‏ עַל-הַמִּשְׁבּן r5‏ פוּבְהַאֵרֶיךְּ הענן 
על- ma m" payan‏ וְשָמָרוּ בְגויִשְׂרָאֵל אֶתמְשָמָרֶת mim‏ וְלָא 
"Bob DD: prn qup CUN W120 "yp‏ על Anm ‘aby pue‏ 
nym "scopi ám‏ יִסעוּ: vy‏ אֲשֶׁר aw prn nvyp‏ ער-בֿקר 


יו דד 


3 ל‎ 31155 xx wy: | © >V; cf 2^ || 6 sing (cf 14) || * 1 c a3 ישו‎ | 
** (bis) <6 | 6 a Seb 6MSS 6897 wm )<8( | הָאֵ' 6 ל‎ | R^ GAFL EE A 
Pa 2° | ro * sic Al ה)‎ punct) || ^^ >Y )5 om לי‎ RIES) בד ]כ‎ ° 
רחקה‎ ut ro || ל‎ cf 2^ || 14 * 6+ 03392 | ^ wS plur; cf M 3 | 15? Pen 
bpm | 53ut325 | * 1c 6 הָיָה‎ | 16 ins c 693 BYT (vel Dr) | 18 6 
invers | 20 :א‎ (et 6?) .במ‘‎ 


9,22— 10,20 NUMERI 197 


prn TW‏ בּבְּקֶר וְגְסעוּ א "Up? DpT‏ 'וְבְעַלָה prn‏ ונסעל': 
DAI UTDUN "bete‏ בְּהאריך urn‏ *על-הַמִשְׁכְּן. puo‏ 
UID "y‏ בְנְידישְרְאֶל וְלָא WD‏ יּבְהַעֲלתוֹ יְפָעוי: AYT "b-ops‏ 
nim aby niy "Um nayang yo nym "Bc; sm‏ 
—inpova‏ פ 

np3 חֲצוֹצרָת‎ "nw 35 *עשׂה‎ nbsp nyay nim aanu 0 
אֶת"המְחֲנוֹת:‎ veo mp NIPO? ל‎ vm ORN nip npa 
"mw מועד:‎ oni TDDS DRI TAWI qug "wpnw 
EDYPISS אַלְפִי יִשְׂרָאֵל:‎ YNT הְַשִׂיאִים‎ SPON וְגְעדוּ‎ Spp nns 
miy apna םָּתְעַקְתּוé‎ mpy הַמּחֲנוֹת החנים‎ yop npun 
זוּבְהַקָהֵילי‎ tron? vpn הַמַּחֲנוֹת הַחֹנִים תִימֶנְהיתְּרוּעָה‎ Syon 
pm Digg IN ums yn וְלָא‎ wpnn אַתדהַקְהָל‎ 
nono" AD^ DoT roy npn br "n nsn 
שמְחַתְבֶםי וּבְמוּעֲדִיכֶ‎ Dave DIDRO וְגושַׁעְתּם‎ "ivi. nim 
שלְמִיכֶם‎ n2 byy Dino» על‎ mnSSST3 nnypm 'Ést/?n YNA 
5 יְהוָה אֲלְהֵיכֶם:‎ CON Divi *355 mar לָכם‎ "n 
Bp Abg) vob n'y השני‎ vua השנית‎ nya הי‎ 
סיני‎ web בְנִיְְִשָרְאֶל לְמִסְעִיהֶם‎ pony imme puo ovo 
"TA בְרְאשנָה עַלפִי יְהנָה‎ WENS PND בְּמדְבֵּר‎ prs pev" 
לְצְבְאתֶם וְעַל-‎ "rats Ta +יניפע' 533 מחנה‎ inp 
נְתַגְאֵל‎ ÉP «2 neo פיועַל"צְבָא‎ Deya [DO צְבָאו‎ 
Fpa dra אַלאָב‎ peu] 3 neD NAYOPyS sys] 
5 "y56315 Jat wb. מָרָרֵי‎ wm בְניהגרשון‎ won pres 
NAPOD בְְּשָדִיאָוּר:‎ Us EE DRN3y? INT nano 
733 nbb N3x-oPye Duty] שמָעון שלְמִיאֶל‎ 23 neo 


21 aa 6 יומם או לילה‎ | bb >, 3 noy | 22 aa (ter) »6 | ל‎ <8 ] 
23 == 6 "by כִּי‎ | ^ 6** 4 S/N? | Cpro, 2 6+9 (ex init v)|| 3 * 69 PYRI 
ל‎ 18155 D73 || <6 | 4 * 22155 6 כָּל-+‎ | ^ 30 M] 6 ins c 6 (cf 9) ת'‎ 'm 
Ga SPDT הח'‎ en רְבְיעִית וְנָ'‎ nm na שלישית וְגָ'הַמִ' הח‎ | 7 > "2 
b 6 למל 1 ף | תּרוּעָה‎ (vell c 3 bts N3RD) |? <6 | ro ? ux plur | ? 138MSS 
Edda bow» | II wx 十 vb nonn (ex Dt 1,6—8) | 12 6 בְּמִ'‎ | 14 * 6 YD; 
id 18; 1 frt (cf 17ss) pol | ל‎ 16 6 'N* || x5 cf Gn 30,18 | 16 cf 19 |17 6 
?והורידו‎ | 18 ê c£ 14; 14 | ל‎ ins c 51195 ₪ ^32 | 20 1 6 63 Yq, cf 1,14. 


198 2753 7 


"DN הַמִקְדָּש וְהַקִימוּ‎ "wb. הַקָּהָתִים‎ WDY בְִּדְעוּאֶל:‎ DVN 
וְעַל-‎ ania Dya הנל מחגה‎ VOY עריבּאָם:‎ quen 
bw bi nw» «3 neo Say-5b123 EUROPE צְבָאו אלִישמַע‎ 
פיוְנָסֿע‎ 和 SS 1933 ממה בָּנִי ל‎ Nay- opa מה‎ 
וְעַל-‎ mor DRPD "Us ui neb הבא‎ py :epy-13 
בְנידיְשָרְאֶל‎ "Pob Tbwes בְּןְעִינְן:‎ YDIN "nb 3 ממה‎ NÌS 
"en ּרְעּאֵל‎ 33h5 mè יסעי: ס פואמר‎ nonnai’ 
IAs אֹתוּ‎ nim "DN אֶלדְהמְקום אשר‎ siono משָהּ‎ qn 
SANYO כִּייְהוָה דְּבָּרימוֹב עליִשׂראָל:‎ 3 naem 3a 725 n35 
NION osea: אלך:‎ rites ואל‎ "SN" אטאל‎ ` JO Nb vox 
וְהָיִיתָ 5 לְעינים:‎ nia 3n ny 1- ִּיועַל‎ "ns imn 
xr יְהוָה‎ zov וְהָיָהוהַטוּב הַהוּא אֲשֶׁר‎ wey Ton"? nune 
minna וארון‎ mp» ne/^v T יְהוה‎ no ציסְעוּ‎ ro sem 
ny pyse מִגוּחָה:‎ agb לתו‎ DOI nov TIL nios? נסע‎ 
Uo" בִּנְקֶע הָאָרֵן‎ s D > בְּגְסְעַם מןך הַמַּחֲנָה:‎ Dp" oT 
nTa paa iy qur sb קמְהווְהוֶה‎ nyo 
5וּבנָחָה יאמר‎ 
D C אַלְפי יִשְׂרָאֵל:‎ "nia nim שוּבָהי‎ 

m» יְהוָה‎ yeu mm "uma הָעֶם כּמַתָאֲנְנִיםי רעי‎ "mw 1 
הָעַם‎ pry'v המחנה:‎ npa SINA) TIT אש‎ DIWAN SÔN 
ויקרָא שם-‎ TN תשק‎ TITO avs eben TOON 
BoboNmM אֵשׁ יְהוֹה:‎ Da m3 הַהָוּא תַּבְערָה‎ neas 
TAN גם 3 יִשְׂרָאֵל‎ "iN וישבוי‎ mn אֲשֶׁר 362 התְאַווּ‎ 
ns nin moy? אַשָר"נאכל‎ niyrnw iYàp spi uos o 
הָאֲבַטַּחִים וְאֶתדהֶחָצִיר ְאֶתהַבְָּלִים ְאֶתהַשוּמִים:‎ ANY cURUPA 
yw ny sy ATS oz 55 אין‎ nt/2 330/53 ADVYS 
22 ° 6 plur | ^ »63 (cf 18») | 25 cf 22° et 1,12 | 28 * 6 nR23? | 5^ 6 
invers; $ om זב | 6< 30 | ויסעו‎ = 6 3528 DMI? | 33 = add?; S ?ד יום אֶחָד‎ | 
v 34 6 post 36|| 34 ** 6 MI 1321? || 35. 36 3 invers (8 YOC et (כמתאסנים‎ | 
35 = 6 WODY | 36 *1 frt שָבֶה‎ | "ins c 4130 "ON (vel AJID; fit pro 


prps nay | Cp 11, 1 * 63 n5; 1 | SYP 1 | > 5‏ > | (רבבת 
(ut 10); 1 M (cf 18) | 4 ^ 69 32/1 | ^ 3 3225.‏ בְּעִינִי 6369 (cf‏ 


11,8—24 NUMERI 199 


הָוּא prs e$‏ הַבְּדְלַח: iays‏ הֶעֶם וְלָכְטוּ Da tune‏ אָו דכל 
Tiaa byn niea‏ וְעָשוּ אתו nay‏ וְהָיָה טַעָמו כְּטעם w‏ 
הַשָמֶן: npg‏ הטל על-הַמְּחֲנָה nb‏ ירד sop wn‏ ימע 
משָה אֶת-הָעָם 23 AIT nam dons nngb vas ninawa?‏ 
מָאד wyam‏ משָה רָע: bv nae nim- by nis yn‏ 
swang mb5 Toya gm "$78 ne Ji‏ כל ni n»‏ 
olNOS ooy‏ הָרִיתִי n^ "TA "Nm nis nyg752 ns‏ 
תאמר Üy‏ שְׂאֲהוּ "UNS ma‏ ישא jong‏ אֶתהַיָּק TÒNI D‏ 
אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתְּ לאַבְתָיו': TN‏ ל nm oyy nn» wa‏ כִּי- 
Shy 1322‏ לאמר ה"ל בָשָר ונאכלה: +לאדאוכָל. iab oo‏ 
PYAS TOSS aao 13 CO D3) Dyn RS 多?‏ 
לי 3323 הרג DNYDCDN‏ חן ny DNTNCONS TUER‏ 
SIDON TYDY nim I‏ שבְעִים איש מזּקני יִשְרְאֵל 
אשר nyT‏ כִּידְהֶם זקני הָעַם ושטביו לחת SINON BnN‏ מועד 
Bos BU op numm AT fqer DU usnm‏ מִוְהָוָוַּ 
אֲשֶׁר qp‏ וִשִׂמְתֵּי עֲלֵיהַם וְנְשָאָוּ 3nN‏ בְּמַשָא "Nien-No DY‏ 
ny M n? nns‏ תאמר trs nn» inp? NT‏ $* 
בְּכִיתֶם nim «wa‏ לאמר מִי 13028 ub aw "ba‏ בְּמְצְרִים 
"ba ba nym Y»‏ ואַכלתםי : D* CRF‏ אֶחָד PONA‏ וְלָא DYD‏ 
monio‏ יָמִים ולא עשרה יָמִים ny Nb‏ יזם: vnm T20‏ 
Cm‏ עד mL n; nm 'tibND RyvuUN‏ יען ONDAS‏ 
or^ onm Daqpa WS AMNS‏ לאר DSS np mes‏ 
מִמַערִָם: יאמל משָה Ro nmüRDCUU‏ בגל nbn‏ אֲשֶׁר אָנכִי 
RS Cy DYN DDN "aya‏ לָהֶם imp? von cos]‏ =הַצָאן 
DN DT NYA nm nu^ 6pm‏ אֶתדכָּל"דְּגי הַיִם RN‏ לָהֶם 
"Ses B ien ND‏ יְהוה "pn nym T niby‏ עִתָּהי 
"Tu nmn‏ דְבָרִי m DN‏ ָא משֶה "337 אֶל-הָעֶם DW‏ 
-dN | * 63‏ 2.6367 ^ | ?--תִּים 6 * r2‏ | מָצָאתִי Q‏ זז | בּכִים IO Seb(6)‏ 
אַתָּה ₪ OR SIN;‏ (= א' העשה 1** am- | 4 5+ n 330) | zs‏ 


b AA לזרה 4 6 ו‎ | 21 SebOr 43MSS oot Mn | 23 ° am. 
"DN || * prps mp. 


200 במדבר‎ I1,25—12,6 


NDP DRN "by "nbn "ipo יְהוָה ויאָסף שַבְעִים איש‎ uo 
vy מ"הר אֲשֶׁר‎ cows os וידר‎ org ינד‎ ibo 
wan mv עֲלֵיֹהֶם‎ m3 vi mpi עַל-שְׁבְעים איש‎ qi 
Bt TON TNI שם‎ nina DYNIA NYS IDD וְלָא‎ 
DbDR NY ולא‎ Dina nem הֶרוּחַ‎ nn» nim "Tn "wn 
"bs "ms למשה ויאמר‎ v win U25Y7 בְּמחֲנָהוּ‎ won 
מִבְּחְרִיו‎ no nova pia בְּמַּחֲנָה: *יויען יְהוּשָע‎ DRAID 
אַתָּה 5 גּמי‎ Nippon nt/n פניֵאמֶר לו‎ :DN52 nt/D VON "DN 
"IDN*330 אֶת-רוּחו עליהָם:‎ mim gw» גְבִיאִים‎ amm כָלעם.‎ y» 
NNO YDI nv: iw" הָוּא וקני‎ nasa אֶל‎ nto 
n3 m^ qx»? nón" by vB B7] nowy 1M nym 
Dp הָאָרֶץ:‎ ven -by "DNO הַמַּחֲנָה‎ Nin n$ Bm Tu 
ואַסְפוּ אֶת-‎ mno mio») nbi הַהוּאי כל‎ ÀN הָעָם‎ 
miD שָטוחַי‎ ùn agava חֲמָרִים‎ mar nos הַמַמָעִיט‎ "Drm 
ny Am ns) nomm n ra uy "bans inen 
Dipprrog- אֶת‎ Np RD na nao Da Dum qn בְעֶם‎ 
NIPPI הַמִתְאנִים‎ Dyn-nw HAP Buc msn np NITI 
בּחצרות: | פ‎ Gur DUSDD DD Wp) הַתַּאנה‎ 

ל namn‏ מרְיִם nyaa ns)‏ על-אדָות הָאֲשָׁה man‏ אֲשֶׁר 
MYNS np?‏ כָשִית pur NONI inp?‏ אַרְבְּמֹשָׁה nm o3:‏ 
uro» Nen‏ הר וישְׁמַע :npm‏ יוְהָאִיש משָה 25b "b vp‏ 
הָאֶדֶם אֲשֶׁר WDOr‏ הָאדְמָה: — "DN D‏ יְהיה pR&AB‏ 
אלדמשה INY DiD ON] JAISON)‏ שֶלְשַתְּכֶם DIRON‏ מועד suy)‏ 
שְׁלְשְׁתָם: TI‏ יְהוָה בְּעַמָוּד nns "by" Hy‏ הָאֲהֵל ras 8p‏ 
N37 YU ANIS OTI N DiM‏ 1271* 

DANA AOS‏ הוהי 


24 * au '} | * 16MSS 629 SYY | 25 = x OSM 1 prb c 6920 35e (cf 
(יאספוג‎ | 26. 27 ? Nu 3421 TIÓN | > xu (cf Gn 10,26) TTD || 28 »£(MS); 
GAF 1353; 1 frt 6 SOUI "yy | זב‎ *1 2 IPI. = אָלד‎ | > 6 "2 | 31MSS 

+-53 | 32°>6 |^ Q DOWI; DK | > 6 וישמטו‎ | i a שְתוּמָה‎ | 341 
? m6 ויקרא‎ | Cp 12, 1 prps אחות אַ'‎ | 4 8 (cf 6,9) | 5 6S א'‎ 
ֲלֵיהֶם + 65 * 6 | מועד‎ (6L8 4- OTON (יהוה‎ | 1 6 £ (propheta inter vos) 
בָכֶם‎ N'23 (vel מִכָּם‎ 3) | > 1 c 66 ^5; SE ^ אָנִי‎ (prps ^2 822. 


12,7—13,16 NUMERI 201 


:*a-0278 בַּחֲלוֹםי‎ yn AN בּמַרְאָה‎ 

p" יְהוָה‎ mem ית‎ E Aw di: פה‎ bs ה‎ 

ומדוע לָא wapa AT DANT,‏ בְמֹשָׁה: 
nac‏ יְהוָה n‏ נילף: pone‏ סר מעל הָאהָל nam)‏ מִרְיִם 
מִצֹרָעַת כּשָלָג DYNN pn‏ אֲל"מִרְיִם num)‏ מְצֹרָעַת: ייַיָאמֶר TUN‏ 
אֶלדמשה 3^ אֲדֹנִי sios‏ תָשַת עָלִינוּ חַטָּאת אֲשֶׁר נוֹאַלְנוּ וַאֲשֶׁר 
ne» "Un NJON "NOn‏ אשרי insya‏ מַרְחֶם baya ^l‏ חצי 
בְשָהַ: יניצק TITON nt‏ לאמר אל NJ ND NI‏ לָה: D‏ 
po Pw) niby nm apni‏ ירק npn wey miaa‏ 
שַבְעַת יָמִים ciem‏ שַבְעַת יָמִים pano‏ לַמַחֲנָה וְאֵחָר sewn‏ 
Byz) Dv» nyay nine? pnn mw weonvs‏ לָא yÒ‏ עד 
nos‏ מרים: wo "DRY:‏ הָעַם מחצרות וַיַחֲנוּ בְּמַדְבֵּר פָּארְן: ‏ פ 

im DÈN ל‎ novi אל המשה לאמר:‎ njm TY: 3 
TS אִישׁ‎ ipy v^w יִשְׂרָאֵל‎ 025 qm "NN p? PNN 
3155 nt/b "לְמַמַה אבתיוי שלח »9 נְשִיא בָהֵם: שלח אתֶם‎ 
TONY :nen ow 22 רְאשי‎ DÈIS ba nym aby Jsa 
nywa Day לְמַטָה שָמְעון‎ DEN yY ראוּבן‎ nto anny 
ֶּךדיוסף':‎ DN. "ity" nep» snisv]a 25» nm לְמַטָה‎ 
בְְּרְפָוּא:‎ "Dos פלמטה בְנְיָמַן‎ qua הושע‎ DDN mns 
נִדִי‎ ay למטה‎ no" בּןדסודִי: לטה‎ A Pur maro 
-ia "nb *לְמַטָה דֶן עַמִיאָלי רגמל לְמַטָה אֲשֶׁר‎ pwa 
-1 EN 7 nepos בְְַּוְפַסִי":‎ "ami AD) nemo מִיכָאֵל:‎ 
Peras משה לְתוּר‎ nbu-w הָאנְשִים‎ noU nii Map 


6 % 3 אַלִיכֶם‎ et D22 | * 6 T | 8 = 1 frt TNTA לא‎ (10MSS 689 
(במ'‎ | prps ABONA | 12 *1? c8 713 | bb 6 &cpupa £L abortus (= 5533 
TIEN?) | > Tiq soph pro JO et בְשָרְנוּ‎ (cf ©); 1 M | 13 19N | 15 ms 
WD) | ^ 6 IAI? | 16 8 hic incip cp 13 | Cp 13, 1 w+ vb nonn (ex Dt 
1,20b—232) | 2 %3 6 sim ac 14 || P 4x63 sing | 4 65 ZauounA, 6^L Za- 
גמוגסגן‎ (£L Salamiel)|| 5 6 Xoupe(6L —6p), 5 חַדִּי‎ | 7 = cf Gn 30,18 | ^ 6? 
haad (pr Iy—)|| * 1 3291... (Na) | d huc trsp v 11 (dl vb '^ '22, cf 1,19)]| 
8 x ;יהושע‎ id 16 | ro S "vD | זז‎ cf 7 || r2 * SA ut 1,10 | ^ 6 
laua | 13 3 5255 (pr מַלְכִּיאָל‎ ?)| 14 * 6PENoge, 6L Nafia, 6^ —8a | ל‎ dub; 
6 lager | 15 * ₪5 98322, 6 'oubwp | ^ GES 22. 


202 במדבר‎ I3,17—I4,1 


nb ÒR והדשָע: | זושׁלָח‎ qua משָה לְהוֹשׁע‎ sop 
גְעַלִיתֶם אֶתדהָהֶר:‎ 2333 A עַלוּ‎ DDN 05813 132 אֶתאֶרֶץ‎ "no 
הוּא‎ pn mp הישב‎ Byg-nw] NYDUD יוּרְאִיתֶם אֶתהָאָרֶץ‎ 
ni xw הַמְעט הָוּא אםְרָב: פווּמָה 4 אֲשֶׁר דהוא‎ nba 
P בה‎ vin סירה‎ i ninm rsý age: : my3b3 אָם‎ 
baaa ^p DA) yu web אָםדאַין וְהַתְחַוּקְתֶּם וּלְקַחְתָּם‎ 
N25 me אֶתְהְאָרֶץ מִמִּדְבַּריצן‎ vun optas ענָבִים:‎ 
Bom ששי‎ jpns nu^ phan ND 3333 חמתל: על‎ 
יניאו‎ IMID לפנ צען‎ TAII שבע שגים‎ jam "pas ידי‎ 
ygi "UN Daaa וַיִכְְתוּ מַשֵׁם זְמוֹרָה וְאָשָכָּיל‎ Syy עדדנחל‎ 
הַהוּא קְרָא‎ nmippos וּמְְִהַתְּאָנִים‎ nmebypj misi במוט‎ 
אַשְׁריכָּרְתִוּ מָשָם בְּנִי יִשְׂרָאֵל:‎ SYNT גחל אֲשְׁכל על אדות‎ 
בל ויבאו אֶלמשָה‎ ;DY מקץ אִרְבָּעִים‎ yUNZ "nb פישבו‎ 
קָדָשָׁה וַיּשִיבוּ‎ ND "25-58 osea noy-»2- os rasche 
domo? de "ens cwm nim byny "2 DRN 
וּדבֵשׁ הָואל‎ 35n nàj "mi בָּאנוּ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר שָלְחְתָּנוּ‎ Tiu 
נדלתי‎ nya הַישָב בְּאָרֶץ וְהֲעָרִים‎ neges DDN ְזָה"פּרְיָה:‎ 
3330 יושַב בְּאָרֶץ‎ popp רָאִינוּ שם:‎ piv oven מָאד‎ 
by niyy יושב‎ ayay ja וְהָאֲמֹרִי יושב‎ Coay ena 
Aya Thy Q0 אֶל'-משה‎ mymw c Day qun T 
YAN מו‎ YAN DÉIN לָהּי:‎ 55 bt nn xvm 
"wn had 58'$5332 מַמָנוּ:‎ NT pD oyy לא 5213 לעלות אל‎ 
בה‎ wy אש‎ puo יִשְׂרְאֵל לאמר‎ ahy אתה‎ n WE 
mina DNS יוֹשְׁבָיהָ הוא וְכֶלדְהָעַם‎ no28 אֶרֶץ‎ AAR "n5 
anpa" מן‎ piv ux רָאִינוּ אֶתיהַנְפִילִים.‎ Ds מִדְּוֹת:‎ ON 
yny 14 הָיִינוּ בְּעִיגִיהֶמי;‎ pmi NA YY n 

19 = 1 ft c הַמ ְחֲנִים או מִבְצָרִים ג‎ | 20 ? 6+ éopoc | ל‎ x nt3 | 
21 * ₪ ובוא‎ 120 ut 26 | חֲמַתָה ל‎ (68 Egaa®, 1 Euad ut GL, cf 6^ 
Atuog) | 22 * Seb 2155 1 ויבאו‎ | * קָבַע‎ (ut M 33); id 28 | 23 6 

+ בָּהּ‎ | 24 << NIP | 27 * >63 (S Y); 6 + מִבְצָרוּת + 6 * 28| 63> ^ | (פֶרֶץ‎ 
(cf 19) | ל‎ ax 63 '3 | € cf22 || 29 ins frt c 6 וְהַחָוִי‎ | 30 * sic M (D 


maj)||? prps |לָהֶם 6 | על"‎ 33 za dl c 6|| 5 w+ vb nonn (ex Dt 1,27—33); 
id 3^ post 14,2a | Cp 14, 1 ° prps וַתִצְעֶק‎ 


I4,2—21 NUMERI 203 


-by 3$*ys אֶת"קוֹלָם 229" הָעַם בַּלָילָה הַהָוּא:‎ wm, my? 
inb-5 mym bs náow Ys ולאה 55 33* יִשְׂראָל‎ ntn 
ÁN wàp ny ngos inp np wea nb y 
niv ראש‎ nm YN DN v^ +ויאמרו‎ moy לו שוּב‎ 
sa לקהל ענת‎ siab oma- רן על‎ hos ל משה‎ imos 
Pemas pyme niang 30$) piya ְִׂרָאֵל: פויהושע‎ 
לאמר הָאָרֶץ אֲשֶׁר‎ osea לניאמרוּ אֶל-כָּל"ערת‎ snmma vp 
33à pay Dys sia IND טוֹבָה הָאָרֶץ‎ nns "no בָה‎ sv 
אַשֶר-הָוא זָבַת‎ y58 E nin» nsim PNT o DAN sam nim 
הָאָרֶץ‎ DY-nN ES E DANY אַל-תַּמְרֹדו‎ ÄITI אַךְ‎ waT n 
סומר‎ HONTA אל‎ "BN nym מַעליהָם‎ ros b vens "3 
מועד‎ baka TY T 322 m^32N3 oni S nT 
MSSD עד-אָנָה‎ nt/s- by AT oy D ִשְׂרְאֵל:‎ p אלכל‎ 
rer לא האַמִינ בי 953 הָאתות אשר‎ nj na DZ 
mw») 59255 "nk וְאֲעֲשֵׂה‎ MYNNI cann 339912 :人 1P3 
jahh n'y Diso ושמעו‎ nis nup "bus ממָנוּ:‎ 
Wow הָאָרֶץ הוּאת‎ utis TART "eo ny אֶתהָעָם‎ 
ys TT Em הלד‎ TÀN ür IAD m עמר‎ sem 
nun iN] TS כְּאִיש‎ ny אֶתהָעַם‎ nnomys inb אש‎ 
לְהָבִיא אֶת-‎ nim ho sában לָאמָר:‎ POY-NY DON 
nBrYv MITAI nefv^s לָהֵם‎ PAYIN "הָאָרֶץ‎ ow nin ny 
"IN אפים‎ qos nimus לאמר:‎ ms w/w2 SJN DS NONS 
Diaby אָבוֹת‎ n פקד‎ np» ופשׁעי ונקה לא‎ nv NUS "Dn 
iion 253 nm nva qw wr nop: וְעַלרְבָּעִים:‎ mbu-by 
nim "oo וְעַדְהַנָּה:‎ Dan cni ny» נְשָאתָה‎ WNI 
PORTOS TA sop" T DANE TTS op 


jy‏ עלד 68 cf 13,33? || 5 <6 | 8 ox 1877 | 10 1 frt c‏ 2 | 23 גא ל ז 
(prps NANE) | 14 ** 1 6 6‏ שַ' 1 13 | ra 661 + TIN MINY) (ins?)‏ || א' 
(cf 3) *àt-53 b3 | ^ 1183 | 16 6 Emo; 1 A | 17 * sic 4 ( maj) |‏ 
2MSS‏ ^ | וְאָמַת + GETII‏ 5 *18 | יהוה 67MSS Edd‏ > | כּמַף b1?c6‏ 
20MSS Edd au Y)—.‏ 20 | לָהֶם 68 一‏ 19 | ועל ₪ TINY | > 4MSS‏ + 6 


1-1 במדבר 204 


בי כָלְהָאַנְשִים הָרֹאִים 732778" וְאֶתאֶתתִּי אַשָרְִעָשִיתִי בְמִצְרָיִם 
x iem‏ אֹתִי np‏ עֲשֶׂר פְּעָמִים ולא rop Yo‏ 3אָם- 
INT‏ אֶתהָאָרֶץ אֲשֶׁר D "DD yat‏ דְמִנְאצִי לא unm‏ 
צוְעַבְדִּי 353 עקב aÁ‏ "רְוּחַ As‏ עמו "ans NODI‏ וְהַבִיאתִיו 
fuh Sm noU NIN PIRTS‏ : 5"וְהַעמלקי )539337 
SA Wp xb WM pora aU‏ 3125" 7 יִםסוּף: B‏ 

nim T6‏ אל ny» Ayy Tps TISON nn‏ הַרְעָה 
"by món nbn wr NNIT‏ אֶתתְּלְנות 23 nen "E bio"‏ 
mn‏ לי שְׁמַעְתּי: AI DON nbN28‏ נְאָייְהוֶה אִם-לא 

aeia ki) Ye my "310225 ;Dab YYY כּן‎ NNA Dno WNA 

b‏ פִּקְדִיכֶם 023502725 novo n ny 13b‏ אֲשֶׁר הַלִינְתֶם 
wan Bnwcnwos sy‏ אֶל"הָארֶץ שר "^n ^n‏ לשכ 
DoDN‏ 82 בִּי 2708 בְּיְפְנָה DIPO PTA PUT)‏ אֲשֶׁר 
PATAY "ym DAR "neam ^mm 12? Dno‏ אשר OROSA‏ 
img‏ צוּפַנְרֵיכֶם wm n»u2is ings 393 Jeg? DNS‏ רֹעִים 
ּמדְבּר ארְבָּעִים שָנָה וְנְשְאוּ DDA nho» Damon ns‏ בּמַדְבּר: 
ּבְּמִסְפַר m‏ אַשֶרְדְתַּרְתֶּם אֶת-הָאָרְץ אַרְבָּעִים יום miyo n‏ 
DSWS Un 5o‏ אַרְבְּעִים שָׁנָה וְירַעְתָּם אֶת"תנוּאֲתֵיי: 
5אָנִי יְהוָה דִּבַּרְתִּי DN‏ הלא וזָאת mx bab DÉYN‏ הֶרְעָה הַוּאת 
הַנּוּעְרִים snp nU wp ny 3193 "oy‏ 6 וְהַאַנָשִים UN‏ 
שלח משה nb‏ אֶת jm PRT‏ ל עְלָיוֹ my 53-nw‏ 
להוציא ni]‏ על-הָאָרֶץ: NAY?‏ הָאֲנְשִׁים "RD‏ דבַּת"הָאָרֶץ ny‏ 
DIAA‏ לפנ יְהוָה: maana 1» pia PATRE‏ חָיוּ מן- 
OD? Dba Di DYNI‏ אֶת-הָאָרֶץ: 3139 
Av‏ אֶתהַדּבָרִים הָאֵלָה 27N‏ יִשְׂרָאֵל וַתְאַבְּלָ DYI‏ מְאד: 
apo‏ בבקר על UNTON‏ הֶהֶר לאמָר Dipan by wy in‏ 


NDT C T TWS‏ ימר nüfe‏ לָמָה זה RS‏ עְבְרִים 


23 ;לתַת לָהֶם .א‎ 6 十 vb nonn ex Dt 1,39 (frt add) | 24 sa 8 mm 

P wu 113073" | 25 77? dl ft (S rectius הר‎ pro ,בעמק‎ cf 13,29) | P Seb 12MSS 

a1 ^ 5 十 vb nonn‏ | (כל Y sine‏ 6( וכל" 8 IT]3— | 27 ™ dl frt | 29 6MSS‏ א 

ex Dt 1,39 (cf 23) || P^ 1 frt c 6 3/0 | 32 <6 | 331? c 9 DYN (vel DY), 

cf 32,13) | 34 *^ »8MSS (693) | B ST y n2n35n (ex 29)?;1 M | 361 
c Q 135 (6 ut K וילונוּ‎ et DX? pro NN) | 40 Sh 十 Dt 1,42. 


11-79 NUMERI 205 


aapa nym י>אַלדפְּעַלוּ 2^ אין‎ :inosn יְהוָה וְהָוא לָא‎ DNY 
לַפנֵיכַם‎ bp "39320 ppo ` 3 EDDY vs iim ולא‎ 
nim movie nim שבְתֶּם מַאַחֲרֵי‎ iyi 23 E 
n mpm qme הָהָר‎ UN bM לעלות‎ biia עַמָכֶםּ‎ 
up היב‎ cipem p צר‎ inn] לאמשו מקָרֶב‎ 
עד-הַחֲרְמָהי: | פ‎ wma הַהָוּא*‎ 

njm any 9‏ אֶלדמשה לְאמר: 312 adgy‏ יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָ 
bina Vw Win *» OTON‏ אֲשֶׁר "QN‏ נתן לכם: וַעֲשִׂיתָםי 
DEN‏ ליהוה ENT n3i*N nov‏ או "nipa‏ או בְּמֶעדֵיכֶם 
לעשות PATTY nire nin n‏ או מןְהַצָאן: DPA DPY‏ 
uw‏ הוה ny nib Amo‏ בלל pon nyap‏ שמן: T?‏ 
39à5‏ רְבִיעִית awya wn‏ על-הֲעֹלָה או לבח b23»‏ הָאֶחָדי: 
פאָו OW5‏ תַּעֲשֵׂה moba my "aU nbp nho‏ בשמן שָלשִית 
הַהִין: n 3i mv‏ הַהִין A» mmo rmm dpa‏ 
3pm immo eonun TND? napis n?» "pa qa YD‏ 
pang‏ מִנְחָה nov nob‏ עָשָרנִים 2973 oua‏ חצי IUD‏ 
Don cwn Yep zm ve‏ אשה nim)‏ לִיהוָה: ny"‏ 
יָעָשָהי לשור TN Un‏ לָאִיל DNO‏ אֲוֹלשָׂה "D P222‏ או בָעִזִים: 
ייכַּמַּסְפַר אֲשֶׁר n22 Urn‏ תעשו לָאֶחָד כְּמִסְפֶרֶם: myg‏ 
יַעַשֶה-בָּכָה אֶתדאֶלָה לְהַקרִיב mh DA nu‏ לִיהוָה: +וְכִידיגוּר 
nons‏ גֿר או nin DSINI WYS‏ וְעָשָה Dmm nuN‏ 
WID YN nmi‏ 12 יַעִשֶה: y n» nns npn "biis‏ 
ny: sym w55 mm vw 022 inq Bby npn "un‏ 
אַחַת וּמשְׁפּט אֶחד o7 D :םכְּתַארִּנַה y 525 nm‏ 
TDN nmm‏ לאמר: Ass‏ אֶל- 327* ְִׂרָאל Low nom‏ 


poros DONDA‏ אֲשֶׁר nme pt DOMY WAD us‏ בּאַכְלכָם 


42 6 om לא‎ | 43. 45 ** 1 frt 2273; prps הָאֲמֹרִי‎ (cf Dt 1,193) | 44 $ || 
45 ° 23% vb nonn ex Dt 1,44 | ^ ax ;תרמ‎ add frt c 661 ל“‎ IIWAN 
הַמַחָנָה‎ | Cp 15, 3 68 sing | ל‎ 9 3 | 4 5 wN | b 6 עשירִית‎ 
DEN? | 5 5 6 plur; id 8 | ל‎ 6+vb nonn (cf 10b) | 6 = 1? (6 xat) YY; 
6 十 vb nonn | 8? cf 5* | ל‎ <65 || 9 prps 222p | ro »6 (10a >68) i 
II? 6 (et 3: plur, ut 12) MWYA || * Seb w בַכְּשָבִים‎ | 12 6 n32023 | 
IS è dlc $9; 6 ad fin v 14 הַק ליהוה)‎ ^) || ins frt (cf 63 et 16) DIRX. 


15,20—39 במדבר 206 


nen DW ראשית‎ mim תְרוּמָה‎ avum הָאָרֶץ‎ op 
אתָהּ **מראשית" עִרְסְתִיכֶם‎ wn] [3 תרוּמָה כַּתְרוּמַת‎ in 
וְלָא‎ vn "2327 D EDAT npn ליהוה‎ unn 
Ds יְהוָה אֶלדמשָה:‎ TWS nbwz -הַמצְוֹת‎ o» תעשו את‎ 
mim ny אֲשֶׁר‎ mW j אליכם בְּיְדדמשה‎ nym mw EUST 
Yl Ayo מעיני הָעַדָה גַעַשְתָה‎ DN +וְהָיָה‎ Bn ְהַלְאָה‎ 
וּמִנְחָתו‎ mino nm mb אֶחָד ללה‎ 的 pa P ay כל‎ 
על-כּל-‎ yia 152Y5 nono "EN ושְׂעִיר"עְנִים‎ DDWAD "202! 
הַבִיאוּ אֶת-‎ Bm) הוא‎ mac» לְהֶם‎ noon bw" 3 עדת‎ 
nöps עלישננָתֶם:‎ np we» nnwem ליהוה‎ nw nir 
p :njà oyy? כִּי‎ nina un vo sien aa AWD? 
לְחַמָאת:‎ npig-na וְהִקְרִיבָה עו‎ naj/2 NANA DDN WRIN? 
782? TIM "ab? n33t/2 "nena NWT WITTY jan 992V 
ny meia YI wo» יִשְרְאל‎ "22 Apy i" nooiY TOY 
n$? אֲשֶׁר"תַּעְשֵׂה ובְּיִ‎ viov su nt/yo n2? mas אַחַת‎ 
הַהָוא‎ vin nn nne ww) ninvns ciam Dmm 
DANI הַפַר‎ "nem n meu cis עַמָהּ:‎ xy 
apea paa הָי‎ = ob — cnp jmyu mun vea 
DOSSAT אתו‎ pss הַשַבָּת:‎ nva מקשש עֲצִים‎ VOR yt 
writes כְּל"הָערָה:‎ owl Dunscow] אָלדמשה‎ Dy אתו מקשש‎ 
Am woes D לֵא פרש מַהדיַעָשָה לוּ:‎ "2 pya TAN 
בָאֲבָנִים כָּלִהָעָדָה 'מחוּץ‎ (DR הָאִיש רָגוּםי‎ nov nib now 
אתו‎ 3530 | ningb למחנהי : רייאו אתו כַּל"הֲעֲדָה אֶלדמַחוּץ‎ 
פ ימר‎ :הָשמתַא‎ nim ys כּאֹשֶׁר‎ nb בָּאבָנִים‎ 
וְעְשוּ‎ now now) יִשְׂרָאֵל‎ "aano "ims יְהוָה אָלדמשה לְאמֶר:‎ 
ANB nin ns» uny DDT nga Ceisov עיצת‎ nn? 
nasabay DATON "AR לָצִיצַת" וּרְאֵיתֶם‎ 825 mave inn 

20 3 מ‎ ut fl 21 | ל | רַ' 68 * ז2‎ 6 3| 23 < 7122 | 24? 1 6 5 
בש'‎ ut 27. 29. Lv 422 | ^ 6+ תָּמִים‎ || * x T2033 | Q לְחַטָּאת‎ | 26 prps 
TIWI | 28 * 1? c 6 nena | bb <6 | 20 6 'N2 | 30 1? c ₪ TY | 
31 * 68 SA || ל‎ sic 4 (7) || 34 6 X735? | 35 * x 1031] ל‎ 37MSS Edd 


十 -by ut 36 | 6 מ' לי‎ post באבנים‎ v 36 || 36 <6 || 38 «x DP NS, id 39 et 
Y7 (6 ubique plur) | 39 ^ 1 NINY (vel NYST) | * 368 DNN. 


15,39—16,16 NUMERI 207 


D»wy s) Benz? Cons אתָם וְלָא"תָתוּרו‎ anya njm 
-bany וְעשִיתֶם‎ Tu pape זנִים אַחֲרֵיהֵם‎ DANYS 
אֲלְהֵיכם אֲשֶׁר‎ nmm siya וְהָיִיתֶם קדשים לאלְהִיכם:‎ Dyo 
יְהוָה‎ SN DONY D39 nb Dia מְאֶרֶץ‎ Bons nsn 
5 snp 

3 mam ym 712 nnpji wv יניקח* קרח‎ 6 
DYNI nb "55 ראוּבן: <ויקמל‎ ^na בְְּפָלֶת'‎ ys) INY 
UON קְרְאִי מועד‎ mp "wet וּמָאתָיִם‎ Don bs )20 
nro) e prn Bnow yo הלו על"משה ועלדאהרן‎ 
Vp עליקהל יְהוָה:‎ wiyinn yvy יְהוָה‎ pana קדשים‎ 023 
לאמל *בקר‎ inp- mf "amus על-פניו:‎ "bt nn 
"YAN יאת‎ vow PDT VARTAN WANS nym "yu 
HDR) mp מַחָתּוֹת‎ Dp pg אֲָיו: 5זאת‎ D Tacna 
מַחָר וְהָיה הָאִיש‎ Am 355 mp yroy בְהַואֵשׁ וְשִימו‎ 3207 
Kan c 3 Dobay הְוּא קרוש‎ nym אַשְׁרײיַבְתַר‎ 
אֶתהעבדת‎ ve אליו‎ cns להַקריב‎ [O^ אֶתְכֶם מעדת‎ Lus 
nw $ni ייויקרב‎ imn? לפְגִי הָעֹדָה‎ bro nim qat 
IAW ADS 12? ingen) nntpli DN בגידלוי‎ TOS 
nane gvop D מה-הוא כּי‎ Das עלײיהנהי‎ opan 
הַמְעטי‎ :הָלֲעַנ‎ N? MANI INN "22 Dos OY no Np? nb 
"Üntn^s "8782 "eno ודבש‎ 3n nar מַאָרֶץי‎ gA "o 
"nun ובש‎ zn nàp jucow גם-הִשְׂתָּרַר: ייאף לָא‎ wey 
גְעִלָה:‎ M» pin nnn העיגי הָאַנְשִים‎ nop) mm noni תתלו‎ 
לא חמור‎ onmag paty nimy וַיאמָר‎ RD למשהּ‎ nis 
AHNE opa mcns וְלָא הַרְעְתִי‎ nw, Bnp "DN 
ואהרן‎ nn nns יְהוָה‎ "us? אֶלדקרח אַתָּה וְכָל"ערָתְך הָי‎ nuo 
39 ° prps DA; 1 M | Cp 16, 1* 1 ? bp (88 pomo) | ^ al | 1 
NIB (cf 26,5.8; Gn 46,9 etc) | % 1 c IMS 6 "3 | 2 1 ? *NY?p, cf 1,16| 3 ins 
(ex 7) "5 בָּנִי‎ | 5 = 6 ym »p3; 1 frt y ב'‎ ||? prps (cf ax) 3p | = prps 
WAN) | 7 = di? (cfa3)| 9 6 bris] | זז‎ * 6 DONI (id 5) | ? Ic Q YA 


(cf 14,36) | 13 ^ $ 十 bab (ut 9) | ^ 6 אָל"א'‎ [mb 6L] | > S plur'| 
14 »6AU | 15 6 TID; 1 A | 16 ins? Y WPN (cf 6). 


16,17—17,2 במדבר 208 


Yp? קטרת וְהַקְרִבְתֶּם‎ Bm?» DANI Vane VARADI מְחָר:‎ 
איש‎ Jan nns nnno וּמָאתַיִם‎ meon יְהוָה איש מַחִתְּתו‎ 
וישימו עליהםי‎ UN Boy xn ADTA VAN ויחו‎ NAND 

nne Yir nbp‏ אֶהָל מועד וּמשה" ואהרן: פוריקהל עליהם 
Aw bs-nw m‏ אֶל bn nng-‏ מועד ירא mime Ti22‏ 53-58- 
DS niv" aame D cmm‏ זמשה HASON‏ לאמר: ja‏ 
TAD‏ הָעֲדָה :yi32 DDN TOINI ANI‏ 3998522 עַלְפָּנִיהֶם vise‏ 


TITOJ OVI wÜm IY הָאִישׁי‎ ET niv YON אל‎ 
ngu אל‎ ua ibus זמשה‎ DN nym TVs ס‎ ypa 
משה‎ pps POTIN jak לְמַשְׁכּיקרח‎ Dipy לָאמֶר הַעֲלוּ‎ 
אֶל-‎ ATS אחריו זקני יִשְׂרְאל:‎ 1259 DPIN qm by Jn 
"wp הְָשִים הָאלָה‎ UON Pn מעל‎ xj mp לאמר‎ nn 
"Jan מעל‎ 197 :DRNDT 7233 tbon"]b DD? WNT WIN 
nnb màs) wx: וַאֲבִירֶם‎ jh $300 וְאַבִירֶם'‎ qz mp 
תְדעוּן כִּי-‎ AStA ויאמ משָה‎ :DB 区 1 nom וּנְשִיהֶם‎ DAOIN 
-0829 Dab N57» TONT כְּל"הֲמַעְשִׂים‎ DM שְׁלְמֲנִי לעשות‎ nym 
לא‎ oy "pe me אלה וּפְקְדַּת כל‎ nne DI 53 nib3 
SNY TATSI TAD nim יִבְרָאי‎ NANY שְׁלְחֲני:‎ nym 
כִּי‎ DAT nost DT "Ty eis ְאַתכָּלאַשָר‎ "bn ayy 
כָל-‎ n דר‎ i52» SMIE אֶתיְהוָה:‎ Db] DWNT עו‎ 
jon napar הָאָלָה ותִּבְּקֶע הָאַרְמָה אֲשֶׁר תַּחְתֵּיהָ:‎ neun 
Wy? אשר‎ DWI này אֶת-פִּיהָי וַתִּבְלֶע אֹתָם וְאָתיבָּתֵּיהֶם‎ 
DIÁ TRY חַיִים‎ ngo וְכָל-אֲשֶׁר‎ Dn Ps וְאֶת כָּלדהֶרְכְוּש':‎ 
אֲשֶׁר סְבִיבְתִיהֶם‎ oio הַקְהֶל:‎ TAn NM הָארֶץ‎ Bro 
יְהוָה‎ nND TSI UNS פְְַּתּבְלְעַנוּ הָאָרֶץ:‎ TON 7? Dopo 302 
D הַחִמָשִים וּמָאתָּיִם איש מקריבי הקטרת:‎ DN ותאכל‎ 
pasa viyos * sb: :nbN9 אֲל-מֹשָׁה‎ nym "aT 17 

18 * 6 TY (sc UN) || ^ 2MSS 695 מ'‎ | 19 1 c 6 iNY (cf 11 et 6 24)| 
22 = 6 3) | * 1 VARI (vel c ₪ (האחד‎ | 24 ? 6 "MWY = ₪ | 5 GBF p: 
prps יהוה‎ (1 M) | 27 cf24 | 30 aa prps יִרְאָה‎ TNA (cf 6) | ? 1 
וּפַתְחָה‎ ₪ DB? cf Lv 13,5 etc) | ° 6 -- vb nonn (ex 32) | * $-- n3 


m5. ut 33 | 32 sa 6 הָאָ'‎ nnbm| ^ >6BAF | > 65 רְכוּשֶם‎ | 33 $ DIM | 
Cp 17, 1/2 6 bN). 


í7,3—22 NUMERI 209 


הפּהן pao "hhnentns Com‏ הַשְרְפָה וְאֶתהָאֲשׁי זֶרַהדהָלְאָה 
Aana ings svp c!‏ הַחַטָאִים mosg‏ בְּנפְשֹׂתָם BÁN "by‏ 
רקעי nimb "ey Ò‏ כִּיהַקְרְבֶם "Tn wp" nim‏ 
לְאֶות 325 sog‏ יַח אֶלְעְזֶר NATO n yos‏ הַנְּחשָת אֲשֶׁר 
oig 3 pers Dam "P yp DDI uma‏ למען 
אֲשֶׁר U^N Ys‏ זֶר אֲשֶׁר NY‏ מִנָּרַע Tm‏ הוּא np Typa?‏ 
mm ub‏ ולא-יהיה wn» WS Ag» mp2‏ יְהוָה בָּידדמשָה 
Boi‏ ו יל דעדתי nns oso‏ על-משה וֶעל-אַהֲרן 
onan ODS "bs‏ אֶתדעם יְהוָה: ויהי בְהְקְהֵל iy‏ עלדמשה 
Town‏ ^3 י אֲלאֲהָל ‏ מועד i22 NO prn wes num‏ יְהוָה: 
bgg uw fen AWD Mans‏ מוער: ^w my CuT D‏ 
משהי Tínp were sbsb‏ הֶעָדָה הזאת וְאַכַלָה YoB^ yij» DRN‏ 
nÜb 65813 somay‏ אַל-אַהֲרֹן np‏ אֶת-הַמַחְתָּה TIam‏ 
אש ימַעל הַמִזְבַּחִי "men‏ קטרת TOP ON Taa ganr‏ 521 
עליהם wee‏ הקצף מלפני nym‏ החל VON npur imn‏ 
כּאשָרידִּבָּר משָה qüow pys‏ הַקְקָל nm‏ החל Dy2 niin‏ 
inm‏ אַת-הַקמֹרֶת BDN‏ עַלדְהָעַם: ra ananta TBII‏ הַחיים 
pm‏ הַמַּנּפָה: von‏ הַמַתִים nbib2‏ אַרְבְּעָה עָשָר now‏ וּשְׁבֶע 
n'ND‏ 256 הַמַּתִים imper»‏ 5נישב ius‏ אֶל"משָה אֶל- 
D nns‏ מועד oy nbibm‏ פ n ny" à»2Tw6‏ 
ibo‏ בבר אֲל-בְּני mb Amen npo DAND npi pu‏ אב 

NND‏ כּלינְָיאָהֶם Du ohay n5‏ עָשֶר neo‏ איש ו 
angay anon‏ *יוְאַת 2n»n Dus DU‏ עלימטה לוי »* nbn‏ 
אֶחָד לְלָאש mra‏ אֲבוֹתם: ona Dpninye‏ מועד nipa ^p?‏ 
אשר WR‏ 09^ שֶמָה": n2‏ הָאִיש אֲשֶׁר אֶבְחַרדבָּו 1155 יִפְרָח 
ַהַשְׁכּתי PE Pues Syn‏ ישראל אֲשַׁר Dm‏ מלינם sy‏ 
nemo DERIO I TON 3mm Sge saby ns TY‏ 
TAN wj‏ מַפָּה לְנָשִׂיא n'ob wy cu nnas ma SRS‏ 
np» pien Tina [YN neos‏ מה nbso-nw‏ לג ny"‏ 
7 3 .2 | הַורָה +6 * | 4 או מ' הַנחשת 6 ^ | ut4‏ ?קח 5 הֶרִימו 2*6 

| 6< 6 | היו 6 (ct Veet) 二 init v 3 | 3 * 6 ny? |? a voy‏ כִּי קרשו 
| והלך מָהַר = 5 | )16,18 (cf‏ עְלֶיהָ-+6 * |[ 3< = ins 6 6 INOR) | rr‏ 9 


18 >$, 6 xarà זאטס‎ || 1g *1 c 3MSS 269 32 | 5 < DË. 
Biblia. I4 


18,11 —17,23 במדבר 210 


nam אֶל-אָהָל הָעַדוּת‎ nun ויִבָא‎ nia mes בְּאָהֶל הָעְדֶת:‎ 
מל שְׁקְדִים:‎ r$ ויצץ‎ omo לור וא‎ na מטה"אהרן‎ nb 
INPI שאל‎ 327558 nim 350 hban -bN משה‎ N34 
אֶתדמַטָה‎ 257 nt^ nim "NY פ‎ yD אִיש‎ Dp 
מַעֲלֵי‎ nn35n bami "6157235 אַהַרן 55 הָעֲדוּת לְמְשָמְרֶת לָאות‎ 
B rnUy]2 "mk nyn ny כאֲשֶׁר‎ "ny vy ine ולא‎ 
אִבַרְנוּ:‎ 3393 133728 uv לאמר הו‎ TADON bi *3 Mose 
b b won הַאֶם‎ mu» nym בל הַקָּרֵב ו הַקָרֵב אלמ‎ 
win FJAS וּבִית-אָבִיךְ‎ qua nes OR יְהוָה‎ ose: 18 
אֶת-ענְן כְּהֲנַתְכָם:‎ SS 多 有 TAN TIP וְאַתָּה‎ va LNY 
Toy vis jàN 2npn TN vay cf? mbn TUN"DN Div 
וְשָמָרוּ מִשְמרְתּך‎ nwa DN לפנ‎ TAN T וישרתוך לְאַתָּה‎ 
us לָא‎ nimm bgy vn -ON 3N oni -b3 myyn 
E ADYNY iael T 15314 ;D 有 IN-D3 DID) wb Nos 
אֶת‎ DAYS :DavoN yv mn oni מועד לכל עבנת‎ 
עיבג‎ "3j. TIY ori na ug mo וְאֶת‎ vpn מִשָׁמָרָת‎ 
יִשְרָאֶל‎ 92 TD הַלְויִם‎ DNS לְכַחְתִּי‎ nan "Ys ִשְׂרָאֶל:‎ 
אֶהָל מועד: ווְאַתָּה‎ NY- עבר אֶת‎ niv? Bn "gno לָכָם‎ 
.הקרב‎ um DSIN ins "inb "nur ar nw 
3» nni nmn E יה אַל-אהרן‎ mmm D יומת:‎ 
nno» DAD) 3? בגיײישראַל‎ Tp "nb אֶתדְמְשָמָרֶת‎ 
-ba WNT yo הַקָדְשִׁים‎ VD 35 T "o 2n Tu 
לי‎ at^ וּלְכְל"חַטאתם ייאמ אשר‎ nfmo"»5 aaa 
Arp 2NA DYI Vp sum NT qo DU Up 
לְכֶליתְנוּפת‎ nine תְּרוּמָת‎ Senn rqpmyn vp אבל אתו‎ 
"n5? Dyp? JAS quao quam DANI 3? יִשְׂרָאֵל‎ o2 
23. 26 * 6+ אֶתדמשָה 6 ^ | וְאֲהַרֹן‎ | > 6 WY | 28 dl c 693 | Cp 18, 
I?^»1MS6P | ל‎ 33MSS6 || ** »6L(exclY) | 2 prps dl?) | 4 6 «poc o | 
7 93 5251 4 | עַבדָה 65 ל‎ (sic 1 et trsp ,( | © גא‎ "3 (0 om 'X '9?) | 
Ba 65 nin, ל‎ | 5 6 25 3 D), cf 2), id 9 (89 2. 11.15; 1 4 | 


9^ = YPO | ^ 1c 6 |הָאֲשֵׁה‎ ^ 11MSS '2b (6 39) | 5 c£ 8^ | * 3 323" 
(ax 3DUN?) | זז‎ cf 85. 


18,12--29 NUMERI 211 


oae maa‏ אתו: * בָּל חָלֶב nm viva 22n7?9 wa‏ רַאשִׁיתֶם 
nio DAYN‏ ?3 נְתַתִּים: $2315 B‏ בְּארְצַם WYN‏ 
mm $ nio‏ כָּלדטְהָור ama‏ יאכְלנוּ: 3e ONW ayog"‏ 
rbp nni "ess umm‏ אֲשׁרײקרִיבוּ Dy nyrb‏ 
IN mugs rnys nenim‏ אֶת 22" nw mg‏ 23" 
הַבְּהַמָה nNOBD‏ תִפְּהּה: INAT "ren wpa "eve‏ 72 
nyon‏ שְקְלִים opua‏ הַקְדָש עָשָרִים גּרָה הָוּא:: qNU‏ בְּכור-שור 
wach‏ פָשָב אוֹבְכָֹר עז pum Dyn% ny Vp nien Mj‏ 
napong hiram‏ תקטיר nma moo nus‏ לִיהוָה: pyas‏ 
newun£n nm Jan‏ וּכְשָוק ims g? PAD‏ פיכְּלותְּרוּמַת 
DUO‏ אֲשֶׁר יְרִימוּ בְנִידיְשָרְאַל לִיהוָה T2339) qaam 39 mna‏ 
nob AR DW PN? JAN‏ עוֹכֶם הוא we?‏ ְהוָה :RS JIVA go‏ 
ימר INg nm‏ בְּארְנֶם AYN? pof IN N?‏ ?7 
0D ORP ua ini IN Sp?D CON ogna‏ יבג 
לוי np) nin‏ כָּלמְעשר בְּיִשְרָאֵל bna mon noni»‏ אֲשְׁר"הֵם 
עָבְדִים navn‏ אֶהָל מועד: "aa TP NY‏ יִשְׂרָאֵל אֶל- 
ori‏ מועד לְשׂאת sen‏ לָמוּת: con "3yves‏ הואי אֶתזעבדת ES‏ 
מועד "E nm‏ עונם oi 3 Tina "inq Bow nen‏ 
ibm) *n» Nb‏ אי אֶתְמַעָשָרי בְּניײיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר w"y‏ ליהוה 
n) nnn‏ ללוים לנחלה »12-5 bip" sa "Tini nib "mos‏ 
לא nue oN ny 2005 D mim *n»‏ לאמר: 
béo nio npi-^» Bow now imn DNO ONIS‏ אֶת- 
EE‏ אֲשֶׁר "An‏ לכם מַאַתָּם בַּחֲלַתְכָםי npn. ` 3abo nnbym‏ 
nim‏ מעשָר מההַמעשר: pima hp nonem r2 pni?‏ 
וְכְמְלאָה Enwn) seyn 12:5 :3pyTqD‏ יתְּרוּמָת nim‏ 95 
מַעִשְׂרָתֵיכָם אֲשֶׁר Yipn‏ מַאֶת 32^ nanay 55 nnn SRW‏ 
"nm‏ לָאהַרֶן הפהן: 2509 oin opnan‏ אֶת nim nanata‏ 
prps qn, id 16s (cf Ex 21,8); 1 4 ]‏ ל || ^8 prps "P3b[3) | 15 è cf‏ 12 
MYI 2 TY) | 17 36MSS‏ 6 = | 6< ל | (cf GVS)‏ ?11395 * 16 
638J NN] | ig 1MS 63 n2—, cf 8 | 20 trsp post v 5? || 23 **1 6 8‏ 
|--לְתֵיכָם ‏ * 26 || 23 ut‏ ב' plur | ^ an‏ 3 = 24 | --הֶם 68 * | )373% DY‏ 
4 565 ל | מכּל*יתרומת 6 אֶת7+.. * 28 | --מַתִיכֶם 6 27 | אֶת" + b‏ 
dl c ca 122155 6y.‏ * 29 
I4*‏ 


18,30—19,17 , במדבר 212 


מִכָּל"חֲלְבוֹ nyowyo aaa "pens‏ אֲלהם בְּהרִימְכֶם אֶתד 
web ion‏ וְנָחְשֵׁב :p: nans "nm nsn» n5‏ יואכַלְתַם 
ink‏ בְּכֶלמָקום ons‏ וּבִיתְכֶם aaeoa‏ הוּא nio‏ חלף Dna»‏ 
nsa‏ מועד: won yy win-sbys‏ בְּהַרִימָכֶם IDN‏ 332 
own "pni‏ לא AmA N» Sonn‏ — 5 

nna npn DNJ- iso ואלדאַהרןן‎ TOON njm 27: 19 
nes m Sb ipw ose Sagna "oso אַשִׁרצְנָה יְהוָה‎ 
TÁR nnns על:‎ 255 nby-No מוּם אֲשֶׁר‎ APN אשר‎ non 
nns "DD ninpb TON ADR "tm qnaa now 
Ya may nímy pisya ng jn»n אֶלְעְנֶר‎ nPoY rop? 
אֶת-‎ Www? פְּעָמִים: יוְשָרְף אֶת-הַפְּרָה‎ yas agga אֶהֶלהמועד‎ 
ViN PL הכהן‎ npoyó עֲליפּרְשַׁה ושךף:‎ nbn וְאֶת"בְּשׂרָה‎ nij 
via bày הַפָּרָה:‎ nen? Tg PIAT תוכָעת‎ cath zw 
"TP וְאֵחָר יְבָא אֶל"הַמְחֲגָה וְמָמָא הַכֹּהֶן‎ méa בְּשׂרוֹ‎ poy הַכּהַן‎ 
ND nna Tiv» yr ^aa Dp 032^ אתה‎ nem ipm 
nin? מחוּץ‎ màn mjen nes אִישׁ טָהוֹר את‎ io IPIT 
nNOm m3 5» meo» לעדת בְּנִיישָרְאֶל‎ nay wg בְּמְקום‎ 
IWI Np) Uns uen NS PÒNT D22$0 הָואי:‎ 
noa vns בְּתוכֶם לקת עולם:‎ un יִשְׂרָאֵל ולגר‎ a nim 
הַשְׁלישׁי‎ pia <י הָוּא יַתְחַטָאדבו‎ im? nyay NOY D7N YDI O9 
yay nva d nia NÉnm אמלא‎ ó55* הַשְׁבִיעֵי‎ Dn 
snm אַשָרדְיָמוּת ולא‎ "NA 7/533 np3 VIT 515 "b" לא‎ 
כִּי מַי נָָּה‎ byan aw וְנַכָרְתָה הַגְּפָש‎ NbO יְהוָה‎ RAONS 
mynnm nNy:4 sa Tapes עוד‎ nyT spy Tov pora 
Nb" "bris וְכְלדאֲשֶׁר‎ "Brig ָּל-הבָא אל‎ "bra כִּידְיָמוּת‎ DIN 
NDD TOY on TATS WN mA» b Boys DA שבְעַת‎ 
DNp2"iN בְמַת‎ i בַּחֲלַל"חָרֶב‎ nim -DY yin bie הוא:‎ 
na 地 מעפר‎ "T pov יָמִים:‎ nyat/ NOD "393 א‎ DFN 
29 bb 1 fit מקדישו‎ (al (אֶתמַקְדְּשו‎ | 30 1 c 9 D37? | 31 5155 
וּבְתֵּיכֶם‎ | Cp 19, 1 AA | 3 31 6 6WMSS) ל | וְנָתַתָּ‎ 16 6 plur?; id 
55| 4 <5| 5 cf 3" | 6 c£ 3^ | 8 * >4MSS SW)? >6(0MSS)| 9 ** add? | 
זז‎ 1 c ₪ ND | 12 1 6 608 VIY) ut 19 | 13 * 5 37029 ut 11()). | * 6 
DN ut זג‎ | 3 Y | 14 *lfrt c 65 1 | ל‎ 6 nw? id 18 | 15 dl (us (ופ'‎ 


1-2 NUMERI 213 


Baa 220 אזוב‎ npovs nahy חיים‎ mb voy qj nena 
אֲשֶׁר‎ nibii -הָאהְל ֶעל-כל-הַכָלים‎ o» nym "ne איש‎ 
njy9 apo nga ww biga T ByPa וֶעלהַנַע‎ Dua) 
ona Ten) הַשָבִיעִי‎ nel) הַשָלִישִי‎ ona הַטָהר עַל-הַטָמָא‎ 
ADDN הַשְׁבִיעֵי וְכְבָּס בִּנְדָיו וְרְחֶץ בַּמַיִם יְטָהַר בְּעֲרְבי: איש‎ 
אֶתימַקָּשׁ‎ `p bapa Tib הַהָוא‎ h nn» Nénm No 
npn? nj? TMY הָוּא:‎ NDO OY PAND m מֵי‎ ND ním 
עד-‎ Noo n cpa blc) "Bi DaD) APIP nm עולם‎ 
NAPA NPAT Ubin) Nob הַטְמָא‎ TryivmUN הָעָרָב: >וְכֶל‎ 
D yY 
הֶראשון‎ va מִֶבַּרצַן‎ aid byn N 20 
mb שם: הָיָה‎ "apm n0 bb nom tpa הָעַם‎ 205 
"yy הָעַם עם"משה*‎ ITR ועל"אהרן:‎ nyny Ying mu^ 
bnp-ns DANI אַחָינוּ 25 יְהוָה: יוְלְמַה‎ yyaicr 3» לאמר‎ 
AARI למָה‎ cuan unas DË mo? nim TATON nim 
y» opps? nj va) Düpenoow "un wan? aveo 
55 mn n?» ובא‎ :ntmub mw mos ורמון‎ FD וּתְאָנָה‎ 
ny sm Daop מועד ויפל‎ 5n nnb-ow E 
nang np* :bs nynow npn um 日 OTON 
n aw? Vopnow Ra qw DN nw AWIR וְהַקָהֵל‎ 
apys pym yoa מים‎ npo Assam) ve qnm 
יְהוָה כַּאֲשֶׁר צוָּהוּ:‎ i55 משה אֶת"הַמּטַה‎ mp וְאֶת"בְּעִירֶם:‎ 
nib "DN" הַפּלֶע‎ *35-5N וארו אֶתהַקָהָל‎ nuUo Mp 
משָה‎ my p nob נועיא‎ nis yop] Den oct 
nym má? וַַצָאוֹ מָיִם‎ maga mgar yoray qM feenN 
אָלדמשָה וְאֶלדאהרן יֶען לאד‎ dim "NS D :םֶריִעָבּו הָעְדָה‎ 
אֶת-‎ ASAN M ]32 יְִׂרָאֶל‎ "o2 ay? Tpi à nien 
> 17lfrt c 268 33231 | 18 244663 | 19 -* 6PAL עד הָע'‎ NOY)? | 20 ux 
וְהָאִיש‎ | ar 1 c 19MSS 2.636)606(155( לָכֶם‎ | Cp 20, 3 * IMS $+ 
JAIN DY) (cod על‎ bis pr DY) | ל‎ »6 | = 639; exc vb nonn? | 4 *16 6 
DN33 | ** 6 ?לְבוּא 6 ** | הָעֲלִיתָנוּו* 5 | לְקְמִית אֹהָנוּ‎ |> <6 | 3 
invers = ל | --מּ 5 * 8 | (תַ' וָגָ'‎ BL plur (GAF (?וְהוּצִיא‎ | > 6 plur | 
IO ** 16 6 זז | שְמָעונִי‎ 1 fit c 6 בַּמַטָה‎ | 12 <6. 


214 421223 20,13—21,2 


—W/N "n3" "D nen אֶל"הָאָרֶץ אַשַׁרנְתַתִּי לָהֶם:‎ nin הַקְהֶל‎ 
D TP vp niens byna 33 
SDN כָּה אָמַר‎ OTN Tob" by tapo DyN n nõ 
אַבְתִינּ‎ ITENS אשר מִצְאָתְנוּ‎ She: אֶת‎ nyT יִשְׂרָאֵל אַתָּה‎ 
ְלאַבתינו:‎ eoo d Wl» mal יָמִים‎ nuo 202 nav 
737) וַיצאַנוּ מִמַצְרִים‎ 825 nov^y קלנו‎ you Amoy pyra 
לא עבר‎ 人 Sa NTT A nxp Ty U^p3 uns 
7153 " 323 PoI TU NI "b IDY) NbN p» mz 
"SPD לא‎ p Pow ONIS 37233 ool עך‎ BS PP 
TORA SAR VON DONT INY? NSN DOIA 2 
WATTE בק‎ "moa "ong ומקני‎ "3 ADY ואם"מימיף"‎ nag 
bye em inan בר‎ bien a mpm כ‎ 
ny בְגִייִשְׂרָאֵל‎ BM Vp wow פ‎ — nop 
oss; by 31; 63 HISIN mtr nym bNNes ing הֶר‎ 
PIŠI יבא‎ n *? DANN +יאסף אהרן‎ EN. DNTP 
מריבהל:‎ a ang aayy לבָני יִשְׂרָאֵל על‎ "nj אֲשֶׁר‎ 
"vp Ys :DT הֶר‎ DR וְהְעַל‎ 93 SN foy npes 


yF 


-53 "n pu Mp mm ms ngN3 ns erus cp 


n/a Buen pA‏ אֶתדאהַן won‏ ובש Bis‏ אֶתדאָלְעָר 
BU Dy nes da‏ בְּרָאֹשׁ הָהַר Tyr‏ משה wyow)‏ מְִהָהָר: 
TUIS TY‏ כִי DOTN Yn‏ 122 אֶת"אָהָרן שְלשִים יום 75 
RP ma‏ 5 
1 יוישמע הַכְּגעגֵי ימְלְריעְרָ ישב Nac» ia‏ יִשְׂרָאֵל הָרֶָ 
הָאתְרִים' Dp‏ בְּישְׂרָאֵל nap uppa‏ *גילר יִשְרָאָל "B‏ 


I3 ° prps YP ;--בַת‎ 1 M | 1 ₪ לְעִינִיחֶם‎ (cf Ez 28,25); + Dt 324 
28 | 14 * 心 十 Dt 22—6 [ ins c 6 "bN? (cf 21,21) | 15 di? | 17 30, 
cf 19 | * ₪ בור‎ | > ₪ WDY | 19 * 2468( בִּי-+6 סג | ?32 --6 * | מָמִ'‎ | 
תָּבֹאו 6 * 24 | לעבר 1 זג‎ | ^ 3+vb nonn ex 27,14 | 25 6 十 -53 小 她 
ה‎ (ex 27) | 26 * a. DE») | ל‎ ins frt PAYTON | 5 ₪ וימת‎ | 27 6 
וי‎ | 28 >6 | 29 8 hic incip cp 21 | Cp ar, 1 *? add? | ל‎ Azvs DYAN; 


ara 


i frt הַתְּמָרִים‎ [y], cf Jdc 1,16. 


21,3—18 NUMERI 215 


ליהוָה ויאמָר Ayos‏ תַּתַּן אֶתהָעַם "nnnm Ta nis‏ אֶת- 
TRY D ?1p3 nim yb :DTY‏ אֶתיהֲכְּנענֹי ויחרם Dons‏ 
וְאֶת-עְרִיהֶם "wy‏ שִׁםהַמְקום 39 Ugo pE 日‏ 
Wn‏ דר יסדסוף 2205 אֶתדאָרֶץ אֲרָֹם tpm,‏ גִפֶּשיהָעַס Ta‏ 
misan "oym "b nun BONI n»; ams‏ לְמָוּת' 
CP gea‏ אִין ona nyp DDN mre bro‏ הַקּלקל: : שלח 
nw nPa nim‏ הַנַּחָשִים 3yDP np" Dyg-ns 182" DWI‏ 
Dep‏ ויבא הָעֶם לשה wur? SN TONY‏ ביהוָה 
qi‏ הַתְפלל nimb‏ ויר wa nio bene vnjc-nw wyp‏ 
nim wes oya‏ אֶלדמשָה עָשָה Y»‏ שָרָף in mb»‏ על-גסי 
ns quo? "nm‏ אתו spy‏ יויָעש מֹשָׁה ntfi vnm‏ 
Ünin TAJON nin DIIY wnptem‏ אֶת-אִיש וְהַבִּיט BDI‏ 
coa Wo pm) nt/nin‏ יִשְׂרָאֵל :naNa Muy‏ 
ya mm hasb MOM‏ הָעַבָרִים בַּמַדְבֶּר "boy Wy‏ מואָב 
moo‏ השמָש': onm WRI DYO‏ בְנחל Ty‏ ימש yp)‏ 
"arb sm‏ ארנון אֲשֶׁר i2‏ הַיצֵא מִנָּבָל הָאָּמרִי 2^ ארנון 
p gb «3‏ מואָב bw" iy NbN Da‏ בְּסַפַר 
מַלְחָמַת nym‏ 
N‏ בְּסוּפָהי וְאֶתדְהַנְּחלִים ius‏ 
5יוְאַשִדי הַנְחלִים' יאשר "p "nat? nei‏ 
pu‏ לְַבָּל מואָב: 
T2 ogas‏ וא S30‏ אֲשֶׁר אָמַר "ny "how ntc AT‏ 
ngo nins cz‏ מָיִם: b‏ לאָז rv‏ יִשְׂרָאֵל אֶת- 
nywn‏ ל הַזּאת 
gas Pay "wa ov‏ חֲפָרָוּהָ nip‏ 
'pphb2 aby Opn qve‏ בְּמַשְׁעֲנֹתָם 
]02772 6 ל הוֹצַאתָנוּ 6 ;—332 3 * 5 ins c a&6(S) TI {P 6 plur]‏ * 3 
--U^N—OR ex 9 | 9 ₪ WN] | rr + 65 Xaia, 61‏ 6 ל | 9 DX ut‏ .₪ * 8 
AxeArat, cf 33,44 || ° w+ Dt 2,9 || 12 w+ Dt 2,17--19 (secund Sh in 13) |‏ 
3 שָרִף mW‏ 6 = 14 |עלדהַ' TY ODID YDY * = YI | > a‏ ג I3 za‏ 
L 4 (S YRI‏ ;אשר ‏ ? 15 | 4 1 ;?305 בְסְוּפָה 3 (cf Dt 1 ₪ ‘20 ADD,‏ 
| שn stabilivit?) | * a» DIJI (guos ...); | M | =© 6 ft yo) | 4 prps‏ 
frt‏ ל | א 1 ;)172 (conj c‏ .2039" 6 * 17 | לי * | DP‏ 5 *16 
ipphy??».‏ 3( ?--קם 6 * | *y | 18 * 6 DBY?‏ * 


21,19—33 במדבר 26 


:50^ מתָּנָה: פוּמִמַתָּנה נחֲלֵיאֲלי וּמִנְּחַלִיאַל בָּמות": <וּמִבּמוֹת 
הניא m "s‏ מואָב ראשל en Y E "nbpun non‏ 
Det meyer DU‏ לְאָכִים nn? ie Lo deu ON‏ 


mien ES cis. "S thy uds ii pre pose 


Mm‏ יצה sem ne‏ ויהו S wg‏ ניירש 
INNY‏ מארנן pap‏ עַר"בְנֵי עמון כִּי עד 0133 23 עמון: ינקת 
ִשְׂרָאֵל את כָּלהָעָרִים no‏ ַיָשָב יִשְׂרָאֵל Wwa‏ הָאֲמֹרי awna‏ 
ּבְכֶלבְּנְתֶיהָ: 2:6 חֶשָבון Ta gno TP‏ הָאֲמֹרִי DAH Ny] NY]‏ 
Yos‏ מואָב הֶראשון np‏ אֶתְכְּלדְאֶרְצָוּ מידו 1»bys D‏ 
"noti Tos‏ 
בא gun nen pay‏ עיר queo‏ 
יאש dro mya nag? Niya myy‏ 
אֲכְלָה "up‏ מוֹאָב nia "opa‏ אַרְנְןף: 
ל מואָב ATAN‏ עבוש 
bob miya Vp hee nya hj‏ אָמרִי fo‏ 
DTI qun "UN DPI‏ 
Ups piny mu‏ עדי"מידְבא*: 
וַיּשָב bie‏ בְּאָרֶץ האמרי: nuo rog:‏ )»5 אֶתדיְעָזֶר 


ילב "we, mm3‏ אֶת-הָאֲמֹרִי Japs DYWYN‏ ? ועלו בר 
v 19‏ וממתנה et pro‏ בְּמִשׁענֹתֲמו 25 מַתִּ' 0 c 6 "N2DS al (cf‏ ?1 18 
(O DYDI) | * prps‏ נחלאל 30 * r9‏ | 2125" בְּאָר vel‏ מִבְּאַר (»6MSS)‏ 
le‏ | מראש 6 6 5 1* | )?^6 (cf‏ הר 123 ut 22,41 | 20 ^ prps‏ בָּ' בָּעל 
ex Dt‏ דִּבְרִי שָׁלוִם + ₪6 * | משָה 6 ^ | 2245 DUST || 21 * + Dt‏ 3 
ex Dt 2,27 |‏ ,)6-222( 1112 .3992 נלך וגו"+.. ^ | 'y3?‏ 6 ° 22 | 2,26 
心 十‏ * 24 | 2,31 זכ + * | )20,21 Dt 2,28—29a || 23 *1 ? 395 (cf‏ + © 
vb nonn ex 35 | ^ 1c 6 Y (vel 3)? | 26 6 99H; 1 frt pz (cf 24) |‏ 
1 | ער ; 1 ;ער 63 a SDPN | ^ N (cf 17°) | 28 * ;MSS‏ 27 
ג ל | צִירִים 693 * 29 | )292 I^ (cf‏ אַרנן +5 > | (vel ? TWI)‏ 793 6 6 
D,‏ 9( וְנִינֶם 6 6 frt add, 1? 309 | 30 *1 ? B, vel frt‏ = | בָּשָבִי 
prps [UN . .[ DYN; 6 ENS‏ + | מחשבון )9 cf IR 11,36) |? a TIAN | > 1 (c‏ 
עד vel bi» * 8 M23, cf Jde 8,11 |f sic M (^ punct); «x6 UN (prps nsi‏ 
WAN]; 1 frt (cf 36) pro 36b:‏ עַל-ְהַמַרְבָּר 5 ^ | על 6 UN, cf ux) |. = 2MSS‏ 
א ל | ַלְכְּדוּהָ 32?^?1c 6 2n)‏ | בְּעֲרֵי T1 n23b nmw» | ara6‏ 
Yos.‏ 6גא c‏ 1 ;יורש Q‏ ,ויירש 


21,34—22,17 NUMERI 217 


aT‏ ניצא NY: DÁN? jUancqop My‏ )192 למַלְחָמָה 
UON DYTIN‏ יְהנָה אֲלמֹשָׁה spos‏ אתו כִּי "AD JTA‏ 
אתו וְאֶת"ָּל"עמוֹ וְאֶתזאַרְצּ ְעָשִיתָ לו כאשר |mb? mibr‏ 728 
האָמרי אֲשֶׁר יושב payga‏ וינו אתו ""jscmY‏ וְאֶת"כָּליעטו 
^N 33 vot 22 ity n t^v TW ROTRA "poat‏ 
niea ms‏ מואָב מַעֲבֶר D aT I?‏ 

ON DN כְּלאַשָרְעָשָה יָשְרְאֶל‎ DN TDA pos NPI 
בנ יִשְׂרָאֵל‎ "geb מואָב‎ yp כִּי בב"הוּא‎ TRO oya web מואב‎ 
אֶת-כָּלסְכִיבתִינו‎ "npn "one niv sos prog agin pis 
לְמוֹאָב בָּעַת‎ 129 bx" pom הַשָדֶה‎ py nw השור‎ noo 
עלְהַנְּהַרי‎ WN פֿתוֹרָה‎ vibz-13 מלאָכֿים אָל"בְּלְעֶם‎ VAIS הַהָוא:‎ 
H9» gn ANYAR NY) לקרא"לו לאמר הגה עם‎ "uytum אָרֶץ‎ 
אֶתהָעָם‎ "rw snp? AADIS sso ישב‎ NT OR [Y DN 
UNIO וְאנְרְשגו‎ "i-npl* אולו אוכל*‎ Sabo הוא‎ Dt ni] 
ART ילכו‎ rum cin W Ta panc/N nwcorT ִּ 
אלו‎ COST] nhay ובאל‎ ona mopa מדין‎ wpn מואָב‎ 
737 אֶתְכָם‎ "ram npn פה‎ we nib oss pha AT 
DIN ָא‎ :np?znp שָרִידמואָב‎ AI יְהוָה אֲלֵי‎ Su) כּאשר‎ 
בִּלְעֶם אֶל-‎ No הָאָנְשִים הָאֶלָה עִמַדּ:‎ "b NÝ אֶלבּלְעֶם‎ 
היצאי‎ BD QU oN מַלֶךּ מואָב שלח‎ B97 pos Down 
TN אתו אוּלי‎ nap n3» TP אֶתדעין הָאָרֶץ'‎ Dan DoD 
עִמּהָם‎ Yen N? nb?a-ow אֲלהִים‎ tours yY "a הלח‎ 
אֶל-‎ ^N spia בְּלֶעם‎ np*ws הּא:‎ Ta `P אֶת"הָעֵם‎ AND לֶא‎ 
ADNA inp T772 "nn? nt בי מאָן‎ DISTIN 125 בק‎ b 
PPNS עִמנוּ‎ Yen בּלְעַם‎ INA Vio" porco ND מואָב‎ cob 
DPIN NDE inbwo DTAP) man nip rt poa עוד‎ 
CPU UON TR Vien NIN Uva poa לו כָּה אָמַל‎ MONY 
35 ^* >an (ut Dt 3,3( | 1 frt NU | Cp 22, 4 * <9| ל‎ ax D^ | > ins 
6 603 הזה‎ | 5 * 69 VIJ? | ל‎ 1 frt 6 13MSS 9% עמזן‎ || > 1 c 565 58 
(6502)60143155.א‎ nim | 6 * 1 6 6 מַמָנוּ‎ et נוּכָל‎ | bb prps WIDI; 1 M i 
CLA? 6 ויאר‎ pro ו לאמר + 603 10 |מָה 2.69 | קסמיהם 68 7 | (?מאר‎ 


rr **1 frt c ₪68 NY Dy | ^ 6-55 20^ NIN] (ex 5) | > 1 frt c 16MSS 
2607 ועתה‎ | 12 1 frt c 28MSS 4460387 ולא‎ | r3 6 DONI. 


22,18—33 במדבר 218 


Venap XITA TPN "oW מָאדי וְכָל אַשָר"תאמר‎ TIRY 722 
basis. אֲלדעֲבְדֵיי בלֶק‎ Am? בַּלְעֶם‎ jv הַנָּה:‎ DYI NN 
Wow יְהוָה‎ any וְזְהָבִי לא אוּכל לעבר‎ "np "ma Nbb po3 
שָבוּ נָא בָזֶה נַּם-אַתָּם הלילה‎ niv iom) או‎ nibp לעשות"‎ 
D ויבא אֲלהָייאָל-בְּלְעֲ‎ nay 937 מהדיסף יְהוָה‎ TYTN 
אֶת-‎ qí DDN 35 mp m'as] wg םילקא ל‎ 15 oon 
Vm בַּבּקֶר‎ By53 npn אתו תַעַשָה:‎ TIS אֹשֶׁראַדבֵּר‎ "ay 
=) ON "Numa מואָב:‎ “ioy brad אֶתאַתנו‎ 
על-‎ 22^ Aw 1» jb» יְהוָה' בר"‎ JRID הולךי הוּא ויתִיפב‎ 
ia 383 הָאֶתוּן ן אֶתדמַלָאֵךְ יְהוהי‎ NYS rep TP אַתנו ושני‎ 
'^y5a בְּשָרָה ויך‎ 32m Tm] MnNz em Ta שלופה‎ im 
הַכַּרָמִים‎ byna nim מַלְאֶך‎ b» "TS nnbn5 SRS 
אֶל-‎ Pnom) nj את-מַלאך‎ DANS מַנָּה: 5וַתְרְא‎ 003 n3 Um 
יניס‎ psu» no^ TRION Dya ry pom הקיר‎ 
Te: לטות‎ TTS UN צר‎ opaa by, var nyA? 
Dye nnn paw וּשׂמָאול: זותָּרָא הָאֶתוֹן אֶתימלְאָךְּ יוה‎ 
ng יְהיָה‎ nnb*ys soppa אֶת-הָאֲתוֹן‎ qw Dba ימראָף‎ 
רְנָלִים:‎ VoU ny הַכִּיתָנִי‎ "P 32 mur לְבְלְעָם‎ bI DNA 
nn» כִּי‎ T3 הַתְעַלַלְת 33 שרב‎ "3 Ay by53 ":DN^y29 
PITS {ng DY אָלְּלעֶם הלוא‎ TÁST NAL TANI 
ויאמָר‎ na ith לעשות‎ "nien 12077 nin nen- מַעוֹדְדִּי‎ oy 
בלרף‎ zy) yh אַתעיגי בלְעָ ָא אמלא‎ Hy זניל‎ IND 
qHoo TON PN MaN? DYI cp tpa nboU "oum 
אֲנֹכֵי יָצָאַתִי‎ nan רְנְלִים‎ UU np nens עֲל-מָה הַכִּיתָ‎ ny 
שָׁלֶשׁ‎ np'àp ותּט‎ PÁRTY i03? TT "eye "jov? 
וְאוּתָהּ‎ cni) naniec) nns "2 hipa גְטְתָה‎ SAs cn 


17 *<6 | * <6 | 6--32|18 = 66* או 31 * | שָרִי‎ | > 6 DIONI; 
id 225 | 20 * ₪ אַ'‎ TROD | ל‎ SGB | 22 21? c 67 MIN]? ,3 J |: 6 
האלהים‎ cf 18° | 5 56 | 23 ° c£ 22° | ל‎ <6 | > 6 + T0332 )6* - abroo) | 
24 cf 22° | 25—28. 31s 35 cf 22^ | 29 6 ?ולו‎ | 30 * 63 my3O | ל‎ 6 
הַסְכַּלְתִי‎ 5»pnn 66 1 ( | ar 6 339000? | 32 ^ 1 ? 6 ₪ TYY (vel ? 
35) | ל‎ frt PAN (cf 3 et 62; V YY | 338 »9 | *1 6 699 "Xo (cf 
29) | ^ »65. 


222.9 NUMERI 219 


הַחַיְִתִי: אמ Dym 870728 DÝ‏ חָמָאתִי בִּי לָא יְַעְתֵּי כ 
אַתָּה 333 any qu DNI?‏ אטע Toya‏ אָשוּבָה לִי: יאמ 
E Dy33-28 nm 385b‏ עַ"הְאַנְשִים N DDA)‏ אֲשֶׁר- 
TON "33‏ אתו :poa -oy Dy53 qox "un‏ 
פושְׁמֶע Pw ÉRY S3 Dyba N3"2 pon‏ מואָב אֲשֶׁר 
עַל-נְבוּל אַרְגֹן אֲשֶׁר npa‏ הַנְּבְוּל: 1589357 P5‏ אָל-בְלעם הַלא 
rov rov‏ אלל לקראלךי "nip ON DION ngo‏ לא 
אוּכָל :q722‏ 0335" בַּלְעָם Dr niv Ic nsn poro‏ 
אוּכל nun‏ מְאוּמָה הַדּבֶר אֲשֶׁר יָשִים אֲלהָים C2‏ אתו Sy‏ 
Dy53 JANI‏ עבק יבאו 0p3 P23 nàmeo "nn np‏ וְצָאן 
"Wr RN UN mue rj» n2U^‏ בבקר poa ng"‏ אֶת- 
n'ba vig nia‏ בעל obey 23 = :mys nep DO won‏ 
nia jam ngam nyav n:3 03i porjw by53‏ שָבְעָה 
n"‏ וְשַׁבְעַה אִילִים: ירעש pos by Dyba "21 WN p53‏ 
ayon‏ יפר 可 Doy-5y isn p’ bg53 DDNN13 rriv ow;‏ 
ְאַלְכָה אולר mm sone um AN A mp‏ לד" 
D PN DPIN NW m fog 723‏ אֶת-שׁבֶעת 
m‏ ואמֶר Hg son ny) POOR DY‏ אלו הגה עב 
"NYT pop‏ וְכֶלשָרִי מואָבי: fev Nb‏ ויאמָר 

Iyo pea ons oN‏ מְהרְרִידְקְדֶם 

n2‏ אֲרָה"לִי ao cj;‏ זָעַמָהי יִשְׂרָאֵל: 

np‏ אָב לא nap‏ אלי SA Uu‏ לא cy]‏ יְהוָה*: 

MUN NPD DAW צָרִים‎ ANPP? 

הְֶעָם T7125‏ יִשְׁכֹּן Daa‏ לא יִתְתַשָב: 

34 = Ty] | 35 * 6 *277 BYA, 5 תְּעַשָה‎ (ut 20) | 361? WI 


37 * Or) | 53 zou? | 38 692 uy אֶשמר‎ (cf 35) | 39 * 3 
חיזות .4 5 | וַיִבְאַהו‎ q nmn ?) 63 NISN (cf Ex 14,22; prps Nn (cf 2R 
3,25) [ 41 prps ^23 6 ovn) | Cp 23, 1 » "VY | 2 == dl ft c 2MSS6] 
b 3 plur (id 4. 14. 30)| 3 * 10MSS 3+ לה‎ ut 15 | * aus TOY | 5 aa יקרא‎ 
prps Ap! cf Gn 24,12; 27,20 || $ 6 DION | * 6-- vb nonn (ex 3a) | 1 
frt (cf 6) לָשָׁאוֹל אֶתדפִּי יהוה‎ | 4 = aus אֶת-‎ .. NYD) | * 45155 א'‎ TRY | 
5 dl frt (36MSS ut 4, 6 DORT) ] 6 = 2463 plur (cf 3) | * <6 | > 6+ !Pא‎ 
et 242b | 7 6+} | 8 == 6 invers | ^ 6 mp IN; I 4. 


23,10—28 במדבר 220 


Dun có!‏ עפר PITAY "bo yr‏ יִשְׂרָאֶל 
nbn‏ נַפְּשִי מוֹת יְשָרִים וּתְהִי אֲחֲרִיתִי rne‏ 
nb obyag poa cows‏ עשי nym npo ^m zpo?‏ 
jns i03 DP‏ ניאמר הַלא AN‏ אֲשֶׁר יָשִים Aa ny‏ אתו 
אֲשׁמר "ÁN Ni7q? p?2 TON ANIS T‏ אָלמְקום nw‏ אֲשֶׁרי 
DDN DU SN‏ קְצָהוּ תִרְאֶה )123 No‏ תִרְאֶה imp PR‏ 
inp‏ שָׂדָה paT UY AS D'ÉS‏ ויב np3U/‏ מִזְבְּחת *»2 
פֶר pay IS mapaa e‏ הַתְיְצָב Canopy n2‏ וְאֲנֹכי 
"mp‏ כָּה: ירי wo vea 37 Dii obyag "ipm‏ שוּב 
ATN n2? POY‏ לוכא "unl TIN‏ 383 עַלְעְלַתו' וְשָרִי מוֹאָב 
NS ims‏ לו ATT poa‏ יְהוָה: "IDN* TUO NENS‏ 
VOVA poa cup‏ האנה Ip‏ בנ ES‏ 
Nor‏ איש pin" now"? 232") ON‏ 
הַהָוּא אָמַר וְלָא N» cam ntm‏ יְִימָנָה: 
iau Ny qnm APR T nins‏ 
NIR opp NTN PR DY DTN‏ 
nim‏ אֲלהָיוֹ Ay‏ וּתְרוּעַת na ga‏ 
owe‏ מְוצִיאָםי DYAN‏ כְּתעַפת' רְאָם לו: 
DPI ÙN? "22s‏ וְלאְקָסֶ בְּישָרְאֶל 
ָעַת bpm NS‏ וּליִשְׂרָאֵל tow opbeno‏ 
SPIM "No, nmt wap By"‏ 
N?‏ ^220 עדדוְאכל nb‏ וְדַמ-חֲלְלִים יִשְׁתָּה: 
ימר apoa obyag poa‏ לֵא -Di uspn‏ לא 233n‏ 
pys‏ בִּלְעֶם Pogy oo‏ הלא TYN "nri‏ לאמר כָּל אֲשֶׁר" 
nim Uam‏ אתו אֲעֲשֵׂה: IORS Nin? obag p?a HNN‏ 
ons D‏ אוּלי יישר veym‏ הָאֲלהִים DpY5 nya `? nap)‏ 
prb n533 || > 1669‏ 1 ל | (ומי *lc 4(3MSS)6£.- *bD "3 (vel 9P‏ סד 
5 "* 15 | }3339 ? 1 ^ || לא +6 * 13 | 22,2285 cf‏ ,האלהים 6 12 | כְּמֹהֶם 
(cf 3) |‏ אקרא S$ plur, cf 3 || > 6 ropebcoua érepwrficat T. 066%, am‏ 
cf 3^ |‏ ל | )7137 (ux ut 22,20) || 17 * 6MSS x‏ האלהים 6 9155 ל | 3° cf‏ * 16 
T137 (prps 3P7P) |^ 603 ADRY;‏ * 20 | 12.98 ;)73 6( לעדותזי 5 18 
prb 41 | * 1 c 2.6)69( TIJN | 21 * «3(89) WIN; 1 4 | * S89) IYW;‏ | 
forti-‏ 39 כְּתְפְאָרֶת 6 ^ | )24,8 (ut‏ מוֹצִיאו c GAFY‏ 1* 22 | 31275 > | 4 1 
.האלהים 26 26 | פעל tudo | 23 prps‏ 


2, 5 NUMERI 221 


MPN הַיְשִימֶן:‎ IDD novam הַפָּעוּר‎ WNI OVIIN poa 
nyaU nia לי‎ jm) nRa שַבְעָה‎ nya בהזל‎ pinoy yon 
NRI "B ^p בִּלְעָם‎ "DN כּאשר‎ pa VIN וְשְבְעָה אִילְם:‎ De 
nan יוַיִרְא בִּלְעֶם כי טוב בְּעִיגי‎ maaa 
פנ‎ TD AS nu^ ְפעם"בְּפַעם לְקְרְאת גַּחָשִים‎ Sr 
vP vum vpato אֶתדיַשָרְאֶל שכן‎ Rn בַלָעֶם אֶתדעינָיו‎ sinye 
רְוּחַ אֶלְקִים: ויִשְׂא מִשָׁלוּ ויאמר‎ 

yz nA הַגֶּבֶר‎ DN» בְעַר‎ 52 byoa DN) 

gs vob n&y« 

*מהדטבו Tk‏ יעב גכנתיף DNA‏ 

uM Yr no טי‎ nna 

כּאַהָלִים' mw nim yes‏ עלִידִמום: 

pa? בְּמָיִם'‎ ipw? ai Db? 

NINI ES DENS ni‏ לו 

bys‏ מְוְצִיאָו מִמִצְריִם ְּתְועַפַת DNY‏ לוי 

"pw: zn‏ צְרָיו "um cy anay)‏ יִמְחָץ: 

פכָּרֶע sabas "N2 zo‏ מִי יקימנו 

SUN OMS ברו‎ vIiMD 
njoz-w ps נֹֹּאמֶר‎ vez-nw php" nipay poa Sm 
nnry: Popa voy ny $33 n223 Zim qÀAsp SDR op? 
מִכָּבְוֹד:‎ nym מְנֶעךְ‎ nim FTA 022 אָמַרְתִּי‎ qpipp-oN J ma 
y אֲשׁרשְׁלַַתְ‎ TAD Di x53 pos-ow nyoa "bM 
אוּכל‎ m Ánh nes ima sob תָי בלק‎ 1s EN ny 
אֲשֶׁרײידבֵּר יְהוָה‎ "zb ny] יְהוה לעשות טוּבָה אֶו‎ "Bc DN לעבר‎ 
n»n ny "UN SYN aj "y qon y 3n nBry« MATN אתו‎ 


nm‏ לעמ mysa‏ הַיָמִים: ישא in‏ ויאמר 
‘Cp 24, 1256 a | 3 1 prb (c Y) oni (al DRY, cf TO et 6‏ | בָר IMS a.‏ 30 
ins? 1630 | 5 15MSS 2388 (&04MSS)‏ * | 677גע< 4a‏ | (צשק6 &Xn8wc‏ 
prps P3583 vel DYNI | 7 aa prps (cf 6 ota?)‏ " || נָטָה 58 ?6*1 |^ 
nif mui) || Pb prps (cf 669) DAYI YM | > 1 frt‏ זלל) 191 לְאָמִּים byo‏ 
ga trsp‏ .8 | וְתְנְשָא 1 pi | 3 0 aah | > 6 Bagueia )00100( | f‏ 
(cf S) vel‏ ְחַלְצִיו frt post 23,108 || 8 sa cf 23,22 || ^ dl || * 60 sagittis; prps‏ 
è 6 *3— | * 51155 w DYNN || 13 cf 22, 18,‏ סז | plur‏ 63 9 | ולחציו 


26 במדבר 222 


pa DNĚ 210 DNJI בַּלְעֶם 53 בְער‎ ON) 
To ny ym DADON bot ואי‎ 
נפל לו עֵינָים:‎ nim מחוה' של‎ 
קרוב‎ No1 IIPAN לאֶרְאָנוּ וְלָא עַתָּה‎ 
בטי מִיִּשְרְאֶל‎ pp apr"b 2212 ^3 
sinyar SRP מואָב‎ NNa pne 
TIR "vt YN myY ny nr may* 
prb T ion nep owe 
מָעִיר':‎ TW TASTY 
"ipe? וַיּשָא מְשָלו‎ popp-nN NT 
וְאַחֲרִיתוֹ זעי אברי:‎ poor ראשית גוום‎ 
ויאמר‎ Tor wb אֶת-הַקִינִי‎ ATI 
typ yoga וְשִים‎ "aav nw 
RYD Www npo» PR ya? IVOR יי‎ 
ויאמָר‎ fen ישא‎ 
כַּתִּים‎ T Ayy iow 'מַשָמָו‎ mm אוי מי‎ 
EM עדי‎ NTD) x39739) אשור‎ um 
D T Tu post Top 2v To Dy5b3 5ויקם‎ 
מואָב:‎ nois ni nia 5n coUa pm יוישב‎ 25 
qvos הָעֶם וישתחווּ‎ bx אֲלְהֵיהְן‎ Tb 加 jopm 
"bM עור וַיְחַראַףיְהנָה בְּיִשְׂרָאֵל:‎ byb Em TD 
73i nyT? onis ypim DY UN 22- DN np: אֶל המשה‎ nim 
"poti משָה‎ "pss מִיִשְׂראָל:‎ nimm mm 2t" DYT 
nim איש אַנְשָיו הַנַצְמָדִים לבעל פּעור:‎ DY יראל‎ 
nb wy5 minns WIN Apa så oi "jan איש‎ 
15 cf 3 | 16 * <6| ^ a. Vn | 17 *1 ? c 698 mt | ל‎ prps bg, cf 36 | 
€ 6 ax (cf Jer 48,45) וקדקד‎ || 3 Jer 48 JINU || 18 ^ 1 c ax. r^ | P? prps 
TYPY TW 128) (cf 195) | * trsp in 193 || 19 * 1 VPN ,עקב‎ cf 18° (al 
^ P3 B1) | = dl (cf 1855)] 20 ** 1? (cf 69) TIN TX m c 63 (cf ax) 
N Dr | 215 ins frt לי[‎ ex 22 (al ins YZy [cf v 18 2x6] et trsp ^? ante 18)| 
22 ? prps 35 (cf 24) || ל‎ ? dl (mtr cs) et cf 21 | 23 ? G+ xai ibuv Tov 
(Du | 5-ל‎ cod Jerich Edd משמואל‎ ; dub (prps ממ‎ vel (משמאל‎ | 24 * x 


Cp 25,‏ |והַם (vel 39) T‏ יאבדו )603 ANY? | Pb cf 20; 17 (cf‏ (66)3 יוציאם 
I 12MSS "DN | 3 «x 4- 222| 4 77? ax aliter (cf 5(| 5 * 6 QW | asp 7D.‏ 


25,7—26,9 NUMERI 223 


| מועד: קרא‎ ?nR nne m2 non 他 m7» wy" 
not np» min yu Bp n TN RENE פִּינְחָס‎ 
DN אֶת-שְׁנֵיהֶָם‎ Ym Dapn-oN ובא אַהַר אִיש-יִשְׂרָאֵל‎ a 
x3 מעל‎ nbien SYNI ANION וְאֶת"הָאֲשֵׁה‎ bi איש‎ 
b — inb DWP) YPN DIBA DDAN יה‎ ie" 
הכמן‎ PAg? "ivow"]2 DARE mN? יְהוָה אָלחמשה‎ aT 
"N?) ngina אֶת"קִנָאָתָי‎ "opa 28307703 מַעל‎ "non ns השִיב‎ 
לד אֶת"בְּרִיתָי‎ qn 33 ְּקְנְאָתִי: 372 כן אָמֶר‎ ow 337 Ds n9» 
ts nnn עולם‎ Tj? i אחריו‎ 1» Y nnum «io 
nien bgn אִישׁ‎ Buys ִשְׂרָאֵל:‎ asy B2" TOND Nip 
סלא נְשִיא בית-אָב לְשְמְענִי:‎ icu mien ns ADI אשָר‎ 
asema בַתצוּר רְאש אֲמוֹת‎ chr mavis הָאַשָה הַמִבָּה‎ Dys 
אֶת-‎ CM bsb nyny nym "aTY6 פ‎ NY inei 
אַשָר-‎ 333 n»? àn py S אותֶם:‎ OmaT) m'en 
nins b suuni x: וְעַלדְּבַר‎ wys Thy c25 v» 
TDAI אַחֲרֵי‎ ue פְּעוֹר:‎ v5» nbpien-m"a n3en 
לאמר:‎ yn Turm TYIN ואל‎ TÈN 26יוַאמָר יְהוָה‎ D 

שאו אֶתירָאשׁוכְל"עדֶת בְּגִוִשְרְאל jo‏ עָשָרִים my‏ וָמַעְלֶה 
Ma?‏ אֲבֹתָם ATI NWA NIY Nyo‏ מֹשָׁה aan wy?w‏ 
"DDR‏ בְּערְבַת מואָב mo aa‏ לאמר': a‏ עְשְׂרִים שָנָה 
nis Wa 7390)‏ יְהנָה Ayang‏ וּבָני יִשְרָאֵל הַיִצְאִים מאָרֶץ 
מִצְרָם: ירְאוּבֶן בכר יִשְׂרָאֶל ^an "wo "wa‏ מִשְׁפּחַת "Xs‏ 
nne NY»‏ הַפַּלְאִי: Sge‏ מִשְׁפַּחַת הַחָצְרוֹנֶי nnpuo "i322‏ 
DN "Dy‏ מִשְׁפְּחָת AYISI VOY njups wm uan‏ 
yat^ "bs‏ מַאִוֹת "jas ioo‏ פלוּא E‏ 339" 
אֶלִיאָב ינמואל qm‏ ואַבִירֶם mpm ^wUp "iN ATN‏ 


8 3 + בַּקְבָּה‎ | 12 sic M (1 min); dl frt (vell W 3) | 14 65 ZoAuwv | 15 ux 
כזבית‎ | 17 a צררו‎ (pr 3932, cf 15,55) | 18 * 6 D9333? | Cp 26, 1*7 <6 | 
2 6 sing | 3 * 1 PDY (al BDY, cf GO! et 3 4 init) || ל‎ <6*| > >GB(GAFLS 
DAN); 1M | ddl; cfad 4 | 4 huc trsp soph pas | 5 * 1MS 6 ‘JQ: | 
ל‎ ins Dnhswh? (ut 12. 15 etc) | 1 "ano (ut 12. 15 etc) | 7 6^L mevrf- 
xovra | 8 Seb וב‎ | 9 ** 1 nd (cf 12; 17MSS = "1 3) | Pb >S (cf 6) | 
> K Sp, Q "ip. 


224 33523 26,10—31 


nàbnye‏ הָאָרֶץ nio "myp"ng DRN yos minny‏ הָעֲדָה 
באֲכל הָאֵשׁ DUDED NS‏ וּמָאתַיִם איש wn‏ לָגס: MAD‏ 
לא"מַתוּ: D‏ יבנ שְׁמְעוֹן לְמַשְׁתַּחֹתְם 581535 מִשְׁפַּחַת "wan‏ 
cy nawn pË%‏ לָכִין מִשְׁפַּתַת npaya nij: sro‏ 
bij 177‏ מִשְַַּׁת השאולי: צואָלָה nhato‏ הַשְׁמֶעֹנִישְׁנִָם 
וְעֲשְׂרִים "ow‏ וּמָאתָיִם: jj: o‏ ל לְמַשֶפּחְתֶ Andyn yi^‏ 
nega "iw? gno nnevo no AD‏ השוני: aigb‏ 
TS nne‏ לְעֲרֵי מִשְׁפַַּת in‏ זילאַרודי מִשְׁפּחַת הָאֲרוֹרי 
nnpUD "wo‏ הָאַרָאֲלִי: TANS‏ מַשָפְּחֶת 3703" ATI?‏ 
אַרְבָּעִים nos‏ וַחֲמֵשׁ Nyy‏ ס 30 יְהוּדָה ער novis)‏ ער 
ואונן PNI‏ כּנָעַן: N‏ בְנִידיהוּדֶה לְמִשְׁתְּחֹתָם novo‏ מִשְׁפַּחַת 
השלְנִי y355‏ מִשְׁפַּחַת mi "en‏ מִשָפַּחַת M2 min‏ 33^ 
yu‏ לְחָצַרן npe Simo wmm naD‏ הַחֲמוּלי: nbwer‏ 
mmm nnevo‏ לפְקְדִיהֶם ששה VAM ros math‏ מַאות: | D‏ 
lv" 338‏ לְמְשָפְּחְתֶם תולעי מַשָפָּחַת YOAT‏ לפוה מִשְׁפַּחַת 
הַפּוּני: לשב מִשְׁפַּחַת ibt nns "pto "U^‏ 
אלה D DTpB9 "2Ut^ nayi‏ אַרְבְּעָה DU‏ אֵלָף שלש 
D indo‏ פנ jar‏ לְמִשְׁפַּחֹתֶם 335 מִשְׁפַּחַת n "nen‏ 
osom nnbUD tb "ow nnevo‏ אלה מַשָפַּהֶת 
בוני לפקדיהם ששים now‏ וחמש D NIND‏ יג np?‏ 
onyo‏ מִנשָה וְאָפְרָיִם: 3329* מִנֹשֵׁה Yon‏ מִשְׁפּחַת הַמְכִירי 
TOW Tob)‏ אתזגלער. 135 sor *3 nog epo nne‏ 


"bw‏ מִשְׁפַּחַת “JNT‏ לְמַלק' מִשְַּׁחַת o :pn‏ ְאַשרִיאֶל 
a. "NI‏ ל | 9< = 10 | בהועדןת]ם (E 1113?) et‏ הועדו (?60897).. Å‏ 9 
7 | יריב 424 1Ch‏ ל | )6,15 (cf Gn 46,10. Ex‏ לִימ' 5 ?12 | )16,35 (cf M‏ 
(cf '} 20) | 14 ins c 6 Dp? (cf [7] 18 etc) ||‏ לְצֹמַר 6,15 c Gn 46,10. Ex‏ 
post 27 |15 1 ]U'35, "P3, cf Gn 46,16 «si 16 > 6L PN (AZav);‏ 6 15—18 
ONW,‏ )6(3 ל | 185" 2.68 46,16 I7 * Gn‏ | עדי 65 ^ | Gn 46,16 站 SS‏ 
Zniuf[u) (cf 20) x. Da-‏ [>] + 6% 19 | 44 :6 18 | )31 אשרואל (cf‏ ארולי א 
as‏ ^ | לֶת' 46 ‘pec x. Zapa | 21 לֶאּג-- GAFL lanovm | 23 ? 1 c 3MSS‏ 
GAL‏ ל | היושבי NID; cf 1Ch 7,1 || 24 * בשויל (cf Gn 46,15 I),‏ לְפוּאָה 
| זבוּלן 6 * 27 | Augpav[u), —uetj26 = 6 AXuv, —e | © GAF AMMA, —et‏ 
v 29] 20 >| 30 ? 1 frt‏ מנשה huc trsp 15—18 et 44—47 || 28 trsp post‏ 5-6 
c 6 'N5 (cf 17), Y9.‏ 1 זב | וְחַ' 9 WINI, ^27 (cf 6) | * 2MSS Edd‏ 


qanscop) nyay ^m Wy‏ בּערתזקרת ansaa‏ עַלייְהוָה: 


26,32—51 NUMERI 225 


nawa וּשְׁמידֶע‎ noya מִשְׁפַּחַת‎ nU ONW מִשְׁפַּחַת‎ 
לו‎ DTN Ro "pagis sunm מִשְׁפַּחַת‎ ni הַשָמִידְעי‎ 
מלבָה'‎ non ni» מחלה‎ "hpbs niji BU n'z-DN *» mv 
now Dyami Dt npe nib מִשָפָּחֶת‎ EN וְתִרְצָה:‎ 
לְשׁוּתָלח‎ rinay B'358 n להי‎ D :nND yat^ 
מִשְׁפַּחַת הַתַּחֲנִי:‎ Ano ^"235 מִשְׁפַּחַת‎ ekp Hony מִשְפַּחַת‎ 
733 מִשְפְּחָת‎ nbw ruv nnt לע‎ nome 7 TbS136 
ביוה‎ TON NIND Vom now NOU Dau type i BN 
הַבַּלְעִי‎ 站 站 לַמִשְׁפְֹּתְם ללע‎ | jow2 vm5 b mannaya 
DBDs DIN מִשְׁפַּחַת‎ "nw Vat מִשְׁפַּחַת‎ A 
סי ויהי בְנייבלע‎ roS מִשְׁפַּחַת‎ cb pp מִשְׁפַּחַת‎ 
733 nw מִשָפָּחַת הַנַּעַמִי:‎ yy "nw מִשְׁפַּחַת‎ "vM "ms 
ININA m אֶלָף‎ "pin nen ְניָמַן לְמִשְׁפֲּחֹתָםי יהי‎ 
rs הַשׁוּתֲמיי‎ nnt לַמִשְׁפָּחֹתֶם לשוּמם".‎ T3 nbwe D 
אַרְבְּעַה‎ ome» השוּחָמִי‎ DhBU 53s :nnhat/pb y מַשָפְּחָת‎ 
ny לְמִשְָּׁחֹתְם‎ QN o2 D מַאָוֹת:‎ VIW) mos DYRA 
מִשְׁפּחַת הַבְּרִיעִי;‎ nis? vn neto pb n nien Mawo 
שלשה‎ En re sU nnn nw ime wena DEA 
bro S "nbl 2235 D imb ys i וַחֲמשִׁיםי‎ 
גנפתלי תוקריה‎ nawn לשל מִשְׁפַּחַת השלמי: פאה‎ 
b&b sa "ps מַאִוֹת: זאָל‎ VINI now PIS nuam 


321c 6 v» (Zuuaep = ,(?--ער‎ T2 | 33 *1 ? c 6 "neos | ^ 699 "m, 
D | 34 1 6 21155 6 ל | וְא' 26 * 35 | לפ'‎ <6 | ec >6 | 5 4. Dn, 6 
Tavax | 36 è 212155 6 'N | ^-.63 עדן‎ | 37 <6 | 38 * «x ,-באל‎ 6 
Ac(o)uBnp | ל‎ Gn 46,21 UN*) "DN | 39 *1 c 3MSS 6 (Gn 46,21 M DB) 
Dri | Pb 263 (Gn 4621 et SU DSN pr (חופם‎ | 40 ** x לארד‎ (cf Gn 
46,21) |? 3 TI" (sic 1 pr ,(אדור‎ 6 Adap 1Ch 83 VN) qr * dl c S|? 1 c ax. 
65 '55 | > 6 30 | % 2MSS 6 soo | 42* >, 63'23 | >? 6B 006, 6A 
—ebn(), Gn 46,23 M DWN; hic lacuna? || 43 ? = 'P3 (cf 34. 41) | ל‎ 6AF 
600 | 44 一 47 cf 27^ | 44 * 6 ל | יָמין‎ 6 ven (IMS ₪ (להַימְנִי = הימני‎ | 
5 9 NW), cf Gn 6 17 | 45 ^? <₪6 || 46 68 Kapa | 47 ? »6 || ל‎ SAF 
400 | 49 * 8 °7 | ל‎ x ל * 50 || לשלום‎ cf 41 || ** 65 30 | 3 6 300. 

Biblia. I5 


226 2753 24 


MATI Ð וםיִשלָשּו‎ NINA VIŠ וְאֲלָף‎ now שש-מאות‎ 
שמות:‎ 5023 712123 PNI PIA 7128253 אֶלדמשה לָאמֹר:‎ mim 
Im פקליו‎ `p? איש‎ poni תּמָעִיט‎ binay iona Dim vis 
rom onas hnn אֶתהָארֶץ לשמות‎ por »353770855 ְחַלְתו:‎ 
mys ס‎ — בִּין רב לְמְעָטי‎ nem porn "yan פעלדפִּי‎ 
nawo לקת‎ iun anbwa qu לְמִשְׁפּחֹתְ‎ "Won ^b 
nnt צאֲלָה ו מִשְִּׁחַֹת לי‎ ry nawa 5305 הַקָּהְתִי‎ 
"nt nata Am "nna Nonan7 'nngua "uam 
133^ por אֶתְעמָרֶם: פוְשֵׁםו אֲשֶׁת‎ 79$ nap "npn ennan 
אתדאַהרן‎ SS m osaa לוי‎ "DN nyov בת"לוי אֲשֶׁר‎ 
וְֶתאָבִיהוא‎ ANS אַחֹתָם: ויד לאה‎ bb men n'en nim 
marys וַאֲבִיהָוּא בְּהַקְרִיבֶם‎ 232 nr וְאֶתדאִיתָמָר:‎ PON DN 
"25 "sr ָּל‎ nos וְעָשָרִים‎ nt/^U פְֶרִיהֶםי‎ wy? יְהוָה:‎ web 
"hy, 13-5 '$ יִשְׂרָאֵל‎ sa Tina mipeng VIS moyo) th 
משָה וְאֶלְעָנֶר הַכּהָן אֲשֶׁר‎ "pb nowós ישְרְאֶל:‎ 3 Tin3 נחלה‎ 
לא-‎ AQIS "my gm על‎ aso nva Bp iN pa 
bw *33"DN jp הכהן אשר‎ jaw איש מִפּקוּדֵי משָה‎ mma 
יָמָתוּ 2153 ולאדנותר‎ nia יְהוָה לָהֶם‎ nases npp vama 
D py rim niava cns "» מַהֶם איש‎ 

nr v3 ya "erra "pos nua niypm: 27 
nono שְׁמִוֹת בְּנֹתָיו‎ AONI apia "io neun» "הָשַנִמ‎ 
ולפנ אלְעָזֶר‎ nin 55 יותּעמֹרְנָה‎ ny וּמַלכּה'‎ nn נֹעָה‎ 
iras אֶהֶלדמועד לְאמָר:‎ nnb TWI iy DN ian הַכֹּהַן לפנ‎ 
"nma הגוע על-יְהוָה‎ myg ua לְא"הָיה‎ wv Spaa np 
שְׁמזאָבִינוּ‎ yo ngos rf לאהו‎ Dai מַתי‎ denis mp 
Ha אחי‎ TAR "nin תְּנָהי"לָנוּ‎ ja To DR מִשְפַּחָתו כי‎ Tuo 


5I 191155 Seb 63(&£011MSS) Wi | 55 * <6 || ^ 1'99? || © a יתג'‎ | 
56 6 PONM, ux ^ | 57 = 6 023 (ut זז‎ etc) | * ₪3 mon | = Ti 17 | 
58? ,בני+6‎ S ut 57 | ל‎ = "3 | se <6 | % * 46 invers | 59 ^? 1 cs 
m | 605 6 ?--הוּד‎ cf 32 | 62 * 6 '2 (cf 34 etc) | ^ di? | 65 6? לד‎ | 
Cp 27, Ta cf 26,335 | bb <6 | => | 5 6325 | *1c 3MSS 2698 1 
(S ny» | ff 14--7MSS 'ִמּו‎ m | 2 68 כל‎ SE | 3 n | 4 16 
69 תִּנוּ‎ || P הָלָחַנ‎ 有 一 (ut 7). 


Tq. 


2202 NUMERI 227 


nyay יְהוָה‎ "NS Bo inym b? japang קרב משה‎ 
123 נִחִלָה‎ NN "bn? qnn צִלָפָחָל דְּבָרֹת נְתֹן‎ n3 py robe 
לְהָן: וְאֶלדבְּגי יִשְׂרָאֵל‎ yr וְהֶערְתָּ אֶתנְחְקת‎ "OON CON 
:1m25 לו וְהַעַבַרְתֶּם אֶת"נחֲלָתוֹ‎ ps וּבן‎ miwa לאמָר אִיש‎ uam 
DN לו‎ TS TÄN in»na-ns mnn» Na 12 פאם-אַין‎ 
nnn Dm ÖIS PND TON o OMITAN onn 
וְהָיְתָה‎ ADR "wow מִמִשְפַּחְתּו‎ Yos xn uL אֶת"נחֲלְתוּ‎ 
יְהוָה אֶתדמשָה: — פ‎ nys מִשְׁפָט כַּאֲשֶׁר‎ npn De 235 

ose‏ יְהוָה אֶלמשָה עלה wr -bN‏ הָעכָרִים Ame ^na‏ אֶת- 
הָאָרֶץ' אֲשֶׁר נְתַתִּי 335 ADONI) TÒN DW toy‏ אֶל- 
APNI "NS Dy TOP‏ אהרן AYNI sSTDN‏ מְרֵיתֶם *פֿי 
בְּמַדְבַּרצֹן בְּמֲרִיבַת Da Syp? mmn‏ לעיגיהם ^D D‏ 
D ymo Up n2"‏ ונבר מֹשָה "pps be npo‏ 
nim‏ אֶלְהי nim‏ לְכֶל"בְּשֵׂר אִיש עַל-הֲעֲדָהי: NSW‏ לַפְנֵיהֶם 
ואשר יבא ninos?‏ וְאֲשֶׁר װצִיאָם AN wy DNI Am‏ עדת 
nim‏ כּצאן אֲשֶׁר אִיִןלְהֶם רעָה: njm "Nis‏ אָלדמשה Wo-np‏ 
אֶת-יְהוּשְׁע pia‏ איש אֲשֶׁר m‏ 32 וְסְמַכְתָּ ong‏ עָלִיו: 
פיוְהַעַמְתָּ אתו לפנ nn" nm 53 E yim qvos‏ אתו 
"brat "vp wy 3705 nnngve TY‏ 53 "עֲרַת 33* ישְרְאֶל: 
וְלְפָני yos‏ הכהן "bp by"‏ לו DYD‏ הָאוּרִים לפנו nim‏ 
y và-by‏ וֶעל-פיו es‏ הוּא וְכלִבְּנויִשְׂרָאֵל DUE bY IAN‏ 
mw s mọn wp‏ יְהוָה אתו ניקח Tim viRTYTN‏ 
yin "^N Seb‏ ולפנ zi‏ הָעָדֶה: yis" Yov DENY bbs123‏ 
TI nm ox] Na‏ דמשה bur‏ 

AVANI לָאמֶר: ?צו אֶת"בְּני יִשְׂרָאֵל‎ ntn nim um 28 
ִשְׁמְּ לְהַקָרִיב לי‎ ima יחי‎ ND "Énb PS DON 


5 sic M )[ maj) | 6 2MSS 26 ^2 |7 * 11MSS א‎ [32 || * 59MSS ux 
--הָן‎ | 8 3 DADY] 9. 10 6 sing | זז‎ * 30 NY; 1 4 | P a WN} |" 3 
אתו‎ | r2? 6.123 "2 (ex Dt 32,49) | ^ 68 אָי כָּנען‎ | = 69% + THEN (ex 7; 
E post על"א' 5 * 14 | בָּהר :33 -- 6 13 | (נתתי‎ ut Dt 32,51 (ux (אשר‎ | 

b wx 十 “RS | * 98 ndn ולא‎ (sim ac Dt 32,51); 6+ pה ולא‎ | 16 9 
+ הַוּאת‎ | 18 <> 'N2 | 19? 6 אתו לפ‎ TIY) (ut 19b) |? בע‎ | 20 * s "3| 
b 6936 Yn—? | 21 * 6 plur | ל‎ » sing | 23 ** >Y; אַלִיו+‎ IONS et Dt 
321b. 22 | Cp 28, 2*1? 6 6 3— | ל‎ 16 6 "o WY DONY?) 


15* 


28,3—23 במדבר 228 


nyro Dya Wy nw] זה‎ nno DO sme 
אֶתהַכְּבָש אֶחָדי‎ rmn ליום עלָה‎ nat non rgo 33 mi/az 
n'veyy ivan paonUrn הַכָּבֶשׂ השני‎ Day pai תּעשֵׂה'‎ 
TAN nbb6 qum npa MÅ yot/3 בְּלוּלָה‎ nno? nob new 
הַהין‎ nya i203y any ne nm TY סִינֹי‎ wn Arv 
Mn vaxs ליהוָה: ואת‎ "SU p» Yn W3 "DNI לכבש‎ 
m npN כְּמנְחַת הַבָּקֶר וּכְנסְכּו תַּעשָׂה'‎ DWI ja "nep 
שָנִיְכְבְשִים בְּנִידשָנָה‎ nàgz ùy — 5 sym? om 
בשָמָן 112033 פיעלת‎ nixa nn nob עֲשְׂרֹנִים‎ t^ non 
ESSET פ‎ o PAN TODI hu "hats nati 
vw ואל‎ Day pya Àp עלָה ליהוָה‎ PP niv 
מִנְחָהי‎ nbb Diaby שַבְעָה תִּמִימֶָם: <יוּשְלשָה"‎ myo ִּבָשִים‎ 
AA moba מַנְחָה'‎ nob py St^ הָאֶחָד‎ "25 pya nixa 
waa? כשמן,‎ noxa Ama nbp rnv לאיל הָאֶחָד: יוְעִשְׂרֵן‎ 
mm ההין‎ syn לִיהוָה: ייוְנְִּיהֶם‎ ns nf m עה"‎ spen 
nb» יי" זְאת‎ 'wa3o pna וּרְבִיעַת‎ "eso וּשָלִישָת הַהִין‎ "5 
nyro אֶחָד לְחַטַאת‎ Dur יוּשָעִיר‎ inn לָחְדְשִי‎ Tn חדשי‎ 
הֶראשון‎ Yai D i263 ny TADI עלדעלת‎ 
vin» ne wr nbn ליהוָה:‎ nos vm p^ "EY myI 
הראשון מקרארקדשי‎ "mv: DSN nisn m" nyay annm 
me nro nb» תעשוּ: ייוְהַקְרבְתֶם אשָה‎ N? עברה‎ DONO" 5s 
sym onan ואל אֶחָד וְשָבְעָה כָבְשִׂים 53 שָׁנָה‎ n3 "Pa 
^ -59 muy TYY pya na nb nnhnjbwe :n25 
nyay sa לכבש‎ nbsp יירו עשָרון‎ cipi עשי לאיל‎ 
עלת הַבּקר‎ Tapes יחַמַּאת אֶחָדי 825" עֲלֵיכֶם:‎ ybi הַכְּבָשִׂים:‎ 


2516 6 -דִי‎ | 316 ₪ NY (ut 6 15) | 4*1? 6 = "NI || ל‎ 9 plur | 
5 6אא<‎ | 6 >6 || 7 ins c 3)6155(6 J; 7b X ? | 8 * cf 4? || ל‎ 6BAF plur 
e») | = 6 35 | 9 == 69 TON TMIN? 2:3 | ro * 3€ (6 plur) n2U3 | 
w Di 2— | אַ' .^6 זז‎ | 12? 6 | b <6 | 5 268 | 13 * >GBAF | ל‎ G6BAF 
11932? 69 | 14 ^1 c a(S) 1. || b (6 + TNI | * dl? 6 5 || % ₪. n | 
IS 5 WY | Pdl? Ç ut 10) | 16 2. | 17 IMS 6 DINA ) (ut Lv 
23,6) | 18 * 68 D)? id 25 | ^ 6-- 529 MT ex 25] 20 <6 | 21 3MSS 
AS 'Y) ut 13 | 22 ^? 2MSS 268 "n? אֶחָד‎ DYy (ut 15. 30 etc). 


28,24--2 1 NUMERI 229 


nDyat/ ליום‎ WYA DNI SDONCDN תִּעַשָוּ'‎ TADI nb$5 אַשרי‎ 
ליהיָה על-עולת הַתָּמַיד יַעָשָה' וְנסְכָּּ:‎ ntm DUN Erb "t 
לֶא‎ nj nasb לָכם‎ ny INPA jaws בקי‎ 
ayn npo בְּהַקְרִיבְפֶם‎ oaa mms D תעשו":‎ 
לא‎ nir כְּל"מַלָאכֶת‎ n35 nym ליהוה בְּשְבְעְתִיכֶם מִקְרְאְקְרֶש‎ 
Dj "Pa 93 פָּרִים‎ nime ניחמ‎ nb עוּלָה‎ anaopny? seyn 
moba nob DADs D שָנָהי:‎ 3 mi/z2 ישְׁבְעָה‎ TN D 
Um] ^w) Dipy WP Uhw] cab DY nt^ qus 
Dp ayp הַכְּבְשִים:‎ nyav? הָאֶחָד‎ wI sp פיעשָרון‎ 
noon" xvn "nno Ton עלת‎ Somr 1090y 7529 "NS 
הַשְׁבִיעֵי בְּאֶחָד‎ vn 29 B :ammson '"m35- DRAK 
n^ seyn לָכֶם כָּל"מְלָאֹכֶת עֲבֹרָה לא‎ mm ÈN vf 
"paja s nino nir nb ny ועשִׂיתֶם‎ :D22 nmn תְּרוּעָה‎ 
nbb Dp :npon שַבְעָה‎ mya T "DN b$ "DN 
me» :onN9 my » שֶלשָה עֲשְׂרֹנִים לפַר‎ pya nixa 
חַטָּאת‎ TIN Dy vss הַכְּבְשִים:‎ nya הָאֶחָד‎ 225 TAN 
FAD TANI וּמִנְחָתָהי ועלת‎ VI hl 335b6 עֲליכם:‎ "225 
D ניחם. אֶשָהי לִיהוה:‎ mb ajal zia Tv3D31 
Dnury לָכֶם‎ mym מקראדלדש‎ nin "fb"aunm wg Moyan 
וְהַקְרבְתֶּם עֹלָה יליהוה‎ WYN לא‎ manon ba אַת-נַפְשְתִיכֶםי‎ 
כַּבְשִים 234-33 שַׁבְעָה‎ "DN dos אֶחָד‎ "pi" "P nim nm 
Baby nov I nb» nte פוּמַנְחָתָם‎ :Da9 Ne 
"DNZ vaso סועָשָרון עשָרון‎ :RN DND miyy "y «B5 
DII nNBn 7350 "חטָאת‎ "ns Dy pbi: הַכְּבְשִׂים:‎ Ppa 
23 * <5 | ל‎ <6 | >> >S (6 ad init v 24) | 24 * ₪6 ° | ^ au. wy! | 

€ cf 10. 15 | 25 * cf 18 | ^ בז-+6‎ | 26 'ִּב‎ | 27 * ₪ "I אֲשֵׁה‎ | ^ 6MSS 
ax $C 'NY| cc 0.611 Sinv ut MIr etc; לְבֶם + א‎ DT DDYN (ex 31, cf 6(| 
28 25MSS Edd 4463 V^ | 29 3MSS w$ [ע'‎ | 30 * 7MSS 2693 ‘Wi | 
ל‎ ins ? c 7MSS 6 לְחַטָאת‎ (ut 15 etc) | 31 * IMS w --תָהּ‎ (ut 29,11) | 
bb dl? (cf27) | Cp 29, 2 81155 ($) וְאַ'‎ | 3 193155 65 Wi (cf 28,28), id 
9. 14 (22 et 3MSS)| 5 1 ? c nonn MSS x63 T, id 11. 16. 19. 25| 6 ^ 6+ 
TI | ל‎ m5» THA | > <6 | 7 * <6 | bb 53 | > 3 וכל‎ | 


83 6 ut 816b, 8 S ליל גי‎ | P SMSS ac] | € >S) | 9 56 3 | ל‎ ar? 
cf 0 | 1121? c 5MSS 3 ws | ל‎ cf 5: ע'+6‎ ex 5 


29,12—32 במדבר 230 


«by *וְּבחְמָשָה‎ D :םֶהיֵּכְסִגְו הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ‎ ne 
לא‎ ny noe 55 nib mm השְבִיעִיימִקְרְארְקְדָש‎ vn יום‎ 
TYN ּוְהַקְרבְתֶּם עלה"‎ ime nya nim? x: nnn) syn 
ששה עָשֶׂר אֵילֶם שְׁנָיִם כַּבָשִים‎ p2703 פְּרִים‎ niv נִיהח‎ nmm 
nba néb DÓP mp DODA lY TPS YIA 
"uU iov sy nuovo wign c8? DIY nU^U pya 
הָאֶחָד‎ Baa? הָאִילֶם: פיוְֲשְׂרוֹך עשָרון‎ coto הָאֶחַד‎ o? DY 
עקת‎ "noo יחַטָאת‎ "pw םיִנע-ריִעְׂשּויé‎ Poya Wy myw? 
ס זיוּביום הַשָנִי פְּרִים בּנִיבְקֶר‎ 203 "npe rna 
כְּכְשִים בְּנַיִשְׁנָה אַרְבְּעָה עָשָר תִּמִימֶם:‎ DuU אִילֶם‎ UP DuU 
ַּמִשפָּט':‎ "tuoi bz Dyb ma5 Dio וּמַנְחְתֶם‎ 
POTID nnno עלת הַתּמִיד‎ abp DNAD TIN פיוּשָעִירְעזִּים‎ 
בי‎ mpg» Dv אִילם‎ "gy nv» ny הַשִָישָי‎ DR D 
Dow? לפְּרִים‎ Dap) תְּמֵימֶם: ייוּמִנְחָתֶם‎ "iy שָׁנָה אַרְבְּעָה‎ 
עלת‎ "9D אֶחָדי‎ asm בְּמִסְפֶרֶם כּמִשְפָט: יוּשָעִיר‎ DWI 
DNS עַשָרָה‎ Dma ם גּוּביום הָרְבִיעֵי‎ o:8202) וּמִנְחָתָהּ‎ TANT 
וְנִסְכִּיהָם‎ ann עשר תְּמִימֶם:‎ TYIN כְבָשִׂים בְּנִישׁנָה‎ Dy 
ARS py ytrvs ORW nepos mast 2331 nó 
החמישי‎ DRD ס‎ map ADRIS TADI "חטָאת 1296 עלת‎ 
תְּמִימָם:‎ "P כְּבָשִים בְּני"שְׁנָה ארְבְּעָה‎ MIY DOW תִּשְׁעָה‎ n" 
בְּמִסְפָּרֵם כּמַשְָט‎ DWI לְאִילֶם‎ D")? וְנסְכֵּיהֶם‎ Enim 
b :ּהָּכְסִנְו וּמִנְחָתָה‎ Tn עלת‎ 322b אֶחָדי‎ asyr yis 
אַרְבְּעָה‎ mya DP Dy DDN שמנָה‎ mb "vun Da129 
D]3953 וְלְַּשִׁים‎ bbwN9 cs תְּמֵימֶם: 0273033 וְנַסְכֵּיהֶם‎ Y 
nnn TOAT עלת‎ b "INN DNDD' Tybus :Dht/D2 
D/2» DU אִילֶם‎ npa ms הַשָבִיעִי‎ pelis D pyy 
II © 6 סכה‎ 6 --vb nonn ex 6 | 12 4MSS 265 + MI | 13 * 6 
ל | לרי‎ >S | 14 ° w6 ל | ה‎ cf 3 | 15 * sic M (0 punct) | ^ 6 ID; ins c 
a» וְנַסְבִּיחֶם‎ | 16 * cf 5 | * ca 201155 234 3 (ut 6); id 25. 31. 34 | © 65 
ּנְסְכִיהָ‎ id 22. 25. 28. 34. 38, cf 6 31 | 18 ^ 63 '%), id 215 (37 NYY) | ל‎ 6 
737, id 21s | > 65 DY—? (ut 6), id 2155 (cf 33) | 19 5 ₪ 5 | ל‎ 1 6 5 
(ונסכיה)גג‎ . 12031] 22 == 603 NY ע' אָ'‎ (ut 16 etc), id 2855 || 24 5 


xS 'DA, id 37 | 25 ? 5 | ל‎ 616" | 28 = cf 22 (Suci ||” cf 16^ E 
> 361 112031 (ut M 16 etc). 


29,33— 30,12 NUMERI 23I 


yA‏ אַרְְּעָה "oy‏ תָּמִימֶם: D" Disp) DNPM‏ לָאִילֶם 
Dwa‏ בָּמַסְפֶּרֶם כָּמְשָפָּטֶם: +וּשָעִיר nsen‏ אֶחָדי 335b‏ עלת 
Bpass D :7303) 020122 TDI‏ הַשָמִיני ba? mnn muy‏ 

כְּל"מְלָאכֶת Nb TAV‏ תעשוּ': Bu mns nov nhaopnys‏ 
"EN "B nim‏ אל אֶחָד כֶּבָשִים בְּנִיישָנָה שַׁבְעַהי תְּמִימֶם: 
לּמַנְחָּתָם וְנַסְכִּיהָם -3b‏ לאיל לִכְבְשִים oona‏ ַּמִשָפָט: YyUss‏ 


TT 


;3931 ANDIA TANI עלת‎ T9 "IN ANNAT 
bw" saby nt ox :30 inp pops AA ASA 
פ‎ | nyong יְהוָה‎ nup 为 3 

3337 n; יהַמַּטּוֹת 7325 יִשְׂרָאֵל לאמר‎ "UNT ON AUD OT 
abN9 iya ליהוה אוהַשָבַע‎ 15 n7» יְהוָה: יאיש‎ mys אֲשֶׁר‎ 
nw יַעַשָה:‎ ven Nybo ברל‎ orm לפשו לא‎ DB 
YÒY TWI אָבִיהָ‎ maa "BN pr) nio T2 "n7 
nb וְהֶחָרִיש‎ nt/bi- by my אַשָר‎ "HYoNY אֶת-"נדְרָהּ‎ Tiy 
rm PADY יְכְל-אֲפּרי שארה‎ 2m! מו‎ TAN 
DDN mint Voy oa PADR mpy goss 
ADR TIS כְּי"הֲנִיא‎ nnper ym) mp עִלְנְפָשָהּ לָא‎ TDN 
Wy שָפְתִיהָ‎ syaa UN my TN לְישׁ‎ AD Noy 
spy mg וְהַחָרִיש‎ "hU Dna עַל-נפשָׁהּ: ִוְשָמָע אִישָהּ‎ DON 
yhy oa nio יקמו:‎ DIDY אשַׁר-אֲסְרָה‎ pN] ; zum 
pao ANY עָלִיהָ"‎ "UN! ATY "bm PADIN יָנִיאי‎ AVAN 
bb Te morbo mim ayay mN אַשַר‎ TADY 
ייַיוְאֲם"בֵּית אִישָהּ‎ my ÅD mD Y כל אשֶראֶסְרָה‎ nim 
וְהֲחֲרֶשׁ‎ AUN yovv yaya TYDY TEN TODNTN Ty. 


32 <65* | 33 151155 wV LBW cf 18| 34 ? cf 22 | ל‎ cf 16" | 35 *" 5 
2458 '23 | * בו-+6‎ || 36 = 6(3) ut M 60 ||? S 4 | 37 131155 259 '® | 
38 cf22 | Cp 30, 2 一 6? DBB? | 3 * 3' אויְאָסר‎ 6 ONMIN PNF | 

a8 TINIE 6‏ נְדְרִיהָ Y)—|| = 6)9(3 753] 5 **.46($?) TYR)‏ א 
plur (cf 5) |l‏ 5263 || 6< ל | c DIP: ut 8 3) | 6 = 6 NY NIJ‏ 
tsp c 6 post 2 | * 101155 «69$ 4-753 |‏ ** 8 | אתֶם 3 > | יהוה du‏ 
[65< 83 | נְדְרְיהָ ‏ 5 |6 a cf 6^ |^ >6 (6 hunc vs aliter legisse vid), S ut‏ 9 
II 一 I3。‏ פש |( plur (cf‏ 6 סז | לא וקוּם כִּי N'373‏ אֹתָהּ ins ? c 6 AYAN‏ | א * 
TT.‏ או ONI‏ 6 = זז || »6LMSS‏ 15 


914 במדבר 222 


PNS RST Ia jp ADR ND Nom‏ על" 
נפשה DTDs Pop‏ יָפַר אתֶם" ואִישָהּ syna ipay ona‏ 
"ND TIn? mne‏ נפְשָׁהּ לָא mp‏ אִישָהּ nym mien‏ 
tmp moe?‏ +כְּלנְדֶר וְכָל"שְׁבֶעת Ub) niv? "BN‏ אִישָהּ bp:‏ 
nat TUAN)‏ ציוְאִם-הַחֲרְשׁ vm.‏ לָהּ אישה מיום אֶלדיום rd‏ 


n3 - אֶתמשָה‎ dum m UN cnn m : TANDAN 
D pag ma mora (25 aga tots איש‎ 
יִשׂרָאֵל מַאֶת‎ 33 Pop) np)? אֶלחמשה לאמר:‎ nym 31»: 1 
לאמר‎ DIIN ayna Tw» דעמיך:.‎ ^N ADNA אַחַר‎ men 
mm-nopi nnb עלדמדין‎ Moy NISS DWN DODND b הלער‎ 
:N2335 תְּשְלְחוּ‎ D לבל מטוֹת‎ nes SON nonb EN v 
צבא:‎ n "on yy noob Tow ימרג מאַלְפִי יִשְׂרְאֵל‎ 
ws אתם' וְאֶתדפִּינְחַס‎ SA "n5? nos nya DR שלח‎ 
זוִיצְבָאוּ על-‎ r2 nnum nim) vpn v» "Ng insn 
re "3n וְאֶת‎ iro אֶתדמשָה ויהרגו‎ nim ny EN3 TD 
VITANI וְאֶתחוּר‎ DNY וְאֶתדְרְקֶם‎ WINY חַלְלִיהֶם‎ oy uWn 
יבני-‎ ayay בַּחָרֶב':‎ 7 wbr] S מלְכִי מדין וְאֶת‎ nt/on 
מדין וְאֶתטַפָם וְאֶת ְּלבְהָמְתֶּם ְאֶת-בָּלדמִקְבָהֶםי‎ WINY ִשְׂראַלי‎ 
כְּל"טֵירֹתָם‎ nw -עֲרֵיהֶם בְּמוֹשְׁבֹתָם‎ z naso ְאֶתכּלִדחַילֶם בְּזָזוּ:‎ 
וּבַבְּהַמָה:‎ 0782 npon” וְאֶת כל‎ yn אֶת-כּל‎ py בְּאָש:‎ 597 
ְאָלי"עת בְּנִיהוִשְׂרָאֵל אֶת-הַשְׁבֵי‎ "sn yos ow דמשה‎ by AS 
על-‎ QN אֶלְערְבֶת מואָב‎ TATON PINY] וְאֶת-הַמלְקָוּ‎ 
nPI SEYI qnn wow nb ymo D cm qm 
שרי‎ "nn mpe על‎ nb יויקצֹף‎ inane? אֲל-מחִוץ‎ DNP . 
I2 *^ cf 6 | 13 ê <6 | ^ Or END; 634 על‎ [WN?] cf 15 | 14 6 DP? 
4-FI2 (cf 15), D) | 15 ê 6 cf 14 | =< 6 "ni | = 53; לה+< אֹתָם‎ cf 
14) | 16 è 6 sing || ^ 6 + BT'? | © »6(93) עונה‎ (prps) | 17 ê IMS » ובין‎ | 
ax בָּבית‎ ut 4 | Cp 31, 2 1 c 7MSS 6938? AS | 3 *1 6 68 הַחַלִיצּ‎ 
(prps SOT) | 5 6 mm N33 | 51? 6 6 EDY | 6 ** 6 bis || 
b-b Guv buvduet aarwv || © dl ? 6 6 | % 6 על- +6 ל | ואת 6 * 8 | בידיהם‎ 
חַלְלֵיהֵם‎ | 9 aa <6 | ^ 68MSS Edd Dינ-‎ | I2 sa > cod Sev | ל‎ 5 
3061 + 53, 


31,15—35 NUMERI 233 


האַלְפִים וְשָרִי DÜNDD‏ הַבְּפִים N23D‏ הַמִּלְחָמָה: MANUS‏ אַלִיהֶם 
:napy-5» onni nyn‏ 5יהַן ES 335 aAa n3á‏ 213 בּלְעַם 
למְסָרמעלי nima‏ יעל-דְבַרפְעוּרי sym mea nbien um‏ 
לוְעַתָּה ny? TËND KE "3752 uw‏ "איש aay‏ ]2 
nen Boys ma‏ בַּנָּשִים :Da9 vn 3) 2205 WTN "DN‏ 
DANY‏ חִנּי m Uno‏ שְבְעַת n‏ כל הרג Y33199) "pj‏ 
na wienn vna‏ הַשָלִישִי nvu‏ הַשְׁבֵיעֵי אַתָּם reat‏ 
בד וְכל-כּליֲוֹר ְכְלדמַעשה my»‏ וְכְלדכְִּיעֶץ תִּתְחַטָאוּּ D‏ 
Nix INON dn55 ves oye‏ הַבְּאִים nM] "mob‏ 
nim DN mmn npn‏ "אַת"משתי + "DN BQETTDN NOS‏ 
np23‏ אַת-הַנְּהֹשָׁת oissn-nà‏ אֶת-הַבְּדיל ְאֶתהָעַפְרֶת: 7535" 
אַשְׁרבא בְאֵשׁ "תעבירוּ sonm np o2 $ "3b Üw3‏ וכל 
וּטְהַרְתָּם וְאַחַר תּבָאוּ ל ES np ys] D‏ 
משה לָאמָר: 5שָא ns‏ ראש MDHA‏ השבי AAN TATAD OWI‏ 
mer inge nas YSN yin yo‏ אֶת-הַמַלְקוֹ "bh pa‏ 
nénenn‏ הַיצְאִים Mago‏ וּבִין Abym mpap‏ מָכֶס nim?‏ 
"was nb‏ הַמִלְחֲמָה הַיְצְאִים לַצָבָא "Non wana Ubi "DN‏ 
"owe‏ ּמן"הַבְּקֶר יוּמןהְחֲמֹרִיםי וּמְִהַצָאן: פ*מִמַחֲצִיתָם "npn‏ 
npn 2897733 nnper ym nen qn3 ye npn‏ 
YTN‏ מְִהַחְמְשִים מְִהָאָנֶם "pan"‏ מן'"החמריםי 2" 
iiU noun iny nibb bns nnn npnan-5sm "NS‏ 
"DN nyT ns UNI ven owl nin PPI mm‏ 
משה: יהי ` הַמַלְקוּחֵי Yan D.‏ אֲשֶׁר "NS N33 DP a‏ שש- 
now niso‏ וְשְׁבְעִיִם nyan PON‏ אַלְפִים: 702333 D'Ot/‏ וְשְׁבְעִים 
אלף: אוחמלים TN‏ וְשָשִים DUM t/D3355 N‏ מִןְְהַנָשִׁים אֲשֶׁר 


IS 2.645 ^r 7122 | 16 è ל | מוקש-+-3.‎ 16 6 yo 12:5 | = add ? | 
17 * 6 yonmo22? (cf 10,12) | * ?מ‎ | 19 a + 525 | ^ <6 | = 6 Nm 
(8 <ַתְחַטָאוּ‎ id 20. 23) || 5 x תִּמַטָאוּ 6 20 | וּשְׁבִיתְכָם‎ | 21 za 'אלֶא משה‎ 
"bw 37 || ל‎ 6 "57 N33D (ut 14); 1 ממ'‎ | => >an || 22 mlt MSSus Vers ואת‎ | 
23 ** >6 | 27. 28 * 63 plur | > אא‎ MNN (al (?נפש‎ | © ₪ '® | * 1MS 6 
(ux post 18377) + TATATA (ex 30) || ** 6P x. à. .ד‎ atrdv (et inv) | 29 ^1 
? c אא‎ sing | ^x "IS. | 30 ? dl? 6 69S || ? nonn MSSasVers T3, 2b: || 
© d 6 invers | 32 * <6 || ^ 6 S17] (ut 43). 


31,36—32,2 במדבר 234 


WIN?‏ 3260 !32 כָּלנָפָש nut‏ וּשְלשִים imos‏ וַתְּהִי הַמְחַצָה 
לק N232 DYI‏ מִסְפַּר הצאן שׁלְש"מַאֲוֹת DYA noN‏ אלפ 
וְשָבְעַת DON‏ וחמש מאות: mw‏ הַמָּכֶס לִיהוָה מוהַצָּאן שש 
"eR: tU wA NIND‏ ששה np "nDp25 nbw DAVA‏ 
nb‏ ְשְׁבְעִיםי: nim‏ שלשים ON‏ וחמש 'Dpob NIND‏ 
לִיהוָה POWY TIN?‏ >וְגְפָש nb "yy ntt DN‏ וּמָכְסֶם t‏ ליהוה 
DOYA nav‏ נָפָש: Gabon nto ye‏ תרומת "yos jm‏ 
הפקן nim ms NS‏ אתדמשה: oa mrsnepie‏ יַשְרְאֶל QN‏ 
nb nsn‏ מְְִהָאַנְשִים הַצֹּבָאִים: ny nsno conve‏ מִן-הַצָאן 
שְׁלֶש-מַאֲוֹת אֶלֶף "os DYA‏ שְׁבעת אַלְפִים וחמש מַאוֹת: 
nut "pius‏ וּשלשים Dionys TUM‏ 1 שָלשים אלף vm‏ מַאָוֹת: 
row UP nut DIN DINS‏ 'יויקח binna nsneo nt‏ 
UON yny‏ מְִהָחְמָשִים DNS‏ וּמְִהַבְּהמָה hk An‏ 
nim ny ws nim juo Pto wap nis‏ אֶת"משה: 
קרבו אֶל"משה הַפְּקָיִים DDINI YY NI DON ays‏ 
"ub‏ הַמַאֲוֹת: פויאמָרוּ אֶלדמשָה עבדיך "EON UNT DN RDI‏ 
הסמה אשר ago cperwo us‏ אִיש: >ננקיב any‏ 
nym‏ איש אֲשֶׁר מָצָא D2‏ אְִעְדָה Ty)‏ טַבָּעַת עֲנָיל וְכוּמָז 
837 עלינפְשְׂתָינוּ uno‏ יְהוָה: nas:‏ מִשֶה וְאֶלְעָזֶר הַכֹּהָן אֶת- 
DDND 2090‏ פָּל 2p‏ מעשה: apg opse‏ הַתְּרוּמָה wy‏ 
הרימוּ nUv nim‏ עְשֶׂר nmubm niwp-yav^ now‏ שָקֶל מַאֶת 
"v‏ הָאַלְפִים ns‏ שרי הַמְאות: ייאַנְשִי הַצְבָא $92 איש 
E.‏ צויקח משָה "p DNA Ayy yn IOI‏ הָאלְפִים 
nium‏ ויבא אתו Snow‏ מועד זכר לבגרושְרְאָל לגי 
mnm‏ פ 

npow 92‏ רב הָיָה IRO Da jaw] ome‏ וּרְאוּ 
uy "ruens‏ וְאֶת-אָרֶץ DIPATI nam) TA‏ מְקום מִקְנָה: ARD‏ 
PH] > 6 DJA) (ut 37), id 39 | ** 8‏ * 38 6750 3 ו 
S 610 | 40 S 320 | 42 605 'h | 43 420155 5‏ ל | 38 cf‏ ^ 39 | 720 
"UY | 44 =< '22Y | 47 = dl? c 695 || 49 40MSS Edd 3Y'T3 | 50 Seb‏ 
| וְאַ' 63 53 | וש >3MSS w || ^ Seb 12MSS mVers‏ * 52 | כָּלִי 9MSS‏ 


Cp 32, Ta a TIAI DIY YDUN, id 2 (post .(ראובן‎ 6. 25. 29. 31 (cf 33)] 
b 8 


32,3—22 NUMERI 235 


o3‏ וּבְנִי "ums‏ ויאמְרָוּ אֲל-מֹשָׁה וְאל-אָלְעְוָר הפהן וְאֶל- 
niyys DNO; nm wt‏ ודיבן 3 )303 nby^w yam‏ 
PM 1 "oat‏ ּהָאָרֶץ אֲשֶׁר bi "m e mm "nan‏ 
inp TIYA NY] napo vos‏ ם Nyos AANS‏ חן 
j| Tiva‏ אֶתדהְאָרֶץ "DN won nns TI? nin‏ 
הַירְדּן: w25 1732 nÜb AN‏ רְאוּבְן Mà: nins‏ 
nns) TPHA?‏ תּשְׁבוּ psi neby inb‏ אֶתדלָב ow sa‏ 
מעבר אֶלהָאָרֶץ nm» 17s‏ יְהוה: 5כָּה Wy‏ אֲבְתֵיכֶם ova‏ 
tp DDN‏ בּרְנֶע לרְאָוֹת אֶתהָאָרֶץ: פועלו TY bir bay‏ 
yONTTDN‏ וניאו xn‏ 722 יִשְׂרָאֵל PITON Nomba‏ אֲשֶׁר- 
wg‏ לָהֵם :njm‏ *ניחר-אף יְהנָה Dv3‏ הַהָוּא ושְׁבַע לאמר: 
WNTUCDN:‏ הָאַנָשִים הָעַלִים onan‏ מִבֶּן nbyy AY S7‏ אֶת 
הָאֲרְמָה אֲשֶׁר pns? Two AVIV‏ וליעקב ` ono‏ אחרי: 
usq 397 Épt‏ הַקנזי Dua pet‏ 9" מא Ug Uns‏ 
AT secum‏ בְּיִשְׂרָאֵל וינעם בְּמַדְבַּר אַרְבְּעִים may‏ עד-תם 
111753 הַעַשָה yw‏ בְּעֵינִי יְהוָה: many‏ קַמִתָּם nnn‏ אַבְתִיכֶם 
nmn‏ אַנָשִים חַטָאִים 'niep5‏ עוד על ONTEN ON ATAS Won‏ 

ayyb? npnt^ בְַּּבָּר‎ ranh עוד‎ np inse (PAN יי‎ 

nb wipe5 nini גַדְרֶת צאן‎ vibes Cow פנש‎ D inm 
QN בָּנִי ישְרְאֶל עד‎ 325» müm vom xni וְעָרִים לְטַפַּנוּ‎ 
"av^ 5 $202 "wa ie 257 DPO DN אִםדהֲבִיאנִם‎ 
"nomi VAN ִשְׂראל‎ sa SAINT עד‎ DAIN mw Mois :NT 
ws נחלתנל‎ N22 וְהָלְאָה‎ [Tb "urb DÀN Spy Na "319 
RS nt EM vaN פ‎ inp TI "urb 
-bp nj» »àpys למִלְחָמָה:‎ njm "xb nno nm ^25 


EN pon‏ לפגי nn‏ עד jen ain t^v‏ יוְנכְבְּשָה 


2 * ^ 63 invers (id 6 25.29.31, S 6. 25. 29. 31. 33) | 3? 1 c ₪6 שָבְמָה‎ 
ut 38 | ב' מען 1 ל‎ = (IYD Dy2 ut 38 6 ,בוען‎ 6% Bav) | 4 * 6 02? | 
b $32 | 5 2693 ואל‎ | 7 K ,תְנוּאוּן‎ QOF PN 6 NIN) | זז‎ 6B 
yv) | r2 (z0 "3m? | 14° 1 nEQS? (vel mot | * 4 עלד‎ | 
15 3 IJ, cf 13 | 16 28MSS Edd ₪ 333— | 17 1 c 69 חמשים‎ | 
18 8 חָלוּ‎ - | 19 32MSS ₪ ?5 | 20 ^ 6 "13 | ל‎ 154155 (3) DN) | 21 6 
?אבו‎ 


32,23—41 במדבר 236 


nim mp) nnm sunm cns A we? pun‏ וּמישְרְאֶל 
nmi‏ הָאָרֶץ we? nans? n2? nion‏ יְהוָה: NONY‏ תעשון פּן 
iym "nime onwen nin‏ חַטַאתְכֶם' אֲשֶׁר NYAN‏ אֶתְכֶם: 33224" 
n»‏ עָרִים DaN nos DBV‏ וְהיצא מפִּיבֶם syn‏ 
ואר 573 neos jw om‏ לָאמָר Tu‏ יעשו כַּאֲשֶׁר 
אֲדֹנִי t‏ טפנו nuam ADTI) "up ^U‏ בָּעָרי 
הַגִּלְעָד: TIRA?‏ עברו כְּלחָלוּץ Nay‏ לפני nino mim‏ כַּאֹשֶׁר 
i33 MON‏ יצו DJS‏ משָה vtm NNI yen "yos nw‏ 
"UNS" DN? 2712‏ אבות nés nbNi29 row b DIYAT‏ ֲלהָם 
אםדיעבךו 73733 TNN en 1 aom‏ "כָּלדחְלוּץ למַלְחָמָה 
PONTAS DI? enn DIDY PNI nuz33 mim we‏ 39532 
So-DN13o :mn‏ יְעַבְרוּ חַלוּצִים ]N3) "nam‏ 3 בְתְכְכֶם בְּאָרֶץ 
PN EN. 128 "325 73722 92031. 132‏ אֲשֶׁר 23" יְהוָה אֶל- 
Bv‏ בעשֶה: wnis‏ נעַבָר mm 355 DOr‏ ארץ' pao‏ 
Bom) nin "nw‏ מָעַבָר nino nes mme‏ 117335 
35 1938 "וְלחֲצִיו שׁבְטוּמְנֹשׁה "n51"13‏ אַתימַמלכֶת סיחן מל 
My nz^pa-nin "ion‏ מל הַבְּשׁן הַאֶרֶץ n3 "yb‏ עָרִי 
ָאֲרֶץ סָבִיב: 32395 7002 אֶתידִיבֵן וְאֶתְעַמְרֶת muy ns)‏ 
וְאֶתעַמְרָתי שופ inae onim‏ יי וְאֶתבית 352 T2 DN‏ 
Uy qan‏ מַבְצֶר :jNS Dóm‏ זיוּבְנִי ְאוּבן PAAT cia‏ וְאֶת- 
Sovow‏ וְאֶת קִרְיתָיִם: 5וְאֶת-נֶבו" וְאֶת-בַּעַל "nb n3ow»" pya‏ 
וְאֶת NAYI wp mpa-‏ אֶת-שְׁמוֹת DPI‏ אֲשֶׁר בְּנוּ: 
nw ny» nga ps ^)2 155v so‏ יורש אֶתדהָאָמרִי 
אִשְׁריבָּהּ: nb IR‏ אֶת-הַגְלעֶר vn nui app‏ בָּהּ: 
qg Ayp Uwe‏ 1353 אֶת-חַיתִיהֶם nn pne dl‏ 


= ,םהמ ₪ 


32 a Seb TN ל ן‎ 6 un vel B 09 ה‎ 3529 add (cf 1) | ל‎ 6s Y»? | 
35 *<6 | Bis שוּפָם 5 ,שפים‎ 6 20000 (pr —au?)|| 36 <6 | 37 » לה‎ | 
38 ** >6 | b^ 1 ש'‎ n3— (add?) | © 63 Dba | 39 *° 6 sing )5 
“JD | ג ל‎ 6 a(S) ניזרישו‎ | > prps .הָאֲרֵמֵּי‎ 


32,42— 33,30 NUMERI 237 


^n23 75 wap הֶלף 722 אֶתקְנָת" וְאֶתבְּתִיהָ‎ "nz3]e אִיר:‎ 
D ipu 

DRNay? MISA מאָרֶץ‎ I בְנִייְִׂרָאֵל אשר‎ Pb noi: 8 
משָה אֶתמוצְאיהם לְמַסְעִיהֶםי עיפי‎ 2B qw) nucon 
הראשון‎ VT מַרעְמְסס‎ WPIS 'מִסְעִיהֶם לְמוְּאִיהֶם':‎ DN] TIM 
בְגִיִשְׂרָאֵל‎ AS הַפָסח‎ NRO PYSY van? c^ עָשֶׂר‎ mons 
nan אֲשֶׁר‎ Aw nippa mye osot Y? רְמָה‎ TA 
732 Wps שְׁפָטִים:‎ nim בָּהֵם 3373 וּבַאלְהֵיהֶם עָשָה‎ num 
אֲשֶׁר‎ Dsi wm מִסְכֶת‎ wow בְסְכֶת:‎ wmm DPAP owe" 
2-op "w/s' החירת*‎ "boy 365 "bDND WP ATAT npa 
"Tina mars nnn "usn pus sou us» wm pes ova 


=m- NL LU 


mun‏ הַפְִּברֶה ילכו nyay yp‏ יָמִים DD amaa‏ חנ בְּמְרָה: 


mp my my Diy nos» ובאו אֵילְמָה‎ mion yp 
עליהים"סוּף:‎ spy DPND Move וחֲנושָׁם:‎ muon DYA) 
מִמִדְבַּריסִין ויחנו‎ Wwe בְּמַדְבַּריסִין:‎ CT מיםדסוּף‎ wes 


Xam viga wp בּאְלּש:‎ IY npsío WONS :npeqa 


Xm מְִפִידֶם‎ wot imp? ny? mp DU nup») בְּרְפִידִם‎ 
Ot HUBS בְּקְכְרָת‎ on cro VATAN WPNE yb oia 


ADR IM DONT WPS NST onm men NIPA 


c ר‎ E AT: 


nente Wp‏ וַיחֲנוּ Por P BR‏ מרמן rus‏ ויחו 


Xm מִרפָה‎ Wp impia wn nio wotvs inis 
מַהַר"שׁפֶר‎ Wp DYA vr מִקְהַלְתָה‎ Wp inpenps 


3 TAT 


WIN‏ בחרָָהּ WPS opaa om ATOR WPIS‏ הלת 


BG ^x 


Vr ro wps בְּתָרַח:‎ sm nno wer? :nnb3 sm 


am מְַשָמנָה‎ WEN בְַּשׁמנָה:‎ vom npe WP PADA 


42 * 6 Nagau (cf 6 Jdc 8,11) |. ל‎ 65 Kaae, S קית‎ | * 6 y. 6 2 |] 6 
Nagwe | Cp 33, 2 ^ 65 מו 7מ' ? 8 ^^ | 1מ'‎ ut 23 | 4 prps אֲשֶׁר‎ 122755 
Dii הַכָּה יהוה‎ (cf 65(| 6 6 [eic] Boveav, id 7 (èx B); 618" | 7 * cf6] ^ 1 6 
.א‎ QW) (68 3371, cf Ex 14,2) | © cf Ex 14,2 | dd prps B1 ובין‎ o'135 T3 I 
>> prps הַחִירִת‎ *53, cf Ex 142 | 8 Seb 17MSS Edd 2.9060 'Bמ‎ | ל‎ <5 
GBAFL 00101 (= DDR?) || ro S(6D) + ?יד‎ (id 11) | 128 63 ר'‎ | 138 au 
,אליש‎ GB Anew (65FL xoug) | 20S (6) ך' 65 218 | לְבונָה‎ | 22s 6 
MaxeA(A)as | 23s GBL W3, WA | 24s 6 —bae | 26s 6 Kar(0)ao0 | 
27s 6 —pa6 || 28s (6) מתיקה‎ | 29s 6 (A)ceiuwva. 


238 "37523 33,31—55 


WPN inops‏ מִרִוֹת aa wp‏ יעקן: "סע "in‏ יעקן 
3m 753 b WR ima 03 wm,‏ בְּיְטְבָתָה: ayps‏ 
wmm, nne‏ בְּעבֿרֹנָה: woes‏ מעברנה Pura umm‏ גּבֶר: 
NY TITOR OD CO) IPA wp‏ קדש: wow‏ קש 
aspa Ug 752 hm‏ אֶרֶץ אָדום: *ניעל Nas‏ הַכֹּהֵן DoS‏ 
הָהֲרי aby‏ יְהוָה DU no‏ בִּשְׁנַת הָאַרְבְּעִים P a EE nN35‏ 
vov" NY ibn mya "^b v3 DiD D‏ 
Dy)‏ וּמְאֶת שָנָה nbp‏ בְּקֶר wm ybt^ye D myy‏ 
"Ty 395‏ והוּאדישב 2333" 9382 כְּנֶען בְּבָא' 33^ יִשְׂרָאֵל: WPN‏ 
one bosa nm 7 ow‏ מצַלְמֹנָה IYD 133552 Som)‏ 


baaa הֶעבְרִים"‎ "$3 an מאבת‎ Tonus :noiNa rm 3385 
גו‎ 


Xm 73 qe woe Ug בְּדיבֶן‎ unm Dipa wonws מואָב:‎ 
DRIT "yia um newest מע‎ trono mnes בלמ‎ 
cv מוֹאָב על‎ nawa ויחנו‎ mun] מַקָרִי‎ won נָבוֹ:‎ 55 
n30p3 הַשָטִים'‎ »2N "y יחנ עלדהורדן מִבִּיתי הישמת'‎ mm 
Doe 385 
לאמר:‎ "my ובר יְהוָה אֶלדְמשָה בְּעַרְבֶת מואָב עלירְהן‎ 
mons nat DDN כִּי‎ nnów pow) יְשְרְאל‎ yas Ass 
phai הָאָרֶץ מְִּנֵיכֶם‎ verbs DAWNA] eye PNOY 
כְּל"בְּמוֹתֶם‎ ns visn Apopa "553-52 n) כָּלִמַשָכִּיתֶם‎ ns 
"DN AD 03 אֶתהָאֶרֶץ וִישבְתֶּיבָּהּ כ‎ nnt/qtyss meum 
nanay b^ >וְהַתְנְחַלְתָם אֶת"הָאָרֶץ‎ :mnN לִרְשָת‎ yu 
Sn אל‎ mny yon אֶת"נֲלתוֹ ולמע‎ "un ib 
לְמטָוֹת אַבְתִיֶם תִּתְנָחֲלוּ: 5וְאָם"לא‎ ym t? comun "not לו‎ 
Est?» nip wmm מִפְנֵיכֶם וְהָוָה אֲשֶׁר‎ jon תורישו אֶתדוְשָבִי‎ 


ars 6 Bavikav (—vaia) || 32 S 26 31 הַר‎ (ox (הנדגדה‎ | 348 3 23 0 
(?עב'‎ | 36 ins? c 6 בְּמֲדְבַּריפָּארְן‎ 33 j3702 320 Sy vel 1 ממדבר צן‎ pr 
מקדש‎ 37 | 38 = »6PFL, $ post יהוה‎ | b 8 primo | 40? cf 21,1 | ^ <6 || 
51? 6 638272 | 425 63 פינן‎ | 445 6 èv (èx) Fox (Y?) Gl Fea (S ,עין‎ 
< (?עליי‎ | * 6 *3y3 | 46s 5 בעל מְעון‎ (ut 32,38) | 475 S sing | 49 * 6 
pape? | -מן 5 ל‎ (d S Jos 12,3, cf 5 Jos 13,20) || * w6 W (6B Beca, 
GAFL 一 arret) | 53 6 'NZ ל | --הֶם 65 * 54 | )4-722 68( ישבי‎ 4MSS ax 
TINN | > 63 plur | 4 s DY )6* ְשָׁמֹה‎ >S | * »6. 


2-8 NUMERI 239 


ops אֲשֶׁר‎ p$» nsns y) no'Usa nos?) niya 
p — לָכֶם‎ 7 多 DI? לעשות‎ "nrbs WN D31y6 ina ab^ 
nos יִשְׂרָאֵל‎ "337 nw אֶל-משה לְאמֶר: ?צו‎ nim amm 4 
bam ns "'הארֶץ‎ DN] pa "PONI ON DNI DNs“ DIS 
573355 NND n3 mum אֶרֶץ 132 לִנְבָלְתִיהָ:‎ rna 525 
2p) קְדְמָה:‎ Temm npo :233 לָכֶם גבל‎ mm nm by 
וְהָיהי תוּצָאתָיו‎ PS למעלה עִקְרַבִּים וְעֲבֵר‎ nain הַגְבוּל‎ 52b 
oxi 32p35 עִצְמֹנָה:‎ "2y חֲצַרי-אַדָּרי‎ NU 1133 לקדש‎ 2338 
nmn n ונבל‎ Une vni NM Dh "nbn oyo 
np» nun בול יִם:‎ n» mavnm saos לָכֶם הַיִם הדל‎ 
327 "mss הרי הָהָר:‎ n2 "nn js מְִהַיִם‎ "Uy oss: 
nel bos NY SUIT za "nin vu npn N35 NOA 
ONTT. TD בול‎ E חצר עינן זְה-יּהְיָה‎ "oin wal 
DDYN ba ייד‎ PDY מחצר עינן‎ no. baga n» 
y mam "nir וּמָחָהי‎ o330 Tn py? epo "nba 
co» nw זאת‎ nban m» SARSIN vm maT הבול‎ uy 
יִשְׂרָאֵל לאמר‎ anny משָה‎ ms סָבִיב:‎ mu23? הָאֶרֶץ‎ 
nnb nim nys "ww 5$na ADR *ninn “ÈS PR nM] 
mae MINY 3 nào לקמו‎ SD הַמַטָה:‎ "ym הַמטות‎ npe 
לקחו‎ ns nb m ong na "2703 nebi DÁN 
pU? נחֲלתֶם מעבר‎ p המה‎ sm niwan y's sonona 
NP אֲל-מֹשָׁה‎ nym am פ‎ spy nop cmm 
1i אֶתזהָאֲרֶץ לער‎ Dab SS 区 SS DENI NIDY זוּאֲלָה‎ 
"nw bib npn ממה‎ nw wi TN וניא‎ 113712 DAT 
Cp 34, 2 ? Seb w ;א‎ dl 9|| ^? <6| 3 ? (6) TI? 8 “DY, id |1ז‎ 
4 ° prps Tn || ^ 6 (Ze)e(v)ax; prps חצן‎ | > K ax rm, Q Wn (ut 5. 9. 12) | 
d Jos 15,3 VS | © 6 Apad | 5 * x --מונה‎ (cf 6 —va); cf 4 | * ax ODS | 
* 46 הַיִם‎ Jos ימה‎ || 6 * ₪ rh? (cf קדמה‎ 10) | 56 TT | * 6 bn; 
dl ?| 7 * 6 וְהְזְהֶר 6 |צָפוֹנָה‎ C657); dl ? | 8 * 6 ut 7|? (6) otn | 
* É Xajabax (GF Xabbox) | 9 5 65 :ךְ'‎ || P 6 = Acepawav? | * cf 7 | 
ג סז‎ l Bnwnm (vel DDA) et ל | הַג'‎ 6P^L 2600002 (= הר‎ DBU, 


cf 11) | rr ^ ₪ משפמה‎ (cf 323?) | ^ 6 [一 ap] Bnia; prps הר בל‎ (cf 
1MSG) | > 6 ;[הר)בלה‎ 14 | r4 = >GBAF | 15 6 0ח6‎ vórov || 17 139m» 


(cf 29) || 18 1 c 3 x (cf 29). 


34,19—35,12 במדבה 240 


:sgavja 323 np nep? הָאנְשִים‎ MRY Tyo :ipwn 
TJN A nep» "mera "oet שמעון‎ "3 "110519120 
יוסף‎ uibs noa "pi wu) proa =ולמטהי‎ opra 
+וּלְמַטה בְנִיאֶפְרִים‎ PINa "aen Np בְנִיִמֶנשָה‎ nb? 
"2 אַלִיצְפן‎ Ng. Aaa 5וּלממָה‎ gest] נָשׂיא קְמוּאֶל‎ 
mappi riv] נְשִיא פַּלְטִיאָל'‎ "UU i3 5וּלְמַטָה‎ 3335 
נְשִיא‎ DoDI nono בּדְשָלמִי:‎ TIYIN בְנִיאָשָר נְשִיא‎ 
bga NN bm יְהוָה‎ nys אֲשֶׁר‎ nois בְְְּעַמִיהָוּד:‎ DNTIÐ 
פ‎ — gm p 
לאמר:‎ my מואָב עלדירדן‎ napa יניִדְבּר יְהוָה אֶלדמשה‎ 35 
nav^ עָרִים‎ Dnins מנחלת‎ niv n» Sgen sany s 
nav m הֶעָרִים‎ WV ללוים:‎ san סְבִיבְתֵיהֵם‎ E^ v 
הָעֲרִים‎ "pp :DDN לולכל‎ "Ds bnonz DT ּמִנֶרְשִיהָם‎ 
סְבִיב: 5וּמַדּתֶחי‎ TAN mon nn ללוים מקיר הָעִיר‎ nn אֲשֶׁר‎ 
בְּאֵמַּה וְאֶתפַּאַת-ננֿ' אַלְפַיִם‎ DPN אֶתדפָּאת-קְדְמָה‎ P ve 
TANI DDN PDY NND NXITONI ְאֶתדפְּאַתדום'\ אַלפַיִם‎ TNA 
mgs הָעִָים‎ NNI :DT win לְהסי‎ mm n TO ְהעִיר‎ 
הרצ‎ nt D3? sina אערי‎ apan את' ששיעָרי‎ Diy תתנ‎ 
עיר: דל הָָרִים אֲשֶׁר תתנ ללוִים‎ MDY Dyp inn omo 
Ann אֲשֶׁר‎ DNS וְאֶת"מִנְרְשֵׁיהֵן:‎ jnns Cy וּשְמנָה‎ DYN 
תַמָעִיטוּ איש‎ ero בָּנִידישְרְאל מאַת 337 תַּרְבוּ וּמַאֶת‎ nino 
פִַיְדַבָּר יְהוָה‎ D ללוים:‎ tya "um bi נחלתו אֲשֶׁר‎ 52 
כּי אַתָּם‎ DON DONY יראל‎ *370N "a EN. אל דמשה‎ 
^pa "y ov E DRmPnT ses ְבְרִים אֶתהַירדּן ארְצָה‎ 
n»? Sye maya vayn רצח‎ nbU Di nep nywnn 
ni לפני‎ ger מגאֶלי וְלָא יָמוּת' הַרצח‎ b5poo nn 


20 ? ca 10MSS 2698 "Ib, id 22ss || ^ >3MSS 699 (id 6 22. 25. 28, S 
21—28, Y 23—28) | © 6 ZoXoum || 21 263 TN | 22 * cf 20 | ^ » 9$ (id 3 
23—28, 0 23—25. 27 s) | * 6 Baxjip | 23 ? (S) תַנָאֵל‎ | * 637 Ougib| 24--28 cf 
20 | 25 * £ Senach | 26 * cf Gn 30,18 | ל‎ 8 NE? | > 6. ora, S 9Y | 

28 * Var® "IÐ | Cp 35, I w ^58 | 3 * <6 | ל‎ add? | 4 * I | ^ 6 
2000 | 5 è 63 sing || ^ ax ay, np, --נָה‎ || © Seb 46MSS Edd 46887 
D39 | 6 * <6 || ל‎ dl frt || > 61 | 6 | 7 dl c 6? (vel 7b trsp post (ללוים‎ | 
8 a$ sing | ^ 6 plur || r2 ^ ins frt c 6S DTI | ל‎ ax nb, cf 17. 


35,14—34 NUMERI 241 


למַשָפּט: ייוְהְעָרִים אֲשֶׁר snm‏ ששְעָרִי 3n vapa‏ 022: את ו 
an mem iov‏ מַעבֶר nw yo‏ שֶלָש psa nan Dipa‏ 
vp wu»‏ מקלט bgn sabs pyn‏ ולגר Ayin)‏ בְּתוכֶם 
nmn‏ שַׁש-הָעְרִים nbwn‏ למקלט nos ub‏ כְּל"מַכּהנפשׁ 
oaro ó maa‏ ברְזָלו הַבָּהוּ nib‏ רצח הוּא now ni‏ 
הרצח: לווְאָם ny Yn n3 mbv No ja‏ רצח nib NY)‏ 
ימת ingia‏ יאו nb wn i bv ipy boa‏ רצח 
ni» ww‏ יוּמַת SND :msn‏ הַנֶּם DaT Du» NY)‏ 
IIDA‏ הוּא HND)‏ =וְאַסיבְּשְׂנָאָה COP TAPTI "ups‏ 
de inb musa‏ בְאֵיבָה iva wn‏ ימת מותדיוּמת "aen‏ 
רצח הוּאל mp cj 5owi‏ אֶת ny"‏ בְּפגֶעוֹ"בוֹ: "NY?‏ 
בְּפַתֶע nw:‏ הדפו :TY Noa "02755 vy TTY‏ 1823 
nbs voy 5b" WR? Nba Aa mov $22‏ וְהוּא -Nb‏ 
אוב לו Nb»‏ מבקש sy‏ >וְשָפְטוּ הענה n nien và‏ אל 
mmn‏ על הַמשְׁפּטִים iow‏ <וְהָצִיל nen‏ אֶת-הָרֹצַתַ ow. Ta‏ 
un‏ וְהַשִיבוּ אתו npn‏ אֶלדְעִיר מקלטו 3U^ nbt/ DNS‏ בָּהּ 
ערימות הפקן היל nues‏ אתו Ny NS DN ipn pYA‏ 
הרצח "Bopp vit Sany‏ אֲשֶׁר Du‏ שַׁמַּה: וּמְצָא אתו גּאָל 
"uio pub min‏ עִיר ny copo‏ גּאַל niwpns Bus‏ אִין לו 
ָּם: 2:8" Topo "pa‏ ישֵׁב ֲרימוֹת oun ipzn‏ וְאַחֲרֵי מות הפהן 
גדל ישו SDIDN yNCON TS‏ פוְהָיו vivn npn 525 TON‏ 
n»n‏ כל ny E waid -53ao innato‏ יֹרְצה 
TY DTN‏ אֶחָד s PNOY mob vip nv‏ 
לְנְפָש רצח אֲשַׁר"הָוּא nib» mbe yu?‏ יּמֶת: NTN‏ 55" 
"Yo‏ אֶל"עֵיר מִקְלָטו nato "int?‏ בָּאֲרֶץ עדדמות הַכֹּהֵף: לאד 
תַחֲנִיפוּ אֶתדהָאָרֶץ PONZ-DN mam NT DID C$ ni RN ON‏ 
DT nB2vN5 Pw‏ אֲשֶׁר ni‏ כִּידאָם בָּדֶם DDA‏ צוְלָא 
DN) |‏ (6)93ג2 DYI (cf 62) | 14 <6; 14b add? || 18 1 c pauc MSS‏ 6 13 
(ut 22) |‏ 23752 -4 6 * | וְהָ' 6 ^ || 22 I9 ™ >S | 20 è 3 1372 (ut 16ss), id‏ 
6 = 26 | ויפל 6 23 | (cf S) | 22 cf20‏ מוּתיוּמַת הָרֹצָחַ +6 ל | $» ?21 
prps D3? | * prps **;‏ * 32 | תִּ' 6 30 | עולֶם 3 29 | אַ' *65 28 | הָעִיר 
ut 28 (1?) | 33 ins ? c 43155 603 DIY‏ הַגָּדול + 46)0?(3 M | > IMS‏ 1 


ut 34. 
Biblia. 16 


36,1—,1 במדבר 242 


תְטמָּאי Do DAS DN PRT‏ בָּהּ אֲשֶׁר "y‏ שכן בּתוכהל 
D NT Sa Tini pu nin N^»‏ 
UN My 36‏ *הָאָבות T2573 19531733 neto»‏ ב 
np" 2 "nnt nib‏ וברו לפני "b‏ 25 הַנִשׂאִים 
ראשי was‏ 3 שְרְאֶל: ימרו אֶת-אֲרֹנִי -ng nib mim ny‏ 
הָאָרֶץ nbn‏ 5352 3 יִשְׂרָאֶל ואדנל "DN nb ima T^‏ 
mpi SYN "reos noni‏ הָי "pat san E‏ 733 
Ser‏ לנשים BIAN nbnio inom my‏ ונוסףי על נחלת 
non‏ אֲשֶׁר Try iym vnm 2b nnb; TIIN‏ 935 
Aon nbpt Sgen SEP‏ ע néen rimi by‏ אֲשֶׁר Dg? njWn‏ 


ayn Avo uus —— qnem) yy אבתינו‎ neo Pom 
לְבְרִים זה הַרָּבֶר‎ 9RT 3 יְהוָה לאמָר פן מטה‎ "Bor ִשְׂרָאֵל‎ 
תִּהְיְנָה‎ mya לאמר לטוב‎ why mu» mim PS ES 
38nrNb17 ON niwnn "npa nen לְמִשָפַּחַת‎ J$ DY 
PÁDY nen inia איש‎ "3 TODON nes KETA 325 hom) 
wg" "aa ממטות‎ nina nw nico» ְִרְאֶל:‎ caa pat 
יִשְׂרָאֵל‎ "aa WO לָאשָה לְמען‎ mn maw מִמִשְׁפּחַת מטַה‎ TIN? 
Ü^N^ "TIN nbD» npeo non PAN איש נחלת אֲבֹתָיו:‎ 
"DW יְהוָה‎ my *יכָאשר‎ :לֵאָרׂשִי‎ 3a מטות‎ PaT hona 
ngxm nin nie APAA צֶלְפְחָדי:‎ na משה כִּן עָשוּ‎ 
793 apayan: לָנָשִים':‎ qno 32? צֶלְפְחָד‎ noa ny nae 
snas מִשְׁפַּחַת‎ manoy phona לְנָשִים וַתְּהֵי‎ Yn BT] מִנֹשָׁה‎ 
nyata יְהוָה‎ ny אֲשֶׁר‎ DORAT *nísen 77013 
"my pm מוֹאָב על‎ napa wen אֶלבְּני‎ 
34 ° 1 c 4MSS .x6(V?)3E9 wien |? 6* n221n3| Cp 36,1 ** 6 מִ'‎ | 
b IMS 693 sing || € ins prb c 6S quen אֶלְעוָר‎ x55 | 5 = הְאָ'‎ | 2 1 
^ בְשֶם‎ ns | ^ cf ad 27,1; id in 6. 10s | 3 ** 65 Wh | ^ 8 אֲבִיהָן‎ id 4 | 
5 aux Tibe) (cf 4) | * 8 plur, id4 | 5133 || 6 ** 6 "02? || ^ 20MSS = |---הָן‎ 
5 >S | 7 * 3--3DN ut 9 | ^ 3 sing, id 8 | 8 6 noy, Yos»? | 9 <6 | 


ny" (ut 27,1) | * 53, id 12 | 12 * 1MS 6 sing | ^ <6 |‏ 3 ^ || וְתִ' 6155 * זז 
c 6 plur | 13 * 63-- D'E (ut Dt 6,1) | Pb <6.‏ 
אלה הדברים DEUTERONOMIUM.‏ 


1 יאֲלָה Dim‏ אֲשֶׁר 937 משָה אֶלדכָּלדישָרְאֶל "ari‏ הַירְֶן 
"aya ia‏ ה מול סוף DU nspa‏ ולבן num‏ ודי זָהַב: 
Bv "Ey DN?‏ מחרב qu‏ הַרדשָעִיר עד קרש בּרְגַע: Sms‏ 
ְּאַרְבָּעִים Dj‏ בְּעַשְתִיעְשֶר Aun v NA vn‏ 32-5 
TN nym nys Ww D [uM‏ אלהם: + אֶחָרִי Vien‏ אֶת imo‏ 
מל "UN “DNI‏ יושב iy NX) ravma‏ מל הַבְּשַׁן אשַׁר-יוֹשְׁב 
בְּעַשְתָּרַת בְּאֲדְבעֵי: qnn na235‏ בּאֲרֶץ מוּאָב הוּאִיל משָה "N2‏ 
אֶתהַתוְרָה EN. nim‏ פיְהוָה אֲלהָינוּ 33" Ana MN‏ לאמר 
Db oua mm un na oyn‏ ובאו הר ES Von‏ 
5931-52 בְּערָבָה בְּהֶר nbptias‏ 2323 וּבְחוף הַיִם אֶרֶץ 339327 
וְהַלְבנוֹן i um bc ni‏ רְאָה PNI S An)‏ 
NS‏ וּרשׁוּ אֶת-הָאָרֶץ yay s‏ *הוָהי DownasN5‏ לאַבְרְהֶם pos‏ 
וליעקב ni» nnb‏ וּלורֶעם nya niow "Di ;DIS‏ 
DW -bsb ND‏ לי :monw nt‏ > יְהוָה naui mo‏ 
iD un ngN3 Don T DP p 033 jm rs‏ 
oase omw "3 NUN DW‏ וְרִיבְכֶם: 337 DYN D3%‏ 
חֲכָמִים וּנְבנִים oben Dopa DyT)‏ בְּרַאשִיכֶם: "DN YAI‏ 
תאמ PITS 2x6‏ לעשות: 5יוְאַקח NTAS‏ שׁבְטֵיכָםי 
DYN‏ חֲכָמִים DYNI ONIN JAN) Dim‏ עליכם "p‏ אַלְפִים 
“in DNO "we‏ חְמָשִים n» niyy EE‏ לְשְׁבְמִיכְמי: 
ASNE‏ אֶתשָפָּמִיכֶם nya‏ הַהָוא לאמר שמָעַ בִּיְאַחַיכֶם וּשָפַטְתֶּם 
"p piya mia TOn-Nbz7 T) DAS "TIN TS vasa PE‏ 

Cp 1, 41 prb c 639 ובאדרעי‎ (Jos 12,4) | 8 = 6 AYIYI | 15 ?* p 


לְשפְטִיכֶם 6 ^ | (מָכָּם 6( dl‏ 
*16 


38 דברים 244 


xy; מפְּנִיאיש כִּי הַמַשָפָּט לאלהֶים‎ 1n תּשְׁמָעוּן לָא‎ 932 
אֶתְכֶם‎ TSNYS וּשְׁמַעְתּיו:‎ cow papa Da אֲשֶׁר יִקְשָׁה‎ Daum 
anb yen PIYA אֲשֶׁר‎ 3272752 DN הַהָוא‎ nv3 
הֶר‎ TS DAN WN הַהוּא‎ NYIT) הַגדול‎ 12753 ns ke 


..* 4: 


3 לה רש שר‎ PTS deo "A Tm Y» nte 
272 SN maypnys אַל"תִּירָא וְאַל"תַּחָת:‎ * TPAIS אֶלהִי‎ nim 
IAN nv PNT N iab DIN "nov ַתּאמָרו‎ 
אֲשֶׁר 23 אליהן:‎ npn Aw) nini אשר‎ ADN 333 
NN אַנָשִים איש‎ "by שְׁנִים‎ 53b noy 0230 :ימב בְּעִינִי‎ 
np Si SPYS עד-גחל‎ wan my) yn uber iba 
TANI 337 אלינו ישְׁבוּ אֹתָנוּ‎ m nw Seb DT yp 
nga ios באל‎ ys + ips amp ng iom 
הָאֲמֹרי להַשְׁמַידנוּ‎ T3 SD nn? MISD PND אתָנוּ הוצִיאָנוּ‎ AT 
Ay 513 הַמַפוּ אֶתלְבְבְנוּ לאמר עם‎ s עלים‎ Ig yes 
עִנְקִים רְאִינוּ שָם:‎ yaon בִּשְׁמָיִם‎ nya nju עָרִים'‎ win 
הנה אֶלְהִיכֶם הַהלְך‎ :mgo לא-תערצון וְלאִתִירְאוּן‎ DIIN nbN129 
לְעיניכם:‎ nma DaRN ny אֲשֶׁר‎ 555 n2? cn? Si nw» 
nm Bipen-m DINIY הלכום‎ Ws ios rw 
pose 720733 ODON nima אִינְכֶם מאַמִינֹם‎ ng 033m 
QN T2 "Bn בּאָש ללה‎ namn? npe m2» "no TY 
אֶת"קָולדּבְרִיכֶם‎ njm יֹמָם: ושע‎ nya תלְכוּדבָה‎ 
you "yr noz DYNI אִיש‎ DNTUDNGS לאמר:‎ YIYAN ויקצף‎ 
Bes sop nayo np5 "npip הטובה אֲשֶׁר‎ PONI את‎ my 
322^ na^] אשר‎ joco n jns? nim wn ATI 292 
"iN? 03723 nim nisnn "ams יְהוָה:‎ "ans יען אשר מִלָא‎ 
TAY N2» NAN TiD? TADI שם: לי יְהושָע בּךְנון‎ NANN? nnnm 


28 * 6MSS w6 23 | ^ ».6s ny! | 33* 6 לַנְהֹתְכֶם‎ | 21751 


35 = frt dl; <6 (cf Nu 14,225) | 37 fere 20MSS Na. 


全 

1,39—2,13 DEUTERONOMIUM 245 


DERN כְּיהוּא יִנְחלְנָה אֶתדוַשְרְאָל:: 5ּוְטַפְכֶם אֲשֶׁר‎ pin אתו‎ 
יָבָאוּ שָמָה‎ nen y הַיום טוב‎ TON, אֲשֶׁר‎ D2u3 nm לָבז‎ 
Tu וּסְעוּ הַמִדְבָּרָה‎ Da5 5 opse imp" am nins an? 


Tz 


3350233 אַנחֲנוּ לה‎ EE חָטָאנו‎ "ÓN Yum) IMP rss 
לא תעל לא לג‎ bn "bs p nim "Dye my לעלת‎ 
Nn mobs ws DAWN *355 '5an קר ולא‎ SDN 
ms nen כּאַשָר‎ n3nw 5113 לקראתכם‎ n 1 E 
ey nym 25 3320) vns אֶתְכֶם בְּשֵׂעֵיר עַר-חֲרְמָה:‎ n2" 
יָמִים רַבִּים‎ UT "mw :DAN DINT ה בְְּלְכֶם ולא‎ AT yay 
ּיָּמִים אַשָר יִשַׁבְתָּם:‎ 

"ON nim "33 כַּאֹשֵׁר‎ mnm quo ונע הַמִרְבְרָה‎ piv 2 
לאמר:‎ *w יְהיָה‎ "DNUS D G2] אֶתיהַרשְׂעִיר יָמִים‎ 3 
+וְאֶתהָעֶם צו לאמר‎ amay n25 55 nn רב"לָכָם סב אֶתדהָהָר‎ 
nio wm הַיּשְבִים בְּשָעִיר‎ v2 אַחַיכֶם‎ ETE Day DDN 
Tn ער‎ DSS 52b לאאָתּן‎ '$ ni yunnows מְאד:‎ Dpto 
DANA at bo86 pi? אֶתהַר‎ nn) לְעַשָו‎ neve? D 
nym 37 ושְׁתִיתֶם:‎ 71533 oasa n»n ונסדמים‎ npoowi 3922 
אֶת-הַמִּדְבָר 2137 הזה‎ uid YT מעשה ד‎ oa i רכ‎ TN 


במ יו אא תו הש הר יר — o Bey nta‏ .$3 .ב WT" "precoce yv‏ 


I LN "ys ne "$t eap" Yey"oa WS “DND 
אלדִתְּצַר‎ AN ním aay מואב:‎ aa TD b ^ ua 
כִּי‎ nv מַאַרְצוֹ‎ 3? ANTS מַלְחָמָה כֿי‎ na PDN אֶתמואָב‎ 
7112 DP לָפָנִים ^330 בָהּ‎ DANT יִרְשָה:‎ YNY An) EL 
כְּענָקִים וְהַמֲָבִים‎ DIN iUm DN57U כּענְקִים:‎ Dy 2 
mu" by "32s לְפָנִים‎ Ein "v אֲמָים: יוּבְשָעִיר‎ nn WD 
iur Pos bini TYY ANJ מִפָּנִיהָם 25 תַּחְתָּם‎ DTA 
19231 אֶת"גחֵל‎ Dap 9» bp Ays ig mpm yy 

39 = >6 (prb add e Nu 14,31) | 41 x63 +N | 44 1 c 639 TYYNY | 
Cp 2, 7 69MSS 689 TN; cf 16,15. 24,19 et ad 14,29. 28,12. 399 | 8*1 
frt c 69 DW (cf v 4. 29) || ל‎ sic M (interv) | 12 6 ‘qh (cf v 22) | 
I3 *? 6 YD קמוּ‎ AYY (cf 24). 


2,14—36 דברים 26 


אֶת-נחל זָרָד: + וְהַיָמִים אַשֶר"הָלְכְנוּומִקְדש בַּרְגָע עד אשרדְעָברנל 
TÉ STIAN‏ שלשים my n3bt^‏ עד-תם 520752 YN‏ הַמִלְחָמָה 
nym yat v82 ninen 3p‏ לָהֶם: Da nnw ÀT mus‏ 
לְהָמָם DPA‏ הַמַּחֲנָה עד :Dien‏ יהי כאַשַׁר"תַּמוּ 53- 
mob nomen IN‏ קרב הָעֶם: na D‏ יְהוָה ibNb bw‏ 
אַתָּה עבר Den‏ א מואָב אֶתעַר: AIP‏ מָוּל 33* עמון 
DISAN‏ וְאַל"תַתְגֵר n2‏ כִּי לא-אַתּן mv 35 payaa poo‏ כ 
Dba‏ נְתַתִּיהָ ירְשָׁה: פאָרֶץ"רְפָאִים DNDI NITAN YIA‏ 
im om Dyz mar DD? NT mierm ipo REETA‏ 
AM nTOUS DS DW‏ מִפְגֵיהֶם dana au" Dv)"‏ 
WN?‏ עָשָה 25 שו הַישְׁבִים בְּשָעִיר TAYI SUN‏ אֶת"הַחרי 
מִפְּנֵיהֶם cav By"‏ תַחְתֶּם עַד היום sms‏ יוְהָענִם הַיּשָבִים 
בַּחֲצָרִים ahs3 ny‏ הַיצְאִים MADDA‏ הַשָמִידֶם :^27 :nnnn‏ 
אקומו סָּעוּ jars‏ אֶתנְחל ארנן -Jbp pnns má "nn nw‏ 
paw‏ הָאֲמֹרֵי וְאֶת-אַרְצִוּ הֶחַל unm t‏ בָּו מַלְחָמָה: 5ּהַיום 
JANTI qwe nn ns nin‏ על DYT nnn Day S357‏ 
אשר "Typo Som num TOY (WOY‏ 

121 חָשָבְּון‎ 25 TON 6וְאָשָלח מַלְאָכִים מִמַּדְבֵּר קדמות‎ 
TOY "DN אל לָא‎ gia Tv Tw maayN27 ipo civ 
"math eran 733 וְאָכַלְתִּיוּמַיִם‎ 333/523 b25 ּשְמָאול:‎ 
"ii Eam y ?2 פכַּאֲשֶׁר עשו-לי‎ ios my p 


"DN Te nn Vn nh EX AT "mar D um D*2 
IÁN סיחן‎ Rye HYNNY nt: רשל‎ ona וְאֶתדאַרְצו‎ iD 
E 33*355 גַיתְּנָהוּיְהיָה אֲלהָינוּ‎ ingm וְכָלדעַמו למִלְחָמָה.‎ NIT 
וְאֶתדכָּלדְעַמָוּ: 3534 אַתכָּלִערִי בְּעַת הַהָוא‎ hany) YX 
pas m) DWYT לא‎ mon) num aho אֶתְכָּל "יר‎ Bw 
על-‎ ws מֶערעֶר‎ my הָעָרִים אֲשֶׁר‎ ov^ הַבְּהַמָה 33 לנו‎ 

27 Nu 21,22 4 et a TIAI הָאָמרִי + 6 * 31 | בְּרָ'‎ iau TN | ^ <6[ 
33 ° sic 4 (J maj) | ל‎ K 152; 0.69 6920 v33. 


2,37—3,17 DEUTERONOMIUM 247 


anay‏ א Tim‏ אֲשֶר Sma‏ וְעַדְהַנָּלְעָד Amg N?‏ קריה 


parma P‏ לא כ «n un pas bns Ye. p‏ וכל" אַשֶר- 
Mech nim "ms‏ 


qé2as TN ovii iiv 8‏ ניצא My‏ מְלְְּהַבְּשֶן לקְרְאתנוּ הָוּא 

` אַלתִּירָא אתו‎ "ow וָכָלדעַמוֹ לַמַלְחָמָה אֶדְרָעִי: <וַיאמָר יְהנָה‎ 
my "UNS לו‎ mem "enm SAVOJAS) SDN "nn Kb 
wen לת‎ mn תילעמ‎ ward אתו‎ D 
7» W/N ny ההוא לֵא הָיְתָה‎ nya DYN 7203 TUN) 
-35 1/22 עג‎ ngon אַרגֹב‎ Samp לחנו מַאַתָּם ששִים עיר‎ 
("n wb לְבָד‎ mas mw ng עָרָים בְּצָרֶת חוֹמָה‎ nw 
bym vavm on rob wey WNA nins cnr oko naa 
wa DR ov^ nbnan copy הַנָשִים וְהַמָף:‎ nho yop 
web y Ub prng ההוא‎ nya ינח‎ m 
עד"הר חָרְמון: פצידגים‎ ws onis pvo capa הָאֲמֹרֹי אֲשֶׁר‎ 
-bn "i531 E EA שרין וְהָאֲמֹרִי‎ "a NP 
quaa vy עַדדְסלְבָה וְאֲדְרָעִי עְרֵי מַמְלָכָת‎ Enc» וְכָלדהַנַּלְעֶר‎ 
vy ערשו‎ nj; spy הַבְּשן שא מִיָתֶר‎ qom רקדעוג‎ con 
DIAS VIW n2] nas תשע‎ [ur "aa nana רזל 98 הוא‎ 
מערער‎ NJI nya Uc DNYD ייוְאֶת"הָאָרֶץ‎ VANNANI AIT 
לְרְאוּבָנִי וְלַגָרִי:‎ mi הַר"הַגַלְער וְעְרָיו‎ wm TS אַשֶררְעַל"ְנְהַל‎ 
nO bap E nhi עוג‎ nzbeo any sv» Dnus 
2 אֶרֶץ רְפָאִים: > יְאִירי‎ NOPS לְכְל-הַפַשְן הַהוּא‎ ansa 5an 55 
Sp הַגְּשׁוּרִי וְהַמִעְכְתִי‎ miim אֶתדכָּליחָבֶל ארב‎ npo mésb 
"nj vegas הַנָּה:‎ ovn op vis nin 'אֶתהַבְּשֶן'‎ Tov DD 
Tín נְתַתִּי מְִהַגִּלְעָד וְעַדדנְחַל אַרְגֹן‎ e אֶת-הַנַּלְעָד: >וְלָרְאוּבָנִי‎ 
Imen names ser uai בול‎ bnin pa Wwy הַנָּחל וּנְבָל‎ 
הַפַּסְגָה‎ TUN nnn nobm D הֶערְבָהּ‎ m וְעַד‎ noo גבל‎ 


36 26 DOTA | 37 *1 6 6 ל | בל‎ 6 3333 | "Case gei הַשְׁאֵיר‎ 
6 63961 והנשים‎ (cf 2,34(| 8 7MSS 265 זז | ועד‎ 1 c 40MSS NYT || 12 13MSS 
26389)71155(9 + "MDY (cf 2,36. 4,48. Jos 12,2. 13,9.16) || 13 trsp , ad 
DY et? ad NITI | 14 > 468 TRY | Pb dl (gloss). 


3.18—4,6 דברים 228 


DAVON TIT בְּעַת הַהָוא לאמר‎ D2DN INIS "mro 
DIN לפני‎ Yarn חלוצים‎ miU ANII yoNZCDN n3» 9» 
T2 nr opririi וְטַפְּכָ‎ n» pio tanoa beni 
miyy לָכֶם: עד‎ "nnj בְּעֲרִיכֶם אֲשֶׁר‎ ip^ n» 22 mpo 
נם"הַם אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֲלְהֵיכֶם‎ wv 222 ÈD 
:Da9 "nj אֲשֶׁר‎ AYTO איש‎ DAY Imu apa S n3 
כל-אֲשֶׁר‎ DN הָרֹאת‎ TIY הַהָוא לאמָר‎ nya צוֹיתִי‎ PANNI 
-535 Am כְִּיְעַשָה‎ TOI Do St^ אֶלְהִיכֶם‎ nym ner 
DON תִּירְאוּם כִּי יְהוָה‎ No22 ipt "3v nnN הַמַמְלְכות אֲשֶׁר‎ 
הַהָוא‎ nya nivow pnnwys D 103% onb הוּא‎ 
Iani arns nyw? Xop אתה‎ nin אנ‎ bs 
qe» וּבָאָרֶץ אַשָריְעשה‎ nuova מִיאל‎ TEN DIY JIN) 
"293 הַטובָה אֲשֶׁר‎ PTY ANWI 5אַעבַּרְהגֿא‎ :gn02212) 
ולא‎ Diyo ` בִּי‎ mpm amy amy ni aen הָהֶר‎ mm 
na33 אלו" עוֹד‎ v37 rp1A-5N 32-23 YN וִיאמָר יְהוָה‎ E yay 
ngo וְתִימָנָה‎ nbn nb quy וְשָא‎ niosn וךאש‎ nbys; mmn 
YAT DN vs sun pns תַעַבֶר‎ wr» quui onm 
DAIN 5n וְהוּא‎ nis nyn web כִּי"הָוּא יעבר‎ IYAN) Wim 
מל בת פֶּעור: — פ‎ N'ja 2U3ve RYA אשר‎ PRION 
y וְאֶל-הַמִשְׁפּטִים אֲשֶׁר‎ DYPRD AS yeu יוְעַתָה יִשְׂרָאֵל‎ 4 
אֶת"הָאָרֶץ אֲשֶׁר‎ Day וּבָאתָם‎ vnm Pa? אֶתְכֶם לעשות‎ 75b 
MN *לָא תספוּ על-הרָבָר אשר‎ :npp אֶלהי אַבְתִיבֶם נתן‎ Dum 
n3vjoN nym Aans מִמָנוּ לשָמר‎ un No אֶתְכֶסי‎ nue 
mn" DYN ns עִינִיכֶם הראות‎ PONN nw "XN אֲשֶׁר‎ 
Te האיש אֲשֶׁר הל אחרי בעל-פור‎ 55 \ Yp "vaa 
DN וני‎ "UN pem היום: ל אֶתְכֶם חקי‎ 
"ad not בְּאִים‎ DRN הְאֶרֶץ אֹשֶר‎ 23p3 jà לעשות‎ ÒN 
k הָעמֵּים‎ v5 pin» וְעַשִיתֶם כִּי הָוא חֶכְמַתְכֶם‎ DYA 
ה‎ màn oppor pi rom "hn DBna-53 DN, PODY 


19 771155 ax ODIDA (cf Gn 47,16) | 22 265*9 DA | Cp 4, 2 ° ג‎ 
grabs |. D | ^ 6 + Dre. 


4,7—35 DEUTERONOMIUM 249 


doUN 505 "175 3) o:nm id‏ אָלהֶים קָרֹבִים TS‏ כּיִהוָה 
אלהָינוּ n'en iw oris "B EXE avos Np‏ וּמִשְׁפטִים 
s‏ כל "p nm mua‏ אָנכי naue? pi‏ היום: pi»‏ 
השמָר 32 וּשְמר Jyp‏ מָאד nyap‏ אֶת-הַרְּבָרִים Byw‏ 
mor ias‏ מב כל ְמֵי qn‏ וְהִודַעְתָּם uo‏ 239 
Y bp‏ אֶתהָעם וְאַשְמְעַם Us Uns‏ ד mg‏ יראה Bi‏ 
ov^»‏ אֲשֶׁר nj‏ חיים על ATNI‏ וְאֶת"בְּנֵיהֶם ninm quem‏ 
Ap wp) nnb Piya)‏ בער Ws‏ ערילב Wn mbya‏ ענו 
UNZ qno ng mpm Ts DWI‏ קול דְּבָרִים Dipy nns‏ 
ninm‏ אֵינְכָם ראִים now‏ קול: à‏ לָכָם אֶת"בְּרִיתּוֹ אֲשֶׁר TY‏ 
אֶתְכֶם לעשות my‏ הַרְּבָרִים ninh xU-»» Dány‏ אֲבָנִים: 
+וְאתִי ms‏ יְהוָה בְּעַת הַהּוא 555" DYM n'en nòns‏ 
Day DAN "bs yu DAR Dantyy59‏ שָמָה לְרִשְׁתָהּ: יוְנַשְׁמַרְתָּם 
n2 'nt/s25 RA‏ ִּי Bmw? Nb‏ 53 -תְּמוּנָה ota‏ 33 יְהוָה DawoN‏ 
בְּחרָב Tino‏ הָאֲשׁ: bA D3 mer nAntin-5:6‏ תִּמוּנַת 53- 
סמל nan‏ :3" או nin" ;ap‏ 7513752 אֲשֶׁר בְּאָרֶץ 
nis 53527 AAN‏ אֲשֶׁר syn‏ בַּשָמָיִם: 8 תַּבְנִית nb tp?‏ 
is) nnpo DAIN m nin‏ ופתש Tiv‏ 
השָמִימָה DFTN Dey‏ וְאֶתהַיִּרְחַ וְאֶתהַכָּוכָבִּים בָּל Nay‏ 
np: nnb n'unnt/m nm» DAYI‏ אֲשֶׁר HON nim Pin‏ 
DÀ‏ לכל NST1 nim npo D3nN12o DYT. nnn nva‏ 
D ns Dan ban 25 nns‏ לָעם n9» nbm‏ הַנָּה: 


4p 


a my bt ובע‎ pTO "ryan mm 
ואַתָּם עברים‎ ITIN Er ^N הואת‎ "Na hn AN בי‎ 
TW inaya- n3? E nsa 73155 אֶת"הָאֲרֶץ‎ nva 
nin 908 n2? nine Dpr n2 WN אֶלְהִיכֶם‎ nm na 
D | אל קנא:‎ 
onu» וְהַשְׁחַתֵּם‎ rw וְנְושַנְתָּם‎ mia om B3 TÉ» = 


4,26—43 דברים 250 


äga הָעִידְתִי 033 הַיום אֶתהַשָמִים וְאֶתהָאָרֶץ 13879 תּאבדוּן‎ 
inuenio ADY not pron DIIY DÁN SN מעל הָאָרֶץ‎ 
בְּעמִים‎ nons nym pm? cwn הַשָמָד‎ Co góp ָמִים‎ 
שָׁמָּה:‎ nans nyT אֲשֶׁר ינקג‎ oaa aspa n5 DAWNY) 
לאדיראוּן‎ N 12%) עץ‎ DIN "T מעשה‎ E. 5ועבדְתּם-שָׁם‎ 
aNg וּבְקָשְתָּם משָם‎ qm ולא‎ pios Nos minu ss 
35 313 ERIT 337 223 DEAT ' ns Tus 
ik Sow mpm nau món AINA הָאֲלָה‎ nam DE v on 


we C Tes 


ולא "T hod Pat‏ אשר E ya)‏ $2 שאלינָא 
לימים ראשנים DPD? Pip? DOWN‏ אַשָר בְּרָא אֲלהֵיםואֲרָם 
להאָרֶץ bra "372 nnn mua nyp^w nbus npe‏ 
By PAYT ATDI yovan ty nin‏ קול "now‏ 2710" מִתְּודְּהָאֶשׁ 
כּאֲשַׁרשְׁמַעְתָ DIN‏ וַיחֵי: +אָוֹוהֲנְפָּה DAON‏ לבוא noè?‏ 15 גי 
NANA Rens ^ agb‏ וּבְמופָתִים Yiyrm np] Ta» TOTON‏ 
n)‏ וּבְמוֹרָאִים נָּדֹלִים 535 אַשָרְעָשָה DN nim "n5‏ 
n2‏ לעיניף: אַתָּה yI naja‏ כִּי nym‏ הָוּא DYNI‏ אין 
aoo TY‏ 6מן-הַשְׁמַיִם rov‏ אֶתדקלו IWW PTO Tw»‏ 
אֶתאָשו הַנְּדוּלָה Tino Apay vam‏ הָאֶש: ^nnhw?‏ כִּי ins‏ 
אֶתזאֲבֹתִיךְּ ויבְחר AI m T3453 JN Na wu‏ 
מִמַּצְרָיִם: TIO goo mox) Ero nva Urs‏ להביאף 
Jnn‏ אֶתאַרְצַם nv2 nbn)‏ הַזֶּה: oa nyTYe‏ והשבת b»‏ 
3225 כִּי byb nu DHONI sy] nym‏ על הָאֲרֶץ nnno‏ 
PN‏ עֲוֹד: TAAT) UPDODN KYO‏ אֲשֶׁר 238" מְצוּך D'NT‏ 
nb" WN‏ ל ^12 qunN‏ וּלמען Ew TAD‏ על-הָאֲרְמֵּה 
אֲשֶׁר יְהוָה meyda m3 TIN‏ פ 
ara nv viov Avo bos NAI‏ הירדן way npo‏ 0354 
noU‏ רוצח אֲשֶׂר sT‏ אֶתרַעַהו na‏ וְהָוּא לאדשנא לו 
banD‏ שלשם NA DPTO NINN cj‏ וָחָי: "32TDN43‏ 12 


29 1 prb c 09 I/p23|| vs 30 trsp frt ante 29||33 ₪6 + DD (ef 5,26) | 
37 51? A et trsp huc soph pas (cf 33( | °° 1 6 ers אַחֲרֵיהֶם‎ aym; 
cf 10,15 | 42 1 הָאֵלָּה‎ OND). 


> וריעב‎ d ems 


4,44—5,14 DEUTERONOMIUM 251 


1/23 וְאֶת"גוגן‎ 2 PA וְאֶת"רָאמַת‎ YAN הַמִישֶר‎ PNA 
ny? 
DPI] TARAS ְִׂרָאֵל:‎ AR הַתוּרָה אֲשׁר"שֵׁם משה לפנ‎ nime 
DRNS3 אֲליבְּני יְִָׂאֵל‎ Ayo וְַחְקִים וְהַמִשְָׁטִים אֲשֶׁר בַר‎ 
728 סיחן‎ posa Wbe ma ^o wa fev ִמִצרָיִם: >בְּעָבֶר‎ 
DNS יִשְרָאֵל‎ uas משָה‎ nas Wy Patna המרי אֲשֶׁר יושב‎ 
שני מלכי‎ ITTA VIPAN WTN ממצרום: זיניירשו‎ 
שֶמָש: *+מערער אֲשֶׁר עלדשָפת-‎ roy TD capa אַשָר‎ DNT 
TTD "uy IWA ru נחל אַרְגְן ועד"הר שאָן הָוּא‎ 


שי" * 


wi np‏ יִם הָעַרְבָה GUDBD DOUN nnn‏ | פ 


PIS VÄS יְהוָה אֶת-הַבְּרִית הַזּאת כִּי‎ m ּלָא אֶתדאַבתִינוּ‎ 
Dep יְהוָה‎ "27 n'übaiD'gp חײַם:‎ ws DPI nb n 
NYN nya Bowen niTrya ער‎ gs הָאָש:‎ Tíno c2 
DDYN?) UNS pa יְרֵאתָם‎ Ce אֶתדְבֿר יְהוָה‎ ba Ten) 
לָאמֹר: ס‎ 972 

TAON nim Dgs‏ אשר הוצאתיף מַאָרֶץ מַצְרִים nao‏ עְבְדָים: 
mo‏ לך DIDS DAON‏ עליפָנָיוּ = לָאדְתַעשָה ph o‏ 


I0 1 6 plurim MSS 026880929 *nY | r4 ^ עבדך 9 5 | בו-24699‎ 
(Ex 20,10) | * 6 .שורך‎ 


252 דברים‎ i 5,15—35 


Do Tav» APN למ‎ snm qur my 7 TRY 


se O ses 


Kr D. ah 5 TOY my TOSI by, sis zb" 
IPDN D :3ànNOy9 D NIA roc D :nywn 
NAN ולאל‎ p qm אֲשֶׁת‎ JON NDS) D NW ברְעך עד‎ 
D PDW "iem Ay ips Tr, vr רע‎ ma 
Tino בְּהָר‎ nóonp-55-ow nmjm Sa3 nbi (9ו)אֶת-הַדְּבָרִים‎ 
ni? Mey DAAD, np וְלָא‎ 5t והערפָל קול‎ ny הָאֵשׁ‎ 
Tina SPINY DIVNÝ iy) NN Djn אֲבָנִים‎ 
כְּל"רָאשׁי שַׁבְִיָם וזקניכם:‎ YN payom vss בער‎ vnm החש‎ 
ORIN ovs wr» vis am am UNT T wY 
"DN הַזְּאת‎ non הָאֶש‎ NN C? mj ne? narvs62 sm 
*22503) iint TY wb nim לשמע אֶַתדקול‎ unisimeo 
E UNZ-TInD 3270 Dr DAON כְל-בְֶּׁר אֲשֶׁר שָׁמֶע קול‎ "D 
LIN אֶלְהִינו‎ TIT יאמר‎ NT ns yot^ nns aee) emm 
AYP) וְשׁמַענ‎ TN wow nmm 3T ת כָּלדאַשָר‎ DN אֶלִינוּ‎ "un 
"Aw וַיּאמֶר יְהוה‎ "o בְּדַבַּרְכֶם‎ Da PNY ימע יְהוָה‎ 
-53 wen Ts 1127 אֲשֶׁר‎ À הָעַם‎ m שַׁמַעְתִּי אֶת-קול‎ 
-bt DR INT? nib זה‎ b335 jdm 9969מידיתן‎ nas "^N 
3062 m לָהֵם וְלבְנִיהֶם‎ 3p" wb Doyo אֶת-כָּלמצְותַי‎ 
nmm wer bY פה‎ TÀNTI) לאהֲלִיכֶם:‎ rr שובו‎ nn5 אָמַר‎ 
vov DTA וְהַחְקָים וְהַמִשְפְּטִים אֲשֶׁר‎ myem- Toy ns Jn 
N (9גשְׁמַרְתָּם לעשות‎ immu בְאָרֶץ אַשָר 338" נתן לָהֵם‎ 
Tp וּשְמַאל: בבל‎ np: von N5 nans Dno nym ms 
תִּחְיוּן 303 לָכָם‎ D. 5n אֶתְכֶם‎ Dno njm nis -Ès 
mtn אֲשֶׁר‎ y?N2 וְהַאַרַכְתָּם יָמִים‎ 


I8. I9. 20. 21° 6—11MSS »»63 N (quater); cf Ex 20 ,14— 17) || 21 639 
לא‎ || > 38MSS 68 ושורו‎ (Ex 20,17) | 221 הערפל‎ | 26 1 prb מִכָּל‎ | 27 1 
RB) | 29 2236 | 31 = frt dl כל"‎ (c 6) et [ (c aw); cf 6,1. 7,11. 


dendi 

6,1—21 DEUTERONOMIUM 253 


pay qom Ans jio o.‏ כל pen qvnow‏ יארכן 
ימי not SW nybUy‏ לעשות אש" "MAD 3» zb"‏ 
TRD piu‏ כּאֲשֵׁ Xm nir qos v? PAs "ow nim «à‏ 

iUm‏ — פ 


D — DINT ub מעל‎ ITOM T3 TAON TYAS 


- O cmt 
T: 


Mny M Noé‏ אֲלְהֵיכָם pea OMP) WND‏ זישָמָר 
SS movim‏ יְהוָה אלְהַיכֶם וְעדתִיו TRM‏ אשר צוף: MEYE‏ 
DT va nue) wn‏ למען "20 站 SS Dt nea T‏ 
הַטבָּה אֲשׁרינשְׁבֶע nym‏ לאבתיף: T TRAN none‏ 
yin ow US D npn uan cti‏ מָחַר לאמָר np‏ 


Cp 6, 2 2.6 DS מצוף‎ || 3 exc, ut videtur, vb quaed; exempl gr על‎ 
לך‎ m האדמה אשר יהוה אלהיך‎ (cf 26,15. 27,3); al dl וארץ זבת חלב ודבש‎ 
4 sic 41 (bis) | 7 6 בַבָּית‎ | 8 38MSS a T" | זז‎ ? «69 nva | ל‎ w 
אלהיך 5% 18 | אלהיך + 2.6369)131155(1 5 1:2 || ברת‎ ^ | 20 
+ .היה‎ 


6,22—7,14 דברים 254 


nypa maay DA Daph ni nim m2 ipm 
אֹתָנוּ לָתֶת‎ N37 הציא מִשֲׁם לְמַען‎ Dy לָעֵינִינוּ:‎ ma 
"DN nn nim ume לאבתינו:‎ y2t) WN ML i5 


s mpm Dine ממך:‎ DDSI mu zu TaY bm) 
M» לָהֶם בְּרִית‎ nano nb bya mna Bem us 
13335 npnrN5 n2 3325 לְאְתַתֶּן‎ 3na n3 jnnnn N55 :Dànn 
àras my אָלהִים אַחֲרִים‎ vir מאחרי‎ DN TOYS 
wn מִזְבְּחְתֵיהֶם‎ Di תעשו‎ n»-mwcoslmo s Trot n33 
5 UNS תשרפ‎ Dm pes Fi וְאַשיְרְהֶם‎ matin onaya 
-23 为 Da N57 DIST BE A מב הֶעמִים‎ nhp ny» 
iori OJD הַמְעַט‎ DDN בָּכֶם‎ "n2" n23 nym pe/n n'y 
DonaNbi DIV אֶתהַשָבְעָה אשר‎ TAYA אֶתְכֶם‎ nim כ מָאַהַבַת‎ 
nb Tb miy mao qn p: Ta mon nyv wn 


abeno לאלף רג‎ wise "Yots JUR "ph ns שמר‎ 
NEA DIDDY Tite nw? Mb להאביךו‎ "un אל‎ DAIO 
p וְאֶת-הַמִשְׁפטִׂים אֲשֶׁר אבי‎ DPT NÝ] ייושְמַרְת אֶתהַמַּצְיָה‎ 

5 לעשותֶם:‎ ni 
וְעַשִיתַם‎ nmoe n?N7 הַמִשְׁפּטִים‎ DW הָיָה ועָקֶב תִּשָמְעוּן‎ 
יבנ רמת‎ na Tm ER פאהב‎ asb 
צאנך על הָאדְמָה‎ nnt] PA שגר‎ TY JAT 32M 
mi^ מל העמִים‎ mon יברו‎ ro ND? TOS? yat 


Cp 7, 4 269 39) | 5 66MSS =. Di NY | 6 4MSS 2.6962 32: 
(142) | 9 1 6 026960934 SA | סז‎ 1 Tau |, זז‎ 13MSS x TN; cf 


5,31. 61 | r3 31155 6 + .יהוה‎ 

7-7 DEUTERONOMIUM 255 


27521 "25752 gan nim 5וְהַסִיר‎ :sqnon23 my py 32 
יי‎ zi nin 7: Bp" לָא‎ DyT הָרָעִים אשר‎ Diso 

D כי"מוּקש הוּא ב‎ nins ולא תעב‎ uy 
אוּכָל להורִישם:‎ TW wo הַגוים הָאֲלָה‎ ma 72393 תאמר‎ "317 
vem nh&m TPY ww rwn nèng soyaga 
(n rA nim add אֲשֶׁר‎ Din deu Asi TD 


C Xl - 
OC Adicto 
ado 


ries אֶת-שְׁמַם מִתָּחַת. השמים לא"ותוצב איש‎ nmT3NDT1 nA 


2 Sbnn-N UN תשרפו‎ XU אתָם: סיל‎ TRÈT ער‎ 

m:‏ תבית תועבה Tb DT nwm eile:‏ שקץ | תשפצנ: 
DYD? UWAN W)‏ הָוּא: "' פ 

$255 niyi paya ona qsa pay אֲשֶׁר‎ manh 8 

nym VIN PTN bnt" וּרְבִיתֶּם וּבָאתָם‎ pA 

nt TN אֲשֶׁר »3 יְהוָה‎ Tibr m לאַבְתִיֶם::‎ 


3x לְדְעַת אֶתדאֲשֶׁר‎ Inpa + למען ענת‎ aTa שָנָה‎ DWS 
אֲשֶׁר‎ ATTN כל‎ jay fans אַם-לָא:‎ jn הַתַשָמָר‎ 
i35 לָא עַלדהַלַחֶם‎ c3 הודִיעף‎ wa» Toas pT לאִידְעְתָ א‎ 
לא‎ $püpb ogg mp על"כְל"מוצָא פיהה‎ "p Dg mm 
עם-‎ ny ss Duas זה‎ DENS לא‎ o e. בַלְתָה‎ 


I9 1015858 1 PW | 221 ze (442) | 24 1 הש‎ | Cp 8, 


שי יש 


21 6 024636939 מַצותִיו‎ | 3 1 prb YT | 7 26 TINN ט'‎ (Ex 58). 


8,8—9,7 דברים 9 206 


M n. 
MEPR PAN nasm וְגַפְן‎ TPR nen pos? וּבָהָר:‎ nypai 
"bnn-W» nn? AJINA AIIP N? WN poe WT שׁמָן‎ 
DRT רזל וּמְהַרְרֶיהָ תִּחְצָב נְחְשֶת:‎ TI TUN ru na^» 


mA Yat התכל‎ " E : הַים:‎ swo* E "wis "bem vOPUDS 
הל‎ Um ירכז הס‎ TN Ty mat תִּבְנָה‎ Dab 
sam poe ipsums E ית‎ cue "Ne 
yb EN o הַמוצִיא‎ DATS אֲשֶׁר‎ Dew) נַחַשושָרֶף וְעקרב‎ 
DP jp? הַחַלְמִישׁ: המכל 0] 2762" אֹשֶׁר לאזידעון אבתיך‎ 
i cy ו כּחי‎ mos mes: in ar 6 


533 nun והשְתְחוִית לָהֵם‎ npn DIN DON ` "YN Bom 
ip Da TOND Am אשר‎ Dia ym ON "o היום‎ 
אֶלְהִיכֶם: — פ‎ nym NPI עקב לא תִשְׁמְעּן‎ PIAN 
גוים‎ nyay N32 עבר הַיוּם אֶת-הַיַרדּן‎ nnN ישְׁמע יִשְׂרָאֵל‎ 9 
nm בַּשָמָיִם: <עם"ְרוּל‎ ns n»: nv gaa וְעַצָמִים‎ nou 


NT 


33 sp zin מִי‎ nrbt nns ADI אַתָּה‎ DN ad ְּנִי‎ 


TN TINY natn nov DN יוְהָיָה‎ 5 anm Bv 


ns את"הארץ‎ s הוה‎ eun npa deb Suo 

AAN IPTS מורִישָם מִפָּנִיךּ: לא‎ nym הַגוים הָאֲלָה‎ AVAN 

mm TS בְּרַשָעַת ו הַגיָם‎ `$ DSN ny N3 TAN dos 

ny Inps "n $ APTS לצה וליק קב:‎ S as 

uos‏ נתן ל | אֶתהָאָרֶץ הַטובָה DNI‏ לרְשְׁתָה ` עם"קשה-ערף 

MYNS DSP nw man AS "oy DS 
16 1 prb 9T) (cf v 3). 


\ 


9,8—25 DEUTERONOMIUM 257 


"1v עד"בּאֲכָם‎ DYO ier > ass RS pm 


eme 


nim Minus לא שְׁתִיתִי:‎ Do לא להי‎ art וְאַרבָעִים‎ e 
"59? אֲלִים ְֲלֵיהם‎ DISSA nano nra nib Yny לי‎ 
הַקָּהֶל:‎ ona הָאָש‎ ib Una obey mim 583 אַשָר‎ neun 
אֶת-שָנִי‎ Ss nm qi n? אַרְבָּעִים יום וְאַרְבְּעִים‎ ppo mos 
nio nb m mp Ëy nm "DN inan nm הָאַבָנִים‎ nf? 
אֲשֶׁר‎ upia io "1b no הוצאת מִמִצְרָיִם‎ O/N בִּי שחת עמךְ‎ 
אֶת"הָעָם‎ AMAY ips לי‎ rry MONIS impe npo Wp צויתם‎ 
"DN וְאַשָמִיֶס וְאָמְחָה‎ 25b ay iN aapoy nàm nin 
BAIS supo 2» msc ao qais Aey) הַשָמִים‎ nnno nov 
UTDCAU עָל‎ mian npo uus בער בְּאֶשׁ‎ nm wur mw 
nnb מִסַּכָה‎ hay 025 אֶלְהִיכֶם עֲשִׂיתָם‎ nyro חַטָאתֶם‎ 7377 S08 Y: 
nio בִּשְׁנֵי‎ Üsnwys ;DonS יְהוָה‎ anws Tia wib 
nim Xe Spin EET Davyn יָדִי‎ ony vb וְאשֶלְכֶם‎ 
וּמַיִם לא‎ DÒN לא‎ cro no וְאַרְבְּעִים‎ Bv DYAN בּרַאשנֶה‎ 
יְהוָה‎ wwa yon לעשוּת‎ nison על כָּלחַטאתְכֶם אֲשֶׁר‎ "np 
oD הָאף וְהַחמָה אֲשֶׁר קצף יְהוָה‎ "abe nti cv! ien 
בַּפַּעם הַהְוא: וְּבְאַהַרן‎ Di אֶלִי‎ Am וַיִשְמע‎ Dons לְהַשָמִיד‎ 
בְּעַת הַהָוא:‎ "ON Tiu לְהַשְׁמִיר ְאֶתְפַלל‎ "RD mim הַתָאַגְף‎ 
Ea ith YN) ANP? baron אשר"עשיתם‎ ne nine: 
"ow אֶתעַפָרו‎ ora py? pr ww חיטב ער‎ [nb 3D nis] 
הַתְּאוָה‎ nup» neam pana spe הַנַּחל הַירֶד‎ 
בּרְנֶע‎ vapa nins Dim röya aing הָיִיתֶם‎ c'expo 
nm אֶתדפִּי‎ vom n; "ni WN EN wb לאמר עלו‎ 
nn" אמַמָרִים‎ opi הָאָמַנְתֶּם לו ולא שְמַעְתַּם‎ Nb ODON 
אֶת-‎ nim לְפָּנִי‎ 5Éinwvs אֶתְבֶם:‎ "yy ' עֶםדיְהוָה מִיוּם‎ 
mim "N^ DINT וְאֶתדאַרְבְּעִים הַליְלָה אֲשֶׁר‎ DUO ַרְבְּעִים‎ 


Cp 9, 7 63 DONNY | סז‎ w ;אַלִיכֶם‎ cf ad 104 | 24 6 RT. 
Biblia. 17 


208 דברים‎ 9,26—IO,15 


DDAN אדני יָהוֹה‎ DN) ÄN PPEDUNÓ אֶתָבָם‎ TAYT? 
חֲזְקָהי:‎ TF Dee אשָר-הוצאת‎ 2122 DIP אשר‎ qnona ey 
nin הָעֶם‎ *wp-ow PAS 20 pre? mnes? TI? ve 
Bw INNS אֲשֶׁר‎ PWT OND וְאֶלְחַטָאתו:‎ WYT 
D Dp? TWS אֶלהָאָרֶץ‎ ni an nim מַבְּלִי יְכָלֶת‎ 
ANYIT UN IDIM) ges וְהם‎ :רּבְדִִּּב‎ DNAN? DPS DIMN 
פ‎ — mpe pD הנל‎ qnaa 

nie: 0‏ הַהוא אָמָר oops YN ngm‏ שָגִיְלוּחָת אֲבָנִים 
ּרָאשנִים "ON Dor)‏ הָהָרָה וְעָשִי ?5 SUN‏ עץ: וְאָכְתּב על"הַלָחֹת 
אֶתדהַדְּבָרִים אֲשֶׁר NI‏ עלהַלְחֶת הֶרְאשנִים אֲשֶׁר nnpt mat‏ 
בְּאֲרן: PINI‏ אַרון DODN] DAY SY‏ שְׁנִילְחֶת אֲבָנִים כְּרָאשְׂנִים 
וְאֲעַל הָהָּרָה וּשָנִי 3n2n T2 nba‏ עלהַלְחֶת 35255 הראשון 
mz mer ns‏ אֲשֶׁר 127 nim‏ אַלִיכֶם 3 nha tw ino‏ 
inn "npn‏ יְהוָה DYNI wine Tw [NS sos‏ אֶתהַלְחת 
Sa‏ אשר עָשִיתִי vows‏ שֵׁם\כַאֲשֶׁר "os‏ יְהוָה: 32316 
nib wo) 58^‏ בְּנִי"יעקן np ny my‏ אהרן Dé «pn‏ 
ויכהן A ^N‏ תַּחְתָּיו: nnàe mW mmn we nue:‏ 
PUN‏ נחלי"מִים: Dyas‏ הַהָוא AT b‏ אֶתשְׁבָט sib‏ 
לשׂאת אֶתאַךְון בְּרִיתדיְהוָה לעמד mim "is?‏ לשרתו yowa T3^‏ 
ער ems ing oen‏ לא "הָיָה ללוי Tim pn‏ עַםדאֶחָיו nv‏ 
NO iy‏ אַרבְּעִים יום TERS‏ ללה" וישמע. s nim‏ 
D)‏ בְּפַעַם הַהוא wm nae‏ הַשָׁחִיתְָ py ES AIM RNY‏ 
WNI 383 Dya "35? yen 72‏ אֶתהָארֶץ אֲשֶׁר"נִשְַׁעתִי DDAN?‏ 
z imm d‏ 


nym prm Tsa pu ng wii "s pua ves 


”26 一 6 npn TPA; cf 324. 11,2 | 27 8 קשי‎ | 28 »($)-- Dy | 
Cp 10, 4 SMSS a D2by; cf 5,4. 9,10 | 13 4x63 + .אלהיך‎ 


13 DEUTERONOMIUM 259 


inj $3 DAYI D33 DANS DT ÉN לְאָהֲבָה אותֶם‎ 
בי יְהוָה‎ smy 地 PR וְעָרְְּכֶם לא‎ 23337 nay אֶת‎ Saek 
nim Dawn niys ee ne n mis Mision שר‎ sium 
72 "ums DAINU aid zn לו‎ nnb גר‎ anim pM 
"sn TD NTA TS DpTCDWNOS מִצָרָיִם:‎ ps2 Dn" Dh 
TRYB Dow YD gazan Nut ipaum oUm pi]n im 
DYRY TIP cU אשר‎ DND DRYBICDN) ROT DN DN 
"3122 pig nym 30g מִצְרָיְמָה וְעַתָּה‎ pnas m waj 


irat Db TOS am nw יוְאֶהַבְתָּ‎ 11 .:330 mov 
אֶת-‎ sors היום‎ BnyTy c5 וּמַצְוֹתָיו‎ T"ORUDI "nem 
"DN now njm אֶתמוּסָר‎ TNS וְאֲשֶׁר‎ wr אשר‎ Do 
הַנּטוּיָה: וְאֶתאֶתְתָיו וְאֶת-מַעֲשֵׂיו‎ wn npms n S 
וּלְכְלדארְצוּ: +ואֲשֶׁר‎ DT 的 npo? מצרים‎ Tin nty UN 
-by + הַצִיף אֶתדמִי יםדסוּף‎ Us לכו‎ YOU מִצְרַיִם‎ or Ay 
ny הַזָּה: פואֲשֶׁר‎ Dhu עד‎ njm וַיְאִבָּדֶם‎ DDN nbT33 DB 
masa un עֲשֶׂה‎ SU imya DPI 人 Dasan "21:3 02b 
וְאֶת-‎ Dym אֶת-פֿיהָ‎ PW nnss אַשָר‎ jme] EON 3 
-b3 2a Diba -הַיְקוּם אֲשֶׁר‎ 1-55 nw ATOAN NNI amna 
myy יְהוָה 30 אשר‎ nypa nw nip זכ עִינִיכֶם‎ Dan 
Pin pe? ntn quo ay לוּשְמַרְתֶּם אֶת-כֶּלִהַמִצְוָה אשר‎ 
לְרִשְׁתָּהּ‎ may עֹבְרִים‎ DDN WN PTN any וּבָאתָם‎ 
nn יְהוָה לאבתיכם‎ yay אֲשֶׁר‎ nmm op יָמִים‎ wn yao 
nns הָאָרֶץ ֲשֶׁר‎ var ס‎ wym xn nay ys zy n? 
"UN מַשַם‎ DDNY אשר‎ av BY y לא‎ AAY DYNA 
DÁN אֲשֶׁר‎ PST הַירֶק:‎ y» 3292 וְהַשְׁקִית‎ yrs in 
תְשְתָה-‎ con "bm? GL הָרִים‎ pa ל‎ nit בי שָמָה‎ 


"à‏ מרשיתי nia‏ ו ְעַד mne D: m nns‏ ; אָשְמָע 


20 531155 2638039 ואתו‎ (6,13) | Cp II, I חקתיו .א‎ (cf Gn 26,5) || 
2 69MSS 63879 ואת‎ | 8 265%7 STIY מְצַוָה אֶתְכֶם‎ | 12 è 1 6 mlt MSS as 
MYND |l ל‎ 1 6 mlt MSS a הַשָנָה‎ 
17* 


200 דברים‎ II,I4—31 


תִּשְׁמֲעו אֶּלמְצָותִי אֲשֶׁר 238" mágs? ona nans nsn‏ אֶתיְהוָה 
n3336- 553 Tiny» Barbe‏ ּבְכֶלנִפְשָכֶם: וְגְתַתִּי מִטַראֶרְצָכֶם 
Ty nra‏ לקוש ADIS qanm geom 3 APON)‏ שב 
n222» npb']p n»? APTI AYAI nom IDOTI? TWA‏ 
nay ni?‏ אֲלהִים אחרים וְהַשְתִחוִיתֶםלָהֶם: nimas mm‏ 
wy Doa‏ אֶתהַשְַׁיִם "Bp MNN‏ וְהָאַרְמָה לא DN qnn‏ 
יבולה D my DATIN)‏ הָאֶרֶץ nàbn‏ אשר יְהוָה :Da9 p‏ 
שמת n? ITAY‏ עַללְבַבְכֶם ans DÀ w Dapy‏ 
לָאוּת wn DÒT‏ לְטוֹטְפַת pa‏ עיניכֶם: "DN DNN DATY‏ 
oaa‏ לדבּר IYA T2 JOD JA33 gnata ng‏ ובקומף: 
qma mimo» nnan2wo‏ וּבְשעָרְיךּ: יילְמען יִרְבָּוּ יָמִיכֶם וימי 
בְנִיכֶם על nim yat SUN TÒNI‏ לְאַבְתְיכֶם ng nnb‏ כִּימִי 
D PINTY noun‏ — 32 אמשָמר byny poyn‏ 
ninwo nne '"D2DN TASA "328 WN nNin nen‏ אֶתיְהוָה 
Poba n5 D‏ ּלבְקָה"בוּ 3וְהורָיש nim‏ אֶת-כָּל- 
nnum nu5?b now n"‏ גוים גָדֹלִים וְעִצָמִים מִכָּם: 274»- 
nen‏ אֲשֶׁר DTR TNA‏ ב לָכֶם nvm‏ מִןְהַמַדְבָר aio‏ 
niaan ^3‏ ועד ea‏ הָאַחֲוּן :n3533 mm‏ 5לְאדיַתְיְצָב 
איש niv DNS nie DPIDA‏ עליפ ba‏ 
הָאָרֶץ אֲשֶׁר an‏ כַּאֲשֶׁר 23 —:D22‏ ס ‏ >רְאֶה אָנכִי 
נתן O n2 ovn Dj»‏ זאֶת-הַבְּרְכָה -by OYA WN‏ 
DNN TISO CONS WN DOON njm Aga‏ הַיום: éיוְהַקלְלָה‏ 
ioa nme DSN nim POSON ovn NYDN‏ אשר 
אָי no n*n monw nmn‏ ארי DN‏ אֲחֲרִים -Nb ON‏ 
באשמה TAND nt^‏ אֶתדהַבּרְכָה ch "mp‏ הלה 
roy‏ עיבל: הֲלַאהָמָה cipi‏ הירדן אחרי qo)‏ מְבוא Vola‏ 
posa‏ הַכְּנענֹי הַישֵׁב בֶּערְבָה מל ON biba‏ אלוני מֹרָה: בי 
Da Bn‏ אֶתהַירוֹן לבא לְרָשַת אֶת"הָאָרֶץ אשר"והוָה DON‏ 


14 ₪64 173] | 15 26(9) 1231 | 19 ₪6 733; cf 67 || 22 41155 8 
+ היום‎ | 24 *! prb ועדהלבנון‎ (cf Jos 1,4) | ל‎ 468 JR | € ins prb c 
69 TJI (cf 1,7) | 30 1 prb c 4x6SAZOV jlo (cf Gn 12,6). 


IL32—12,17 DEUTERONOMIUM 261 


onu" n35 in‏ אתָהּ וְִשַׁבְתְּם"בָּהּ <וּשְמַרְתָּם לעשות nw‏ כָּל- 
הַחְקִּים ְאֶת-הַמִּשְׁפֵטִים אשר אֲנֹכָי נתן לַפנִיכֶם היום: 

Qs Na לעשות‎ movn ts Sysva הַחקים‎ m$: 12 
D ops DAND npv^b p TS אָלהי‎ nm y 
Diag אֶתדכֶּלדהַמקמות אֲשֶׁר עַבְדוּשָם‎ pasa T382 עלהָאֲַרְמָה:‎ 
אַת-אֲלְהֵיהֶם עַל"הֲהָרִים הָרָמִים וְעַל-הַגְּבָעוֹת‎ DRN pe^ ons אשר‎ 
ahasan כָּלעץ רענן: וְנַתַּצְתָּם אֶתמִזְבְּחתֶם וְשַבַּרְתֶּם‎ nnm 
"DN DATAN) PIPIA ES "Db U83 POWA ואַשָרִיהֶם‎ 
אֲלְהֵיכֶם:‎ nime 多 שמֶם מְְִהַמֶקום הַהָוּא: +לאדתעשון‎ 
rb אֶלְהִיכֶם מַכָּל-שָבְמִיכֶם‎ nim אִםדאֶלדְהַמָקום אַשְׁרײיַבְחַר‎ "$5 
עלְתִיכֶם‎ neu 5וְהַבַאתֶם‎ nov DNJ WAT IY DY אֶת-שָמו‎ 
DAIN) DDM) DT וְאֶת תּרוּמַת‎ rivo ÀN) Dinan 
LÁ DON nym "325 קואַכלְתְסשֶׁם‎ 0238) cay nom 


- =-u- 


NO עשים מה היום איש‎ SDN לא תעשון גל אֲשֶׁר‎ 
ON "iur זָאל‎ Apes nay" DDN2-Nb o amus 
opo udi וְהֲנִית לכ‎ bank om E ny 
1 ` בו‎ Dojo mpm rcp nipen nun וִישבְתֶּבָּטַח;‎ 
עולְתִיבֶם‎ DNN TISO "NN WND DN wAn not nU iv 
Tru נדְרֵיכֶם אֲשׁר‎ na יָדְכֶם וכל‎ np מעשְׂרְתֵיכֶם‎ Dinan 
riva ADA אֶלְהִיכֶם אַתֶּם‎ nim 3355 ליהוָה: יוּשְמַחְתֶּם‎ 
nim pon אֲשֶׁר בְּשְׁערֵיכם כִּי אִין לד‎ wm ְאַמְקְתִיבֶם‎ nri 
'314 אֲשֶׁר תרְאָה:‎ oipapa PY nov $ ייְהָשָמָר לה‎ DAN 
TI» mp oy Topy TS3 àm CDI TW איבמו‎ 
nispa pus כָּל אֲשֶׁר אֲנֹכֵי מְצְָ‎ nÜ;p oen 
7232 J0 אשר‎ T יְהוָה‎ NR אָכלְתָבְשֶׂר‎ natn JA 
לא תאכלו‎ Dy p315 ובאל‎ "aya WIN וְהַטָהור‎ NDDTI TWA 
13 מעשר‎ q'pUa זילאדתוכל לְאָכָל‎ iP DIPAN על*הָאָרֶץ‎ 
Cp 12, 31 prb 6 6 ;ואשריהם תנדעון ופסילי א' תשרפון באש‎ cf 7,5 | 


5 a frt 1 Da? et dl (gloss) || "^ 4462? AFLGOJg שה‎ DNS | ד‎ 5 
DIT | 9 * wwGAL לכם 469 * | אלהיכם‎ | r2 2.60 עבדיכם‎ || 16 ww ÞINN. 


3 1 דברים 202 


TRN Twin Ws T 221 ואד‎ IR ns m aem 


TET‏ ל המאג אֲשֶׁר m DP‏ 3 כאשר pow : qus‏ 7 בשקניך 
J82 JYI TUN 223‏ בְּאַשָר SRS ES‏ וְאֶתהָאּל ?1 
IONA‏ הַטָמָאי וְהַטַּהוֹר vm‏ 135286 ירק nn bsy 535 pin‏ 
UD3T NY] DTI `J‏ ְלאדתאכל Nbz4 ITDP U/p32‏ תאכְלנוּ 
DAN TY‏ כָּמִיִם: לא và abs‏ יטב ל m‏ 
אחריף TEA TAR py sm wy; un nbn?‏ ?3 


psi Nin Tam‏ אֶל myy mim Dnus ppm"‏ ל 


mS ושמקתי אֶת‎ "by תאכל:‎ wam ₪ mm 


AT ש‎ sw) ré fs 


הָאֶלָה אשר אֲנֹכָי 139 i5!‏ יטב »3 325 qns‏ ל עדדעולם 


人 vios יְהוָה‎ ww וְהַישֶׁר‎ aya APEN "2 


17. 


Pp" ל‎ "ipti 3o ESS nat" EN nuo Ta 
TDN אלְהַיתָם לאמר‎ Uum Tubo DYT אַחֲרֵי‎ DANN 
ולעה‎ DID qnan DNS nbi nw Yap 
:Bny לאלן‎ UN "e ְאֶת-ְּנְתִיהֶם‎ bris 5 כ‎ 

AN אתו‎ "món mW MN יאת 337752 אֲשֶׁר‎ 13 
b — supo yn על לא‎ nonc לעשות‎ 

we) Pa Dip?‏ או חלם חלום IS n' TZS jnj‏ מוּפַת: 
וּבָא AINT‏ והמופת TA "rs‏ לאמ 71223 אַחֲרֵי אֲלהָים אַחֲרֶים 
(sic 6 [sed non ww] in 15 et 15,22) || 28 ê wx‏ 4-13 26 22 || עבדך 2.6 18 


6+ ועשית‎ | * GLS nz qb | Cp rs, 1 ** a6^FLs9 ל | מצוף‎ 46 + 
pn | 630 תְשָמר‎ 


12 DEUTERONOMIUM 263 


"ON CN הַנָּכִיא הַהוּא‎ 027708 VAYN וְנָעֲבָדֵם: +לְא‎ any ToO אשר‎ 
coU nvji» nin B» ow nyT TÉID הַהוּא כִּי‎ t*nn חולם‎ 
nym לבְבְכֶם 5521 דנִפְשְכֶם: 5אַחֲרּי‎ 552 rivos niens En 
vn tps byn DESEE וְאתו תִירָאוּ‎ vin DPS 
הַהוּא‎ DYnD תַעבֹדוּ וּבוֹ תִדְבְּקון: >וְהַנָּבִיא הַהוּא אָוֹ חלם‎ NY 
Dio aa הַמוציא‎ Lad npo nw ? now 
בראמ‎ TIY כ סי‎ E ES yy Pus 73 
"npa JAPP WY רעך‎ "N חיקך‎ NYRS qn27N PN- 
UPON) ADs ny אֲשֶׁר לָא‎ DUI Dag ATA 323 "DN? 
Jaa mph או‎ YN סְבִיבְתִיכֶם הַקָּרֹבִים‎ vw mérg NnS 
TON yawn לו לא‎ naNmN29 :NT npo?) הָאֶרֶץ‎ nxpo 
הֶרב‎ oue my neam binos על‎ 3v DID NbN 
nasa yo ויד‎ von בְרְאשונָה‎ Ta-mmnm 3m. mn 
sepe m שמ‎ Siem 8 pe mao xus wo 
Ansa Fai D ys ng yw Vp לְעָשות‎ 
nmn n3» se cy Suv amm yo בלל‎ 
וחקרת שאל הֵימֶב‎ DANYS APTN? WS אֶלהִים אַחֲרִים‎ 
nami a nsu napuwn ְעֲשְתָה‎ "330 yii ADY nam 


e 


opre ew T wk "Ty ִבְּנָה‎ e zy *n 
WN Tm jemm Dam אפו וגתרק‎ "np nim me d 
mm xv ^n לעשות‎ nn מצוך‎ E pon iW 
HADD אֶלְהִיכֶם לא‎ np אַתֶּם‎ noz 4 = ₪ Ty 
nywe nàw עם קרוש‎ `p snp? cowY pa nm rernm 


371 הַמּוֹציאֲף 246 = 6 | וְְעַבְדם‎ TION | 7 ins 6 6 TN TIT | 
I2 wxG + עוד‎ || 16 ^? <6 | 19 «6 + 2157 (cf 6,18). 


14,3—26 דברים 264 


neo» njm Pa $9 qux‏ לו nip n»?‏ מִכֹּל mir;‏ אֲשֶׁר 
e»‏ הָאַדְמָה: | ngnan nS»: inar 53Nn N05 D‏ 
אֲשֶׁר תּאכָלוּ שור iy nt mots nÈ‏ ול Tp mier "as‏ 
וְדישָן TOY NDA TÉT NDI Nom‏ וְשסעת "nu Pob‏ 
פַרְסוֹת מעלת my‏ בַּבְּהֵמָה nn‏ תאכלוּ: N? nf-nw J97‏ תְאכְלוּ 
מִמעלי man‏ וּמַמַפְרִיִי הַפרְסָה הַשָסוּעָה אֶת"הַנָּמֶל D339N]"nN‏ 
ְאֶת-הַשׁפֿן כִּימעלָה cpu nea mp‏ לָא הַפְרִיסוּ טְמַאִים D]‏ 
:n25‏ *וְאַתהַחַזִיר כִּימַפְרִיס npe‏ הוּא ולא גרהי Da9 NIT NDb‏ 
מִבְּשָרֶם לא תאכלו וּבְנִבְלְתֶם לא D syin‏ אֶתזָהּ 
תכל "2o‏ שר veio tj7W/w bp mna‏ וְקשֶׂת האכלו: 
וכל אֲשֶׁר TAID PR‏ וְקשָקשֶת No‏ תאכלו D DRINIT NDD‏ 
wies‏ טָהֹרָה תאכלו: nive‏ אֲשֶׁר NATN?‏ מֵהֵם 1/37 
Dm msnm "ams imam oem‏ ל לְמִינָה: nNY4‏ כָּל- 
nis; na DNys spo? Iw‏ וְאֶתהַתִּחְמָס וְאֶת-הַשָׁחֵף "DW‏ 
yan‏ לְמִיְהוּ: 15 Pro ny DIST‏ וְהתִּנְשָמֶת: זי וְהַקְאֶת "Di‏ 
noma‏ וְאֶת-הַשְְׁ nbi nTonmm!s‏ לְמִינָהּ np»‏ 
yos 5516 ibm‏ הָעוף NDD‏ הוּא n»‏ לא (yi TEN‏ 
n‏ תאכלו: = = י=לאיתְאכֶלי naby‏ לגר Társ‏ 
"N 72991 njinn‏ מְכר ?123" `p‏ עם quo niv? nis Up‏ 
:bN £vna "m WNN‏ — פ 

idi nas ma SYN qp תְבוּאֶת‎ os ns תְּעַשָר‎ Eye 


Dm E: ECT mm 2 אשר ו‎ EM Bem ia 
bo ya jum וּבצאן‎ "paa Um הפסף 953 אשׁר"תְאוה‎ 


Cp 14, 2 6361 + תאכלו 630 3 | אלהיך‎ | 4 2.659 nt^ | 6 639 
ומעלת‎ | 7 1c 15MSS לא 6 6 8*1 | מעלי‎ my NT) פַרְחָה‎ YOU ושסע‎ 
יגזר‎ (vel 13); cf Lv 11,7 (ubi 4 3 | 13 * 1 c 10MSS 26 ;וְאֶת"הַרְּאָה‎ cf 
Lv 11,14 | ? dl c 5MSS x6; cf 2. | 16 36 ואת‎ | 17 1 BY (Lv 11,18) | 
IQ 26 DID לא תאכלו‎ | 22 w TIYA (15,20) | 23 "6 +- אלהיך‎ mm. 


14,27—15,16 DEUTERONOMIUM 265 


ADS nnb TÄS mim ^35? D MIISI TYDI TONAN אשר‎ 
nena pon 15 כי אין‎ uawn לָא‎ TPA וְהַלָנִי‎ :ymm 
evo DN תוצִיא‎ niv פמַקָצה ו שלש‎ D fa 

תְּבוּאַתֶך בַּשָנָה הַהָוא וְהַנַּחְתָ בַּשעָרִיך פוּבָא "on‏ »* אִיְלו חַלֶק 


wa n האלה אֲשֶׁר שי‎ DR un Je» nón 


*e * v" 


שמוט ליעל "^N T nt‏ שה IYN eli a‏ ְאַת- 
TS‏ כִּיקְרָא immo neo‏ אֶת"הַנָכְרִי vam‏ וַאֲשֶׁר num‏ ?3 
is ? DbN4 m 6 T‏ יתיה" TY Tas‏ 


se C es 
se C eee 


- mày E poo הלא תעבט‎ Ane mi] oma וְהעבטְתּ‎ 上 
TUN TINA Tan Ja nnm D bb לֶא‎ 
h TNS NADA nhas הָאָבִיון:‎ TOND ITS תקפץ‎ s 
ny 3? "Duae לו:‎ aom אֲשֶׁר‎ tbm תִּעַבִיטָנוּ בִּי‎ Barm 
הַשְׁמַטָׁהּ‎ ny) שָנַתהַשָבַע‎ nj ילבב בְלעל לאמר‎ jaT 
m ninos $5» ל וקא‎ jnn ולא‎ raw Asa וה עי‎ 
37 ima *$ לו‎ 3nni: bipes לו הע‎ ed mor NON ga 


4245 7 


mur 


er | D mw v את לא לעי‎ 
הַשְׁבִיעֵת‎ jue) Da שש‎ qi mar UN iwa TIS 3? 
מעמך לֶא תְשַלְחָנוּ‎ "Un PPANS tygyp "Un noun 
lia DEN qam pum Tug לו‎ a העגיק‎ 4 inp" 


£o ve 


ar C Tres 


"mp ב‎ — seen] מלמך כ * אבצ"‎ NYN לא‎ JÜN S 

29 RORE ודיף‎ ; cf ad 2,7 | Cp 15, 2 ins ? DN ms | 3 1 prb bin | 
4 :0MSS 44639 + אלהיך‎ | 7 6 PWI | 9 7? 1 frt 323 לבבך‎ by | 141 c 
ab WN. 


2 1 דברים 206 


nnpov?‏ אֶתהַמרְצע וְנְתְתָּה "ap J? nun nojm» DI‏ עולם 
ya via 有 区 PN HATRIA nos? nn‏ אתו Wp‏ 
Dav i yb‏ שָכֶר vob‏ עב שש שָנִים qm‏ יְהנָה TÄN‏ 
E. DN 72‏ 5 יכל-הַבְּכוֹר אֲשֶׁר Two Tov‏ 


.. ^ rt 


niv‏ הוה nima ma RN‏ בו מום hos‏ או עור 
mo 5»‏ רֶע PPY PION nyTO wninm n‏ תִּאכְלְנוּ ND‏ 
וְהַטַהור iow] "33 vgm‏ רק S? TOTDN‏ תאכל על por‏ 
VIPYA‏ כַּמָיִם Do‏ 
6 ישָמור noB men Disg viny‏ לִיהוֹה אֲלהָיךְ $" 
Diya vua‏ הוציאַך יְהוָה nos nna ino n5 TO‏ 
ליהוה TON‏ צאן וּבְקֶר y I Tm nav Bypea‏ שם; 
:לאדתאכל pin Toy‏ שַׁבְעת יָמִים xy Dno n'sb Yoy-ossim‏ ִּי 
DN piama‏ מאָרֶץ Dia‏ למען 3DNS Di-ns cim‏ מארץ 
מִצְרַיִם 的‏ ימי חייף: nya2t Ja "ib 35 ATIN‏ יָמִים 
nta 2793 naim WY bac iD P nn‏ הַראשון ies : mt‏ 


-38D E. E D iem TYIN i THN 


Er יעשי‎ ina לָסְפר שַבְעָה‎ onn er חַרְמָש‎ on 32 


nim‏ להי 5 שמח פיהה niis bal‏ ובנ תת 


Vo cen) Ber len E Aere RO רש‎ sm Ee I E aen 


5 pm, py me» mih ny y 

18 132MSS ₪30 TYY2 | Cp 16,2 2.530 + אלהיך‎ | 6 ^ trsp — ad 

DU | ^ ins vel Dy (w), vel nm (cf 12,11) || 8 8MSS 4463 4-55. | סז‎ *1 

prb NARO); cf 17, Ez 46,511 | * 9MSS 26 22 (cf 156.14) | I1. 14 6 
.בארץ מצרים 6 12 | עבדך‎ 


1-8 DEUTERONOMIUM 267 


apu qe ppa יָמִים‎ nyas y» YYA n$en ans 


Tin2 nnogya‏ אתה :$3 qur) JAD á‏ 58 וְהלוי והגר 
mud minm‏ מָנָה | ה ישׁבְעת יָמִים ana‏ ליהוָה ik‏ 


n»n ma yn nm nun 33‏ וא "meo‏ אֶת- 
nim vs‏ ריקם: איש "s TON nim na "p manb3‏ 
D "3;‏ 
37m aeu mnays‏ בְּבֶלשְׁעֲרֵיךְּ אשָר quw ngm‏ נתן 
DyZ-nw WDY) Tuy 3?‏ מִשְׁפּט"צָרֶק: nen-No:‏ מִשְׁפַּט לא 
TBpn-N51 nw» ven‏ שחד כִּי השחד D wy o‏ ויסלף 
um‏ צדיקם: pa pu pue‏ למען "nn‏ ירשת P Tns‏ 
natu Bd idi D i 5s "d nyc‏ כָּל- 


ui inp zm או‎ DNPN וועבל‎ . n un TS 
Py אַשָר לְאדצְוִיתִ:‎ noun N23-525 שמש יאו ליח או‎ 
הַתְּועָבָה‎ any הַדְּבָר‎ Ju AAN nin הֵיטֵב‎ nuam וְשְׁמַעְתָ‎ 
הַהָוֹא‎ DÜNZUDN SN sn אֶת-הָאִישׁ‎ DNYUDS byta nsnm 
"DN 'N אֶתְהָאִיש‎ Tryby An ya mny אֲשֶׁר עשו‎ 
myby is >עלדפִי ושָנְיָם עלים‎ snp) DANA nn*ppi הָאשָהי‎ 
תִּהִיְהבָּו‎ Dipa TU g עד‎ Drby now לא‎ nbn עֲדִים יוּמַת‎ 
מקרבּף:‎ yi: DWD nii rn T E בראשנֶה.‎ 
rrr IE pito "23 355 לא‎ 335 B 
אֲשֶׁר‎ n'pen-oN וְעָלִית‎ nep) Torta ריבת‎ wm yib bà pa 

14 cf ir | 16 è 1 prb ANY) | *1 frt MY) ₪ [cf aT] NY ut M Ex 


23,15. 34,20) | 19 5 360 55 soy ] Cp 175; 5:** 589 
6 5155 68% + "57 5y (cf 19,15) | 7 8 YN. 


17,9—18,6 דברים 268 


nd w DN ל‎ mm ה ורש‎ Deni mM Ww 
"ra ההוּא אֲשֶׁר‎ mippn-]o 39 אשר נגידו‎ Daun "Boop miyy 
ON min *יעליפי‎ rq לעשות 022 אשר‎ nnot יְהוָהי‎ 
"ayrjo wn N? MPYA J? TyoNTOUN וְעְַהַמְשָפָּט‎ que 
535 1003 וּשָמָאל: <יוְהָאיש אַשְׁרײיעשׂה‎ Te3 32 vrbs 
אֶלהַשפט‎ T TON ny DN BW no^ העמד‎ jnng שמָע‎ 
TNI ישָמָעוּ‎ npn DRD yas APA וּמַת הָאִישׁ הַהוּא‎ 
D שד‎ PTN ולא‎ 

PNI N2n7 214‏ אֲשֶׁר nnum 3? 103 3308 nim‏ וְיְשַבְתָּה 
WS oniba J20 y np UN Dow ng‏ סְבִיבְתִי: שו 
T‏ מל לא nn» bn‏ עְִיך איש i3‏ אֲשֶׁר :NT mes‏ 
פורק tena mie‏ סוסים n3 WE? noxio Byzony zt‏ 
c5? UN AYT Di‏ לֵא nac Ty mw? pph‏ עוֹד: Moy‏ 
m3 aT‏ וְלָא mon np) 22s "o‏ לא iO Tena‏ 
That mg‏ עַל Sea‏ מַמְלְַתָוֹ וְכָתֵב לו mymn mayong‏ 
munia "us? Dy ANII‏ הַלוִים: פיוְהָיְתָה wp) (by‏ בו כָּל- 
own ws‏ לְמֶען "355 nim-ns ANY‏ אֶלְהָיו לְשְׁמר “ITON‏ 
nN33 mnn‏ וְאֶתדְהַחָקִים 和 ab pozo «onto TONI‏ 
b "obi wn‏ "המוה hoea por‏ לָמען p T^)‏ 
עלִמַמְלַכְתּו הוּא RP z3pa "is^‏ ס 

"m» non pon כּלשָבֶט לוי‎ ohn לַכְהֲנִים‎ mars? 8 
DES DPR Toyo o ואכלון: <וְנְחַלָה‎ nona אשי יְהוָה‎ owe 
món»n מִשְׁפֿט‎ Am nhs D דִּבָּרל:‎ WN DOS הָוּא‎ AM 
yyy לַכֹהַן‎ ]nji אמדשור אסדשה‎ n333 מַאַת זְבְתִי‎ DÈI NND 
צאנך‎ v ראשית‎ im que 3 DÈN וְהַלְחָים וְהַקָּבָה:‎ 
"n/a Two ילעמד‎ Tuy THON nim Da כ בו‎ nn 
לוי מאחד שעריך‎ N2Y^2536 D E DI הָוּא‎ Umm 
DIPATI ON וּבָא בְּבֶל"אוָת נפשו‎ DU/ co) מִכְליִשְׂרְאל אַשָר"הָוּא‎ 


Cp 18, 5 = 6%‏ | בָהּ 2 19 | אלהיך + 6 סז | (19,18 WI) (cf‏ 6 9 
(cf 198).‏ לעמד לפני יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשמו 


18,7—19,5 DEUTERONOMIUM 269 


phun yaha אֶלְהָיו‎ nym nya niyy אַשְׁרײיבְחָר יְהוָה:‎ 
על-‎ "wai P יאבלוי‎ Pon pons שם לפָני יְהוה:‎ nbn 

D Boe 
aaia מעביר‎ pl pem #007 cU nayina mig 
ואל אוב‎ "39 "ám ina Unas aya mop קסם‎ UNA 
עה אלה בלל‎ mm napi אָלהַמַּתִים:‎ D ענ‎ 
^s DÀIN הָאֲלָה אשר אַתָה יורש‎ Fl ask mm bp 


את ew mim die bbw‏ ְאֶת"הָאֶשׁ ns pd‏ לא- 
אֶרְאָה TD‏ וְלָא אָמוּת: "DN‏ יְהוָה bw‏ היטיבו אֲשֶׁר sa‏ 
na "$3 "n cans io? DTS 200b mn DPN wj‏ 
Dow‏ אֶת DUNN Qs»‏ פיוְהָיָה BANT‏ אֲשֶׁר לאישמע "Mss‏ 
אשר UIN CONN "pU "2T‏ מַעֵמּוֹ: J82‏ הַנָבֵיא אֲשֶׁר UE Tn‏ 
"^N ns "bU 053‏ לאדצויתִיר C37‏ וְאֲשֶׁר DO na yir‏ 
אַחֲרִים וּמָת הַנָּבִיא הַהְוּא: יוְכִי תאמר לבב -DN y73 ADN‏ 
am No inm SATS RS n‏ הַנָּבִּיא njm nb»‏ ולא- 
NY NÀ "b jag num‏ הַדָּבָר אֲשֶׁר im imm am SATS‏ 

הַנָּבִיא לא "wn‏ מִמָנוּ: D‏ 


mm Pit nyn icu אֲשֶׁר‎ Ty" oon הרל שלש‎ » 
אֲשֶׁר‎ "my שָמָה‎ DINAN הֲרֹצַחַ‎ 23 Y Dy 53 nbb pw» 
SYNI DbY bann לארשנא לו‎ m nya DYN n» 


vba noob \ בגרזן‎ Tm npn Exwy bro Ara TS NA 


8 ^ 46 528^ | ^ 1 prb VIJAY (vel ? מַמַכָּריו‎ cf2R 12,68) | rr 6 חֹבַר‎ | 
12 8MSS 4468 + אלהיך‎ | 13 sic M | 15 = 46 TEN IPA; cf 18. 17,15 | 
I9 2.65% 1937 (GBL tantummodo 600 éàv Mahon). 


19,6—20,5 = דברים 270 


DIN ON D הוא‎ npy אֶתְרְעָהוּ‎ sya pent] Snan ְנְשַל‎ 
122» Ëm כִּי‎ n^n "ans mí 23» יר‎ sm) הַעְרִים"הָאֲלָה‎ 
N29 מִשְׁפּט"מָוֶת‎ DN Yo Ubi wis) Tun navU? Wem 
n" wow "DN? : Te Y vs quos ב שָלְשם:‎ 1o שנא הָוּא‎ 
iid לאבתיף:‎ red בר‎ p vx bs"nN 4 in see 
nánw5 vn qo "Ss שמ אֶת"כְּל"הַמצָיה הַוּאת לעשתָהּ אֲשֶׁר‎ 
E Ty J? Deb? DAT כל"‎ Dya nob Ts אֶת-יְהוָה‎ 
QN בְּקְרָב ארצף‎ "pj Di 350^ Notro ON won על‎ n" 
E 5 — me TY nun nom נתן ד‎ ws njm 


np no WD mp Thy up igne הט ֶָל:‎ DNN 
ATAT וּבֶערְת‎ DP עִינְךָ‎ OMDN inp) DII אל‎ TA אתו‎ 
ס‎ — qoc wo 
אשר תִּנְחַל‎ 3nbna3 ראשנים‎ 1523 mM 39 5:33 Yon No 
55לְאיקוּם‎ D mper ל‎ ns THN np Wy r$? 


DAP DprA oa - Dp לטה‎ v 1 עלים‎ ov 
DW Wy סְרָה: זיוְעַמְדוּ שָנִיהָאַנְשִים‎ 2 NRY? vya 
בּיָּמִים הָהֵם:‎ vus הַכְּהֲנִים וְהַשָפְטִים אֹשֶׁר‎ Wr? יְהוָה‎ Cas? 
asa הָעֵד שָקֶר עְנָה‎ ATY nim הַשָפְּמִים הַיטָב‎ wn 
sy yy mw» ws לעשות‎ Db] N2 פווַעֲשִׂיתֶם לו‎ 
Ty הרֶע‎ Tu ולא"יספו לפשות עוד‎ NP) WOY DYT 
T3 Tw שן בְּשָן‎ pea qw veia VDI TAY OND י=וְלָא‎ sys 
D — am 

Teo כ‎ ny 3331 DB mim Glad לַמַלָחָמָה‎ sino: 0 
bow + רל -הֶעם: ומר‎ um pm vi prece כקרבכם‎ 
TUN D לַמַלְחֲמַה על-איביכם‎ Dtz Day DAN שְׁמַע יִשְׂרָאֵל‎ 


Cp 19, 5 1 frt 5831 (6 éxmeoóv; cf 2R 6,5) || ro 8 DJ || rr 1 הָאַלָה‎ 
)4,42(| 13 ₪. DTI; sed cf 2R 24,4. Jer 22,17 | 16 68 ְכִי‎ 21 9MSS 2690 
לא‎ | Cp 20, 1 89MSS «636079 PYN. 


2-3 DEUTERONOMIUM 271 


TADS n3225‏ וְאֶלתַּחְפְּזוּ WADI‏ מִפְּנִיהֶם: צבִּי יְהוָה 
Tn DDOS‏ עַמָּכֶם run Dy» n2 mnn‏ אֶתְכֶם: 
3275 השְמָרִים אֶלהָעַם לאמ מִיהָאִיש אֲשֶׁר Uma naa‏ לא 
חֲנְכו r2 2t" kno‏ דימּת À‏ בַּמַלחֲמַה "TIN VANY‏ ?53237 6וּמי- 
הָאִישׁ אַשֶר טע כָרֶם וְלָא Pon‏ ילך nente ; Davi mý 3y‏ 
וְאִישׁ sbb IN‏ לוּמִידהָאִיש "UN‏ ארש nw‏ וְלָא qo nnpo‏ 
DL 3t‏ ַּודיְמוּת nna À‏ וְאִישׁ "DN‏ יקָחֲנָה: וְִסְפוּ הַשְׂמֲרִים 
n Tn ATI U^NZOD VON ËP ON un‏ לד rao 3b"‏ 
ולא DÒ?‏ אֶתלָבב stats "o‏ הָיָה mbap‏ הַשמְרִים ub‏ אֶל- 
vpn Dyn‏ שָרִי OwINnOse D — Dy] UN) NINI‏ 
עיר לְהַלָּתֶם DN DNP) DU»‏ לְשָלֶום: "ym DDN ÀA‏ 
q2 IRN‏ וְחָיָה J? wm APNO Dyno»‏ לָמָס "qu‏ 
NONI‏ תַשָלִים kie‏ וְעֲשְׂתָה עבמ = nans uror moa nenon‏ 


mmn = m $ s PHS m pus nbi הָעַמִים‎ "wa 
"nem uri» וְהָאָמךל‎ ans יכִּידהַחָרֶם תַּחֲרימֿם‎ iot» 
אֲשֶׁר לְארילְמָדְוּ‎ was : TON יְהוָה‎ qns וְהַיְבוּסִי כּאֲשֶׁר‎ "n 
nim? nnwom ummowb spy QN nn*rin 553 my : אֶתְכֶם‎ 
moy mni b רבּים‎ mo» דער‎ by אַלְהִיכֶם: ס פּכִּידַתְצוּר‎ 
תאפֿל‎ y 3 jm oy n5 Ayp-nw nmn nin 
(9 pj» spa TAPO N35 mien jy Bug ce non Noni) 
qiy m3 m3 mnt/n כִּי לאדעץ מְאַכֶל הוּא אתו‎ VINY 

ng» NUN Spy‏ עמ mmm nbn;‏ — פ 
נפל בשה לא WwYv? m "b ym‏ זקניך ופי 3 Pe m‏ 
הָעָרִים אֲשֶׁר סְבֵיבֶת nns Seng‏ הָעִיר הַקְרבָה אֶלִהַחָלֶל לקו 


mN AUN בֶּקֶר אֲשׁר לאדעבל בָּהּ‎ nox הָעִיר הַהַוא‎ ap) 

8 1 prb c 63800 Di (cf 1,28) E 17 ? mlt MSS 639 והכ'‎ p 20MSS 

mvG6SEO(7MSS) 功 nm | 1g 1 c 6 (cf S897) Dl ה(‎ c Segol) | Cp 21, 3 
68 "NY. 


21,4—23 י דברים 272 


apr ove copa‏ הָעִיר הַהָוא אֶוְהֶעֶגְלָה yw bomby‏ אֲשֶׁר 
לאדועֶבָד 3 וְלָא rwn‏ וְעָרְפוּשָׁם אֶתהָעָגְלָה AME :5n33‏ 
הַכְהָנִים `a‏ לוי ` n3‏ בָּחַר n/a 25 Áo ow nim‏ 
pr 5336 yay 3752 mm Dey] nim‏ הָעִיר הַהָוא 
maja‏ אל DATY iym bon-‏ עלְהֶעָגְלָה הֶערוּפָה :5n33‏ 
No DT Tio spy‏ שָׁפָכְה wv nin ans‏ לא £N‏ 335 
pins inn-wy nim AYN pA Toro‏ בּקְרֶב owe" qe»‏ 
E LI‏ הַרָּם: פוְאַתָּה nyaa qx pi my) wan‏ 
wn‏ בְּעִינִי NI D sm‏ לַמַלְחָמָה TEN?»‏ 
qT2 TION nim n»‏ וְשָבִית AAE sva‏ בַּשַבְיָה' nts‏ 
'mnp» "à npt/m anD‏ 32 לאשָה: Tin ow nnsany?‏ 
Apon 3 qma‏ אֶתראשָה וְעֲשְׂתָה ÄTT tj sve" ns‏ אֶתשָמְלַת 
nav no mau‏ בְּבִיתֶך וּבָכָתָה Tm nbN-DN] Z"2NCDN‏ 
"ni mu»‏ פן NIDA‏ אָלֶיהָ "mv m 3 nmm "Boys‏ 
אמלא np Annot ni nybm‏ וּמְכֶר mision‏ 723 
nnn ni MBIANN‏ אֲשֶׁר :npy‏ — ם — unos!‏ לָאִיש 
nns; "nv‏ אֲהוּבָה nnwm‏ שָנוּמֶה mda yah‏ הָאֲהוּבָה 
DINN inn Da mms Niy? «232 pn mm nsum‏ 
את b my‏ לא יוכל 352b‏ אֶתבְְּהָאהוּבָה "I pbp‏ 
הַשְׂנוּאָה הַבְּכֶר: 327 אֶת-הַבְּכר nno ^w» aguen‏ לו 5' 
DY‏ 552 אַשָרדְימְצָא Ayr» o‏ ראשית אנו לוי מִשָפּט הַבְּכרָה: 
mpos D‏ לָאִישׁ qa‏ סורֶר וּמוּרֶה Nw‏ שמע bpa‏ 

DIY T2 לירְתָפָשׂוּ‎ HOTIN PAY אתו וְלָא‎ IP בול אמ‎ DAN 
-bw אַל-זְקָנֶי עירו וְאָל-שער מְקֹמוֹ: וְאָמָרוּ‎ SDN והוצִיאוּ‎ Tess 
זולל וסבא:‎ opa אִיגְנוּ שמָע‎ mi» סורֶר‎ Àg בְּנָנוּ‎ "v P 
ְכָל-‎ Japa yan mm nb בָאֲבָנִים‎ yw E287 32352: 
-DDYN NOD VARI םס <וְכַיִהְיָה‎ —— DNTUWDD^ bw" 
72 pinoy אתו על-עץ: לאתְלִין ִבְלְתו‎ Dom np no 


6?1n393p3 | 7 א‎ TIDY; 0 DY | 9 ins prb 32 ;ןטוב‎ cf 19,13. 
12,25.28 || o 1 TDN; cf 7,10. 28,48 || 11 em T3U3 | ל‎ a FANDA | 151 6 

»» TIMES | 17 a 1 frt 99D | ל‎ 12MSS 246389 (7MSS)U לו‎ | 20 6 
WIN. 


22,1—21 DEUTERONOMIUM 273 


kaan וְלָא‎ "wen הַהוּא כִיקלְלֶת אֲלהִים‎ ona Wapa wap 
D נחֲלָה:‎ 3 i TAR njm אֲשֶׁר‎ 3nps-ns 

nownm ov SYN או‎ TÉS אֶת-שור‎ Anse: 22 
SAPT ְלָא‎ TAN TIS IP N3- DN "Tn n»n adn ne 
אתו והשבתו‎ qus עד רָש‎ qos mm qma Ti EE inboN 
T2825 תִּעַשָה‎ 1» nop nn») לחמרו‎ n»n לו:‎ 
"sos D ְהַתְעַלֶם:‎ ban וּמְצָאתָהּ לא‎ uen אֲשֶׁר "תאבד‎ TY 
ngo aaam qm nées א שורו‎ qw vòng Aon 
עַלאֲשֵׁה וְלְאיִלְבָש‎ 333702 mv NOS ס‎ nep npn הָקֶם‎ 
D אֲלָה:‎ nt»-5 TON: nim narin'^s אִשָה‎ nope 2i 


DYDY ואו על-הָאָרֶץ‎ pya 1532 3525 LBY NIP "26 
DNA Tipn-N5 Daop על"הָאֲפַרֹחִים או‎ AIN או בַיצִים וְהָאַם‎ 
ivbo Yo-npm את"הָאַם וְאֶת"הַבְּנִים‎ Borm שלח‎ any 
חלש וְעָשִיתָ מעקה‎ mijnancp ס‎ Dp) DPN) יטב ל‎ 
פלאיתִזרע‎ —— :upo pin ote FAAP es DÜDCHO 7237 
ian neam yin הַמְלָאֵה הגָּרע אֲשֶׁר‎ wpap n"? q092 
"by Merz Plon יילָא‎ sym ITA YNN? D 

jm» nij» עלאַרְבע‎ qpn'zm Dae D ngm וּפִשְׁתִּים‎ 
וּשְׂנַאֶהּ:‎ TOR וּבָא‎ DN איש‎ npv»5 ם‎ cnin OWN 
TANTS "NY רֶע‎ nU Doy Nri) DUM noby צּוְשָׁם לָהּ‎ 
אבי‎ np?vs אֵלֶיהָ וְלָאמְצָאתִי לָהּ בְּתוּלִים:‎ PS nne» As 
הָעִיר הַשָעָרָה:‎ pr הנער‎ "hien הנעך וְאֲמָהּ והוציאו‎ 
לאֲשֶׁה‎ nm איש‎ aÁ Arny אֶלְהַוּקְנִים‎ cÉND CON CON 
ana "DRY ND לאמר‎ Da יִשְׂנָאֶהְ: עוְהַנָּה-הוּא שי עלילת‎ 
pes הָעִיר:‎ up 355 וְאֶלָה בְּתוּלֵי בְתִּי וּפְרְשוּ הַשַמְלָה‎ Dni 
73 nND אתו‎ bay yo אתו:‎ Wn אֶתהָאִיש‎ Yn yn up! 
ara bw nana by שַם רֶע‎ Rin כִּי‎ man "ass 3n 
mn NONTONI D mors nno DN Nb man 
בְתוּלִים לנער: יוְהוֹצִיאוּ אֶתדהַנּעַר = אֲלִ"פָּתַח‎ INYON nma aa 


^ai נמָתָה כִּיְָשְתָה‎ Bugs שי עִירָה‎ App Ayna 


Cp 22, 3 7MSS 14639 12 | 15. 16 K ,הַנער?‎ Q א;הַנַעָרָה‎ sic et 21. 24. 
25. 27. 29 | 17 51155 684 +79 (cf 14) | 20. 26 K K לנער?‎ Q mee 
Biblia. 


22,853 דברים 274 


Spn D qao yy) mpm) es £a nme בְּשְׂרָאל‎ 
2b v^wz איש שכבועְםדאשָה בְעלַתזבֿעל וּמָתוּ נִם-שְׁנֵיתֶּם‎ 
נפך‎ ym מִיִשְׂרָאֶל ס פיי‎ yon API num MYNT 
וְשָכֶב עַמָהּ: +וְהוצָאתֶם‎ TYI לָאִיש וּמְצְאֶהּ איש‎ nt בְתוּלָה‎ 
inp) ÖNA DnN אֶת-שְׁנִיהֶם אָל-שְׁער ו הָעִיר הַהָוא ּסְקְלְתם‎ 
ON 2r5v וְאֶת-הָאִישׁ‎ ThA לאדצעקה‎ WN Aypoy SITY 
migros o apa רעהו וּבֶערְתָ הָרָע‎ YNNN ny 
"By 220^ הָאִישׁ‎ ni'punm niko dein" nw NI יִמְצָא‎ 
אין‎ Di 5=ולנעף לא-תעשׂהי‎ mob mb» ומת הָאִישׁ אשְׁרשְׁכְב‎ 
jp Ubi Tnm איש עללרעהו‎ my» ya CP ny) won לנעךָ‎ 
הנער הַמְאֶרְשָה וְאִין מוֹשִׁיע‎ DES ANYO WI זיכי‎ £n cun 
APDM איש נער בְתוּלָה אֲשֶׁר לְא-ארְשָה‎ NyD po D nm» 
Dyan 3935 "AN? may פוְנָתן האיש השכָב‎ NSD) עַמָה‎ 22 
כָּלי‎ ADY DN? njy אֲשֶׁר‎ nnn לְאֲשָׁה‎ muni "bg 
no nx וְלָא‎ vas nens U^w npe» 55 D mo 

D | יְהוָה:‎ Ra napy וּכְרְוּת‎ "rrrwe ילְאיבָא‎ D mAy 
PA Ye Nav? "Uy 6 D» יְהוָה‎ ?npa מַמְזֶר‎ saves 
vnb à] Di עמוני וּמְואָבִי בְַּהֶל יְהוָה‎ NAYNI D יְהוָה:‎ 
אֶתְכֶם‎ "No אֲשֶׁר‎ rovs ער-עולם:‎ mim D, nn לאיבא‎ 


opang E "p KAN מִמַּצְרָיִם‎ n»nsya ma méam opha 


PPNS‏ אלמי כ TUN‏ הוא תעב duo‏ ינר הָיִית 
aans myas Na‏ לָהֵם דר שַלִישִי um Sapa ngo wa‏ 

—2U :y3 33 "sp AAYY T4 nino N3D^73!9 D 
PON NS ללה‎ mpa wb הָיָה 33 איש אֲשֶׁר לאיְהיָה‎ 
m3 rnv cnn mas mane aby s2* N5 ninpb 
מחוץ לגה‎ 35 man יי‎ inane INDY Na» Up aos 
2I 6 DN ,נער? א 28 .23 | לְהַוְנוֹת‎ Q TWI | 26 * ,ולנער? א‎ 0 ms 


un ABPPFL-Eca 555 תעשו‎ (cf 24) | 28 6 וְנְמְצָא‎ | Cp 23, 2 8 דכא‎ | 
9 trsp — ad nn; cf 3s. 


23,14—24,7 DEUTERONOMIUM 275 


aaya cum Jag 3e nn my n neu nim‏ חוּץ 
pat^ ni nmm‏ וכית TIND TÉN nim 33:5 HIDNI‏ 
nnb Sov ^no my‏ איביך um omm vi‏ קדוש 
tns a 033 nv 33 ANTONON‏ ס IPDN‏ 3 
nippa ja»pa WA Jap IN DvD TOS ovy vw‏ 
b aa TPY TS3 Da‏ לָא maps p myin‏ 
ran ye yao vp TIND L2 nas nup‏ פּלְאְתָבִיא 
L2 qj TDN D gos qos ny‏ 2" 3 
"aT oS UI 72h‏ אשר OU rqá^‏ תשיך TWn N» UNT‏ 
viia wages rove 5 MAE nym td xe‏ אַשַׁר"אַתָּה 


s D T2 mu IYN nàm ANN ליהוה‎ n "i32 
לא‎ Joby) may JAD mais NY) wb? nya Ban 
וְחֲרְמֵשׁ‎ r3 n»5b רְעך וקטפתּ‎ nepa Nin ס >:ַכִּי‎ :in 
nímmbym nw איש‎ npo: 24 D cen nbp על‎ MD לא‎ 
"Pp m$ 2n) "33 nrw À NS TIYA ISYON MDUON 
nnn naem ab nwsxvv מִבֵּיתוֹ:‎ sno m3 qna Anm 
jn hn" "ep nj הָאָחֲרון וְכָתֵב‎ VANT ZEE INVAN 
לו‎ mppo-w/N א כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאחוון‎ "rab nnbt^ npa 
ADI? nnmnpo לְשוּב‎ ATS ye ny DaN? ipso 
לא‎ njm 3p? הָוא‎ nap" DNE RT DN ngo i 


-» ^ rm 


Fa 3m 225 in vs Nis [S לא‎ TB TYN איש‎ 
Banys nprs tnn את וְשָמַח‎ nav Web nm 
Un) 233 איש‎ siana D חבל:‎ NY] U5372 223 8m 
DPA ההוא‎ nian ומת‎ mobs וְהתְעַמְרבָּו‎ ONU "a2 "DND 


14 62MSS TRN; 6 TN | 15 * 69MSS .)9MSS), TA (cf 29,10) | 
^ 24MSS a». JNO (6STO utraque vice sing reddunt; 67 habet bis plur) || 
25 ? dl (gloss) vel 1 לשבעך‎ || Cp 24, 5 1 frt 723. 

18* 


24,8—25,8 דברים 276 


rye yan‏ ס *הַשָמֶר UND "bU YTY‏ וְלְעָשָותי 
nany Aray "52‏ הַכְהֲנִים Mim os UNS gya‏ 
לעשות: wire‏ את nüzy- m/w‏ יְהנָה T‏ לְמרְים D2DWy2 T‏ 
quia TYDD D IDAN‏ משָאת IDIS NINN? TAND‏ 
לֶעבְט nyay‏ ייבּחִוץ TOYA‏ וְהָאֵישׁ אשר אַתָּה nul‏ בו יוציא 
TON‏ אֶתדהֶעבוֹט הַחוּצָה: <י וְאָםדאִיש עָנִי NIT‏ לָא תַשָכָּב HBI‏ 
Sms‏ תשִׁיב ל אֶת-הֶעֲבוֹט N13»‏ הַשָמָש וְשָכֶב "nobts‏ יברכ 
TS Tsp mom‏ מגרך אשר janas Tea; 35s‏ תתן Tote‏ 
DANI NYT OP CS VNPT Toy NIAN?)‏ הוּא T/pins NUS‏ 
3v Np"‏ אֶלדיְהוָה :wbn ga mam‏ ס 5ילאדיוּמָתוּ אָבוּת 
onse ns nmiar‏ על" ns‏ איש בְּחְטְאו Nor D nv‏ 
DW y evo nen‏ ולא תחבל 733 Tap» inns IDON‏ 
תדב Tl nm "pn y» D mm‏ ושכר "e‏ 
mei‏ לָא תשוב לִקַחְתּוּ לגר nuno‏ וְלְאַלְמְֶנָה nun‏ לְמען 2$" 
THN nim‏ 523 מעשׂה ym‏ ס 27 תַחָבּט qm‏ לָא "Nbn‏ 
Tons‏ לגר ^an a2 inn "pos pio‏ 3533 לא תְעוּלָל 
TAN‏ לגר Ane sm nibw» oins‏ כִּיעבָד הָיִית בְּאָרֶץ 
מִצְרָיִם by‏ זפן 238* מצוךף לעשות a31 25 D uua unns‏ 
ym‏ רִיב Da‏ אַנְשִים וְנְגָּשוּ אֶלהַמשָפָט. DDVA‏ וְהַצְרִּיקוּ אֶת- 
הציק והרשיעוּ אֶתיהָרְשֶׁע: יוְהָיָה ní»n pros‏ הֶרְשַע DaT‏ 
השפ )190 לפנו כדִי DYRS BPA IPY‏ יכנ לא p^‏ 
nó‏ לְהַכֹּתוֹ "N54 "yv? TIN TRI ni» nao nb»‏ 
menn‏ שור בְדִישׁוּ: civ os D‏ אחים nb cns nis Wim‏ 
B‏ איךלו nun‏ אֲשַׁת"הַמַּת n»‏ לְאִיש Sg np; ow‏ 
ness 1 anpa mr‏ וְִרָּמָהּ ma‏ * הַבְּכוּר ֲשֶׁר D xin‏ 
על-שם tov! TOYNI) nien Ys‏ מיִשְׂרָאֶל: וילא WARI er‏ 
nop) Tnoavnw nnp?‏ יְבַמְּוּ הַשעְרֶה Ayay DPI -AS‏ מאַן 
"oz"‏ לָהָקִים BU TON?‏ בְּיִשְׂרָאֵל oz nas Mp‏ 27095 זקני- 

8 *trsp , ad הַתּוֹרָה + 6 * | הלוים‎ | 14 <65 || 16 9639 NYI (cf 2R 
146 Q)|17 1 c 65967 1| 18 8MSS 6 בארץ מ'‎ | Cp 25, 6 + הַבַּן‎ (21,15). 


25,9—26,10 DEUTERONOMIUM 277 


AAD TXY לְקְחְתָּהּ:‎ ADT N? "DN "Dp, vo 20) TY 
An בְּפְנֵיו‎ npo ÝN מעל‎ ivi 1 nom É*ipis אל לעיני‎ 
NIYO Dy Pens APTN אֲשֶׁר‎ UNS ny ואה ה‎ 
אִישׁ‎ Om אַנְשׁים‎ po D opa pun mea שָמו בְּישׂרָאֶל‎ 
וְשֶלְמָה‎ wo TA MSY un? הָאֶחָד‎ nUN Day TS 

D rjv oinn לא‎ n527nw nnspye yapa npunm m 
3» navis inem TO 128) 133 3022 3? mmvwos 
num PH neo וּקטגָּה: 5יאֲבְן‎ nons בּבֵיתְךְּ אִיפָה וְאִיפָה‎ 
LU TÒNI על‎ Th sos ipo? שו‎ nym "pm שְׁלמָה‎ DEN 
Tm Poo T nty-ws את‎ E עפ‎ UM nv 
כָּלְהַגְּחָשָלִים‎ 1 xm ph TY "iss בְּצַאתְּכֶם מִמַצְרָיִם:‎ 


EC 


np mena nuo אֶלהָים:‎ Nm לא‎ EM XY ְאַתָה‎ TÄIS 
לא‎ € nnno pes תזכר‎ ron לה‎ Hm ל‎ 

D — imn 
nb] i e Ad bases השב בה‎ npe nim 
fpe א‎ 5352 noU 72 p TION nim אֲשֶׁר‎ INWA Nan אֲשֶׁר‎ 
np bM "DD Y» ewm bn a mm "ws yin 
mb npó spa mm vata אֲשֶׁר‎ PTOS nio TAIN 
ny M ny nam iD? urn) TRA ינקת הפהן הַמָּנָא‎ 
הַמְָרִים‎ "n e :an my or "5 DETS מעט‎ noa 
wnsw yos Tg זנק‎ inp Mag Wp unm wem 
אֶתדעֲנְיוּ וְאֶת-עמָלָנוּ וְאַתזלחצנוּ:‎ NT אַתקְלָנוּ‎ Dym yov 
בֶרֶע נְטוּיה וּבְמֹרָא גדל‎ apm va miyon יְהוָה‎ NYS 
VONT-DN "לָנוּ‎ zm nm D'pon-bN INI וּבָאתוֹת וּבְמְפָתִים:‎ 
me Prin WNAI n TAYYO וְּבָש:‎ 2n n2] Pos הוֹאת‎ 


17 60 בצאתך‎ (sed cf 23,5. 24,9) | Cp 26, 2 216 | 3 6$ 098 | 5*?1 
אבל‎ RN || 5 2.)6(081 ועצוּם‎ 


di דברים‎ 26,11—27,7 


D pa "s xm 0 dis RR nce: ny" 


br nan uu‏ אֶתיכְּל-מַעְשר n/a JAPA‏ הַשְׁלִישֶׁת 
Np npn WeI, mv‏ לגר piro‏ וְלָאֵלְמֲנָה Tora v2‏ 


wy ETT ללמה ככלמצותו‎ mmo Xx b vnm) 
-bY wp NI צַלָא-אֲכַלְתּי‎ "mna לא‎ Tyan nare 
שְׁמַעְתִּי 992 יְהוָה‎ nb unb ANINO בְּטַמָא‎ òn na 
- qup 他 的 עָשִיתִי 553 אֲשֶׁר צִוִיתָנִי: יהַשְׁקיפה‎ iow 
332 נְתַתָּה‎ WN הָאַרְמָה‎ DW] אתדעמךף אַת-יִשְׂראל‎ qm miy 


7 TIT 


Apay) WN‏ לאבתינו xm n» yos‏ וּדְבָש: ‏ ס 


D?NZ D'pnm-nmw n עשת‎ HINA אֶלמיף‎ nim nin mt 
:3t/5275221 12257523 DAN ְאֶת-הַמִשְׁפּטִים ושמרת ְעָשִיתָּ‎ 
DTA n32) כל לָאלהִים‎ E n^i ROSS ל אֶתדְיְהוָה‎ 
ITON nimis "opa וְלְשָמָעַ‎ SYAO DISD “p וְלְשְׁמֹר‎ 
E "io^ ברל‎ ND D tv לְהְיוֹת ל‎ ora 
MININ לשם‎ nnno אֲשֶׁר עָשָה‎ DAT 53 עליון על‎ 3nnbvo 
b IT WNI TION mme ו‎ wp» qn 
nw "bw bb cpm יִשְְׂאֵל‎ wpn nuo ww 27 
A בַּיוֹם אשר‎ Dv היום:‎ nons msa "ons אשר‎ | niyen 
nna OT ns ובתכת עליהן‎ Te DR ml m 
wisis אֶל-הָאָרֶץ אַשָרְיְהוָה‎ sin ON הואת 7:92 לטען‎ 
sje אֶלהִיאֲבתָיךְ‎ nyn nu] כְּאַשָר‎ win 29D nop D 3? 
אֲשֶׁר אנכי‎ TS אֶת-הָאֲבָנִיִם‎ ipn yrs Danay3 Ay 
DU mys "mia DD'N n Y "na mhz אֶתְכֶם‎ mse 


pr ees 


bn nim T Bnot ev Doom] Dow nnam : : TN 


Ir = 6 (אתה) וביתך‎ TION; cf 12.12.18 | 12 1 prb לעשר‎ |13 * 68MSS 
x4 O(14MSS)! ר‎ (cf 12) | ^ 268 站 RS | Cp 27, 5 37MSS YY. 


27,8288 DEUTERONOMIUM 279 


D :2pv o2 עַל-הָאֲבָנֹים אֶתדכֶּלְדּבָרִי הַתורָה הַזּאת‎ pang 
ווּשָמַע‎ n207 לאמר‎ byb אל‎ riva משָה וְהַכְהָנִים‎ me 
bipa Appo "os nib nj» Dom ny: הַפִּם‎ ba^ 
TID ON אֲשֶׁר‎ venons pisong pei TUN mim 
noi הַהוּא לאמר:‎ ota D»TCDN DUD יניצו‎ o ioa 
שמעון‎ pnus cenis: Diy על"הָר‎ apang nao oa 
עלִהַקלְלָה‎ Wie» יוְאֲכָה‎ evum ויוסף‎ carte nm" Ww» 
Di wyvs sone) g Aan וְאֲשֶׁר‎ n עיבָל ראוּבן‎ wn 
הָאֵישׁ אֲשֶׁר‎ UNUS D m) אָלכָּלאיש יִשְׂרָאֵל קול‎ NY 
"npa ni von n מעשה‎ nj" nain nom פָסֶל‎ Ayr 
וְאָמֶר‎ DN) מָבִיו‎ Dopo ws D ijs mew] Dyno? wr 
aA וָאֲמָר כְּלהָעֶם‎ npl a) DeD UT ס‎ [bs og 
cr? D py oyp וְאָמֶר‎ TD WU *יאָרוּר מַשָגָּה‎ D 
שכב‎ w:o fay כָּלהָעַם‎ DN] וָאַלְמנָה‎ D'Y ממה מִשְׁפּט‎ 

D :]DN כָּלהָעָם‎ "DN Tag 792 n5 כִּי‎ Tiy NANO 
שכב‎ wwe ס‎ [DN oyy "DN עםיכְּל"בְּהֵמָה‎ 22U we 
Dİş D ?1 וְאָמַר כָּליהָעַם‎ TANT עם-אַחתו בַּתדאָּבָיו אָוֹ‎ 
רַעֲהוּ‎ n20 "NA ס‎ ay ogh DN) anmo 230 
Ub nian שחַד‎ npo àmwes o אָמַן:‎ 227773 "DN npa 
לְאיְִים אֶת-‎ C es o npg כְּלהֶעם‎ CON) Cp) DÀ 

D — BY DVT וְאָמָר‎ DRIS ny)» הַתורֶהדהַזָאת‎ vuv 
לְשָמַר לעשות‎ TUN nym Spa bayn piyas n 28 
roy idw nim 33233 היים‎ qs אֲנֹכָי‎ ON DASO DINN 
האָלָה וְהַשִׂיגךּ כ‎ noy?) Top wpe pyy abp על‎ 
אַתָּה בַּשָרָה:‎ TIN Uy DDN TIR אֶלְהִיִּי‎ mm תַשָמַע בְּקול‎ 
שגר אלְפַיךְוְעִשְׁתְּרוֹת‎ qnona "ignes "et goes me qma 
nns TNP 7823 ADN 1025 posto JN Ug צאנך:‎ 
Tip Da הַקָּמִים עָלִיף‎ PONN mpm qm בְּצַאתַךָּ:‎ 
Tim uns "up? 3o» mow וּבְשְׁבָעַה‎ | qs SNY אֶחָד‎ 13 
"W/N rusa doom qn rivo 5o: TÄN? nione JAN 

cf ad 19,10]‏ ,23 8 25 ||7125 8 19 | מַצְותִיו 02.6369% K 1135; 1 c‏ סז 
.כל" + 4.6 5MSS‏ 26 


28,9—29 דברים 200 


vn s‏ ת"מת yo mes i T mim‏ | לס 
NTI qb» Nypi njm nU» DUNT‏ ממך: mm gy‏ 
DOW "em Japp "zm ya o2 nive?‏ על DOWI‏ 
אֲשֶׁר n? nno Tag? nym ya;‏ יִפְתַּח יְהוָה לָך אֶת-אוצרו 
הטוב nno DOPIN‏ מְטרזאַרצך בַּעָתו בי אֶת nend‏ 
nm‏ וְהַלוִית más ms‏ וְאַתָּה לא am anis :imbn‏ לראש 
wb‏ לב תָי בק nope‏ ולא nbn» nwn‏ כִּידְתַשָמַע אֶל- 
"5n‏ מכָלהְַברִי אֲשֶר ANDP no» nmn mis me EM‏ 
ללָכֶת אֶחְרִי Dg‏ אֲחֲרִים ;Day?‏ | פ — NDN nins‏ 
quw nym Spa bayn‏ לשְמַר לעשות אֶתדכְלמִצְֹתָיו TPR‏ 
שר DD muro Cons‏ וּבָאוּ Npn ep‏ הָאֲלָה spem‏ 
TS‏ אַתָּה DDN VWI Uy‏ בַּשָרָה: זיאָרָוּר NID‏ וּמִשְׁאַרְתְָּ 
יאור tS nontri BON CoU qno7s Cc quz‏ 
"ng qàinjm n222 DSSA DEN "ON qaa DAN "y‏ 
הַמְּאֲרָה אֶת"הַמְּהוּמָה וְאֶתהַמַנְעָרֶת בְּכֶלימַשָלֶח qv‏ אֲשֶׁר nYa‏ 
ער qnc quo‏ מהר usb‏ רֶע quos‏ אשר Na‏ 
nym pat‏ 33 אֶתהַבָבֶר עד IDR n5»‏ מַעֵל הָאֲדְמָה אֲשֶׁר" 
nns‏ בָאשְׁמָה np?n nnípai nana ny n322 ARNYN)‏ 
mp‏ וּבַחָרב ובשךְפון ובירקון TO TY‏ עד 53728 וְקָיוּ TOU‏ 
אֲשֶׁר PINTI nt/mi JANTON‏ תָי nym pe Ona‏ 
p3N RS WAN‏ וְעָפַר מְִהַשְׁפַיִם »7 3 עד "ToU‏ 
J25‏ הוה ונה qM uw SPH‏ אֶחָדֹ תַּצֵא אלו וּבְשְׁבְעַה 
nv yos nia» 225 niyi? nm 055 0n maj‏ ; 
Imoa‏ אלל לכלו Typ nim voa nenas prova‏ 
nes nim near‏ מִצָרִים וַּעְפִֹים )23 Dna‏ אֲשֶׁר 
NTN‏ לְהַרְפָא: mem mium nim n32v5‏ וּבְתְמְהון 332: 
פוְהָייתָ מְמַשש "NS minya‏ ימשש הָעוּר npw2‏ וְלָא moyn‏ 


Cp 28, 12 * w6 1222 | 54MSS 263629 TN; cf ad 2,7 | 14 *? 83 
T5 || 20 872155 268630 ואת‎ | 22 1 6 To וּבַחרֶב‎ | 25 ^? 1 FDR (cf 
48) | ? 1 prb yy? Qes 28,19) 26 3 ובעפלים 1 27 | לעוף‎ )0 maa). 


7mm 


28,3o 一 52 DEUTERONOMIU M 281 


myy מושיע:‎ Del DUONTOOS Do pyy T DT DTAS 
yen n3 13 aU noy njan ma nit^ Ans v^wi 区 Sn 
זל‎ Yen iino תאכל‎ NY Tiv? mae jys ann ְלָא‎ 
t ל‎ DN) TINO DINI wy לד‎ mue לא‎ Tipo 
-53 אַלִיהֶם‎ ni» ראות‎ Tuv ans ny? nn) TÁJ 79332 
יאכל עם אֲשֶׁר לא-‎ 327317523 30578 Ye "m לְאֶל‎ TA) non 
מִמַּרְאֵה‎ yit +וְהָיִית‎ Do ym py כק‎ nsn nym 
-byy עַלהַבְּרְכים‎ y3 "nea nim ni»ws אשֶׁר תִּרְאֶה:‎ TIY 
Yes ועד קרקרף:‎ J neo wen ONY W השקים‎ 
DPIN? אָלדגוי אֲשֶׁר‎ qup mon אֲשֶׁר‎ zoom SS njm 
niu? nw ra עץ‎ DWN אֲלהִים‎ DY ATP) TRIN TAS 

לְמֲשֵׁל וְלִשְׁנֵינָה 953 הָעמִים nim Prw‏ שָׁמָּה: 
mae n E yen‏ ולא a » "iun‏ התלפת: 
320m Dgo‏ 35227522 ושמן לֶא n4 n bt '» yon‏ 
na‏ תוליר JDbN "5 3526 Pasa 32» 2» 39 vw‏ 
v‏ הַצְלְצֵל: גר אֲשֶׁר j2)p3‏ 3 יעלָה TYY‏ מַעְלָה מִעְלָה TAN)‏ 
nen on‏ מָּמַה: >הָוּא T^‏ וְאַתָּה svn NS‏ הָוּא num‏ לראש 
nis Mir T ]N3345 zu mam NN)‏ 


לכב מלב ל urbe iN EN mune‏ ה P Am‏ בְּרְעַב 
ND3BM‏ וּבְעֵירִם "pas‏ כָּל TNN by 95r by n‏ עד "mo‏ 
S 世 "49 :JR‏ הוה YN nspo pmo ` y‏ 

בַּאֲשֶׁר TST‏ הַגָּשָר "i$‏ אֲשֶׁר לְאדתְשְמַע לשנו: גי עז D'jb‏ אֲשֶׁר 
NYNO‏ פָּנִים לזלן וְנַעַר לא 5osási m‏ פּרִי 30973 3npm wn‏ 
ער myI‏ אֲשֶׁר ny" vi 23 3? DELANO‏ שגר Tas‏ 
JANS nunt‏ עד ITAN‏ את והער 57 opa‏ שי DT‏ 
חֲמֹתִיךְ AAS WN EE nnain‏ בּמַח ]n3‏ בְּבֶלאַרְצְךְ זְהָצר 


Reh 1 © 


55b. 57b) i ל‎ 1 Vn (cf 7, 24 | 51 12MSS as ev 


28,53—69 דברים 22 


DNI 172 TON mpm jn אֲשֶׁר‎ KHEN שי‎ 3» 
omes Tg nmm gem WS TAD שר בְּנֵיךְ‎ 3 q0275 
yin "WD DPT) ja qu +הָאיש‎ "jaw go purs pon 
וּבְאֲשֶׁת חיקו וּבְיְתָר בְּנֵיוּ אֲשֶׁר יותיר: תת ְאַחַד‎ gI dy 
כָּל בְְּצור וּבְמָצוֹק‎ TRAA oap אֲשֶׁר יאכל‎ "oa מָהֶם מִבְּשׂר‎ 
"Mp וְהַענִנָּה אֲשֶׁר‎ a naupsé spurtoop: qx o? pul אֲשֶׁר‎ 
בְּאִיש‎ Apy yon yo הַצג עלהָארֶץ מִהַתֶענָג‎ Y? nne2 
"nami mx pascnsta וְבְשׁלתָהּ‎ :npaz וּבְבְבָה‎ npn 
py אֲשֶׁר‎ pign "soa "npa כִּיהָאכָלֶם בְּחֶסֶר-כָּל‎ Tn WN 
pny לַעֲשׂוֹת‎ "iun אמלא‎ "optas ל‎ 
73335 אֶת-הַשֵׁם‎ ayy nj) "bea manen nin הַתורָה‎ vu 
nw) sD»e-nw יְהוָה‎ Nopnys rgo nym ns nis yum) 
DPT וְנָאָמָנִים:‎ my? eror mipya מִבָּות נָדלת‎ qy npa 
gs: 条 3 spam מִפָּנִיהֶם‎ moy w/W mo nw» ns 32 
יְהוָה‎ noy" naa בְּסְפֶר הַתורָה‎ DAJ לא‎ WN nob» Sbros 
הָיִיתֶם‎ Ww/ nnn via ‘npa bnt 26 ער הַשָמְרָ:‎ 3v 
ny SINN mpm בול‎ DYDY N^» 2*5 הַשָׁמַיִם‎ 3202 
אֶתְכֶם »1 ישיש‎ niam B אֶתְכֶם‎ E n3vy nim VYN 
nb787 מַעל‎ DATOJ) DINN אֶתְכֶם וּלְַשְׁמַיר‎ TINTO nby ל‎ AT 
מקה‎ mrgy Am F reme pU" באשמה‎ 站 RS 
AYIN? שָם אֶלְהִים אַחֲדִים אשר‎ nyàr) ועדדקצה הָאֶרֶץ‎ yon 
ni mns ַרְגיע‎ Nb È Bn ELE jas עץ‎ TOINI TNS 
נש‎ PAST DNY quo "n? לב‎ BU 3» nim לכף"בגלף ד וְנָתַןֹ‎ 
snm POND No1 nó nov ATID 35 $ תִּלְאִים‎ qn 17166 
22? aD קר‎ pe וּבְעַרֶב תאמר‎ my מידיתן‎ ONA paie 
'B*wbingmT תְּרְאָה: וְהֲשִׁיבְךְּ‎ MS Tuv INWA TDN WN 
לצ לאדתסיף עוד לרְאתָהּ וְהַתְמַכַּרְתֶּם‎ mw אֲשֶׁר‎ Ty בְּאָנִיות‎ 
ספאל‎ ssp wn NDYO) DIW TSR? DU 
יִשְׂרָאֵל‎ "ax-nN n$325 אֶתדמשָה‎ am אַשׁרצנָה‎ mas v 
בְּחֹרֵב: — פ‎ DRN אַשָרְכָרֶת‎ mian 7255 מוֹאָב‎ pwa 

52 °? 5 AJ | 56 8 הַיצָאת 1* 57 | נה‎ | * 8 ns 1 59 1 


prb "2125 | 60 15MSS 9608 YT; cf 5 | 61 8 m (29,20. 
30,10. 31,26) | 68 263897 n2 ko. 


29,1—19 DEUTERONOMIUM 283 


DASI DAS oms "NA אֶלדְכָּליְשָרְאֶל‎ npn sp 9 

vin» לְפרְעה‎ n'y Bow nim עֶלָה‎ Sys את‎ 
וְהַמְּפתִים‎ nDN] עיניף‎ wl אשר‎ nna המות‎ (yb 
ng וְעִינְיִם‎ nr לָכֶם לב‎ òm iaso הָהֶם:‎ svn 
"3103 אַרְבָּעים שָנָה‎ D2DN PNY sun עד הַּוּם‎ vbt Dum 
cms N מעל‎ ADISS Jay שלְמְתְיכָם מעלים ם‎ wr 
יְהוָה‎ us כִּי‎ Won למען‎ opor לא‎ cov) PM DADOR לא‎ 
ועוג‎ sage gre xw onm D'pbn-oN אִלְהַיכֶם: 5נַתָּבָאוּ‎ 
nini) אֶתאַרְצֶם‎ PP317 :D223 nbn? uns anon 
MATAN DATAS PINT bat m 92) לָרְאוּבֵנִי‎ nona» 
miyya ww. nw vun peb opk mer) nin nan 
רָאשֵׁיכֶם‎ D'UN nym wr? Dp» DPI Dag) DDNS — b 

TD יספט‎ HNT איש‎ 7» Donde!) Dyupr DAY 
ילכ‎ "ve שאב‎ oup T% מחטב‎ "ran IPA וגרד אֲשֶׁר‎ 
שר‎ paca goony sm DP הוולי‎ Sn- we 
ָא‎ sapa לִצְחַק‎ DIPS? vise Pav וקאשר‎ qoum 
הוּאת וְאֶתהָאֲלָה הַזְּאַת:‎ manns Pub "O38 0737 DIPY 
này gos nym AN ota bb iy אֶתאֲשֶׁר ^ פה‎ `p 
DIVAN NN DAT DASI :DT CODY Db usw אשר‎ 
אשר עְנרְתָּם:‎ D בְּקָרֶב‎ vnay"/N DAY מִצְּבָיִם‎ pasa 
אשר‎ agn np» pM עץ‎ npo אֶתדשַקְוּצִיהֶם וְאֶת‎ ium 
אשב‎ podia או מִשְׁפְּחָה‎ TÝN איש‎ zz ret עִמָהָם:‎ 
ו אֶת-‎ agys ראש ולענה:‎ mb UY 33 vj n 
S umm oby לאמ‎ sapa AAT) הָאֲלָה הזאת‎ "n 
הָרָוָה אֶת"הַצְּמָאָה: פולאזיאבה‎ nb pp JN x5 mywa 
ny3m סְלְחַ לו ִּי אָז ישן אִףְְיְהנָה וְקְנְאָתוֹ בָּאִישׁ הַהוּא‎ fm 
nnno אֶת-שמו‎ Am nne n) 5b3 הַכְּתוּבָה‎ DN ` בו‎ 


Cp 29, 4 4.6387 ונעליכם לא בלו מעל רגליכם‎ | 9 1 DIYS (ita 6, 
gost DMP); cf Jos 23,2. 24,1 | 10 è ₪59 (נשיכם וטפכם 6( ונשיכם‎ | 
> (excl 5/155(636 TINY | > 2.65 ועד‎ | 17 <6 | 19 1 frt c 66 rpm. 


30,9 —29,20 דברים 284 


הַשָמָיִם: Am funny‏ לְרְעָה מִכָּל שָבְטִי יִשְׂדָאֵל »95 nw‏ 
הַבְּרִית הַכְּתוּבָה בְּסַפַּר Q3 Éy uu ayaz‏ 
הָאַחרון בְּנֵיכֶם אשר יָקוּמוּ מַאֶחְרִיכֶם 3533" אֲשֶׁר ya?‏ מַאָרֶץ 
רחוקה וראו nsns‏ הָאֶרֶץ הַהָוא ְאֶתתְחַלְאֶיה TONN‏ 


ד1> 


nsn וְלָא‎ bin "n Ayso nar fib =נפְרִית‎ :mg nm 
Diis np ועמֹרָה‎ DID niaya כְּלעשֵׁב‎ na ולאחיעלה‎ 
nyy nby י כְל"הַגום‎ iwowys וּבַחמָתְו:‎ (esa nim הָפךְּ‎ ww 
על‎ vios mi גדל‎ "NA b. np nw nw n23 ny" 


nne DnS "eris iae "Sons DND סארק‎ DRN 
rosa nim ns" לְהֶם:‎ por NbY DTN אֶלְהִים אֲשֶׁר‎ nn 
Dun ליה ה אֶת"כָּלהַקְְלה הַכְּתוּבָה בַּפְפָר הַזֶּה:‎ sano הַהָוא‎ 
וישלְכם אֶל-‎ b npa TAID ANA מעל אַדְמָתֶם‎ Am 
יב‎ nm ION nim npp) הַזָּה:‎ Dn mS ys 


D :תאָזַה הַתורָה‎ MITOJN ולב בי ער-עולם לעשות‎ 
nom nayan nba mum ל‎ dss Na Ayy 0 


SE E = 553 T nns T PN SINN 


A3 7 


QN מכֶל הֶעמִים‎ 393p) 2A ורמ‎ IMIYA ION nm 


+ב 7 


Do הַשְּׁמָיִם‎ "pm S333 muros שָמָה:‎ TON mm JP 


קב TO nim‏ ומשם ums np‏ יְהוָה PAN‏ אֶל- 
הָאָרֶץ TRA WWS‏ וִירִשְׁתָהּ וְהֵיטֶבְךְ Jm‏ מאבתִיך: 
פוּמָל יְהנָה אֶלהָיךְּ אֶתלָבֶבְךּ וְאֶת-לְבֶב זרֶעךְּ לְאַהַבָה nins‏ 
oo qni 522: 32237523 TN‏ חייף: ny‏ יְהוָה TN‏ 


ARNE וְעַל"שְׂנְאֵיךְּ אֲשֶׁר רדפוּף:‎ TOUR על‎ TONI NONI את‎ 
v אשָר‎ TAID ey) Tm ושמ ל‎ DÈN 


se ^ oos 


nens ve»‏ ופי JOPIE‏ לטבה nw DAP‏ לעוּש על 


20 1 vel NYX (19) vel הַכְּתוּבות‎ (sic 638979) | 22 K DMIJ; Q 01233 
(cf Gn 10,192) || 23 12MSS 4»&(8MSS)S TAY | 27. 28 sic M || Cp 30, 
8 2630 + אלהיך‎ | 9 45MSS 2634 TM; cf ad 27. 


30,10—3 1,7 DEUTERONOMIUM 285 


TUN nym pa yoyn "31 כַּאֲשְׁרשֵׂשׂ עלאַבְתָיף:‎ 2155 
dyn *» ny) ayaz appa הַכְּתוֹבָה‎ wüpm hypo "bi^ 
myag s D T EE 552 32257 553 TiN TITO 
RYN?) Ta 8i את‎ DINO DT מְצוּךָ‎ Ig הַוֹאת אשר‎ 
znpw ADAYI sno» ^o לאמר‎ sig Dota הוא: לא‎ 
מִי‎ "BN5 הָוֹא‎ ne urtoys : ime aN וישמענו‎ v5 
721 ְנַעשַנָּה:‎ nns rot 335 ang» a "nrw ֶעבְר"לנו‎ 


nis לעשתו:‎ Bum Y TP TRO "aun א‎ ame 


mm ברכ‎ mim n*m TPAD "nm ynipi "bey 
3235 לוְאָםיפנָה‎ ipt בְּאָרֶץ אַשַׁראַתָּה בָאשְׁמָּה‎ TÄN 
"mns ועבדְתָּם:‎ Dons לאלהים‎ nnnm anu תִשְׁמַע‎ s 
אֲשֶׁר‎ TOISIO יָמִים‎ Rn Qn TS "» DT bob 
הַיום‎ n32 פהַעֲרֹתִי‎ nne שָמָה‎ Na ony ab אַתָּה‎ 
וְהקלְלֶה‎ nan Tip AD) Am "nn אֶת"הַשְׁמַיִם וְאֶתדהְאֶרֶץ‎ 
אֶתדיְהוָה‎ Ange ren אַתָּה‎ mans pe» oina inna 
nat TA we qn הָוּא‎ S RRIA *ps אלה לשׁמע‎ 
app py nm עַל-ְהַאדְמָה אֲשָׁ נשָבַּע יְהוָה לאבתִיף‎ 
5 ino nn 

yw 31‏ משה ורַבְּרי אֶתהַדְּבְרִים D?NZ‏ אֶל-כָּליִשְׂרָאָל: 
nn 338 na mep "ND" DIN "bv‏ לאדאוכל. Y‏ 
"DN AM x nw‏ אֲלֵי לֶא Tren "vn‏ הַנָּה: njms‏ 
AY] ptm Dn‏ עברי un "sz Tip?‏ ְהוָה: yn ner‏ 
ni‏ כַּאשֶׁר yv ToS ny‏ מלבי cy "un‏ אַשָר הָשָמִיד 
n3nais :DR‏ יְהוה nissan v3 n5 nne D2*355‏ אַשָר צְוִיתִי 
אֶתְכֶם: ISON) pé‏ אַלתִּירְאוּ וְאל SwA‏ מִפּנֵיהֶם nimi‏ 
yi» onn Nu] THN‏ לא Nw Do MNT‏ 
IO 1 ising || rr. 12. 13 mlt MSS | longum || 16 ? ins c 6 (cf 11,27)‏ 
DN (vel potius MYON, cf 19,9) |^ 6 "pni‏ תִּשמַע אֶלדמְצְוּת יְהוָה TIOS‏ 


18 一 63 DNY DAN | Cp 31, 1 **1 6 à mb 52* | * 5 
63&(13MSS)8 + הָעַבֶר 6 * 3 | כָּלד‎ (cf 9,3) | ל‎ 6 yum. 


1 9—2, 1 3 דברים 206 


iA‏ אֶתיהָעֶם pum 1 "i‏ אֲשֶׁר ia mym vata‏ א 
n?‏ וְאַתָּה תַּנְחִילָנָה אוֹתָם: TA NY] db? TATIN TÝM‏ 
IPT N? JY‏ וְלָא N? JAWI‏ תִירָא S»‏ תַחֶת: INY‏ 
Svo‏ אֶתהַתּורָה nim Assn‏ אֶל-הַפְהֲנִים 33 "1o‏ הַנִּשְׂאִים אֶת- 
אַרון בְּרִית יְהוָה PT53-5N1‏ ישְרְאל: wwe‏ משָה אוֹתָם "Nb‏ 
מקץ בע Ni" :ntpon x73 nyaya rot oa CV‏ 59 
ִשׂרָאֵל mim "oen "n‏ אלה opaa‏ אֲשֶׁר "wjpn pa‏ 
אֶתדהַתוּרָה הַנָאת 733 כְּלישְׂרָאֵל DPZ-nN onpr: ;DNS‏ 
הָאַנְשִים וְהַנשִׁים TM nem)‏ אשר PAA DAY ph? ovra‏ 
sqm vn‏ אֶת"יְהוָה אֲלְהֵיכָם myna TINS my? wu‏ 
NNI‏ ייוּבְנִיהֶם אשר לאידע nywns nwy? viso) ou^‏ 
אלְהִיכֶםי DA‏ אֲשֶׁר "ons‏ חיים npINI P‏ אֲשֶׁר DAN‏ 
innu» nou TS may‏ — פ 
nim AN4‏ אֶל-משה Terum n‏ * לָמוּת קְרָא אֶת-יְהוֹשְׁע 
nha imm‏ מועד oria asm pm Du 2*3 ISNI‏ 
מועד: onka TIT NDIS‏ בְּעמוּד py‏ ויעמָד nnay ym T»‏ 
הָאהָל: AM DR‏ אלמה 337 כב עם"אבתיף 
nan nía n»n bp‏ אֶחרי View‏ יַכר"הָאָרֶץ אֲשֶׁר MAYSA NY]‏ 
com »vàm "iy‏ אֶת"בְּרִיתִי אֲשֶׁר כָּרַתִּי BN nm Sims‏ בו 
ביום-הַהוּא mam‏ וְהַסְתִּרְתִּי פָני INS Dgo nw àmb‏ 
nu23 nu‏ וְצַרָות DN‏ בַּיִם הַהוּא Mos W^? by sög‏ $32 
INYO‏ הָרָעוֹת ONT‏ 2385 הַסְתֵּר "DON‏ 35^ בַּוִם הַהוּא על 
WO3‏ אֲשֶׁר niyy’‏ ִּי "nis‏ אָלאֲלהִים אַחֲרִים: Xn» nàpyo‏ 
bpb‏ אֶת-הַשִׁירָה הַוֹאת m‏ אֶתבְגִיישָרְאֶל ampa np‏ למען 
S-n‏ הַשִירָה הַנְּאת לעד 322 ssp‏ 0כָו-אַבִיאָנ DISTO‏ 
אַשַׁרנְשְׁבַּעְתִּי לאבתיו nie wm yat" o» vin à nav‏ 
אָל-אֲלֹהָים "amp u$s)? mias) ns‏ אֶת"בְּרִיתָי: met‏ 5- 


7 16 21155 ug Na 有 )23(| ;לָראוֹת 1 * זז‎ cf 16,16| è 1 prb c 6 תִּקְרְאוּ‎ | 
12 231155 &(7MSS)8 אלהיהם‎ | 13 * 5MSS 23% הג 0 ל | אלהיהם‎ 
16 ** 6X 323 (om vb sqq)| 18 ê 3MSS 2.6369 + עשו )6 0 3 ל | מָהֶם‎ 
כי פנו‎ | r9 =* ?1 vel ^; 327372 (cf 22), vel c 6(9) וְלמָדֶהָ... וְשִימְהָ‎ (cf 
32,44b); habent etiam $ hw] | 20 * 6% -- לתת" להם ארץ‎ | * ax Ton. 


17 DEUTERONOMIUM 287 


75 v3»? nsn nsnm וְעָנְתָה‎ ANYI רבות‎ my אתו‎ wien 
DT nby mu אֲשֶׁר‎ TS aT כִי‎ ren non ִּי לא‎ 
אֶתהַשירָה‎ nto -=ויכְתּב‎ napay אֲבִיאָנוּאֶל"הָאָרֶץ אֲשֶׁר‎ mea 
yes ִשְׂרָאֶל:‎ Vany הַהָוּא יְִמּדָה‎ Da DM 
"yp Ty S up» ריבעת‎ PETOS 
TP apy aN yAn אֶת-דִּבְרִי‎ 2b2? nb ויְהִיוכְָּלת‎ 
לָאמָר: לְקְחַ‎ ninna js 5ניצו מֹשָׁה אֶת-הַלְוים נְשָאִי‎ :non 
בְּרִיתדְיְהנָה אֶלְהִיבֶם‎ jns אתו מצד‎ nno nin ANAT «355 ns 
npn gern Then My ב לער לי אנכי‎ menm 
TT) OWY nent pios vs m מותי:‎ 
וְאֶתהָאָרֶץ:‎ metn" Da TUN] DONG את הַדִּבָרִים‎ DD 
אשֶׁר‎ TY] וְסרְתֶּם‎ phnt/n nnt» חרי מותי‎ "ny pes 
-DN eyon? הַרְעָה בְּאָחֲרִית הַיָמִים‎ D2DN וְקְרְאת‎ Dang "DNUS 
^am nén ידב‎ inem בְּמַעֲשֵׂה‎ downs nim בְּעיגי‎ iun 
פ‎ — icon ער‎ nsi nmyvn orrns יִשְׂרָאֵל‎ bapa 
DDOS PNT וְתִשְׁמַע‎ mune הַשְׁמַיִם‎ DYTNDI 2 
pos 592 bim וערף כַּמָטר = לקמי‎ 
iy by כַּשְׁעֵירֶם ישא וְכָרְבִיבִים‎ 
שם יְהוָה אֶקְרָא הָבוּ גדל לאלהינו:‎ *23 
opyo vyyr^p » Tp nop הצור‎ 
PN צדִיק וְישֶׁר‎ Y PNY APON ON 
וּפְתַלֶּל:‎ Upp מוּמסי דור‎ DR לֵא‎ $ nnt^s 
nin עם גבל וְלָא‎ nibo "yore 
35 joy הוּא‎ "p TIN WT הלוא‎ 
דְריוְדֶר‎ mus sa ny mi יזכר‎ = 
:]2 זקניף ויאמָרו‎ qun pus שאל‎ 
21 .)63( + לַאֲבֹתָיו‎ | 24. 26 prps TIWI | 28 ins prb c 6 D2*b5A | 
Cp 32, 2 463 ותל‎ 4 = sic 4 (3 maj) | ^ 6 יהוה‎ | 5 = crrp; 12 32 לו‎ Anno 
DJIDN; alii, minus bene, D מוּם‎ Y32 ,שַׁחֲתוּ לו‎ vel לו 722 מוּם‎ snb (cf a 


Nehardeenses‏ ;ה ליהוה inn) | 6 asic M (71 maj); Sorienses‏ לא לו 33 מוּם 
קניך 8 ל | mnbg‏ 1 :הליהוה 4-65 43MSS‏ ,הליהוהי"? + 3855 ;הל יהוה 


3 -32,8 דברים 208 


DIN בְּהַפְרִידֵוֹ בְּנִי‎ nin mor minas 
cose pr לְמַסְפַר‎ DY nou) E 
: יֶעקב תבל נחלתו":‎ des nim pm "39 
ול ישמן‎ hm "270 וְמְצְאּהו בְּאָרֶץ‎ 
sry כָּאִישָון‎ anys יננהו‎ àuizb 
nm? vor-op up 220 72-1 
עַל-אֲבְרָתָוֹ:‎ Ne yp: "532 b 
ipi וְאִין עמו אֵל‎ up "ua nme 
שָדִי‎ nun boe yos "Doy ` is 
ms ושמן מַחֲלְמִישׁ‎ y*bn V27 npa" 
n" aAa צאן.‎ am "ja nop 
nen nv?» 3pm» ועתוּדים.‎ Usus DP] 
תִּשְׁתָּה"חָמָר:‎ 3232 DT 
"m? may DIDY PDY PWA pyys 
יְשְׁעָתוֹ:‎ ws 522€ עֲשָׂהוּ‎ müw ven 
"npa ְּתועָבָת‎ m'y mop 
DYT לָא‎ DON לשרים לָא אלה‎ Yam 
ina myi לא‎ wi cgo DWN 
מִחְלְלְָ‎ ow natm) "Up qu ws 
DID "32 מִכְּעַס‎ quit יְהוָה‎ NYT? 
מָה אַחֲרִיתֶם‎ DNUN מַהֶם‎ `D אַסְתָּירָה‎ ANJ 
לא -אַמַן בָּם:‎ m2 nen כִּי דָוֹר תִּהֶפְֶּת‎ 
בְּהַבְלֵיהֶם‎ "Moy? בְלאדאֵל‎ ip nn: 
:Dpw2N 533 "Da וְאֲנִי אַקָנֵיאָם בְּלאדְעֶם‎ 
MAND עד"ְשָאָול‎ pm) “SNI nmp 2כָּי-אֲשׁ‎ 
מוֹסְדֵי הָרִים:‎ Ion n52* ַתָאכַל אֶרֶץ‎ 


אַסְפָה עלימו. רָעוֹת "n‏ אֲכִלהבָּם: 

8 21 ל | (בהנחיל ₪ בְּהַנְחָל‎ I prb 2 r cc 8 by uj | 9 6: mm pom 

sed prius vs membr‏ (ישראל DY (habet etiam a».‏ יעקב חבל won‏ ישׂראל 

justo longius? |13 ê K DDA; Q בְּמָתִי‎ | wx6(S) 1 voit] Au(@G)S TPI | 

I4 trsp c 6^ ואילים‎ ad fn Sas "praeced | 15 è praem a6 (6 53N) 

y3U" יעקב‎ 5285; ? ins post עט 8 ל | 14 חטה‎ | ?1 PYY Jer 5,28( | 18 sic M 

(© min); 1 prb NWR Cu NUT) | 22 6 DIM. ,53NR (etiam 3 (תּאכָל‎ | 
23 | vel ,אסְפָה‎ vel (cf 634( nook. 


289 


32,242 DEUTERONOMIUM 


"me 39P רָשָׁף‎ on» מו רָעֵב‎ 
npp זחלי‎ namoy אשַׁלַּח"בֶּם‎ Bini 
וּמַחֲדָרִים אִימָה‎ iym» pannes 
שִׂיבָה:‎ vaN- Pa nonam Qnin 
E Do "i אוב‎ by3 ru 
INNT bys וְלָא יְהוָה‎ npjm AN 
Van Daa DAY D Psp אבד‎ Ue 
יָבִינוּ לְאְחרִיתֶם:‎ ANT לו חָכְמוּ יִשְׂכֵּילוּ‎ 
יָנִיסוּ רְבָבָה‎ mae abg ` "EN AM TÍN 
הַסְנִּירֶם:‎ nm אמלא ִּידצוּרֶם מְכְרֶם‎ 
וֲָיבֵינוּ פָללִים:‎ now MMSY לא‎ ys 
mbe nawa nipi Do Jin ops 
לָמו:‎ nta mays ענבַמוֹ עָנְּבִירוּש‎ 
אַכְזָר:‎ DD וְרָאֹשׁ‎ n3" Dyun npns 
בְּאֲוצרֹתָי:‎ MAD ay o2 הָלא- הא‎ 4 
nb eon hr D T. òR 2535 
למו:‎ nónr וְחֲשׁ‎ nTWN Dh בּי קרוב‎ 
pim vasrtery עו‎ Dy DOCS 
וְעָזוּב:‎ usp obw] יד‎ DONC DN 
בו:‎ UDD CMS AON אֵי‎ TONY 
נְסִיכֶםי‎ ]w nt^ coo" חֲלָב זְבְחַימוּ‎ NSS 
sno עַלִיכֶם‎ ^m n»wjm iw 
"UP D'UON DAY הוא‎ OJN כִּי אני‎ TAPNO? 
מצִיל:‎ "TO PNI NEW NT מִהַצְתִּי‎ TONI MOY IN 
אָנְכִי לְעלֶם:‎ nume cm אֶלְשָמָיִם‎ Niyo 
יי‎ spun m à pm י+אםדשגותל‎ 


wa bana) Dio sen vote 


241? Yl | 26 1 frt DPPN (6 Naorepw), vel frt (mtr cs) D73 DEN 
cf Ps 10,5| 32 6/1557 ראש‎ (8 3)|| 34 1 frt c x 032] 35 1 prb C and 
ni^ | ^1 prb S DOYA | 38 ° 1 prb D3Ẹ3 | * 1 > 6368 T | 411? שנות'‎ 


Biblia. 19 


2-5 דברים 290 


Don DJ‏ וְשַבְיָה מַרְאש ni‏ אויב: 
uve‏ גוים Ay‏ כִּי דם-עבְדָיו יקום 
rp» nins obo) Wg? DU npo‏ — פ 

"Dos 0x» nÜb NY‏ השירְהדהַזָאת ua‏ הָעַס 
NY‏ ְהושע ITA‏ יכל nt/b‏ ?337 אֶת"כּל"הְַּבָרִים הָאֶלָה אֶל- 
wt DIIN WNE ONW‏ לְבַבְכֶם לְכָּלְהַדְּבָרִים אֲשֶׁר *23N‏ 
מָעִיד DID D23‏ אֲשֶׁר ÒIA‏ אֶת-בְּנֵיכֶם be^‏ לעשׂות ITON‏ 
הַתורָה הַזְּאת: זיכֿי po TNO‏ הוּא Dawn sop Dp‏ 3333 
nin‏ תְּארִיכוּ יָמִים npTNZOOY‏ אֲשֶׁר Dmay Ds‏ אֶת-הַיִרְרְן שָמָּה 
b npe‏ 

3-5 לָאמְר: פּעֲלָה‎ nan D'un pyp2 יְהוָה אֲל-מֹשָׁה‎ aT 
INT m v הַרינְבוֹ אש בְּאָרֶץ מוֹאָב אֲשֶׁר‎ nin n" 
בָּהֶר‎ npe : ings owe 335 i3 אַשָר אֲנִי‎ wi? אֶתדאָרֶץ‎ 
Tos Tas רימת‎ pron "pNT noU nb» nns VYN 
92 qni אֲשֶׁר מַעַלְתּם‎ 5ys! ODON now" "n 02 
Tin ÁIN hn? ְּמִידמְרִיבַת קָדֵשׁ 3-230 על אֲשֶׁר‎ D 
-ON wiàn N וְשָמָה‎ yONTODN ִשְׂרָאֵל: בי 7230 תַּרְאֶה‎ 3 
D ִשְׂרָאֵל:‎ PR ini הָאָרֶץ אַשָר-אנִי‎ 

3 ווְזְאת הַבְּרְכָה אֲשֶׁר qa‏ משָה אִישׁ הָאֲלהִים sany‏ 
E NW‏ מוֹתוֹ: <ניאמר 

102 מָשָעִיר‎ mm Na web nim 

הוּפֿיע DB gb‏ וְאֶתָה ibo CUT D n3awy‏ אשת" לְמו: 
nic‏ חבבי עמִיםל ָּליקדשיו "zT‏ 

ipa יְשָא‎ qne "sn DT 
יעקב:‎ nonp צְוְּה"לָנוּ משה מְורְשָה‎ mym« 
יִשְרְאֶל:‎ "bat om ראשי עֶם‎ AENDA ob ויהי בִישְׁרִין‎ 


43 1 c 269 NATN | 44 16 16155 + 172639 YHT | Cp33, 2 ??1 
? Up n2323, vel קָדֵשׁ‎ NDAY, vel VP NDW; TONY wp רְבְבת‎ imm 
(uS etiam IA), sed seq "W, ut M; 6 [post [פארן‎ oov uupidoww. Kang) | 
b ?א‎ ; 90 nm Us; 1? np Us | 3 21337; cf 658 | ^ 16 6 עמו‎ | > 67 
"T3; 9 ;בדו‎ 8 "3 | “ia crrp; praeclare, sed vix certe, prps DN Nm 
TAN ושמר בְּרִיתוֹ‎ TOA || = (si לרגלך‎ retineatur) 1? ילכו‎ vel YyD* || + 5 
+ 127 mA) מוֹרָשֵׂה ?1 4 | לרגליך‎ 


336—19 DEUTERONOMIUM 291 


o pb vnb m" NYONI qwe m6 
ליהוּדה ויאמ‎ ne 
vun וְאֲלעֲמוֹ‎ mm קול‎ Am שמע‎ 
Do o myatom ידי רֶב ל‎ 
אָמַר‎ woo 
ITON ד לְאִיש‎ TIS) TI 
בְּמַסָּה תְּרִיבָהוּ עלדמי מְרִיבָה:‎ dme) אשר‎ 
barng) € NDS vm ni DANT הָאר לָאָבָיו ולאמ לא‎ 
yy לא‎ si וּבְרִיתְךָ‎ sies nob ` 
וְתוֹרָתְךְלְִׂרָאֶל‎ p TPPA yro 
וְכָלִיל על-מִזבְּחֲדְּ‎ JNA "yep sov" 
nu WT wb Unam pr 
D — nep vyp vap mno yno 
"ÓN יילְבְנְיְמֶןץ‎ 
ayp "My neh wor nea? pu^ nim vm 
D — eg vens pm 
"bw mpra: 
:nnm ngaa וּמַתְּהָוֹם‎ 555 Doy web "os יְהוָה‎ nomin 
יְרְחִים:‎ UP capo שָמָש‎ nin "pes 
עולֶם:‎ niv2i "003 הַרְרִיְקְדֶם‎ vs 
"gb "t? yw אָרֶ וּמְלאָהּ‎ abus 
נְזִיר אֶחָיו:‎ pp תָּבוֹאתָה לְרְאש יוסף‎ 
vip שורו הָדֶר לו וקרני רָאֵם‎ vas 
PONCODN יַחְבָּו‎ nui mer בָּהֶם‎ 
o אַלְפִי מְנשָׁה:‎ Dm אָפְרִֹם‎ nia31 וְהַּם‎ 
"DN inr 
"TUNI coU qnxya peur net 
PRODA an mé הַריִקְרְאוּ‎ Dapo 
7 lprb רבל‎ T | 8 * לְלוִי-+6‎ LE ^1? T3OD; vel? TON | 
9°? dl (mtr cs) | ° 1 c Q6389 Y22 | 12 * 53155 2.63% Jמינבלו‎ | ^ 1 
vel c 46 "by לבְטח חפף‎ (sed a6 ;(וחפף‎ vel (c 3) לבטח עליו חפף‎ | 


13 | b99 (Gn 49,25) | 16 1 תָּבוֹאנָה‎ (cf Gn 4926 Wm | : 6 a 
Sv on. 


33,20—34,4 דברים 292 


o וּשְׂפֿנָי טְמוּנִי חולו‎ pin ימים‎ ypy co 
אָמַר‎ 19720 
אף"קדקד:‎ vero pU wu» 1 mb P 
Dep" מחקק'‎ np» nca ראשית לו‎ NT 2 
D pipro tepym ney Am npTS DP רָאשי‎ "ADS 
אָמַר‎ 17122 
מִןהַבְּשָן:‎ pim mns own 
"DN "pj 
nym nz» wem רְצון‎ yat oni 
5 ny on o 
TON SD 
11033 וטבל בְּשָמָן‎ TEN "x3 mn ON מִבָּנִים‎ Pa 
PINOT Tem 3*yyo ntn 2 人 325 
Dp NINN Ta שָמִיִם‎ 22^ 4 Lr "m 
poem אוב‎ quen VY 
עין עקב‎ T nea ye ישן‎ 
EADW DRYAS PNI 137 PWN 
nima יִשְׂרָאֵל מִי כָמוך עם נושע‎ TAAN 2 
INNA YNY Jim p 


17 


o :qmn moror nns T DEW wnin 
אֲשֶׁר‎ pen ראש‎ à) ooo מואָב‎ novo nón ינעל‎ 34 
DWY SITE WATY PRT IPY יְהוָה‎ sns Tn לפנ‎ 
m עד‎ nm וּמְנַשָה וְאֶת כָּלאָרֶץ‎ mes וְאֶת-יאָרֶץ‎ nbi? 
עַר-צְעַרי:‎ nena Uycm הָאַחֲרון: וְאֶת-הַנַגֶב וְאֶת-הַכַּכֶר בְַּעַת‎ 
PRS? לְאַבְרְהֶם‎ Ya הָאָרֶץ אֲשֶׁר‎ nw] vON nim ִּיאמָר‎ 


I9 1 ? *283 | 21 = 1? חָלְקָה מַחִקק‎ (6 euepicon ףד‎ ápxóvruv; ? = MRN 
pphb npn) | P5 1? invers ויתאספון‎ (6 duvnruévwv), cf 5; alii, retento 
- (pro ,(?צַפוּן‎ pro ויתא‎ legunt vel DIS (cuz) vel DN ויאת‎ | 3 638020 
WM | 25 * 128155 + 14% TYIN | * vb ignot; prps TINY | 26 lc 
6380 DN | 27 exc vb? || 29 = 1 prb c 6 וב‎ | Cp 34, 1—3 ° 
מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת ועד הים האחרון‎ (cf Gn 8 p: 
11,24) | 2 ° 65+ כל‎ 


34,5—12 DEUTERONOMIUM 293 


rn לא‎ nes? quva pnm nian sry לאמר‎ App" 
ink np" משה עִבָדדְיְהוָה בְּאֲרֶץ מוֹאָב עלדפי יְהוָה:‎ p nos 
ער‎ pens פְעֲוֹר וְלָאירֶע איש‎ m» מוּל‎ 2N'5 בְּאָרֶץ‎ x2 
v nnnz» inba may m'y ngona nÜbv :nyr oen 
מוֹאָב שָלשִים‎ napa יִשְׂרָאֵל אֶתמֹשָׁה‎ ja i235 info DIN) 
חָכְמָה‎ m N2p mia אֲבָל משָה: ?ויהושע‎ "o2 ch וַיִתְמוּ‎ ov 
כַּאַשָר‎ vM בְּנַייִשְׂרָאֵל‎ VON ויִשְׁמֲעוּ‎ vor TUN משה‎ T5072 
כְּמשָה אֲשֶׁר‎ ow" Ty Nul DD NOY Io אֶת-משה:‎ nym nas 
nov יילְכֶל-הַאתת ְהַמיפְתִים אשר‎ IDDN. פָּנִים‎ nim DT 
ולב‎ ooo VINA niu מִצְרָיִם‎ ya עשת‎ nim 
^P rw» no ny אש‎ oa וּלכֵל המוא‎ npn TA 

יִשְׂרָאֵל: 


Biblia. 19^ 


JOSUA יהושע‎ 


nio ons wd‏ משָה עַבָד יְהוָה וַיָּאמֶר Am‏ אֶלדיְהושָע 
nt m ia‏ לָאמָר: mp Am» np IY nta:‏ עבר אֶת- 
AAS nin Yn‏ וְכָלהָעַם PTY nin‏ אֲשֶׁר 238 ]n3‏ לְהַם 
bye "v‏ 33 -מָקום אֲשֶׁר "nni n35 人 DTR Ton‏ 
UNS‏ דִבַּרְתִי אֶלמשָה: nene‏ וְהַלְבְנון "nin-"w "min‏ 
הַנָדָול neon)‏ "בל NII TD DT mnn yos‏ הַשָמָש 
AED NOS 103733 num‏ איש Tio?‏ כָּל יְמַי חייך כּאֲשֶׁר n‏ 
אֶת"הֶעם "DY3U 2-2 MRTN nin‏ לַאֲבוּתָם לת ip‏ 
PÁNI pin p‏ מְאד לשָמַר לעשות nun qs "s TIA‏ 
wt To: wo mono ay‏ למען ET‏ 553 אֲשֶׁר ion‏ 
nin myna SB [E‏ מִפֿיךְּ nos aan i2 mam‏ לְמַעָן 
bun‏ לעשות כְּכְלהַכְּתִוּב 2 TS msn "N72‏ ד Tw‏ תַּשְׂכִּיל: 
qms VAL‏ חזק PONI‏ אל THN nym qe» ^2 nnn-»w pwa-‏ 
wu ס‎ :RON 553‏ יהושע אֶתזשְׂטְרֵי "bs Dyz‏ 
apa‏ הַמַחְנָּה ww‏ אֶתדהָעַם לאמר D wn‏ צֵרָה כִּי 
més NYOY TIYA‏ אַתֶּם עְבְרִים אֶת-הַיִרְרְּן nin‏ לבוא "DN ne‏ 
y87‏ שר יְהוָה אֶלְהֵיכָם נתן לְכֶ לְרשְׁתָּהּ: 12 San‏ 
bat an "Bo‏ הַמְנַשָה PAAT *oN‏ לֵאמֶר: WIPS‏ אֶתהַדְּבַר 
אֲשֶׁר mons ms‏ משה apay‏ לאמר יְהוָה n3 m2 DDN‏ 
וְנְתַן gb‏ אֶת"הָאָרֶץ INNI‏ יי "Wa A ÉP 639 DIW)‏ 
WÙ‏ נְתֵן nap‏ משָה Awa bns qn capa‏ חֲמְשִׁים wp?‏ 
| ועדדהלבנון ?421 | 6 6 (Naun pro Nav = 3) | 2 =° di‏ ?נון 6 1 Cpr,‏ 


c 6, aut 1 113135 | 8 fere‏ תורה jh (Dt 1124) || $ 56 | 7 autom‏ ? 1 > | 6» ל 
וְטַפְּכֶם 639 MSS 231 | 14 16MSS‏ 70 


I,15—2,12 JOSUA 295 


up mivoWwóN אוֹתָם: 5 עד‎ Dnus הַחַיִל‎ "ya אַחַיכָם כָּל‎ 
נתַן‎ DON אַשָרדְיְהוָה‎ Syn nont לאַחַיכָ »85 ירשו‎ 
nun n3» HR TI envy Bone וְשַבְתֶּם לארץ‎ nn 
ם פיויענוּ אַתדיהושע‎ ip ny mem בְּעַבָר‎ njm 33v 
zr Soda non soy ben; nÜüryi DNS לאמר 2 אש‎ 


5 PONI pm רק‎ np» usn אשר-‎ p^ Ty 

rbv 2‏ יְהוּשָע méme siga‏ שָנַיִם אַנְשִים מְרַגְּלִים 
MEMT-DNY YONTUDN CN] 325 EN EAn‏ ויל ויבא ma‏ 
אשָה זֹנה וּשְׁמָה 20 וִשְׁכְּבושָׁמָה: ITT TD SR‏ לאמר 
cess nmn‏ בָּאוּ nj‏ הַלְיְלָה 10" יִשְׂרָאֵל "n5‏ אֶת-הָאֲרֶץ: 
q D‏ יריחו ITON‏ לאמר DÈNT wu‏ הַבַּאִים TN‏ 
"bro oun acte‏ אֶת יכל הָאֲרֶץ MANI npn PNA‏ 
אֶתשָנִי הַאַנְשִים וְתִצְפְנָו VONMI‏ 3] בָּאוּ אֲלֵי הָאֲנָשִׁים וְלָא "Dy‏ 
מאין הַמָה: ויהי הַשָעַר לסְגורי wi meum JAN‏ לָא* "Dy‏ 
אֲנָה הלכו האַנְשִים )357 מַהַר אֶחַרִיהֶם כִּי sme Dien‏ העלתם 
mAT‏ וַתִּטְמָנֶם nmpwn ve AYDA‏ לָהּ TE‏ זוְהָאֲנְשׁים 
wm‏ אַחֲרֵיהֵם T‏ הַירְּן Cy‏ הַמַעְבְּרוֹת וְהַשָעַר “ge wp‏ 
כאשרי YD‏ הַרְדְפִים m Toms ;DOAN‏ יִשְׁכָּבוּן "ny wm‏ 
Toy noy‏ ג: JANAN)‏ אֶלהַאָנָשִים nz nim 372 ym‏ 
nb1-\31 PNIS‏ אִימַתְכֶם wa Sayda vb cor uy‏ 
מִפּנִיכָי: 319" rbv‏ אֶת nim AITAN‏ אֶת"מַי ים"סוף 
מִפָּנִיכֶם בָּצַאתְכֶם rss‏ וַאֲשֶׁר עֲשִׂיתָם Son M5‏ הָאֲמֹרִי אֲשֶׁר 
yos dno» men "uri‏ אשר nno‏ אוֹתָם: po" Pots‏ 
TORTNI vii‏ עוד VANI mp‏ מִפָּנִיבֶם c»‏ יְהוָה NY] DDN‏ 
parve :nnb yos» vn Daya Bio‏ הַשָבְעוּדגָא ל 
nie "DH baby nyy nia‏ ִּדְאַתֶּם murny‏ אָבִי "en‏ 
20MSS 7b (sed cf Dt 12,28. Jer 19,15. 25,8)| Cp 2, 1256]‏ 18 || 56 ** 15 
ubique in Jos, Jer, et septies R; iN’ ubique in Nu,‏ 44 (יר' vel‏ יך") sic‏ ל 
כלד ל | 3 Dt, Sam, Esr, Neh, Ch, et semel R | * ins frt INQ); cf 6| 3 a-a dlc‏ 


»6MSS 63 | 4 1 DSSRi|5 * 1? N39 | * 39MSS 3 ולא‎ | 7 * fere 3055 
עד‎ | > 1 prb אֲשֶׁר‎ YIR (sic 355; 3 al WNI) | 9 = >6; cf 24. 


2,13—3,6 יהושע 206 


omn‏ לִי NIN‏ אָמַת: DÉPDDYG‏ אֶתאָבִי וְאֶת-אֲמֵי וְאֶתדאַחַי וְאֶת- 
אַחֲוֹתֵי am qg“ nw‏ וְהַצַלְתם אֶת"נַפְשתִינ inso‏ ויאמָרוּ 
its DÈNT n‏ תַחִתִיכֶם למוּת n DM‏ תַנִּידוּ n» warns‏ 
mm‏ בְּתַת"יְהוָה TD qp DWY PINY a$‏ וָאָמַת: DRY‏ 
ci 2303‏ הַחַלון כִּי בֵיתָהּ בְּקִיר הַחוֹמָה nena‏ היא sen‏ 
NAVs‏ לָהֶם my‏ לכו wis"‏ בָכֶם nat anzm cT‏ 
m» ne^‏ עד שב הֶרְדְפִים "DN‏ תלכו :Da3nTD‏ זי וַיאמֶרְוּ TON‏ 
הַאנָשִים WN "Un TVN wnàs mp)‏ הַשְׁבּעְתנוי: nys‏ 
APRAN roe DNI IMIS‏ חוּט הָשָנִי Yna ehe ni nin‏ 
אֲשֶׁר SATII‏ בו וְאֶתאבִיך mab ÀN) Th SNN] JANNY)‏ 
:inman TON DONA TÅN‏ יי וְהָיִה 55 qma Boon NS EN‏ 
DIRI anas NUI DT unn‏ לכל WN‏ יְהְיָה m33 JAS‏ 107 
בְראשָנוּ np wor nw "in" BNYe summ TON‏ וְהָיִינוּ Dip‏ 
מִשְׁבַעְתָך אשֶׁר הִשִׁבַּעַתָּנוּ: NAN‏ כִּדְבְרִיכֶם onov Nyr]?‏ 
mpnons pm 1322‏ הַשָנִי בְּחַלן: =וַילְכו 2n‏ הֶהֶרָה 
nu sv‏ שָלְשָת יָמִים עד-שָבוּ הֶרְדפִּים וַיִבַקשָוּ DaT‏ 553- 
To‏ ולא NYD‏ ג<ושבוּ שני הָאַנְשִים xy‏ מְקָהַר ary‏ 
ויבאו nr PAT Dy‏ סולו DN‏ ָּלהמַצְאות אותֶם: צ=ויאמָרוּ 
PTOS DNA ny gy) DEAM‏ וְנם"נְמנוּ xb.‏ 
הָארֶץ 10950 — p‏ 

Bi: 8‏ יְהוּשָע wo p32‏ מְהַשָטִים ויבאו עד-הירְרן הא 
ny nypo Ae nan Dy ng xw 5wy v5‏ 
Cone Dp)‏ הַשְמרִים 2:02 senem‏ יוצ oyn‏ לאמ 
Da AMR DON DM DRY‏ וְהַכְּהָנִים הַלְויִּם נְשָאִים 
אתו pon DANY‏ מִמִּקָוֹמְכָם וְהַלַכְתָּם num PE: :ODAS‏ 
תדע E cot Us irn.‏ לא banD m un‏ 
myby‏ ם os ve^ "DNMS‏ הָעַם wn‏ כִּי Qno‏ יעשה 
ְהוָה בְּקְרבְּבֶם נפלְאוֹת: DAT INNIS‏ אֶל -הַכְהֲנִים לאמר wb‏ 


CaN oc 


אֶתארְון ND ny "5 vuv) mas‏ אֶת-ארון הַבְּרִית וילכ 


13 | c 084 NN | r4 fere 40MSS 9 "3D (cf 20) | 17 ^ 1 זאת‎ | *1 
5»n- | 18 1 97— |[201333—| Cp 3, 4 Q 25; 1 c K IX 


TUM men piam יְהוָה‎ "ONUS o oy "35? 
םלשה‎ "nw כאשר‎ c? pAn NUM ob ovi 0" 
אֲרו"הַבְּרִית לאמר‎ "WU. אֶת-הַכְהֲנֹים‎ ym TANIS qe? TON — 
ANJI abya pY2 הירדן‎ cb Axpow ba8a3 
S יְהוָה‎ TAg ov nin wá ose *)375N vtm 
vy והורש‎ n»xypa בְּזאת תדעון כִּי אל חַי‎ vii E 
וְאֶת-הַפְּרְזִּי וְאֶת-‎ Wnmnw) אֶתהִכְּנְעַנִי וְאֶת-הַחַתִּי‎ 8328 
PeTo jus הבָרית‎ vs Dunt הַגּרְנָשׁי וְהָאֲמֹרֶי וְהַיְבוּחִי:‎ 
עְשָר איש מִשְׁבְטֵי‎ "aU לָכֶם‎ np nirye Tma t3 עבר‎ 
לי‎ nib» ni וְהָיָה‎ m אִישדאֶחָד‎ INVAN pu 
הירדן‎ Cb pn ooa PIO אדון‎ nm ms Nt הַכְהָנִים‎ 
PPI vrw4 אֶחָד:‎ T wmv" novo prn men pina 
nian own BU mns) orng cor? מאֲהֲלֵיהֶם‎ Dya 
עדדהירדן וְרַנְלֵי הַכְּהָנִים בְשָאִי‎ pag "WU. wii לפנ י הָעָם:‎ 
"m bs DÁT -53- על‎ Nob prm) הַמָיִם‎ aypa ,ab TW 
3o הַרְחַק‎ mW מַלְמַעְלָה קמו‎ pma הַמ‎ pyys mp 
nopmm הַעַרְבָה‎ m צֶרְתְּן והירדים על‎ 735 vw Yvz cw 
wei הַכְהֲנִים‎ yvy cip aa עֲבָרוּ‎ nam) נַכְבָתוּ‎ sep 
עְכְרִים‎ Seye 190 pn Tina nayn mimm wg 

amang לְעַבָור‎ wiyh ער אִשַׁר-תּמוּ‎ nin 

"oo gerens way “inb כַּאַשָרְתְּמוּ‎ ws 4 

ַיאמָר vemos nim‏ לאמר: nov oby 522 gp?‏ עשָר 
D'UN‏ אִישדאֶחָד אִיש-אָחָר מִשְׁבְט: a‏ אוֹתָם לאמ Nb‏ 
Tren inb nib n»‏ מַמַצַב לי הַכְהֲנִים pig‏ שְׁתִּים-עֲשְׂרָה 
DDN‏ וְהָעַבַרְתָּם אותֶם Von 153 nii anmam n3»‏ 
בו NY" D :bw‏ יְהושָע אֶלשָנִים yI‏ איש 
אֲשֶׁר o7‏ מִבְּנייִשְׂרָאֵל אִישׁ-אֶחָר אִיש-אָחָד מִשָׁבְט: B5 MANIS‏ 
השע ovum mea TION DN nym ms "i5 NA‏ 
c5‏ איש opyo ÀIN 13N‏ לְמַספֵּר שבְטִי בְנִי-וִשְׂרָאֵל: למע 


8 9MSS זז || 927 — 9 || בְּבאכם‎ 1 prb יהוה‎ (cf 13) || r3 ^^ 1 prb c 

6 1T5y" ְהמים הירדים מַלְמַעַלָה‎ 323 (cf 16) | 14 dl (cf PNJ!) | 16 Q 
DINA; 1c א‎ et 25MSS DXX | 17 =? dl (cf 15) | ל‎ 269^ | Cp 4, 1 sic 1 
(interv) | 3 1 23 (c NY construend; sed forte melius dl). 

Biblia. 198 


4,7—24 יהושע 298 


n5 לאמר‎ wya בְּנִיבֶם‎ poste» בְּקְרְבְּכֶם‎ m" תִּהְיָה זאת‎ 
mem "xo 2i אֲשֶׁר‎ DA? לָכֶם: זוְאַמַרְתֶּם‎ TONI DaND 
WAS ינְכְרְתוּ מִי‎ a vui מִפָּנִי ארון בְּרִית"יְהוֹה‎ 
^23 עד"עולם: יועשׂרכן‎ P BA x» E TONT הָאֲבָנִים‎ 
הירד‎ Tío Diay ny" nt/ ts יְהושָע‎ mY WN Sep 
nv שבְטִי בני"ישרְאל‎ ~aon דִּבַר יְהוָה אָלהיְהוּשׁע‎ N 
jtm mpm mias muy שָם: פוּשְתִים‎ en TPTY DAY 
wr) nean qms נש‎ mins $n asp nnà im qina 
הי עד‎ qina Boop jn נְשְׂאִי‎ mánsme הַנָּה:‎ ern שָׁם עד‎ 
22» אֲלהָעַם‎ "a7? יְהוָה אֶתיְהושָע‎ TY ON כָּלהַדָּבֶר‎ nh 
-gs3 n mu may מִשָה אֶתיְהושָעי וַיִמְהַרְוּ הָעַם‎ SYN 
;DY ְהַכְּהַגִים לפנ‎ aS "ye בָּל"הָעַם לעַבָור.‎ nn 
*55 non ayaan שָבָט‎ 3m וּבְנִי-גד‎ Ta napis 
bn "bs DYITNI:U משה:‎ Dow um יִשְׂרָאֵל כּאֲשֶׁר‎ a 
פ‎ — Y maY אֶל‎ TTR? mpm הַצָבָא עברו לפנ‎ 

oM כְּלושׂרָאֵל‎ wwa אֶת-יְהוּשָע‎ ÀIT הַהוּא ל‎ viu 
p isn אֶת-מֹשַׁה כָּלדימִי‎ NT UND אתו‎ 

YAT DN TIT "DN‏ לאמר:" mánsmns ny‏ נִשְׂאֵי 
MYI s‏ ויעלו qv‏ זיויצו rU‏ אֶתְהַכְּהַנִים לאמָר 
oigan nva mis meae xov‏ נְשָאִי amem pes‏ 
À? Xni pma quo‏ רַנְלֵי הַכְהָנִים אל ^p 3" nay‏ 
הרד moveo‏ לכ כתְמול-שׁלְֵׁם עַלכָּלְדותִיו: ip mpg‏ 
T‏ בעשִׂוֹר vno‏ הֶראשון nypa 5j232 amm,‏ מזֶרח SDR‏ 
ma Ày‏ עָשָרָה now] Du2NZ‏ אשר mn pm Yipo‏ 
aty AN i53033 rem‏ ִשְׂרָאֵל AUN ON‏ יִשְׁאָלוּן 
po n2:‏ אֶת-אֲבוּתָם לאמר n5‏ הָאֲבָנִים DYTT? :mbND‏ 
nbN Dx‏ בִַּבְּשָהּ "2r‏ ישְרְאֶל -AYN 23 sam memns‏ 
הוֹבִיש nim‏ אֲלְהֵיכֶם תמי TI‏ מִפָּנִיכֶם UND Donay-Ty‏ 
עְשָׂה DON nim‏ לְיִם-סָוּף IPT DN PATYS‏ 
rs ny pj‏ הָאָרֶץ npn» nim Tons‏ הִיא Wa‏ יְרָאתֶם 
DUM Ng‏ כְל"הַיְמִים: ‏ פ 
^?ins TN| 241508".‏ |כַּעלות 6 >GBAF| ro = 36BA| 18? 1c QO? 18MSS‏ 7 


5,1—15 JOSUA 299 


"nw 5‏ כִשְׁמַע כְּמַלְכי הָאָמרִי שר ng Tre "aba‏ וְכָלד 
מַלְכִי הַכְּנַעַנִי אֲשֶׁר עַל-הַים n8‏ אֲשַׁריהוביש D "pons nm‏ 
mm Ty n3 mise nàzb bp wr wa "2D‏ 
D isi "55‏ 

nya?‏ הַהִיא "DN‏ יְהוָה אֶלדיְהוּשָעַ עֲשֵׂה y»‏ חַרְבָוֹת ns‏ וְשָוּב 
מל imiy bgay‏ 3ויעש-לו p" nin vi‏ מ 
PYN D SINY‏ הֶערְלוֹת: nnm‏ הַדְּבָר אַשָר"ְמָל yum‏ 
naon Ry DZ-53‏ הַזּכָרִים ny nnb UNIS‏ 3783 
monna Dan DnNY3 T2‏ הָי 53 tvá-b» DNS cya‏ 
bp Dysan DnNy2 Tua "2103 Da‏ כ ואַרְבּעִים ns‏ 
הָלְכוּ Seba‏ 53193 עד-תם 5-55 WIN‏ הַמִלְחָמָה הַיצְאִים 
mim opa WYND "s Dison‏ אֲשֶׁר mm yay‏ ק לְהֶם sbab‏ 
הַרְאוּתֶם PETNI‏ אֲשֶׁר nym nyaya‏ לאַבותֶם E, n‏ ארץ na!‏ 
הָי כ M‏ אוֹתָם. btt "uri sons ns muB‏ 
nna nnnn av^‏ עד :nn‏ ס ww‏ יְהוָה אָלדיהושָע 
nés ni‏ אֶתחָרְפַּת מִצְרָיִם מעליכם יקא nm"pen nw‏ הַהוּא 
5i»‏ עַד sn ntn‏ 

oup ne‏ 5:533 ויעשוּ אֶתדהַפָּסַח * בְּאַרְבְּעָה עָשָר 
v pt‏ בְּעָרֶב niai‏ יְרֵיחוֹ Yos‏ מעבוּר nno ros;‏ 
הַפַּסחי bm nisó‏ בְּעָצֶם TYND JÉT nàt^ve inm n^n‏ 

IN R יִשְׂרָאֵל‎ D עוּד‎ mau הָאָרֵץ‎ warp Dya 

מִתְּבוּאַת אֶרֶץ is‏ בַּשָנָה הַהִיא — פ 

ima P^ nia Ws‏ נַישָא NT DY‏ וְהַנַּהזאִישׁ 
עמד 12335 וחרבו שָלוּפָה qon pa‏ יהושע ON) wow‏ לו 3355 
nns‏ אִדְלצְרִינּ: "UN "2 ERNST‏ שַרדצְבָאְיְהוָה TRY‏ בָאתִי 
ל AA AYR Yit t^m‏ וַיֹאמֶר לו מָה אַדנִי 70 
weis IWON‏ שׂריצְבָא nim‏ אֶלדיְהוּשָע שַלנְעלי מעל 
m'en `p i‏ אֲשֶׁר TNS‏ עמד Up voy‏ הוּא ויעש יהושָע : 
Cp 5,IK Y; [ 6 x 35MSS QGSTY Dy | 2 »6BL [ 51prb‏ 
een | 6 fere 151155 "1 (Dt 2,14) || ro fere 40MSS (cf 5( + Ti N73 |‏ 


** »6P^F* | r2 >GBAF | r4 è fere 451155 63 minus recte 15 | ^ fere 
e Or by | 15 * 8MSS 3 53 (cf Ex 3,5) | * 22MSS 639 TYN. 


6,1—17 יהושע 300 


o2 eb nob nyb myy 6‏ יִשְׂרָאֵל NEP DM‏ וְאִין 

:Na‏ פ T3 AD) DW vim AT "NM‏ אֶתיְרִיחָו 
nno D "323 nione‏ אֶתהָעִיר nbnben "UN o»‏ 
nyawY :mw NYY nin D: DIM DXB TPTY Typs‏ 
mins‏ יִשְׂאוּ שַׁבְעָה Dana nmt‏ לפנ הָאָרון bz‏ הַשָבִיעִי 
ab‏ אֶת"הָעִיר Daya yat‏ וְהַכְּהָנִים wpm‏ בַּשוּפַרְות: nis‏ 
ppaqUei‏ הַיבֵל בְּשְמְעְכֶם אֶתקול הַשופֶר Dy Wm‏ 
n»n‏ גְדוֹּלָה nb33‏ חומת DY y mnm wg‏ איש נְָדו: 
Nip‏ יְהוּשָע ira‏ אֲלהֲכַהַנים ימר Nt DÉbN‏ אֶתאַרין 
mig nya man‏ יִשְׂאוּ שְבְעָה 让 NS i55 man Amet‏ 
nom TED DM 3b Tav oyog TERT im‏ יעבר kr‏ 
"2v‏ שופרות הבל לפנ nma wm "jap nim‏ וארון 
Tn pony D ODYS n ndm mus‏ לפנ ph mins‏ 
qon newem) nmn‏ אחרי rpm To msg‏ בַּשָופְרְות: 
יוְאֶת-הָעֶם n‏ יְהוּשָעַ לאמר לא miby-nw Wovn-N» yn‏ 
לאדיא DDN‏ :33 עד yn Da "YN bf‏ וְהֲרִיעֹתָם: 
nin ms EET‏ אֶתהָעִיר SE nen‏ אֶחַת ויבאו ninen‏ ילינ 
bat o —— cnynea‏ יְהושָע "Wü "pni‏ הַכְּהָנִים אֶת- 
ארון יְהנָה: ַוְשְׁבְעַה wt minsn‏ שַבְעָה nipi‏ הַיבְלִים M55‏ 
pm T7 mbh nim "TON‏ בַּשופֶרְות והחלוּץ הלף לפָנִיהָם 
nim Ts NS nbsp‏ ול rpm‏ בַּשופֶרְות: + ויסבו 
TÉT‏ בַּייִם הַשָנִי DY‏ אַחַת וַישָבוּ הַמַּחֲגָה nU y n»‏ 
יָמִים: Dna Tn‏ הַשְׁבֵיעֵי aya‏ יעלות הַשְׁתַר TYNN Mp‏ 
yap ny) BU»‏ ְעָמִים רק D?‏ הַהוּא סָבְבוּ אֶתהָעִיר y3t/‏ 
פְּעָמָים: >וְיְהַי בַּפַּעַם mjn»n wpa minaun‏ בַּשופָרְות sps‏ 
ng? nm na yv" DYTTI rtm‏ אֶת-הָעִיר: nuns‏ הָעִיר 
DT‏ היא aag‏ ליהוָה רק mnn nii xn]‏ הִיא 537- 


Cp 6, 3 6FLS WYN | 5 Q 12MSS כִּ'‎ | 7 16 0 37MSS 369 "iN | 
8 aa >6BA | ^ 36MSS “ONI | > 6 PIT | % 6 3; | 9 18 ph | | 
Ir] prb 3303 (6 ]233. . ;ויהָב...ויבא.‎ etiam 3 293) | 13 * 268^ | b 1? YPY 
5 א‎ ךלוה;וc‎ 0 TOJ |50 39MSS Edd multae noya. 


< 


63 


6,18—7,5 JOSUA : 301 


Pps sang WN Dayenn DDNDO "P nàa AAN אֲשֶׁר‎ 
מִ"הַחָרֶם וְשַמְתֶּם אֶת-‎ annpo ADAR nua שַׁמְרָו‎ Bp 
AYAI וּכָלַי‎ P APRA אותו:‎ DR nor? יִשְׂרָאֵל‎ rane 
wpnm הָעָם‎ YNY ism vpn אוצר‎ nyvo ww) vp onam 
n»n DYI wm השופֶר‎ »ip-nw n$5 vow 5c" nma 
"5m 123 הָעֵירָה איש‎ DT 5v mnm nb"nn bòm) non 
מַאִישׁ וְעַד-אֲשָׁה מִנּעַר‎ THI אֶתדהָעִירִ: ז=ויחרימו אֶתיכל-אֲשֶׁר‎ 
Dhon man aiio: aono" iem וְעַד שור וְשֵׂה‎ pror 
מָשָם‎ sw בִּיתדְהָאַשָה הַזונָה‎ NS יהושׁע‎ "DN jin 
ויבאו הַבְעָרִים‎ m נִשְַּׁעְתָם‎ WN AANHIN אֶת"הָאִשָׁה‎ 
ניציאוּ אֶתרְחָב וְאֶתדאֲבִיהָ וְאֶת-אֲמָהּ וְאֶת-אַהֶיהָ וְאֶת-‎ minon 
mana? pna oi כְּלמִשְׁפַּּוּתֶיהָ הוֹצִיאוּ‎ ns) כְּלאַשָׁרילָהּ‎ 
inr וְכָל-אַשֶרדבָּהּ רקו הַבָּסֵף‎ v2 יִשְׂרָאֵל: +וְהָעִיר שָׂרפוּ‎ 
nj" ATYDNYS :mm אוצר‎ A bhan Ayhan וכלי‎ 
לרגל‎ yt | Tg SNETT wing ` nm m ער‎ 
הַהִיא לאמר ארוּר‎ nya יְהוּשָע‎ yavas b HAN 
TS יָקִים וּבְנָה אֶתְהָעִיר הזאת‎ wy nim is» הָאִישׁ‎ 
ם 7 יְהוָה אֶתיְהושָע‎ pA יב‎ TD nyy neas 
(0827093 Ton יקי‎ 

aa 5032713 עָבֶן‎ npn mna "UD pies roy D 
p — Dax am T ר"א‎ en 


udi My PONT-DN in by אֲלֵיהֶם לאמר‎ "bs לכיתיאל.‎ 

Bym 53 אלדיְעַל‎ Ton vis אֶליהושע‎ A OYIN Yum | 
YDAN YTN 3D) אַלְפִּים איש יעלו‎ nY IN איש‎ DAON? 
שַׁמָה ְּשֶלְשָת‎ >ii ולו‎ sen מֶעט‎ `p opgong Ae 
DAY הָעִי‎ CUN DD 3355 הָעֵי:‎ VON פנ‎ DiN איש‎ DDOR 


DI^ בַּמורָד‎ m2 לפני הָשָעַר עַר-הַשְׁבָרִים‎ mé איש‎ nut 
17 1 ANDMI (cf v 25) 1 I8 ? l prb vibus Ete 6 yama (ct7ar) | 
23 מִשְׁפַחְתָהּ ן‎ )630(, et pone ואת כל"מ'‎ ante ואת-כל-אשר"לה‎ (6) | 24 <6 
SV (cf "19 | 26 <6 | Cp 7, 1 * 6B Axap, cf 1Ch 2,7 | ^ 6PF DY (sic 1Ch 
2,6 816); A Zupp | 2 י=‎ GBF בית-אל‎ DY ;אשר‎ sed ? uk quam 4i. 


7,6—23 יהושע 302 


vn D97237‏ לְמָיִם: וקרע wp» vtm‏ ויפל nipay‏ אַרְצָּה 
לפָנִי Ws‏ יְהוָה עַד-הָעַרֶב הוּא PT‏ יִשְׂרָאֵל "by toy‏ על- 
ראשם: rU NY‏ אַהֶהּ ואַדנִי nob mim‏ העבת הַעֲבֵיר 
אֶתהָעַם nn» irony Da‏ אֹתָנוּ T2‏ הָאֲמֹרִי להאבידנו ולו 
הואַלנו :TO cops vá‏ בִּי np cis‏ אמר אחרי "EN‏ 757 
eb n bw‏ איביו: ושְׁמְעוּ הַכְּנענֿי וכל "at^‏ הָאֶרֶץ )3393 
oy‏ וְהַכְרִיתוּ אֶת-שמָנו ְְִהָאֶרֶץ :»hmn Jow niyn-np‏ ס 
סומר ops nns ni nb d np vimos mim‏ על-פניך: 
pr Bai bí | Non‏ אֶת-בְּרִיתִי אֲשֶׁר vo‏ אוֹתָם Ei‏ לקחו 
333i Da manm‏ וְגֶם כַּחשוּ Dy‏ שמו TDT‏ לא "352 
va‏ יִשְׂרָאֵל לקום noce web‏ ערף nic ub ue‏ כו הָי 
No Dono‏ אוסיף vrpt/n NoD Da9 NII?‏ הַחָרֶם מְקְרְבְּכֶם: 
opo‏ קדש now) DNY‏ התקדשוּ לְמָחָר כִּי כה nim Bw‏ 
"DOW‏ יִשְׂרָאֵל JIP Dn‏ ושְרְאל N?‏ תוּכל לָקוּם "TP Da "ab?‏ 
הַסִירְכֶם nna‏ מִהִרְבּכֶם: 3p23 nn23p3y4‏ לְשְׁבְטֵיכֶם Ban m‏ 
NADYA xy" nim wis‏ וְהַמִּשְׁפַּחָה amm nimbv ws‏ 
hàm Dia mw‏ אֲשֶׁר AS Ip xy" nim uy‏ 
הַנִלכָּד בַּחַרֶם v$a ne‏ אתו וְאֶת"כּל-אֲשְׁרלו 2" עבר אֶתבָּרִית 
nim‏ וְכִידְעָשָה moy‏ בּיְשְרְאֶל: ם | ”Pa3a PUT Daró‏ 
eas c5 Yo3U^ owns Map‏ יְהוּדָה: iyu‏ אֶת- 
ngayong £p Cmn mnt DN E mmm "nne‏ 
"aao omm‏ 7225 זַבְדִּי": 5 וקרב אֶתבִּיתו לַנְבָרִים 535 »19 
VÉT TY : "mpm nep» mtm "ar n ba I‏ אֶל טכ 
my nt‏ אַלה -תְּכַחָר YUAN Dr yz itio‏ ויאמר njow‏ 
SO‏ חְָאתִי לִיהוָה Sio "ros‏ ואת "TINY?! PPP NNIT‏ 
בַשֶלָל nns vis nus‏ טוֹבַה pij» nb mopy onsa‏ זְהֵב 
owon My‏ שָקְלִים מִשְׁתָלוּ וְאֶחְמְדֶם DigY Dnps)‏ טְמָנִים' בָּאָרֶץ 
DANA norm ons] TNA‏ שלח יְהוּשָעַ מַלאֲכִים T)‏ 
:RD AoT) Daya noo nim TONNI‏ נִיקְחוּם Jine‏ 


6 »6PA^F | הַעביר1 ל‎ | 9 sic ff [r7 al c 6MSS (cf 61) מִשְפּחֹת‎ | b 6 10MSS 9 
Daa? je GF-HoMSS "b ,בַּית‎ cf 1]| 18 ^ 6PAF vy *- b BA | 21* KANINI; 
Q NON] | מְמֶנָה 1 ? ל‎ nm (cf 22: ad אדרת‎ referend) | > 1 "o8 (vel ְהָאהָל‎ 


724—843 JOSUA 303 


הָאֹהָל DNDN‏ אֶלְדיְהוּשָע וְאֶל 32702" יִשְׂרָאֵל "abb RS‏ יְהוה: 
קח mis 1377 DN vt/tm‏ וְאֶתהַבְּסֶף וְאֶתהָאַרְּרֶת ְאֶת-לשון 
DiN s‏ וְאֶת"בְּנֹתָיו וְאֶת-שורו וְאֶת-חֲמוּה וְאֶתדצאנָו 
onk br" "bp 55») fw nim enne‏ עמק 
cbNu iM‏ יהושע np mma nyw qur Xi np‏ 
xin‏ אתו כְלישְׂרָאֵל "nube qas‏ אתָם בְּאָש po"‏ אתֶם 
בָאֲבָנִים: יקימו עָלִיו Dyha‏ ול עד av nis nen‏ 
nym‏ מחרון "BN‏ עליפן קָרָא שם open‏ הַהוּא wy por‏ עַד 
ums‏ הַזֶה: D‏ 

nw 3m» np וְאַלְתָּחֶת‎ NTRCON אֶל-יְהוֹשְׁעַ‎ nym יויאמַר‎ 8 
wn Teens הָעֵי רְאֲהוּנְתְתִּי בידף‎ nb» mp המַלְחְמָה‎ ny» 
וּלְמַלְכָּהּ כַּאַשָר עָשֵׂיתָ‎ $5 miyy וְאֶת-ְעַמו וְאֶתדעירו וְאֶת-אַרְצוֹ:‎ 
Iyo ארב‎ ov לָכֶם‎ "3n לייחו לְמַלְבָהּ רַק"שָלְלָה. וּבְהֲמְתָּהּ‎ 
הָעֵי וַיבְחר‎ moy TOAT וְכָלעם‎ rpm Dpus sTUDND 
DÁM v לילָה:‎ ppt by "yia איש‎ "bs Dot vt^ 。 
מִןְהָעִיר‎ pas cin sa לעיר‎ ma nf לאמר או‎ 
אֶל-‎ p "hw אֲשֶׁר‎ Dyg igas גְכֹנִים:‎ Do?» DYN in 
ATID בְּרָאשְׁנָה וְנָסְנוּ‎ cw לִקְרְאתָנוּ‎ cw»? nk ven 
ajab moj ros» מִןדהָעֵיר‎ Bnü עד הַתּיקנוּ‎ MIN ]NYMÓ 
ORIY inn Sepp DANY OTIP? PIY ua TG 
*וְהָיָה כּתְפְשְכֶם אֶת-‎ :npTa יְהיָה אֶלְהִיכֶם‎ CODD TYTN 
רְאוּ צוְיתִי אֶתְכֶם:‎ 多? יְהוָהי‎ One תַּצֵיתוּ אֶתהָעִיר בְּאָש‎ vn 
YI m בָּיתזאַל‎ r3 àv וילכ אָל-הַמּארב‎ VÉT abys 
D הָעַם:‎ Tina הַהָוּא‎ nov DAT iA לעי‎ cu 
אֶת"הָעם ויעל הוא וקני יִשְׂרָאֵל‎ Uppty "pia DRAM mate 
wan ונש‎ Soy אתו‎ ws הַּלְחָטָה‎ "OPIO syn npn web 
nyana ייניקח‎ npn ובין‎ wes לָעי וְהגִי‎ psp unm TYI 73 
לָעִירי:‎ ma הָעִי‎ pas wma pa אֹב‎ DÁIN nij איש‎ DDIN 
Do prona] הָעֶם אֶתכָּלהֲמחֲיה אש מצפון לעיר‎ wès 
23 °> 65*| זקני 6 ל‎ )6( 5 1 frt Dag (cf 63) | 24 aa >GBAF ויעל -+ :6 ל‎ 
אתו עמק עכור‎ | 25 ** 2684F | Cp 8, 6 = dl prb c 6° | 7 —1ft"2N ;ונשת‎ 


cf 6 etv כַּבְּבָר 3 6 8 | זז‎ | 15+ POYI (cf v 13)|| 11 *1 DY (cfr. 3( ל‎ O TPR; 
| 6 K 12 | 12 ? KO (cf 6) ps ma; QOF Oma |^ QO 8MSS 66% לעי‎ 


8,14—29 יהושע 304 


mi» הָעַמָק: ויהי‎ TNI יְהושָע בַּלִיְלָה הַהָוּא‎ cya לעיר‎ 
bib nip אַנְשֵׁיהָעירי‎ 1NYM wot "Wo "Pao 
20872 yT N? וְהוּא‎ nam למַלְחָמָה הָוּא 153-523 למועדל לפָני‎ 
T 02^ SIY, וְכְל-וִשְׂרְאֵל‎ yp DYS לו מאחרי הָעִיר:‎ 
"YN DTN הַמַּדְבָּר: 5יויןעקוּ ָּלהָעַם אֲשֶׁר בָּעִיר לרדף אַחֲרֵיהֵם‎ 
"w^ "DR mav wa איש‎ ME וַנָתְקוּ מִוְְהָעִיר:‎ rum 
"EN MU nine PINY ca ms יִשְׂרָאֵל‎ cons לאדיצְאוּ'‎ 
אַשֶר-‎ "roa nej vimos nim "Ns D ישְרְאל:‎ 
אֶל-‎ AYN TPI DAT אֶתְנְנָה וט‎ TTA כִּי‎ SION qT2 
הָעִיר‎ WA Th ממקומו יוצ כְּנטות‎ my Bp הְעִיר: פיוְהָאורב‎ 
"Pn SON pe ויִצִיתוּ אֶתִיהָעֶיר בָּאָש:‎ vn nuo 
nna וְלָא"הָיָה‎ npn "wn עָלָה עשן‎ nàmy wv? אַחֲרֵיהֶם‎ 
אָלהָרודף:‎ Jam "$10 Din וְהָעֶם‎ nj הַנָּה‎ o2? mm 
ְכְלישָרְאֶל. 38 3357 הָארֶב אֶתדהָעִיר וְכִי עָלָה עשן‎ vim 
DAND ` מִוְדהָעִיר‎ Ny nbi אֶתאַגְשִי הָעִי:‎ D S30 הָעִיר‎ 
עַריבְּלְתּי‎ DÀIN 39M) nio TON) nib אלה‎ 153 Syg W 
חי ניקרבוּ‎ WDR v7 onn nw fs: הַשָאִירִידְלְהֶם' שָרִיד וּפָלִיט:‎ 
לְהַרג אֶתדכָּלדיְשָבִי‎ D ní»3» אתו אֶלדיְהוּשָעַ: 5 ויהי‎ 
לְפִי"חָרֶב עַד-‎ nb» בו יפל‎ Dan Wy "Ana הָעִי בַּשָדָה‎ 
לְפִוחֲרָב:‎ nnN 3 הָעֵי‎ Dei וישָבו‎ à Dn 
TM vy my וְעַר-אֲשָׁה‎ vago הַהוּא‎ ota כְלְהַנַפְלִים‎ mys 
ער אֲשֶׁר‎ PITA 793 WN T ייויהושָע לא"השיב‎ DYT WIN כל‎ 
ma הַבְּהֵמָה וּשֶלל הָעִיר הַהיא‎ paz syn כָּליְשְבִי‎ nw הַחָוִים‎ 
vet novis אֶתײיְהוֹשְׁעַ:‎ Ds אֲשֶׁר‎ mim 37» bep ' nnm? 
va Tones mm nin ער‎ nop תלדעולם‎ not YIN 
יְהוּשָע וַירידוּ אֶת-‎ n Pot וּכְבוֹא‎ IWI ער"עת‎ vr nbn 
bv ויקימוּ‎ win שער‎ MADR ANIN וישליכו‎ pinn 152: 
s inn עד הַיום‎ n5 DaN-53 

I3 15MSS + 1969 15" (cf g) |14 ** 6 NY וַיִמָהֶר‎ | 1 frt TAY | 15 1 prb 
:535 | 16 9MSS QOrGLSEPr ya; CE "ya TY | 17 aa >GBAF |b]? SY | 
22 3 1 ל | הָשִ'‎ 251155 Or cod Hill minus recte לו‎ (10,33. Nu 21,35) | 24 * ! 


prb c 68 בַּמוּרָד‎ 01233 (cf 7,5. 8,14"( || ל‎ sic 41 (interv) || 27 5 
636 בָּנִי+‎ | 29 6 ANBI (om 65^F .(שער העיר‎ 


A 


8,30—9,11 JOSUA 305 


mon ^ra NGI ִשְׂרָאֵל‎ "TN nm nim Aw "ifia 
vy yn 5n עליהן‎ man -Nb אַבָנִים שלמות אֲשֶׁר‎ hib nb 
aUe ns MANT OY Dyan? שְׁלָמִים:‎ mani עלות ליהוה‎ 
vipn וכְלוִשׂרָאַל‎ DM *33 «55 -03 משָה יאֲשֶׁר‎ mmn 
הלוס‎ minan 393 igbin מה‎ noob TEDY I cb 
"nsnay raa אֶלמוּל‎ sn nies W בְּרִית"יהוה‎ ONA 
wyn "D? Fn Ta משָה‎ nis הַריעֵיבָל כּאֲשֶׁר‎ ouyoN 
njjxm mmn warns בְּרָאשְׂנָה: *וְאַחֲרַייכַּן קְרָא‎ we 
וְהַקָלְלָהי ְָּל הַבְּתוּב בְּסְפֶר הַתּוֹרָה: 5לְא"הָיָה דָבָר 555 אֲשֶׁר-‎ 
יִשְׂראֵליוְַָשִים‎ Opp c DEAM NIND משה אֲשֶׁר‎ my 
פ‎ —:D3yp3 qnn vm "$m 
וּבַשָפָלֶה‎ 073 mm vaba Wys כָּלהַמְלְכִים‎ voyy my 9 
`a NbNT1 אָל"מוּל הַלְבְנון הַחֲתִּי‎ onim DT wm 5» 
"Dy, עםדיהושע‎ onn m הַחֲו וְהיבוּסי: לוַיִתְקְבְּצוּ‎ "m 
ng "UN שמָעוּ אֶת‎ OWP o yga osi" 
ויקחו‎ vost o בְּעֶרְמָה‎ nia pip ey לייחו‎ vtm 
וּמְצרְרִים:‎ myp2n nói Yò NINI Dien שקים ָלִים‎ 
zn 551 nor nia nini וּמְמֶלָאת בְְּלִיהֶם‎ no npn: 


bios אֶל-הַמַּחֲנָה‎ PRADY הָיָה נִקָּרִים: לָכ‎ vs D 


ub TAYI DN רחוקה‎ yos PR אֶליו וְאָלדאִיש‎ MANI 
אַתָה יושב‎ "aya אולי‎ OTOR אִישײשְׂרָאֶל‎ DN inm 
אַנְחָנוּ וַיּאמֶר‎ TIY אָל"יהוּשע‎ JANS inm na TAN 
nim מַאָרֶץ‎ v?N JANIS וּמאון תִּבָאוּ:‎ ODN "b אֲלֵיהֵם וְהוּשָע‎ 
וְאַת כָּל-אֲשֶׁר‎ ToU כִּישְׁמָעְנוּ‎ TIN יְהוָה‎ D? TIW בָּאוּ‎ INA 
הָאָמרי אֲשֶׁר‎ Cobb aUo עָלָה‎ "UOS עָשָה בְּמַצְרָיִם: ייוְאֶת‎ 
יבְּעשְׁתְרוֹתי:‎ Ss qan" op xpo חָשָבון‎ yo לסיחון‎ pea Sapa 
ATS DITA Wip וְכָלדוְשְבִי אַרְצֿנוּ לאמר‎ IDAT ua "yere: 

32 ^^ »6P; saltem interpunctio Mass. falsa | 33 * 16 8MSS 86 MWH) | 
b 1 PSP | > 262; sed cf 1R 1621. 1 | 34 ^^ add ? | 35 6 -- DANG; 
cf Dt 31,12 | Cp 9, 1 26MSS tsa] | 4 fere 10MSS 6384 1YT53 (cf 12) | 
7 ĉl prb c fere 4oMSS 067 3891 | K NIY; Q "0328 | 10 ** 1 prb c 


6 יושב בעשתרות וּבְאֲדְרָעֵי:‎ (cf 124. Dt 1,4 not) || זז‎ 1 c VarG Edd SP 
Biblia. 20 


306 יהושע‎ 9,12—10,2 
1n» nnr unà אֲלֵיהֶם עַבְּדִיכֶם‎ DAAN) לקָרָאתָם‎ 255 qb 


DNY Da AJN אתו‎ wey DÉ wienn לָנוּ בְרִית:‎ 
in nma nbi נִקָּדִים:‎ mm v2 nan אַלִיכֶם וְעַתָּהּ‎ nao 


wa uva שַלְמותִּינו‎ now) הַתְבְקָעוּ‎ n חֲדָשִׁים‎ SINOD אֲשֶׁר‎ 


HONY לא‎ nim DNN) OTSO DYST DD RD TITI 24b -/ 


nib wa I n" nm nm" v i ybi onb ys 
אַשֶר-‎ "jns m npo ל‎ hypo הָעֲרָה: יהי‎ wet 
יְשְׁבִים:‎ n; dpa vs D ma*p^e wp לָהֵם בְּרִית‎ wm 
a הַשְׁלִישִׁי וְעֲרֵיהֶם‎ Da אֶלדְעְרִיהֶם‎ Na בְנִידיְשָרְאֶל‎ vbt 
230/372 we" הַכּוּם בָּנִי‎ No118 יְעֲרִים:‎ n nsa myexm 
rat) IAS E bpm) yere הַגָשִׂיאִים:‎ 
nt») NN בְּהֶם:‎ yb 5213 N5 nm ישראל‎ YÖN nyra nio 
UPAYA על-הַשְׁבוָּה‎ yp לינו‎ marié ems mno ar 
וְשְׂאֲבָי"‎ Dyp "bh ami vm הַנָשׂיאִים‎ DNS eN לָהֶם:‎ 
לָהָם יְהוּשָע‎ Not? הַנְּשִיאִים:‎ ng? 092 WND noy Bn 
רְמִיתֶּם אתָנוּ לאמר רְחוקים אנ חָנוּ מִכָּם‎ A5 אַלִיהָם לאמר‎ O2» 
osa אַרוּרִים אַתָּם וְלָאדיִכָרֹת‎ nnrys ;Dvat siijypa DANY TRO 
אֶתיְהוּשָע‎ iym DE ma? mg ash my ein 73v 
הָאֲרֶץ‎ S אֶתדכָל- שבי‎ TRY raros" ns בו ה לכ‎ ne 
m STDDN nz לְנַפְשְׂתִינוֹ מִפְּנִיכֶם‎ b NII DPD 
UyM עשה:‎ up לעשות‎ Tora wl) טוב‎ a יוְעתָה הַנְנָ‎ 
יְהוּשָע‎ DADS בְּנייִשְׂרָאֶל וְלָא הֲרָגְום:‎ TO אוֹתָם‎ 23 |» DD? 
onw àm naro my? Danay עצים‎ aen ההוּא‎ nva 
p — אֶלְהַמָּקום אֲשֶׁר יְבְחָר‎ nin 

rum 12272» DOUY Y? Pi yb» nw 10‏ אֶת- 
sov uw‏ כַּאַשָר ny‏ ליריחו »7355 nion Y» nt‏ 
וְכִי הַשְׁלִימוּ "av^‏ נבְעון \ אֶתישְרְאֶל € :n23pa‏ <נִיִירְאוּ מָאֹד 
(vel 1 6 6 12) pro M‏ )30 חטבי עצים ושאבי mo‏ לכל העדה $ 6 2Iins‏ 
ו "2th;‏ 2455 23 | (ויעשו כלדהעדה 67+4°855 6 העדה et ins post‏ יהיו 
(cf num sing in 6M55 om»£L et [sine‏ חטב עצים וְשאָב מים prb (c 6F--2:MSS)‏ 
TQ] in 39; et 67 sine Y) | 24 sic 48 | Cp 1o, 1. 3 6 Abuvifezex (Jde 1,5).‏ 


AN 


wW 


10,3—19 JOSUA 307 


ִּי ער ww nns? pbzl nov‏ הַמַּמֲלָכָה וְכֵי wu‏ נְדוּלָה מִדְהָעִי 
rop 155 PSY TOv :m33 TUN oM‏ אֶלדהוהֶם 
TITON) vAN DYN] mT DADON mate‏ 
人)‏ לָאמֶר: +עלו-אָלי mang n333 01m)‏ ִּיהַשָלִימָה 
אֶתיְהוּשָע Y" BONN bee SANYI‏ חַמשֶת ומלכי "iN‏ 
TÒ‏ רשל מל" Tam‏ מלד-ירמות מל לְכִיש מלדיענלון nn‏ 
um ann)‏ עַל-גַּבְעון וַלְחֲמוּ עֲלֵיהָ: 和 他 33 38 my‏ 
DYDY‏ אֶלְהַמְחָנָה mT‏ לאמר no» TIWA TI IDS‏ 
אלינו sapi a uim 39 nrw mYm‏ אֲלֵינוּ 205-53 "in‏ 
sux at‏ זוועל rm‏ הלל הו Apnobm mpg‏ עמו 
nn 5$‏ החל פ 

nym SDNY‏ אֶלְדְיְהושָע אַל-תִּירָא nb‏ כִּי Dan TR‏ לאד 
"br"‏ אִישׁ :q'j53 nnb‏ פוַיַבָא DTN‏ יְהושָע nonb DMn5‏ 
ny‏ מַרְהַָלגּל: p Am Damy‏ ִשְׂרָאֵל n»n‏ מִכָּה-נְדוֹלָה 
praa‏ וירפס TH‏ מעלה "rz fma‏ ער-עזקה impo‏ 
vi‏ בְּנֶסֶם וּמִפָּנִי miaa nj bgt‏ בּית-חורן Tea nim‏ 
עלֵיהָםֿ mug nos n'a‏ עד-עזקה má? we‏ אַשֶרְמָתוּ 
v2 ow "ws Ta 23‏ יִשׂרָאֶל o 5 :ana‏ =אָ 
"2T‏ יְהושָע nim nn ota mimo‏ אֶתהַאָמלי 255 33* ow"‏ 
bg YONDI‏ 

AS pora Do nt quain שָׁמֶשׁ‎ 
"Tun ערייקם‎ qop m) toto cm 

הַלאהִיא nw‏ עַלסְפֶר "by w^‏ הַשָמָש בַּחְצִי הַשְׁמַיִם 
ולאדאֶץ Dh» N25‏ תָּמִים: n*2 nin soya‏ הַהוּא ג DIIN) v35b‏ 
nim rby‏ קול vag‏ כִּי p :לֶאְרְשְיְל tn» nim‏ 
IS bin P EE‏ עמ אל imosoan nanemr‏ 
nt/on 30316‏ הַמלְכִים myea wann PONT‏ בְּמַקְדָה: לוגד 
mye mwzn) mios NYAN ANSOJ "xo vtm‏ בְּמִקְרָה: 
vU "Dies‏ $3 אַבָגִים לת | אֶל TY mpm nyan "E‏ 


:ינש 


Fes: mss ue ול‎ | 8 16 Q ₪ 952155 א ;בְיָדּ‎ PHI | 
סז‎ * 630 DOTI | ^ 650% DIN | 15 hic vs >Re. 


20* 


10,20—35 יהושע . 308 


inpr אֶלְהִיכֶם‎ nym לָבוֹא אֶלְעְרִיהֶם »^ נְתָנָם‎ MANON nni 
m מִבָּה גְדְְהדְמְאָד‎ nnns LE m יְהוּשָע‎ nop ` A20 
755 ז<ישָׁבוֹ‎ nyia "yos "Na DAD vnus וְהַשְׂרידִים‎ non 
bee xz pins Dibya npe יאָל-הַמְחֲנָהי אֶליְהושָע‎ nim 
וְהוֹצִיאוּ‎ mn AS RS IND יהושָע‎ eye אֶת-לשנו:‎ "v^ 
wh 1 עשר‎ umen TONI DT אי אֶתחְמָשַת‎ 
zip TRINY אלה מַןְ"הַמְּעֲרָה‎ Coen DUDD-nN YÓN 
qo Jens לכיש‎ TONY ni TONN inan TATY 
אֶל-‎ v^ אֶת-הַמּלָכִים הָאֲלה אֶל"יהושָע יקָרָּא‎ ni yia ve 
הַמִלְחָמָהּ הָהֲלָכְוּא אתו‎ "UIN אֶלְקְצִיני‎ 9N ְִׂרָאֵל‎ PANDI 
ויקרְבוּ וישימו‎ mbND עַל-צוְארִי הַמלָכִים‎ DTAS ִרְבוּ שָימוּ‎ 
ְאַל-‎ INTAS VT ַלִיהֶם‎ *DN*Y5 על-צַוְארֵיהָם:‎ OTITA 
אַתָּם‎ "Us יְהוָה לְכַלדאיְבִיכֶם‎ new 722 חַזְקוּ וְאִמְצוּ כִּי‎ ngA 
nyan by וַיתְלָם‎ nino" JIN VAIT bbs1z6 DÀIN DD) 
Dod על-הָעצִים עַדדְהָעָרֶב: ויהי לְעת ובוא‎ wm ויהיו‎ mur 
NATI אֶלהַמעֲרָה אֲשֶׁר‎ niby וירידום מֶעל הָעַצִים‎ PUT ny 
p :ni DPI oyyy miyon `D" by שם וישמוּ אִבָנִים נדלות‎ 
וְאֶת-‎ 331-55 no" הַהוּא‎ nva vii 72? | Re are t 

mess D sm bn ny bs» nipo למל‎ P Ey 
jme עִםדלְבְנָה:‎ mne» mab mipan "ev aa pU 
וְאֶת"כָּל-‎ X25 22^ וְאֶתמלְכָ‎ S T2 nbi nym 
mep Ww/N2 niv» שָרִיד ויעש‎ ni לאְהָשָאִיר‎ PAYN Ü»y 
nes ni Toy bw vU AII m rmv TR 
T ישרְאֶל‎ T3 אֶת-לְכיש‎ nyn inne :23 nn*5 ny n 
אַשַר-‎ b93 ng7W/s Ubpop-nw) zy wo nan השני‎ nva 
12 אֶת-לָכִיש‎ ipo גר‎ qo Bua may 5אָז‎ 5 :3327 nur 
ve^ rms p TP Pokyn oz וְאֶת-עַמו עד‎ DÈT 
ילכה‎ noy וילְחַמוּ‎ zy ויחנו‎ n353y מַלְכִיש‎ top ONDD 


Dona‏ ההוא ip DN 355 inm‏ הַנָפָש Dv ni-w‏ הַהִוּא 


20 = <65* | 21 aa >GBA | bl U^N ל)‎ dittogr) | 241039 | 25 LORN | 
28 1 c 39MSS 6'9MSS(abrv)gLPr£L MANIN vel INN || 33 1 "NUT (8,22). 


10,36—11,9 JOSUA 309 


nnn‏ »55 אַשֶרעְשָה i05220‏ פ run opt‏ וְכְלהיִשְׂרָאֵל 
ninm nij p‏ וילְחַמו עָלִיהָ: לבו Ép‏ 
ְאֶתמַלְכָה Aio UD37-55-DNY mnm‏ לְא"הָשאִיר 
שיד 55 אַשֶרעְשָה nm yoyo‏ אתה וְאֶתְּל"הַגָפֶשׁ אֲשֶׁר- 
:na‏ ס rtm zs‏ וְכָל-יִשְׂרָאֵל d»‏ דְּבָרָה To eni‏ 
לכה nione‏ ְאֶת"כל"עְרֶיה mi^‏ לְפִו"הָרֶב ויחרימוּ אֶת- 
nis Uil‏ לא הַשְׁאִיר שָרִיד ngy-] "mns Tp ww»‏ 
nae : "mao 1335 niv soy mbp yb‏ 
PŠTO DAT‏ הֶהֶר וְהַגָנָב ANYS nŠ‏ וְאֶת 53- 
Apt DNI TOU "NU ND SA‏ הַחָרִים ַּאשַר nis‏ 
VN nim‏ ִשְׁרָאֵל: ns AIW vri vpn vem n»n‏ 
Dom Derea 53 nye ipai TA "Wo‏ וְאֶתדאַרְצֶם 


D mbaba TATON וליאל עפ‎ Pim ap 43 
מַלֶךְּ מִדוןי‎ ao rip Son DD כַּשָמָעַ‎ vw: 1 
"Ua מצָפֿון‎ WY DÍVAT ONY YN TRDNI DY 3057081 
maan xs וּבַשְׁפַלָה וּבְנָפות" דור מִיִם:‎ nius 23 nay 
pn nna "mm 3 "pam neam ^nna "wb ni 
אֲשֶׁר‎ »i» 3 yn» nb» הַמַצְפָּה: +וַיִצְאוּ הַם וְכָלדמְחְנִיהֶם‎ PNA 
הַמלְכִים‎ ba וְסוּס )223 רַבמָאִד: פונְעדוּ‎ 23b עלשְפתהַים‎ 
5 עם-יִשְׂראֵל:‎ onpa? mU EE Y 33mm ויבאו‎ TONI 
nNin ny» "Wi ^» ÓTA NT אל‎ Pero mim nbNN16 
וְאֶת-‎ "pbn אֶתדסְוּסִיהֶם‎ bgn לְפָּנִי‎ mbbr DNN אָנפֿי נתן‎ 
"ov nire ùy- יהושָע כָל‎ Nw TE nn מַרְכְּבְתִיהֶם‎ 
Sena nim Din" :DT3 יפל‎ DRAS nib ֲלֵיהָם עלדמי‎ 
nypi-?) mà nawy וע‎ ni? ערזצידָון‎ DT Exon 
Bn? VIAS TYY עֲריבִּלְתּי הַשְאִיר'"לָהֶם‎ Dan מִזְרָחָה‎ BSO 
36 1 וּלְמַלְכָּהּ + (65)9 * 39 | מַעֲנְלון‎ | bb <65 ע)‎ prb post (לחברון ולמלכה‎ | 
43 hic vs <6%**3 | Cp rr, ד‎ ê? 1 c 6PF£Ls jing )? cf hod Marun, ad occid 
a Kedesch) | ל‎ ? 1 c 65 YDY (cf ad 12,20); cf hod .SemZniyek ad occid 
a Nazareth | 2*1 ]1532 || ^ 6 733 | © 1 prb 15321 (cf SAF:7MSS 68, 
Naged etc]; et 12,23. IR 4,11, necnon Jos 17,11) |: 3 ? 1 prb 6 6P SMT |i 
b 1 prb 6 6E nnm | 8 =? | 7839 (cf 3) | ^ 1 "NU (1033). 


1-21 יהושע 310 


יְהושָע כַּאֲשֶׁר אָמַרלֶו יְהוָה אֶתדסְוּסִיהֶם עקר וְאֶתהמַרְכְּבְתִיהֶם 
D :区 Na "b‏ 

n3 אֶתחָצוּר וְאֶת-מַלְבָהּ‎ T2255 Nun npa יְהוּשָע‎ yy 
wn : ONT הַמַמְלָכות‎ bS היא ראש‎ SI asy“ בְחֲרֶב‎ 
כָּלנְשָמָה‎ «nu לא‎ mnn 325 na^ vD- אֶתכָּל‎ 
"nn -הֿאֲלָה‎ pa^ oin בְּאָש:‎ mp none 
opo tip ov הַעְמְדות‎ "ym - TH mpm uy "ne 
nn b vj DT pum שרף‎ nm» אֶתחָצוֹר‎ now ישְרְאֶל‎ 
337 יִשְׂרָאֵל רק אֶתכָּל"הָאָלֶם‎ 3 en 33 הָאֶלָה וְהַבְּהָמָה‎ 
יכאֲשֶׁר‎ pyb rrwUn אותֶם לָא‎ Dyw לפתָרֶב‎ 
nU» j» משָה אֶתהיְהוּשָע‎ mw] Wu» יְהוָה אֶתדמשָה‎ ms 
אֶת-משׁה:‎ nym אשׁרצְנה‎ 555 na] לָאדהָסִיר‎ vim 
AN) ְאֶתבּלהַגָָב‎ (2 nii PONI אֶתדכָּל‎ pem npe 
shopy ow וְאֶת-הַשְׁפֵלה וְאֶת-הֶערְבָה וְאֶתהר‎ Yn yos752 
nnp pian nypa ayam שעיר‎ nb» pono unen 
rà? mov? óma Da 739 bombado הַר-חֲרְמוֹן וְאַת‎ 
לאַ"הָיְתָה עִיר‎ 19 iones DN אַתיָּלהַמַלְכִים‎ yum עֲשֶׂה‎ 
נִבְעוֹן אֶתהַכָּל‎ "av^ "nn oa ִשׂראַל‎ ak ַשָלִימָה‎ "ts 
לקלאת‎ Bons "pm ְבִּידמַאֶת יְהוָה ו הָיְתָה‎ poB לקחו‎ 
mgnn ny-ntyp "noob הַחֲרִימַם‎ woo אֶתײִשְׂרל‎ nonien 
ויבא‎ o כאשר צנָה וְהוָה אַתדמשה:‎ DUO בִּי לְמֶען‎ 
03715 מִןְדחָבְרוּן‎ "m1 אֶתְהָענְקים‎ noo win npa vium 
הַחֲרִימֶם‎ opyo» יִשְׂרָאֶל‎ cn jm mpm on וּמכל‎ zig 
nii na pi we ow er ְנָקִים‎ n'y»? יהוֹשֶׁע:‎ 
3 אֲשֶׁר‎ 555 PISTON ח יהושע‎ ns TaN ITNI 
לנחלה לִִשְׂרָאֵל כְּמהֹלְקְתֶם לְשׁבְמֵיהֶם‎ rtm nm אֲלמֹשֵׁה‎ m 
p = :ngnoeb nep vus 


ל יוְאַלָה ומַלְכִי הָאָרֶץ אֹשֶׁר con‏ בְנידישְרְאל sv‏ אֶת- 


IO 26MSS 7535 | ra 1 frt DWY (cf 11); sed cf 1028 || r4 1 הַשָמִידֶם‎ 
(cf Dt 7,24. 28,48) || 17 sic QO"; KO bw || r9 43MSS RS (10,1 al) | 
23 39MSS 68 בֶּמ'‎ 


] 1 JOSUA 31 


TPR we מִזְרְחָה הַשָמָש מִגְּחל ארנון‎ ps copa cis 
משָל‎ papa הַיושָב‎ "iN 125 pmo: מִזָרְחָה:‎ IWT 
וְעַל‎ pen m onàn TI ארנון‎ ori-nbt-5y ys מַערֹעַר‎ 
מִזְרְחָה וְעַד‎ na nir עַמָוֹן: יוְהָעַרְבָהּ‎ vi Sa 5nis ps 
nnn jun nip ma qw מִזְרְחָה‎ Hot nawg m 
הָרְפָּאִים הַיוּשֵׁב‎ uv Yan T2 עו‎ baare הַפַסְגָּה:‎ Djs 
עד"‎ ÈT àgbo ran a בַּעַשְׁתָּרִוֹת וּבְאֶדְרָעִי: מל‎ 
mtm yop pi" יבול‎ "Pan wm וְהַמַּעַכְתִי‎ "tan בול‎ 
n nine ne nj c» ow" 3 6משה עבָדייְהוָה‎ 
מלכי‎ TONY ס‎ mI שבט‎ n^ ay ne 
מִבְּעַל‎ ma qva ph b&b um הַכָּה יְהוּשָע‎ WY r2 
rtm nim nyyv הַלְבְנוֹן וְעַר-הָהֶר החלק הלה"‎ nypa 5 
AIWA SDD 738 ְּמַחֶלְקְתֶם:‎ nu^" יִשְׂרָאֵל‎ pvi 
"ns n הנענ‎ "ibm MRP 2ij2s "aem ּבְאַשָדות‎ 

"pm‏ — פ 


vob "DN T 1239‏ הָעִי ONTA DAN‏ אֶחָד: 
TON BUY T200‏ מל man‏ אֶחָד: 
oen‏ רמות T29 Tw‏ לָכִיש אֶחָד: 

Uu» 7729 "ÉN Yosy qon‏ אֶחָד: 
"DN CU 2h TAY 523 weno‏ 
Yes‏ חָרְמָה TM Y25 M‏ אֶחָד: 
"DN rb 1722 "DN 031325 3555‏ 
:RS byna 195 TUN npo "9516‏ 
màn qon‏ אֶחָד "bn FHA‏ אֶחָד: 
PY Jams‏ אֶחָד Jh‏ לשָרון אֶחָדי: 
ope‏ מָדוּן TAN‏ 2- אֶחָד: 
qo TY "Piu "uot 722‏ אַכְשֵׁף אֶחָד: 
JWA Fonz‏ אֶחָד 25 SUN T‏ 


Cp 12, 4^^ 1 6 BAF 319) | 5 ins c 6L עד‎ || 7 8 '53 | 18 ° 1 frt 
(cf 6595 iNY לשָרון‎ PIN ob | 19 = 6*9 D; cfad 20 | 20 * GELL שמעון‎ 
cf ad 11,1 | *? dic eL) (dittogr), et l in 19 מו הזו‎ (6L Aauopuv; etiam 3 
TD); vel ? 1 hic (cf 6^--21M$35 Baat 和 ea Map(p)uv, GB B. Maupu8) מלך‎ 
שמעון אחד מלך מָרוֹן אחד‎ (sine מלך מדון אחד‎ in 19); sic £L. 


106 יהושע 312 


"DN Up 232‏ מִלְדְיְקְְעם 50325 אֶחָד: 
מַלְך 95 535 דור אֶחָד —— UN 2:229 Daa‏ 
iN) UU mobos "DN ny)n 325824‏ — פ 


ADIPI nns vw njv Ni DSi Na hr יוָיהוּשָע‎ 3 
PNI nM]? innt הַרְבַּה"מָאָר‎ Dos וְהָאֲרֶץ‎ DA בָּאתָ‎ 
מַן-הַשִׁיחוֹר אַשָרו‎ OPĚT 5» DAVOSI כָּ"נִילות‎ DWYT 
inyon 277A "rax nyy עקרון‎ ap וְעַד‎ nw aby 
וְהָעֲקְרּנִי‎ wan הָאֲשְׁקְלּני‎ MNT) Cnm סרגי פָּלְשְתִּים‎ 
לצִידנִיס עד-אַפְקֶה‎ ws הכּנענֹי וּמֲעֲרָה'‎ pgb "ne^ וְהָעוִים:‎ 
yN vota plz TT ^53 PUNZYS הָאָמרִי:‎ ^uicw 
nies "24 "aUv536 ער לְבוא חֲמֶת:‎ Daun mp ָד‎ 
站 אורישם מִפָנִי 33^ יִשְׂרָאֵל‎ C038 jv DÒ עד-מִשְׂרְפת‎ 
PSTN חלק‎ aayy pps כאשר‎ Oaa הלה לִִשְׂרְאֵל‎ 
sps השְׁבְט הַמְנָׁה:‎ "ny הַשְׁבְטִים‎ PPANS nbmis NNIT 
iTA "ara משָה‎ no jh) נחֲלָתֶם אשר‎ cnp? הָרְאוּבֵני וְהַנְלִי‎ 
על"‎ ww יְהוָה: פמערוער‎ ap מֹשֵׁה‎ nip כאשל נְתֵן‎ nmm 
BaTh בְְּוְַּגְּחַל וְכֶלדהַמִישָר‎ ow אַרְנוֹן וְהָעִיר‎ omine 
עד-‎ paypa 55 הָאָמרִי אֲשֶׁר‎ Jn סיחון‎ y 53ye :Ta 了 TY 
pn וּנְבָוּל הַגָשוּרִי וְהַמַעַכְתִי וכל הר‎ sony: עמון:‎ 3a 5:33 
nna qoos בַבְּשָן‎ My mpya? -הַבְּשׁן עד"סלכה:‎ b3) 
Mois iD משה‎ n» הֶרְפְאִים‎ "rn "NUDO הָוּא‎ Pya 
n2yb) mw ap הורישו בְּני יְִׂרָאֵל אֶת-הַנְּשׁוּרִי ְאֶת-הַמַעכְתִי‎ 
"m i3 לא‎ "in m purs הַזָה:‎ nen ישְרְאֶל עד‎ 33P3 
b nom כַּאַשַר‎ Vin. הְוּא‎ Bop Yos nim "P 


— nip בְנִידְרְאוּבֶן ְמַשֶפַּחְתֶם: יהי‎ nb משָה‎ vs 


מערוער אש" עלדשְׂפתנחֵל pins‏ וְהָעֵיר שר בְּתוהַגחֵל וכלי 
frt dl (cf 18) | Cp 13, 2 prb crrp | 3/4 ** 1‏ 24 | לגליל prb c 6B‏ 231 - 
in 4)‏ אפקה prb MIYAN || 5 *? crrp; propos (post‏ 1 ?4 | וְהְעוִּים HDA‏ 3 6 
הא )5( (PÐX in Phoenicia ad orient a Byblo), vel‏ עד גְבוּל $337 
quzb2) nb33] (pBM in Sarona; 12,18) | 7/8 ^? vb quaedam excid: 1‏ 
vel simile quid|| g 1 prb c 67 为 |‏ ,וחצי הַשָבָט: כי חצי שבט המנשה !153 
dl c 6 (cf 33, Dt 10,9. 182) | 15 praem frt c 6 YYY nbp TON)‏ 14 
(vel ? ad init m‏ בָחַל ny5‏ 25 יִשְׂרָאֵל בְּערְבוֹת מוּמֶב amS ayy‏ 
^m "WN, cf Gn 6,15 [karaheptahds tantummodo Tic in 6).‏ 


14 JOSUA 313 


nipp הַמּישֵׂר יעֲלימידְבָא: זי חִשְְׁון 2939722" אֲשֶׁר בַּמִישָר דיבן‎ 
וְשְׂבְמָה‎ mne וּמַפָּעַת:‎ nbops מעון: יי וַיְהַצָה‎ bya ma wi 
הַפַּסְנָה וּבִית‎ NYS) cipe mave הָעַמָק:‎ wn wa mm 
אַשָר‎ "jew 3725 סִיחוֹן‎ miop הַמִישַר‎ wp :“וכל‎ impu" 
ws P poyasini no njn jv payna q 
הְאֶרֶץ:‎ "at^ סיחון‎ "203 yay ne וְאֶתזחור‎ wmm Bpynw 
אָל-חַלְלִיהֶם:‎ anna הקום 08 בְִיִשְרְאֶל‎ yia *וְאֶת-בַּלְע‎ 
לְמַשְׁפָּחוֹתֶם‎ a raa nena n? 23225 T7082 IN 3 983 יהי‎ 
7g wx» neov משָה‎ a o cy um DYI 
אֶרֶץ בְּנִי‎ im לָהֶם הַגּבוּל .9 97023 הַגְלָעֶד‎ mes לְמִשְׁפְּחוֹתָם:‎ 
AAAI רמת‎ patnpwvs sa? עדדערור אֲשֶׁר על-פּני‎ Duy 
njo3 mà הֶרֶם‎ na pobavr rà baay וּמִמַחְניִם‎ nba 
הַירְרְּן 533 עד-‎ pem o5 puro מַמְלְכוּת‎ "m. PSY) NRY 
nphet/p? 3733 Nona מִזְרָחָה: את‎ py nay Mao קצה‎ 
nio bat פיותן משָה לחצי‎ o + וְחַצְלֵיהֶם:‎ DY 
mnes nón: "e :nnhevo5 935733 nbb "mb ויהי‎ 
אֲשֶׁר בַּבְּשָן‎ TW nino) כְּלהַבְּשׁן כְּל"מַמְלְכוּת ו עוג מלרהַבָּשן‎ 
av mbo Y ww וְעַשְׁתְרוֹת‎ E "Sm ששִים עיר:‎ 
בְנִידמָכִיר לְמִשְׁפְּחוֹתֶם:‎ "wn בְַּדמְנַשָה‎ ^25 ux m2 
Ty me מוֹאָב מַעבֶר‎ nia nue אֲשֶׁר-נחל‎ nose 
שאל‎ YON ním נחלה‎ nb 1375 vn babovss מִזְרָחָה:‎ 
ס‎ Dj? 721 הוּא נִחֲלָתֶם כַּאֲשֶׁר‎ 
DAIN אֲשֶׁר נְחֲלוּ‎ WI 四 Na בְנידיִשְׂרָאֵל‎ vni now 4 
DNT וראשי אבות הַמַּטּוּת לבְגי‎ pia rtm הכהן‎ WIN 
neen npynb^ יְהוָה בְּרמשָׁה‎ my כּאֲשֶׁר‎ opona bya 
הַמַמָה מַעֲבֶר‎ "sm המטות‎ YY נַחֲלַת‎ nýa jh3795 הַמטָה:‎ sm 
DBD MY 9RT 3 בְּתוּכֶם: כִיהָיוּ‎ nom IN? 0173) jm» 
| 16/17 ** 1 prb c 6^ DYTI) ל 16 || עדדְחָשבון:‎ 1 c fere 40MSS ]עד‎ 
211 prb 55 | 22 15MSS על‎ (Nu 318) | 24 = 6 למטה נד 8 ;335 גד‎ | 
26 ? lc 6^--:MSS(£Dyg (cf $) ^33 )65 AaiBwv, 691755 Aaguv; nulli MSS 
legunt ;(ל‎ vel ? 2T Nb (2S 945. 17,27) | 28. 20MSS JE WD | 29 = <65%| 


30 17MSS 63 ְכָל-‎ | 33 ** 268^ (cf 14) | Cp 14, 2 aa 1 DDR Yoga. 53122 
(cf vb in 6) | ל‎ frt ins 6 12MSS לְתֶת‎ (cf Nu 34,13). 


14,5—15.0 יהושע 314 


nat/? Dyos "e posa וְלאנְתְנוּ חלק ללָו'ם‎ eme nib 
יְהנָה אֶתדמשָה 1 עַשוּ‎ ms לְמִקְנִיהֶם וּלְקְנְיָנְם: פכַּאֲשֶׁר‎ amus 
בְנִייְהוּדָה‎ %6 D יִשְׂרָאל ויחלקוּ אֶתְהָאֶרֶץ:‎ va 
nr? הַקְנִזִי אַתָּה‎ njbvja 222 VN "DN 23533 Mb 
על‎ nns על‎ ps ur to ntn אל‎ nim DTW Ann 
"xy nio שלח‎ S» niv DPP S332 区 Pa DUM 
מקדש בִּרְגְע 5105 אֶת-הָאָרֶץ וְאֲשֵׁב אתו 037 כאֲשֶׁר‎ "DN ny? 
מִלָאתִי‎ Dy Dyz הַמְסִיו אֶתלָב‎ "y vp אֲשֶׁר‎ DN עַםלְבָבִי:‎ 
pu N5-DN לאמ‎ Ran Dna nb ya yos ְהוָה‎ "YN 
DNO 6 BAV TUA nim? mnn Y ni 3 "aW "Us 
אלמה‎ am SITAS Do מז הבר‎ niv vm cy" 
ּשְמונִים‎ UE ANE DT Sy וְעַתָּה הַגּה‎ 203 bw TOYS 
TN 153 nU s rbv ara ts pin bf שָׁנָה: ייעודְנִי‎ 
אֶת"הָהָר‎ smga TAYY וְלָבוֹא:‎ ns nonomo nny YD 
7p NÝT nya הַהוּא כִּי תָה-שְׁמַעְת‎ bfa nym Tw nin 
אוֹתִי וְהָוּרִשְׁתִּים‎ ym CON nva nó שֶם וְעָרִים‎ cpu 
nip אֶתחָבְרָון לְכָלֶב.‎ qp יהוּשָע‎ 02321153 :mm 921 כּאַשר‎ 
TU nm "npn mv 3525 yat" nmg 27 yis iom 
rn nds ie now njm vins SS יען אֲשֶׁר‎ na ntn 
TORY yc) Hun Depos קִרְיָת אִרְבּע יהָאֲדֵם הַנָּל‎ D? 
p — :npnebo 

ong לִמַשְׁפְּחֹתֶם אֶלנָּבוּל‎ npm wa nbb? oqen uw 5 
D. npo ai ^3 לָהֶם‎ vr תִימָןי:‎ npo nai מִדְַּריצְן‎ 
Day למעלה‎ ady NY :n23) מְִהַלְשן הַפֹּנָה‎ non 
TÄS mopy | Wp וְעָבַר‎ ria wp מִנָנֶב‎ nl mS um 
DISSH "mam br הַקּרְקְעָה: יוְעָבֶר עַצְמונָה וְיְצָא‎ 20D 
-9 nòn. n" np גבל‎ :233 Zen *n3? mn ne» oxi 
"b rem מקצה‎ Din po צנ‎ NNDS ín prem mp 
81 prb 10571 (Dt 1,28) || Ir sic M | 121 V3N || 15 ^? 6 (untpóroňgç) 
sU הָעֲנָקִים‎ DN; cf ad 15,13. 21,11 | Cp 15, 3 ^? Nu 34,4 חַצַראַבָר‎ NYY ] 


4* KANN: Q 7) | * 6 39; c לכם‎ cf Nu 346 | 5 * 6+ כל‎ | * oportuit 
v 6 hic incipere. 


15,7—28 JOSUA 315 


ix uan nb» הָעַרְבָה‎ ma? peso cà») noun ma הַנּבוּל‎ 
"js njtósY "moy poro Boon nyy mw n 
5s "2v 5735 2330 למעלה אַדְמים אֲשֶׁר‎ ADAN PITON 
2 3 הַגּבוּל‎ a998 אֶלדעין רגל:‎ TDNSh DI אלמי עִיןְשָמָש‎ 
אֲל"רָאשׁ‎ exin EET DAT SI הַיְבוּסִי מִנָּנֶב‎ UER nin 
sm DATY npa אֲשֶׁר‎ nb bra הָהֶר אֲשֶׁר עַל-פּנו‎ 
הַר-‎ siy- NW nimb3 "D Tyros "n מראש‎ bx Rn 
noyan יַעָרִים: סב הַגְּבוּל‎ mop s nva ova "Dh Iro? 
oos מַצָפוּנָה היא‎ muy "peo áp) שער‎ r5 np 
צְפוּנָה‎ py ANDY oan sius sen וְעַבַר‎ Yma T 
NINSA Yu INID NY "byin-u] 2r) nins ovn Nm 
nmm ונבל זה בול‎ or ne n exti me הַגְּבוּל‎ 
Tina Pon i niea abby: לְמִשְׁתּחֹתָם:‎ "ap 
היא‎ PIVI אבי‎ y20s לְיהושָע אֶתדקרְית‎ nm Drby nimus 
וְאֶת-‎ WYNN הענק‎ o3 אֶת-שָלושָה‎ 35 bw Uva man 
"DU "a אֶליְשָבִי‎ Uo bysyis וְאֶת-תַּלְמי ידי הַענק:‎ | VAIN 
Qbe-nmp-ns TIAN 35; "DNNM:6 mD דּבֶר לְפָּנִים‎ 
um NINY mw imu Ra nb2r-nw 42 nno nj 
לו אֶתעַכְחָה בַתָּו לְאֲשָׁה: הָי בְּבוּאָהּ וַתְּסִיתָהוּ‎ É ES "DN 
מַה-‎ 25» nop" וַתִּצֶנַח מעל הַחֲמָוֹר‎ mi לשל" מַאֶת-אָבִיהָ‎ 
noi לי‎ nnn SAD àn yw *» n33 San ל פוַתּאמָר‎ 
NAATA nb nw nbp nha ng: n5] mb 

Diya WM p בְנִי-יְהוּדָה לְמִשְׁפַּהֹתֶם:‎ neo nbn) ואת‎ 
ונר‎ TET Php 72332 DNY אֶל- גבל‎ Aa למטָה‎ ASP 
DÀ) y^ npn mem vupys imp ym יוקינה‎ 
YAYA DNE IT יא‎ man חֲַתָּה זוקריות‎ NSS iNY 
YAY "zn שועל‎ TAS פּלָט:‎ MA PAYT IA SAT II 
7 aa 1 383; cf 6 kai xarapatva | ^ 18,17 NIYA (S ,נלילא‎ ut 18,17) | 

8 10MSS $ ins ב)"‎ | g <65*; 8 Typ | 12 1 D ה)‎ dittogr) | 13 6 DX; cf ad 
14,15 | 15. 16 ? 1 ספר‎ -- (aeg Bait-tupar)|| 18 GEMSSY IMD; cf ad Jdc 1,14 | 
Ig *™ l prb c 6(A) 二 ca :6MSS(cf 65 1384 MANA N93 nw) עֲלִית‎ noi ns 


(cf ad Jdc 1,15( | 22 * Neh 11,25 ל |דיבן‎ 1 vel וְערְעֲרֶה‎ vel ($:MS) "^y (BRL 
ApounA; cf 1S 30,28) | 24 1 prb DU}; cf ad 15 154 | 25 ^? 1 ism ne. 


15,29—62 יהושע 316 


WPRP inum 621 Toros נְעָצֶם:‎ ovr 29229 impias 
m'y»? TAN pDEY וְשְׁלְחִיםי‎ NIA DD) TDT 
וְצְרָעָה‎ ANDAY TWS o — :y uum וְתָשְׁעֹ'‎ myy 
omi Abyss וְהָעִיגֶם:‎ men nmi pyy DAP ְאַשָנָה:‎ 


Y WIE 


שוכָה וְעוקָה: >וְשָערים ועדיתים Dy con nymn)‏ אַרְבֶע" 


nBsenm) ores suum nm p33 ס‎ cj sm עֲשְׂרָה‎ 
nti וְלחְמָס וְכְַתְלִיש:‎ PAI i029? npyat ילְכִיש‎ ow np 
nj3» ₪ IpI עָרִים שׁש-עֲשׂרָה‎ npe ונְעמַה‎ TA 
וּמָרַאשָׁה‎ DIIS) וְאַשָנָה וּנְצִיב: ּקְעִילָה‎ nnsvye gp này 
prp im sm) mepóm qmyprss o c] um vyn עָרִים‎ 
D Tysa o apm Tys כָּל אֲשָׁרזעלײיך‎ nb» 
aan 24397 עד-נחל מִצְרָיִם וְהַיִם‎ pam בְּנוֹתֶיהָ‎ ni pie 
nje-n"yn וְשוּכָה: פוְדַנָּה‎ ToN "OU םס 5וּבְהֶר‎ 
"nns ay 193 form ועָנִים: ייוְְשָן‎ RAYN 23915 i37 הָיא‎ 
MRATANI ארב וְדוּמָה וְאָשָעָן:‎ o» וְתַצְרִיהָן:‎ moy 
yum n'y pw qan וְקְרְיֶת אַרְבּע היא‎ nem :PSN1 
n by NYISS inen DSS וְחַצְרִיהֶן: ס‎ 
יתור‎ Anns עָשָר וְחַצְרֵיהָן: | ס‎ DY ִּבְעָה וְתִמְגָה‎ pens 
* p ATRD Uv DY jpnowy norma) וּמְערֶת‎ sms 
פ‎ TRT mat DY nan mw? np >קרִיַת"בעל הָי‎ 
DPI ועיר"המָלח‎ A ימדב ית הֶערְבָה מדִין וּסְכְכָה:‎ 
28 1 c GBA ₪ Neh 11,27 111321 | 29 19,3 7122, 1Ch 4,29 71272 || 30 1 
vel. וּבְתוּל‎ (19,4), vel YINI (ICh 4,30), vel לא"nיַבּו‎ (18 30,27); 6 Baionh | 
3r? 195 ,בִּית-הַמַרְכָּבת‎ 1Ch 4,31 01223. M3, Neh 11,38 7222. | ^ 19,5 
TRD SN, 1 Ch 4,31 DPW חָצַר‎ | 32 ? 19,6 1825 MI, 1Ch 4,31 N92 2| 
5 196 PIY, 1Ch 4,31 ועין רטזן 1 = || שערים‎ (Neh 11,29) || % praeeunt 34 
nomina; 5 igitur delenda: ? 26 וחצר-שועל 28 ,וביתדפלט 27 ,ושמע ומולדה‎ 
,באר שבע ובנותיה‎ utpote ex Neh 11,2627 hic ins (cf Jos 19,2.3) || 
36 praeeunt 15 nomm; aut dl (c 65%( yl, aut 1 (c 6) PAAT | 40 1 prb 
c 29MSS Bir?! || 42 (6B 100%; 65MSS Agak) 19,7 ,ער‎ 1S 30,30 THY, 1Ch 
4,32 DO" || 46 1 prb c 6P (Agndwe) mi 区 Nm (10,40) | 47 1 c Q, 64155 90 
הַּנָּדוּל‎ | 49 6 rpauudrwv (?^1BD7D; v 15)]| 501 ybnUüs (21,14 a) | 53 KO 
DIY | 59 * 16+ c 6^ (BaiGavuv) ]13y7 723 (cf hod 827 Anz) || ל‎ ins c 6 
33) CDD) P) be) וְקוּלְן(?‎ Bey) וּפְעוֹר‎ nn ma הָיא‎ nme) ytpn 
im TEYS ny) וּבָתָר(? וּמְנחָה‎ BU?M (pro nio 1 ₪ nno 
[65MSS Ma(v)vay], cf 1Ch 2,52). p i 


15,63—17,6 JOSUA 317 


Doy "auf pans D mt Uv ny y 
mm ^n עד‎ 

nnam tem ירי למי‎ pe הנלי לב יוסף‎ siar 6 
"ur npo מִירִיחָו 03" בּיתדאל: וְיְצָא מִבַּית-אַל‎ "moy "iem 
A הַיפְלֵמֵי עד‎ 7317 nbi Ty עְטְרְות:‎ conn iN 
IDy יָמָה:‎ SAND וְהָיוּ‎ aw pana בֵּית-חוֹרְן‎ 
s" onay? mob8733 ET וְאֲפְרָיִם: ויהי‎ ID בְנידיוסף‎ 
SE עליון:.‎ pun mac CN עטְרָות‎ nmi נחְלְתֶם‎ "us 
HU nsa מַזְרָחָה‎ oun 2p peso Anaan "nen 9537 
מִיְנוֹחָה עְטָרָוֹת וְנְעַבְתָה וּפָנַע‎ Tw מִמִזָרֶח יְנוֹחָה:‎ PN m 
vm nip גחל‎ Ag uin q^ mésos gren ריד וא‎ 
oar לְמִשְׁפְּחֹתָם:‎ mpna neb non. זאת‎ ne» vONSD 
Dwd mya nom qa ns uS in 
023 הורישוּ אֶתהַכּנענִי היישב‎ N51ro mm 
D למס"עבד:‎ v1" nin עַר-הַיוּם‎ DAs pa הַכְּנענֹי‎ av 

313 ron יוסף‎ «22 NY172 nup הַגּורְל לְמַטָה‎ mw 7 
m5 im TOTON כִּי הָוּא הָיָה איש‎ join "M מִנַשָה‎ 
אַבִיעָזֶר‎ 3 Énhetp הַנֶּותְרִים‎ nui zb <וֹיהִי‎ gium 
שְׁמִידֶע‎ wu» "bna DĚ אַשְרִיאֵל‎ 3a» parraa 
n7 PRAE הַדכְרִים לְמִשְׁפּחֹתֶם:‎ apna méio a אלה‎ 
Aby כִּי אִמ"בְּנוֹת‎ mu3 $ "nuo nie» Tobis 1952713 
M55 mapan sm nib na nj3 מַחְלָה‎ vn33 שמות‎ 
Am לאמר‎ DNDI uem nii vem sey yn bos 
יְהוָה‎ ady ngo pw אַחֵינוּ‎ Tina nm) wo-nnb תדמשה‎ ny 
YD 1$ ny nyon יפל‎ mas אֲתֵי‎ TA Dni 
נחֲלָה‎ sm) nap nma s ame אֲשֶׁר מַעַבָר‎ yam pr: 
הַנָּותָרִים:‎ neci nm speim Pom $33 Tina 


"o 


63 K; Q 152? | Cp 16, 1 ** 6 53332 zm | ** 65 noy, ec המ‎ 
post בהר‎ (? | 1b bma 337b בָּהֶר‎ me ny cf 18,12b) || 2 6B post 
בית-אל‎ 1 | ga Pe DORSA | 6 3 hic fini vs 5, et ins ER VY (vel simile 
quid) ante המכמתת‎ | * <55%58 | 7 1h 7,28 23] 9 1 c 638% 193227 vel 
nt»333n| Cp 17, 3 ?1 וּלְצְלְפחַד‎ (6 xoXn(g)aob) | 4 29MSS 69 “T2. 


1-4 יהושע 318 


don) noU aby מְאֶשָר הַמִּכְמְתֶת אֲשֶׁר‎ nun 23 mw 
men ws nm nns תַּפּוּחַ:‎ ry SON TATON Sa 
n233i nip ori הַגּבוּל‎ Ty IDPS y» nan 723708 men 
m :ה למנה‎ 六 全; DDD; n31j men הצאתיז‎ DE לתל‎ 
imn וּבְישׂשׁכָר‎ psa print NOS fl) mun 
nom ppa pya בְּישָשבֶר וּבָאֲשַׁר‎ nap? ינְַהִי‎ 
*3U/ S132 עין-דר‎ "at^ דָאר וּבְנוּתִיהָ‎ "Sons TAN 
io Moy הַנָּפַתי:‎ nv וּבְנוֹתֶיהָ‎ m "av Aa JWA 
Pwa nat irn Sets TONI DY RS להוריש‎ nio 2 
vnm אֶת-הִכְּנְעָנִי למס‎ m יְשְרְאֶל‎ sa ipm» mo הַנְּאת:‎ 
לא הוֹרִישָׁו פ‎ 

v3 name‏ יוסף ahs? vymeny‏ מַדוּע נָתַתָּה לי גְחַלָה 
uw TY oam my 50‏ ערב עדי אַשֶַרדְעִדְכָּה 233« um‏ 
nim my nv; ADN 3 DV7DN VAT DÁN N5‏ ת ל 
PS DNDI pun pur n‏ 35 הַרדאֲפרָיִם: ומר בְּנִי 
2:2 לָאמצֵא 22m 07 E‏ בּרְוֹל 33337723 הישב בְּאָרֶץ- 
pera‏ לאר בְּבִית-שָאֶן TÄND‏ ולאשר pora‏ יזרעאל: : DDNS1I7‏ 
יְהוּשְׁע nó" Maby‏ "לְאֶפְרִים meas‏ לָאמָרי n2) nhN 3D»‏ 
גול maso Er‏ ?3 גול = אֶחָד AI‏ הר יִהְיָה"לֶךְ une»‏ הוּא 
SANSA 35 "Nn ns‏ כּידתורֶיש אֶת-הַכְּנענֹי כִּי 222 5ma‏ 
pm‏ וא p‏ 

opiny Dy apt כָּל"עדַת בְּגִיהִשֶרְאל שלה‎ ga 5 
יִשְׂרָאֵל אשר לא-‎ i23 נַכְבְּשָה לפְּנִיהֶס:ּ <וִינָתְרוּ‎ posm מועד‎ 
ow saby PT N שְׁבְטִים:‎ yY anb ny Yom 
n59 נְתַן‎ YS אֶת"הָאָרֶץ‎ ne itx Dòna DAS עֲר-אָנָה‎ 
nibii Baw DWI שלש‎ Dab 3374 DNN TOR n 
אַלִי:‎ 8a נחִלְתֶם‎ CA? אוֹתָהּ‎ inj" ps2 ְיְָמוּ וִתְהַלְכ‎ 
9 * 1 prb DYA |ן‎ ? 11MSS WY (cf 15,7 etc) | xx ^? »6P (homoeot?)| 
b-b 1 ‘QW (sed וישבי‎ hic quater errore quodam ins; cf Jde 1,27) || ^^ <68 | 
dd S gLgL | *1 prb n53n (6 z^ 1321 lin Nagc0a] 537 DUoU) | 14* 33MSS 


-bא‎ |^ aut dl (c 5MSS), aut | על‎ |15 ** »62^ |16 1 prb c $7525] 17 ** >68% | 
18 = gMSS WJ; al multi Q S) | ^ 6 3399 ARIY כִּי‎ | Cp 18, 4 262^. 


1 8,5--20 JOSUA 319 


ajn aayy Jp»* וְהוּדָה.‎ mp p] nyav? 5וְהַתְחַלְקוּ אתָהּ‎ 
PINS 33222 DÁNY ֲל"גְבוּלֶם מִצָפון:‎ iv^ יוסף‎ ma 
nym a5? א פה‎ Day mmy nm s nnsam 2 nya 


ia mum לפנ‎ bà nz uw nbi ושוּבו אל‎ Amts "na 
neon nya DY mane" PS וַַעבְרָוּ‎ DWNT פולב‎ 
VYT nib ורישל‎ mov אָלהֲמַּחֲנָה‎ PATON ויִבָא‎ "boy 
ִשְׂרָאֵל‎ 35 PONZTDN ְהושֶׁע‎ DY pm nym 355 nova 235 
לְמִשְׁפּהֹתָם‎ ayana nep גבל‎ by = p open» 
m5 Y בָּנִי יוסף:‎ p» יְהוּדָה‎ 52 pa D 5m) Ay 
yg V nni-w הנבל‎ nbys pvo nes ns» p 
nio ày אָנְן:‎ ma מִדְבָּרָה‎ TÁRSA Aim np 333 nb» 
nY 5933 TM byna in na Aw 5n אֶל‎ nn sån 
Ò) 5337 +וְתָאֶר‎ AA mma 2335 עֲל-הָהָר אֲשֶׁר‎ Wis 
nw An ביתזחרון‎ wey אֲשֶׁר‎ ayo na SnSS5 
ns] mnm ua vp mus np s" רובעל‎ DARSA 
SS n הַגבוּל‎ NS "e מִקְצָה קרית‎ n331j-nsesss פּאַתִים:‎ 
על 327 גִי‎ QN Sn ny מי נָפתּוּחַ: 5וְיָרַד הַנְּבוּל‎ 这 bo 
אֶלדבָתַף הַיָבוּסִי‎ nn צְפְוֹנה וְיָרד גי‎ DNDN Tora UN rina 
אֶל-‎ Ri UDU NS PSA דוְתָאָר‎ i53 וד עין‎ ni 
"PY INTIA בּהן‎ Jo T pts ילוי אַשְׁרינְכַח מעלהל‎ 
-by הערְבְתָה: וְעָבַר הַגְּבוּל‎ Tw ayas agwi nnz-ow 
הַגְבוּל אֶל-לְשׁוֹן יִם-‎ AINSI | mn צְפוּנָה.‎ Posn-ma nn? 
-99 和 myaye :333 A זה‎ 2232 mm TSON nes nona 
D pay qp» 3a אתו לְפְּאַתהְקְדְמָה זאת נחלת‎ 


ַיַבָאוּ 6 9 | נַחֲלְתוֹ (Dt 199); cf‏ ?12 ? 7 | (619 לשבעה 314155 6 

ed 6 | ro 32MSS $ 人 3 | 14 א‎ mm 0 וְהָיוּ‎ | 15 * 6 bya (v 14) Il 
b errp (6P£L eic 'acew, 6A eic Faw, pro הַר-עפְּרון 15,9 ;ימה ויצא‎ | 16 6 
POY בְּקְצָה‎ = 158) | 17 * 7 boy] | ל‎ 18MSS '£5 (157) | 181c 6 
"3 (15,6) | 19 * K ;וְהָיָה‎ Q 1| ? | c 5041585 8 תוֹצָאוֹת‎ | 20 <68% 


19,17 —18,21 . יהושע 320 


לְמִשָפְּחתֶם: NT oo‏ הַעָרִים לְמַטָה 3 בְנְיָמָן לְמִשְׁפּחְוֹתִיהֶם 
nv‏ וּבַית"חֲנְלָה :psp per‏ <וּבית הָעַרְבָה moss‏ וּבית-אָל: 
DWY‏ וְהַפָּרָה impr)‏ :וּכְפַר y2j wovmé ia‏ עָרִים 
D pem noyer mn‏ 55גַּבְעָון npyanys intu npy‏ 
היא רשל בת IYIN "oy nip‏ וריה nm DNT‏ 
Jp‏ לְמִשָפְּחתֶם: | פ 

ban u$: 19‏ הַשָנִי rnynu-33 nep? opus‏ לְמָשָפְּחותֶם 
una nbn. 3‏ נחלת paaa‏ ייהִי Na apma ng?‏ 
שבע yàe‏ וּמְלְרָה: SS‏ שוּעל וּבְכָה וְעָצֶם: AND TAAI‏ 
NAATA PNS inpum‏ וְחַעֶר סוּסָה: mI» MaS‏ 
"me^‏ עָרִים meg" vov‏ וְחַצְרֵיהָן: ז'עין ירמו וְעַתֶר' n'y py‏ 
yat‏ וְחַצְרֵיהָן: *וְכֶלהַחצרים אשר AIDI‏ הָעְרִים non‏ יעד" 
בעלת בְּאֶר רָאמַת 233 זאת neb nbn‏ בְגי-שְׁמְעון לְמִשְׁתָּחֹתָם: 
Bara‏ בְּנִי nm‏ נחלת 32 שמעון Anma pon aSo‏ רב 
ns nio‏ בְנִי-שְׁמְעוּן dina‏ נְחַלְתֶם: by pro p‏ 
השָלִישִי לבני 1231 לְמִשְׁפָּחֹתָם nnon. xs n‏ עַדדשרִיד: Dept‏ 
sa‏ ו nib‏ וּמַרְעלָה nt/372 YADI‏ וּפָנֶע E‏ הַנָחַל אֲשֶׁר saby‏ 
noy. Tóen Av DYIP‏ מִזְרַח השמש "n n*oz bxai-bv‏ 
nO33270N Ni"‏ וְעָלָה יַפִיעַ: AY ME‏ קדְמָה nni ng‏ 
appr nyan "when [Y v? Typ nn ep‏ אתוי bip‏ 
VARSA Nm qon "ries‏ גי NTD‏ יוְקטָתי 2073" qnit‏ 
ידאה" וּבית muy npo‏ שְׁתִּים-עֲשְׂרָה וְחַצְרִיהֶן: >יזָאת נחלתי 
בְּנִיזְבוּלֵן לְמִשְפַּחותֶם הָעְרִים o :ןָהיִרְצַחְו TONI‏ 3057 


22 65 0337 | 24 1 prb c K AYN (6? xai Move); Q MAYI | 28 31 
c 658 וגבעת‎ | ^^ 1c > יערים‎ nm || > 1 prb c 6 שלש‎ (in28 צלעדהאלף‎ 
unum nomen; sic 6^L; >6B) | Cp 19, 2 6997 YAV 15, 26 cf 1Ch 4,28 GBA 
(= ישוע‎ Neh 11,26) | 3 cf ad 15,29 || 4 cf ad 15,30 || 5/6 *? cf ad 15,315 | 
6 ל‎ praeeunt 14 nom: ? dl ושבע‎ 2 (ICh 4,28 M), ? 1 hic "YAW | 7 =! עין‎ 
J} רמון‎ (cf GELL et Neh 11,29)]? cf ad 15,428 *? cf 9937Y 1Ch 4,531 
IO 1 frt TW (cf $ TITWN; et hod 727 Schadua) || 12 1 frt c 6MSS TYD | 
I3 **1 prb רמונה ְתָאֵר‎ (cf ad 21,35) | 14 è dl prb c 6 || ? sic 8 c multis 
MSS 6; al מצפון‎ | 15 ^ prb = AYP 21,34, קטרזן‎ Jde 1,3 || ? 1 6 6%55 וְנְהַלל‎ 
(21,35) | * 65 PYAYI; cf 111] 2 12MSS Y; cf 6934 | 16 15MSS 69 十 NBD. 


I9,18—41 JOSUA 32I 


aAa לְמַשְׁפּחותָם: הָי‎ "act" yw» yay) הַגּּבֶל‎ NY 
MANY NIAI pet pne וְשׁוּנֶם:‎ NRT MAp 
פּצֶץ: *וּפָנַע הַנְּבוּל‎ mavmn priino non ְקְשְׁוָאֲבֶץ:‎ 
wy my ma ְבוּלָם‎ NINSA שמש וְהָיוּ‎ mas וְשַׁחֲצומָּה‎ i203 
לְמַשְׁפַּחֹתָם הָעָרִים‎ ntn nen nono את‎ qmm mer 
oA nbo5 הַגורְל הַחֲמִישִׁי‎ NSs124 D Jmm 
וכטן ואכשף: **ואלמלדד‎ "bm npn nins "mes לְשְָּׁחָֹם‎ 
mw 207 בְּכרְמָל הַימָה וּבָשִׁיחִיר לִבְנָת:‎ VADI וּמִשָאֶל‎ Tyr 
pops ma * צָפָֹנָה‎ »wnmb* m aari yip jy ma Pow 
TP nap pon) 2n RRS מִשְׂמְאל:‎ AIDIN NY וְּעִיאֶל‎ 
ועדדעירי 8-320" וְשָב הבל‎ này] וְשֵׁב הַגְּבוּל‎ inm "rs 
'PbNl'nBpyo אַכְזִיבָהי:‎ "anb "nes "nin iN) nen 
בְנִידאֲשֶׁר‎ nbb :ואת נחלת‎ ym nt ny mr 2mm 
NYS mb) Mas ס‎ Ipm TON na nnhbvoo 
מאַלון‎ "nbi ְמַשפַּחתֶם: ויהי גְבוּלם‎ "n53 35 wn 5yan 
rs wnesn ^n וְבְנָאל עד"לקום‎ PT "own niam 
rea yàp nppn nuo wy» £n noms p) "uon ay 
"MES IUD mp "ppm pa 3 
וְהֶרְמָה וְחָצָור:‎ TAINS ung) np? nbn) צַרי‎ Dus "gab 
וּבית-ענָת וּבית‎ 8n 2875332 855 ועין חָצור:‎ emm vapyr 
APIA neo mona nsi» rum myy yen ny vot 
>5לְמַטֶה בְנִיֶן לָמַשָפְּחְתֶם‎ o — mon onay? 
וְער‎ RYS צְרְעָה‎ pono ^ui "owe הַשָבִיעִי:‎ ob] Wy 
18 1 יראל‎ (cf 6) | 2x 65 "Peuuac, GAL "Pana; 21,29 MBT ל6)‎ Pep- 
ha6) ICh 6,58 NIANI | 22 K MANY; 9 nDL, cf GBA Zale 
(zaaetua6) xarà OdAadgcav (= ימה‎ dittogr) | 26 Plc 6L 329 וְאֶל‎ (cf 
(איל פארן‎ | 27 ins prb 23231 TAI; cf 6 | 28 19MSS ;עבְדזן‎ sic 21,30. ie 
6,59 | 29 ^ 1 frt 6 7 עין‎ l b-b ] הַיָּמָה:‎ TARSI (Q1 (fin vs 29( | ° 
WI 16 Q et 66MSS Y) | % (init vs 30) 1 prb (cf 65 xoi 876 Ae) Aem 
(urbs Phoen a Sennach. memorata); cf ad Jdc 1,31 (ffl (אַחָלֶב‎ | * 1 prb (cf 
63) 228! | 30 * 1(c 61955 Akkw; $MSS Akkwp, 65 Apyug) 139); cf Jde 
455 8 ל‎ Jdc 1,31 אַפִיק‎ | 33 è? crrp | ^ 1 prb (Jdc 4,11 K) D3y33 | 1 prb 
DTU 34 * 1 YIÐ) (cf 638)| וביהודה ל-‎ crrp; GBA xoi 6 lopd.: 1 frt JT23] 
35 ^^? crrp | 38 KO ping (cf 3) vel (al cdd) bn; QO" חָרֶם‎ vel (al cdd) DR: 


GMS 一 apetu; GAL Opau; 9 Horem || 417MSS "TY (cf hod ‘Ain-Schems). [ 
Biblia. 2I 


9 --19,42 יהושע 322 


שָמָש: >ושעלבין 12N)‏ וְיִתְלָה: qéo*wye‏ וִתַמְבָתָה ועַקרון: 
puni npnowe‏ וְבְעְלֶת: CTS‏ וּבְגִיבְרֶק וְגַת-רְמון: 5346^ 
Tem riova‏ עםי-הַגָבוּל מוּל it‏ שניצאי nb pru unm‏ 
על rra‏ וילחמו iyrss nns nnn "2n "nyny‏ 
| ירשו אוֹתָהּ וַישָבוּ בָהּ ניקראו buo‏ ד כָּשֶם ] אֲבֵיהָם: 145את 
נחלת neo‏ 17733 למַשָפַּחתֶם DY‏ הָאלָה p rm‏ 
s vow‏ לנהל-אֶת"הָאָרֶץ לְגְבוּלֹתִיה Pi‏ בניישָרְאֶל נִחֲלָה pu^»‏ 
un) ným byse moina Wy‏ לו Syny‏ אֲשֶׁר oSv‏ אֶת- 
AnA‏ 003 אֶפֶריִם וִיִבְנָה UYLUDN‏ וישֵׁב בָּתּ: ‏ 5 

WNN בְּ"נוּן‎ YAYI הכה‎ Snow O אֲשֶׁר‎ nön Ts 
אֲהֵל‎ nns njm ו בְּשָלה לְפָנִי‎ bgaa ו‎ bhna לטות‎ NIINI 
פ‎ PWI pino מועד וכל‎ 

nim 327520‏ אֶליְהושָע לְאמר: 37" 33758 יִשְׂרָאֶל לאמר 
B5 A‏ אֶתְעָרִי הַמַקְלט TATWS‏ אליכם pb: :npo-Tai‏ 
Ap‏ רוצח מַכְּה"ְנְפָש DNAD "opa? B3? "n ny 522^ n33t/2‏ 
nS% piy* oy‏ ומַהֲעָכִים Wwe nne "oy bis‏ הָעִיר BT‏ 
PT ww‏ הָעִירהַהָיא אֶתדְּבְרָו iN Dp)‏ הָעֵירָה אֲלֵיהֶם 
i270»‏ מקוּם וְיְשֵׁב עְמַם: 335* יר"ף גֿאַל IPINI wins Bus‏ 
אֶתהֶרָ nin Ayr: Y mA‏ אֶתדְרְעָהוּ ולא"שנא הָוּא לו 
תמל שלשום: שב DSYB rpm abb Toyo "ier yai‏ 
qnas Decus‏ הנָּדול אשר onys‏ בּיָמִים pim zwi w nnn‏ 
sm‏ אֶל-עִירוֹ וְאֶלבּיתו אֶלדְהָעִיר snp DJ EN‏ 
"np; 63 9*533 vp nN wp‏ ְאֶת-שָכֶם בְּהֶר "DA DDN‏ 
np‏ ארבע phan N'z‏ בַּהַר יְהוּדָה: 33035" "nm in Em‏ 
cám)‏ אֶתדבָּצֶר בַּמִדְבָּר בַּמִישַר maan‏ רָאוּבְן DbNTDN)‏ בגל 
"y $a noo mao nebo aa wein 7j mapon‏ הַמוּעַרָה 
159 ובְּנֵי יִשְׂרָאֵל un uw‏ בְּתוכֶם D33t/3 vD n20755 nop Db‏ 
mín 5wi ra mÉ No‏ עד-עְמְדו 35" p "mg‏ 
|עדד 3 mhi | ^ dl c 65* | e 1MS‏ 6 * 46 | שָעלְבִים 4,9 IR‏ .1,35 166 42 
ְלְנַתֵַל frt‏ 1 49 |לְלֵשָׁם frt DYS] = 1 frt‏ 1 ;ליש 18,29 Jde‏ ל | 6 cf‏ ;צר 1* 47 
6% ל | 65%< ** 3 ,20 prb GELL (—Yxapnc) DQ; cf Jdc 2,9 || Cp‏ 501 


+ ולא יָמוּת הָרוֹצֵחַ‎ (cf Nu 35,12) | 4—6 aa »6P£L | 6 bb »6B£L | 8 == 6B 
TTY5 | ^ 1c 06380 et Dt 4,43 ]?'a | 9 65+ bobo. 


2-11 JOSUA 323 


s] wv 21‏ רְאשי אֲבוּת non‏ אַל-אָלְעזר הכהן וְאֶליהושָע 
n'as NON pa‏ הַמַטוֹת 25* mmm oe‏ אִַיהֶם 
psa nova‏ כְּנַעַן | לאמר unn» nüb-ra mw ÀT‏ עָרִים 
nnbnio S bu 33 DAN ADIA TYD nas‏ 
nam TEM‏ אֶת-הָעָרִים הָאֶלָה ואֶתמִנְרְשיהָן N o‏ 
nbsp oun‏ הַקָּהָתִי nebb nob 123 ÀIR 3335 vm‏ 
Tw‏ וּמַממַה השמְעני (aya noo‏ ּול עָרִים vov‏ עָשָרָה: 
פ — Dé ma nyar nan njp was‏ 
wie o npr m"y (Qui nio npo Cinps yrwan‏ 
גרְשון nayan‏ מטְהי"יששכר וּמִמִטְהאֶשר "inei npa nom‏ 
jUa2 neos nep‏ בל "me ua»? b mey vov oy‏ 
לְמַשְׁפּחתֶם מִמִּפָּה jA npem Wawan jaw?‏ עָרִים ony‏ 
umm o» my‏ בְגִייִשְׂרָאֵל ללוים אֶתְהָעָרִים הָאֲלָה וְאֶת- 
yeu‏ כַּאֲשֶׁר mim ny‏ בְּיָדדמשָה ABAD D o :»yba‏ 
v2‏ יְהוּדָה nesb‏ בְּנֵי שְׁמָעון DM‏ הַעָרִים הָאֶלָה אַשָרדיקְרא 
nnay DV vao wmv roya QN‏ הַקהָתֶי ya‏ כי 
?»un mg um‏ רְאישנָה: ines‏ לָהֶם PS‏ אַרְבּע Say‏ 
jun s" "por‏ בְּהֶר יְהוּדָה וְאֶתדמִגְרְשָהָ סְבִיבתִיהָ: וְאֶת- 
p NMS ni" 15 wn PRT Uy DE)‏ 
יבגאר הַכֹּהַן 3n‏ אֶת-עִיר ` "ni manos ns tipo‏ 
MANNY impen nam naa ns TANA‏ וְאֶתמִנְרְשֶה TONI‏ 
אֲשְׁתְּמוֹע וְאֶת-מִגְרָשֵׁיהָ 5וְאֶת-חלן וְאֶתדמִנְרְשֶהָ וְאֶת-דְּבֶר וְאֶת- 
"My" DNYS Faj -aa te)‏ וְאֶת-מִנְרְשֵׁתָ nen‏ וְאֶת "DN Den‏ 
Upt-ma‏ וְאֶת"מִנְרְשֵׁתָ my‏ תשע n&p‏ שָנִי הַשָבְטִים n‏ 
pna maD o‏ אֶת-נִבְעון ְאֶתמַגְרְשָה אֶת-גָּבַע וְאֶת- 
YND‏ צַאֶת"ענָתות וְאֶת-מִנְרְשֶׁהָ 7 וְאֶת-עלמון. ְאֶתמַגְשָה n‏ 
אַרבּע: ּוכְל Ur-‏ בנידאַהרן m me Uo mmm‏ 
Ya‏ פ 2 gpa NIBY‏ הלוים הַנָותָרִים ib‏ 
nw npp‏ עָרִי náb nw ;DSS nes DT‏ אֶתְעִיר מקלט 
(cf 7) | 9 =? crrp |‏ | ְמַשְפְחתֶם 715255 1 ? ;105225 65939 ** 6 .5 ,21 Cp‏ 


101c Q זז | רְאשנָה‎ * 6 BN; cf ad 1415 | P1 6 6 et 15,13 PIXI | 16 1 
wy (cf 8 ‘Ago, 63015595 Agay et 15,42. 19,7. 1Ch 6,44) | ל‎ 1 c 6 5 
וְאֶת-‎ | 18 1 prb c 671555 FoAauo® NY (1Ch 6,45); cf hod ‘Amit. 

2[* 


40--22, 21 יהושע 324 


n3‏ אֶתדשָבֶם וְאֶתמִנֶרְשָהָ בְּהֵר ons) m‏ וְאֶת-מַנְרְשׁהְ: 
Dip- nyy‏ וְאֶת-מִנְרְשֵׁתָ ma-ns‏ חרון וְאֶת דְמַגְרְשָהָ עָרִים 
o yIW‏ גצוַּמטַהיןְן אֶת-אָלתקָא וְאֶת דמִנְרְשָהָ pTinzà-nw‏ 
inns‏ >אֶתדאילון וְאֶת-מַנְרְשֵׁהָ 7 DU OD] Yo Ta^ nN‏ 
Dy‏ אַרְבַּעִי ס nen APAD‏ מְנֹשָׁה JENON Jany‏ 
וְאֶת-גת quo‏ וְעֶתמנְרְשָהָ ydp my DY‏ עשֶׂר 
וּמַגרְשׁיהָן למִשְׁפּחִֹת בְּנִיקְהֶת wx? o — cmn‏ 
גרשון מִמַשָפְּחָת Enos‏ מחצי epa yns nta nen‏ הר 
JAA Coins‏ וְאֶתמִגְרְשֶהָ וְאֶתדבְּעֶשְתְּרָה' וְאֶת-מִנְרְשֵׁהָ DP‏ 
DRY‏ ם 5ּמְמַטָה MAPY "àvi‏ וְאֶתמִגְרְשָהָ DATAY‏ 
וְאֶתמִנְרְשָהָ: Pio nao‏ וְאֶתמִנְרְשֵׁהָ אֶתדעין JAPANI E33‏ 
TAAN p yIW DYP‏ אֲשֶׁר אֶתמִשָאֶל JANAN‏ אֶת- 
pir‏ וְאֶת-מנְרְשְׁהְ: hpere nes‏ ְאֶתדמִגְרְשָהָ וְאֶת"רְחְב וְאֶת- 
cU guo‏ אַרְבֶּע: "nsi nó p‏ אֶת-עִירומקָלְט nin‏ 
אֶת-קְדֶש ביל nanny) JANAN)‏ דארי וְאֶת-מַנְרָשֵׁהָ וְאֶת- 
up‏ וְאֶתמִגְרְשָהָ Mun vb» :t/oU pr‏ לְמַשָפַּחתֶם 
שְׁלְש-עֲשְׂרֵה עיר rhet on p :prum‏ 505723 הלוס 
הַנוּתְרִים nes Aso‏ זבולן myipe mw‏ וְאֶת"מגְרְשׁהָ nÉ"p-nN‏ 
DubTTWGs iD yen‏ וְאֶתימִנְרְשׁהָ אֶתנהַלָל TENONS)‏ 
D iymos DY‏ ממה INY sae‏ וְֶתמנרְשָה ISNS‏ 
MORNY inset]‏ וְאֶתמנְרָשָׁתָ SS‏ וְאֶתמַנְרְשֵׁתָ DY‏ 
PNY TIDADE D IPW‏ מִקְלֶט הֶרצח nb nw‏ 33732 
ְאֶתמִנְרְשָה וְאֶתדמְחנים ALAN]‏ פאֶת-חשְׁבּוֹן וְאֶת-מִנְרְשֵׁהָ 
PAPAN pns‏ כָּלעְרָים y mipi o cyms‏ 
Y‏ למַשְׁפְֹּתֶם הַגְּוֹתְרִים מִמִשְׁפְּחָוֹת Dy y m men‏ 
e 24 errore repetitum; 65 1 Dyba:‏ °° 25 | יִקְמְעֶם 6,53 ICh‏ 22 

(17,11); cf 1 Ch 6,55 (6MSS Bai@cav = JNU-IY2; cf 17,11) | 27 1 6 0 
גולן‎ (20,8) | ^ 1Ch 6,56 nINRWY (sic $ hic) | 32 ^^ 6B > ;דאר‎ 1935 nin, 
ICh 6,61 חמון‎ (sine (דאר‎ | ^ 65 Oeuuwv; 1Ch 66: DP | 34? = nep 
19,15 || 35 1 7132 (19,13) vel 1311 1Ch 6,62; 6:M55 *Peuuav £L Remmon | 
36/37 hos vs om f$; habent plurimi codd edd antiq 69; cf 1Ch 6,635.64 | 
36 *%1 6 6 הֶרצָחַ‎ tope רְאוּבֵן אֶתדעִיר‎ nes TY Wy? "3yP3 cf 2 


ICh 6,63 (43MSS nr Bpa TYTNN JDN TAM) | * 43MSS 4- 32 183, 
6 + בַּמִישר‎ 270523 (cf 20,8) | 39 dl c 39. 


21,41—22,11 JOSUA 325 


792 nus Tini עֲרֵי הלוים‎ 734 umer nut 
"bi non nynne mts אַרְבְּעִים וּשְׁמֹנָה‎ DY יִשְׂרָאֵל‎ 
o = SINT DIOJ p ToD TAa v יר‎ 

oie AT uve‏ אֶת-כְּלהָאָרֶץ אֲשֶׁר nn? YAYI‏ לאַבותֶם 
mum‏ וישְׁבוּ בָהּ: nym nine‏ לָהֶם Dipy‏ כָּכֶל yatiw/N‏ 
לאַבותֶם IDDN‏ איש Dir353‏ ל niai»? ns mirc b»‏ נָתַן 
ina nm‏ צלָאדנפל 33 Sos‏ הַרָּבֶר הטוב אַשָררדְבָּר am‏ 
maby‏ יְשְראֶל p —!N3 o5‏ 

^ne SRITI IN PU NN 2‏ מֶנשָה": יויאמֶר 
אֲלֵיהֶם n ws» nM DADY DDN‏ אֶתְכֶם nt/b‏ עַבָד יְהוָה 
TEROA ;DanS yyy 555 "va WAYA‏ אֶת-אַחֵיכָם 
mivmo nm‏ עד móvnb-ns "ct ni m‏ מִצְנַת nim‏ 
nirv iD» TUN‏ הניח יְהוָה אַלְהַיכֶם inso‏ כאֲשֶׁר דר m5‏ 
nmn‏ 55 לכו n25‏ לאְהַלִיכֶם n59 iiw DNNN Poy‏ 
"api njm "ur Avo‏ הירדן: רק ו שַׁמָרוּ TRA‏ לעשות TATAY‏ 
Symm‏ אֲשֶׁר ms‏ אֶתְכֶם משֶה עַבְדדיְהוָה miens nass‏ 
אֲלְהֵיכָם Say iapa DISD "buo "237523 naby‏ 533- 
OTON ON 13253 mro vum aaps Dv bo n222‏ 

i fumos vaa משָה‎ p nÜuion bati Soy 

-bw vtm npoU c» mi ne iD niya השע עם-אֲחֵיהֶם‎ 
-by n רַבֵּים‎ m6233 לאמר‎ DN nbNNs DDD אֶהֲלֵיהֶם‎ 
nostras 27225 וּבְמַקְנָה 8722" 5522 22121 וּבְנְחָשָת‎ DOIN 
חל שׁלַל"אִיְבֵיכֶם עַם-אַחֵיכֶם: פישְׁבוּ‎ To הַרְבֵּה‎ 
ְִׂרָאל‎ 3 hND nen bati וחצי‎ 71702» jw 23 in 
DDWIN PINOS peha PDS n355 1932 בְּפָרֶץ‎ WY moyo 
ma אֶלדנָלִילָת‎ sD יְהוָה בּיד"משָה:‎ Boy AINAN) אַשַר‎ 
הַמְנַשֶָה‎ Bau m TID וַיבְנוּ בְנִי"רְאוּבְן‎ qeu e אַשָר‎ 
בְניישְרְאֶל‎ wor לְמַרְאָה:‎ 58) nam pnyrov nim שם‎ 
DATS non DIY wm 33-33 לאמר 12735 בגי"ראוּבן‎ 


42/43 cf ad 24,30° | Cp 22, 1 * 36MSS b2@ | ^ multi MSS nla 
(cf7) | 3 = 1 6 6 עד היום הזה שמרתם‎ mo | 7 KENYA (cf 17,5); 
QI6MSSEBFr 323. 


22,12—28 יהושע 326 


אלדמול yos‏ 1032 אֶל-גְּלִילות prn.‏ אֶּלדְעַבֶר 33 ישׂרָאֵל: <ייוישמָעוּ 
"a3‏ יִשְׂרָאֵלי v Dei nwd Yin‏ לעלות Doy‏ 
Syna pAs D :N235‏ אֶלדִבְגיראוּבן riw)‏ 
SDNY‏ שבְטמְנַשָה אָלראָרֵץ yn‏ אֶתדפִּינְחָס vows‏ הַכֹּהֵן: 
Tp ONU my‏ נְשִיא אֶחָד נְשִיא ma Iy‏ 59525 מַטות 
p‏ וְאִישׁ vy‏ בַּיתאָבוּתֶם ONTE DONY nbn‏ :ויבאו אֶל- 
PEE | aaa‏ ְאֶל "m‏ ְׁבְטמְנשֵׁה Tim y PANTON‏ 
QN nis orem njm mr ON E DND DAN‏ 
מַעַלְתֶם YONA‏ ִשׂרָאֵל לשוּב היום מַאָחֲרֵי njm‏ בּבְנְוֹּתְכֶם b»‏ 
DTI nate‏ הײום ymo‏ זי הַמֶעמ"לנּ "bb fun‏ שר לא- 
הַטַּהַרְנוּ ub‏ עד היום BDNYS sym npa nuin Us omn‏ 
wn‏ היום mum nym conso‏ אַתֶּם n niv Ben Yon‏ 
אלל DÉDOCDN TAY mp bei nw-‏ אֶרֶץ Yi DANTIS‏ 
nm IN nb‏ יְהוָה wnwm nim iUo byy QN‏ 
בְּתוֹכְנּוּבִיהוָה תדו 33AIN]‏ ל אל nam Bo? Dan333 wign‏ 
pe iun‏ הָיָה [A in nsp‏ אֶחַד לא גנע E‏ 
o‏ *?ויענו בְּנִידרְאוּבָן וּבָנַינָד ear "sm‏ המנשה iac‏ 
אֶתרְאשִי DON‏ ִשְׂרָאֵל: יאל ואָלהים יְהוה אל ואְָהִים יְהוָה הוּא 
TOPOS yy NZD OW p‏ ואמיבְמֶעל ups nita‏ 
nen‏ הַנָּה: mima 3$ noz‏ לְשוּב מָאחרי יְהוָהי וְאלְהָעַלות 
עָלְיו noy‏ וּמִנְחָה וְאִםְלְעַשות "nar voy‏ שְׁלָמַים nim‏ הוּא יבקש: 
wy 330 ANTW No- DN124‏ אֶתזְאת Yi Y» "bx‏ בְנִיכֶם 
E) Mab‏ מה-לְכם bw YON nim‏ בול mini‏ 
wa‏ וִּינִיכֶם DNT‏ 33733 אֶתדהַיְרדּן nyrva pon Dor‏ 
וְהַשָבִּיתוּ בְנִיכֶם אֶת-בְּנינּ y noz‏ אֶתיְהוָה: NII‏ נעשה- 
Ni‏ לו nix3‏ אֶת-הַמִּזְבֵּה לא לעולה UP ina» NY‏ הוא 
ִּינִינוּ וּבֵינִיכָם Ta‏ ְרותִינ iDN‏ ` לעבר NITAN‏ יְהוָה v355‏ 
vob xmas owes‏ וְלאדְאמְרו בְניכֶם ayp‏ לינו DW‏ 
inyma pon n2?‏ =ונֿאמָר sos voies may‏ וְאֶלְדְרְתָינוּ agp‏ 


Ir 6 5353 | 12 一 <69%30 | 16 26P^39 | 20 Or וְאֶלד‎ | 21 20MSS 
אל-יושיענו 680 22 | אֶל-‎ | 23 = ? trsp post ביהוה‎ in 22 | 25 ** 68. 


22,29—23,9 ' JOSUA 227 


wn 358‏ אֶּתדתִּבָנִית nim này‏ אַשָרְעְשוּ אבותינוּ sb‏ לְעוּלָה 
ולא rob‏ יעד הוּא בֶּינִינוּ וּבינֵיכָם: jn29‏ לָנוּ Tub wb‏ 
nima‏ וְלְשוּב הַיום nm»? novo ni noz nj" wo‏ 
DÖY nim mam 535m nii‏ אֲשֶׁר "i‏ מִשְׁבָנוֹ: D‏ 
Dm PÉYI‏ הכמן pow NY ntn neas‏ ִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר 
אתו אֶתהַדּבָרִים אֲשֵׁר דַּבָּרָ בְּנירְאוּבְן 0733 ni 3d‏ וייטב 
AHLI omy‏ פִּינְחָס ES Ehe ol yisn Ogg‏ 
urn mtn noo iom 16732‏ כְּיִבְתוֹכֵנוּ njm‏ אשר לא- 
sym TO bw "runs onb Umm vos nima mro‏ 
phe‏ פִינְחָס mitram qnem "wy‏ מאת ni jaw oa‏ 
73733 מאָרֶץ IAI‏ אָלאָרֶץ IIN wu?‏ יִשְׂרָאֵל וישבוּ ADIS‏ 
na 207333 i33‏ 73 3" ִשְׂרְאֵל ויברכוּ TDN‏ 3 יראל 
ולא TON‏ לעלות עֲלֵיהָם לבא לשחֶת אֶתהָאָרֶץ אַשָר PNTA‏ 
7173 ישָבִים T nim 7792: ps2 cw] ima‏ 
D DONI nm *2 ua n‏ 

-bap לְיִשְׂרָאֵל‎ num אַשֶררְהַנִיח‎ "Wn mi? mee my 23 
binbo ג‎ Pi ?ויקרָא‎ ;Da N32 jp PUT $D3OD arog 
SANI PT אֲנִי‎ DŽON "o Tob DoDI vÜNTS Mp? 
awan? אֲלְהֵיכֶם‎ nim כְל-אֲשֶׁר עָשָׂה‎ P BN DDN DRN13 בַּימִיִם:‎ 
poi ÌN ES bn535 מִפְּנֵיכֶם בִּי יְהוה אלְהִיַם הוּא‎ nbwn 
-531 em D» eat nn Tw Den Dafny nó 
אֲלְהֵיכם‎ mimm הַשָמָש:‎ Ni bm והי‎ anian אֲשֶׁר‎ Bi 
DS"N"DN מִלַפְנִיכֶם ורְשְׁתם‎ ani מְפָּנִיכֶם וְהוריש‎ DDI) NV 
nw, ולעשות‎ "buo ES anpe m3 DON יְהוָה‎ um "2 
AND pp? aaao ' 23» משָה‎ nyA "Ep in: 
DION וּבְשֵׁם‎ DNY הָאֲלָה הַנִּשְאָרִים הָאֲלה‎ oaa לְבְלְתּידבוא.‎ 
25 iy nnn Nb1 תְעַבְדוּם‎ So "ien לָאתַזְכֵיר וְלָא‎ 
UO הַנֶּה:‎ mmn כַּאֲשֶׁר עֲשֵׂיתָם עַד‎ Yin אֶלְהִיבֶם‎ mT 
לאדעמד אִיש בְּפָנִיכֶם‎ DAs) ועצוּמִים‎ mou nva S יְהוָה‎ 


30 ** 560^ | 3r. 32 一 <65* (cf 30) | 34 1 עד‎ ma3ib5; cf 5 | Cp 23, 4 
aa prps מכל-הגוים אשר הכרתי מן הירדן‎ | 510m ץ | ועד‎ ries 
הנשארים האלה‎ (cf 4);? dl c 3 האלה‎ post ל | הנשארים‎ 1 > 306 WYN. 


23,10—24,7 יהושע 328 


ער היום in‏ יי CDNCU^N‏ מִכָּם יַרְָּףאֲלֶף כִּי ו DAYN TIT‏ הָוּא 
Da3b h‏ כּאַשָר 31 nan mo nt/215 JRD apy :ab‏ 
אֶתדיְהוָה אֲלְהֵיכֶם: 2 min IYON!‏ ּדְבַקְתָּם nb& n"an apia‏ 
nU an‏ הַאָלָה Dans‏ וְהַתְחַתִּנְתֶּס בָּהֶם וּבְאתֶם ;D33 5m Dna‏ 
ירוע bun‏ כ לא יוסיף יְהוָה DSN‏ להוריש אֶת"הַגּוֹיִם nw‏ 
מִלפְנִיכֶם )7 D59‏ לפת ולמוקש ולשטט NHI: D3vTS3‏ בְּעִינִיכֶם 
nan ov DATIN‏ הַטוּבָה HS mim n35 n3 WY TN‏ 
+וְהָנָּה "SN‏ הולל DÁT) PNI Tu nia‏ 5953 0333 
ohy 522‏ כִּי לְאנָפל 733 אֶחָד bsp‏ הַדּבָרִים UN mi‏ 
ּבָּר niby DIYOS mim‏ 557 בָּאּ bp" c3‏ 5355 727 אֶחָד: 
NINI ns‏ עלִיכם 12127 הטוב אֲשֶׁר 2 DNN nim‏ 
עליכם wi?‏ יְהיה ODANIN Trota- Ty 123275 DN, naby‏ 
על הָאַרְמָה הַטּוּבָה nous PODON mmy pi 3 s niim‏ 
B» ns mim nns‏ אֲשֶׁר ns‏ אֶתְכֶם anos Doom‏ ז DYN‏ 
אחיים minm mpi) op AJNAS IPY np? en"nptn)‏ 
Ov‏ הָאֶרֶץ nien‏ אֲשֶׁר p —tD22]D2‏ 

*ópt? yp nba 区 -שבְטִי יִשְׂרָאֵל‎ -53- DN יְהושָעַ‎ now 4 
"iy IOONI 9 REW RR vibes $path TENTA יִשְׂרָאֵל‎ 
9 335 "23 יִשְׂרָאֵל‎ YÖN ÄT s Dw by- אל‎ VAT 
אַחֲרִים:‎ mos aANT אבי אִבְרְהָם וַאֲבִי‎ nun yp i אַבְותִיכֶם‎ 

npe o‏ אֶתזאֲבִיכֶם אֶתדאֲבְרָהֶם ow 0735 "arb‏ אתו 
ְּכָלדאָרֶץ qi‏ וְאַרבַּ אֶת-זרעו וְאָ t^‏ אֶתוְצְחָק: pre ]DWY‏ 
אַתדיעקב E ÀS "ig?" n‏ אֶת"הַר שעיר nto‏ אותו apr‏ 
Dv :יםִיָרְצִמ Ty m‏ אֶת-משׁה ואת-אהרן ואָגָף agony‏ 
שר עָשִיתִי 122 וְאַחַר הוצאתי אֶתְכֶם: NSINY'6‏ אֶת-אַבְותִיכֶםי 
מַמִּצְרִים וַתְּבָאוּ "noma Mi n'b bmo now)‏ 2223 
וּבְפָרָשֶים bs nimas spp? som‏ מאפל Panonna‏ 
הַמִצְרִים vor Na‏ אֶת-הַיִם Don‏ וַתִרְאִינָהּ עֵינֵיכֶם DN‏ אֲשֶׁר- 
P 539 |‏ |[ אֶתְכֶם 1 * 15 | )21,45( I2 dl 6 $ | 13 1? DYI | r4 1 prb N}‏ 
DU v‏ לעם 一 <6** | Cp 24, 3 K IW]; Q TIWI | 4 6 - 3 ota‏ 16 
DAT DRN Yn pim (cf Dt 26,55) | 5 6^ "UN ninka (GBL ev 0% =‏ 


add cor-‏ אבותיכם? Se^ (trsposito !) | Pb 1 frt DDYN‏ == 6 | (ַּאֲשֶׁר 
correctio).‏ ויצעקו?) ותצעקו rectoris) | 7 1 frt‏ 


= 4% 


24,8—24 JOSUA 329 


3a/p posa "my‏ 2712" יָמִים רַבִּים: גָאֲבָאֹה אֶתְכֶם אֶלדְאָרֶץ 
הָאָמרִי הַיֹשֵׁ Baz sono rn "apa‏ וְאֶתַּן TADINA DDIN‏ 
אֶתדאַרְצַם וְאַשְׁמִירָם qon Waya poa DA DDN‏ מואָב 
Np roe A ono"‏ לְָבְלְעַם בְֶָּבְּעור 22P?‏ אֶתְבֶם: Noyo‏ 
אֲבִיתִילשְׁמֶע לבְלְעם 3127 אֶתַכֶם yarn: DNY ON)‏ 
אֶת-הירדן n5" imos wamj‏ בְכֶם "fem "INT Ti‏ 
ee a enm iam‏ החוי nagona yp‏ 
vim niWsmnw B»u55‏ אוֹתָם "oU niyan‏ מַלְכי "bw‏ 
לא ni RN? WNP n55 ANI :qnvpa Nb qu‏ 
וְעֲרִים אֲשֶׁר nay nir‏ בּהֶם כְּרְמִים וְזִיתִים אֲשֶׁר לְא"נְטַעְתם 
DOR DDN‏ וְעַתָּה WT‏ אֶתדְיְהוָה IWI‏ אתו DASA DANA‏ 
Disan Anas usa DNAN vr jw DNS Tom‏ 
mun‏ אֶת-יְהוָה: Bus‏ רע Da‏ 7525 אֶת-יְהוה n5» vn‏ 
"ns B?n‏ תעבדון AVN DNS DN‏ אַבְותִיכֶם S‏ 
בַּעכּֿר הַנָּהָר Bw)‏ אֶת-אֲלהִי הָאָּמרִי אֲשֶׁר nns‏ יְשְׁבִים aysa‏ 


"sh יינע הָעַם‎ E mens נעבר‎ rai "m 
NY mU ER Dyo וְאַתדאבותינוי מארץ‎ Do הוא ג המעלה‎ 
כ אַשֶׁר-‎ "ovs הגּדולת הָאֲלָהי‎ ONTAN iy ner 
אֶת-‎ njm v5 :n23p3 הָעַמִּים אֲשֶׁר עָבַרְנוּ‎ 5535 ni 2 
-DN 7323 נּם-אַנֹחָנוֹ‎ 5b e ילהָעֵּים וְאֶת-יהָאֲמֹרָי ישב‎ 
baan לא"‎ ny אֶל‎ vé "DN 9 p ADDON Nop יְהוָה‎ 
ET הוּא‎ NIPON NT Dyp Dop nins לעבד‎ 
22 ros DRT3Y1 ּלחַטאותֵיכֶם: 226" תַעַזְבוּ אֶת-יְהוָה‎ Daytya9 
nbNs12I ם‎ 103 DYTIN אָתְכֶם‎ nb» E55 yim וְשָב‎ 

NS TS cya‏ 3" אֶתיְהוָה pm "sey TREA‏ אֶלְהָעֶם 
nma nýs 023 DRN nur‏ לס אֶתדְיְהוָה לעבד אותו vor‏ 
he‏ הוה" "m" Sh "ses DN vis‏ אֶת- 


8 ;וְאָבָאָה א‎ Qאיבָאו|‎ rr =? 466 | 12 1 c GPA "by שָנִים‎ | 10 8% 
DYN | 14. 151? הא'‎ | rs K et 09985 ;בְעְבָר‎ 098 Sym, cf 
A 17 aa 565MSS | bb ,684 | 18 = frt את-כל"העמים*61)5%‎ ost (האמרי‎ | 


24,25—33 יהושע 330 


PAm ADs typu) אֲלהֵינוּ נעבד וּבְקוֹלוֹ‎ nym 
vtm 227:5 בַּשָכֶם:‎ DBAM לו חק‎ nos הַהָוּא‎ oma ny5 moa 
op nbn ED np DON ni pI n»wz אֶתהַדְּבָרִים‎ 
"ow יְהוּשָע‎ NI הָאֵלָה אֲשֶׁר בְּמִקְדָש יְהוָה: ם‎ nnn nt 
-55 AN njDU SIS mp» DIIN הואת‎ isa nin riz» 
nnn" np» וְהָיְתָה בָכֶם‎ ^uo» 337 אֲשֶׁר‎ nim "uos 
D ילת יְהוֹשׁע אֶתהָעַם איש לנחֲלתו:‎ SODNA 
FRATA עַבָד יְהנָה‎ pa יְהוּשָע‎ no" הָאֶלָה‎ mz "ns ve 
אֲשֶׁר‎ *rmp-niona נחלתו‎ bu אותו‎ NAN שָנִים:‎ Wy 
"b כָּל‎ minny Sy Tyg לְהַר-ְגָעַש:‎ pasa בְּהַראֶפְרָים‎ 
אֶחָרִי יְהוּשָעַ ְאֲשֶׁר‎ Db אֲשֶׁר הָאָרִיכוּ‎ Dipy וכל וימי‎ DT 
piii yin TYY אֲשֶׁר‎ nim mpyaa את‎ T 
Kia "ND אכי-שָכט‎ -ora NSD יעקב‎ n» ֲשֶׁר‎ mien 
אתו‎ vpn np pow ross :n2n3? pus ANIM 
Dp ער נִתְִלִי בהר‎ 2 onye AVI 
26 1 prb TYNI; cf Gn 35,4 | 27 68^ הַים-+‎ | 30 *1 prb DW; cf ad 19,50|| 
P 64-333 אֶת"חַרְבוֹת הַצְרִים אֲשֶׁר מָל‎ Do קְבְרוּ אותו‎ UN "3p TN wu 
by navnm mpm DAIN ms כַּאֲשֶׁר‎ Db אֶת-בְּנֵי יראל 51532 בְּהוֹצִיאָם‎ 
uma עד-היום'‎ (simil etiam 6 ante 21,43, post vs 19,49--50 paucis mutatis 
repetitos) | 32 a 63141 RJR (cf Gn 48,22); SYTY | * 6^L£L novo (68 
om 32b). 


JUDICUM. שפטים‎ 


NDS wd‏ מות יְהוּשָע osea‏ בָּנִי יִשְׂרָאֵל בִּיהוָה לאמָר 
מִי יעלהדלנו אָלהכְּנענָי "nn‏ ְהַלָחֶם mpm nym bey :但‏ 
לה הגה TS PTY n)‏ :ואמָר Hm‏ לָשָמְעון אֶחִיו 
עלה אִתִּי iyapa nene) Vui‏ וְהָלכְתִּי נסזאני JAS‏ 72702 
DRY iw JA‏ על Dem) coxiemcmw nim qns nm‏ 
pria nu oma‏ עִשָרְת DDN‏ אִיש: Pia UUNCDN Nyos‏ 
o7 one PTa3‏ 15 אֶתדהַכְּנְעַנִי וְאֶת-הַפַּרזִי: 5336 NON‏ בוק 
TM‏ אַחֲרָיו ניאחזוּ אתו ויקצצו SU mom YT nnns‏ 
Pri‏ שבְעִיםו מִלְבִים vy Dispo máy DDT n3‏ 
WN inb nnn Bop‏ עָשִיתִי 13 שלםלי Dg‏ ובִיאָהוּ 
now novem‏ שם: von cvi TIT ones p‏ 
אוֹתָה TYTN ye mum‏ שַלְוּ בָאָש: v3 Vy cM‏ 
DPM JAN :nppUm) 23i uy] ZU 9922 nnn? mAT‏ 
joris‏ חישב mue? maoy (nna‏ קרית ys‏ ויו 
אֶת-ששי OYINNI‏ וְאֶת-תַּלְמַי: "aUos DAD "qos‏ ברל 
"Tt^‏ לָפנִים קריתדספר: "aypay Pan SS 253 "bey‏ 
INNY Agay ipso "n3 no3r-ns 3 "nna nmi "5D‏ 
per 355 ns ipu‏ מִמנני תלד (mss 1»3 np2y-ns‏ 
+וַיְהי *nmn'en a‏ לשְאֶל מַאֶתאֲבֵיהָ nim "em‏ מעל 
החמור onn 202 nib"‏ 5וַתאמַר לו n *-nan‏ ' 
ns, 353 ay jin» mw» n» ^» nnn "nj in yos‏ לת 
cf Jos 10,1.3 | 5? >|‏ [אדני] prps PT3‏ 7 .6 .5% | מש ??11 ,1 Cp‏ 
,קרית-ספר c GENSA‏ ?1*| דְּבִיר et nonn Edd‏ 8 | ויעל rr è lc Jos 15,15 6P£L‏ 


cfad Jos 15,16| 12? cf 11°} ל‎ 15+ NND | 13 > Jos 15,17 (add? cf 6Pe/gLs*| 
I4 516 69 al 220; cf ad Jos 15,18 | ^ 1 שרה‎ cf Jos 15,18 et 6P. 


1,16—32 שפטים 332 


ip חתן משָה‎ ^rp YPE | o — :mpnn nj ns n'y 
ערָד‎ 2333 ^ "mim יְהוּדָה מַדְבֵּר‎ "rns מַעֵיר הַתְּמָרִים‎ 
אֶת-‎ 3253 "DN אֶתשַמֶעָון‎ ANT 2237 אֶתְהָעַם":‎ 2053 JAY 
אוֹתָהּ נַיִקְרָא אֶת-שַׁם"הָעִיר חָרְמָה:‎ sm] n5s יושב‎ "urn 


ngui-na) אֶת-ענה וְאֶתנְּבוּלָה וְאֶת-אַשְׁתְלון‎ APT i$ 
"P אֶתְהָהָר‎ vo אֶתיְהוּרָה‎ AONI ATY) mey-nm 
329? mY לָהָם‎ $n כִּירְכָב‎ PRAT אֶתדְשָבִי‎ LANT? N? 
הֶענְק:‎ ua מִשָׁם אֶת-שָלשָה‎ vm npn כאֲשֶׁר דִבָּר‎ any 
"bna; 3681133 "93 WANT לא‎ Dot ישבי‎ Comme 


2 ** 
0 


wins‏ 0523" בִּירושָׁלם עַד :smpnean‏ — ם ‏ *יְעַלוּ בית= 
יוסף ow-ma npo‏ וַיהנָה' עַמָם: MÁN‏ ביתיוסף בְּבַית-אָל 
TITA‏ לְפָנִים לוּז: INTI‏ הַשָמְרִים אִיש יוצא MANI TITIA‏ 
לו הַרְאָנוּ נָא TPD NINY‏ וְעְשִינוּ ipp Jay‏ ורְאָם "DN‏ 
מְבָא "Pn‏ וכו אֶת"הָעִיר IWD?‏ וְאֶת"הָאִישׁ innet/p-o2-ns]‏ 
not‏ יִל הָאִיש wp v jan menn pus‏ שָמָהּ לוז NY]‏ 
TY noU‏ הַיום הַזה: — o‏ ?ןלא-הורֶישי מֶנַשָה -i-nN‏ 
שָׁאָן DPDORTDN] TWAN AIIN‏ וְאֶּתוְשָבִּ' דור וְאֶת- 
nina‏ וְאֶתוְשָבִי יִבְלְעָם PANY)‏ וְאֶת-וֹשְׁבֵי t2‏ וְאֶת- 
ONT pia‏ הִכְּנענֹי posa nav?‏ הַזְאת: יהי pio‏ יִשׂרָאֵל 
Db‏ אֶת"הִכְּנענִי DD?‏ וְהורָישׁ o WANT N?‏ פוְאָפְֹיִם N?‏ 
הוריש אֶת-הַכְּנְעָנִי היושב 053 וַישֵׁב p mR APA MW‏ 
N? pase‏ הוריש אֶתיְוּשְבִי קטרון וְאֶת-יוֹשְׁבֵי 2273 רישב הַכְּנְעָנִי 
בְּקְרְבּו Won‏ לָמַס: ם יאֲשַׁר N?‏ הוריש אֶתיִשְׁבֵי p‏ וְאֶת- 
TI cam‏ וְאֶתאַחְלָבי וְאֶת-אַכְזִיב וְאֶת"חָלְבָּה' וְאֶת-אַפִיק וֹאֶת- 
imm‏ *וישב הְאָשרי Spa‏ הַכּנעני "atm‏ הָאָרֶץ p‏ ָאי הורִישו: 
l prb c A (cf 6 ad Jos 15,19) 23 | 16 ^ 1 c 64+MSS al (wag, wBaf,‏ 15 
wflag) DPI 331, cf 4,11 6L3^ al | ^ dl; >6ca 1231990739 | => dl (6 pr TY‏ 
*317n8 sivi 553‏ | (במדבר ex 'y‏ במורד ערד = emi korafdoeuc Apad‏ 
,שב‘ (cf 6N£L&) | rg ins c 21155 1923, cf Jos 15,63, 669 | 21 * Q9"‏ הָעַמָלְקי 
65 ל || 732 6 Jos MTT || 22 * 14MSS‏ 6 1 || יושבי 15,63 20MSS Jos‏ 
cf‏ ולא :92 38 לֶהו' ₪ 1 ^ 27 | 6:338 TOM (ex yutmy) | 23 15 c‏ 
prb c Jos 19,29* 37015 cf‏ 1* 41 | ישבי Jos 1712 | > 1 c ca 6oMSS Q‏ 
,לא »92 fit "t‏ 1 ^ || יושב et ass. Mahalliba | ^ ft dl | 32 * 9MSS‏ 65 
cf 19.‏ 


1,33—2,15 JUDICUM 333 


Ópb333 p‏ לאהוריש אֶתיְשָבִי ביתשָמָש וְאֶּתוְשָבִי בית- 
ip) n‏ בְּקָרֶב "urn‏ יְשָׁבִי קָאָרֶץ וישבי בִיִת-שָמָש ma‏ 
niv‏ הָי Dab‏ לסס: N57» mym ums "yon nonas‏ )15 
na^ "bz bets POR? nTb‏ בְּהַרְחָרֶס psa‏ ּבשׁעלְבִים 
"as onma TAA‏ למס: 0133136 "bn‏ ממעלה DIPY‏ 
מְהַפָלַעל וְמַעָלה: D‏ 

PADs אֶל-הַבֹּכִיםי‎ 53530710 ny yy 2 
נִשְׁבַּעְתִּי‎ UN PŠTO אֶתְכֶם‎ NISI DYAN אֶעלָּהי אֶתְכֶם‎ 
לָאדתְכְרְתָוּ‎ DANY? לְעוֹלָם:‎ nans na לאזאָפר.‎ bi לאַבְתִיָם‎ 
spa DY 区 -Nb paa nmi nsi YN E בְרִית‎ 
מִפָּנִיכֶםי וְהָיוּ‎ ONIN אֶמַרְתִּי לָאדאַנָרשׁ‎ Div מה-נאת עְשִיתֶם:‎ 
מלאך‎ vip למוקש: ויהי‎ D3 DT וַאלְהֵיהֶם‎ tiyo Bob 
הָעַם אֶתדקולם‎ wt ְִׂרָאֵל‎ yip. nbRg אֶת-הַדְּבָרִים‎ mpm 
D inymo Du-nim ms הַהָוּא‎ DDA DY WA noon 

nU wma אֶת"הָעַם ילכ בניישרְאֶל איש‎ rtm רישל‎ 
Dipy bios ימי הוש‎ D: nyTr-ns אֶת-הָאָרֶץ: ַיַעַבְדוּ הָעֶם‎ 
AT ָּלמְעַשֶה‎ DW יהושוּע אַשָר רְאוּ‎ ns BU» אֲשֶׁר הָאֲרֵיכוּ‎ 
-2 יְהנָה‎ zr» mua השע‎ np הגָלול אֲשֶׁר עְשֵׂה לישרְאֶל:‎ 
3 oyrmiona אותל 512 נחלתו‎ Type שְׁנִים:‎ "br IND 
Spig by (DONA הַהוּא‎ 9977799 Bayro ְהַר-גָּעַש:‎ Tasa DPY 
אֶת-הַמְעְשֵׂה‎ Bi אֶתדיְהוֶה‎ TO Www DAR ויקם דור אַמַר‎ 
בְּעִיני‎ yN ERE Wy p OND DEP אֲשֶׁר‎ 
DANN YON אֶת-יְהוָה ו‎ eye אֶת-הַבְּעָלִים:‎ ay ְהוָה‎ 
YÖND os ONN E מַצְרַיִם‎ yoND הַמוצִיא אותֶם‎ 
3MEMGS ויַכְעֲסוּ אֶתדיְהנָה:‎ En nnt סְבִיבְותִיהֶם‎ 3s הָעַמִים‎ 
PRAE nm nma וְלְעַשְתְּרְות:‎ bya xm 站 mn 
Dion DanS Ta DÝ שסים ישו אותֶם‎ T3 Bin 
Ame יָצָאוּ‎ M81915 OTIN ab עוד לעמד‎ vov 


33 cf 32° | 34 1 c 617MSS Jos 19,485 DIN) | 35 ? ins c Jos 19,475 
|עֲלֵיהֶם‎ ^ 6BNJosé + mij] 36 * 1 (cf 6ALsh aD "37871 | * הסלע ו‎ | Cp 2,I 
a ] c 6L5N-n3-bN (6 + ,ואלדבית"ישראל‎ sed <81( ||? sic M (interv), sed ante 
"DN | *1 post lac. מִלְפַנִיכֶם 16155 * 3 | ....(אעלה‎ | ^ VarC6£Y al 
D33? | 7 123155 3% 'N) | 9 6(9?)MSS Jos 19,50. 24,30 #3 ;סרח‎ 1 prb M. 


334 שפטים‎ 2,16—3, 1o 


^ ng? ny" vata w/o) njm "a wo לרְעָה‎ orn 
Dis ampt TD ניושיעוּם‎ most npm מְאד': 6יניקם‎ nno 
nn אַחָרים‎ DO MON nM o? WAY N? Bi ODb/-oN 
mimo אֲבוּתָם לְשְׁמֶע‎ spon מְִהַרֶךְ אֲשֶׁר‎ vin mp up 
עם-הַשְׂפַט‎ mpm וְהָיָה‎ oa 多 הוה לְהֶ‎ Dp Py לאדעשו כן:‎ 
מִגְאַקְתֶּם‎ ÀA nny72 כָּל ימי השופט‎ DDD TO by 
הַשופָט ^330 וְהִשְׁחִיתוּ‎ nibsimmyo ppm pns yen 
בישראל‎ nm wes הַקָשֶה:‎ DTD nib yin inòr 
DASTA ANY אֶת"בְּרִיתִי אֲשֶׁר‎ nis "nn vr Wis uu 
מן-‎ DiT3BD אוסיף הריש איש‎ Nb לקולי: ננִם-אֲנִי‎ wow s» 
5s ny ng nbi pp» :nba ppm noo DMa 
"DN Draw כאשר שַׁמְרָוּ‎ ba n»2» nim Tiny àn mpya 
D3n3 הוּרִישָׁם מהר וְלָא‎ "225 no&z אֶתהַגּוֹיִם‎ AT לא: ונח‎ 
| ni nim הַגּוִם אֲשׁר הַנִּיח‎ nos 9 t "uvm T2 
pi qoa Pian5b-b3 NN כְּלדאֲשֶׁר לאידע‎ DN אַתישְרְאֶל‎ D3 
לא‎ DIDON רק‎ TOOD Sey, Ra niy למען בָּעַת‎ 
at^ 3m Tem 320-53 DAVOD YPN PT 
בָּם‎ nuo Sow חמת:‎ Min חָרְמוּן עד‎ bya "ónb T3322 "n 
אֶתדאֲבוֹתָם‎ Dy nim אֶת"מִצְוֹת‎ otn nyi rie nik 
SBT Mibsm "nnn הַכְְּעַגִי‎ 23p3 at^ יִשְׂרָאֵל‎ 3355 yana 
וְאֶתבְּנותִיהָם‎ tn? אֶת-בְּנְוֹתֵיהֶם לָהֶם‎ pue וְהַיְבוּסִי:‎ «wm 
D אֶתאַלְהַיהֶם;:‎ yum n2 un 

nins wv nim בְּעִינִי‎ PupnN Na קרעש‎ 
nm NTAS ums ns Doyan ns m S 
וע‎ yp cow op פושן רשעְתים‎ Ta Dion בֵל‎ 
בְגִידישָרְאֶל‎ pore שָׁנִים:‎ ubt Mapy בְנִיישְׂרָאֶל אֶת-כּושן‎ 
שְרְאֶל ויושיעם את עתְנֵיאֶל‎ "aao מושיע‎ nym np mónvow 
Baya Hj vo Aaye supo jp 277 CDN vp" 
15 *1 6 6£L 33" | P ins אלדיהוה‎ PYP cf 39.15. 66. 10,10 || 16 6 


Dy— || 18 564-55 | 22 nonn MSS Seb Vers 712 pro D3?; 1 דּרְכִי‎ | Cp 3, 2 
dlc 6| 3 1 vr, cf Jos 11,36 | 7 2MSS 9 הֶעְשְמְּרות‎ | 9 cf ad 1,13. 


3,11—28 JUDICUM 335 


Toc 


DIW PWI DPD כוּשן רִשְׁעָתָיִם:‎ by T wn oW 3n 
פ‎ o— iUm oun ne שָׁנָה‎ 

nj" pinw nyv בְּעֵינִי‎ yog לעשות‎ bk 3 יספ‎ 

UM wya אֶתיהָרֶע‎ Vy"? על‎ oi by אתל מלדימאָם‎ 


אֶתדישַרְאֶל Ta Am qm nbnoso Ru‏ אֶת-כוּשן רְשְׁעְתַיִם 


nv a$ oD שתדעגלון‎ Sya: "ema ie Yon TINY 
מושיץ‎ nip Am ÀR Aog WA spy ms y niyy 
2870732 A DaT N איש‎ aTa RPA TINTAY 
SU n» y לו אַהוּד‎ Ès לְעֲנְלון 355 מואָב:‎ miya mu 
ימינ קרב‎ Ty. עַל‎ vi? nnno BIN "in na 703 פַיוֹת‎ 
Sus :7MD Na איש‎ EE אֶתזהַמַּנְחָה לעגלון 15 מואב‎ 
jen "wt? npn לה‎ MODTA DYPT? nj» WNA 
TA שב מִ"הַפְּסִילִים אֲשֶׁר אֶת"הַגְְָּל ימר דְּבַר"תּתָר לי‎ Nigy 
ובָּא‎ Tsy may כְּלהָעְמָדִים‎ Typ הָס וַַצָאוּ‎ Cp Yon 
אַהגּד בְּבַר-‎ "wot T1235 אַשָר-לו‎ mapan nPopa וְהָוּא ישֵׁב‎ DÖN 
שְׂמאלו‎ TNN יייוַישָלַח אהול‎ INDIT OYN npn TAW ל‎ now 
גם-‎ "Mixes se23 zypm tem Ty. מעל‎ £mnywens ה‎ np 


xxm sv הלהב כִּי לא‎ wi החלב‎ con הלהב‎ nw cen 
דַּלְתוֹת‎ "áp" pA TON NY PJY NPY 0525 
ninos וְהַגָה‎ yn wi וְעבָדָיו‎ NPY וְנָעַל: +וְהָוּא‎ "03 Dor 
sen Uma TATAY הָוּא‎ TÓD YN Yi my mn 
"DN np mov ninh פתה‎ urw n viu rises 
DIDI מת: 5וְאַהָוּד‎ ny נפל‎ DiN Am וַיפְתְּחוּ‎ AADAT 
nme הַשְׂעירְתָה:‎ boo" ער הֶתְמַהְמְהֶם וְהוּא 33 אֶת-הַפְּסִילים‎ 
"unge יראל‎ tee fos ems פשופר בְּהר‎ ppm cias 
SDRAm 5379 DT אלְהֶם‎ NIS DTD? NY 
לְמואָב‎ pa nyang אַמָרִיר וילכּרוּ‎ Typ Dana אֶתמואָב‎ 

I2 8 hic incip cp 4 || 13 16 69 ויירש‎ | 15 Var T3 71735 || 16 ca 
30MSS שתִּי‎ | xg GENE N31) | 20 6 + 17227 | 21 6 + כְקוּמוֹ‎ MI | 22 * 6 
gan | ל‎ >6 frt dl (vel 1 VADI ,?ויצא‎ cf 69; al MIDI ,שער‎ id pr הַמִ'‎ 23 | 
23 ? LOPI | 24 1 prb מַסךְּ‎ (Ao &mokevoi = BD?) | 25 1 om vel 
sont cf Gn 8,10 || 27 65 +6% yfv lop. | 28 1 רדוג‎ cf 6. 


3,29—4,15 שפטים 336 


ININ‏ אִישׁ לְעַבֶר: 9 וכו אֶת-מואָב nya‏ ההיא כַּעְשָרֶת אֲלְפִים 
איש 1-55 וְכָלדאִישׁ Y]‏ וְלָא yane :is von)‏ מוֹאָ ana‏ 
הַהוּא* bpm bw T nnn‏ הָאָרֶץ שמוגִים p "mV‏ 

TYNN!‏ הָיָה Ja nima uev‏ אֶתפַּלְָתִּים' ששמְאות איש 
"pan "p?53‏ ושע NITO‏ אֶתיְשָרְאֶל — p‏ 

snp יְאֲהוּד‎ ny בְּעִיגי‎ yw לעשות‎ Do *33 i559: 4 

n2 "ob WN PiS Pa aim ope‏ ְשׂריצבָאוֹ 
NITY Sipp‏ יושב NYI‏ הַגּוּיִם: WSL‏ בגייִשְׂרְאֵל AITOR‏ 
5י niyo yUn‏ 513329 לו mn‏ לָמץ rns‏ ישרְאֶל "ps‏ 
עֲשְׂרִים ANID b n)‏ אֲשָׁה נְבִיאָה אשת NY npe?‏ 
nea bgong mopy‏ הַהִיא: natn iL‏ תּתַת"תֹמֶר דְּבוֹרָה 
RW 3 T Vy" nw un enu n» now n‏ 
למִשְׁפַּט: P335 Nypm noms‏ ְְּאַבִיַעַם ONA ÚP YRA‏ 
אליו האיצוה ו הוה אֶלְהִידישְרְאֶל AYD qo.‏ בְּהֶר תְּבוֹר לקת 
nu» ser‏ אַלְפִים איש qst x "nbi MAD‏ זוּמָשַכְתִּי 

TÓR‏ אֶלנְחַל קישון אֶתדסִיסְרָא pi sayay‏ וְאֶת"רְכְבְּווְאֶת 
iy55‏ וּנְתַתִּיהוּ TÔN «bes i‏ בֶּרְק "by CYNON‏ וְהָלַבְתּי 
"by "^n NONY‏ לא NTON‏ פותאמַר DDR BP TON q?7‏ כ לא 
nns WN TE» 3msbn Dn‏ הולך כִּי בְיָדדאַשָה 0 
nym‏ אֶתסִיסְרָא npn!‏ דְּבוֹרָה pirye yap prov dom‏ 
"yop "pbi DNY parng pia‏ ויעל בְּרַנְלָיו nyy‏ אַלְפִי" איש 
d» opm‏ דְּבוּרָה: "am"‏ הקיני npo T3‏ 25 חבָב nyo ipn‏ 
fms e"‏ עד-אַלון בַּצענַּיִם אֲשֶׁר vs spo DN‏ לְסִיסְרָא 
pirr RD DIINA PR nov `‏ סִיסְרָּא 52-N‏ 1351 
AND VËR‏ רָכֶב » וְאֶתיכל"הֶעם אֲשֶׁר "ms‏ מִחַרְשָת הַנּּיִם 
גחל קישון: +וַתאמָר ברה Po‏ קוּם Ben np»‏ אש 
נְהַן יְהנָה אֶתדסִיסְרָא pu cum T NS nym E‏ מְהַר 
תְּבוֹר Do my‏ איש אֶחֲרְיוֹ: פוַיָהֶם "DN NDS nj‏ 


29 6^£L uayntdc, bellatores | 30 °° 12MSS 3 NJD ny | 56+ 
אַהוּד עד-מותו‎ DRN נישפט‎ | 3r GALL 7370 (exzra) | Cp 4, 1 = <5 
£L(3hx) | 4 mlt MSS ְהִיא‎ | 7 6^ 3n& (pr IAN?) | 8 64 6n obx oida 
Thv fuépav èv fj 600801 Tov dyyelov 06וק0א‎ per’ eho0 | סד‎ * 8 NYP | 
IO ל‎ Seb DDYN cf 14 || זז‎ | c K 52333 vel D^3y33; E (cf Jos 19,33) D33933. 


6 JUDICUM 337 


nonno nan 230577‏ לְפִי"חֲרְבי Neb‏ ברק T3‏ סִיסְרָא מעל 
nazen‏ 033 בְּרַנְָיו: יברק 55 ainan "mw 3330 "nw‏ 
עד man nen‏ ויפל כְּל"מַחֲנָה Nb ayoh Ryo‏ נִשְׁאַר עד- 
5b» DT‏ אֲשַׁת yona an‏ 
cun ma Th mirga Toy ra DM‏ הקיני: Spy syans‏ 
ns?‏ סִיסְרָא tög "ND‏ סוּרָה CUN‏ סוּרָה CN‏ אַל"תִּירָא SN‏ 
inpol Vm DUNS QN‏ פנאמַר NicpUn Tos‏ 
מעט"מים כִּי צְמְתִי" "mins nbn)‏ הַחֲלָב span) pum‏ 
nne cy UON TPR‏ הָאֲהָל AYI‏ אס"איש "DN oU NÁS‏ 
הישרפה אִיש yos]‏ אָין: *יותקח יָעַל אֲשַׁת-ָּבֶר תיתד הָאהָל 
TOW siam m3 napaan Dem‏ בּלָאט' נַתַּתְקֶע amang‏ 
P name inis mem OTTS posa nom) Vp‏ רדפ 
אֶתסִיסְרָא נתצא יֶעל PNM WANY?‏ לו לך JASI‏ אֶתהָאִיש 
Nn pan NRS- WS‏ אֲלֶיהָ nin‏ סִיסְרָא נפל מַתוְהַיתָד Sapa‏ 
yiotys‏ אַלהים nva‏ ההוּא אֶת DI‏ מַלדּיכנְען 355 33 יִשְׂרָאֵל: 
T TD‏ בְּנישְׂרָאל np T‏ על יָבִין owe‏ אשר 
won‏ אֶת יָבִין 1937120 — s‏ 
wmv 5‏ דְּבוֹרָה pom‏ בְּן"ְאֲבִינֶעם Dv3‏ הַהָוּא לאמר: 
Duy rer‏ בְּישְרָאֵל בְַּתְנהָב עֶם xcu‏ 
Dago woy:‏ האַזִינוּ Amoy nup‏ אָנכִי apès‏ 
אזפר nume‏ אֲלהִי יְִׂרָאֵל: 
niv‏ בְצַאתְךָּ משעיר בְּצערְך מִשְׂדָה oia‏ 
aaya Dapo Sp mpya DU) PN‏ מָיִם: 
הָרִים web ea‏ יְהנָה nyncies "Po ny‏ אֲלהִי יְִׂרָאֵל: 
"nrw Yun ob wa Ayya DoY s‏ 
ndn "e?‏ יַלָכוּ mino‏ עקלקלות: 
0" זג | "I‏ 201 | נאד 0 c‏ 1^ | צָמַאתִי prb dl | ig * Q‏ ^ 15 
prb (cf accent in 4MSSW)‏ 1 ;ויעף DYI |^ sic 8; 1 c VarW aq) | > Var?‏ 
6V^ mm cf 647 = | Cp 5, 3 »4MSS6^L al (nonn‏ 23 | נרדֶם vel yn‏ ויעף 
GLN al érapdx6n, 6^ é£eorden = 33152 |‏ 4 | 14 ;)938 ליהוה MSS om‏ 
add ? (cf Z rovréoni tò. Zwa) vell‏ ל || בל = )3 écaAeb8ngav (cf‏ 6 * 5 
14MSS om | |‏ > || (?) ארחות (mtr cs) | 6 °° frt add | prps‏ יהוה 'D yt et dl‏ 


d frt dl. 
Biblia. 22 


5,7—18 שפטים 338 


nia עד שַפְמְתִּי'‎ Xon owes Crime Y 
בְּישְרְאֶל:‎ DN "repu 
שָעָרִיםי‎ nno Ww" "mM אֶלְהִים‎ nas 
:区 בְארְבְּעִים אַלְף‎ non אִסדיְרָאָה‎ ]2p 
יְהוה:‎ Tene יְִׂרָאֵל יהַמְתְנדְּבִים בְּעָם‎ pR? בי‎ 
שִיח:‎ qra וְשָבִי למנ ולכי"‎ nhy אתנות‎ San 
nim npg anm שם‎ Dasya pa mison ob 
NP ITE קת‎ 
inp לשְערִים‎ T אָז‎ 
"PE "y “ny my "y Uy 12 
= DWR Cuv nav? poa ny? 
בּנבּוּרִים:‎ "PUT nim שָרִיד לְאִַּירִיםי ֹעָם‎ TOY Wes 
TAA oua ons "popa Ov) nues ub 
ספר':‎ nayat mov pal: מְחָקקים‎ ivy vb ub 
Peg mayo "ovt cups 
v2102 "n? popa 
ieUppn mu qw muoei 
"wy שָרקות‎ vbt» miyan בִּין‎ na^ npo 
חִקְרִיְלָב:‎ mera רָאוּבֵן‎ 'nu555 
אנת‎ n nBe gn pP qv זי גַּלְעָד בְּעַבֶר‎ 
iU וְעַל מִפְרָציו‎ nv po it^ אֶשָר‎ 
שָדָה:‎ oT וְנַפְתָלֵי עַל‎ mop Ubi חרף‎ ny paar 
7° 4MSS nf» | ^ GLL àvaot 9 surgere? = MPY (?--מַת)‎ | 
8 == crrp, prps 323] אלהים‎ A? | bb GALPSh al (iig) prov (צסצו0)קא)‎ 
1 ₪ לָחֶם מָשָעְרִים‎ bts (al (א' ל' שׂערים‎ — 36MSS לָחַם‎ vel לָחָם‎ | 9 = prps 
בעם בְּרְכֵי‎ DDT | ro * exc vb? | ל‎ ;zMSS om 1 || 5 ? = cantate, loque- 
mini; 1 ₪ זז | שירו‎ aa dub; prps וסטסטשפ 6 ^ || קול מְצַחָקִים‎ (= AY), 
1 frt 32! (cf 1S 18,7) || 12 °° 6^L35 al ezéreipov (一 eipou) 6566וקטגן‎ [uerà] 
Ado0 (cov) —By n227 ל || הָעִירִי‎ iidem + énoxouv (ev ioxói) = pn | © SA 
(cf Jes 14,2) TIY | 13 *^ 1 frt שריד לְרֹדֵיהֶם‎ m vel DINI יִשְׂרָאֵל‎ T 
bb 1 6 6BN 45 qw עם יהוֹה‎ cf 23 (20MSS MT Dy) | 14 è Vers hab vb; 
1? YW/* = profecti sunt || GAL9 al pny (ev koddi) || = GAL al ms | 
1]? 0530/23 ספר)‎ gloss?) | 15 *1 6 Var® W) (cf 6938) vel 1? bb yov 
WW (et (ברגליו:‎ | > 1 ^23; al ברק‎ By ונפתלי‎ | 5 prps MY cf 14° | *1 6 
5MSS חקרי‎ cf 16 || 16 ^ 1? B'Y3y* | ל‎ 1 c 15MSS בפ'‎ || 17 dl 6 2MSS YEA. 


5,19—30 JUDICUM 339 


pis מָלָכִים גַלְמָמוּי אַז נִלְחֲמוּ מלְכִי‎ Wwa 
anp? לא‎ apa בצע‎ Tap עלדמי‎ TWD 
סִיסְרָא:‎ Dy ^n»: גִלְחָמוּי הַכְּוכָבִים' מִמְסְלותֶם‎ meya 
קישון‎ "omi DAR om) DR קישון‎ omae 
Ur נַפְשִי‎ T 
מְְהרִת דּהֲרָותי אַבִּירִיו:‎ Ppap 020 wee 
וְשְבִיה‎ s ns nim "ND Now מרוד‎ mies 
:Da33 pm mw? njm "mo? NIN? ca 
sn bpa הקיני מנָשִים‎ can née oi wo qune 
חָמְאֶה:‎ apy אַלֹירִים‎ ppa TDI 2g] ONU npo 
לְהַלְמוּת עָמָלִים‎ ADD "nanovm mmo mrs 
rng) ראשו וּמְחֲצָה' וְחֲלפָה‎ npnp Bub neam 
obi ynp גל‎ qa cU נָפַל‎ Yos mé pa” 
שְׁרוד:‎ ob DM yip ANI 
jw] wa Nb DN נִשְקְפָּה ותב‎ pnn Ta 
פעמי מִרְכְּבותִיו:‎ py מדּוע בשש 0222 לָבוּא מִדָוּע‎ 
imp OON Dya אףזהיא‎ "nian mpm "nsn 
"2$ לְרָאש‎ Emo nna שָלֶל‎ ppm akg ono 
nop) שׁלֶל צְבָעִים‎ NIPP? DVIS שלל‎ 
 ropU לְצוּארי‎ DDAR y2x 
I9 a 6 (koi) raperdEavro = DW? sic etiam 65 ad 20 | ל‎ VarG 33— 
(SUA (נלחמו‎ | vs 20 S frt = (?ממסלותם) | נלחמו‎ ayaga נלחמו כוכבים‎ 
מן-שמים עם םי‎ | * cf 19* | trsp (cf 6%( , in הכוכבים‎ || 21 * dub; 60 
קדושים‎ A kavodvuv = Dp; 1 ₪ *קְרָבִים‎ (pro קרבות‎ = $ugnarum (3 
(ן קרמים‎ vel קְבָרִים‎ (0); al b ipo) | ל‎ ? 41 | = ? crrp (SW נפשך‎ SUA'—; 
6 ?בעו‎ Y robustos) | 22 ^ 609 al 3091; 1 prb M | ^ 1 frt c 6^L3^ סוּסִים‎ || 
cc 1 frt דה'‎ 713, cf G?* ;סוסים > (פנוכא)‎ prps 112 33712; vel 1 potius? 
Xu 03 (A eimpéreia = ri, GB al ףסטסחט‎ čonevoav) | 23 * 6^ al 
ל | מרוד $ פשמטוא‎ ? add )6 &*23) | * € 4- Dy. || ** >22MSS 3A | 24 °° prb 
add ex 4,17 | 25 £l aquarum; in fin+ principi | 26 * 1 NNW cf ST (prps 
TIYA) | * frt dl; al (minus recte) dl סיסרא‎ || 27 ** >18MSS (solum 
שכב‎ 58MSS); frt dl (dittogr) | 28 6 ומדיקא)‎ =) ban, 6^L3^ (c ast) kate- 
udveave = JINA (vel? VINY) | 29 * 1 c 39 (una sapientior) NOON (cf 
6MSSgL PHN) || ^ 8 ma 一 || 30 prb crrp (per dittogr); 6 tpdynAov 
(Aw) atrod: 1 frt ,רקמה רקמתים לצואך!:‎ vel ? לצוארו‎ NORY שלל‎ 
(pr שָׁלָל‎ prps 230. 


22* 


5,31—6,18 שפטים | 340 


nwys rani] nip Wo cre»‏ הַשָמָשבְּנְבְרְתו" 
וַתַּשְׁקְט הָאֲרֶץ אַרְבָּעים QU‏ — פ 
cer 6‏ בְנִייִשְׂרָאֶל manm nim wya yan‏ יְהוָה aTa‏ 
yag‏ שָׁנִיִם: m pa‏ עלדישָרְאֶל Yun ien‏ עַשוְּלְהֶםוּבּנִי 
D‏ אֶתהַמנְתָרתּ אֲשֶׁר בָּהָרִים וְאֶתדהַמְּעָרות וְאֶת-הַמַּצָרְוֹת: 
poem Do n9 ow yros nw‏ וּבְנִיקְדֶם וְעַלוּ עליו: 
Sum‏ עֲלֵיהֶם mmt‏ אֶתיבוּל np gw "wn‏ ְלָאִשׁאֵירו 
מַחִיָה בְּיִשְרָאֵל nes‏ נְשור "ys aispa Bn $5 tom‏ ואֲהֲליהֶם 
Ames "Rp‏ ליב mn?)‏ וְלנְמליהֵם אין PINA NOM pop‏ 
OTE snm?‏ יִשְׂרָאֵל sper pus "obo TRO‏ בָנִידישְרְאָל "AN‏ 
mpm‏ ם VY?‏ כידעקו בְִידושְרְאֶל אֶלוְהנָהי op‏ אדָות jue‏ 
לוַישָלַח Na U^N mim‏ אֶלבְּני יִשְׂרָאֶל וַיאמַר nib‏ כְּהדאָמַר 
os umm‏ ישְרְאֶל SÍN‏ העליתַי. אֶתְכֶם מִמִצָריִם וָאוֹציא אֶתְכֶם 
man‏ עבדִים: TD DNY p‏ מַצרַּיִם v3 Davsmb-53 T,‏ 
אותֶם n25 TJAN) DDA‏ אֶתדארְצֶם: TIT 3N Db myoMye‏ 
"own owns ` Wn Nb niv‏ אֲשֶׁר DY?N2 DAYN DDN‏ 
soy‏ שְׁמַעְתָּם בְּקולי: 日‏ ויבא מלאף nnn bA nim‏ 
AONT‏ אֲשֶׁר בְּעָפְרָה py) "oT CIN UNT CN‏ 132 חבט 
njm qo TOR «Tus TA "BD 25. nia ben‏ וַיאמַר 
Um) qe» nym vÓN‏ הָחָיל: uw vos bis‏ ארג v"‏ 
יְהוָה cud DN nNY?? IANYA ne ud‏ אַשָר "wb‏ 
vam‏ בש" מדין: yo ni Eu 3 "853 nin Yos 5s‏ 
אֶתישרְאֶל mo mn‏ הַלָא שלחתיך: DIS "NY‏ בִּי אֲדֹנָי nba‏ 
אושיע אֶתיִשְׂראָל הגה BYS‏ הל בּמְנשָה naa "py on‏ 
"e njnv UN NNE DA‏ אֶהְיָה VASI NITR DIT qe?‏ 
TN ONI SUDM‏ אם-נא piep) Tora JD SYD‏ לי אות 
WAD NINIS Der 7378 INNY‏ מִזָּה עד"באי qw‏ וְהְצַאתִי 
gr*lc $0 T2— | ^? add | Cp 6, 5 ° frt dl; >S, c£ 9 || ^ Q WP‏ 
nonn MSS 65 3 PWY |‏ 8 |6593» ** 7 | יבאו (A119 N2; 1 prb K‏ 
INYA; id 16 | 15 1 prb c 4MSS‏ יהוה 6 14 | 693€ g 1 c VarG UN), cf‏ 
`d.‏ יהוה (rm‏ עמך 6211-5568 16 ** 16| kbptt ou)‏ 6) אדני 


6,195 JUDICUM 341 


Tope 'nnim niens‏ ויאמר 2U/N "LAN‏ עד שוּבף: 9 ונדעון 
Nå‏ ויעש "an nuo nopcne"w) DPR‏ שָׂם 563 וְהַמָרָקִי 
"yea Db‏ וַיוּצָא TÄN DNJ PAN nbn nnp-oN voN‏ 
"purs np DANI qo‏ וְאֶת"הַמַצוּת yapab fum‏ הז 
ְאֶת-הַמָרָק DIN TIRY‏ כּן: nim 1979 T3‏ אֶת"קצה הַמַשָעָנֶת 
אשר ngan yaa yr Tha‏ ותּעַל הָאַש מְַהַצוּר bam»‏ אֶת- 
vin‏ וְאֶת-הַמַּצוֹת וּמלאָך T2 nim‏ מעיניו: pem Nns122‏ כִּי- 
מלאך nym‏ הָוּא ADN you NS‏ אדני 15r» nim‏ רְאִיתִי 
qoo‏ הוה pes ipe Dp‏ לד STADE b n'bv nym‏ 
לא תָּמוּת: aimh ni; pn nU jy‏ וַיקְרָא"לו הנה Diy‏ 
עד הוום D ey os naaya why nis‏ הָי 
Tia‏ הַהוּא 55« 15 np nim‏ אֶת-פַּר"הַשׁור אַשָר Pis?‏ ופר 
evan nany down cb yat "3t |‏ אֲשֶׁר "DN TN?‏ 
npe nm Typs‏ לקח אֶתהַפר "ius‏ קית ny‏ בעצי 
האשרה אשר npvs sen‏ גדעון vwiarp DWI mgr‏ גיעש 
כאשר VON C‏ יְהנָה ויהי כאשר và mein Ry‏ וְאֶתאֲנְשׁי 
Un‏ מָעשות vr" no^‏ לָיְלָה: וִשְׁכִּימוּ Qp$3 "wn Yas‏ 
5n ÀN) DENS vop-wWw/N ntm byn nam pm) nm‏ 
sin‏ הָעַלָה AN2 1332 naa oY‏ אִישׁ TTN‏ מִי nur‏ 
ntY BATA VMyc ON Èp MY nm nas‏ הַדִּבַר 
הַזָּה: יוַיאִמָרוּ אִנְשִי Uy;‏ ל ques sn wn by‏ וְיָמֶת Pn)»‏ 
vin naro DN‏ וְכי כְרַת האשרה אשרדעליו: זויאמַר vA‏ לכל 
uy‏ עְליו ppipionsy‏ לפעל אַמ-אַתְּם punt‏ אותו 
אֲשֶׁר naD 17 DY‏ עדְהַבְּקֶר oys‏ הוא יָרֶב לו כִּי Pp‏ 
TN ATY‏ ביוםדְהַהָוּא- 3y» "Nb OYAT‏ בו הַבַּעַל 
כִּי :3pmrnW yn)‏ ס וכְל"מְדְין ו DM pom‏ 
nus? nim moy ONY pora unm yum YD BON]‏ 


אֶת-גְּדְעַון ויתקע בַּשופַר pri‏ אֲבִיעֲזָר אֲחֲרָיוֹ: ְמַלְאָכִים שלח 
| לו nym‏ 8 24 | יהוה AS | 20 GALgLSh al‏ ?1 ן 20 id‏ ,מרק 8 ? I9‏ 
nme, cf 27 | ? dl; <6*- XI H2oMSSEL( Shy) | 6 a oMSS‏ אַנָשִים Te‏ *15?* 25 
(sic Soraei) [ bal (»6hgL); cf 25 || 28 dl, GAELS” areuT65‏ הַמָעון 3M‏ + 
.שור jDWID]?), sicut GMSSELSh al in v 25 pro‏ =( 


6,36—7,11 שפטים 342 


jboarm וִּלְאָכִים שָלַח בְּפְשָר‎ vons svp) pprt nüa27223 
qU^"DN DONT- אל‎ MPT HNS HONNI yop pbi 
AINN מציג‎ SIY 033 in]? אתישְרְאֶל כַּאֲשֶׁר‎ na מושיע‎ 
חרב‎ Pio nia» niv mm Sb nŠ na eun 
Bat 577155 כאשר דִבְּרְתָּ:‎ own nis Um vun? AYT 
מִים:‎ ben NID maT טל‎ ppn anong wm מְמְחָרֶת‎ 
הַפָּעַם‎ qM TAIN ^à אל-יְחַר אַפּךְ‎ DADNT גַדעון אֶל‎ TYNI 
עַלדבָּל-‎ ni יְהַינָא חָרֶב הנזה‎ niii נאדְרְקְהַפְּעַם‎ DOON 
DA T suam nba qe DON יהיְהשל: >ויעש‎ PNT 
p :5b mm וְעַלכֶּלדְהָאָרֶץ‎ mm» nga 

ל bat‏ יְרְבַּעַל הָוּא POR‏ ְכלהָעַם אֲשֶׁר ums‏ עלדעין 
dmr jv names Cn‏ מצְפון ny‏ הַמוּרָה poya‏ 
"DN‏ יְהוָה vius‏ $3 הָעָם אשר apa quens "nna JAN‏ 
en‏ על ִשְׂרָאֵל לאמר ^T‏ הושִיעָה לִי: יוְעַתָּה Nj w3p‏ 
Byz ww‏ לאמר מִידְיְרָא av vn b "bx ab^ Tóm‏ 
"DN D NU DDYN NWN "bs Dus amy nemo‏ 
PORIS nmm‏ עול Tn 3j n»g‏ אוֹתֶם אֶל-הַמַיִם 3b ub‏ 
tw n*m n‏ אמר EUN 的 1 JÄN JH NY] JÄN qoum Tn‏ 
אמר qos‏ זה TOY TOND‏ הוּא Ty rq Nb‏ אֶתהֶעם DATOS‏ 
"DN‏ יְהוָה TORIY‏ כָּל אַשׁרײילק בלשו QN» nune‏ ילק 
vun zb5n‏ אותג 135 yo» ww b»‏ עַל-בִּרְכָּיו תות Ié‏ 
מִסְפֿר ci eos BF oppor‏ שלש NIND‏ איש וכל nn‏ הָעַם 
DY nino amay wu‏ ס vibus njmcoN‏ שלש 
NIND‏ הָאִישׁ הַמלקקים אושיע אֶתְכֶם aT pny aN‏ 
v^N x2"‏ לְמְקְמו: *נִיִקְחוּ ns Da nbn nw‏ שׁוֹפְרְתִיתָם 
vayb ni‏ יִשְׂרָאֵל Tov‏ איש NRD O‏ הָאִישׁ pnm‏ 
qe mme‏ הָיָה לו nois ` X9 5b paya nnno‏ 
הַהוּא m mp nim TS DN"‏ בַּמַּחֲנָה "DNye :Ta "nj C?‏ 
nTb nns NT‏ רד אַתָּה me‏ נערף ל אָל"המְחַגה: "nb Ayay‏ 


30. 40 1 c ca 20MSS et vs 37 על-‎ | Cp 7, 1 ^? incert, cf 8b; prps היה‎ 
3? wb, vel מצ' לג'‎ nnne היה לו‎ | 3 71 vu D78) ישב]‎ ym] cf 4 | 
5 ins c 613% al 335 אותו‎ DYA | 6 == קפט‎ in fin vs; GAL al בָּלְשׂוֹנָם‎ 
(ppE*51811/; frt. autem crrp 6 ° Dyri "127 DN np. 


5 JUDICUM 343 


Tg nm הוּא‎ TO nanea nm YT maA ^us) TAT 
5357327723 רְעַמְלָק‎ |i :manpa Wy אֶלקְצָה הַחַמָשִים‎ 
nabiy bma "Bop pw כְּאַרְבֵּה לרב ְנְמַלִיהֶם‎ poia nón) 
הַגָּה‎ "DN r*n vr "bDD t^R-n3 prés ייבא‎ i30 en 
יבא‎ IM nino "nnb שָערִים‎ nnb צלולי‎ nim "non mn 
רעהוּ‎ ps ( ֲר-הָאֹהֵל ויכהו(יפל)ויהַפבָהו לְמַעְלָה‎ 
m יִשְׂרָאֵל‎ ANART sr c£wmes 32 nsi TH 385 
ré yoy MOSS p ATDP DW nanny Tea הָאֲלְהִים‎ 
"ipe 5i" למגה‎ Sos npe הַחַלֶםוְאֶת-שַבְו‎ PPN 
אֶת-שְׁלְשׁמַאוֹת‎ pme מְדִין:‎ manang n3T3 nym 372 קוּמו‎ 
Dph mp" vic frd npt ys D'UN] הָאִישׁ שָלשָה‎ 
"258 הפו הגה‎ Dun pn a נַיִאמָר‎ :D37 yin 
יוְתַקְעְתִי‎ fera p NGA ma ninen nspa בָא‎ 
AD נם-אַתָּם‎ npa וּתְקַעְתָּם‎ nM "so "228 בּשוּפֶר‎ 


(ine?‏ ואַמַרְתָּםי ny say p ipm mme‏ וּמַאָה- 
< - 


Dpz qM הָאַשְׁמָרְתָ הַתִּיכוּנָה‎ UN ninen mgpa ANTON איש‎ 
NA אֲשֶׁר‎ ovn (pies ת‎ npa ypm אֶת-הַשְׂמֲרִים‎ ipa 
"3 vm DT37 13v Enpa הָרָאשִׁים‎ TUS לויתקְעוּ‎ 
nn sip לתְקוע)‎ napa) ajata שמאולם בְּלַפִּילִים‎ 
-53 "IS nànbo map nina :=ויעמַדוּ איש‎ impo mn 
nim Ar AnDY E pm Py ys המחנה‎ 
Aw mawy nínen o3 ni- 区 33 אִיש בְּרָעֲהוּ‎ cans 
3יויצעק אִישדיִשְׂרָאֵל‎ nany namo D צַרַרְתָה" עד‎ 
prs pios מדין:‎ ns ecl nya sym keia OPDI 
Bn 155 in לקרָאת‎ 1f לאמר‎ Dipy ipa Dr Toy 
ולכ‎ DDN וַיצָעָק כָּלדאִיש‎ ern: בָּרָה‎ m3 עד‎ DTA 
שנידשרי מדין‎ visos rTPTCDNY בְּרָה‎ m אֶת"הַפַיִם יער‎ 
I2 VarG "5y-W/M | 13* Q 55» | ל‎ <6* | = add (26 XXIH4MSS) | 
14 6^ יהוה‎ | 18 9MSS 63°55 )cf 3%( + הָאיש 1 19 | 4 1 ;חָרָב‎ | 201 
ל | ויקץ 1 < 21 | ** 4 4 5 | הַחָרָב‎ 1 6 QE? 30:23 K&? 3D" | 
22 * 6B èv... (= בָּש'‎ [MRAN] | ^1c GELLIG) 7532 | * 1 frt 0 5 


DIT) cf IR 11,26 | 5 pl MSS Seb עד"‎ | 24 ** ? add; vel ? 1 (cf 3) 1-5; 
£L To + ad aguas fontium quae extrinsecus sunt | bb >£}, 


8,1—16 שפטים 344 


wy srny) bwysa אֶת"עוֹרָב‎ xym i&pmw) אֶתזערב‎ 
aoip à הָבֵיאוּ‎ 38m a וְאש‎ qoos DTJ 
מַה"הַדְּבַר הזה‎ DDS אִישׁ‎ TÓN DNN 8 6m ( 
ניריבון‎ joa ony pn כִּי‎ 35 ms לְבָלְתִּי‎ n mer 
ap sög nob nn» אֲלֵיהֵם מַהעְשִיתִי‎ "bey mpa אתו‎ 
אָלהיםי אֶתְשָרִי מדין‎ jh) bus אֲבִיעֲנָר:‎ Tab mpy nov 
TAR hmm רָפְתָה‎ Ws "nep niyy "n?" nb) אֶת-ערב וְאֶתזְאָב‎ 
הַזֶּה:‎ €x. m 
אֲשֶׁר אתו.‎ D^NZ עבר" הוא וּשְׁלְש-מַאָוֹת‎ niTTO pu) NDN 
Dy? bn5 np Nj7un nido לאַנְשִי‎ ws PETS Day 
אֶחְכִי זָבח וְצלְמבּע מלכי‎ sph cis) D cente ona אשר‎ 
]n7? TRR TRY yinos| na הכף‎ nip שָרִי‎ Bins iM 
DIASO) mains יְהוָה‎ nna ]2? PÒR WNI לָחֶם:‎ INIS? 
וְאֶתהַבּרְקנים: על‎ aen אֶת"בְּשׂרְכֶם אַתדקוצי‎ Cnt "va 
וענו אתו אַנְשִי פְנוּאֵל כּאֲשֶׁר‎ nNI אֲלֵיהָם‎ "iT 5835 DYD 
לאמר בְּשוּבִי בְשָׁלוֹם‎ ENSEM ANODI MPNO :nab WIS Y 
anD "Py2 למע‎ nane 5b הַנָּה::‎ ATAN pay 
maam opna מחגה‎ 59b nipty 53 nos Aip naona DoY 
השָכוּגי‎ TI גרעון‎ or" y אִיש שלף‎ ns וְעֲשְׂרִים‎ TS 
inea הָיָה‎ nanpm ninan ny 3 לְנְבַח וְוְנְבְהָה‎ npo בָאֲהָלִים‎ 
Tuo אֶתשָגִיומַלְכִי‎ 7$5*3 np ons ויריף‎ yioos nay wine 
DDA flr» nus Tia maneas yicow nw אֶת-זּבַה ז‎ 
YT2NU^ סְכָּות‎ UND -גער‎ jon :D373 nbbpon npn*en 
איש: 5 ויבא‎ AIWA שְׁבְעים‎ mTáprnw Aip אֶתשָרִי‎ vs àh2n 
ÁN חִרְפְתֶּם‎ Ow yis nay nn "ox nibo אָלאֲנְשׁי‎ 
:nnb moyen TRINI 103 7» THA Any yao nii 524 לאמר‎ 
nia yi וְאֶת-הַבּרקֲנִים‎ wagen הָעִיר וְאֶת"קוצי‎ wprnw Dp 
25 16 69$ NY | Cp 8, 1 * 6AL ויאמר‎ | ^ Q קראת‎ || 2 compl 5 

D33;140 | 3 ^ 698 ל | יהוה‎ v2 || * KO 272 | 4 *1 6 639 ויעבר‎ | 
b [ 6 608% ורעבים‎ | 61c 8MSS Seb Vrs plur | 7 1 c 6 (èv) , בְּקוצי,,‎ 
דרך 531 1 זז || וּבברק'‎ vel frt ' 712771 | 12 Joseph $iégeeipe = החריב‎ | 


13 1 prb c 6A£Lsh TYAN; A הַחֹרֶשׁ‎ 9b, 5 הָהֶרם‎ t5 | 161 6 Vrs UT 
(GALELSh orig videntur legisse ּבברקנים:‎ + PA DYT (ויקח את-שרי העיר‎ 


8,117—9,1 JUDICUM 345 


TPR WIS DN‏ : טוְאֶת"מַנְדּל פּנוּאֶל SYM yn)‏ אֶת-אַנְשׁי הָעִיר: 
ימר אֶלזָּבַה Disb‏ איפה QN DEIST‏ הָרַגְתָּם 3/223 
NaN‏ כָּמוְּכְמוֹהֶם אֶחָדֹ wn?‏ בְּנִי ANTI YIN ËI DOTS‏ 
"min; Nb odis omna X nimon on‏ אֶתְכֶם: n psy:‏ 
oa‏ קום 3n‏ אותָם Nro ia jin novo‏ כי עדו PP‏ 
ימר DA ADS DR yig) nar‏ כִּי כְמִיש גִּבוְּתו npn‏ 
quus‏ ויר vinn napns‏ ניקח אֶתהַשָהָרנִים אֲשֶׁר 
NA‏ נְמלִיהֶם: 

D) gaama nam) מִשְׁלִ"בָנוֹ‎ Opg אִיש-יִשְׂרָאֵל‎ TÉNY 
אֲלָהֶם גדעון לְא-אָמְשֵׁׂל‎ "ibNNes מַדְיְן:‎ Tb DPY o 3r 
Dow "0*4 :Da3 bam יְהוָה‎ Daa 92 boo | n53 אֲנִי‎ 
33: apo Yo D איש‎ Seam TN מִכֶּם‎ TONYS pn 
נַתּ ופרש אֶתהַשָמְלָה‎ [inj יִשְׁמַעֵאלִים הֵם: 5וַיאמָרוּ‎ `> n» 
b&b אֲשֶׁר‎ 33a ^nm bvn שָלְלו: ימי‎ n איש‎ noU iov 
וְהַנָּטִיפֿוֹת וּבַנְדֵי הָאַרְנֶּמָן‎ miye x in MINDY s 
n6) asa wA miao "af לכי מדין‎ Syy 
כָל-יִשְׂרָאֵל‎ DPI TIYA אותו גְדְעון 1585 33 אתו בְעִירוּ‎ 也?>127 
*3i Mp5 are, yis וּלָבִיתו למוקש:‎ pru) שַם ויהי‎ vans 
בִּימִי‎ nU DYIUN הָאֶרֶץ‎ bpUnm) לְשָאת ראשם‎ DD ישְרְאֶל ולא‎ 
בְּבִיתו:‎ y vya רבעל‎ Joyo ס‎ | a 
הָיוּ לו:‎ onim mb" יכו‎ ww Dia שַׁבָעִים‎ $n phu 
pa RYEN nio ב‎ N02 omis אֲשֶׁר בּשׁכֶם‎ eap 
PITAY eh Sapa טוֹבָה ובר‎ nates veta one nose 
3 וישוּבו‎ pip np Ws vis o o yw אבי‎ 
Nb134 IDON ma בעל‎ rj הַבְּעָלִים ושימ‎ vns um b&b" 
D; aM" 53 TD DDIN beso OTTON nym-ns זָכָרוּ בְּני ִשְׂרָאֵל‎ 
WS manb nz byat man "on מִסָּבִיב: וְלְאְעָשו‎ 
D עם"ישְראל:‎ ny 

下 SS ov 9‏ בַּירְבּעל "2T IN pyg npo‏ אֲלֵיהֶם 
»6P^£LShOS; 06 unus ex eis | 21 65% ₪6 675066 fj 000016 cov,‏ 18 
FANI? | 22 4MSS Seb sing, cf Ia | 25 1 c 6£L WDY | 28 1 3 vel‏ 

.אבי ה' vel d‏ כעפרת 32 | 153" 


9,2—19 שפטים 346 


ayab "ama לָאמֶר: דִבְרוּנָא‎ ON בִּיתאָבִי‎ NODYN IN] 
"DN רבעל‎ *3 E שָבָעִים איש‎ n23 הַמָשל‎ B35 מַהדטוב‎ B» 
AITE אֲנִי:‎ cwm D2Dxp72 nion מָשָל בָּכֶם איש אֶחָד‎ 
b" TONT את ָּלהַּבָרִים‎ Diy bya Na voy אַחַידְאָמו‎ 
np? שְבְעִים‎ Vom אֶחִינוּ הְוּא:‎ NON CP THIN RS bz 
DiD ריקים‎ D'UN THA ni "Se n2 ova map 
byan בית-אָבְוּ עָפַרְתָה ויהרג אֶתדְאֶחָיו‎ NIS ילכו אחריו:‎ 
רבעל הַקָּטֹן 2" נַחְבָּא:‎ anD ÁN אב אֶחַת‎ U^N DAY 
"DN T 1353 מַלוא‎ mis Dat ליעי‎ IDA D 

37 למלד םאלו 235 אַשָר בִּשְכֶם:‎ TDN 


E ויקרא‎ Toip Nu miim UNy3 "by 35» DATY 


OON TION yov" בּעלי שָכַם‎ Sbg WAY ni 
מל‎ amoy nens mien הָלְכוּ‎ qns 
min np DOR iy n3 mb "ewm 
wr yu viam 
HO P co? MNI? TANA? DYI TONY 
הַתְּאֲנָה‎ Bn "bI: 
"העיז‎ y vu הלכי‎ 
navy ol RS jb)? DDN 
iin Bn5 יותָּאמַר‎ 
DRINI אֶלְקָים‎ payon אֶתתֶּירושי‎ non 
לע עלהָעצִים:‎ APN 
SDP q7O DDN Y? TYTN DYVI Tyne 
אֶלְהָעַצִים‎ "Nn NNS 
aa] D» 3obe cn mtb אַתָּם‎ noa DÀ 
Uns וְתאכָל‎ TOSTIO UN NYD DACDN] בְעלִי‎ CDI Wa 
וּבְתְמִים עָשִיתֶם וַתִמְלִיכוּ אֶת-אַבִימָלֶךְוְאם-‎ NONION TAPIS 
Cp 9, 6 1 prb 712322 | 8 Q 71275, ל | ות' 7155 * 9 | 713155 א‎ 4 


十 IMSM הָחֲדַלְתִּי‎ | > 1 6 6B (ev $) בו‎ | +4 5% JN ?]א‎ (rov צ066‎ &vbpec)] 
II cf 9^ | 12 0 nbp, K \3129 | 13 cf 9°. 


nnn 222. tl‏ חח יח הרה 


9,17—34 JUDICUM 347 


maw‏ עָשִיתֶם עִסיִרְבַּעַל וְעם"בֵּיתוֹ tn Saas)‏ עַשִיתֶם לו: 
ל "aN Dmh WN‏ עֲליכם 5v‏ אֶתנַפָשּ 113p‏ »5 אֶתְכֶם 
ag maby Bnop DÁNY quo TO‏ היום Wangs ya‏ 
yat‏ אִיש עַלאָבְן nDN‏ וַתַּמְליכוּ "P inp] Tanang‏ 
בּעלי שָׁכֶם כִּי DADI nONICDNYO :NY] DIVIN‏ עִשִיתֶם עם- 
רבעל qma»)‏ הַיִום ny‏ שמחו Syo np" jbbvaN3‏ 
:n23‏ פרְאָםדאין NS‏ אש מאַבימלף וְתאבַל nat RS‏ וְאֶת- 
US N3DY sio ma‏ מִבַּעלֵי man Bot‏ מלוא ותאכָל "DN‏ 
qo IN DD DÝ at mua qo maa" nim Djy121 OPAS‏ 
op mpg‏ <נישָר אבימלף על-יִשְׂרָאֵל שלש T923 IY‏ 
am nov "va ra Tob ra nn hys‏ בעלידשבֶם 
onn Riss EE‏ שְבָעִים בָּנִי n^v bya‏ לשוּם -by‏ 
TONIN‏ אַחִיהָם אֲשֶׁר 137 אותם וְעַל 3psri-/N Djy ya‏ אֶת- 
TT‏ להַלְג ISTNY‏ שימ לו בעלי DINA nv‏ על NT‏ 
nnm‏ ילו אֶת a Doy "yv oec»‏ וינד OAND‏ 
יבא געל i102 n3t/a "nr TÅN TP"‏ 
oya‏ שָכֶם: ואו הַשָדָה וַיִבְצְרוּ אֶת-כַּרְמֵיהָם "ym‏ ויעשו 
ms‏ ויבאו בִּית DAON‏ יכל AU‏ ויקללו EDINN‏ 
ipsos‏ בעל 7216713 "hot doas‏ כִּי sopa‏ הַלָא "I2‏ 
רבעל בל Tay" TIPP‏ אֶת-יאַנְשׁי חמור 28* Div‏ ּמַדוּע )33720 
g‏ פוּמי 15 אֶתהָעַם 7137 TINNY TON) "T3‏ ואמ 
or YAY :nNY) INIS "n2 TANS‏ שר v$3‏ אֶתּדְּבְרָי 
ovi‏ בְּעָבָד "es om‏ השלח מלְאָכִים bna qoas ow‏ 
nan ki‏ על mwa INY nm‏ שְׁכָמָה Mo "n"N n‏ 
nm unc nos. En vios mm api cms‏ ההוא 
mey TÖS Dy YN Dym‏ לו IT NND s‏ 
+ ויקם אבימלף ְכָלהָעַם Da 汞 -5Y wm nb ioy-‏ 


24 1 frt DWY | 26. 28. 30 etc 1 frt געל‎ (cf Joseph [6מגשט]]‎ et 3U) et 
prb 53 (GEN (גמקש!‎ vel TQ (6MSSy gnd); nonn MSS "33 | 28* 6 
בְָּשכם‎ (prps בן"ירבעל‎ et postea D3t/7]2) || bb 1 frt “NN עַבְדוּ‎ cf 6 ? (prps 
אתו‎ ITAJ) vel c 6MSS וְאמַר 6 6 1 * 29 | 237" את-‎ | * VarM 23 | ar *1 
frt בָארוּמָה‎ cf 41 )6* al ל | (בְּתְרוּמָה‎ 1 frt .מעירים‎ 


935—54 שפטים 348 


Dp TYI שער‎ nne ויעמד‎ 72718 293 NYN35 :DNÜN אַרְבְעָה‎ 


DN אֶת-הָעָם‎ Sys" 3:6 מןדהַפַאֲרָב:‎ inst ym אבימלד‎ 
בל את צל‎ Vos 62M הַנְּהדְעַם ירד מְרְאשי הָהָרִים‎ 53r 
לוג ומר הַנַּהדעַם‎ Sys Ty "ps ראָה כַאנְשִׁים:‎ nns nn 
IDIWO TON TX הָאָרֶץ ְרָאשׁ-אֶחָד בָּא‎ "ab מַעֶם‎ DiN 
` doas תאמר מי‎ OWN TD NIDY DN בל‎ vÓN NSIS 
SA וְהַלְחֶם‎ nn» NINY אַשֶרדמָאֶסְתָּה בו‎ DYI m] נעבְדָנו הלא‎ 
TN ATO ETE onini DY בעלי‎ s oy Ny*339 
Top'us הַשָער: ירישב‎ nne ma) poen be" voee DIM 
p םֶכֶשַּב‎ nagp vDN DNY זָבָל אֶתגְעַל‎ Uy בָארוּמָה‎ 
DDIN npe לַאֲבִימֲלְָ:‎ vm nata הָעַם‎ NY מִמָחָרָת‎ nme 
"o m» הָעֶם‎ nào) NT בַּשָרָה‎ cw לַשָלשָה רְאשים‎ Dsm 
Wya hp אֲשֶׁר‎ DYT qobn asy :D20) Dv? np $n 
nga עַלכָּלאַשָר‎ "bU DNY וּשָנִי‎ yn שער‎ nne ver 
TPz-ns 3353 בָּעִיר בל הַיום הַהוּא‎ nno3 qoas imis 
p ויתץ אֶתדהָעִיר וַירֶעהָ מַלח:‎ iy AIN וְאֶתדהָעַם‎ 
אל בְּרִית:‎ ma row ויבאו‎ noU oss Sya 53 DANS 
PEA מִנְדּלדשָכֶם: על‎ byad לאבימלד 2" הַתְקְבְּצוּ‎ Tas147 


נחיט 


הר "צלמון הוּא 551 nyn‏ אַשָרְאַתו qoas fp‏ אֶתדהַקַרְרּמות 
Tra‏ ירת שוכת miy‏ ושְׂאָהָ ny‏ על-שְׁכְמָו ומר לט 
SAVS‏ מָה רְאִיתֶם עָשִיתִי מְהָרוּ עשו -53-D1 Vino NID‏ 
הָעֶם איש שוכה לכו wwe misyon se obras "MN‏ 
עליהם nón va MEIS‏ ג "op‏ לשכ "ow?‏ 
אִישׁ pana yv pan ON JADIS JAN D ITAN]‏ 
Wongs! :Jo‏ הָיָה Dysg ma% Dj iyya‏ 
וְהַנָּשִים וכל "ys‏ הָעִיר mb»‏ בעדם ריעלו עַלדגנ N25 iym‏ 
Soros‏ עד-המנל onm‏ 12 ויגש nne-t‏ המל bib‏ בְאָש: 
ntfs qoypYS‏ אחת n2‏ 225 עלירָאש "yum qopew‏ אֶת- 
rper:‏ קרא nnb‏ אָל-הַגערונשָׂא wot vos‏ לו שָלַף an‏ 


35 8 —N— | 44 1 c 6MSSy WNT) || 46 GAZEL 5ys cf 4 (8 בִית אֶל‎ | 
481? c GALShE(S) קרמו‎ | 49 1 fit Tn» cf 48 | 511? פל‎ | 531 c 
7MSS (Norzi) PRI watiaros (3MSS Y waltares) | bg 351. 


LL = 


— 


9,55—10,14 JUDICUM 349 


inb נערו‎ vnum הַרְגְתְהוּ‎ nu/s "e NANTI ihn 
2/56 אִישׁ לַמְקְמוֹ:‎ 1203 Tous כִּידמַת‎ ow U^ N wn 
ES DPAU-DN Xn viso nr אֲשׁר‎ qoos אֶת רְעַת‎ DAON 
DN sam) DYNA אֲלהָים‎ vn DAY "UN hys לוְאֶת‎ 
D yx nnm nbp 

ANE לְהושִיעַ אֶתישָרְאֶּל תולע‎ Tas "nw Bp 10 
בְּהֶר אֲפְרָיִם: ?וישפט‎ "Ul והוּאדישָב‎ "Ut איש‎ "17157712 
Dpv3 D בְּשְמִיר:‎ "3p" nen שָׁנָה‎ vo עָשָרִים‎ bi n 
שָנָה:‎ mau y "rera 让 Bi pn יָאִיר‎ TÝN 
YY וּשָלשִים‎ nh רְכָבִים על -שׁלשִׁים‎ mia Dy Bama 
ep» אָשַר בּאֲרֶץ‎ nin mn עד‎ UA nino לָהֶם'‎ m 
v [opa wap "S np 

"DN "em nyv yv? $63 לעשות‎ rA PEIDER AG 


myo T3 Bx" בְּישׂרָאֵל‎ ni יראת‎ mE ih mm 
הַהִיאי‎ nx יִשְׂרָאֵל‎ "rns yn rms עמון:‎ v2 m 
yu ps בְּעבֶר‎ At Syin אֶתיכְל-בְּנ‎ miy my שְׁמֹנָה‎ 
-Di לְהִלָּחֶם‎ ionns בְנִידעמוֹן‎ "jme E "UN ONI 
23 PEPI מְאד:‎ RW? "SR MPY miy ּבְבְנְיָמִין‎ mra 


3n “Dsn No pe^ לבנ‎ mm ANSY אֶת"הַבְּעלִים:‎ 
לַחֲצוּ‎ vibes pom Eme P2 qos * הָאֲמֹרִי מְִ"בְּנֵי עמון‎ 
עַזבְתָּם אותי‎ DRN113 :nTD וְאושִיעָה אֶתְכֶם‎ ON וַתִּצְעקָוּ‎ Dans 
irm Ju אַחָרִים לכן לאהאוסיף להושיע אֶתְכֶם:‎ nviow ַתַּעַכָדָו‎ 
p ;Danny nya 02 יושיעו‎ nbn n3 nmn אֲשֶׁר‎ DADNT OY 


T 

57 Edd עליהם‎ | Cp 1o, Ta 69 al dp c aaTroD, GMSSAL praem 
Kapne (Kopie) = MIP et partim om ל | איש יש'‎ cf ad Gn 30,18 | © 65--MSS 
Zauapeig | 3 8 hic incip cp 10 | 4?1c Or Vrs Dy; 6 ter: 32, 1Ch 
2,22: 23 || ^ 1 frt ËN | © dl | 5 6^ Papuw 6L KoAkuv 5855 Kauwv || 6 °° > 
(MSS hy) | 8 6 ev «à kaipg ékeivw, MSS om | g 65 om בית‎ | i0 6 
QI3MSSVrs כ‎ | ^ 6MSS 63819 + ;יהוה‎ 1 frt 6 65 זז | האלהים‎ * 6 
GALELSY al - et jh (ter) | \סא---6% ל‎ Mwog (cf $) | 12 1 6 6 jo 
(6MS55 Shy Xavaav). 


6 שפטים 350 


nns-nt» NOT TUN NAA ANYS‏ 332 הט 
npm-ns vem‏ ותקצר pm (bi oie m TDi‏ 2 
עמון unm b&b *i ion 5i m‏ בַּמַצְתָּה: Yes‏ 
o) "t Dovy‏ אָיש "b TETON‏ הָאִישׁ אֲשֶׁר cnn D‏ 323* 
nm mer‏ לראש לכל "3v‏ ;5395 5 
vi my "yon nnb"! 1‏ חיל וְהְוֹא T?hY na" nya‏ 
nts py :nnbvns 5‏ "3553 לו Dus Da‏ בְנִי"הָאֲשָׁה 
onowm nàenw wy‏ לו mao wicmaa nonae‏ 
NYS‏ אֶתָּה: "UN "abb AAD moe‏ ויֶשֶב poa‏ שוב opone)‏ 
DWN ADDY‏ ריקים vo» cho NrY* o cy wx‏ 
Dru‏ עַםדְושְרְאֶל: Vis‏ כּאַשָר-נִלְחמוּ בְגִיעמוֹן עם-ִשְׂרָאֶל 
nnevns nnp? 7953 wp: 3555‏ מַאָרֶץ טוב: >ויאמְךוּ nib"‏ 
Don 3p? v5 nnm n35‏ 2223 עמון: T^ "DNA‏ ץ לזקני 
5 הלא DAN‏ שָנְאתֶם אותִי onsa 1038 mao "ym‏ 
nn by‏ כּאַשָר צר I‏ לוַיאמָרוּ nny Bem nüevow 3653 *3pr‏ 
P "pr nás* EN ma "at^‏ אִדְמְשִיבִים SN ops‏ 
aa ànbns‏ עמון nim jn‏ אוֹתָם ba mI JIN Db‏ לְראש: 
TANJO‏ זקני-גלְער nim TADON‏ הָיָה שמָע EE‏ אלא 
?337 כּן נעשה: s DE prn» nns Tone‏ הָעַם' אותו 
nov‏ לראש imp "35 OST o3 DN naD »àm vp‏ בַּמּצֹפָּה : 
T ADD nb D‏ מַלְאָבִים "nb E perum TRON‏ 
לי וד ONI? Us DNOS‏ בּארְעי: PADa dob ANIS‏ אֶל- 
מלָאַכי יִפְּתָּח כִּילְקח יִשְׂרָאֵל אֶת-אַרְצִי בַּעֲלוֹתָוֹ Toyo Disan‏ 
pant‏ ועַד-הַיַרְן TW "ptys iius nns nan nir,‏ 
פְתַח A205)‏ מַלְאְכִים אֶלימַלֶ "on‏ עמון: יויאמָרי לו כָּה "ON‏ 
nne‏ לְא"לְקַח יִשְׂרָאֵל אֶת-אָרֶץ מואָב יוְאֶתאָרֶץ 33 עמון: 6יכָּי | 
frt add | Cp rr, 1 =° G6ALHMSSSh oi 1666 «d T. (32 122), 65% ii‏ = 18 ` 
F. || vs 4 <65% | sa>6 | 7 Var SPION cfg | 8 aac‏ שד éyévvngev‏ 
id in 13. 14. 27. 28. 30.‏ ,מוֹאָב »6MSS(Shx) || 12 prps‏ ל || אֶל x1 * 3MSS‏ | לא 12 


c 6MSSgLg FDIN | 15 * 6MSS Seb plur |‏ 1 ל | עד" 11MSS‏ 6 51 13 | זב 
b-b prb add.‏ 


I1,17—33 JUDICUM 351 


sp NM עד"ומדסגף‎ Samaa יִשְׂרָאֵל‎ q7% museo בַּעלוֹתֶם‎ 
JINI לאמר אֶעְבַֿרָה"גּא‎ DIN יראל מלאכִים אלמל‎ rbv 
אָבָה וישב‎ sy אלמל מוֹאָב שָלַח‎ rà אָדום‎ 15 vow Wb 
pens) Bw אֶתזאָרֶץ‎ 208 cei deve בְּקְרְש:‎ ow 
לאד‎ ro aapa Dum לְאֶרֶץ מואָב‎ oynan Nan מואָב‎ 
יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים‎ ngen מוֹאָב:‎ x3 [0 "o בַּנְבּל מוֹאָב‎ NS 
NITRY וַיֹאמַר לו יִשְׂרָאֵל‎ payr Yo ONTT אָלסִיחִוֹן‎ 
עבר בבל‎ Sw "mo פיולאדהָאָמִין‎ CAPRI JIWA 
pi עם-יִשְׂרְאֵל:‎ ng nyma um 这 סיחון‎ nos 
את כל‎ ym הרז הקיא:‎ sp" "own yop את‎ oin 
Áy meno "aene הָאָמרִיי מארנון דיק‎ vus 
יִשְׂרָאֵל הוריש אֶת-הָאֲמֹרִי מִפָּנִי עמו יִשׂרָאֵל וְאַתָּה‎ ON יְהוָה‎ 
DN Un אותו‎ TS יהלא אֶת אֲשֶׁר יורישך כָּמוש‎ en 
Mon nirys מִפָּנִינוּ אותו נִירָשׁ‎ DÖR nym כְל-אֲשֶׁר הוריש‎ 
"DN bey 33 מואָב הֲרָֹב‎ qn "iva poaa אַתָּה‎ iib 
r2 וּבְבְנוּתֶיהָ‎ ràvna יִשְׂרָאֵל‎ naya בָּם:‎ bn93 nno 
nb NIND VOY ארנון'‎ y JN וּבְכְל"הָעְרִים‎ minam 
TÁN) 15 “ואנ לְא"תָטַאתִי‎ sens nya "enosn-No וּמַדְּוע‎ 
92 pa oin bet mim יִשְׁפּט‎ `a onono ny) אַתִּי‎ nby 
יִפְתַּח‎ "3T 5N [itr 93 מלף‎ yb No28 עמון:‎ 33 Da byen 
"hen nyn p עליופְתַח‎ DYS = פ‎ ITON TOY אֲשֶׁר‎ 
"ay וּמִמִצְפָה גִלְעָד‎ 1p) וְאֶתמְנַשָה יעבר אֶתמַצְפה‎ WANNY 
ns AA JINO גְדֶר לִיהוָה ויאמר‎ nne vm עַמוֹן:‎ 3 
"anta לְְרְאתִי‎ Sora OTD אֲשֶׁר ואי‎ INT ma ima עמון‎ 
"nrw פ‎ mb IOT ליהוה‎ dm בְשָׁלוֹם מִבְּנו עמון‎ 
מערער‎ nn: apa nyT in" n3 AR yu» ני‎ PES nnb" 
ND Th ngo mns ba עָשָרִים עירי וֶער‎ mir qeu 

17 43155 “TAYI | rg 202155 77338 | 20 = 1 (cf 6919/973*2 [et Nu 
20,21] NA סיחון‎ 1N2M | 22 ** <65% | 5^ 56^ | 24 1? U^ (cf 24b) || 
25 dl (cf 6ALSh al) | 26 51 6 GY al YY cf 33 (6^ al ev laznp) | 


5 60 PTY | 6BN DAOS | 29 ins 6 121155 758 | 31 ° »6^e£Ly | ל‎ V+ 
primus | 33 °° GPN (Euc éX6eiv) áxpic Apvwv ev Gpl9u eikodi TÓN. 


11,34—12,6 שפטים 352 


Aye DP NIA o o roget uite עמון‎ wa עו‎ 
הָיא‎ py וּבְמְחלָות‎ mena יצאת לְקְרְאתו‎ ina nim inay 
"DW אוֹתָה וַיקְרַע‎ SAND אובת: 5ויהל‎ j2 מִמָנוּ‎ TUS mpm 
וְאָנכִי‎ maya mw; ANY הַכְרַע הַכְרְעְתִּנִי‎ na mns AANA v3 
פָּצִיתָה‎ 2N SÖN "ON וְלָא אוּכָל לשוּב:‎ nime "b פָצִיתִי‎ 
ל‎ Dy אחרי אֲשֶׁר‎ Tuo NE "is עִשָה לי‎ TITON PANY 
ֲַשׂה לי‎ myby WNAI עמון:‎ aa TIND MR) nym 
על"הָהָרִים‎ SDT ÀW) חֲדָשִׁים‎ y usb הִרְפָּה‎ nym "sun 
אוּתָהּ שגי‎ noU יַיָאמָר לָכִי‎ ayy עַליבְּתוּלי אֲנֹכִי‎ Draw 
vi על"בְּתוּלֶיהָ עַדְהָהָרִים:‎ qam) היא וְרְעותֶיהָ‎ qom? חָדָשִים‎ 
"72 ויעש 55 אֶת-נְדְרְוּ אֲשֶׁר‎ misos IYA) cum DY ppe 
33 TAYOY בישראל: ּמִימִים‎ pray וְהִיא לאדְיְְעָה איש‎ 
יָמִים בַּשָנָה פ‎ np» "wo: naan mijib p niza 
מַדְּוּעַ ו‎ ns יאמבו‎ niis וְיַעַבָר‎ Diay vas ppn 2 
"3e qma qr nat ANID Wb p לְהַלְחֶם בְּבָנידעַמון‎ Aay 
גי ועמי בנ‎ why איש ריב‎ nos Ans ow IRA TOY 
SD NYL אותִי מִידֶם:‎ DDN "DSDN PINI AD Ur 
Din אֶלדבְּנִי עמון‎ ATAPA 522 מושיע וְאִישָמָה' נַפְשִי‎ TIN 
Ape" papy n3 לְהַלְחֶם‎ na mmn עֲלֵיתֶם אלר‎ "B yi יְהוָה‎ 
DAANAN $53 אֲנְשֵׁי‎ i273 DBS-nS on™ so: "UON oS" DN 
mo "Tina mess Tini spo DAN DYDY 5b אֲמָרוּ‎ `F 
"bos כִּי יאמ‎ nw DBN5 IDI אֶת-מַעבְּרָוֹת‎ 9b) Ts 
I 30N nns NPSI Tw: 由 ON m5» DSS 
P 3 y» ולא‎ nbsp "DN" שבלת‎ NDS EA 3DN*16 
Av nya ויפל‎ mea niyye-ow אותו וַישַחְטוּהוּ‎ sms 
pos ic^ DPIN Dis 


34 16 Seb 6^L al מִַמֶנָה‎ | 35 =° SAVES! eic oxüXov eYevou ev 6000(- 
poic uou = `Y לְמְכְשל היית‎ | 37 < prb "AIN Ger 2,31); al trsp in fin 
vs | ^Q ?א וְרְעותִי‎ nom | 38 Var9 א שנים‎ || 39 trsp : post איש‎ et | 
*'m | 40 2 al 0pnveiv = לְקונן‎ prps לענות‎ | Cp 12, 1 6^. 6% £L 
Sephin | 2^ ins c GALe/gLshX pay | "* DION | 3*1 6 G6ALSSh 
TN | *1 וְאֶשִימָה‎ | 4 sa <6% ? add | ל‎ 22155 Vrs |הָא' 6 ° 5 | ובתוך‎ 
ל‎ ben Ascher NỌ; ben Naft לא‎ | 6 12MSS T3; prps bb), cf 30. 


| 
| 
| 
| 


—— 


C 
( E 
R 


12,7—13,10 JUDICUM 353 


"ap "yon AD noi pat? אֶת-יִשְׂרָאֵל שש‎ NAD DYAN 
לָחֶם:‎ ma as אֶתישְרְאֶל‎ DYN Baya גַלְעָר ס‎ Ww 
nia הַחוּצָה ּשָלשים‎ nov i33 DYA שלשִים בָּנִים‎ m 
npo im אֶת-יִשְׂרָאֵל שבע‎ bbU^ pnma "325 הביא‎ 
^w Ren oW BRYT o sop? maa ויר‎ $38 
gnam) אילוך‎ nay שָנִים:‎ Cy אֶתײִשְׂרָאָל‎ bbt inu 
pP RPN TIN DRYS ס‎ NANPWEN ויקבר‎ 
Dja sa וּשְׁלשִׁים‎ mjia אַרְבְּעִים‎ Soni הַפְּרְעֲתוֹנִי:‎ 377a 
שָׁנִים: 5וַיָמָת‎ bY אַת-יִשְׂרְאֵל‎ bU nv רְכְבִים על-שְבָעִים‎ 
i אֲפְרַיִם‎ PNF הפרעתונִי ויקָּבֵר בּפרְעְתוּן‎ abbas y) 
o "pP 

va ing: 8‏ יִשְרָאֵל mm nim wyz yon miüzyo‏ יְהוָה 
s o —— ny YN DUET‏ איש DYA "p‏ 
ִמִּשְׁפּחַת הַדְּנָי T Tots‏ וְאִשְׁתּוּ עְִרָה וְלָא TISI NS TTA‏ 
ְהוָה אֶל-הָאֲשָׁה "ib‏ אֲלֶיהָ nos N23 APTAS NOCT‏ וְָרִית 
nn» qa mn‏ השְמָרִי N‏ וְאַל"תִּשְׁתִּי SIND "ge py‏ 
qn 535 Noy‏ הָרָה qà mp‏ וּמוֹרָה TDN‏ עלדראשו ^v‏ 
8 אֶלְהֶים "rin mum‏ מְְִהַבָּטָן וְהוּא 5m‏ לְהוּשִׁיעַ NS‏ 
YANA TËNT Nan DAY TD‏ אישה לאמ : אִישׁ AORT‏ 
MÄT ÖN N3‏ כְּמרְאָה מלאד" הָאֲלְהִים נוֹרָא ND‏ ולא שאַלְתִיהו 
N‏ 327 הוא וְאֶתשָמָו לְא"ְהַגִּיד לִי: זואמָר לי 3 at my‏ 
J3‏ וְעַתָּה אֶַלתְּשְתִּי יין jpn- EET "3v‏ כִּינְזִיר 
mao win nm Bw‏ עדזיום מוֹתוּ: / myy Ape‏ 
minis‏ ויאמָר בי VAN ITIN‏ הָאֲלהִים אֲשֶׁר Ry ATIY‏ עור 
mp opa DONT pte vin "pb ngzacno wm vy‏ 
PND‏ מַלְאַך DONI‏ עוד א האשה mp Ts nav NT)‏ 
PN TUAN‏ עַמָהּ: TAIP nén AAN‏ לאישָהּ vÓs ANA)‏ 
Zege,‏ ) בעירו 712322 )115327 c 6£L(03) 33 IYA vel c 6% 555 '3 (seu‏ 1 7 
6 * | )גוא 6 אַלון 46,14 rr. 12 è Gn‏ | *6< 12 .זז Joseph. Zegén) | vs‏ 
Anew | 13 6^ Zenu £L EZen | 15 è cf 13 || ^ 607550 ev ápa‏ , (צ)ג|שגו 
Cp 13, 4 52MSS‏ | בהר אפרים Egp. èv 1$ EeAAn (Aellen); 1? DYYY PANI‏ 
vel solum‏ איש אלהים 1 ?* 6 | 16,11 cf 3 et ad Gn‏ וילדת frt‏ 1 7 .5 | אלד y‏ 


.יהוה 213 j^ 1MS Aj‏ יהוה 4198 * | וְעַד- cf 10]? frt di 7 11MSS‏ איש 
Biblia. 23‏ 


13,11—144 שפטים 354 


DIR 723 ייננקם‎ iN DRI נרְאָה אלל הָאִישׁ אֲשַׁריבָּא‎ nin 
D'TTÓN הָאִישׁ‎ INNI ויבא אֲל-הָאֵישׁ ויּאמֶר לו‎ IDAN N 
Tn qual Nap nns niin WNN SON ONT) MANTIN 
אֶל"מְנָוחַ מִכָּל אַשָר-‎ nym מַלָאך‎ NNS וּמְעְשָהוּ:‎ WITOSA 
הײַן לא תאכל‎ oio מְכָּל אַשַׁרײַצא‎ + ipm MANTO אִמַרְתִּי‎ 
bun mM UN 7 ְכָלטְמְאֶה אל"תאכל‎ ntU/n- ושכר אל‎ m 
"B T2355 n3 JAIN יְהוָה נַעְצְרְה-נָּא‎ "Nob DN מָנָוֹחַ‎ NYS 
Joma אִם-תַּעְצרְנִי ` לאז -אכל‎ mino ענִים: יאמ מלְאַך הוה‎ 
mmm gbaa nip בי אע‎ mien nT עֹלָה‎ nExuM 
PRT xc שסף‎ "o nym אלמלא‎ mop ToNDU ien 
"NYT) "pu RAA ni np» nym ND לו‎ NNS IT 
וְאֶתדהַמַנְחָה ול עַל-ְהַצוּר‎ à" "nons nmi פוויקח‎ niba 
2757 בעלות"‎ wo וְאִשְׁתּוּ ראִיםי:‎ moy לעשות‎ NODA nyro 
ni» paman הַשְׁמַימָה ויעל מִלְאִדְיְהוָה יֹבְּלָהֵב‎ Daman מַעל‎ 
nim עוד מלאָך‎ nors5y: אֲרְצָה:‎ DB-5y veu ראים‎ AN 
אֶל-מָנוַֹ וְאָל-אֲשְׁתו אז רֶע מָנוֹחַ כִּיְמַלָאֶךּ יְהוָה הָוּא:‎ nin 
45 וַתָאמָר‎ HDN נָמוּת 2* אֲלהָים‎ NID INANON TIID Sip: 
sy וּמַנְחָּה‎ no» yw לא-לקח‎ ion nim pòr ל‎ SAN 
ANT me nsa ay ovn אֶתכָּלאֶלָה ו וְכְעַת' לא‎ "NY 
Sms וַיִבַרְכָהוּ יְהוָה:‎ win שְׁמָשׁון ונל‎ YNY wopm בּן‎ 
Ð אֶשְתָאֶל:‎ Da צְרְעָה‎ pa qrounoa לפעמו‎ nv m 
מִבְּנְוֹת פּלְשָתִּים:‎ TAIAN TYN Ny שְׁמְשׁוֹן תּמְנָתָה‎ T: 14 
nias בְתְמְנָתָה'‎ mw? אשָה‎ DN "bs n v285 Uu" yy 
הַאִין‎ “ANI NAY לו‎ "08635 m לִי‎ ADIN nir DAWDD 
מִפְּלַשְתֶים‎ DN כִּיאַתָה הולך לחת‎ nt Sayha TIN n1322^ 
Pa Ty ier קחזלי‎ ANIN אֶל-אֲביֹ‎ PDY sores cogn 
הוּאדמְבְקש מִפֶּלַשְתִים‎ MINADI היא‎ AITA "2 WTN? SN VANY 
IO êL al 二 NTD (3^x) | 12 1 6 mlt MSS 659067 דברך‎ || 14 >GLN al; 
אפ‎ | 15. 168 trsp post 18 et 16b post 17 || 16 15MSS ĦA | 17 1c 
mit MSS Q TJT cf 12 | 18 Q Vb vel N\ 1 6 K NOB. | 1c 
61-0532010 הַמַפְלָא‎ et trsp , ad לעשות‎ | ^? dl, cf 20 | 20 * 5 
כַעלות‎ | b 65938 753 | 3 a ca 5oMSS "TD | ל‎ GMSS £Y om, 1 
TAY וְכִי‎ (Y. 29 | Cp 14, 11 בתמנת‎ || 2 ^ ? dl (Sh) | ^ cf 1 | 51? קח‎ | 
341? |= 3 yos mos | 6LS qoy. 


14,5—19 JUDICUM 355 


וּבְעָת DoY? aun‏ מִשָלִים בְּושְרְאֶל: yay Ty3S o‏ יְאֲכָיו 
mDAN “ANI‏ ובאל עֲריכַּרְמַי him "nien‏ כָּפִיר אֲרְיוֹת שאָג 
"n you? beum nim mm vov rs "inso‏ וּמְאוּמַה 
אִין ENS sb Ten Nb TTO‏ אֶת אֲשֶׁר עָשָה: Sx TyY‏ 
quio "v3 m TN‏ לשב מִיּמִים m "D" nih‏ 
אֶת nbsp‏ הָאַרְיָה nim‏ עדת mas awe‏ הָאַרְיָה TTI T‏ 
VADY‏ גיל הלול ְאֲכֹל ל YONN DANDY‏ ויתן DIN E‏ 
DD? Tóm"‏ כִּי DONO DU‏ רָרָה הַדְּבָשׁ: ES amag Ty‏ 
TNI‏ יעשי mU‏ שמשו "nw‏ 3 כִּן pru :םיִרוחבה sm‏ 
ּרְאותם' "iN‏ וַיקְחוּ שָלשִים מרעים SDN TOM‏ וַיאמֶר bn‏ 
שמשון NIPIN‏ ל חִידָה niis 和 TD Ao‏ לי nbat‏ ימי 
"nno "ANSA Anven‏ לָכֶם שלשִים mio‏ וּשָׁלשִׁים nbn‏ 
:DT33‏ אמלא תכלל Ton‏ לי pns DÀN‏ 5* שלשים סְדִינִים 
ושלשים חליפות TONI ni‏ לו npn nmm‏ וְנִשְׁמֶענָה: 
e MNT‏ 
DRNA NY. SINTO‏ וּמָעַז pino NS‏ 
NY‏ 223 לְהַגִּיד nTna‏ שְלְשָת ָמִים: ona opus‏ הַשָבִיעִיי yore‏ 
לְאֶשֶת-שַמְשון "B‏ אֶתאֶישָך ודדנ INS WI nimm‏ 
UNI Tos MINN)‏ הַלְירְשַׁנוּ קְרְאתֶם kooki sion ab‏ אֶשַת 
P SÀN -pI ^os voy yov‏ אַהַבְתָנֵי nnn‏ הַדְתָּה 325* 
cy‏ וְלִי לא npa‏ וַיאמַר uos wb nin n?‏ לא un‏ ול 
nnb mas DA nyay wy T2237 : TN‏ הַמשְׁתָּה im‏ 
ona‏ הַשָבִיעִי גָרלָה CO‏ הָצִיקְתְהוּ Tin‏ הַחִירָה sab‏ עַמַהּ 
vues‏ לו אַנְשֵׁי הָעֵיר ona‏ הַשְבִיעִי Kay Dr‏ הַחַרְסָּה 
vis ping‏ וּמָה עז "Nw‏ 
n5 wn‏ ° 
NU‏ חַרַשְתֶּם Ahya‏ לא מְצָאתָם enn‏ 
vts Ti nm my ngano‏ ויך מה שלשִים איש ויקח 


5 2? dl | ויבא 1 ל‎ cf 6£L3h | cf 1 | 8 fit dl, cf 15,1 | 10 * 1 wet i 
b prps Wy" | «dL | % שבעת יָמִים-+68‎ | rr ^? prb add | ל‎ $AsI3h£L 
בְּרְאֶתֶם‎ 12 * »6MSS£L(Sha) | b >Gh | 13 cf 12^ | i5 ^ 1 c 6P^£L3 ya] 
(vel in 14 WW; IMS valde antiq in 14 ל || (שבעת‎ 1 c 5MSS (cf €) Bon; 
sic Sor Neh | 18 1 הַחַדְרֶה‎ cf 15,1. 
23* 


356 i שפטים‎ 14,20—15,17 


ma oy YN Um הַחִירָה‎ "yen נַיִתַּן הַחֲלִיפֿוֹת‎ DAS onn 
לו פ‎ nyy ps vo^ שְׁמְשׁון‎ NAN "my אָבִיהוּ:‎ 

oca omówv uw 5‏ קְצִירדְחַטִים "pe"‏ שמְשון אֶתאֲשְׁתּוֹ 
mir 33‏ וַיאמֶר אִבְאָה INIA TAY 237803 mI NDN‏ 
Tiy "Nes‏ אָמָר אְמַרְתִּי כּישְׂנָא TIANI FS 区‏ למרעף הלא 
אַחותָהּ הַקָּטנָּה טוֹבָה מִמנָה תְּהֵינָא $ מַּחְתִּיהָ: DAS "pN"s‏ 
שמשון mp)‏ הַפַּעם מִפְלשְׁתִים עשת ON‏ עַמַם רָעָה: ייל 
שמשון "325 שְׁלש-מַאֲוֹת שׁועֲלִים UN 33] pM Dab np‏ 
Db‏ לפיד Apa CON‏ הַוּנְבות sql‏ פוַבְעַר-אֲשׁ Disha‏ 
wan DY DRR not‏ מִנָרֶישׁ im] "niam npp^w‏ 
IJANS‏ פְלִשְׁתִּים מִי עֲשָׂה זאת וַאמְרוּ שָמְשון enn inn‏ בִּי 
nami YNNN np?‏ לְמְרְעָהוּ ויעלּ פְלִשְׁתִים ADIS ip^»‏ 
M'Y YNI TI Nyy‏ לָהֶם nM]? PONDON PADY‏ כִּי "D‏ 
bN mW) noa opis‏ *ווך אוֹתָם שוק nbn) ngo T^?‏ 
יד IDDY YD TYDI I‏ פ MATR MID DNUS VY‏ 
ANo omaa Ubi‏ איש יְהוּרָה DR n?‏ עְלָינוּ TANI‏ 
Q/DU-DN CON?‏ עָלִינוּ קעשות לו כַּאֲשֶׁר io nüy‏ יינירדו 
Auot‏ אַלָפִים איש מִיהוּדָה אֶל-סָעִיף yop‏ עִיטֶם 站 DNS‏ לְשְׁמְשׁון 
הלא By‏ ִּידמִשָלִים 333 mey nin Diya‏ לו AN‏ 
UNS nj‏ עַשוּ ₪ 1 wey‏ לָהֶם: vui‏ לי TM TEN‏ 
Janb‏ בְיִרפְלשׁתִּים n5 AN‏ שָמְשון pam‏ לי *a paap‏ 
MONIS IDAN‏ לו mp3 TAON IPNI WNO Nb EN.‏ וְהָמַת 
לא "qme‏ ואַסְרְהוּ Day ba‏ חֲרְשִׁים ויעלוהוּ ^en"‏ 
NINIT‏ עד INNI D'ARTE DYDI nö-‏ לח עָלָיו ְוּח nim‏ 
nini‏ העַבתִים אֲשֶׁר על-ז רועוֹתיו DYDI‏ אֲשֶׁר UNA WA‏ 
"152 אֲסוּרָיו מעל יָרָיו: syp‏ לְחִיחֲמוֹר Tt mb‏ ידו 
row na^ gÉ‏ אִישׁ: פוווּאמָר poU‏ 

^a‏ החמור חמור חַמְרְתָים nos:‏ הַחֲמוֹר men‏ אֶלֵף איש: 
qot: ES vb Mw‏ הַלְחִי T‏ ויקרא למקום הַהָוּא no)‏ 


Cp 15, 3 6^£L שזטש‎ | 5 ^ 1 frt NITYA | ^ ins c 6 "y cf 69 | 6 ins c 
ca 501155, 6ALSh$ a] "m3 | 8 5 qon | 16 1 (cf 62401 eraicigwv 
é£Aewja 9 delevi) DAYN Wir. 


13 JUDICUM 357 


Tir-T2 nnj nns ניאמר‎ nom Np" "b Rp onb 
T3 npB31 אָמוּת בַּצְמָא‎ Amp) DNI noun nyw/nn-ns 
"no wy TËS אֶתהַמַכְתָש‎ EN yp2no inn 
אֲשֶׁר‎ TPI yy nov עלב קְרָא.‎ Momm avm) nyi מים‎ 
פְלשְׁתִים‎ "pa "wig n bt = ink) otn ער‎ v2 
» o im nvey 

UPON Nam nim ns Dys ענַתָה‎ pyy Yo 16 
mx כל‎ Pas ab שַׁמְשׁוּן הַנָּה‎ Na לְעְִּתִים ו לָאמר‎ 
"nmm "wes לאמר עד-אָוֹר‎ nog בְּשָעַר הָעִיר וַיִתְחָרְשוּ‎ 
ואוו לּת‎ non "spa: np en כב שָמְשון עד"חֲצי‎ 
venir nb עַםהַבְּרִיח‎ Bye ninan שעררהָעִיר וּבְשְתִּי‎ 
o than עַלדפָּנִי‎ "UN và] NTON Boy 

5n33 TYN Iy NS mm‏ שורק pu^‏ דְּלִילָה: פויעלוּ 
TÖS‏ סרגי Tis DASD‏ לָה "ne‏ אותו wo‏ בַּמָהּ 175 גדל 
vow Ë b» npa‏ לעגותו nien‏ 15-153 איש ns now‏ 
DE AONAIS :93‏ אֶל-שָמְשון sya‏ לי 5n 3n3 nea‏ 
וּבַמָה DÖN "DNNY imis ÜbNn‏ שמשון אָםיְאַסְרְנִי בְּשְׁבָעַה 
Dr am‏ אֲשֶׁר לאדחרבו "nem‏ וְהִָיתִי yn :DTNT TN‏ 
nj‏ סךני nyat mitos‏ יִתָרִים לחִים אֲשֶׁר PRM ymo‏ 
בְּהֶם: יוְהָארֶב ישב ToU Top DAY? vÓN "ND tna À?‏ 
pmo‏ אֶת"הַיִתָרִים כּאשר pap‏ פְּתִיל-הַנְעֹרָת Trj‏ אֵשׁ וְלָא 
נודֶע "NDYO ma‏ דְּלִילָה אֶל-שמְשון "im à nonn nas‏ 
v‏ כְּזָבִים NIUTTSS ADY‏ לי ispum npa‏ ייַיָאמֶָר אֵלֶיהָ "DN‏ 
CON‏ יְאַסְרוּנִי ws mw] Daya‏ לאגְעֲשֵׂה Dua‏ מְלָאכָה 
ְחלִיתִי וְהְיִיתִי DP?) npare ogg mss‏ עֲבֹתִים m‏ 
PSAI‏ בָהֶם Day? Pow ONNI‏ עָלִיך שמְשון וְהָארָב ישב 
Dopo" pA‏ מעל זְרְעֹתָיו mAT NAL spa‏ אֶל-שָמְשון 
meno natus‏ »^ ונר naa mrs "ow‏ לי "bND npa‏ 
0N)‏ אַלֶיהָ rmapen"np "M? ND yat-ns MWAN‏ 
mm | Cp 16, 1 613% al--DU/ | 2*insc 6 53 |? 1 DPI]‏ 8% 19 
GAS) + uetvouev (71223) | 3 6+ by nm glc 4MSSV -NN pn"‏ > 
m3 Ayp)‏ ְחָלִיתִי ins (cf &MSSgLab)‏ ל | 11MSS-- N)‏ * 13 | היתרים 

וְהָיִיתִי כְאַחַד DNI‏ 


16,14—28 שפטים 358 


sov DAW vos ONDI cina PRRTI4‏ שמְשון נייקץ מַשָנָתו 
פע "UDNTDN‏ הָאֶרְג וְאֶתהַמַסָכֶת': DAN MANDIS‏ אי תאמר 
UOU DICDN PR qno) TAJIN‏ פְּעָמִים הַתְלְתּ בּי וְלָא"הַגְרְתָּ לי 
"ums i298 3n» nez‏ כִיְהַצִיקָה לו בְבָרֶיהָ כּלהַיָמִים וַתּאֶלְצָהו 
ותּקְצר נַפְּשו לָמִוּת: noci‏ אֶתדכֶּללָבּו SANS‏ לָהּ מוֹרָה -N5‏ 
nov‏ עלדראשי ?117 אֲלהָים SR 的 -SN "DN BAD SN‏ )9 
355" כחי Tin" n sm TO mm nm‏ ל 
b3-nN‏ "לב ַתָּשֶָח וַתִּקְרָאּ Dayo *iv5‏ לאמר by‏ הַפַּעם 2^ 
Tin‏ לָהי אֶתכָל "לבו Dy "by‏ סרְני פְלִשְׁתִים "o3n iyu‏ 
mAn ima‏ עירפי NIRI‏ לִָישׁ yat^ns "ram‏ 
מַחְלְפות ראשו STAT‏ לענותו" ויסר כּחו MANAI :voyp‏ פּלְשְׁתִּים 
vp? Tov TY‏ מִשָנְתו DVDA DYDI NN YoNN‏ וְאֲנָּעַר NY‏ 
לא pii DALAÐ ITIN moyp 30 nir» yi‏ אֶתדעֵינָיו 
ידו אתו עזָּתָה maa jb n htm INPN‏ הָאַסירִים: 
ome:‏ שָער-ראשו nos‏ כּאַשַר DAYID d bs‏ 
npe OTON Rak ATI) nato App?‏ ואמ E‏ 


wp HNI od "ib Mey 25 : bonn: nan7 וַאֲשֶׁר‎ A 
ניצחַק"‎ oosa mu לשָמשון‎ Rp "3 pne" לשמשון‎ 
הַעַמוּדִים: ויאמ שמָשון אֶלְהַנָּעַר‎ pa אוֹתִוֹ‎ TANI לִפָנִיהֶם‎ 


ji3 man אֲשֶר‎ miary ng YADA אותי‎ nma a הַמחֲנִיק‎ 
כל‎ npi/Y וְהַנְשִים‎ DINT N29 MADY? עֲלֵיהָם:‎ qeu עליהם‎ 
הָרְאִים בִּשׂחִיק‎ TYNI VOR DDIN nto» 397720) DOWD ono 
יְהוֹה זָכְרָנֵי נא‎ YIN N אֶלוְהנָה‎ PAY *ינִיקְרָא‎ PAY 


^no "Nep TAPAN] הָאֲלהִיםי‎ 3 DYDI TN NÍ וְחִזֶּקני‎ 

I4 ° ins (cf 6MSSgLsh) -py מלפות. ראשו‎ YNY TRES vum 
הַמַסָבֶת‎ | al היתד‎ || > GAL a + xai 00% érvdon Á 10006 0 | 16 GALgh 
al br | 18 *1c Q mit MSS Vrs לִי‎ | ^1 c 22MSS 3993) | = 1 והכסף‎ | 
I9 * 6ALSh al P3 (avd uécov) | ^1 nom | **1c 63% al לענות‎ 5m | 
21 1 6 K B'YDNZ; םיִרּוסַאָה‎ |trפק‎ v 24 et 25 | 25 * 0 2002, K כּידטוב‎ | 
ְפָנִינּ (81668)9/ ל‎ | = cf 2r | %1 ft pn" | 26 Q WADD א‎ "Um; 1 
"5m | 27 add scribae esse vid || 28 51 frt יהוה‎ (£L zz Aoc ((?בזה]‎ | 
ל‎ 6405; frt dl | © 693^ unam ultionem; 1 prb M | © 8 .משתי‎ 


16,29—18,2 JUDICUM 359 


ots qyàn שָמְשון אֶת-שְׁניו עמוּדי‎ nbeys מְִִּשְׁתִים:‎ “IDY 
וְאֶחָד בְּשְׂמֹאלו:‎ Doa עליהם אֶחָד‎ pet עֲלֵיהֶם‎ pos הפות‎ 
Aag bps nia עַםדפּלְשְׁתִּים ויט‎ "vb nbn שָמְשון‎ "pU 
sts non אֲשֶׁר‎ bnan vy anu על"הַפרְנִים ועַל"כּל"הָעֶם‎ 
wy Seas mec) výs vvv s ena mon wip רבים‎ 
D'op "apa NADY ves צְרְעָה‎ pa אותו‎ MIA אתו‎ 


Tu 


o Jug עָשָרִים‎ OWNS BU NYS TA 


ni Bp? mao מְהָעִיר‎ vg qon ngon wunp לוי‎ Nm 


"yp עדיבית מִיכָה לעשות‎ D'PNCYD Na בּאֲשֶׁר יִמְצָא‎ a? 
òp? man ‘aiy לוי‎ vóN SoN Nin מִיבָה מאַין‎ Voc 
nav n$'o אֶמְצָא: ויאמ לו‎ Wa Cup וְאָנְכִי הלך‎ TRT 
Ty לימים‎ heb moy Irig "on וּלְכהַן‎ ze» Vom עִמָדֵי‎ 
"nn אֶת"הָאִישׁ‎ nat? wen יינטאֶל‎ syn qe TD npa 
חלוי 5700( הַגָּעַר‎ TUn Juno soye oyan לו כְּאַחָד‎ win 
mim כִידוִיטִיב‎ api עתָה‎ n$*e pies מִיכָה:‎ maa om qn? 
qj Won mer dS c no cvm "ema ac? 
לא-‎ 33 nad» נחֲלָה‎ repan cin bay nón minm owes 
yy :nbmaa שְבְמַייִשְׂרָאֵל‎ Tni הַהָוּא‎ Dent? לו‎ nob) 
aÉ אנְשִׁים‎ "Énwspo Dyas nen "oBpEVOD:]]7 93 
Cp 17, 2 ° Q AN), K m | b sic 8; al K ;אָלִיתִי‎ Q אָלִית‎ | © lacuna || 


4cf3j 3 5 6147 al TQ, 1 M | "5 trsp ad 21 | 7 7^ >)6F7)3 | ro lc 
L (coegit) 93 YS | Cp 18, 1 ins YY | 2 * 6 מִמִשׂפְּחֹתְם‎ | ^ >. 


18,3—17 שפטים 360 


1:25 D tgo meno מִצְרְעָה וּמַאִשְׁתָּאל »219 אֶת-הָאָרֶץ‎ 
nun DY מִיכָה לינו‎ ma B bw NEM חקרו אֶתדהָארֶץ‎ 
TANI שָם‎ Soo אֶתדקול הַגַּעַר הלוו‎ 1$ nim מִיכָה‎ maray 
DNA פה:‎ qvem na עשָה‎ nowcnp s gnana לו‎ 
IANI לכהן:‎ INI bs לי מִיכָה‎ ney Ai» nt» nios 
m SIN S ַּרְכָּנּ‎ now n? לו שְׁאֲלינָא באלהים‎ 
^N דַרְכְּבֶם‎ njm n23 oby 39 הפּהן‎ nn "DNMS ֲלֵיהָ:‎ 
אֶתדהָעַם‎ Sw? ne SN2M DÈNT nyon doy TERED 
PRI nb שקט ו‎ "pj" òw nes nav ayps 
hà 21) miri הַמָּה‎ mpin cub בְּאָרֶץ יורש‎ 733 "926 
nm vor וְאֲשְׁתאֵל‎ ny DDIN DN NEED :DJN-Dy לָהֵם‎ 
קָוּמָהי וְנעלָה עליהם 2 33 אֶת-‎ Yi :DAN nb nmn 
לָבָא‎ n2 אַל-תַּעֲצְל‎ mÜnD DAN) IRD טוּבָה‎ nam yn 
n"? nam jw nes אֶת"הָאָרֶץ יכְּבְאכֶם תְבָאוואָלעם‎ ngo» 
אֲשֶׁר‎ "3772? WÓD "מקום אֲשֶׁר אִיוְשָׁם‎ bara "OWN nan"? 
מִצַרְעָה וּמַאֲשִׁתָּאֵל‎ "iy: מִמִשְׁפַּחַת‎ Do wpnu bye 
m'y" npa um we spnóo ts wan איש‎ NNDD 
הַגָּה‎ nin nhwi עד‎ 1rnminp בִּיהוּדָה עלדפן קראו לַמַקוֹם הַהוּא‎ 
Pyp RS DaS ayy Syr יְעְרִים:‎ mp ans 
הָאנְשִׁים הַהְלָכִים 91 אֶתדהָאָרֶץ ליש‎ nyon pyn מִוכָה:‎ 
DAI TIS אֶל-אַחֵיהֶם הַיְרַעְתָּם ?^ יש בַּבְתִּים הָאֵלָהּ‎ i 
"mw WM nod mons מהדתעשו:‎ Y וְעַתָּה‎ nem oops 
אישי‎ NINDS Dy וישָאַלוּלו‎ "o mr הַנֵּער הלו‎ 
לוועלּ‎ PH הַשָעַר "שר מִבְּני‎ nne mas) מִלְחַמִתֵּם‎ T. חַגוּרים‎ 
אֶת-‎ "Tipo "nb NF? PNZTDN לרגל‎ Eon DÈNT non 


nne 38 YAM ְאֶת-הָאַפֿוד וְאֶת"הַתְרָפִים וְאֶת-הַפַסָּכָה‎ pn 


4 1 6: הַתְצְלַח 1 5 | וְכָוה‎ cf 6BAL al | 7 aa 1 וְהָעִיר יש וגו‎ et tsp 
haec vb ante ויראו‎ | * 1-52 "Dm cf ro | © dub; 1 frt WY cf 69 (vel? 
3p מזס %1 | (וריש‎ 6 6101 BN | 8 אִתְּכֶם1‎ vel רְאֶתֶם‎ (vel ₪ DAN 
nav cf 6 ci 066 +6 [ES ex Dיבישמ(‎ | g^ 16 0% ca 
12MSS Vrs קוּמו‎ | * 1 frt ^5 | 10? 1989 ל-ל | יהוה‎ trsp 10b ante 103 | 
14 di c EMSS) [15 ** di | 16 ? 1U^N7] | trsp post (ה)איש‎ | 17 ~? frt 
add || ^ 1 nnp5| > prb dl ו‎ ed ^ trsp in fin vs. 


3 JUDICUM 361 


הַשָער" וְשָשמְאָּוּת הָאִיש "o2 "ang‏ הַמִּלְחֲמָה: TPAS‏ בָּאו בַּית 
מִיכָה TÒNI Spang np‏ וְאֶתהַתְּרְפִים וְאֶתהַמַפּבָה "DM‏ 
nb yn Bow‏ אַתָּם עשים: פוָיאמָרוּ 9 החלש -by 3T" mb‏ 
ub nw wir 153 T?‏ לְאָב u^‏ הטוב AD y Jang‏ אִישׁ 
ON‏ ו JODA‏ כהן iba neto eate‏ יינייטב pis ab‏ 
Tsang Pp‏ וְאֶת-הַתְּרָפָים wan aray)‏ בְּקָרֶב הָעַם: 
vb‏ וילכ itn‏ אֶת-הַמָּף HODDI nasa nem napeno na‏ 
mao pma nene‏ מִיכָה וְהָאַנְשִים "nga ee‏ אֲשֶׁר maoy‏ 
מִיכָה any pum cp»m‏ 5 וִיִקְרְאו. inad‏ ויפב 
ON Dave‏ לָמִיכָה 3272 כִּי נַזְעָקְתּ: +*ויאמַר Syny‏ אַשֶר- 
TNN nnnpo wey‏ תלכ ּמַהדלִי Tip‏ וּמַהזָה ANA‏ אָלִי 
moles nino‏ אֲלוֹ Tua‏ אל"תשמע mapp wp» g^‏ 
D'UN D33‏ מָרִי vov DA Ubi quo: NPON) Ubi‏ 
nen mpm? no sy sv? pua‏ מִמַנוּ jbM‏ 20 אֶל- 
nbmy "ma‏ לקחו TYAN NN‏ מִיכָה iow‏ אֲשֶׁר 
bmn‏ ויבאו עלי-פיש עלדעם שקט ובטח וכו אותםי ID‏ 
וָאֶת"הָעֶיר שרפו בְאָש: PAYS‏ מפיל c‏ רְחּקָה"הָיא מִידון "an‏ 
pora e Byecy DA‏ אשר Da yma?‏ אֶת-הָעִיר 
[i oppg ypy img xmv‏ בשֵׁם ;] ninos‏ אֲשֶׁר יר 
לִשְׂרָאֶל וְאוּלֶם לש into TPTY‏ ינימו BD?‏ בְּנִידֵן 
paN‏ וַיהֶונְתֶן cU]‏ בְּמְנֹשָׁה vn "im xw‏ כְהַנִים 
nfi DT "in eat‏ הָאֶרֶץ: DYNI‏ לָהֶם pany‏ מִיבָה 
אֲשֶׁר עָשָה כָּליוְמִי הָיוֹת בית-הָאֲלהָים iUa‏ 5 

nog Dea Ww v 9‏ וּמַלֶךּ Du‏ בּיִשְׂרָאֶל ויְהָייטִיש "jo‏ גר 
בְּירְכְּתִי n'a‏ ווקח"לו vip nts‏ מְבֵּית en‏ יְהוּדָה: Any‏ 
Moy‏ ינשו maby ` JAND TONY‏ אָבִיהָ nnnm nno maby‏ 
שם mos‏ אַרְבְּעָה חֲדְשִׁים: npws‏ אִישָׁה ויל -by 3 TUN‏ 


18 = 1 6 6£L "nw) וְאֶת"הַמַּפָּכָה 64 16 20| אֶתְהַפֶּסֶל‎ Poeni | 21 ins 
DWTDN etl ואת-הטף‎ T 22 ** <6%6* | 23 = <6 | 27 * ins frt DONT 
cf 24 || ^ 23MSS 6^L£LSh ;עד‎ 1 M | © Seb ANIN, 1 M | 28 cf 73 | 29 Ic 
ca 30MSS 6^L al כָּשֶם‎ || 30 sic M; compl MSSEdd ;מנשה‎ 1 c 6MSSgLy 
(cf 3%) nb || Cp 19, 2 6^L££L9 al xoi dipricen, 1 prb y. 

23^ 


- 


362 שפטים‎ 19,4—2o 


mis ma Anyam חֲמֹרִים‎ cox) wey TonaY ADY suo 
הגה‎ as ann לסְרְאתו: ינויבו‎ not npa "as nimm 
DRINE וֵלינוּ שם:‎ AUS losses DU שְלָשָת‎ SDN 20 
אֲל-חֲתְנֹו‎ miyan AN gres n25? np pai הַרְבִיעִי ויִשְׁכִימוּ‎ 
xm mr Yen s3p 6 «son N) פַת"לְחֶם‎ 32 "Po 
ל‎ 3e" ולין‎ RIONI אֶלהָאִיש‎ Twin "aN "DN "ne 
בָר‎ ài שָׁם:‎ fo at tán Tace לָלְכָת‎ VANT cpu? 
סְעֲדי"נָא 3332 וְהַתְמַחָמְהָוּ".‎ TRT "aso oie הַחֲמִישִׁי לָלָכֶת‎ mms 
TAIDI הוּא‎ n3? וַיָקֶם הָאִישׁ‎ OTIA ooi DPI ֲרינָטָוֹת‎ 
לערוב‎ nn nb נָא‎ nàn nan אבי‎ n לו‎ oben Tum 
"nb nno» 32? ae Àb ph היוםי‎ nn nàn ילינונָא‎ 
ויבא‎ 455 np" ללון‎ U^NZ פוְלא-אָבָה‎ PTN? 及 3201 DAIT 
qub חמורים חֲבוּשִׁים‎ "oy Tr) nov NA D$ עד-נכח‎ 
-73b הַפֿער אֶל-אַדנָיו‎ "0863 NO T עםדיבוּס וְהַי‎ o iiy 
vj Pos pieni: ing PJ) הזאת‎ DTTP DN POA א‎ 
וְעֲברְנוּ עד"‎ 'njn אֲשֶׁר לְאִמִבְּנֵי ושְרְאָל‎ "353 myToN נָסוּר‎ N? 
המְקְמות )322 9232 או‎ TS? NIPI ^32 לער‎ noirs בְעָה:‎ 
"UN npai] לָהֶם הַשָׁמֶשׁ אַצָל‎ Man) וילְכוּ‎ yay בְרְמָה:‎ 
הָעִיר‎ ma AYAI ויבא‎ npzi2 pb5 siab n otv soy 
מן-‎ N3 jp] שיִאוהָּנַהְויé‎ :poo הַבַּיְתָה‎ DIMNCQOND U^N DW) 
nya והוּאְנָר‎ mss בְּערֶב וְהָאִישׁ מַהַר‎ mme מעשׂהו‎ 
DON] אֶת"הָאֵישׁ‎ NT viv זינַישָא‎ Spo בָּנִי‎ DÜpen CUN 
JANIS NIAN PSD תל‎ DN py VANT הָעִיר וַיאמָר‎ cmi 
nya Bv יְהוּדֶהּ עִדדרְכְתִי‎ onnan "nis Day YÖN 
ps) הל‎ ow יְהוָהי‎ manSY יְהוּדָה‎ onb ma 1m iy 
aono נס"מסְפוא יש‎ JAAD הַבְּיִתָה:‎ ONIN APND איש‎ 
-53 "ono ps TIPP r2» sho שיל‎ e nn» ונם‎ 
P "y qUono-5» pi y? DY 区 =ויאמַר הָאִישׁ הזקן‎ a 


al c QOr לְהַשִיבָהּ‎ K לַהֲשֵׁבוּ‎ | ^ 1 6 63% al ויבא‎ | 5 1 prb סעד‎ | 
8: m sll D; MSS וַיִפַתָּהו‎ (frt 1 utrumque) | c GAL al + IAW cf 
4. 6 | 9 ** di (>6) | ל‎ ca 5oMSS לְאהָלִיף‎ | ro 1 YI) cf GMSSELSh j rr 1 
** | 12 *1 ל א לְכָה 0 * ב | הַמָּה (הם 8-+ )6.155% 16 * | נָכְרִים‎ | "1c 
22MSS Q בְּאֵחַת‎ | IS 1 IDN) cf 29 || rg 1 c compl MSS9SEgBPrs T1329. 


1-5 JUDICUM 363 


2m.‏ אַל-תֶלְן: wear‏ לְבֵיתוֹ יכל xmv m'en?‏ רַנְלֵיהֶם 
ng bN‏ | <הַמָּה מִיטִיבִים אֶתלבֶּם וְהַגָּהּ Tip Yas‏ 
"EN‏ בְנִיהבְלִיעַל 3253 MATN‏ מִתרַּפקִים עַלְהַדּלַת -bg vip‏ 
האיש על ]pyo ma‏ לאר הוצא VARTS‏ אֲשְׁר"בָּ jas‏ 
ְְדְעַנוּ: DAON NYUSS‏ הָאִיש בַּעַל MINDS DAN "DN min‏ 
YNN‏ נא אַחֲרֵי Na‏ הָאִישׁ AON AI‏ אלְתַעַשו אֶת- 
nàma nsn n5»in‏ בְתִּי nna‏ וּפילנְשַׁהו אוֹצִיאָה"נא PADIN‏ 
"DAC 3m‏ ועשוּ ovy i557 "nao‏ וְלָאִישׁ nz‏ לא תעשו 
yhy DWNT 1aN-Nb125 nmm nb»in m‏ לו ויחזק הָאִיש 
Ny PEE‏ אֲלֵיהָם הַחוּץ na" bym nni W‏ הפיכה 
pas nij» nsn Nam ina nia mou pin‏ 
DÍS Dp ITT DY TITS Ima nnp "Bm‏ 
ws màn minos inb pia‏ לָלָכֶת )277 וְהַנֵּה wana nysa‏ 
nne A553‏ הַבַיִת my‏ על-הַפָּף: 8*ואמֶר TOS‏ קוּמִי non‏ 
IA m PNI‏ על"החמור ES N25: rope zu U^N Dp‏ 
pm" Poswpn-nN np" va‏ בְּפִילנְשׁו TOYI annm‏ לְשְׁנִים 
aA anm wv‏ 553 בול iy‏ סיוְהָיָה SONI TSnn-53‏ 
DEW‏ ְלא"נְרְאֲתָה PND Syna my Do nsi?‏ 
miyo‏ עד E ni ntz‏ עָלָיהָ עֲצוּ aam‏ 

PR Sep 255 3 ey 20‏ הְעַדָה TN v^w2‏ 155 וְעַדד 
yat Na‏ וארץ העד IITON‏ הַמִצְפָּה: n ÁN‏ כָּל- 
onpa DT Yay 5$ nn‏ עם הָאֲלהִים now nip VIW‏ אִישׁ 
רגלי שלף חב ow bpas jby»3 3 Mot: p‏ 
הַמִצְפָּה ya ow"‏ יְרְאֶל vns nrw) nmul nw vus‏ 
wu‏ הָאִישׁ הַלֵוי TYNI VAR‏ הַנֶּרְצְחָה ויאמר YN Anbzin‏ 
qs‏ בְּאתִי אַנִי pn nian "ys My sop" s "tps‏ 


לָהּ 1 ;לָהַן ADIN | > ca 20MSS‏ 1 ל | dl‏ * 24 | ויבול א ,535 0 16 ז2 

à 364155 3162 || * 331155 X | 25 ca 20MSS Q כַּעֲלוֹת‎ | 27 Var -- "n8 | 

28 MSS + 6x1 jv vexpd, 1 M || 30 ins (cf 6^ al) noU הָאָנְשִים אֲשֶׁר‎ M 

לאמר פה NONN‏ לְכָל"אִישׁ 5s‏ הַנָהְיְתָה 3332 mn‏ לְמָיוֹם עלות 33 יִשְׂרָאֵל 

et dl 300 |‏ מַאָרֶץ מִצְרַיִם עד הַיוּם mm‏ שִימו לְבַבְכֶם עֲלֶיהָ עצו עֲצָה inam‏ 

Cp 20, 216 6^9 וכל‎ | 3 trsp + ad המצפה‎ | 5 G6^LeLs^ al + xal evé- 
0150 0078 cf 19,25. 


2002 שפטים 364 


inem "3r אוֹתִי »€ להַרג וְאֶתדפִּילַנְשִי‎ no mimus vy 
כ‎ ONTON nbn) ֲָשְׁלְמֲה 553 שרה‎ JAANI ipa 6ואחז‎ 
2222 יִשְׂרָאֶל‎ a2 ba93 nn? down nba» מה‎ wy 
^N 353 לאמר לא‎ | "TN כְּל"הָעֶם איש‎ Bp :5 ns», "n3 
Beth, אֲשֶׁר נעשָה‎ "335 n1 פוְעַתָּה‎ "mao אִישׁ‎ "DJ gx DAND 
לְָלושׁבְִייִשְׂרָאֵל‎ nob m'a Ay wunpove oyaa gy 
*y235 *לעשות לְבוּמֶםי‎ n»5 mgs nnpo n3275 now) 5585 וּמַאֶה‎ 
Seti" יאיש‎ nÓN Y iow n?" "s 122317533 a 
אַנָשִים‎ Ses "63 של‎ s אֶחָד חֲבֵרִים:‎ YANI אֲל-הָעֵיר‎ 
:Da3 נִהִיְתָה‎ "s nsi הֶרְעָה‎ nb "bs 12333 "oati-553 
וּנְבערָה‎ 02531717233 WN אֶת-הָאֲנְשִׁים בְּנִיבְלעֵל‎ 3n וְעַתָּה‎ 
ipia DI DN bpa vÓw5 אבו * בִנְימן‎ sy מִיִשְׂרָאֵל‎ np 
npnoeb NNSS nnyain DWAD IDIA "po 

370v‏ יִשְׂרָאֶל: 5 וַיִתְפֶּקְדוּ 33* 5*3 ona‏ הַהוּא מַהָעָרִים עָשָרִים 
"mt^‏ אלף zn npt/ v^w‏ 725 מישָבי vipena AYAI‏ ישְׁבֶע 
ena VAN NIND‏ ימַכָּלו הֶעם ANO VIY nin‏ אִיש בְּחוּר EN‏ 
nip Tov‏ קלע qaa‏ אְֶהַשָערָה BARIT e iNpm ND)‏ 
יִשְׂרָאֵל הַתְפּקְדוּ 735 DINN anan‏ מַאָות now‏ אִיש pt‏ ]23 
n D‏ איש מִלְחְמָה: ; ריקמ jy"‏ בית-אַל וישאלוּ באלהים Mos‏ 
„a‏ יְשְרְאֶל 5" יעלה-לנו "DN 12322 ATOY nonueb "nna‏ 
mmm nmm‏ בתְחלָה: פרַיקוּמו -by sm ~pa bgi‏ 


DPs ניערכוּ‎ pay לַמַלחְמַָה‎ ONU איש‎ RyNYyo :nyain 


אישדישרְאל מִלְחְמָה Wy inyaiin-w‏ 52723 מִוְְהַגְּבְעָה 
oa p mne‏ הַהוּא nt‏ ְעֲשְׂרִים moN‏ איש YN‏ 
pony?‏ הָעַםי איש יִשְׂרָאֶל ניספו לערך מַלְחָמָה n'bp3‏ אשר 
עָרְכושָׁם nva‏ הָרָאשְׁון: 3 ריעלו 58833 ÄITI 2n‏ עד- 
saroy nnb AY? POINT E. nma "ND iwy‏ 


6 1 6 GAL al 1223 עשו‎ | 7 <6*%- | g ins c 6 נָעַלֶה‎ | ro ** 1 c GALSh 
al לִבָּאִים לעשות‎ | 1 frt לְגְבְעת‎ | > 1 6 6AShs al WY | 12 * VarG OWAN | 
b 1 6 Vrs (32) הֶרעה 1* 13 | שָבַט‎ || * ins c 0321155636 בָנִי‎ | 6 

bb dl (cf 650 et 1‏ | (ושלשה 65( c é^Lsh al nt/om‏ 1 * 15 | מַעֲרֵיהֶם 
ca 201155 4-53 | vs 22 trsp post 23 | 22° »6^ | 23 ins c‏ 20 | התפקדו: 
cf 18. 6.‏ בַּיתאָל Vrs‏ 


20,24—41 JUDICUM 365 


DN 10123‏ ַיָאמָר יְהוָה על אלו ם | <יקרְבוּבְנייִשְׂרָאֵל 
AO‏ בניְמָן Na‏ השנִי: יניצ DNDN‏ מִרְהַגּבְעָה 
nva‏ השני "a2 inya‏ יִשְׂרָאֵל עוד שמנת עֲשֶׂר now‏ אִישׁ 
ארְצָה DA nino»‏ חָרָב: sop‏ 533729 יְִרְאֶל וְכָל"הָעֶם ויִבָא 
ביתדאַל 330 num‏ שָׁם nim "aso‏ ויצוּמוּ בַיוּדְהַהָוּא עַד"הָעֲרָב 
ויל עלות "ape Dept‏ יְהוָה: tos‏ בְנִייִשְרָאֶל Di nya‏ 
ארון nya‏ הָאֶלהִים meta‏ הָהֵם: ופִינְחָם Hasa viyana‏ 
יעמדוּלְפָנָיו Bn mv‏ לאמר now‏ עוד nwy?‏ לַמִלְחָמָה -oy‏ 
pen TITNCDN "D ]0032733‏ יְהוָה עַלוּ qma wujnw "po "o‏ 
nive‏ יִשְׂרָאֵל ow apaa = :$up ny2intow Dan‏ 
אלב בִננמַן D*2‏ השלישי ניערכו ny3NTON‏ כְּפּעם ayaa‏ 
pni] DYI NNR? JONI vet‏ מְִקָעִיר Y‏ לְהַכּות 
oban‏ חֲלָלִים כְּפֶעםו בְּפֿעםי Dopo‏ אֲשֶׁר bma nop nýs‏ 
nya "pP nmm‏ כִּשְׁלִׁים איש בְּיִשְׂרָאֵל: This‏ 2 15332 
DD DDN‏ )132 כְכְרָאשגָה "am‏ יִשְׂרָאֵל vmápna APA vio‏ 
"yn‏ אֶל-הַמְסְלוֹת 055 ו יש יִשְׂרָאֵל wp‏ מַמְקומו pA‏ 
"ipn raa‏ וָארֶב יִשְרָאֵל "open mop‏ ממערה"נְבע: ויבאו 
גר לגִּבְעָה now Ayy‏ איש "mna‏ מִכָּליִשְרָאֵל mapan‏ 
ְבְדָה Bm]‏ לָא DT,‏ כִּינְְעַת inym mis :הָעְרה Davy‏ 
joan‏ לפָגן יִשְׂרָאֵל inny‏ בְנֵי יִשְׂרָאֵל n*a2 jaa‏ הַהוּא 
nos ncm Y‏ וּמאָה איש כְּלאֲלָה pt‏ חָרְב: 

Cán cep P [052723 WTS‏ אִיש-יִשְׂרָאֵל Dipp‏ לִנְְמן בי 
nea‏ אֶלְהָארב אשר שָמוּ עַלהַגְּבְעָה: זיְהָארֶב הַחִישו יפש 
אֶל"הַנבְעָה quc‏ הָארב qn‏ אֶת"ָּל"הָעִיר לְפִייחָרֶב: *וְהַמוּעד 
הָיָה לְאִיש יִשְׂרָאֶל עםיהָארֵב 333 D 加 ngyn oniy?‏ 


24 »6^ | 26 1753 | 27 GALSh al יהוה‎ | 28 8MSS + הַכֹּהַן‎ | 31 ** trsp 
ante בשדה‎ | ^ 1 73923 | 33 1 6 69% al'3 DIWAN | 34 27MSS 6 2238, 
1 M | 36 sic 801; Occ אֶל"‎ | 38 dl c 39($*;[69^ IN). 


25 


20,42—21,11 שפטים 366 


*àpo 3 有 142 כִּינְנְעַה עֲלָיו הַרְעֶה:‎ DNQCO בְּנְְמָן‎ U^N 502 357 


F‏ דוד 


v^w‏ יִשְׂרָאֵל TION‏ הַמִדְבָר "bnbem‏ ְַבּיקָתָהוּ נאשר מַהֶעָרִים 
מַשָחִיתִים uy‏ בְּתוֹכָוֹ: nma nbn yang ^um»‏ 
DI‏ עד VII NDI‏ מִמִזְרַח-שְׁמֲשׁ .ויפלו מִבְּנמֹן שׁמֹנָה- 
עַשֶר TN‏ איש אֶת-ְּלאֲלָה ian 102345 syn "UN‏ 
אל yp"‏ הֶרמון עללָהו NYDN nion‏ אֲלְפִים איש amm‏ 
sni‏ עַדנָרְעם wo t2‏ אלפים GUAN‏ הָי כל-הַנַפָּלִים 123230 
עַשָרִים וְחַמַשָה now‏ איש not‏ חֲרֶב oa‏ הַהָוּא "YIN nbw-5z-nw‏ 
wn pw in‏ הַמִדְבָרָה ק in yop" by‏ שש NIND‏ איש inv‏ 
yopa‏ רמון TVINS‏ חַדָשִים: פוְאִיש ְִׂרָאֵל שָבוּ aby‏ 
EE n" ]2y3‏ מָעִיר מתם nbna-cw‏ עד Di N3231-52‏ 
DWD‏ הַנַּמְצָאֲוֹת —tN3 nov‏ פ 

ina jnvse 355 VAN לָאמָר‎ nex y2t ואיש יראל‎ ?1 
E yw B 33/3 בִּית"אֶל‎ DY sv לְאֲשֵׁה:‎ pst 
PN bat מישראל‎ | bf am בישראל‎ TNPDDM bin 
IDOYA ריעלו עלות‎ pam הָעֶם ויַבְנוּדשָם‎ sau nipan 0 

abp onpa nby-N5 בָּנִי ישְרְאֶל מי אֲשֶׁר‎ nb 

by לעה‎ Us niw noni niuwn * np יִשְׂרָאֵל‎ 
אָלבְּנְמן‎ bi sa aga לאמר מוֹת יוּמַת:‎ nsn njm 
nn» nUrino byen TEN bat n^ yin Yos "IN 
3a mnn noa nima vvv nien mi n5 
ni^ nby-Nb אֲשֶׁר‎ biet מִשְׁבְמֵי‎ IN מִי‎ WONI Db 
bnp bw TO) t^s אֶל-הַמְחֲנָה‎ w^w Na Nb nimi nasen 
cid epos יבש‎ "ath איש‎ Bu" nm הָעַם‎ pent 
לאמר‎ DÁIN NS bna ְׁגִים-עְשֶׁר אֶלָף אִישׁ מִבָּנִי‎ mp nb 
np? img mg NÝ yhy יבש‎ "Bv Tony onam כו‎ 
תַּחֲרִימו:‎ rait nv? mys) 151772 אֲשֶׁר תִעָשָוּ‎ "agn 
41 VarG YON | 42 1 frt ויפן‎ | 43 ? 65 karekorrov 6^ čkoyav (= NAJ?) | 
ל‎ mlt MSS " || ce frt dl (68 al ard Nova = 71171322 [1Ch 8,2]?) || 4 1 frt y23 | 
45 GBredav 6M55 l'abaau S JYI; 1 fit DYTA | 48 1 c compl MSS מְתֶם‎ 


et dl frt עד-בהמה‎ | Cp 21, 6 12MSS y3, 1 M || 7 dl | זז‎ 657% + rac 
86 rapOévougc .606006|ו0חוק6ח‎ ` 


25 JUDICUM 367 


Qs בְתוּלָה‎ my) מָאות‎ V2 7993 יָבָש‎ iat Ése 
"b r5 אְֶהַמְחָנָה‎ ONIN swà* 02] ivo לאדודעה אִישׁ‎ 
ו 15523 אֲשֶׁר‎ PEE E imm mwmr bs כְּנֶען: שלחו‎ psa 
wmm ההיא‎ npa JOa gv :n nob קרא‎ pn YORA 
Dy2y5 וְלאדמְצְאו לָהֵם פן:‎ 903 U/2* מִנָּשִי‎ vr אֲשֶׁר‎ 3n B? 
PT וְשְרְאֶל ֿנואמְרוּ‎ "bata jue ny ny? 12:32? nm 
מִבְּנְמן אשָה:‎ mU» mu n'y nbrino הָעָדָה‎ 
Sis: מִישְרְאֶל:‎ Day TINON 12235 פּלֵימָה‎ ni vios 
ינשב בגידישרְאָל, לאמר‎ iia A נוכל לְתִתלְהֶם‎ Nb 
מִיָמִיםו‎ vua nmjmean Aan veu 32335 TŽ אָרוּר נתן‎ 
nn nS לבית-אַל מִזְרְחָה השָמָש‎ TDA אֲשֶׁר‎ np 
15 לאמר‎ 12333 nw iyii imma 23303 מַבִּיתאָל שְׁבֵמָה‎ 
"eb 3ow-na sios nj oispa בְַּּרָמִים:‎ nnzwn 
מִבְּנוֹת‎ "nw איש‎ nj nmseem mé» בּמחלות וְיצָאתֶם מן‎ 
DAN וְהָיָה ייבא אַבותֶם או‎ qaa ys n2»m שילו‎ 

לרָוביו אֶלִיני Nn‏ אֲלֵיהֶם חִנָּוּנוּ אוֹתָםֹי כִּי לא npo‏ אִישׁ 
DRN *N5 2 ‘apona TEN‏ נְתִתָּם לָהֵם DOM ST nya‏ שרב 
bn) iU ja „a‏ לְמִסְפָרִם nban ma‏ אֲשֶׁר o9‏ ^335 
וישובו אֶל-נחֲלְתם 3a‏ אֶת-הֲעָרִים ian :nji ayn‏ 
sv npa [AE DU‏ איש DÝ 3M anaya T0305.‏ 
ONEA Tp DW DÀI Das = rinbmib v^w‏ איש wp‏ 
vyya‏ יַעֲשֶׂה: | 

I3 ca 5 ow, sic 6L || r4 >G6MSS (ouk ñpkéoðnoav abroic) 3; 1 

M | 17 1 c 6MSS ISYA PN || 18 8 לְתֶת-‎ |20 1 c Q Vrs BYNY; K SM | 11 


frt 92h9 cf 23 | ^ 6MSS אָל-ארץ‎ | 22 51 6 Q DY; K "b | Plc 683 
וַאַמַרִתֶּם ג * | אַלִיכֶם‎ | 3 ₪ | e 1? לא"‎ | ?1 f 1 AY `D cf 13,23. 


שמואל א ב SAMUELLIL‏ 


y 1‏ איש y‏ מִוְְהֶרָמָתָיִם צוֹפִים' מַהַר אֲפְרָיִם וּשָמו 
"nU wy ADDN m snaa ATORI apa njpok‏ 
ne‏ שם ou nin nf‏ הַשנִית nans pvi^ 333p "m nae‏ 
Abys: iN TA‏ הָאִישׁ הַהָוּא מַעִירֹ niim‏ לְהִשְׁתַּחַוֹת 
NINIS mmo naf‏ בְּשֶלֶה וְשָׁם שָנִי בְנִידְעָלִי חָפְנֵי DADI‏ כְּהֲנִים 
abb JÁ) TARS nam nn com inpr‏ אשתו TARON‏ 
ToN‏ מָנוֹת: ninas‏ ותן מְנָה D'eN DDN‏ »^ אֶתִ"חַנָּה AUN‏ 
spm wp nim"‏ וְכְעַסְתָּה ovio AI‏ בּעבוּר הרעמה 72 
EP 12y :npm 723 njm vo‏ שגה בְשְׁנָה מרִּי "maa "Abr‏ 
nim‏ ַּן DYN‏ וַתִּבְבָּה Nb‏ תאכל: ומר APN npow nb‏ 
Dp "ian np5 mn‏ לא SDN NI 1225 ym ne» NN‏ 
טוב 3 מַעֲשָׂרָה בְּנִים: "Thus mboy "nw nin npme‏ וְאֶחָרִי 
qun v» "nh‏ ישב עַליהַכְפָא עֲלימְזתתת היכל יְהוָה: Nye‏ 
Up) mm‏ ותִּתְפַּלָל עַליִהוָה וּבָכָה תִבְכָּה: "ms‏ גָדֶר וַתּאמַר 
DRYDN n'as nim‏ תרְאָהובָעֲנֶי naUn-N5y VAIN ODN‏ 
אֶתאַמְתֶךּ yo "3nosb TADI)‏ ַנשִׁים DANN‏ ליהוה להומ 
wn‏ וּמוֹרָה לא-יעלָה על-ראשׁו: 2M‏ הַרְבְּתָה D‏ לפנל 
הנה bm‏ שמר njnys unpons‏ היא מְבּרֶת ni»‏ ,רק 
שְׂפָתֶיהָ נָעוֹת וְקולָהּ לָא יִשְׁמע wy navmm‏ לְשָכַּרָה: SANS‏ 
vel‏ צופי (£L6 [ad 3] Armat = nD?) | b]‏ הרמתים Cp I, 1 ^1 prb‏ 
ו יִרַחְמָאֶל )27,11 cf ICh 6,11.20 | © 658 (cf £L€ ad‏ (צִיפִי = Be (6E Zepa‏ 
ICh 6,12. 19 Eliab, Eliel | © 6L Owe = DIA | ££ 6B ev Nace Eppa |‏ 4 
DDN NIY‏ (וד6 + \ח) 6 c‏ 71 5 || 00186 0%וט סד VarG NINI | 4 65 xoi‏ 2 
"anos i‏ 8% | תש 1* 7 | ANEY (cf 61+ ezoveeveiv)‏ 5 1 6 | »* 


c 34MSS I" | 9 == 1 frt בַּלשָכָּה‎ DYJY, cf 6 | ^^ dl et ins (cf 6( 24 DES 
TIT *355 | ro 1 c 26MSS אלד‎ | 12 * 1 1 ||? ca 35MSS אֶל"‎ 


1,15—2,3 SAMUEL I 369 


man pAs אתזנינך מַעְלְֵּ‎ "Pen תִשִתכְנִין‎ CDU v DN 
לא שתיתי‎ cath pup קשת'רוט טי‎ mu "it Mo A 
-na "abb אֶתאֲמַתְך‎ jands: mym apo pr RUN) 
עד"הֲנָה: זיניען עלי ומר‎ "ean שיתי וְכַעְסִי‎ 2873 29323 
מעמו:‎ ogy אֶתשנְתַך אשר‎ jm ואלהי יִשׂרָאֵל‎ DRY? לי‎ 
ַתאפלי‎ zn nu] נתלך‎ TOYA חן‎ IORA syon יינתאמר‎ 
mim web naye Apen TP AIN? Dum 
אשתו‎ aag As ריע‎ pay DD'utos Ran השב‎ 
x bp חנָה'‎ war men nippy my mpm TRP 
הָאִיש‎ User ס‎ MPY nmp וקא אֶת-שמו שמואל כִּי‎ 
nime :ThS Daya nar ny nyme לב‎ maa) nap? 
wy niam win spp ער‎ AGN? mew? npgy N? 
עשי‎ nw TORON Bb pies ערזעולם:‎ ny ונב‎ nj anne 
נתשב‎ toras nj" np qe אתו‎ qay w aU papa הטוב‎ 
כַאֲשׁר‎ nr vip אתו:‎ nospc? nj prm APNI 
בית-‎ angam יין‎ baay Pop nns וְאִיפָה‎ Ayay nuc vo 
-by ayang aT YN yas 0 ppm הוה של‎ 
asoy nasan nén אדני חי נפשך אדנל אנ‎ ca עלי: ותאמר‎ 
wmm התפללתי נין‎ ng להַתְפָּל רָהָה *אָלהַגער‎ DW 
ליה‎ Bern Cox, Doy? risp CDONU אשר‎ ARVN 
p שָׁם ליהוָה":‎ nnu^Y שָאוּל לִיהוָה‎ wn "ng כְּל"הַיָמִים אֲשֶׁר‎ 
חַנָּה ותּאמַר‎ NAN 2 
nyra wp ne) nive לבל‎ YA? 

rynpu^a angy כ‎ CONO) פי‎ am) 

"אירקחש פיהה "כִי אין ws quo Cuno2‏ כּאלהינו: 

nappy pny x 7023 nj NPT לרב‎ 


rg 1 c G([roMSS èv] akMmpa huépa) כָבַת 1* 16 | קְשָתזיום‎ T0052 | ^ 6 
ereraku C283?) | 17 mit MSS Q TONY | 18 * ins c 67 וַתְּבא הַלָשִבָּתָה‎ | 
ל‎ $-- nun) MANDY || * 6 suvéneoev, prb = 53 | 20 ê 1 5 nepn? | 
b-b dl cf 6L | 21 661% + vb nonn | 23 1 c S(cf 6) TT || 24 ** 1c 6 22 
vov | ל‎ 16 6 Nam 6 omy (vel frt (עַמָהּ‎ | 25 1 (cf 6) DN Nam) | 
28 1 6 683 ל | מִי‎ 16 6 (ad 2,11) MT שָם לְפָּנִי‎ mmaa) | Cp 2 6 
66 ב | בַּאֹלֹהִי‎ ** frt add, cf 6 | ^ 64 ריק‎ | 3 * 61 6 6. 

Biblia. 24 


2,4—19 שמואל א 370 


ִּי אל דעות uni) nm‏ עַללוּת: 
men nv nyp‏ וְנְכְשָלִים "a‏ חָיל: 
5שְבָעִים Bn?3‏ נְשָכְרוּ וּרְעַבִים Wr‏ עדדי 
my» yy‏ שַבְעָה Da nam‏ אִמלְלָה: 
TOR mpo IS‏ מורִיד DRY‏ וְעַל: 
Uri veo ny‏ מַשָפִּיל pnas‏ 
mos‏ מַעְֶר 2 mias m hBUND‏ 
לְהוֹשִׁיב Don TA Np2) Dony‏ 
"n nos nu^ qus pxo AT a‏ 
"Won DIT‏ 4 4 בַּחֲשְׁךְ voy‏ 


"Db? maya "br ub nm הזה‎ 
12902 וְיִתֶּרְעָז‎ PROD "T יְהוָה‎ 
ס‎ o amy ngam 
maras הָיָה מְשָרַת‎ im "maior anay ns Jaro 
INS לא יָדְעוּ‎ ys 3 y xe הַכֹּהֵן:‎ Cóp uscns 
jn»a וּבָא בער‎ nii nat v^ S oo DYm-nN mun bot 
TI f TÉ וְהַכָּה‎ + TA "mua שלש‎ bront "Pin 522 
722, ^3 ya np vn Doy 的 (153 או‎ Arpa i} 
"DW mp בְָּרֶם‎ niis iva שם'‎ mwan שו לְכוְְרְאֶל‎ 
Wi nio» בְשָר‎ mA וּבָאונְעַר הכהן וְאָמַּ לָאִישׁ הזח‎ Sonn 
"Bp הָאִישׁ‎ VN DNJI ON ` ban בְּשָר‎ 380 T" 
"3 ASIAN WD Dn WN וקח ל‎ El D^» יקטירון"‎ 
גְדוּלָה‎ man חַמָּאת‎ vum בְחָזָקָה:‎ an וְאַם"לָא‎ JAN nav 
יְהוָה:‎ nnjo nw גאֲצוֹ הָאַנְשִים'‎ cao יאֶת"פְני יְהנָה*‎ o 
AYAN בָּד:‎ TÍDN "an WI אֶת"פּני יְהוָה‎ NWA opus 


3 ? mlt MSS Q9 19), 1 ft c 66 jֵכת וְאֵל‎ | 5 1 32 Sm | 7 1? מריש‎ 
(sed cf Gn 45,11 al) || 8b <66 | ga 6% aliter | 309 Ton K חַסִידוֹ‎ | 10? 1 
cQ מְרִיבָיו‎ | ^1] y (Q voy) | > 1 הָרְמָתָה 62 ¢ 1 == זז | ירעם‎ 329 | 
b 20MSS אֶל"‎ | 12. 13 aa 7MSS 36 AND (V ad); | c 6 ANY JIN et 
trsp + a יהוה‎ ad העם‎ | >P 1 prb DIY mov Xu | r4 *1 6 Vrs 15 | ל‎ 6 
Boa Kupiw | r5 1 frt PWP | 16 *1 וְאָמַר‎ | P cf 15 | 51 6 17MSS Q6 
לא‎ | 17 sa frt add, cf 65 (invers) | ל‎ »6. 


2,204 SAMUEL I 371 


קטן תַּעשַׂה"לוּ nno»m TN‏ לו mnia nome‏ אֶתאִישָהּ 
narns n2»‏ הַיָמָים: DJPUN-DN y Pae‏ וְאֶתאָשְתו wm‏ 
Por nim Bb‏ מְִהָאשָה הוּאת nnm‏ הַשְׁאֵלָה אֲשֶׁר "op‏ 
mmo‏ הלכו ְמַקוּמָוּ: "nm nin-ns Aym "pecmer‏ תל 
שַׁלשַׁה"בָנִים ns "me^‏ ונבל coin‏ שָמוּאָל p — rcp‏ 
RD pr ore‏ וְשָמע i93 peN ARI DN‏ לְכֶל-יִשְׂרָאֵל 
DNY‏ אַשְׁרײשְׁכְּבְן אֶת-הַנָשִׁים הַצַבָאוֹת SIR nin‏ מועדי: ג*ויאמָר 
pevn ne» ni‏ כּדּבָרִים Tow‏ אֲשֶׁר אֲנֹבֵי שמע *אֶתדִּבְרִיבֶם 
רְעִיםי מַאֶת PON ny7‏ גאָל בָּנִי כּי לואטוּבָה Us nyown‏ 
"3x‏ שמע Diay‏ עַביְהוָה: VAS NINOS‏ לאִיש ּפָּלְלוּ 
אֲלהִים DN!‏ ליהוה bos "D VANNO‏ לו wot NoN‏ לקול 
nim pago nias‏ להמִיתֶם: oit inve‏ הלד 2350 mi‏ 
mm cy‏ וְגֶם b — DPIN‏ 
N2327‏ אִיש-אֲלהִים אָלעֲלִי njm DN n» TÖN DNS‏ הַנִנְלָהי 
Tiy maby ina‏ בּהִיותֶם inb ma "oso‏ יוּבָחֵר אתו 
"Bat/-55n‏ יִשְׂרָאֵל D. Y»‏ לעלָות nobp "bp Hamby‏ 
Tis ma35 Dini ^y TÍDN nsi‏ אֶתדכֶּלאֶשִי a3‏ יִשְרְאֶל: 
npe‏ "תִבְעטוּ "nar‏ וּבְמִנְחָתִּי Ww/N‏ צויתִי מָעוֹן 3253" אֶת- 
«Bp A‏ לְהַבְרִיאֲכֶם MYN‏ כְּל"מנְחַת יִשְׂרָאֵל i"‏ 15930 
now "gm nw‏ יִשְרָאֵל vos‏ אָמַרְתִּי qàs mas qma‏ יִתְהַלְכּ 
m‏ עד-עולם AYON) navy‏ חֲלֵילָה לי 722073 7228 253 
TON ma rene iny My ma mo nins bp‏ 
heanys amaa por nene‏ יצר מע 53 פַשָרייטִיב' אֶת- 
יִשְׂרָאֵל וְלאדיְהָיָה gmaa pr‏ כָּלְהַיָּמִים: גוְאִישׁ I? n'joN'-Mo‏ 
מָעַם מִזְבְּחַי mw "quens EXT) Pap ns nib»‏ 
gen: TAN ymo, qma‏ הָאות אשר M2:‏ אֶל-שָני TÀ3‏ 


20 ? 6 DW. | ^ 639 &xpnoac, 1 הַשְאֶלָה‎ cf 1,28 | © 1 c 12MSS 3)65' ?( 
לְמְקוּמָם‎ | ar == 1 6 63 pB | ^ > | > 69% -+- עוד‎ | 22 一 562; prb add | 
23 ^? dl c 6^ | ^ dl (cf מעבד ? 6 24 | )24 אל‎ | 25 1? (cf 6) 15951 (Ex 
22,8) || 27 * 1 6 6 TON | * 64-232 | 28 * 6 לְכַהַן‎ | * 19 > 658 | 
29 ** 1 6 6 MYD. DAIT | P IBY, vel c 6 לְפָנִי‎ | ar == 6£Le JYV 
ZNTN | 31b et 32a >6B# | 32 ** ljHעמ‎ cf ad 29 (Ls fideliter manens) || 

Sins 6 6 223.‏ | לְהָדִיב 1 = | ...8/23 6 ל | »££Le‏ * 33 | יהוה ins‏ ל 
*24 


2,35—3,18 שמואל א 372 


m Y» ems יָמוּתוּ שָנִיהֶם:‎ "DN DT oppa PNT 
לְהִשְׁתְחֲות‎ kt imaa punt, my Doi, Tv uno 
DII אֶלאַחת‎ NA וְכַכַּר"לָתֶם וְאָמר סְפְּחֲנִי‎ np» NINNE לו‎ 
D פַּתלְחֶם:‎ 5589 

TS 3 
"m הַהוּא‎ bf3 y o cyyhbi mm אין‎ nis קר בַּימִים‎ 
אלְהִים‎ VY לראות:‎ 2g" M? כַהוֹת‎ Senn Sy) שׂכב בְּמְקוּמו‎ 
אֲלהִים:‎ ON אַשָרשָם‎ ni^ ּשׁמוּאָל שכב בְּהֵיכל‎ ni» mw 

SANI ybg וירֶץ‎ i337 IDN יְהוָה אל-שְׁמוּאֵל‎ ND c 
ושְׁכָּב:‎ T שוב שׁבֵב‎ "nino ANN 0 DNI u3 
"M yroyg qoi שְמואָ‎ Dp קרא עול שְׁמוּאֵל‎ nim np 
לְאדקָרָאתִי בְנָי שָוּב שׁבָב: ושָׁמוּאֵל‎ "bNM CÓ קָרָאתְ‎ C? chan 
njm apò :na יִנָלָה אֲלָיו‎ my אֶתיְהנָה‎ y$ מָרֶם‎ 
ny» uan "DN" Do qo Bp קרא-שמוּאָל בשלִישת‎ 
3»p 1 עלי לשָמוּאֶל‎ nbNN9 "bj קרא‎ nym `a Sy I לי‎ 
3» vas» בר יְהוָה כי שמע‎ ÀN) TËS סקָא‎ iym 
כְפַעם"בְּפעם‎ Mop" 230m Dum שְׁמוּאל 220 בַּמְקוֹמוֹ: י יוַיִבָא‎ 
DM ם‎ 37 sot co 033 Bot "DN "שמוּאל ושמואָלי‎ 
Soto; בְּישְׂרָאֵל אֲשֶׁר‎ "31 ny אֲנֹכָי‎ nin יְהוָה אֶל-שָמוּאל‎ 
mau כלאֲשֶׁר‎ RS אָל-עֲלי‎ DDN הַהוּא‎ pei אִזָניו:‎ UP APOYA 
ערדעולם‎ IIAN UN לו כִּי-שפט‎ "nm וכלה:‎ on אֶלבּיתו‎ 
*יוְלָבְן‎ :Da nm ולא‎ "ia "ano כִּימקְללִים‎ yw n» 
וּבְמַנְחָה עד-‎ nsa בית-עלי‎ | anos עָלִי‎ ma» נִשְׁבַּעְתִּי‎ 
ninvma NITAN nnb" שמואַל עד"הבקרי‎ vs עולם:‎ 
אֶת-שמואֶל‎ y Np toy- מַהַגִּיד אֶת-הַמַרְאֶה אֶל‎ NY ONIDA 
37 אֲשֶׁר‎ "33 nb NSI AT AN 22 שׁמוּאָל‎ WN 
-DN יוסיף‎ n» Bio 3n» n5 50 mn YN TN 


D 033 Bb man‏ דהדְּבָר TON aars‏ ג"ל שְׁמוּאָל 

Cp 3, I 6 ,פרץ = 60ט910016((\0‎ 18 | 20 "Y | 3 8 [ 4 dic 
(6 bis W) | 6 <651 (c al accent) | 7 1 ידע‎ | ro aa <65 (éxdhegev abcóv) ; 
13 * 1 ATAI j^ di? | *1c 6 להם) אֲלֹהִיִם‎ Tik. Sof) | 15 ins c 6 D3u^ 
*p23 | 16 44MSS -58. 


3,19—4,13 SAMUEL I 373 


"ya מִמָנ ויאמר יְהוָה הוּא הַטוב‎ T N7) אֶת-כָּלדהַדְּבָרִים‎ 
eno Ty הָיָה‎ ym שָמוּאָל‎ oue o | יששָהו‎ 
19837» yat וְעדיבְּאר‎ po כָּלײִשְרָאֵל‎ PY אֲרְצָה:‎ TRT? 
nbn» בְשׁלָה‎ Rp יְהוָה‎ sper o cnpre mop? שׁמוּאֵל‎ 
rnm "gn oUm אֶל-שָׁמוּאָל‎ ym 
nwip ננצא יִשְׂרָאֵל‎ ^7 wg op? וי דְבְרשָמוּאָל‎ 4 
באַפק:‎ un DAYADI "jo AST Xy? לַמלְתָמָה‎ DAY? 
יִשְׂרָאֵל‎ nj יִשְׂרָאֵל נתטשי הַמַלְתְמָה‎ nop? DAY ירכ‎ 
Many בַּשָלָה כְּארְבּעת אִלְפִים אִישׁ:‎ APAI "t? פְלשׁתִים‎ Yp? 
cw יְהוָה‎ apa ngo יִשְׂרֵָל‎ copr nom Anamo הָעם‎ 
way יְהוהי‎ neus אֶתאֲרון‎ nop ahs npps פְלשְתִּים‎ "as? 
nio wi שלה‎ Bpn nous ADDR na ושענו‎ Vap 
-0y בְגִי"עֲלֵי‎ aU וְשָׁם'‎ mane "ap^ nias בְּרִית"יְהוה‎ Ow את‎ 
amia ארָון‎ wi» vis opes oen הָאֲלהִים‎ nor ארון‎ 
YOE הָאָרֶץ:‎ nnm nen nymn כָלִשְׂרָאל‎ WR RaT A 
nbvun קול הַתְרּעָה‎ nb tan הַתְּרוּעָה‎ "iens Env ob 
אַל-הַמְחֲנָה:‎ wa nim pos בי‎ bM בְּמְחֲגָה הָעַבְרִים‎ ng 
ww imme maamoy אֲלהָים‎ sa אָמְרוּ‎ cp DAYDI NYY 
To xw p xb "ws אֶתְמָול שלְשֶם:‎ NNI לא הָיְתָה‎ `p גנ‎ 
nong meen הָאֶלהִים‎ Dn 728 DUNG DUIUNQ DIN 
תעדו‎ jp Dyos DWR vm) Pm suia 739-733 
anano pany לאַנְשִׁים‎ ony) Dap 729 פאשר‎ miw 
nbv ngen "nn VAIR? v^w oim יִשְׂרָאֵל‎ mj DAY? 
u^ npba אֲלהִים‎ posi 023 pos שלשים‎ seo ויפל‎ ir 
אִישׁ-בְּננְמן‎ pnm וּפִינְחָס:‎ xD inb בגועל‎ 
על-ראשׁו:‎ np mivp vuoi הַהָוּא‎ DT3 DU Nan WATR 
Tip לבו‎ mang néso Typ" soon coy עלי ישב‎ nam ובוא‎ 
18 * 6L4.321| ל‎ Q וקן מָאד וּבָנָיו 1227 הָלוךף 69 16 = 21 | -ניו‎ ui 
לפני יהוה‎ band YW) | Cp 4, 1 ** di (56) et ins c 6 (cf >) DIJ בַיְמִים‎ vm 
פְּלְשְתִּים על-יִשְׂרָאֵל למַלְמָמָה‎ 333p) | * sic mlt MSS (interv) | > 1 6 6 
ישו 6 * 2 | אָבֶן 51 | לְקְרְאתֶם‎ = Em | ^ 639 323 | 3 ° »65g || ל‎ 1 6 
65 ;אֲלהֵינוּ‎ cf £ | 4 ** 65£ ארון יהוה ישב‎ | ^ pU <6 | >> <65 (MNT); £ 
arca dei | 5 569 | 7 6+ ובמ' 6 8 | אַלִיהֶם‎ frt add; al 379 | 13 * Q T, 
x השער מצפה הדרך 6 16 ל | יָך‎ T5. 


4,14—5,8 שמואל א 374 


sopp pym ThA Ten? בא‎ VRM) DION UM על‎ 
וְהָאִישׁ‎ nan quens ניאמַרי מָה קול‎ npyso עלי אֶתדקול‎ yoya 
nb ועיניו‎ nas may Dyvms Syys לְעָלִי:‎ um xn מְהַר‎ 
mPa אֶלְעָלִי אָנכָל הַבָּא‎ VART NNS וְלָא בול לראוֹת:‎ 


iu וַיָאמָר מָה-הָיָה הַדְּבֶר בְּנִי:‎ atn גַסְתִּי‎ niwem m 
TII rb לגי פְלשִׁיםוְגם מגה‎ SW? 3 PN "Pan 
נִלְקְחָה:‎ DORT PINI PORI pp מתו‎ TIR וְנסשָנִי‎ npa 

TAN הָאֲלהִּים 79 מַעַל-הַכַּפַּא‎ STN TI יהי‎ p 
וְהָוּא‎ ap! הָאִיש‎ pna nón מַפְרקְתו‎ "aum, בע יי הַשַער‎ 
En ponts 172V QU "C3 DNNN bp 多 
"np nviowg אךון‎ Dpen-ow וַתִּשְמָע אֶת-הַשְׁמוּעָה‎ t0» my 
nib ny»we עָלֶיהָ צַרְיהָ:‎ 220372 Ro y»»m AUNI zen 
ְלא-‎ nn NW» ny PR» STAN mv mi3sin nim 
bo Ta nb) לנער אִי כָבוּר לאפר‎ wopmy ino שתה‎ 
712 n2) WNAI YN) mA] הָאָלהים‎ JUN ponto 
פ‎ | DPI TON כִּי נלקח‎ own 

5 יוּפְלְשְתִּים לָקְחוּ אֶת אֲרוֹן הָאֲלהִים וַיְבְאָהוּ מאֲבְן הָעֲוֶר 
אַשְׁדּדָה: npe‏ פְלִשְׁתִּים אֶת-אךון הָאֶלְהִים Na‏ אתו T3 ma‏ 
ink wes‏ אל ְנְון: n3 *nnep DTAS AN‏ 1137 נפל 
nos "mp‏ 355* ארון nim‏ ויקח\ rir ns‏ וישבו אתו למקומו: 
im bD p] nm AoD 3psa sot‏ אִרְצָה 225" TN‏ 
mim‏ וְראש דְּגוֹן ּשָתּ כְּפָות qnse by Any wm‏ רק hii‏ 
"NUS‏ עֲלָיו: על-פֿן לאדידרכו Tma maa» pg cim‏ 
ֲלמַפתַּן TA ay‏ עד הַיּוֹם הזָהי: 325036 יִד-יְהוָה 
DT AN‏ וישמם BD 1r‏ בּעְֿלִים אֶתאַשְדוד TANN)‏ 


ra^ אלקי‎ si היאמל מה ה‎ m UE RR 


I4 6(15b) + עֲלָיו‎ DISIT n'U385 | 15 1 c QOF sep (10MSS (עינו‎ | 1 
c 6 הַמַחָנָה‎ || 17 * ca 15MSS 6 מִפָּנִי‎ | ^^ »6PL | 18 ** 1 T3 | ^ 6 eixoot | 
19 = 1 ft AS | ^1ft ומות‎ | Cps 3 * ins c 6 או‎ 123 m2 יבאו‎ | 
ל‎ [ 6 6 mpy Y | * 6 frepav = pn | 4° 6/3? | 5 16 Vrs גָו1‎ | 5 6+ 
ויאמרוּ 1 7 | בטחרים 0 בַּעַפְלִים א > 1 6 | כִּי לוג ידלנו‎ 


$.9—6,11 SAMUEL I 375 


nj vies‏ יסב ON yes‏ יַשְרְאֶל sa‏ אֶת-אַרְון אָלְהִי יְשְרְאֶלי: 
יהי pnis‏ אתו vum‏ יְדדיְהנָה ובָּעִיר מְהוּמָהּ noms‏ 
מָאד ו CYawns‏ הָעִיר Dg? p gT) jepo‏ עִפֹלִים: 
DNCDN AN‏ הָאֶלהִים עקרון ניהי כְּבוֹא TUN‏ הָאָלהִים TRY‏ 
mipya PETS‏ לאמר הַסְבּוּ לי אֶתזאַרון ove fos‏ לְהַמִיתָנִי 
וְאֶתדְעָמִי: יוישְׁלְהוּ ויאַסְפֿוּ אֶת-כָּלדסְרְנִי DAD‏ וַיאמָרוּ vot‏ 
אֶת דארון zb" Dare Cw‏ לְמְקומו וְלָאדְיָמִית אתִי וְאֶת-עָּי 
Monona nnyo‏ בְּכֶלדהָעִיר. T cWb mms‏ הָאֲלהִים 
שם: ייוְהָאנְשִׁים אֲשֶׁר לאדמתו ?vpi DZB a en‏ שועת "yn‏ 
p IDI‏ 
mea ninvyms uw 6‏ פְלַשְתִים שׁבְעָה חַדְשִים: wp‏ 
Dyp? DAVOD‏ וְלַלְסָמִים לאמר מה-געשה לארון DÉT np‏ 
Aang oben o viens oppo arw nes‏ אהי ig‏ 
אַלהתִּשׁלְחָו אתו np‏ 25/772 תִּשִיבוּ לו DE/N‏ אַז תַּרָפָאוּ וְנוּדָע 
לָכֶם לָמָה fp ToN‏ מִכֶם: Buwn np vio"‏ אֲשֶׁר נָשִיב 
Tip ib‏ מַסְפַּר סרני nwon DAYO‏ עָפליי זָהָב nyon‏ עכְבְּרִי 
iE "bob nns nbib72 "m‏ עשתב náby Boy‏ 
Damaay "pon‏ הַמַשְׁתִיתְםֹ אֶ